[{"Id":4869,"Name":"Agència de Lectura municipal de Benifato","Url":"http://xarxajove.info/espais/agencia-de-lectura-municipal-de-benifato/","Icon":"/media/snpojw3h/lectura.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"No específic però de molta utilització per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Text":"L'Agència de lectura de Benifato facilita als seus usuaris tota classe de coneixements i informació mitjançant la seua col·lecció organitzada de materials bibliogràfics, garantint així l'accés al coneixement, la informació i la cultura.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer de l'Escola, 17","CP":"03517","Town":{"Id":1587,"Name":"Benifato","Url":null},"Region":{"Id":1467,"Name":"La Marina Baixa","Url":null},"Province":{"Id":1117,"Name":"Província Alacant","Url":null},"Lat":38.6732,"Long":-0.229184},"Contact":{"Phone":"965885012","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.benifato.es/servicios/servicios-municipales/","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":24391,"Name":"Espai LABORA -Elx-José Sánchez","Url":"http://xarxajove.info/espais/espai-labora-elx-jose-sanchez/","Icon":"/media/ju2mpzam/logo-de-labora.png","Program":[],"Space":"No específic però de molta utilització per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1398,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":1321,"Name":"Administratiu","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Text":"El Servei Valencià d'ocupació i Formació (LABORA) és un organisme autònom de naturalesa administrativa de la Generalitat, que té com a fi impulsar, desenvolupar i executar la política de la Generalitat en matèria de creació d'ocupació, actuant en els àmbits competencials de la intermediació i orientació laboral, el foment de l'ocupació i la formació professional per a l'ocupació.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer José Sánchez Sáez,11 ","CP":"03202","Town":{"Id":1532,"Name":"Elx/Elche","Url":null},"Region":{"Id":1463,"Name":"El Baix Vinalopó","Url":null},"Province":{"Id":1117,"Name":"Província Alacant","Url":null},"Lat":38.27252,"Long":-0.687703},"Contact":{"Phone":"966613920","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"966611248","Email":"espailabora_josesanchez@gva.es","EmailAlternate":"labora@gva.es","Web":"http://www.servef.gva.es/va/centrosservef","Link":"https://linktr.ee/gvalabora","Twitter":"gvalabora","Facebook":"https://es-es.facebook.com/GVALabora/","Instagram":"GVALabora/"},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":24401,"Name":"Espai LABORA -Elx-Pedro Moreno","Url":"http://xarxajove.info/espais/espai-labora-elx-pedro-moreno/","Icon":"/media/ju2mpzam/logo-de-labora.png","Program":[],"Space":"No específic però de molta utilització per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1398,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":1321,"Name":"Administratiu","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Text":"El Servei Valencià d'ocupació i Formació (LABORA) és un organisme autònom de naturalesa administrativa de la Generalitat, que té com a fi impulsar, desenvolupar i executar la política de la Generalitat en matèria de creació d'ocupació, actuant en els àmbits competencials de la intermediació i orientació laboral, el foment de l'ocupació i la formació professional per a l'ocupació.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Pedro Moreno Sastre, 20","CP":"03205","Town":{"Id":1532,"Name":"Elx/Elche","Url":null},"Region":{"Id":1463,"Name":"El Baix Vinalopó","Url":null},"Province":{"Id":1117,"Name":"Província Alacant","Url":null},"Lat":38.269599,"Long":-0.709642},"Contact":{"Phone":"965430055","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"labora@gva.es","EmailAlternate":"","Web":"http://www.labora.gva.es/va/mapaweb","Link":"https://linktr.ee/gvalabora","Twitter":"GVALabora","Facebook":"https://es-es.facebook.com/GVALabora/","Instagram":"GVALabora"},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null}]