Ajudes foment accés de les alumnes a ensenyaments de Formació Professional de determinats cicles formatius

01 de juliol 2020
19 de juliol 2020
Característiques
Tipologia
  • Altres
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
  • 600 €
Destinataris
Edat
  • 12-17
  • 18-23
  • 24-29
  • Més de 29
Informació

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport convoca ajudes per el foment de l'accés de les alumnes a ensenyaments de Formación Professional de determinats cicles formatius 2019-2020.

Podran demanarles les alumnes matriculades l’any acadèmic 2019-2020 en el primer curs dels cicles de Formació Professional bàsica, cicles forma-tius de grau mitjà o superior de les següents famílies professionals, impartits en centres públics de la Comunitat Valenciana:

  • Electricitat i Electrònica
  • Energia i Aigua
  • Fabricació Mecànica
  • Instal·lació i Man-teniment i Transport i Manteniment de Vehicles.

Termini:

De l'1 al 19 de juliol de 2020.

 

+Info