[{"Id":44839,"Name":"Taller de xapes en Venta del Moro. MITV","Url":"https://xarxajove.info/activitats/taller-de-xapes-en-venta-del-moro-mitv/","Icon":"/media/abofnzpl/taller-de-chaps-por-el-alzheimer.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Management":null,"Center":[{"Id":39160,"Name":"LUDOVENTA. Espai Jove de Venta del Moro","Url":null}],"Resources":[{"Id":22194,"Name":"Programa de Partcipació Juvenil. MITV","Url":null}],"Tags":["#territoriojocentv","#territoriojoventierradelvino","#alzheimer","#tallerdexapes","#ivajxarxajove"],"Type":[3431,3639,2083],"AgeRanges":[{"Id":99990001,"Name":"Menys de 12"},{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"},{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"}],"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","DateInscription":"0001-01-01","DateInscriptionEnd":"0001-01-01","Text":"<p>Amb motiu del DIA MUNDIAL DE L'ALZHEIMER @AFAUtiel i el Servei de Joventut de MITV, col·laboren amb una activitat intergenaracional<br /> Us esperem en els tallers de xapes que es realitzaran en @*camporrobles, #caudetedelasfuentes, @ayuntamientodefuenterrobles, #requena, @ayuntamientodesinarcas, #utiel, #ventadelmoro i @ayuntamientodevillargordo, on la població jove serà la protagonista, ajudant a fer la seua xapa a qui vulga participar.</p>\n<p>On? Quan?<br />- Camporrobles: 23 d'agost, en la Tómbola a les *12h.<br />- Caudete de las Fuentes: 25 d'agost, en el Passeig de l'Albereda a les *12h.<br />- Fuenterrobles: 19 d'agost, en el Passeig de la Vega a les *19h.<br />- Requena: lloc i data a determinar.<br />- Sinarcas: 19 d'agost, al Parc Eugenio Cañizares a les *12h.<br />- Utiel: 24 d'agost, en el centre de joventut a les *12h.<br />- Venda del Mora: 18 d'agost, en l'espai jove a les *12h.<br />- Villargordo del Cabriel: 29 d'agost, en el centre social a les *18h.</p>\n<p>No ho oblides, demà pots ser el teu. *易</p>\n<p>#*territoriojoventv #*afautiel #voluntariat #junt@smejor #equip #*compromisoconlasociedad #*participacion #*GVAIvaj #*valenciaoest #*trabajoenredesdemercadeo</p>","Schedule":"<p>De 12:00 a 14:00 h.</p>","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"621261024","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com/territoriojoventv/?l=es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":44844,"Name":"Taller dexapes per alzheimer en Rquena. MITV","Url":"https://xarxajove.info/activitats/taller-dexapes-per-alzheimer-en-rquena-mitv/","Icon":"/media/abofnzpl/taller-de-chaps-por-el-alzheimer.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Management":null,"Center":[],"Resources":[{"Id":22194,"Name":"Programa de Partcipació Juvenil. MITV","Url":null}],"Tags":["#territoriojoventv","#territoriojoventierradelvino","#alzheimer","#tallerdexapes","#ivajxarxajove"],"Type":[3431,3639,2083],"AgeRanges":[{"Id":99990001,"Name":"Menys de 12"},{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"},{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"}],"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","DateInscription":"0001-01-01","DateInscriptionEnd":"0001-01-01","Text":"<p>Amb motiu del DIA MUNDIAL DE L'ALZHEIMER @AFAUtiel i el Servei de Joventut de MITV, col·laboren amb una activitat intergenaracional<br /> Us esperem en els tallers de xapes que es realitzaran en @camporrobles, #caudetedelasfuentes, @ayuntamientodefuenterrobles, #requena, @ayuntamientodesinarcas, #utiel, #ventadelmoro i @ayuntamientodevillargordo, on la població jove serà la protagonista, ajudant a fer la seua xapa a qui vulga participar.</p>\n<p>On? Quan?<br />- Camporrobles: 23 d'agost, en la Tómbola a les 12h.<br />- Caudete de las Fuentes: 25 d'agost, en el Passeig de l'Albereda a les 12h.<br />- Fuenterrobles: 19 d'agost, en el Passeig de la Vega a les 19h.<br />- Requena: lloc i data a determinar.<br />- Sinarcas: 19 d'agost, al Parc Eugenio Cañizares a les 12h.<br />- Utiel: 24 d'agost, en el centre de joventut a les 12h.<br />- Venda del Mora: 18 d'agost, en l'espai jove a les 12h.<br />- Villargordo del Cabriel: 29 d'agost, en el centre social a les 18h.</p>\n<p>No ho oblides, demà pots ser el teu. </p>\n<p>#territoriojoventv #afautiel #voluntariat #junt@smejor #equip #compromisoconlasociedad #participacion #GVAIvaj #valenciaoest #trabajoenredesdemercadeo</p>","Schedule":"","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"621261024","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"juventud@tierradelvino.es","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com/territoriojoventv/?l=es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":44837,"Name":"Taller de xapes per l'Alzheimer en Sinarcas . MITV","Url":"https://xarxajove.info/activitats/taller-de-xapes-per-lalzheimer-en-sinarcas-mitv/","Icon":"/media/abofnzpl/taller-de-chaps-por-el-alzheimer.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Management":null,"Center":[{"Id":36819,"Name":"Parc \"Eugenio Cañizares\". Sinarcas","Url":null}],"Resources":[{"Id":22194,"Name":"Programa de Partcipació Juvenil. MITV","Url":null}],"Tags":["#territoriojoventv","#territoriojoventierradelvino","#tallerdexapes","#alzheimer","#ivajxarxajove"],"Type":[3639,2083],"AgeRanges":[{"Id":99990001,"Name":"Menys de 12"},{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"},{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"}],"Date":"2022-08-19","DateEnd":"0001-01-01","DateInscription":"0001-01-01","DateInscriptionEnd":"0001-01-01","Text":"<p>Amb motiu del DIA MUNDIAL DE L'ALZHEIMER @AFAUtiel i el Servei de Joventut de MITV, col·laboren amb una activitat intergenaracional<br /> Us esperem en els tallers de xapes que es realitzaran en @*camporrobles, #caudetedelasfuentes, @ayuntamientodefuenterrobles, #requena, @ayuntamientodesinarcas, #utiel, #ventadelmoro i @ayuntamientodevillargordo, on la població jove serà la protagonista, ajudant a fer la seua xapa a qui vulga participar.</p>\n<p>On? Quan?<br />- Camporrobles: 23 d'agost, en la Tómbola a les 12h.<br />- Caudete de las Fuentes: 25 d'agost, en el Passeig de l'Albereda a les 12h.<br />- Fuenterrobles: 19 d'agost, en el Passeig de la Vega a les 19h.<br />- Requena: lloc i data a determinar.<br />- Sinarcas: 19 d'agost, al Parc Eugenio Cañizares a les 12h.<br />- Utiel: 24 d'agost, en el centre de joventut a les 12h.<br />- Venda del Mora: 18 d'agost, en l'espai jove a les 12h.<br />- Villargordo del Cabriel: 29 d'agost, en el centre social a les 18h.</p>\n<p>No ho oblides, demà pots ser el teu. #territoriojoventv #afautiel #voluntariat #junt@smejor #equip #compromisoconlasociedad #participacion #GVAIvaj #valenciaoest #trabajoenredesdemercadeo</p>","Schedule":"<p>De 12 a 14 h.</p>","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"621261024","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com/territoriojoventv/?l=es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":44841,"Name":"Taller de xapes en Utiel. MITV","Url":"https://xarxajove.info/activitats/taller-de-xapes-en-utiel-mitv/","Icon":"/media/abofnzpl/taller-de-chaps-por-el-alzheimer.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Management":null,"Center":[{"Id":36895,"Name":"CENTRO JOVEN UTIEL","Url":null}],"Resources":[{"Id":22194,"Name":"Programa de Partcipació Juvenil. MITV","Url":null}],"Tags":["#territoriojoventv","#territoriojoventierradel vino","#alzheimer","#tallerdexapes","#ivajxarxajove"],"Type":[3431,3639,2083],"AgeRanges":[{"Id":99990001,"Name":"Menys de 12"},{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"},{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"}],"Date":"2022-08-24","DateEnd":"2022-08-24","DateInscription":"0001-01-01","DateInscriptionEnd":"0001-01-01","Text":"<p>Amb motiu del DIA MUNDIAL DE L'ALZHEIMER @AFAUtiel i el Servei de Joventut de MITV, col·laboren amb una activitat intergenaracional<br /> Us esperem en els tallers de xapes que es realitzaran en @camporrobles, #caudetedelasfuentes, @ayuntamientodefuenterrobles, #requena, @ayuntamientodesinarcas, #utiel, #ventadelmoro i @ayuntamientodevillargordo, on la població jove serà la protagonista, ajudant a fer la seua xapa a qui vulga participar.</p>\n<p>On? Quan?<br />- Camporrobles: 23 d'agost, en la Tómbola a les 12h.<br />- Caudete de las Fuentes: 25 d'agost, en el Passeig de l'Albereda a les 12h.<br />- Fuenterrobles: 19 d'agost, en el Passeig de la Vega a les 19h.<br />- Requena: lloc i data a determinar.<br />- Sinarcas: 19 d'agost, al Parc Eugenio Cañizares a les 12h.<br />- Utiel: 24 d'agost, en el centre de joventut a les 12h.<br />- Venda del Mora: 18 d'agost, en l'espai jove a les 12h.<br />- Villargordo del Cabriel: 29 d'agost, en el centre social a les 18h.</p>\n<p>No ho oblides, demà pots ser el teu. </p>\n<p>#territoriojoventv #afautiel #voluntariat #junt@smejor #equip #compromisoconlasociedad #participacion #GVAIvaj #valenciaoest #trabajoenredesdemercadeo</p>","Schedule":"<p>De 12:00 a 14:00 h.</p>","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"621261024","Fax":null,"Email":"https://www.instagram.com/territoriojoventv/?l=es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com/territoriojoventv/?l=es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":44843,"Name":"Taller de xapes per alzheimer en Villargordo del Cabriel. MITV","Url":"https://xarxajove.info/activitats/taller-de-xapes-per-alzheimer-en-villargordo-del-cabriel-mitv/","Icon":"/media/abofnzpl/taller-de-chaps-por-el-alzheimer.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Management":null,"Center":[{"Id":22191,"Name":"Centre Social de Villargordo del Cabriel","Url":null}],"Resources":[{"Id":22194,"Name":"Programa de Partcipació Juvenil. MITV","Url":null}],"Tags":["#territoriojoventv","#territoriojoventierradelvino","#alzheimer","#tallerdexapes","#ivajxarxajove"],"Type":[3431,3639,2083],"AgeRanges":[{"Id":99990001,"Name":"Menys de 12"},{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"},{"Id":99990005,"Name":"Més de 29"}],"Date":"2022-08-29","DateEnd":"2022-08-29","DateInscription":"0001-01-01","DateInscriptionEnd":"0001-01-01","Text":"<p>Amb motiu del DIA MUNDIAL DE L'ALZHEIMER @AFAUtiel i el Servei de Joventut de MITV, col·laboren amb una activitat intergenaracional<br /> Us esperem en els tallers de xapes que es realitzaran en @camporrobles, #caudetedelasfuentes, @ayuntamientodefuenterrobles, #requena, @ayuntamientodesinarcas, #utiel, #ventadelmoro i @ayuntamientodevillargordo, on la població jove serà la protagonista, ajudant a fer la seua xapa a qui vulga participar.</p>\n<p>On? Quan?<br />- Camporrobles: 23 d'agost, en la Tómbola a les 12h.<br />- Caudete de las Fuentes: 25 d'agost, en el Passeig de l'Albereda a les 12h.<br />- Fuenterrobles: 19 d'agost, en el Passeig de la Vega a les 19h.<br />- Requena: lloc i data a determinar.<br />- Sinarcas: 19 d'agost, al Parc Eugenio Cañizares a les 12h.<br />- Utiel: 24 d'agost, en el centre de joventut a les 12h.<br />- Venda del Mora: 18 d'agost, en l'espai jove a les 12h.<br />- Villargordo del Cabriel: 29 d'agost, en el centre social a les 18h.</p>\n<p>No ho oblides, demà pots ser el teu. </p>\n<p>#territoriojoventv #afautiel #voluntariat #junt@smejor #equip #compromisoconlasociedad #participacion #GVAIvaj #valenciaoest #trabajoenredesdemercadeo</p>","Schedule":"<p>De 18:00 a 20:00 h.</p>","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"621261024","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com/territoriojoventv/?l=es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":46393,"Name":"Taller de xapes 25N","Url":"https://xarxajove.info/activitats/taller-de-xapes-25n/","Icon":"/media/yfudz3x5/cartell-logo-xapes.png","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Management":null,"Center":[],"Resources":[{"Id":42765,"Name":"Programa de Corresponsals Juvenils Mancomunitat Marina Baixa","Url":null}],"Tags":["#CorresponsalsJuvenilsMMB","Igualtat","25N","#tallerdexapes","GVA IVAJ"],"Type":[3426,3431,3639],"AgeRanges":[{"Id":99990002,"Name":"12-17"}],"Date":"2022-11-09","DateEnd":"2022-11-25","DateInscription":"2022-11-09","DateInscriptionEnd":"2022-11-25","Text":"","Schedule":"<p>Dissenys fins al 18 de novembre.</p>\n<p>Taller de xapes de 10:40h a 11:10h, el 25 de novembre</p>","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"722357173","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"v.ferrer@lamanco.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":46594,"Name":"Taller de xapes 25N- Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa","Url":"https://xarxajove.info/activitats/taller-de-xapes-25n-mancomunitat-de-serveis-socials-marina-baixa/","Icon":"/media/yfudz3x5/cartell-logo-xapes.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Management":null,"Center":[],"Resources":[{"Id":42765,"Name":"Programa de Corresponsals Juvenils Mancomunitat Marina Baixa","Url":null}],"Tags":["CorresponsalsMMB","IVAJ","25n","tallerdexapes"],"Type":[3431,3645],"AgeRanges":[{"Id":99990002,"Name":"12-17"}],"Date":"2022-11-25","DateEnd":"2022-11-25","DateInscription":"2022-10-26","DateInscriptionEnd":"2022-11-25","Text":"<p>VINE A FER LA TEUA XAPA EN CONMEMORACIÓ AL 25N</p>","Schedule":"<p>De 10:40h a 11:10h en el pati de l'IES Rodolfo Llopis</p>","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"722357173","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"v.ferrer@lamanco.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false},{"Id":47762,"Name":"CREACIÓN DE CHAPAS - SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (SAB)","Url":"https://xarxajove.info/activitats/creacion-de-chapas-san-antonio-de-benageber-sab/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Management":null,"Center":[{"Id":6875,"Name":"SABJOVE - CIJ de l'Ajuntament de San Antonio de Benagéber (SAB)","Url":null}],"Resources":[{"Id":47702,"Name":"SABJOVE - PROGRAMA D'ACTIVITATS 2023 - Sant Antoni de Benaixeve (SAB)","Url":null}],"Tags":["#tallerdexapes"],"Type":[2083],"AgeRanges":[{"Id":99990002,"Name":"12-17"},{"Id":99990003,"Name":"18-23"},{"Id":99990004,"Name":"24-29"}],"Date":"2023-02-04","DateEnd":"2023-02-04","DateInscription":"0001-01-01","DateInscriptionEnd":"0001-01-01","Text":"","Schedule":"<p>DISSABTE 11.30-13.00</p>","Images":[],"Documents":null,"Contact":{"Phone":"607601301","PhoneAlternate":"960918679","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"sabjove@sabenageber.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://sabjove.wixsite.com/sabjove","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"HasAppointment":false,"HasSurvey":false}]