[{"Id":49206,"Name":"SESSIÓ 9 CORRESPONSALS MMB","Url":"https://xarxajove.info/activitats/sessio-9-corresponsals-mmb/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Management":null,"Center":[{"Id":4955,"Name":"CIJ - Punt Jove de Callosa d'en Sarrià","Url":null}],"Resources":[{"Id":42765,"Name":"Programa de Corresponsals Juvenils Mancomunitat Marina Baixa","Url":null}],"Tags":["CorresponsalsJuvenils","CorresponalsMMB","MSSMB","IVAJ","XarxaJove"],"Type":[3431,3645,3639],"AgeRanges":[{"Id":99990002,"Name":"12-17"}],"Date":"2023-04-05","DateEnd":"2023-04-05","DateInscription":"2023-04-05","DateInscriptionEnd":"2023-04-05","Text":"<p>Sessió 9 de treball del grup de Corresponsals Juvenils Mancomunitat Marina Baixa</p>","Schedule":"<p>De 16h a 18:10h</p>","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"722357173","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"v.ferrer@lamanco.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":51277,"Name":"SESSIÓ 15. CORRESPONSALS JUVENILS MMB","Url":"https://xarxajove.info/activitats/sessio-15-corresponsals-juvenils-mmb/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació","Voluntariat"],"Management":null,"Center":[{"Id":4955,"Name":"CIJ - Punt Jove de Callosa d'en Sarrià","Url":null}],"Resources":[{"Id":42765,"Name":"Programa de Corresponsals Juvenils Mancomunitat Marina Baixa","Url":null}],"Tags":["CorresponalsMMB","MSSMB","IVAJ","Corresponsals Juvenils","joves"],"Type":[3431,3645],"AgeRanges":[{"Id":99990002,"Name":"12-17"}],"Date":"2023-07-19","DateEnd":"2023-07-19","DateInscription":"2023-07-19","DateInscriptionEnd":"2023-07-19","Text":"<p>Sessió 15. Corresponsals Juvenils MMB</p>","Schedule":"<p>De 9h a 11h</p>","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"722357173","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"v.ferrer@lamanco.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false}]