Beques per a la formació i especialització en l’IVIA de persones amb titulació universitària en matèries d’investigació i transferència de tecnologia del sector agrari i ramader de la Comunitat Valenciana

23 de desembre 2019
10 de gener 2020
Característiques
Tipologia
  • Pràctica professional
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
  • 1200 €
Destinataris
Nombre de destinataris
  • 19
Edat
  • 18-23
  • 24-29
Entitat que l'atorga
Informació

Persones amb titulació universitària en matèries d’investigació i
transferència de tecnologia del sector agrari i ramader de la Comunitat
Valenciana

RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA 

https://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/20/pdf/2019_12094.pdf