Eliminar

SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES ASSOCIACIONS

Característiques
Tipologia
 • Altres
 • Per al desenvolupament de projectes juvenils
Beneficiaris
 • Associació
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
 • 0 €

Ajudes per a llibres de text i material didàctic Picassent

Característiques
Tipologia
 • Estudi
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
 • 60 €

BECA DE FORMACIÓ EN RESTAURACIÓ DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Característiques
Tipologia
 • Altres
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
 • 11550 €

BECA DE FORMACIÓ EN ARQUEOLOGIA

Característiques
Tipologia
 • Altres
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
 • 11550 €

SUBVENCIONS PER A LA COMPRA O AUTOPROMOCIÓ DE LA SEUA PRIMERA VIVENDA. DESTINADA A JÓVENS DE LA LOCALITAT, EXERCICI 2019.

Característiques
Tipologia
 • Habitatge
 • Altres
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
 • 2100 €

SUBVENCIONS LLOGUER HABITATGE (Termini obert fins 16 de setembre)

Característiques
Tipologia
 • Habitatge
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
 • 100 €

SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE CURSOS D'IDIOMES EN L'ESTRANGER 2019

Característiques
Tipologia
 • Mobilitat professional o d'aprenentatge
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
 • 1200 €

AJUDA TRANSPORT ESTUDIANTS DE GRAU SUPERIOR O ESTUDIS UNIVERSITARIS

Característiques
Tipologia
 • Transport
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
 • 160 €

AJUDES PER Al FOMENT D'ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Característiques
Tipologia
 • Altres
 • Culturals
Beneficiaris
 • Associació

AJUDES PER A l'OBTENCIÓ DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT NIVELL I, II Y III

Característiques
Tipologia
 • Estudi
 • Altres
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
 • 700 €

AJUDES DESTINADES Al FOMENT D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE FINAL D'ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Característiques
Tipologia
 • Altres
 • Altres
Beneficiaris

Ajuda transport 2019 per a joves Estudiants d'Onda

Característiques
Tipologia
 • Transport
Beneficiaris
 • Administració pública

Renda Valenciana d'inclusió

Característiques
Tipologia
 • Altres
Beneficiaris
 • Administració pública
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
 • 630 €

Ajudes municipals a famílies d'Onda

Característiques
Tipologia
 • Altres
 • Igualtat
Beneficiaris
 • Administració pública

Beca de formació en informàtica per a 2020

Característiques
Tipologia
 • Altres
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
 • 3600 €