[{"Id":47419,"Name":"MOOC : Aspectes Essencials del Treball amb Joves","Url":"https://xarxajove.info/activitats/mooc-aspectes-essencials-del-treball-amb-joves/","Icon":"/media/a4cgjboo/mooc.jpg","Program":["Educació en la participació"],"Management":null,"Center":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resources":[{"Id":47421,"Name":"Curs en línia: Aspectes Essencials del Treball amb Joves","Url":null}],"Tags":["mooc","treball","joves"],"Type":[],"AgeRanges":[{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"},{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"}],"Date":"2023-01-15","DateEnd":"2023-01-15","DateInscription":"2023-01-11","DateInscriptionEnd":"2023-01-14","Text":"<p><strong>L'Associació per a la Joventut de la UE i el Consell d'Europa organitza aquest curs en línia</strong> per a donar a conéixer el treball juvenil a un públic ampli, al mateix temps que ofereix una visió de les pràctiques i polítiques de treball juvenil en tota Europa.</p>\n<p><strong>Els i les participants:</strong></p>\n<ul>\n<li>Es familiaritzaran amb els 'fonaments' del treball juvenil.</li>\n<li>Obtindran una visió general de com es dona suport al treball en l'àmbit de la joventut. </li>\n<li>Podran inspirar-se en les diverses bones pràctiques existents a Europa en l'àmbit de la joventut.</li>\n<li>Podran reflexionar sobre el futur del treball juvenil a Europa i sobre com participar.</li>\n</ul>\n<p><strong>El curs és obert i gratuït,</strong> i es realitzarà <strong>el 15 de gener de 2023.</strong></p>\n<p><strong>Destinataris:</strong></p>\n<ul>\n<li>Estudiants implicats en estudis de treball juvenil o alumnes implicats en processos d'educació no formal.</li>\n<li>Treballadors juvenils.</li>\n<li>Responsables de treball amb joves. </li>\n<li>Organitzacions juvenils i altres plataformes juvenils.</li>\n<li>Altres persones interessades a aprofundir en el tema.<br /><br /></li>\n</ul>\n<p><a rel='noopener' href='https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/mooc-on-youth-work' target='_blank'>+Info</a></p>\n<p><a rel='noopener' href='https://help.elearning.ext.coe.int/login/index.php' target='_blank'>Inscripció</a></p>","Schedule":"","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":50717,"Name":"MOOC: Enfocament sistèmic per al desenvolupament de competències en el treball amb joves 2023.","Url":"https://xarxajove.info/activitats/mooc-enfocament-sistemic-per-al-desenvolupament-de-competencies-en-el-treball-amb-joves-2023/","Icon":"/media/sm5j3wk3/salto.jpg","Program":["Educació en la participació"],"Management":null,"Center":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resources":[{"Id":50718,"Name":"MOOC: Desenvolupament de competències en el treball amb joves. Salto Youh","Url":null}],"Tags":["mooc","treball","joves"],"Type":[],"AgeRanges":[{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"},{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"}],"Date":"2023-06-26","DateEnd":"2023-06-30","DateInscription":"2023-06-14","DateInscriptionEnd":"2023-06-25","Text":"<p><strong>Salto Youth</strong> invita als treballadors i treballadores juvenils a participar, en el curs en línia que ha desenvolupat sobre competències en el treball amb joves i que tindrà lloc <strong>del 26 al 30 de juny.</strong></p>\n<p>Aquest curs explorarà les competències sistèmiques necessàries per als treballadors i treballadores juvenils i oferirà conferències inspiradores, vídeos, seminaris web, demostracions de mètodes, tasques pràctiques i eines.</p>\n<p><strong>Les persones participant podran aprofundir  sobre:</strong></p>\n<ul>\n<li>El model de competències ETS (Estratègia Europea de Formació) per a treballadors i treballadores en l'àmbit de la joventut.</li>\n<li>Com ampliar i veure el seu context de treball juvenil com un sistema viu.</li>\n<li>Quin és el seu paper i funció en el seu sistema de treball juvenil, més enllà del paper oficial com a treballador o treballadora juvenil.</li>\n<li>Com fer una autoavaluació sistèmica i planificar el seu desenvolupament com a treballador i treballadora juvenil.</li>\n</ul>\n<p><strong>El curs es realitzarà a través de la plataforma d'aprenentatge en línia,' Canvas.net.'</strong> i <strong>constarà de 6 mòduls</strong>, que s'obriran gradualment <strong>al llarg de 6 setmanes:</strong></p>\n<ul>\n<li><strong>15 de maig:</strong> Mòdul 1, d'introducció i  Mòdul 2, Sistemes i visió sistèmica</li>\n<li><strong>22 de maig:</strong> Mòdul 3, Visió sistèmica del meu treball amb joves</li>\n<li><strong>29 de maig:</strong> Mòdul 4, Model ETS i El meu Sistema de Treball Juvenil</li>\n<li><strong>5 de juny:</strong> Mòdul 5, Enfocament sistèmic del desenvolupament de competències</li>\n<li><strong>12 de juny:</strong> Mòdul 6, Transferència, transformació i avanç;  Mòdul 7, Avaluació i Youthpass</li>\n</ul>\n<p>A més es podrà participar en <strong>3 seminaris web</strong> durant el curs o accedir als enregistraments d'aquests, posteriorment.</p>\n<p><strong>Dates dels seminaris web:</strong></p>\n<ul>\n<li>Webinar d'obertura: <strong>22 de maig, 11.00 - 12.30 CEST. </strong></li>\n<li>El model de competències ETS; Enfocament holístic i sistèmic del desenvolupament de competències:<strong> 5 de juny, 11.00 - 12.30 CEST.</strong></li>\n<li>Intercanvi de bones pràctiques sobre l'ús del model de competències ETS en el treball amb joves: <strong>19 de juny, 11.00 - 12.30 CEST.</strong></li>\n</ul>\n<p><a rel='noopener' href='https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/yocomo-systemic-an-ets-mooc-on-a-systemic-approach-to-competence-development-in-youth-work.11177/' target='_blank'>+Info (Anglés)</a></p>\n<p><a rel='noopener' href='https://canvas.instructure.com/enroll/F83XC7' target='_blank'>Inscripció</a></p>","Schedule":"","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":52017,"Name":"MOOC sobre el Cos Europeu de la Solidaritat","Url":"https://xarxajove.info/activitats/mooc-sobre-el-cos-europeu-de-la-solidaritat/","Icon":"/media/vk2j3nkg/mooc-on-esc.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Management":null,"Center":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resources":[{"Id":52019,"Name":"MOOC sobre el Cos Europeu de la Solidaritat","Url":null}],"Tags":["mooc","ces"],"Type":[],"AgeRanges":[{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"},{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"}],"Date":"2023-10-02","DateEnd":"2023-11-12","DateInscription":"2023-09-15","DateInscriptionEnd":"2023-10-02","Text":"<p><strong>El MOOC sobre el Cos Europeu de la Solidaritat</strong> està coordinat per l'Agencia Nacional Irlandesa en cooperació amb el Centre de Recursos del Cos Europeu de Solidaritat i l'ONG 'Nectarus' (Lituània), que elabora els continguts.</p>\n<p>En ell s'oferirà tota la informació necessària sobre el programa del Cos Europeu de Solidaritat.</p>\n<p>La formació se centrarà sobretot en els segúents aspectes:</p>\n<ul>\n<li>Com aconseguir un major impacte amb els projectes del CES.</li>\n<li>Com organitzar un projecte de voluntariat i com convertir-se en voluntari del Cos.</li>\n<li>Com un grup de joves pot preparar i posar en marxa un projecte local de solidaritat.</li>\n<li>Quines són les oportunitats de la nova activitat d'Ajuda Humanitària.</li>\n<li>com preparar-se per a sol·licitar la subvenció del CES, com adquirir el Segell de Qualitat del Cos de Solidaritat.</li>\n<li>Quin tipus de suport està disponible per als joves en els projectes de CES.</li>\n</ul>\n<p> <strong>Tindrà lloc del 2 d'octubre al 12 de novembre de 2023 i és en línia i gratuït</strong> per a qualsevol persona interessada en aquest programa. </p>\n<p> A més es podrá accedir al contingut de la formació en qualsevol moment.</p>\n<p><strong>El termini d'inscripció finalitza el 2 d'octubre.</strong></p>\n<p> </p>\n<p><a rel='noopener' href='https://hop.salto-youth.net/courses/ESC?utm_campaign=2022%20EU%20Solidarity%20Corps&amp;utm_content=208922947&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter&amp;hss_channel=tw-229050158' target='_blank' data-anchor='?utm_campaign=2022%20EU%20Solidarity%20Corps&amp;utm_content=208922947&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter&amp;hss_channel=tw-229050158'>+Info</a></p>\n<p><a rel='noopener' href='https://hop.salto-youth.net/login' target='_blank'>Inscripció</a></p>","Schedule":"","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":52379,"Name":"MOOC Salut Mental Infantil: Drets i Perspectives","Url":"https://xarxajove.info/activitats/mooc-salut-mental-infantil-drets-i-perspectives/","Icon":"/media/be0bnkl3/mooc-salud.png","Program":["M'Importa","Educació en la participació"],"Management":null,"Center":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resources":[{"Id":52381,"Name":"MOOC Salut Mental Infantil: Drets i Perspectives. Global Campus of Human Rights","Url":null}],"Tags":["mooc","salut","mental"],"Type":[],"AgeRanges":[{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990001,"Name":"Menys de 12"},{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"}],"Date":"2023-10-16","DateEnd":"2023-11-19","DateInscription":"2023-10-11","DateInscriptionEnd":"2023-11-07","Text":"<p>El <strong>curs en línia, sobre salut mental</strong> està coordinat per <strong>Global Campus of Human Rights,</strong> un centre interdisciplinari d'excel·lència acadèmica secundat per la UE.</p>\n<p>En ell s'oferirà informació i materials per a entendre la <strong>salut mental dels xiquets i joves</strong> com un dret humà, i també es posaran exemples sobre el que es pot fer a nivell pràctic.</p>\n<p>Comptarà amb videoconferències, aprenentatge entre iguals a través de debats, seminaris web i en particular s'examinaran els enfocaments d'actuació que permeten la participació directa de xiquets i joves en la presa de decisions.</p>\n<p>Este curs s'impartirà <strong>del 16 d'octubre al 19 de novembre</strong>.Té una duració de 5 setmanes i són aproximadament <strong>25 hores de formació.</strong></p>\n<p><br /><strong>Requisits:</strong></p>\n<p><strong>El curs està obert i és gratuït per a qualsevol persona</strong> (xiquets, xiquetes, joves, famílies, professionals de la salut, professionals de l'a educació…) interessada, en la promoció i protecció de la salut mental dels xiquets i joves.</p>\n<p><br /><strong>Consta de 3 mòduls:</strong></p>\n<ul>\n<li>Mòdul 1  Salut mental infantil.</li>\n<li>Mòdul 2  Protegir la salut mental dels xiquets en temps de crisis.</li>\n<li>Mòdul 3  Un enfocament de la salut mental infantil basat en els drets</li>\n</ul>\n<p><br /><strong>Termini d'Inscripció:</strong></p>\n<p><br />Data límit per a inscriure's <strong>fins al 7 de novembre de 2023, 23.59 CEST</strong>.</p>\n<p><a rel='noopener' href='https://edx.gchumanrights.org/courses/course-v1:gchumanrights+cmh+2023/about' target='_blank'>+Info</a></p>\n<p><a rel='noopener' href='https://edx.gchumanrights.org/register?course_id=course-v1%3Agchumanrights%2Bcmh%2B2023&amp;enrollment_action=enroll' target='_blank' data-anchor='?course_id=course-v1%3Agchumanrights%2Bcmh%2B2023&amp;enrollment_action=enroll'>Inscripción</a></p>","Schedule":"","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":52524,"Name":"MOOC sobre Aspectes Fonamentals de la Investigació en Joventut","Url":"https://xarxajove.info/activitats/mooc-sobre-aspectes-fonamentals-de-la-investigacio-en-joventut/","Icon":"/media/nsgn3r4j/mooc-juventud.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa"],"Management":null,"Center":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resources":[],"Tags":["mooc","investigació","joventut"],"Type":[],"AgeRanges":[],"Date":"2023-10-23","DateEnd":"2023-12-03","DateInscription":"0001-01-01","DateInscriptionEnd":"0001-01-01","Text":"<div></div>\n<div><strong>L'Associació UE-CoE per a la Joventut </strong>organitza aquest curs, sobre Aspectes Fonamentals de la Investigació en Joventut, <strong> del 23 d'octubre al 3 de desembre de 2023.</strong></div>\n<div></div>\n<div> En ell s'explorará el paper de la investigació sobre la joventut en l'elaboració de polítiques basades en proves i en la pràctica del treball amb joves. És en línia y en anglés. </div>\n<div></div>\n<div><strong>El curs consta de sis mòduls:</strong></div>\n<ul>\n<li>Mòdul 1 El paper, els conceptes i la història de la investigació sobre la joventut.</li>\n<li>Mòdul 2 Investigació, política i pràctica en l'àmbit de la joventut.</li>\n<li>Mòdul 3 Agents i xarxes d'investigació sobre la joventut a escala nacional.</li>\n<li>Mòdul 4 Mètodes i enfocaments de la investigació sobre la joventut.</li>\n<li>Mòdul 5 Comunicació de la investigació sobre la joventut.</li>\n<li>Mòdul 6 Avaluació del curs.</li>\n</ul>\n<div><strong>Les persones que participen en este curs:</strong></div>\n<ul>\n<li>Es familiaritzaran amb el paper de la investigació en l'àmbit de la joventut i coneixeran els principals temes d'investigació. </li>\n<li>Tindran una visió general, de quines parts intervenen en la investigació en l'àmbit de la joventut i de les xarxes de coneixement en tota Europa.</li>\n<li>Comprendran millor l'impacte de la investigació en matèria de joventut en la política de joventut basada en proves i en la pràctica del treball amb joves.</li>\n<li>Comprendran els mètodes de la investigació en l'àmbit de la joventut.</li>\n<li>Aprendran com comunicar la investigació sobre la joventut, a diferents audiències.</li>\n</ul>\n<div><strong>El curs és gratuït i està dirigit a:</strong></div>\n<div></div>\n<div>Responsables de polítiques de joventut, professionals del treball amb joves, líders juvenils, voluntaris, membres d'ONG juvenils o investigadors en l'àmbit de la joventut.</div>\n<div></div>\n<div>El curs  pot ser molt útil per a les persones que acaben d'iniciar la seua carrera en l'àmbit de la joventut.</div>\n<div></div>\n<div><a rel='noopener' href='https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/mooc-on-youth-research' target='_blank'>+Info</a></div>\n<div></div>\n<div><a rel='noopener' href='https://help.elearning.ext.coe.int/enrol/index.php?id=6606' target='_blank' data-anchor='?id=6606'>Inscripció</a></div>\n<div></div>\n<div></div>","Schedule":"","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false}]