Xarxa Jove

MONITOR/A D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (MAT)

01 de juliol 2021
30 de juliol 2021
Organitza
  • Regidoria de Joventut. Elx
Termini d'inscripció
  • Del 03 de maig 2021
  • al 30 de juny 2021
Horaris

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00

Informació

Formació impartida segons DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pelqual es desenvolupareglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.

Curs impartit per l'Escola Oficial d'Animació Juvenil ABAST. Títol official expedit per l'IVAJ

310 hores (150 h teòriquesmés 160 h pràctiques)

Requisits: Tindre 18 anyscomplits en la data d'inici del curs.

La inscripció es farà a través de

https://www.elche.es/juventud/

Per a inscriure-s'hi es necessita registre previ; només cal deixar les dades personals una vegada i a partir d'ací es podrà accedir amb usuari i contrasenya

https://www.elche.es/juventud/
MONITOR/A D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (MAT)