Sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Acció Comunitària i Barris Inclusius.

30 de desembre 2019
21 de gener 2020
Característiques
Tipologia
  • Pràctica professional
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
  • 1064 €
Destinataris
Nombre de destinataris
  • 6
Edat
  • 18-23
  • 24-29
Entitat que l'atorga
Informació

a) Dues beques per a dues persones llicenciades o graduades en
Dret, en Gestió i Administració Pública o doble grau en ADE + Dret.
b) Dues beques per a dues persones llicenciades o graduades en
Sociologia o Psicologia.
c) Dues beques per a dues persones llicenciades o graduades en
Economia, en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) o doble grau
en ADE + Enginyeria Informàtica.
2. La direcció tècnica, supervisió i tutoria de les beques l’exercirà
la persona titular del servei on es realitzen les pràctiques o persona qui
la substituïsca.

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/27/pdf/2019_12407.pdf