[{"Id":42231,"Name":"XXXI Concurs de Fotografia Esportiva","Url":"https://xarxajove.info/activitats/xxxi-concurs-de-fotografia-esportiva/","Icon":"/media/nscmlq0p/concurso-fotografia-deportiva.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Management":null,"Center":[{"Id":42239,"Name":"La Fundación Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid","Url":null}],"Resources":[],"Tags":["concurso de fotografia"],"Type":[],"AgeRanges":[],"Date":"2022-12-15","DateEnd":"0001-01-01","DateInscription":"2022-03-31","DateInscriptionEnd":"2022-11-15","Text":"<p>La Fundació Municipal d'Esports de l'Excm. Ajuntament de Valladolid, convoca aquest Concurs de Fotografia Esportiva amb la finalitat de incentivar l'art fotogràfic aplicat a l'àmbit esportiu, per a difondre els valors que representa l'esport en la societat actual.</p>\n<p>Cada concursant  presentará un màxim de 3 fotografies realitzades en blanc i negre o en color.</p>\n<p>Podran presentar-se totes aquelles persones físiques majors de 16 anys que ho desitgen.<br /><br /></p>\n<p><a rel='noopener' href='http://www.fmdva.org/media/bpnducxf/bases-concursofotograf%C3%ADadeportiva-2022.pdf' target='_blank'>+info</a></p>\n<p>. </p>","Schedule":"","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false}]