[{"Id":8528,"Name":"PIJ de CCOO Mitjà Vinalopó. Elda","Url":"http://xarxajove.info/espais/pij-de-ccoo-mitja-vinalopo-elda/","Icon":"/media/kcvjmtmm/ccoo.png","Program":[],"Space":"No específic però de molta utilització per a joves","Scope":"Comarcal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null}],"OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Text":"Comisions Obreres (CCOO) és un sindicat amb presència a tot l'estat Espanyol que defensa les reivindicacions dels i les treballadores. Es defineix als seus estatuts com un sindicat independent i democràtic, articulat en múltiples òrgans de debat i decisió, en els quals poden participar, sense cap mena de discriminació, els i les treballadores. En CCOO s'organitzen a partir de l'empresa, segons el sector al que pertanyen i segons el territori on es duu a terme l'activitat. Per tant, tenen una organització sectorial i territorial. El seu treball cap a la joventut està dedicat fonamentalment a informar dels drets com a treballadors, assessorar i orientar en casos concrets i fer conciència col·lectiva.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer de la Reina Victoria, 25","CP":"03610","Town":{"Id":1867,"Name":"Elda","Url":null},"Region":{"Id":1465,"Name":"El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio","Url":null},"Province":{"Id":1117,"Name":"Província Alacant","Url":null},"Lat":38.473582,"Long":-0.789992},"Contact":{"Phone":"965387947","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"965396293","Email":"","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"https://www.pv.ccoo.es/Vinalopo-Vega_Baixa/","Twitter":"ccoopv","Facebook":"https://www.facebook.com/ccoopv/","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":7938,"Name":"PIJ del Sindicat Independent de la Comunitat Valenciana. València","Url":"http://xarxajove.info/espais/pij-del-sindicat-independent-de-la-comunitat-valenciana-valencia/","Icon":"/media/0kkj0f0a/logo_header.jpg","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1323,"Name":"Educatiu o de formació","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null},{"Id":1400,"Name":"Cultural","Url":null}],"OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Text":"El PIJ (punt d'informació juvenil) del Sindicat Independent de la Comunitat Valenciana és un equipament juvenil que realitza accions de gestió de la informació (recerca, tractament, elaboració i classificació) per tal d’oferir serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre tots aquells aspectes que més interessen a la gent jove: habitatge, treball, formació acadèmica, formació no reglada, cultura, turisme, mobilitat internacional, salut, oci, etc. Els informadors i les informadores que treballen al PIJ responen a tots aquests dubtes tan de forma presencial, com a través del telèfon o a través del correu electrònic.","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Carrer Sant Josep de Calassanç, 21","CP":"46018","Town":{"Id":1833,"Name":"València","Url":null},"Region":{"Id":1488,"Name":"València","Url":null},"Province":{"Id":1116,"Name":"Província València","Url":null},"Lat":39.466729,"Long":-0.389387},"Contact":{"Phone":"963847801","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"","Email":"si@sindicatoindependiente.net","EmailAlternate":"formacion@sindicatoindependiente.net","Web":"","Link":"http://www.sindicatoindependiente.net/","Twitter":"SIndependiente","Facebook":"https://www.facebook.com/sindicatoindependientecv/","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null},{"Id":8404,"Name":"PIJ d'UGT Joventut. Vinaròs","Url":"http://xarxajove.info/espais/pij-dugt-joventut-vinaros/","Icon":"/media/qyoknhf2/ugt-color_0.png","Program":["Oci Educatiu"],"Space":"Específic per a joves","Scope":"Municipal","Availability":"System.String[]","Type":[{"Id":1322,"Name":"Serveis d'Informació Juvenil CV","Url":null},{"Id":1401,"Name":"Centres Juvenils","Url":null},{"Id":1403,"Name":"Multiusos","Url":null}],"OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Text":"","Images":null,"Documents":null,"Location":{"Address":"Plaça Jovellar, 16","CP":"12500","Town":{"Id":1979,"Name":"Vinaròs","Url":null},"Region":{"Id":1491,"Name":"El Baix Maestrat","Url":null},"Province":{"Id":1118,"Name":"Província Castelló","Url":null},"Lat":40.470506,"Long":0.473879},"Contact":{"Phone":"964450121","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":"964454300","Email":"maestrat@pv.ugt.org","EmailAlternate":"","Web":"","Link":"http://www.ugt.es/","Twitter":"","Facebook":"","Instagram":""},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0},"Hours":null,"Closed":null,"Requirements":null}]