Xarxa JoveVoluntariatOci EducatiuM'Importa

LA NIT DEL TERROR A CULLERA

31 d'octubre 2019
Organitza
  • Ajuntament de Cullera
Recursos
Horaris

De 18 a 21 hores

Informació

🎃 ACTIVITATS TERRORÍFIQUES ALS JARDINS DEL MERCAT 🎃

👉🏻A les 18 h, Començament d´activitats:


👺 Jocs terrorífics

🧟‍♂Photocall/ I Concurs de disfresses


💀Joc de “La fallera calavera”


👉🏻A les 20 h, Entrega de premis de:

I Concurs de disfresses 🧛🏻‍♀

I Concurs de relats terrorífics 👻

 

*** Ací podeu consultar les bases dels concursos***

 

 

BASES DEL I CONCURS DE RELAT BREU TERRORIFIC

 

1.- Objecte:

Les següents bases han de servir per a regular el concurs de relats breus “RELAT TERRORÍFIC” a Cullera, que té per objecte premiar el relat curt que siguen seleccionat com a guanyador per un jurat, amb la finalitat de promoure la cultura entre la ciutadania juvenil.

 

2.- Procediment:

Per al present concurs s´estableix un procediment obert de participació. Per a la selecció dels relats guanyadors s´utilitzarà la fórmula de concurs amb intervenció de jurat.

 

3.- Participants:

L´únic requisit que s´estableix a les persones participants es que tinguen edats compromeses entre els 12 i 25 anys. Cada concursant presentarà un únic relat inèdit.

 

4.- Presentació:

El relat ha d´estar escrit en valencià i l´obra ha de ser inèdita. Ha de tenir una extensió màxima de 2 pàgines, en fulls de mida DIN A4, quedant exclosa la portada. Es tindrà que presentar a ordinador, per una sola cara. El tipus de lletra ha de ser Calibri tamany 12. La temàtica dels relats serà un obra de terror aprofitant la festa de la “nit dels morts”.

Els treballs presentats no poden anar signats amb el nom de l´autor/a. No seran vàlids els treballs prèviament publicats, llegits en públic o plagiats d´altres autors. Tampoc no seran vàlids els treballs que hagen sigut presentats a altres certàmens literaris pendents d´adjudicació, els treballs que ja hagen obtingut premis en altres concursos, o els treballs que tinguen compromesos els drets d´edició. De cada treball se n´ha de lliurar una única còpia, amb títol i signada amb un pseudònim, dins d´un sobre gran tancat i anònim. A dins d´aquest sobre se n´haurà d´incloure un altre sobre, també tancat, amb les següents dades a la part frontal: el mateix títol i pseudònim que figuren a l´obra. A   l´interior hi ha de constar el mateix títol i pseudonim i les dades personals de l´autor/a: nom i cognoms, edat, telèfon, adreça i correu electrònic.

 

5.- Lloc i termini de presentació dels relats:

Fins al 30 d´octubre en el Centre d´Informació Jove, Casa de la Cultura.

 

6.- Criteri i valoració de les propostes:

El jurat pendrà les decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determinen, que, en tot cas, hauran de basar-se en criteris artístics i literaris. Al ser de temàtica concreta es valorarà l´originalitat de l´obra.

 

7.- Jurat:

El jurat estarà composat per els regidors i técnics de Cultura i Joventut.

 

8.- Veredicte i lliurament de premis.

El veredicte i lliurament dels premis tindran lloc el 31 d´octubre, als Jardins del Mercat a les 20:00 h.

 

9. Premi del relat breu.

El premi serà un xec regal atorgat per ACECU, per a poder gastar-lo en els comerços locals de Cullera.

 

10. Devolució dela relats presentats:

Els originals no premiats es podran recollir a l´endemá de la publicació del premi, al Centre d´Informació Jove. Transcorreguts dos mesos, es considerarà que les persones autores hi renuncien i els originals seran destruïts.

Els relat guanyador passarà a ser propietat de l´Ajuntament de Cullera, que es podrà utilitzar o reproduir en qualsevol de les seues activitats, si així es considera oportú. En el cas de fer-ne ús, sempre es farà esment de l´autoria dels mateixos.

 

11.- Dades personals:

Les dades dels participants es tractaran d´acord amb les disposicions de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, LOPD, de conformitat amb l´article 5 del referit text normatiu.

 

12.- Drets d´imatge:

El finalista autoritza a l´Ajuntament de Cullera per a que els seus noms i cognoms puguen ser publicats a la web i que la seua imatge puga ser captada durant l´acte de lliurament de premis i puga ser publicada a través de qualsevol mitjà de red social.

 

13.- Aceptació de les bases:

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l´aceptació d´aquestes bases.

 

 

BASES del I CONCURS DE DISFRESSES “ La nit dels morts”

 

 

1.- Participants:

Podrà participar en el concurs qualsevol persona resident a Cullera.

 

2.- Temàtica:

La temàtica del concurs serà “ La nit dels morts”: No es publicaran ni acceptaran disfresses amb continguts contraris al dret a l'honor.

 

3.- Com participar:

Els interessats a participar en aquest concurs han d'acudir disfressats als Jardins del Mercat el dia 31 d'octubre de 2019 de 18:00 a 19:30 hores. Allí mateix es realitzaran les inscripcions.

 

4.- Criteri i valoració de les propostes:

El jurat pendrà les decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determinen. Es tindrà en compte l'originalitat, el maquillatge i la disfressa que estiga feta amb materials reciclats.

 

5.- Jurat:

El jurat estarà composat per personal del Centre d´Informació Jove.

 

6.- Veredicte i lliurament de premis:

El veredicte i lliurament dels premis tindran lloc el 31 d´octubre, als Jardins del Mercat a les 20:00 h.

 

7.- Premis:

El premi serà un xec regal atorgat per ACECU, per a poder gastar-lo en els comerços locals de Cullera.

 

8.-Dades personals:

Les dades dels participants es tractaran d´acord amb les disposicions de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, LOPD, de conformitat amb l´article 5 del referit text normatiu.

 

9.- Drets d´imatge:

El finalista autoritza a l´Ajuntament de Cullera per a que els seus noms i cognoms puguen ser publicats a la web i que la seua imatge puga ser captada endurant l´acte de lliurament de premis i puga ser publicada a través de qualsevol mitjà de red social.

 

10.- Aceptació de les bases:

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l´aceptació d´aquestes bases.

 

 

 

LA NIT DEL TERROR A CULLERA LA NIT DEL TERROR A CULLERA LA NIT DEL TERROR A CULLERA LA NIT DEL TERROR A CULLERA