[{"Id":9482,"Name":"Agència de Lectura d'Ador","Url":"http://xarxajove.info/espais/agencia-de-lectura-dador/","Icon":"/media/snpojw3h/lectura.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"No específic però de molta utilització per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4496,"Name":"Ajuntament d'Ador","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4496,"Name":"Ajuntament d'Ador","Url":null}],"Text":"L'Agència de Lectura municipal d'Ador està gestionada per l'Ajuntament i està ubicada en Ador des de l'any 1994. ","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer de Joan Martorell, 1","CP":"467024","Town":{"Id":1739,"Name":"Ador","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.919794,"Long":-0.224367},"Contact":{"Phone":"962808008","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962808159","Email":"","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":9767,"Name":"Agència de Lectura d'Almiserà","Url":"http://xarxajove.info/espais/agencia-de-lectura-dalmisera/","Icon":"/media/5bkpq41c/almisera.png","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"No específic però de molta utilització per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4500,"Name":"Ajuntament d'Almiserà","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4500,"Name":"Ajuntament d'Almiserà","Url":null}],"Text":"L'Agència de Lectura municipal d'Almiserà està gestionada per l'Ajuntament i està situada en aquest municipi. ","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer de Lepant, 16","CP":"46726","Town":{"Id":1741,"Name":"Almiserà","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.915609,"Long":-0.285668},"Contact":{"Phone":"962896079","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962896079","Email":"almisera_alc@gva.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.almisera.es","Twitter":"","Facebook":"https://www.facebook.com/ajuntamentalmisera/","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":10066,"Name":"Agència de Lectura de Beniarjó","Url":"http://xarxajove.info/espais/agencia-de-lectura-de-beniarjo/","Icon":"/media/snpojw3h/lectura.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"No específic però de molta utilització per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4510,"Name":"Ajuntament de Beniarjó","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4510,"Name":"Ajuntament de Beniarjó","Url":null}],"Text":"L'Agència de Lectura de Beniarjó és l'espai municipal dedicat a la cultura, l'oci educatiu i la lectura.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer del Parc de l'Estació, s/n","CP":"46722","Town":{"Id":1746,"Name":"Beniarjó","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.932388,"Long":-0.184884},"Contact":{"Phone":"962800660","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"bibliotecabeniarjo@hotmail.com","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.beniarjo.es/","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":10094,"Name":"Agència de Lectura de Benifairó de la Valldigna","Url":"http://xarxajove.info/espais/agencia-de-lectura-de-benifairo-de-la-valldigna/","Icon":"/media/snpojw3h/lectura.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"No específic però de molta utilització per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4520,"Name":"Ajuntament de Benifairó de la Valldigna","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4520,"Name":"Ajuntament de Benifairó de la Valldigna","Url":null}],"Text":"L'Agència de Lectura municipal és l'espai dedicat a la lectura, l'oci educatiu i la cultura de la població de la localitat de Benifairó de la Valldigna.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer de Pius XII, 3","CP":"46791","Town":{"Id":1747,"Name":"Benifairó de la Valldigna","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":39.052317,"Long":-0.302904},"Contact":{"Phone":"962810416","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962811905","Email":"bvalldigna_cul@gva.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":10391,"Name":"Agència de Lectura de Daimús","Url":"http://xarxajove.info/espais/agencia-de-lectura-de-daimus/","Icon":"/media/snpojw3h/lectura.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"No específic però de molta utilització per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4527,"Name":"Ajuntament de Daimús","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4527,"Name":"Ajuntament de Daimús","Url":null}],"Text":"L'Agència de Lectura municipal de Daimús està gestionada per l'Ajuntament i està situada en Daimús des de 1992.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Sant Pere, s/n","CP":"46710","Town":{"Id":1751,"Name":"Daimús","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.969717,"Long":-0.154145},"Contact":{"Phone":"962819003","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962818125","Email":"ajuntament@ajuntamentdaimus.com","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.ajuntamentdaimus.com/","Twitter":"","Facebook":"https://www.facebook.com/ajuntament.daimus/","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":9771,"Name":"Agència de Lectura municipal d'Almoines","Url":"http://xarxajove.info/espais/agencia-de-lectura-municipal-dalmoines/","Icon":"/media/uqpi4j5d/almoines.png","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"No específic però de molta utilització per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4501,"Name":"Ajuntament d'Almoines","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4501,"Name":"Ajuntament d'Almoines","Url":null}],"Text":"L'Agència de Lectura municipal d'Almoines està gestionada per l'Ajuntament i està situada en aquest municipi des de l'any 2988.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer de Sant Francesc, s/n","CP":"46723","Town":{"Id":1742,"Name":"Almoines","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.942659,"Long":-0.181515},"Contact":{"Phone":"962804187","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"","EmailAlternate":"","Web":"www.almoines.es","Link":"","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":9753,"Name":"Biblioteca municipal d'Alfauir","Url":"http://xarxajove.info/espais/biblioteca-municipal-dalfauir/","Icon":"/media/zvjfxyt4/alfauir.png","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"No específic però de molta utilització per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4497,"Name":"Ajuntament d'Alfauir","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4497,"Name":"Ajuntament d'Alfauir","Url":null}],"Text":"La Biblioteca municipal d'Alfauir disposa d'una sala d'ordinadors.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Plaça d'Espanya, 7","CP":"46725","Town":{"Id":1740,"Name":"Alfauir","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.932348,"Long":-0.257203},"Contact":{"Phone":"962835438","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"alfauir@gva.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.alfauir.es","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":7530,"Name":"Centre Júniors Sagrada Família. Gandia","Url":"http://xarxajove.info/espais/centre-juniors-sagrada-familia-gandia/","Icon":"/media/yinp2ncz/20526255_134271543844091_2717109357386449558_n.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Text":"Júniors és un moviment format per laics amb un estil de vida que respon a l'evangeli, que participa de la vida i la missió de l'Església, amb una metodologia que part de l'experiència, que porta als seus membres, xiquets, adolescents i joves a ser testimonis. El moviment diocesà Júniors té com única finalitat l'evangelització. Es a dir, el procés pel qual l'Església, moguda per l'Esperit Sant, anuncia i difon l'Evangeli en tot el món. Així doncs, l'Església, tots els que formem part d'ella \"existeix per evangelitzar\", i Júniors com a part de l'Església desenvolupa aquest àmbit en tots els seus membres. Aquesta tasca educativa es desenvolupa baix un Projecte Educatiu Júniors que part de les experiències viscudes dels membres per posteriorment poder reflexionar i millorar o madurar. El centre Júniors Sagrada Família de Gandia, de la parròquia Sagrada Família, forma part de la vicaria VIII.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Tirso de Molina, 17","CP":"46701","Town":{"Id":1753,"Name":"Gandia","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.971674,"Long":-0.178569},"Contact":{"Phone":"961939371","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"gjsagradafamilia_gandia@hotmail.com","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"https://gjsagradafamiliagandia.wordpress.com/","Twitter":"","Facebook":"https://www.facebook.com/Juniorsagradafamiliagandia/","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":7526,"Name":"Centre Júniors Sant Nicolau. Grau de Gandia (Gandia)","Url":"http://xarxajove.info/espais/centre-juniors-sant-nicolau-grau-de-gandia-gandia/","Icon":"/media/4tlkg2jy/sant-nico.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Text":"Júniors és un moviment format per laics amb un estil de vida que respon a l'evangeli, que participa de la vida i la missió de l'Església, amb una metodologia que part de l'experiència, que porta als seus membres, xiquets, adolescents i joves a ser testimonis. El moviment diocesà Júniors té com única finalitat l'evangelització. Es a dir, el procés pel qual l'Església, moguda per l'Esperit Sant, anuncia i difon l'Evangeli en tot el món. Així doncs, l'Església, tots els que formem part d'ella \"existeix per evangelitzar\", i Júniors com a part de l'Església desenvolupa aquest àmbit en tots els seus membres. Aquesta tasca educativa es desenvolupa baix un Projecte Educatiu Júniors que part de les experiències viscudes dels membres per posteriorment poder reflexionar i millorar o madurar. El Centre Júniors Sant Nicolau, ubicat al Grau de Gandia, pertany a la Parròquia San Nicolas i a la vicaria Safor-Valldigna.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Avinguda de la Pau, 2","CP":"46730","Town":{"Id":1753,"Name":"Gandia","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.993011,"Long":-0.161097},"Contact":{"Phone":"962847250","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"cjsantnicolau@hotmail.com","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"https://www.juniorsmd.org/es/inicio/","Twitter":"cjsantnicolau","Facebook":"https://www.facebook.com/juniorsantnicolau/","Instagram":"cj_sant_nicolau"},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":7521,"Name":"Centre Júniors Talita Cum. Benifairó de la Valldigna","Url":"http://xarxajove.info/espais/centre-juniors-talita-cum-benifairo-de-la-valldigna/","Icon":"/media/knfj4k30/juniors.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Text":"Júniors és un moviment format per laics amb un estil de vida que respon a l'evangeli, que participa de la vida i la missió de l'Església, amb una metodologia que part de l'experiència, que porta als seus membres, xiquets, adolescents i joves a ser testimonis. El moviment diocesà Júniors té com única finalitat l'evangelització. Es a dir, el procés pel qual l'Església, moguda per l'Esperit Sant, anuncia i difon l'Evangeli en tot el món. Així doncs, l'Església, tots els que formem part d'ella \"existeix per evangelitzar\", i Júniors com a part de l'Església desenvolupa aquest àmbit en tots els seus membres. Aquesta tasca educativa es desenvolupa baix un Projecte Educatiu Júniors que part de les experiències viscudes dels membres per posteriorment poder reflexionar i millorar o madurar. El centre Júniors Talita Cum de Benifairó de la Valldigna, de la parròquia Sant Joan Evangelista, forma part de la vicaria VIII.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Plaça del País Valencià, 11","CP":"46791","Town":{"Id":1747,"Name":"Benifairó de la Valldigna","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":39.052616,"Long":-0.302832},"Contact":{"Phone":"961939371","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"seu@juniorsmd.org","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"https://www.juniorsmd.org/","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":6472,"Name":"CIJ - Espai Jove de l'Ajuntament de Beniarjó","Url":"http://xarxajove.info/espais/cij-espai-jove-de-lajuntament-de-beniarjo/","Icon":"/media/asnjzquc/cij-beniarjo.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null},{"Id":1403,"Name":"Multiusos","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4510,"Name":"Ajuntament de Beniarjó","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4510,"Name":"Ajuntament de Beniarjó","Url":null}],"Text":"L'Espai Jove de Beniarjó és un lloc perquè tots els joves del municipi (des dels 11 anys) tinguen un punt de reunió, on poder gaudir del seu temps lliure i oci. Es tracta d'un espai creat amb la finalitat de respondre a les demandes i necessitats dels joves de la localitat, oferint suport en les seues necessitats i inquietuds, acollint també esdeveniments d'oci i cultura del seu interés. Podrem trobar jocs, programació d'activitats culturals i lúdiques, tallers, concursos, tornejos, xarrades, PIJ, etc.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer de l'Estació, s/n","CP":"46722","Town":{"Id":1746,"Name":"Beniarjó","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.932417,"Long":-0.184895},"Contact":{"Phone":"962800361","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"685970811","Fax":"","Email":"espaijovebeniarjo@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.beniarjo.es/ca/page/espai-jove","Twitter":"","Facebook":"https://www.facebook.com/EspaiJoveBeniarjo","Instagram":"espaijovebeniarjo"},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":5868,"Name":"CIJ - Llar Juvenil de Bellreguard","Url":"http://xarxajove.info/espais/cij-llar-juvenil-de-bellreguard/","Icon":"/media/4vcnfgip/logo-llar-bellreguard.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null},{"Id":1405,"Name":"Altres","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4509,"Name":"Ajuntament de Bellreguard","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4509,"Name":"Ajuntament de Bellreguard","Url":null}],"Text":" El Centre d'Informació Juvenil de Bellreguard és un servei públic i gratuït per a joves de 14 a 35 anys. El centre ofereix informació, documentació, orientació i assessorament en els temes que siguen d'interés per als i les joves del municipi.  Realitzen activitats culturals, esportives, d'oci alternatiu, de temps lliure, formatives i de cooperació i voluntariat. Compten amb un fons documental, dotat de viatgeteca i hemeroteca, i una sala multiusos. Fan difusió d'informació d'interés mitjançant fullets, correu electrònic, xarxes socials, Internet, xarrades i butlletins informatius. ","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer del Mondúver (Escoles Velles)","CP":"46713","Town":{"Id":1745,"Name":"Bellreguard","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.945469,"Long":-0.164693},"Contact":{"Phone":"962806013","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"cij@bellreguard.net","EmailAlternate":"gemma.cij@gmail.com","Web":"","Link":"","Twitter":"","Facebook":"https://ca-es.facebook.com/llarjuvenil.bellreguard","Instagram":"llar_juvenil_bellreguard"},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":6474,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Gandia - Oficina Jove","Url":"http://xarxajove.info/espais/cij-de-lajuntament-de-gandia-oficina-jove/","Icon":"/media/43jbnfyg/12366225_992335837471935_3123669681307538215_n.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4532,"Name":"Ajuntament de Gandia","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4532,"Name":"Ajuntament de Gandia","Url":null}],"Text":"Una de les accions més encoratjadores i dels reptes que es planteja l'Administració Local i l'Administració Educativa és l'orientació dels joves cap als estudis superiors i també cap als nous perfils professionals, al món del treball.  Per a aquells estudiants que no volen eixir del sistema educatiu i encara no han aconseguit el graduat escolar en ESO o es veuen en l'obligació d'abandonar-ho per edat, l'Administració Educativa ha dissenyat una sèrie de programes que s'anomenen programes formatius de qualificació bàsica, que constitueixen una oferta formativa, adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat que ha abandonat l'ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l'Educació Obligatòria Secundària. Aquests programes s'adaptaran a les circumstàncies personals dels seus destinataris i possibilitarà la inserció sociolaboral d'aquests. Per a aquells estudiants majors de 17 anys que no han acabat l'ESO o han abandonat els estudis un temps, estan treballant i volen tornar per a obtindre el graduat, ho poden fer en la FPA Jaime I de Gandia, en horari de vesprada. Per a aquells estudiants que volen definitivament entrar al camp laboral, en la ciutat hi ha una sèrie d'entitats i organismes que ofereixen una variada oferta de programes de formació ocupacional o bé formació no reglada que capacita per a realitzar diferents perfils professionals.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer del Tossal, 8","CP":"46701","Town":{"Id":1753,"Name":"Gandia","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.969099,"Long":-0.178159},"Contact":{"Phone":"962959520","PhoneAlternate":"962959522","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"ofijove@gandia.org","EmailAlternate":"infojove@oficinajove.org","Web":"","Link":"http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=46","Twitter":"ofijovegandia","Facebook":"https://www.facebook.com/DepartamentJoventutGandia/","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":6480,"Name":"CIJ de l'Ajuntament del Real de Gandia","Url":"http://xarxajove.info/espais/cij-de-lajuntament-del-real-de-gandia/","Icon":"/media/d5wjvreg/557180_102606489895172_453281084_n.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4583,"Name":"Ajuntament del Real de Gandia","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4583,"Name":"Ajuntament del Real de Gandia","Url":null}],"Text":"El Centre d'Informació Juvenil del Real de Gandia és un servei públic i gratuït per a joves de 14 a 35 anys. El centre ofereix informació, documentació, orientació i assessorament en els temes que siguen d'interés per als i les joves del municipi. ","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Rector Berenguer, 14","CP":"46727 ","Town":{"Id":1765,"Name":"Real de Gandia, el","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.948391,"Long":-0.192932},"Contact":{"Phone":"962965872","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962876824","Email":"ajuntament@elrealdegandia.org","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"eccion-juventud/page-report/informacsion-referente-llar-joventut","Twitter":"","Facebook":"https://www.facebook.com/cij.realdegandia","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":6476,"Name":"CIJ del Consell Joves Gandia (Alqueria Laborde)","Url":"http://xarxajove.info/espais/cij-del-consell-joves-gandia-alqueria-laborde/","Icon":"/media/cicd3tze/joves-gandia.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null},{"Id":1398,"Name":"Ocupació","Url":null}],"OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Text":"El Consell dels Joves de Gandia (CJG), amb 30 anys d’existència, és el màxim òrgan de representació del conjunt de les organitzacions, moviments i de la societat civil juvenil de la ciutat de Gandia, constituint-se aquest com a corporació pública sectorial de base privada amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seues funcions i finalitats. Així, des dels seus inicis el CJG s’ha establert com a cooperativa d’associacions que coordina i representa les principals entitats juvenils de la ciutat de Gandia. Funciona com a un instrument democràtic de participació i d’acció juvenil, amb l’objectiu de promoure el creixement d’un associacionisme fort i articulat. També com a interlocutors de les inquietuds i reivindicacions de la joventut davant de l’Administració local, i donant cabuda a una realitat diversa caracteritzada per una forta participació i implicació de les entitats juvenils que s’uneixen per tal de portar endavant projectes d’interès per als joves i per a la societat en general, impulsant  la participació dels joves en el desenvolupament social, econòmic i cultural del municipi de Gandia, fomentant i potenciant les associacions juvenils com a veritables escoles de formació en els processos democràtics, participatius i de presa de decisions, i en defensa d’una valoració més positiva i real de la gent jove i del moviment associatiu juvenil per part de la societat.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carretera del Grau, s/n","CP":"46701","Town":{"Id":1753,"Name":"Gandia","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.974195,"Long":-0.172909},"Contact":{"Phone":"962951200","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"jovesgandia@cjg.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"https://www.cjg.es/","Twitter":"ConsellGandia","Facebook":"https://www.facebook.com/ConsellGandia/","Instagram":"consellgandia"},"Resources":{"Workers":4,"VolunteersManTo29":500,"VolunteersManFrom30":350,"VolunteersWomanTo29":580,"VolunteersWomanFrom30":300},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":6746,"Name":"Conservatori Professional de Música Josep Climent. Oliva","Url":"http://xarxajove.info/espais/conservatori-professional-de-musica-josep-climent-oliva/","Icon":"/media/l1gf2lxx/layout_set_logo.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Comarcal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Text":"El Conservatori Professional de Música Josep Climent, d'Oliva, és un centre públic d'ensenyança oficial que imparteix els nivells elemental i professional de música, dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Per tant, la seua capacitat de gestió administrativa pertany a l'àmbit autonòmic. De caràcter comarcal, atén les poblacions de la Safor i part de la Marina Alta.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Manuel de Falla, 2","CP":"46780","Town":{"Id":1759,"Name":"Oliva","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.917081,"Long":-0.114767},"Contact":{"Phone":"962829480","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962829481","Email":"46021782@gva.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://mestreacasa.gva.es/web/conservatorioliva/","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":7117,"Name":"Grup Scout La Safor. Gandia","Url":"http://xarxajove.info/espais/grup-scout-la-safor-gandia/","Icon":"/media/tz1lxins/14517399_772650596210451_2789380592715342238_n.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Text":" L'escoltisme és un moviment compromés amb l'entorn natural, social i cultural. És un moviment compromés en la societat, amb cadascuna de les persones que viuen al territori espanyol, especialment xiquets i joves, independentment de les circumstàncies, i amb les seues famílies, que confien en els scouts part important de l'educació dels seus fills i filles. És un moviment apartidista on es troben persones que, compartint els valors de l'Escoltisme i el compromís amb la democràcia, tenen diferents punts de vista polítics i socials. Volen contribuir a la construcció d'un món millor fomentant que els xiquets i joves assumisquen una ciutadania crítica, responsable i participativa, compromesa amb la transformació dels distints entorns socials, oberta a la cooperació amb totes les persones del món. Aposten per treballar en xarxa amb aquelles organitzacions amb les quals puguen compartir el seu servei. Són conscients que formen part de l'entorn natural, i es comprometen a la seua preservació i ús responsable, promovent la seua sostenibilitat. Consideren que les distintes identitats culturals, tant les pròpies com les aportades per persones d'altres països, fan una riquesa que mereix ser coneguda, conservada i valorada a través del projecte educatiu, que promou un model social intercultural. ","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Pellers, 73","CP":"46702","Town":{"Id":1753,"Name":"Gandia","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.96143,"Long":-0.181912},"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"gruposcoutlasafor@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"","Twitter":"GrupoSafor","Facebook":"https://www.facebook.com/grupscoutlasafor/","Instagram":"gruposcoutlasafor"},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":7188,"Name":"Grup Scout Valldigna. Tavernes de la Valldigna","Url":"http://xarxajove.info/espais/grup-scout-valldigna-tavernes-de-la-valldigna/","Icon":"/media/i3ejt1ws/54230627_2094157613999808_1940837227902795776_n.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Text":"L'escoltisme és un moviment compromés amb l'entorn natural, social i cultural. És un moviment compromés en la societat, amb cadascuna de les persones que viuen al territori espanyol, especialment xiquets i joves, independentment de les circumstàncies, i amb les seues famílies, que confien en els scouts part important de l'educació dels seus fills i filles. És un moviment apartidista on es troben persones que, compartint els valors de l'Escoltisme i el compromís amb la democràcia, tenen diferents punts de vista polítics i socials. Volen contribuir a la construcció d'un món millor fomentant que els xiquets i joves assumisquen una ciutadania crítica, responsable i participativa, compromesa amb la transformació dels distints entorns socials, oberta a la cooperació amb totes les persones del món. Aposten per treballar en xarxa amb aquelles organitzacions amb les quals puguen compartir el seu servei. Són conscients que formen part de l'entorn natural, i es comprometen a la seua preservació i ús responsable, promovent la seua sostenibilitat. Consideren que les distintes identitats culturals, tant les pròpies com les aportades per persones d'altres països, fan una riquesa que mereix ser coneguda, conservada i valorada a través del projecte educatiu, que promou un model social intercultural.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Sant Josep, 69","CP":"46760","Town":{"Id":1768,"Name":"Tavernes de la Valldigna","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":39.070622,"Long":-0.272073},"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"aevalldigna@hotmail.com","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://aevalldigna.blogspot.com/","Twitter":"aevalldigna","Facebook":"https://www.facebook.com/aevalldignascouts/","Instagram":"aevalldigna"},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":6743,"Name":"IES Gabriel Ciscar. Oliva","Url":"http://xarxajove.info/espais/ies-gabriel-ciscar-oliva/","Icon":"/media/2c2c1urb/layout_set_logo.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Comarcal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Text":"L'oferta educativa de l'IES Gabriel Ciscar, d'Oliva, és la següent: - ESO. - Batxillerat: de Ciències i d'Humanitats i Ciències Socials. - Cicles formatius: Grau superior d'Administració i Finances. Grau mitjà de Gestió Administrativa. Grau bàsic de Serveis Administratius. Grau bàsic de Fabricació i Muntatge. Grau mitjà de Mecanitzat. Grau superior de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica. Grau bàsic d'Activitats de Forn i Pastisseria. ","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Riu Alfadalí, s/n","CP":"46780","Town":{"Id":1759,"Name":"Oliva","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.912248,"Long":-0.111529},"Contact":{"Phone":"962829435","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"46005946@gva.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://mestreacasa.gva.es/web/iesgabrielciscar/","Twitter":"IESgcOliva","Facebook":"https://www.facebook.com/iesgabrielciscar/","Instagram":"iesgabrielciscar"},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":6738,"Name":"IES Gregori Maians. Oliva","Url":"http://xarxajove.info/espais/ies-gregori-maians-oliva/","Icon":"/media/ivrjs4vj/layout_set_logo.gif","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Comarcal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Text":"L'IES Gregori Maians va nàixer el segle XX com a institut nacional de Batxillerat. El seu emplaçament i les etapes educatives que alberga s'han anat modificant amb el pas de les dècades. Així, va passar d'estar situat en l'avinguda de València (actual CEIP Mare de Déu dels Desemparats) a estar-ho al carrer de Gabriel Miró. A més a més, ha anat afegint oferta educativa (ESO, Formació Professional, etc.).","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Gabriel Miró, 16","CP":"46780","Town":{"Id":1759,"Name":"Oliva","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.923165,"Long":-0.114932},"Contact":{"Phone":"962829990","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962829991","Email":"46005934@gva.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://mestreacasa.gva.es/web/iesgregorimaians/","Twitter":"iesGmaians","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":6737,"Name":"IES Jaume II el Just. Tavernes de la Valldigna","Url":"http://xarxajove.info/espais/ies-jaume-ii-el-just-tavernes-de-la-valldigna/","Icon":"/media/1itbledi/jaume-ii.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Comarcal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Text":"A l'IES Jaume II El Just, ubicat al municipi de Tavernes de la Valldigna i d'àmbit comarcal, trobem la següent oferta formativa: - ESO. - Batxillerat. Ciències i Tecnologia. Humanitats i Ciències Socials. - Cicles Formatius. FP Bàsica. Informàtica i comunicacions - Informàtica i comunicacions. Activitats agropecuàries - Agrària. FP Grau Mitjà. Sistemes microinformàtics i xarxes. FP Grau Superior. Administració de sistemes informàtics en xarxes. Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. ","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Camí de la Dula, 31","CP":"46760","Town":{"Id":1768,"Name":"Tavernes de la Valldigna","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":39.077345,"Long":-0.259539},"Contact":{"Phone":"962829995","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"46008340@gva.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"","Twitter":"","Facebook":"https://www.facebook.com/iesjaumeII/","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":6745,"Name":"IES Joan Fuster. Bellreguard","Url":"http://xarxajove.info/espais/ies-joan-fuster-bellreguard/","Icon":"/media/f4ninpz4/joan-fuster.png","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Comarcal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Text":"A l'IES Joan Fuster, ubicat al municipi de Bellreguard i d'àmbit comarcal, trobem la següent oferta educativa: - ESO. - Batxillerat. Ciències i Tecnologia. Humanitats i Ciències Socials. - Formació Professional. FP Bàsica. Fabricació i muntatge. Electricitat i electrònica. FP Grau Mitjà. Manteniment electromecànic. FP Grau Superior. Mecatrònica industrial. ","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Enric Soler i Godes, s/n","CP":"46713","Town":{"Id":1745,"Name":"Bellreguard","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.944792,"Long":-0.166292},"Contact":{"Phone":"962829400","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"46020479@gva.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":6736,"Name":"IES La Valldigna. Tavernes de la Valldigna","Url":"http://xarxajove.info/espais/ies-la-valldigna-tavernes-de-la-valldigna/","Icon":"/media/kaopr3wy/layout_set_logo-1.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Comarcal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Text":"L'oferta educativa de l'IES La Valldigna, situat al municipi de Tavernes de la Valldigna, és la següent: - ESO. - Batxillerat: de Ciències i de Ciències Socials i Humanitats. - Cicles formatius: Grau superior d'Administració i Finances. Grau mitjà de Gestió Administrativa. Grau bàsic de Serveis Administratius. Grau mitjà de Manteniment Electromecànic. ","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Sant Benet, 249","CP":"46760","Town":{"Id":1768,"Name":"Tavernes de la Valldigna","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":39.069761,"Long":-0.277282},"Contact":{"Phone":"962829445","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962829446","Email":"46016385@gva.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://mestreacasa.gva.es/web/ieslavalldigna/","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":6728,"Name":"IES Montdúver. Xeraco","Url":"http://xarxajove.info/espais/ies-montduver-xeraco/","Icon":"/media/tzxpkn04/14352246_1764561840524291_2489830074473529396_o.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Comarcal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Text":"L'oferta educativa de l'IES Montdúver, situat al municipi de Xeraco, és la següent: - ESO. - Batxillerat: de Ciències i de Ciències Socials i Humanitats.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Lluís Vives, s/n","CP":"46770","Town":{"Id":1755,"Name":"Xeraco","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":39.036698,"Long":-0.218993},"Contact":{"Phone":"962829410","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962829411","Email":"46021708@gva.es","EmailAlternate":"46021708.secret@gva.es","Web":"","Link":"http://mestreacasa.gva.es/web/4602170800","Twitter":"","Facebook":"https://www.facebook.com/IES-Montduver-1764465373867271/","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":6730,"Name":"IES Vall de la Safor. Vilallonga","Url":"http://xarxajove.info/espais/ies-vall-de-la-safor-vilallonga/","Icon":"/media/s2ujouwr/layout_set_logo.png","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Comarcal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Text":"A l'IES Vall de la Safor, ubicat a la localitat de Vilallonga, trobem la següent oferta educativa: - ESO. - Batxillerat. Ciències. Humanitats i Ciències Socials. - Cicles Formatius. FP Bàsica. Serveis Administratius - Administració i gestió. Electricitat i Electrònica - Electricitat i electrònica. ","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Avinguda Ador, s/n","CP":"46720","Town":{"Id":1769,"Name":"Vilallonga/Villalonga","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.888093,"Long":-0.211958},"Contact":{"Phone":"962829405","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"46021319@gva.es","EmailAlternate":"46021319.secret@gva.es","Web":"","Link":"http://mestreacasa.gva.es/web/valldelasafor","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":9921,"Name":"Parc Natural Marjal de Pego - Oliva","Url":"http://xarxajove.info/espais/parc-natural-marjal-de-pego-oliva/","Icon":"/media/vffmqiep/pn-marjal-de-pego-oliva.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Space":"No específic però de molta utilització per a joves","Scope":"Comunitat Valenciana","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1404,"Name":"Parcs o places (pensats per a joves o que usen joves) i altres espais oberts","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Text":"El Parc Natural de la Marjal de Pego - Oliva és una zona humida situada entre les províncies de València i Alacant, en els municipis d'Oliva i Pego, amb una extensió de 1.253 hectàrees. Aquesta marjal es troba en el centre de la ferradura muntanyosa formada per les serres de Mostalla, Migdia i Segària. Les seues principals característiques són una gran biodiversitat i l'excel.lent qualitat de les seues aigües, com també la seua quantitat. Hi ha dos rius principals que recorren la marjal: el Bullent o Vedat, en la part nord, i el Racons o Molinell, en la part sud. A més a més, trobem nombrosos afluents i brolladors, coneguts aquests últims en la zona amb el nom d'ullals.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Llavador, 5","CP":"03780","Town":{"Id":1896,"Name":"Pego","Url":null},"Region":{"Id":1466,"Name":"La Marina Alta","Url":null},"Province":{"Id":1117,"Name":"Alacant","Url":null},"Lat":38.867495,"Long":-0.060674},"Contact":{"Phone":"679195227","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"966467160","Email":"parque_pegooliva@gva.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-marjal-de-pego-oliva","Twitter":"GVAParcs","Facebook":"","Instagram":"gvaparcsnaturals"},"Resources":{"Workers":7,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":8070,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Barx","Url":"http://xarxajove.info/espais/pij-de-lajuntament-de-barx/","Icon":"/media/l3wnlbms/17971987_1648355968806428_3793285237363065973_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4507,"Name":"Ajuntament de Barx","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4507,"Name":"Ajuntament de Barx","Url":null}],"Text":"El PIJ (punt d'informació juvenil) de l'Ajuntament de Barx és un equipament juvenil que realitza accions de gestió de la informació (recerca, tractament, elaboració i classificació) per tal d’oferir serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre tots aquells aspectes que més interessen a la gent jove: habitatge, treball, formació acadèmica, formació no reglada, cultura, turisme, mobilitat internacional, salut, oci, etc. Els informadors i les informadores que treballen al PIJ responen a tots aquests dubtes tan de forma presencial, com a través del telèfon o a través del correu electrònic.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Gandia, 55","CP":"46758 ","Town":{"Id":1744,"Name":"Barx","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":39.012357,"Long":-0.300844},"Contact":{"Phone":"962807597","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962807230","Email":"biblioteca@barx.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.barxturisme.com/","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":8083,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs","Url":"http://xarxajove.info/espais/pij-de-lajuntament-de-la-font-den-carros/","Icon":"/media/psmlkk3a/10339402_339423179597013_8419276395675356538_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4529,"Name":"Ajuntament de la Font d'en Carròs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4529,"Name":"Ajuntament de la Font d'en Carròs","Url":null}],"Text":"Què és el Punt d'Informació Juvenil? El Punt d'Informació Juvenil és un servei públic i gratuït que dóna l'Ajuntament de la Font d’en Carròs particularment dirigit a la joventut de la localitat El seu objectiu és fer arribar, als i les joves, la informació, la documentació i l'assessorament necessaris perquè puguen dur a terme les seues iniciatives i drets. Quines són les seues funcions?Les funcions que realitza fonamentalment són les següents: Recopilar la informació que es genere al municipi en matèria de joventut o d'interés per als joves. Detectar les necessitats i demandes informatives del col·lectiu juvenil de la Font d’en Carròs. Atendre, de manera personalitzada, els i les joves en les seues consultes i peticions informatives i d'assessorament. Difondre la informació de què disposa. Promoure la participació i fomentar les activitats juvenils. On estem i què hi pots fer? Trobaràs el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de la Font d’en Carròs a la biblioteca pública municipal, de dilluns a divendres, per les vesprades. És un espai on pots acudir per a: Connectar-te a Internet: Tens tres ordinadors a la teua disposició per a poder-te connectar a la xarxa. Trobar tot tipus d’ informació (beques, cursos, activitats d’oci, notícies locals…): Al PIJ ens aplega constantment informació que et pot servir per a molt. Obtenir assessorament sobre associacionisme juvenil, iniciatives juvenils en l’àmbit Suggerir l’organització de totes aquelles activitats que us agradaria realitzar (xerrades, concursos, concerts…): Estem a la teua disposició per a què la Font d’en Carròs oferisca alternatives interessants per a tu. ","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Plaça de l'Ajuntament, 22","CP":"46717","Town":{"Id":1752,"Name":"Font d'En Carròs, la","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.916417,"Long":-0.16922},"Contact":{"Phone":"962833895","PhoneAlternate":"962833000","PhoneMobile":"","Fax":"962833694","Email":"registre@lafontdencarros.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.lafontdencarros.es/va/page/joventut","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":8075,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa","Url":"http://xarxajove.info/espais/pij-de-lajuntament-de-lalqueria-de-la-comtessa/","Icon":"/media/ea3l3fp4/alqueria1.png","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null},{"Id":1403,"Name":"Multiusos","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4503,"Name":"Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4503,"Name":"Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa","Url":null}],"Text":"El PIJ de l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa (punt d'informació juvenil) és un equipament juvenil que realitza accions de gestió de la informació (recerca, tractament, elaboració i classificació) per tal d’oferir serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre tots aquells aspectes que més interessen a la gent jove: habitatge, treball, formació acadèmica, formació no reglada, cultura, turisme, mobilitat internacional, salut, oci, etc. Els informadors i les informadores que treballen al PIJ responen a tots aquests dubtes tan de forma presencial, com a través del telèfon o a través del correu electrònic.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Nou, 4","CP":"46715","Town":{"Id":1743,"Name":"Alqueria de la Comtessa, l'","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.936645,"Long":-0.15365},"Contact":{"Phone":"962893002","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962894232","Email":"eduard-adl@lalqueriadelacomtessa.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.lalqueriadelacomtessa.es/es","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":8081,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Palmera","Url":"http://xarxajove.info/espais/pij-de-lajuntament-de-palmera/","Icon":"/media/filptg4v/escut-palmera2.png","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null},{"Id":1403,"Name":"Multiusos","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4574,"Name":"Ajuntament de Palmera","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4574,"Name":"Ajuntament de Palmera","Url":null}],"Text":"El PIJ de l'Ajuntament de Palmera (punt d'informació juvenil) és un equipament juvenil que realitza accions de gestió de la informació (recerca, tractament, elaboració i classificació) per tal d’oferir serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre tots aquells aspectes que més interessen a la gent jove: habitatge, treball, formació acadèmica, formació no reglada, cultura, turisme, mobilitat internacional, salut, oci, etc. Realitzen activitats culturals, esportives, d'oci alternatiu, de temps lliure i formatives. Compten amb un centre de recursos i amb el servei d'autoconsulta per internet. Realitzen difusió d'informació d'interés mitjançant fullets i butlletins informatius. ","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer de l'Era, 8","CP":"46714","Town":{"Id":1761,"Name":"Palmera","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.940361,"Long":-0.153404},"Contact":{"Phone":"962893286","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962894217","Email":"bibliotecapalmera@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.palmera.es/portada","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":8085,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Rafelcofer","Url":"http://xarxajove.info/espais/pij-de-lajuntament-de-rafelcofer/","Icon":"/media/mvzlhb0c/lg-cap-rafelcofer.png","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4580,"Name":"Ajuntament de Rafelcofer","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4580,"Name":"Ajuntament de Rafelcofer","Url":null}],"Text":"El PIJ (punt d'informació juvenil) de l'Ajuntament de Rafelcofer és un equipament juvenil que realitza accions de gestió de la informació (recerca, tractament, elaboració i classificació) per tal d’oferir serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre tots aquells aspectes que més interessen a la gent jove: habitatge, treball, formació acadèmica, formació no reglada, cultura, turisme, mobilitat internacional, salut, oci, etc. Els informadors i les informadores que treballen al PIJ responen a tots aquests dubtes tan de forma presencial, com a través del telèfon o a través del correu electrònic.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer de la Pau, 22","CP":"46716 ","Town":{"Id":1764,"Name":"Rafelcofer","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":46716.0,"Long":0.0},"Contact":{"Phone":"962800368","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962800282","Email":"rafelcofer.joventut@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.rafelcofer.es/ca/entity/pij-rafelcofer","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":8092,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Xeraco","Url":"http://xarxajove.info/espais/pij-de-lajuntament-de-xeraco/","Icon":"/media/tf4bvmdf/1_585_438_90.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4536,"Name":"Ajuntament de Xeraco","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4536,"Name":"Ajuntament de Xeraco","Url":null}],"Text":"El PIJ (punt d'informació juvenil) de l'Ajuntament de Xeraco és un equipament juvenil que realitza accions de gestió de la informació (recerca, tractament, elaboració i classificació) per tal d’oferir serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre tots aquells aspectes que més interessen a la gent jove: habitatge, treball, formació acadèmica, formació no reglada, cultura, turisme, mobilitat internacional, salut, oci, etc. Els informadors i les informadores que treballen al PIJ responen a tots aquests dubtes tan de forma presencial, com a través del telèfon o a través del correu electrònic.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Encarnació, 5","CP":"46770","Town":{"Id":1755,"Name":"Xeraco","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":39.033876,"Long":-0.216296},"Contact":{"Phone":"962892541","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962892540","Email":"cultura@xeraco.es","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.xeraco.eu/","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":8077,"Name":"PIJ de l'Associació cultural Falla Vilanova. Gandia","Url":"http://xarxajove.info/espais/pij-de-lassociacio-cultural-falla-vilanova-gandia/","Icon":"/media/4thbftv4/12919829_1781955202035622_8107520895451879695_n.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Text":"El PIJ (punt d'informació juvenil) de l'associació cultural Falla Vilanova és un equipament juvenil que realitza accions de gestió de la informació (recerca, tractament, elaboració i classificació) per tal d’oferir serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre tots aquells aspectes que més interessen a la gent jove: habitatge, treball, formació acadèmica, formació no reglada, cultura, turisme, mobilitat internacional, salut, oci, etc. Els informadors i les informadores que treballen al PIJ responen a tots aquests dubtes tan de forma presencial, com a través del telèfon o a través del correu electrònic.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Jaume Torres, 4","CP":"46701","Town":{"Id":1753,"Name":"Gandia","Url":null},"Region":{"Id":1481,"Name":"La Safor","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"València","Url":null},"Lat":38.967455,"Long":-0.183486},"Contact":{"Phone":"962870616","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"962870617","Email":"","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"","Twitter":"","Facebook":"https://www.facebook.com/fallavilanova","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null}]