[{"Id":38983,"Name":"REUNIÓ. COORDINACIÓ: ÀREA HORTA I CAMP DE MORVEDRE/DESEMBRE 2021","Url":"https://xarxajove.info/activitats/reunio-coordinacio-area-horta-i-camp-de-morvedredesembre-2021/","Icon":null,"Program":[],"Management":null,"Center":[{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null}],"Resources":[{"Id":22881,"Name":"Coordinació Xarxa Jove","Url":null}],"Tags":["Xarxa Jove","Pla de Municipalització","Politiques de Joventud","Horta Nord","Horta Sud","Camp de Morvedre"],"Type":[],"AgeRanges":[{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"},{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990001,"Name":"Menys de 12"}],"Date":"2021-12-16","DateEnd":"2021-12-16","DateInscription":"0001-01-01","DateInscriptionEnd":"0001-01-01","Text":"<p>Reunió de coordinació personal Técnic de Joventut de l'Area d'Horta i Camp de Morvedre.</p>","Schedule":"<p>10:00 a 13:00</p>","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"622230132","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"hortacamp@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false}]