Ajudes a persones beneficiàries del programa Eurodisea per la crisi sanitària del COVID19

23 d’abril 2020
22 de maig 2020
Característiques
Tipologia
  • Mobilitat professional o d'aprenentatge
  • D'intercanvi internacional
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
  • 800 €
Destinataris
Edat
  • 18-23
  • 24-29
  • Més de 29
Entitat que l'atorga
Informació

Les persones procedents de la Comunitat Valenciana que el 14 de març es trobaven realitzant pràctiques en regions europees amb motiu del programa Eurodisea, rebran una ajuda de 500 €, per a despeses de primera necessitat, allotjament, transport, retorn a la Comunitat Valenciana o qualsevol altra despesa que es considere adequada en aquesta situació d’emergència.

Alhora, si per la situació internacional i tancament de fronteres contra l’expansió i contagi per la Covid-19 no poden tornar a la Comunitat Valenciana en la data de fi de l’estada se´ls concedirà una ajuda per import igual a la quantitat neta mensual que han rebut en la seua regió d’acolliment durant el desenvolupament del Programa. L’ajuda es concedirà pels mesos, o part proporcional dels mesos, que transcórreguen fins que la situació internacional no impedis-ca el retorn al territori de la Comunitat Valenciana. L’ajuda comptarà a partir de la finalització de la pràctica realitzada en el marc del Programa Eurodissea i tindrà un límit màxim de quatre mesos.

Les quantitats de les ajudes es concediran segons la regió on s’haja desenvolupat l’estada i seran:

  • Bèlgica: 800 € al mes
  • Itàlia: 750 € al mes
  • França: 763 € al mes

En el cas de les persones procedents de regions europees que estaven desenvolupant l’estada corresponent al Programa a la Comunitat Valenciana el 14 de març de 2020 i que en la data de finalització de l’estada no van poder tornar al territori de la regió que va realitzar l’enviament, es concedirà una ajuda de 840 € al mes. L’ajuda es concedirà pels mesos, o part proporcional dels mesos, que transcórreguen fins que la situació internacional no impedisca el retorn a la regió europea d’origen. L’ajuda comptarà a par-tir de la finalització de la pràctica realitzada en el marc del Programa i tindrà un límit màxim de quatre mesos.

 

+Info