[{"Id":48036,"Name":"REUNIÓ COORDINACIÓ: ÀREA COMARQUES CENTRALS/ FEBRER 23","Url":"https://xarxajove.info/activitats/reunio-coordinacio-area-comarques-centrals-febrer-23/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","Educació en la participació","M'Importa"],"Management":null,"Center":[],"Resources":[{"Id":22881,"Name":"Coordinació Xarxa Jove","Url":null}],"Tags":["GVA IVAJ","comarquescentrals","Politiques de Joventud"],"Type":[],"AgeRanges":[{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"},{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990001,"Name":"Menys de 12"}],"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","DateInscription":"0001-01-01","DateInscriptionEnd":"0001-01-01","Text":"<p>Reunió de coordinació de l'Àrea de les Comarques Centrals amb les professionals de joventut.</p>","Schedule":"<p>De 09:30 a 13:30</p>","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"622230615","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"comarquescentrals@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":38983,"Name":"REUNIÓ. COORDINACIÓ: ÀREA HORTA I CAMP DE MORVEDRE/DESEMBRE 2021","Url":"https://xarxajove.info/activitats/reunio-coordinacio-area-horta-i-camp-de-morvedredesembre-2021/","Icon":null,"Program":[],"Management":null,"Center":[{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null}],"Resources":[{"Id":22881,"Name":"Coordinació Xarxa Jove","Url":null}],"Tags":["Xarxa Jove","Pla de Municipalització","Politiques de Joventud","Horta Nord","Horta Sud","Camp de Morvedre"],"Type":[],"AgeRanges":[{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"},{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990001,"Name":"Menys de 12"}],"Date":"2021-12-16","DateEnd":"2021-12-16","DateInscription":"0001-01-01","DateInscriptionEnd":"0001-01-01","Text":"<p>Reunió de coordinació personal Técnic de Joventut de l'Area d'Horta i Camp de Morvedre.</p>","Schedule":"<p>10:00 a 13:00</p>","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"622230132","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"hortacamp@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":51609,"Name":"REUNIÓ COORDINACIÓ: ÀREA COMARQUES CENTRALS / SETEMBRE 2023","Url":"https://xarxajove.info/activitats/reunio-coordinacio-area-comarques-centrals-setembre-2023/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació"],"Management":null,"Center":[{"Id":6423,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Bocairent","Url":null}],"Resources":[{"Id":22881,"Name":"Coordinació Xarxa Jove","Url":null}],"Tags":["comarquescentrals","GVAIVAJ","Politiques de Joventud"],"Type":[],"AgeRanges":[{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"},{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990001,"Name":"Menys de 12"}],"Date":"2023-09-27","DateEnd":"2023-09-27","DateInscription":"0001-01-01","DateInscriptionEnd":"0001-01-01","Text":"<p>Reunió de coordinació de l'Àrea de les Comarques Centrals amb les professionals de joventut.</p>","Schedule":"","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"622230615","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"comarquescentrals@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":53436,"Name":"REUNIÓ COORDINACIÓ: COMARQUES CENTRALS/ NOVEMBRE 2023","Url":"https://xarxajove.info/activitats/reunio-coordinacio-comarques-centrals-novembre-2023/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Management":null,"Center":[{"Id":6416,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Albaida","Url":null}],"Resources":[{"Id":22881,"Name":"Coordinació Xarxa Jove","Url":null}],"Tags":["comarquescentrals","GVAIVAJ","Politiques de Joventud"],"Type":[],"AgeRanges":[{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"},{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990001,"Name":"Menys de 12"}],"Date":"2023-11-30","DateEnd":"2023-11-30","DateInscription":"0001-01-01","DateInscriptionEnd":"0001-01-01","Text":"<p>Reunió de coordinació dels professionals de joventut de les comarques centrals, per tractar polítiques de joventut del territori.</p>","Schedule":"<p>09:30 - 13:30</p>","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"622230615","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"comarquescentrals@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false}]