[{"Id":14929,"Name":"\"Juempatía\" Projecte de jocs gratuits per a joves que treballen els valors","Url":"http://xarxajove.info/noticies/juempatia-projecte-de-jocs-gratuits-per-a-joves-que-treballen-els-valors/","Icon":"/media/yxflkjav/juempatiav2.jpg","Program":["M'Importa"],"Tags":["#OciEducatiu","#educació en valors","M'importa","recursos"],"Date":"2020-12-31","Description":"Coneixeu aquest interessant projecte? Jocs de taula amb aplicacions mòvil que desenvolupen la empatía, la refexió i el respecte als demés. Son gratuits en format \"print and play\"","Text":"L'Associació Cojuego (Coneixent-nos a través del Joc) està formada per un equip multidisciplinari de psicòlegs, educadors i tècnics de programació i disseny gràfic que compartim la passió de contribuir a la millora de l'educació a través de la creació d'eines enfocades a desenvolupar l'empatia, l'educació emocional i la cooperació a través del joc.","Link":"https://www.juempatia.org/"},{"Id":14110,"Name":"PROGRAMA DE “SUBVENCIONS ELX EMPRÉN 2020”.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/programa-de-subvencions-elx-empren-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-09-30","Description":"Beneficiaris: Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions les empreses privades situades en el municipi d'Elx, qualsevol que siga la seua forma (persones físiques, jurídiques o comunitat de béns) que reunisquen els requisits recollits en la Convocatòria.","Text":" Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm.: 13/03/2020. Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 30 de setembre de 2020. Lloc de presentació: Per la seu electrònica, per duplicat en el registre general de l'Ajuntament d'Elx. Text complet convocatòria: Base Dades Nacional Subvencions. BDNS(Identif.):499644. Més informació: Per a informació, formularis de sol·licitud i altra documentació, els interessats poden dirigir-se a l'Oficina Municipal per a la Iniciativa Emprenedora (C/ Fira, 18. Tfno: 966.65.82.00; empresas@elche.es). Així mateix, estaran disponibles en la pàgina Web municipal: www.elcheemprende.com","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/13_51/2020_002679.pdf"},{"Id":14111,"Name":"18é PREMIS PROVINCIALS DE LA JOVENTUT 2020.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/18e-premis-provincials-de-la-joventut-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-09-30","Description":"Els premis que es convoquen en les presents bases es recullen en les següents categories: Iniciativa empresarial, Blogs, iniciativa Coeducativa, Treball musical, Relat breu i Fotografia original. Podran participar en el present concurse les persones físiques i jurídiques que complisquen amb els requisits establits, segons la categoria de premi al qual s'opta.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 52 de 16/03/2020. Entitat convocant: Diputació Provincial d'Alacant. Termini presentació sol·licituds: Fins al 30/09/2020. Lloc presentació sol·licituds: La forma de presentació per a cadascuna de les categories, serà l'especificada en la present convocatòria: presencial i/o electrònica. Text complet convocatòria: Base Dades Nacional Subvencions. BDNS(Identif.):499905.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/16_52/2020_002723.pdf"},{"Id":14109,"Name":"XIII Certamen Nacional de Poesia “Fermín Limorte” 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xiii-certamen-nacional-de-poesia-fermin-limorte-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-09-15","Description":"La Regidoria de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament d'Albatera, a través de la Biblioteca Pública Municipal “Fermín Limorte”, convoca anualment el Certamen de Poesia denominat “Fermín *Limorte”","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 51 de 13/03/2020. Termini presentació sol·licituds/treballs: Fins al 15/09/2020. Text complet convocatòria: en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, Casa de Cultura “Miguel Hernández” i en la seu electrònica municipal http://albatera.sedelectronica.es (Tauler d'anuncis). Més informació: - Biblioteca Pública Municipal “Fermín Limorte”: 965 487 894.- Casa de la Cultura Miguel Hernández: 965 487 894.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/13_51/2020_002169.pdf"},{"Id":13853,"Name":"CONVOCATÒRIA D'AJUDES ELX EMPRA 2020.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/convocatoria-dajudes-elx-empra-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-09-14","Description":"L'objecte d'aquesta convocatòria és afavorir la contractació de persones desocupades, així com fomentar l'ocupació estable i de qualitat, per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la contractació laboral a jornada completa i la transformació de contractes laborals temporals en indefinits, i impulsar la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de treball, tot això circumscrit al municipi d'Elx.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm. 46 de 06/03/2020. Termini de Presentació: fins al 14 de setembre de 2020. Text complet pot consultar-se en la Bases de Dades Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index. BDNS(Identif.):498716.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/06_46/2020_002395.pdf"},{"Id":14175,"Name":"IX PREMI D’INVESTIGACIÓ PUIG LLORENÇA 2020.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/ix-premi-d-investigacio-puig-llorença-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-07-30","Description":"L’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell convoca el 9é Premi d’Investigació Puig Llorença 2020, per tal de promoure i fomentar la Investigació sobre el Poble Nou de Benitatxell en els àmbits de les ciències socials, ambientals i humanes, de manera prioritària en els àmbits de la història, la geografia, l’antropologia, la sociologia, la política, l’economia, l’etnografia, el patrimoni, el turisme, els estudis de gènere, l’arqueologia, el patrimoni cultural i artístic, el medi ambient i la filologia. El premi pretén millorar i afavorir el coneixement del municipi, incentivar la difusió de la cultura i ampliar la historiografia local. El premi consisteix en una beca d’investigació dotada amb 3.000 euros.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 56 de 23/03/2020. Convoca: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell. Termini presentació sol·licituds: Fins al 30 de juliol de 2020. Presentació: - Presencial: Registre d'entrada de l'ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.- Telemàtica: Seu electrònica de l'ajuntament del Poble Nou de Benitatxell. Més informació: - Telèfon: 966493369 - 966 493 329- Web: www.benitachell.es/- Email: info@benitachell.es","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/23_56/2020_002582.pdf"},{"Id":12749,"Name":"Programació de l’Espai de Creació Jove de Quart de Poblet de febrer a juny del 2020.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/programacio-de-l-espai-de-creacio-jove-de-quart-de-poblet-de-febrer-a-juny-del-2020/","Icon":"/media/xizfwf0z/1t-ecj.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Quart de Poblet","Espai de Creació Jove","Participació","Joves","Formació","Creativitat"],"Date":"2020-06-20","Description":"Programació de l’Espai de Creació Jove de Quart de Poblet dels pròxims mesos de febrer a juny del 2020. Més info: http://quartjove.quartdepoblet.es/ Inscripcions: https://forms.gle/9dy7731zwF1P927M7","Text":"Ja tenim la programació de l’Espai de Creació Jove dels pròxims mesos de febrer a juny. Febrer - Dissabte 29. De 19 a 21 hores.Taller de Fotografia Nocturna. Març - Dijous 5. De 18 a 20 hores.Fòrum Jove. Igualtat. Espai de diàleg i participació oberta entre polítics, associacions i joves de Quart de Poblet. - Dissabte 7. D’11 a 13 hores.Taller de mùsica i collage combatiu. - Dimecres 25. De 19 a 20.30 hores. –Curs per a la conscienciació i la transformació social: «Alternatives al petroli, afrontem la crisi energètica». Antonio Turiel. Inscripcions en la web de la Fundació Horta Sud. - Dissabte 28. De 17 a 19 hores.Curs de Primers auxilis. Impartit per Creu Roja. Abril - Dijous 2. De 18 a 20 hores.L’inclusió a les activitats d’oci i temps lliure.Consell Joventut de Quart de Poblet i Associació Lluerna. - Dissabte 25. D’11 a 13.30 hores.Curs l’Univers de les superheroïnes i superherois al cinema. Impartit per «El efecto Kuleshov». Maig - Dijous 7. De 18 a 20 hores.Fòrum Jove. Esport i Salut. Espai de diàleg i participació oberta entre polítics, associacions i joves de Quart de Poblet. - Dissabte 16. D’11 a 13 hores.ARTIVISME & Upcicling Juny - Dissabte 13. D’11 a 13 hores.ARTIVISME & apropiació de l’espai mediant l’estampació. Per a xiquetes i xiquets. Realitzat per alumnat de BBAA de UPV. Més info: http://quartjove.quartdepoblet.es/ Inscripcions: https://tinyurl.com/InscripcionECJ2020 ","Link":"https://quartjove.quartdepoblet.es/index.php/programacio-espai-de-creacio-jove-2020/"},{"Id":13858,"Name":"I CERTAMEN DE CURTMETRATGES DE CREVILLENT.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/i-certamen-de-curtmetratges-de-crevillent/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-06-15","Description":"L'objectiu del concurs és la promoció del curtmetratge. La cultura es considera una font de riquesa i, en aquest sentit, l'impuls local de l'oferta cultural serveix també a l'impuls del desenvolupament econòmic i local del nostre municipi.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 46 de 06/03/2020. Beneficiaris: La convocatòria en règim de concurrència competitiva acceptarà exclusivament curtmetratges de laComunitat Valenciana. La data límit d'inscripció és el 15 de juny de 2020. Totes les plataformes tindran el seu enllaç des de www.certamencortoscrevillent.es La inscripció d'una obra es realitzarà emplenant tots els apartats obligatoris de les plataformes d'inscripció i enviant al correu electrònic coordinacion@certamencortoscrevillent.es la fitxa d'inscripció correctament emplenada de l'Annex I. Text complet en en la Base de Dades Nacional de Subvencions. BDNS(Identif.):498506","Link":"https://0184ba49-b106-4b16-a4c8-91d8e38c5ae0.filesusr.com/ugd/79b5d1_f2b3d3a4b0654f02b12d97300c3b823b.pdf"},{"Id":13078,"Name":"Inici campanya Horta Neta 2020 de la xarxa Joves.net","Url":"http://xarxajove.info/noticies/inici-campanya-horta-neta-2020-de-la-xarxa-jovesnet/","Icon":"/media/2vwhxksu/post-instag.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Jovesnet","Horta Neta","Joves","Medi Ambient","Sensibilització","Natura","Participació"],"Date":"2020-06-13","Description":"Onze propostes, amb més de 400 places al programa d'activitats per al coneixement, millora i conservació del medi ambient a la comarca de l'Horta.","Text":"Onze propostes, amb més de 400 places al programa d'activitats per al coneixement, millora i conservació del medi ambient a la comarca de l'Horta. Des de l'any 2002, arran de l'accident del Prestige a les costes galegues, la xarxa JOVES.net realitza anualment activitats de voluntariat ambiental a diversos indrets de la comarca de l'Horta a través del programa Horta Neta. Des del  7 de març al 13 de juny d'enguany hi haurà activitats quasi tots els caps de setmana. S'ofereixen més de 400 places de senderisme, rutes en bicicleta i en barca, descoberta del patrimoni, neteja de l'Albufera , taller d'agricultura ecològica, ruta nocturna, coneixement d'institucions tan antigues com el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia d'Aldaia... són algunes de les propostes per als i les joves, adolescents i públic familiar dels nostres municipis des d'aquesta xarxa intermunicipal, per sensibilitzar sobre la protecció del medi ambient. Horta Neta està, és una campanya organitzada des del Consorci Xarxa Joves.Net i compta amb el parocini de Caixa Popular i la Diputació de València,  i hi col·laboren institucions com el Col·lectiu Soterranya, l’associació l’Animeta, la fundació Limne, el propi Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia d'Aldaia ,  el Parc Natural de l’Albufera, el col.lectiu Bobila , etc. . La xarxa JOVES.net està formada pels Ajuntaments d’Alaquàs, Albal, Aldaia, Almussafes, Barri del Crist, Benetusser, Catarroja, Godella, Manises, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, La Pobla de Farnals, Quart de Poblet,  Sagunt, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella. Per a l'any 2020 el calendari d'activitats, serà el següent: Enguany aquest és el programa d'activitats de la campanya Horta Neta: Dissabte 7 de març: Neteja de l'Albufera. Silla Dissabte 28 de març: Passejada pel barranc del Carraixet Dissabte 4 d’abril: Caminar pel sender local CV-49 al Vedat de Torrent Dissabte 25 d’abril: Ruta botànica pel parc natural de l'Albufera i zones humides. Dissabte 9 de maig: Taller de plantació de plantes aromàtiques a Quart de Poblet Dissabte 16 de maig: Passeig per l'horta històrica d'Aldaia. Dissabte 23 de maig: Plantació de vegetació de ribera al riu Túria. Quart de Poblet. Dissabte 30 maig: Les aus del Tancat de la Pipa. Catarroja Divendres 5 de juny: Senderisme nocturn a Picassent Dissabte 6 de juny: Ruta amb bici per les alqueries i les hortes d'Alaquàs, Picanya i Xirivella Dissabte 13 de juny: Taller d’ús i reproducció de plantes als horts urbans. Alaquàs Enguany, com a novetat importat, resaltar que  des dels centres joves s'oferirà la possibilitat de comptar amb monitors/es  acompanyants per als i les joves  de 12 a 17 anys que vullguen participar  a les activitats.A la web www.joves.net/hortaneta es pot ampliar la informació de cadascuna d'elles, així com accedir a les cròniques i fotografies de les activitats que es vagen realitzant.","Link":"https://www.joves.net/hortaneta/que-es"},{"Id":13841,"Name":"Inici del programa Eines primavera 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/inici-del-programa-eines-primavera-2020/","Icon":"/media/hltgbr5z/logo-eines-2020.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2020-06-11","Description":"Inici del programa EINES primavera 2020 de Formació per a la dinamització juvenil, i que integra les diferents accions de promoció de l'associacionisme, la participació i la formació per a l'animació i la dinamització dels i les joves dels municipis d'Alaquàs, MIslata, QUart de Poblet i Xirivella.","Text":"Inici del programa EINES primavera 2020 de Formació per a la dinamització juvenil, i que integra les diferents accions de promoció de l'associacionisme, la participació i la formació per a l'animació i la dinamització dels i les joves dels municipis d'Alaquàs, MIslata, QUart de Poblet i Xirivella. 1. Taller de música i collage combatiuDissabte 7 de març de 17 a 19 h. Quart de Poblet 2. Realització i control de projectes i activitatsDijous 26 de març de 18 a 21 h. Mislata 3. Curs de primers auxilisDissabte 28 de març de 17 a 19 h. Quart de Poblet 4. La inclusió a les activitats d'oci i temps lliureDijous 2 d'abril de 18 a 20 h. Quart de Poblet 5.Teatre social com a eina d'aprenentatge i intervenció educativaDilluns 27 d'abril, 4, 11 i 18 de maig de 18 a 20:30 h. Alaquàs 6. Les xarxes socials en el treball del monitor/a de temps lliureDilluns 27 i dimecres 29 d'abril, i 4, 6 i 11 de maig de 17:30 a 20:30 h. Mislata 7. Curs d'educador/a de menjadors escolarsDimarts i dijous del 7 de maig al 9 de juny de 18:30 a 21:30 h. Alaquàs 8. Curs d'educació emocional per a treballar amb infància i jóvens.Dilluns i dimecres del 18 de maig al 3 de juny de 18 a 21 h. Xirivella 9. Certificat de manipulador/a d'alimentsDijous 11 de juny de 18:30 a 21:30 h. Alaquàs Qui organitzaALAQUÀSCentre Juvenil El PassatgeAv. Blasco Ibáñez, 57departamentjoventut@alaquas.orgTel. 961 502 343 MISLATACentre Jove del MercatC/ Major, 36Tel. 963 990 340Centre Jove TúriaC/ Túria, 13info@mislatajove.orgTel. 963 837 141 QUART DE POBLETQuart JoveC/ de La Torreta, 1joventut@quartdepoblet.orgTel. 961 531 459 XIRIVELLACentre JoveC/ Levante U.D., 2xirivella@joves.netTel. 963 832 579 INSCRIPCIÓ PER INTERNETEl primer pas és vindre als Centres Joves a recollir la teua clau, a partir d’eixe moment podràs matricular-te des de www.joves.net en els cursos i tallers d’EINES.","Link":"https://www.joves.net/novetats/i/94605/1835/eines-formacio-primavera-2020"},{"Id":14000,"Name":"Taller “Iniciació a la fotografia digital”.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-iniciacio-a-la-fotografia-digital/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-06-01","Description":"En aquest curs pràctic de fotografia descobrirem els fonaments de la tècnica fotogràfica i aprendrem a manejar la nostra càmera des de zero.","Text":"  Data: Del 23 de març a l'1 de juny de 2020. Horari: Dilluns de 18.30 a 20:30h. Lloc: Aula Centre 14. C/ *Cienfuegos. núm. 2 (cantonada Verge de Betlem). Alacant. Curs gratuït. Més informació i inscripcions:- Centre 14 C/ Verge de Betlem núm.11- centre14@alicante.es- Tlf. 965 14 96 66","Link":"https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202002/ficha-inicio-fotografia-digital.pdf"},{"Id":13564,"Name":"Horta Neta. Dissabte 30 maig: Les aus del Tancat de la Pipa. Catarroja.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/horta-neta-dissabte-30-maig-les-aus-del-tancat-de-la-pipa-catarroja/","Icon":"/media/bbsnosfm/cartell-tancat-pipa-catarroja.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#joves","#oci","#activitats joves","#HortaNeta","#tallers"],"Date":"2020-05-30","Description":"L'Ajuntament de Catarroja, mitjançant la Regidoria de Joventut, organitza el dissabte 30 de maig una activitat medi ambiental destinada principalment a la població juvenil. Aquesta activitat està englobada dintre del programa Horta Neta de JOVES.net L'activitat es realitzarà al Tancat de la Pipa, i la temàtica versarà sobre les aus que nidifiquen allí, bé de forma habitual o bé durant la seua migració.","Text":"Onze propostes, amb més de 400 places al programa d’activitats per al coneixement, millora i conservació del medi ambient a la comarca de l’Horta. Des de l'any 2002, arran de l'accident del Prestige a les costes galegues, la xarxa JOVES.net realitza anualment activitats de voluntariat ambiental a diversos indrets de la comarca de l'Horta a través del programa Horta Neta. Des del 7 de març al 13 de juny d’enguany hi haurà activitats quasi tots els caps de setmana. S'ofereixen més de 400 places de senderisme, rutes en bicicleta i en barca, descoberta del patrimoni, neteja de l’Albufera, taller d’agricultura ecològica, ruta nocturna, coneixement d’institucions tan antigues com el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia o paratges com les zones humides al voltant de l’Albufera ... són algunes de les propostes per als i les joves, adolescents i públic familiar, per tal de sensibilitzar sobre la protecció del medi ambient. Per a l'any 2020 el calendari d'activitats, serà el següent: Dissabte 7 de març: Neteja de l'Albufera. Silla. Dissabte 28 de març: Passejada pel barranc del Carraixet. Moncada. Dissabte 4 d’abril: Caminar pel sender local CV-49 al Vedat de Torrent.Dissabte 25 d’abril: Ruta botànica pel parc natural de l’Albufera i zones humides. El Saler.Dissabte 9 de maig: Taller de plantes aromàtiques. Quart de poblet.Dissabte 16 de maig: Passeig per l’horta històrica d’Aldaia.Dissabte 23 de maig: Plantació del riu Túria. Quart de Poblet.Dissabte 30 maig: Les aus del Tancat de la Pipa. Catarroja.Divendres 5 de juny: Senderisme nocturn a Picassent.Dissabte 6 de juny: Ruta amb bici per les alqueries i les hortes d’Alaquàs, Picanya i Xirivella.Dissabte 13 de juny: Taller d’ús i reproducció de plantes als horts urbans. Alaquàs. Enguany, com a novetat important, ressaltar que s'oferirà la possibilitat de comptar amb monitors/es acompanyants per als i les joves de 12 a 17 anys que vullguen participar a les activitats sense acompanyament familiar. Més info a la web www.joves.net/hortaneta ","Link":"http://www.catarroja.es/notices/518-horta-neta-2020"},{"Id":13947,"Name":"CICLE DE CONCERTS D'ALUMNES DEL CONSERVATORI OSCAR ESPLÁ.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/cicle-de-concerts-dalumnes-del-conservatori-oscar-espla/","Icon":"/media/j10lhjrc/ciclo-conciertos-oscar-espla.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-05-29","Description":"","Text":"Horari: Els divendres a les 19 hores. Lliure accés. Lloc: Carrer San Carlos, 78. Alacant. Telèfon: 965 206 674","Link":"https://www.alicante.es/es/noticias/ciclo-conciertos-alumnos-del-conservatorio-oscar-espla"},{"Id":14004,"Name":"Curs “Iniciació en animació i oci turístic”.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-iniciacio-en-animacio-i-oci-turistic/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-05-25","Description":"","Text":"Dates: Del 25 de març al 25 de maig. Horari: Dimecres i divendres de 17 a 20h. Lloc: Aula Centre 14. C/ Cienfuegos. núm. 2 (cantonada Verge de Betlem). Alacant. Informació i inscripcions:- Centre 14 C/ Verge de Betlem núm.11- centre14-unamuno@alicante.es- Tlf.: 965 175 127","Link":"https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202002/ficha-iniciacion-animacion-y-ocio-turistico2.pdf"},{"Id":10658,"Name":"Alaquàs, seu de la XXXIII Trobada d'Escoles en Valencià de l'Horta Sud 2019-2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/alaquas-seu-de-la-xxxiii-trobada-descoles-en-valencia-de-lhorta-sud-2019-2020/","Icon":"/media/uvqlnwg5/trobades.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Escoles en Valencià","Trobada","Alaquàs","Llengua","Cultura","Concurs redacció","Musica","Cors"],"Date":"2020-05-16","Description":"Fa vint anys el nostre municipi es va convertir en escenari de la celebració d'aquesta important cita amb la qual es busca posar de relleu el valor i estima cap a la nostra llengua i cultura popular, a més de reivindicar-les com elements de present i de futur. El proper 16 de maig al parc de la Sequieta a partir de les 17 h i reunirà al voltant de 15.000 persones que podran gaudir dels tallers que oferiran les escoles i altres entitats, a més de música en directe a partir de les 21 h i un sopar de germanor.","Text":"Durant el curs 2019-2020, Alaquàs acollirà la XXXIII Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud, vint anys després de la primera vegada. Aquesta celebració compta amb el recolzament de GUAIX-Escola Valenciana i suposa la manifestació més important d’estima cap a la nostra llengua i cultura popular, i reivindicar-les com elements de present i de futur. El Concurs de redacció en valencià, la Trobada Musical a l’Auditori Nou d’Alaquàs on participaran al voltant de 30 cors durant quatre dies, una volta a peu, la Trobada d’Instituts de Secundària o una exposició sobre les Trobades són algunes de les activitats previstes dins del programa d’actes. La cita  central de les trobades tindrà lloc el proper 16 de maig al parc de la Sequieta a partir de les 17 h i reunirà al voltant de 15.000 persones que podran gaudir dels tallers que oferiran les escoles i altres entitats, a més de música en directe a partir de les 21 h i un sopar de germanor. Les Trobades defensen un model educatiu fonamentat en una escola pública i de qualitat, en el plurilingüisme entés com una porta al món, així com valors com la igualtat entre homes i dones, la diversitat cultural, la solidaritat, la defensa dels drets humans i l’ecologisme, entre d’altres. El lema de la futura trobada serà “Arrels de vida, llavors de futur” i estarà dedicada a Amparo Navarro Giner (1900-1986), pionera en l’ensenyament en valencià, i a totes les mestres que ens han precedit en la recuperació i estudi del valencià. D’aquesta manera, Alaquàs s’afegeix de nou a la reivindicació del paper i les aportacions de les dones a través de la història i té en compte el seu paper com a protagonistes de la societat, i elabora una guia didàctica de les dones més significatives al llarg de la història al nostre poble. Recentment hem conegut el dibuix guanyador que encapçalarà la trobada “Arrels de vida, llavors de futur”. Ací el compartim.","Link":"https://www.alaquas.org/noticia/17747/0/alaquas_seu_xxxiii_trobada_escoles_valencia"},{"Id":13952,"Name":"IV Mostra D'art Urbà L'Alcudia de Crespins","Url":"http://xarxajove.info/noticies/iv-mostra-dart-urba-lalcudia-de-crespins/","Icon":"/media/xlqn2ptc/mostra-dart-urba-lalcudia-de-crespins_page-0001.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Art Urbà","l'Alcudia de Crespins","Ajuntament de l'Alcudia de Crespins"],"Date":"2020-05-16","Description":"Des de la Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins organitza la IV Mostra d'art Urbà, amb l'objectiu d'obrir el municipi a l'art urbà. Inscripcions en l'Ajuntament o mauacrespins@gmail.com fins el 31 de març.","Text":"","Link":"http://www.lalcudiadecrespins.es/va/report/iv-mostra-dart-urba"},{"Id":13613,"Name":"III PREMI NARRATIVA INFANTIL-JUVENIL EN VALENCIÀ CIUTAT DE DÉNIA 2020.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/iii-premi-narrativa-infantil-juvenil-en-valencia-ciutat-de-denia-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-05-15","Description":"Poden optar al premi totes les persones escriptores, qualsevol que siga la seua nacionalitat, que presenten obres de narrativa originals i inèdites, escrites en valencià i adequades als lectors infantils (9-12 anys).","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm. 43 de 03/03/2020. Convoca: Ajuntament de Dénia. Termini de sol·licitud: Fins al 15/05/2020. Presentació sol·licitud: Registre General de l'Ajuntament de Dénia (Plaça Constitució 10).","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/03_43/2020_002193.pdf"},{"Id":13373,"Name":"JORNADA SOBRE BONES PRÀCTIQUES EN ALLOTJAMENTS TURÍSTICS D'INTERIOR.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/jornada-sobre-bones-practiques-en-allotjaments-turistics-dinterior/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-05-08","Description":"Objectius: descripció dels conceptes bàsics sobre impacte ambiental, sostenibilitat, agenda 21 local, conèixer les petjades ecològiques i de carboni del sector d'allotjament turístic (hotels, cases rurals, càmpings, etc.), sistemes de certificació ambiental i ecoetiquetas i manuals de bones pràctiques en aquest sector.","Text":"Data: 8 de maig de 2020. Lloc de realització: Estació Científica Font Roja Natura-UA. Ctra. Alcoi. Import: - General: 20 euros- Alumnes matriculats en l'assignatura Sostenibilitat Ambiental i Ecoturisme del Grau en Turisme en el curs acadèmic en el qual s'impartisca el curs: gratuït Preinscripció: Oberta fins al 6 de maig.  ","Link":"https://web.ua.es/va/seus/cocentaina/cursos-i-jornades/2019-2020/jornada-allotjaments-turistics/jornada-sobre-buenas-practicas-en-alojamientos-turisticos-de-interior.html"},{"Id":13181,"Name":"XL CONCURS CARTELLS ANUNCIADORS \"FESTA MAJOR DÉNIA\" 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xl-concurs-cartells-anunciadors-festa-major-denia-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-05-02","Description":"","Text":"Destinataris: qualsevol artista que ho desitge, a excepció de la persona guanyadora de l'edició anterior, podent presentar un màxim de tres obres. Termini de presentació de sol·licituds: finalitzarà el 2 de maig de 2020. Les sol·licituds de participació juntament amb els cartells hauran de presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament de Dénia (Oficina d'Atenció al Ciutadà), situat en la plaça de la Constitució 10. Es concedirà un únic PREMI de 1.000 € (mil euros),        ","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/11_28/2020_001318.pdf"},{"Id":14204,"Name":"Què puc fer durant esta quarantena?","Url":"http://xarxajove.info/noticies/que-puc-fer-durant-esta-quarantena/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Virtual","oci educatiu virtual"],"Date":"2020-05-01","Description":"Estar a casa no és sinònim d'avorriment. Tens moltes possibilitats! A continuació et deixem diferents propostes classificades per categories. Actualitzem tots els dies amb novetats!","Text":"Un programa especial fet pels professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana I a més, des de XarxaJove ens proposen: Música: Yo me quedo en casa Festival: concerts en directe a través d'Instagram de 30 minuts cadascun, on participen de manera altruista diferents artistes >> Cuarentena Festival: una altra oferta de concerts en línia a través de Tumblr per a estar entretingut durant estos dies >> El Teatre de l'Òpera de Nova York estarà emetent estos dies, actuacions totalment gratis i estaran disponibles al seu web >> Teatre: La Teatroteca és una iniciativa del Ministeri de Cultura amb la qual posa a disposició de tot el món un catàleg d'obres de teatre gratis (teatre infantil, juvenil, dansa, obres clàssiques, comèdia, sarsuela…) >> El Circ du Solei publica alguns dels seus espectacles gratuïts a un web nou especial: CirqueConnect. Les obres són: KURIOS-Cabinet of Curiosities, ''O'' i LUZIA >>  El Teatre Bolshoi de Rússia publicarà al seu canal de Youtube les següents obres de ballet: El llac dels cignes, La bella dorment, La núvia del tsar, Marc Spada, Boris Godunov i El trencanous >> El Ballet de l'Òpera de París ofereix a la seua pàgina de Facebook l'obra \"El llac dels cignes\" del 30 de març al 5 d'abril >> Art: L'associació cultural Apolo de Toledo també ha posat a disposició de la gent una galeria d'art al seu Instagram, com a plataforma de difusió del treball d'artistes >> Podeu fer Tours en línia tots els dies a les 10 h a l'Instagram del Museu Nacional del Prado >> Al web del Museu Thyssen està disponible en línia l'exposició 'Rembrandt i el retrat a Amsterdam: 1590-1670' >> El Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía obre les portes a tots els seus continguts en línia, que inclouen més de 170 vídeos d'exposicions, 70 activitats i la descàrrega gratuïta de catàlegs d'exposicions i publicacions >> L'Institut Cultural de Google té una àmplia selecció d'obres en alta resolució d'obres d'art exposades en diversos museus del món >> Concurs de fotografia: L'empresa Yolomando S.L. ha presentat un concurs online de fotografia per a esta quarantena >> Lectura: Còmics: alguns dibuixants han deixat disponibles els seus treballs, com: El Torres >> El vosque >> Santiago García >> Paco Roca >> Cristina Duran >> Cels Piñol >> Calpurnio >> Lorenzo Montatore >> Yedai Jamao >> L'associació Autoras de Còmic també ha fet un fil de recomanacions de dones il·lustradores >> L'editorial independent After Còmics també ofereix part del seu catàleg >> L'editorial Karras Comics ha lliurat la llicència d'alguns exemplars >> I molts més que es poden trobar amb el hashtag #YomequedoenCasa #JoemquedeaCasa Efilm: Una plataforma de lectura en línia, el Netflix dels llibres >> La Biblioteca Digital Mundial ha deixat disponibles tots els seus documents. 19.147 articles de 193 països des de l'any 8.000 aC fins al 2.000 >> L'editorial Planeta ha posat descarregables alguns dels seus títols més coneguts fins al 31 de març al seu web >> L'editorial Hearst España ofereix totes les seues revistes de manera totalment gratuïta i en línia: 10 minuts, Harper's bazaar, Esquire, Qué me dices, Elle, Cosmopolitan, Mi casa, Nuevo estilo, Men's/women's health, Fotogramas >> Jocs online: L'empresa Zombi Paella ha llançat el joc La Fallera Calavera online a través de la plataforma de jocs de taula Tabletopia >> Escape Room Virtual: L'Ajuntament de Campello ha llançat \"Recupera les claus del teu poble\", una iniciativa per a jugar online a jocs d'estratègia >> L'empresa Epic Games ha habilitat els jocs Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike i Mutazione, entre altres >> Està disponible el videojoc Call of Duty: Warzone >> Notícies positives: Renfe estrena un nou web, \"Hay luz al final del túnel\", amb notícies positives d'actualitat i seccions d'entreteniment relacionades amb la crisi derivada de la pandèmia mundial de coronavirus >> Televisió a la carta: Movistar + Lite ofereix un mes gratuït al seu catàleg Lite (pel·lícules, sèries i programes de televisió) Catàleg de TVE. La televisió pública ofereix moltíssims títols de cine clàssic, sèries de producció pròpia i reportatges >> Pel·lícula Casting de Jorge Naranjo >> Pel·lícula Ilusión de Daniel Castro >> Esports a casa: La cadena de roba esportiva Sprinter ha creat Sprinter Gym, un gimnàs virtual amb emissions en directe en Youtube: ioga per adults i famílies, cardio per a runners, fitness en parella, balls i Hiit >> Des de la cadena La 2 de RTVE fan un programa de dilluns a divendres, a les 9.00h, que s'anomena \"Muévete en casa\" >>  La fisioterapeuta espanyola Neva ha posat en marxa el repte \"Entrena en quarantena\" al seu Instagram >> L'entrenadora personal Patry Jordan té alguns continguts lliures al seu web i també fa connexions en directe a Instagram per entrenar >> El gimnàs de CrossFit Northwet Paterna fa sessions en línia, ja que han hagut de tancar >> Per als més xicotets: El dibuixant Dasmaus ha publicat en diferents idiomes un conte descarregable, per a omplir de colors, perquè els nens i nenes entenguen la importància de no sortir al carrer durant aquests dies. És també una petita ajuda per a pares, mares, tutors i tutores per aconseguir-ho >> Un altre conte per a comprendre que és el Coronavirus Covid-19 amb els més joves és este de la psicòloga Manuela Molina >> La contacontes coneguda a Internet com \"Trastadas de mamá\" ensenya manualitats per fer a casa al seu Instagram >> La companyia de teatre Los Titiriteros de Binéfar fan obres amb titelles per als menuts i menudes de la casa, tots els dies a les 10 h >> També des del compte \"Cuentos para el encuentro\" es fan directes a lnstagram a les 11:30 h llegint contes per a xiquets i xiquetes >> Un altre contacontes que fa narracions en directe al seu Instagram a les 12.00 h de migdia >> Al grup de Facebook \"El pequeño rincón de los juegos de mesa\" s'organitzen sessions en streaming de jocs de taula >> L'especialista en jocs de rol infantil, David Díaz, conegut com a \"Detectiu Papaia\", munta diàriament una partida de rol o una activitat similar amb proves i pistes perquè els xiquets i xiquetes puguen jugar en línia >> El canal Clan TV de RTVE té un espai de jocs interactius en línia per a xiquets i xiquetes de diferents etats, anomenat Edu Clan >> La plataforma Ingekids ensenya de forma divertida i diferent activitats científiques, experiments i STEM >> Una dissenyadora gràfica de Madrid ha compartit un pòster amb 70 activitats per a fer en família >> Acadèmia d'inventors online. A les 17h es fan clases de robòtica, programació, mecànica i ciència per a diferents edats. Dijous: Inventors Sènior (12-14 anys)Divendres: Inventors Màster (15-18 anys) >> Formació: L'Ajuntament de Castelló farà classes en línia gratuïtes de preparació de l'examen de valencià de la Junta Qualificadora, a través del Facebook de la Regidoria de Plurilingüisme i Foment del Valencià, amb avaluacions setmanals >> Algunes universitats d'Espanya han obert l'inscripció per a cursos gratuïts online. Pots trobar molts cursos online sense matrícula de diverses universitats a la plataforma Coursera. >> Una d'elles és la Universitat de Barcelona >> També la Universitat Autònoma de Barcelona >> La UNED i la Fundació ONCE obren matrícula per a un curs online que comença el 30 de març >>  Domestika ofereix alguns dels seus continguts de manera gratuïta per a tots els públics >> I per a les persones que estiguen fent treball telemàtic des de casa, us deixem este enllaç de l'empresa PC Componentes, que ofereix el seu servei de suport en línia totalment gratuït >>   ","Link":""},{"Id":13953,"Name":"Hollyroom (Proyecte Negre: Videoart).","Url":"http://xarxajove.info/noticies/hollyroom-proyecte-negre-videoart/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-04-30","Description":"EL PROJECTE NEGRE, DE VIDEOART, ATERRA EN LES CIGARRERAS PER A ALLOTJAR-SE A la SALA D'AUDIOVISUAL DURANT 2020. Hollyroom estarà exposada des del 13 de febrer fins al 30 d'abril i serà la primera exhibició destinada a la difusió del videoart, l'animació i l'art digital, tenint per objectiu dotar d'identitat pròpia, diferenciada i autònoma a la sala audiovisual de l'antiga Tabacalera.","Text":"Data: Fins al 30 d'abril de 2020. Lloc: Centre Cultural Les *Cigarreras - Caixa Blanca (C/ Sant Carles, 78). Alacant. Horari general: De dimarts a dissabte, de 10 a 21.30 hores. Telèfon: 965 206 674","Link":"https://www.alicante.es/es/noticias/proyecto-negre-videoarte-aterriza-cigarreras-2020"},{"Id":13503,"Name":"CONCURS DE PORTADA DE LLIBRE DE FESTES 2020.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-de-portada-de-llibre-de-festes-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-04-30","Description":"Participants: Podrà participar qualsevol persona, solament es podrà entregar un màxim de dos treballs per participant, sempre que els treballs siguen originals i inèdits i no hagen sigut premiats en un altre concurs. Premi: S'estableix un únic premi de 100€.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 40 de 27/02/2020. Convoca: Ajuntament de Rojales. Termini de lliurament: Fins al 30 d'abril de 2020. Lloc de lliurament: Ajuntament de Rojales, en l'Oficina d'Informació i Turisme.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/27_40/2020_002045.pdf"},{"Id":12458,"Name":"35a Trobada de Centres d'Ensenyament en Valencià de la Ribera. Alzira","Url":"http://xarxajove.info/noticies/35a-trobada-de-centres-densenyament-en-valencia-de-la-ribera-alzira/","Icon":"/media/0z5l25gf/cartel-trobada-escoles-final-trazado.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Trobada","Escoles en Valencià","Alzira","Joventut Alzira","Valencià"],"Date":"2020-04-26","Description":"25 anys després, la ciutat d'Alzira organitza de nou una Trobada de Centres en Valencià de la Ribera. 26 d'abril del 2020, apunta la data!","Text":"Un dels objectius de la celebració de les Trobades és demostrar que les festes pel valencià són un símptoma de normalitat ciutadana, reflectint la interactuació, amb estatus d’igualtat lingüística, entre les llengües cooficials del territori. La Trobada d’Alzira es tematitzarà a fi que la ciutadania prenga consciència del perill que suposa el canvi climàtic. L’eslògan general de totes les Trobades 2020 organitzades per Escola Valenciana serà “Arrels de vida, llavors de futur” que fa referència a la recuperació de la memòria col·lectiva i la construcció d’un futur model educatiu que es fonamente a donar resposta als reptes socials del segle XXI. Sota aquesta perspectiva, el conjunt de Trobades retran homenatge a la figura d’Empar Navarro i Giner, una mestra que, durant la segona república espanyola, reivindicà l’ús del valencià com a llengua d’ensenyament i que els futurs ensenyants es formaren amb el coneixement del castellà i el valencià.","Link":"https://www.gentdetrobada.org/"},{"Id":14455,"Name":"Campanya #AraMésQueMai de la Fundació Horta Sud","Url":"http://xarxajove.info/noticies/campanya-aramesquemai-de-la-fundacio-horta-sud/","Icon":"/media/1q3mfjvg/90688677_3157983320898617_9161016116808515584_o.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Fundació Horta Sud","Participació","Associacionisme","Oci Educatiu","Virtual","oci educatiu virtual"],"Date":"2020-04-24","Description":"La Fundació Horta Sud llança la campanya #AraMésQueMai Una iniciativa que persegueix visibilitzar tots els projectes que el Teixit Associatiu està realitzant des de casa durant la crisi.","Text":" La crisi no ha aconseguit frenar al teixit associatiu. Des de casa, i malgrat les dificultats, les associacions continuen donant vida als nostres municipis i donant resposta a les necessitats del moment. #AraMésQueMai és una iniciativa que persegueix visibilitzar el conjunt d’accions i projectes que les associacions estan realitzant des de l’inici de la crisi. El teixit associatiu serà clau per a reconstruir l’ànim, la il·lusió, la solidaritat, l’esperança i la comunitat. La col·laboració de les associacions és imprescindible perquè elles ja tenen les seues pròpies xarxes de solidaritat i afecte. Unes xarxes que ara estan adequant a una situació excepcional mai viscuda. El món està ple de persones meravelloses.Persones que diàriament lluiten perquè la nostra societat siga un poc millor. Són persones compromeses que sempre hi són, en els bons i en els mals moments, quan cal celebrar, però també quan cal treballar de manera solidària i col·lectiva per a donar respostes a les necessitats que exigeix cada moment. I en l’escenari actual de crisi sanitària i econòmica, la societat continua necessitant al teixit associatiu. La gran majoria de les associacions s’estan organitzant des de casa per a tirar una mà. Algunes fan mascaretes, unes altres ajuden a les persones majors que més ho necessiten, altres col·lectius estan telefonant a les persones que estan soles o comencen a construir xarxes de suport mutu en els barris i veïnats. ÀNIM, IL·LUSIÓ, SOLIDARITAT I COMUNITAT Quan tot haja passat, necessitarem reconstruir la comunitat, les xarxes afectives i l’activitat social que ha quedat paralitzada. Les associacions ja s’han posat en marxa per a fer el que millor saben fer, donar vida als pobles i aconseguir que el cor de les nostres ciutats continue bategant perquè la ferida psicològica de la societat siga la menor possible. L’inici de la recuperació ja ha començat. Centenars d’associacions, entitats sense ànim de lucre i persones voluntàries ja han passat a l’acció per a transformar la realitat. Quan la crisi sanitària haja acabat, serà necessari repensar la nostra manera de consumir, d’entendre l’economia, de valorar i fer costat als serveis públics, de cuidar al nostre planeta i d’estar amb les persones i col·lectius més vulnerables. El teixit associatiu és el motor necessari per al canvi social. Les associacions continuaran sent imprescindibles per a millorar la societat i construir un futur millor per a les pròximes generacions. Les associacions jugaran un paper clau a l’hora de reconstruir l’ànim, la il·lusió, la solidaritat i la comunitat. No ens oblidem d’elles quan tot haja passat. Les associacions han passat a l’acció quan més les necessitem. La col·laboració de les associacions és imprescindible, #AraMésQueMai. ","Link":"https://fundaciohortasud.org/portfolio-item/aramesquemai-campanya-associacions-crisi/?fbclid=IwAR1qgUab5ke88uohMTtcvsTCxmXaVu3IwkR0OAEBfiilM7ZBkDp_mtmJeDg"},{"Id":13872,"Name":"EXPOSICIÓ DE LLIBRES D'ARTISTA A LA CASA DE LA JOVENTUT DE XÀTIVA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/exposicio-de-llibres-dartista-a-la-casa-de-la-joventut-de-xativa/","Icon":"/media/jlxjgs5d/images.jpg","Program":["Educació en la participació"],"Tags":["Xarxa Jove","Casa de Joventut","Ajuntament de Xàtiva"],"Date":"2020-04-21","Description":"El llibre d'artista és un llibre ideat i treballat com a obra d'art original, ja sigui única o d'una edició molt limitada i numerada. El llibre es converteix en un suport més, i pot estar format per apunts, pintures, anotacions personals, fotografies, retalls, objectes solts, etc. continguts en una caixa o bé impresos i enquadernats en forma de llibre, i l'obra pot ser fruit del treball d'un o més artistes. Del 21 d'Abril al 22 de Maig a la Casa de la Joventut de Xàtiva es podrà visitar l'exposició dels \"Lllibres d'artista\" que l'alumnat de batxiller artístic de l'IES Josep de Ribera.","Text":"","Link":""},{"Id":13615,"Name":"Viatge al Saló del Manga i cultura japonesa - Benidorm","Url":"http://xarxajove.info/noticies/viatge-al-salo-del-manga-i-cultura-japonesa-benidorm/","Icon":"/media/pgej3dcj/salon-manga-2020.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Viatge","Saló","Manga","Saló del manga","Viatges","Viatges per a joves","Benidorm","Ajuntament de Benidorm"],"Date":"2020-04-18","Description":"","Text":"La Regidoria de Joventut va a organitzar un viatge al 10é Saló del Manga i cultura japonesa el dia 18 d'abril que es celebrarà al recinte ferial d'Alacant. El preu és de 10 euros i inclou el viatge i la entrada al saló. Els menors d'edat hauran d'aportar un permís parental. L'eixida s'efectuarà des de la palmera metàlica sita a l'avinguda 9 d'Octubre, a les 9:30 del matí i es tornarà a les 18 hores. Més informació i inscripcions al Centre d'Informació Juvenil.","Link":"https://benidorm.org/es/ayuntamiento/juventud/5_--actividades-juveniles/viaje-al-10%C2%BA-salon-del-manga-y-cultura-japonesa_"},{"Id":13857,"Name":"VIATGE A PORTAVENTURA ORGANITZAT PER LA CASA DE LA JOVENTUT DE XÀTIVA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/viatge-a-portaventura-organitzat-per-la-casa-de-la-joventut-de-xativa/","Icon":"/media/r1hn5p5q/portaventura-abril-2020.png","Program":[],"Tags":["xarxajove","casa de la joventut","Xàtiva","viatge Portaventura"],"Date":"2020-04-18","Description":"La Casa de la Joventut de Xàtiva ha organitzat un viatge a PORTAVENTURA del 18 al 20 d'Abril El preu és de 175€ amb Carnet Jove i 195€ per a la resta. SERVEIS INCLOSOS Autocar des de Xàtiva Entrada de 3 dies al Parc + 1 accés per persona al Ferrari Land Hotel dins del Parc i MP (Mitja Pensió) Assegurança de viatge i guia Suplement habitació doble 15€ per persona + INFO joventut@ayto-xativa.es telf. 96 227 43 42","Text":"","Link":""},{"Id":15048,"Name":"📌 ACTIVITAT DE REALITAT VIRTUAL: Excursió al parc d'atraccions!","Url":"http://xarxajove.info/noticies/activitat-de-realitat-virtual-excursio-al-parc-datraccions/","Icon":"/media/4a0b2ykb/activitat-de-realitat-virtual-excursio-al-parc-datraccions-ribera-alta.jpeg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#OciEducatiu","#Virtual","#Jovesdesdecasa"],"Date":"2020-04-18","Description":"📌 ACTIVITAT DE REALITAT VIRTUAL: excursió al parc d'atraccions! Descobreix aquesta activitat amb la que podràs gaudir d'una experiència genial de 360 graus!","Text":"📌 ACTIVITAT DE REALITAT VIRTUAL: excursió al parc d'atraccions!👉 Des del departament de Joventut us compartim hui una activitat de realitat virtual que podeu fer a casa 📲➡ Enllaç: https://youtu.be/cXbtWX26VDw🤳 Obri aquest enllaç amb el mòbil i descobreix aquesta activitat amb la que podràs gaudir d'una experiència genial de 360 graus!#JoveQuedatACasa y disfruta d'un dia al parc d'atraccions sense cues!!! 😉😀#Jovesdesdecasa #desdecasa #IVAJdesdecasa #XarxaJove #Joves #JoventutRiberaAlta #Covid_19 #CoronaVirusChallenge","Link":"https://youtu.be/cXbtWX26VDw"},{"Id":15050,"Name":"📌 ACTIVITAT FÍSICA VIRTUAL: Ioga.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/activitat-fisica-virtual-ioga/","Icon":"/media/sfffnhnu/activitat-ioga-en-directe-xuan-lan-yoga-activitat-virtual-ribera-alta.jpeg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#OciEducatiu","#Virtual","#Jovesdesdecasa"],"Date":"2020-04-16","Description":"📌 ACTIVITAT FÍSICA: Ioga. Gràcies a l'influencer @xuanlanyoga aquesta setmana pots gaudir de classes de ioga en directe a través d'Instagram!! 🧘‍♀🧘🧘🏽‍♀🧘🏾‍♂","Text":"📌 ACTIVITAT FÍSICA: Ioga.👉 Compartim amb vosaltres una altra activitat que pot ser del vostre interés. Gràcies a l'influencer @xuanlanyoga aquesta setmana pots gaudir de classes de ioga en directe a través d'Instagram!! 🧘‍♀🧘🧘🏽‍♀🧘🏾‍♂☝Segueix aquest perfil i podràs assabentar-te, fins el pròxim 22 de març, de totes les classes de ioga que tindran lloc durant aquests dies!➡ A més a més, també pots trobar molta informació ℹ sobre aquesta disciplina a través de la pàgina web de Facebook \"The OM WAVE\", on també realitzen sessions de ioga i meditació i moltes altres activitats. De fet, demà dia 19 de març a les 18:00 hores, es portarà a terme una d'aquestes sessions en directe. No t'ho perdes! 😉#Jovesdesdecasa #desdecasa #IVAJdesdecasa #JoveQuedatACasa #ActivitatFísica #Ioga #iogacontracoronavirus #Rutina #PermaneixActiu #Covid_19 #CoronaVirusChallege #XarxaJove #JoventutRiberaAlta","Link":"Instagram:@xuanlanyoga"},{"Id":14956,"Name":"SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA PEL COVID-19","Url":"http://xarxajove.info/noticies/servei-datencio-psicologica-pel-covid-19/","Icon":"/media/ievj2svy/whatsapp-image-2020-04-01-at-120748.jpeg","Program":["M'Importa"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut","#quedatacasa","#totanirabe"],"Date":"2020-04-15","Description":"‼️ 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐦 𝐞𝐥 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐄𝐈 𝐃'𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈Ó 𝐏𝐒𝐈𝐂𝐎𝐋Ò𝐆𝐈𝐂𝐀 ‼️. ℹ️ Des de la 𝘔𝘢𝘯𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘙𝘪𝘣𝘦𝘳𝘢 𝘉𝘢𝘪𝘹𝘢, hem reforçat el servei d'atenció psicològica telefònica a causa de la situació excepcional pel COVID-19. 𝙽𝚎𝚌𝚎𝚜𝚜𝚒𝚝𝚎𝚜 𝚜𝚞𝚙𝚘𝚛𝚝 𝚙𝚜𝚒𝚌𝚘𝚕ò𝚐𝚒𝚌? 𝙽𝚘 𝚍𝚞𝚋𝚝𝚎𝚜 𝚒 𝚝𝚎𝚕𝚎𝚏𝚘𝚗𝚊'𝚗𝚜 ☎️. #quedatacasa 🌈 #totanirabe","Text":"‼️ 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐦 𝐞𝐥 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐄𝐈 𝐃'𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈Ó 𝐏𝐒𝐈𝐂𝐎𝐋Ò𝐆𝐈𝐂𝐀 ‼️. ℹ️ Des de la 𝘔𝘢𝘯𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘙𝘪𝘣𝘦𝘳𝘢 𝘉𝘢𝘪𝘹𝘢, hem reforçat el servei d'atenció psicològica telefònica a causa de la situació excepcional pel COVID-19. 𝙽𝚎𝚌𝚎𝚜𝚜𝚒𝚝𝚎𝚜 𝚜𝚞𝚙𝚘𝚛𝚝 𝚙𝚜𝚒𝚌𝚘𝚕ò𝚐𝚒𝚌? 𝙽𝚘 𝚍𝚞𝚋𝚝𝚎𝚜 𝚒 𝚝𝚎𝚕𝚎𝚏𝚘𝚗𝚊'𝚗𝚜 ☎️. #quedatacasa 🌈 #totanirabe","Link":"https://www.instagram.com/p/B-bgcT-B0FG/"},{"Id":13997,"Name":"Concurs del Cartell Anunciador de la “XX FESTA DE LA CIRERA”.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-del-cartell-anunciador-de-la-xx-festa-de-la-cirera/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-04-14","Description":"Podran participar en el concurs totes les persones que ho desitgen a títol personal, amb un màxim d'una obra per persona. No podran concórrer empreses, societats, entitats i associacions. S'estableix un únic premi de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (250,00€).","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 49 de 11/03/2020. Termini de presentació: Un mes a comptar des del dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. Lloc de presentació: A l'Ajuntament de Vall de Gallinera.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/11_49/2020_002463.pdf"},{"Id":15291,"Name":"Streaming Fest. Club de Rock Bunyol.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/streaming-fest-club-de-rock-bunyol/","Icon":"/media/hhtdzcib/cartel-club-de-rock.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Virtual"],"Date":"2020-04-10","Description":"Més de 20 artistes en directe que podreu disfrutar des dels vostres llars els dies 10, 11 i 12 d'abril. Queda't a casa i disfruta la bona música! Organitzat pel Club de Rock Buñol.","Text":"CRB. Streaming Fest. ","Link":"https://www.facebook.com/clubderockbunyol/"},{"Id":13846,"Name":"SUBVENCIONS Als AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT PER A la PRESENTACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS, ANUALITAT 2020 .","Url":"http://xarxajove.info/noticies/subvencions-als-ajuntaments-de-la-provincia-dalacant-per-a-la-presentacio-de-projectes-europeus-anualitat-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-04-06","Description":"La finalitat d'aquesta convocatòria és ajudar als municipis de la província d'Alacant al fet que puguen accedir als Fons Europeus, fomentant que es presenten als programes i convocatòries 2020 per a desenvolupar les seues propostes i/o projectes.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm. 46 de 06/03/2020. Beneficiaris: Els municipis de la província d'Alacant amb població igual o inferior a 50.000 habitants. Termini de presentació de sol·licituds: Vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Text complet en la Base de Dades Nacional de Subvencions. BDNS(Identif.):498664.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/06_46/2020_002396.pdf"},{"Id":11936,"Name":"XXV PREMIS LITERARIS CIUTAT CARCAIXENT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xxv-premis-literaris-ciutat-carcaixent/","Icon":"/media/142f2wza/195201617325598685t.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":["#cultura #premisliteraris #carcaixent #joventut"],"Date":"2020-04-05","Description":"La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Carcaixent, en col·laboració amb Edicions Bromera, convoca la vint-i-cinquena edició dels Premis Literaris “Ciutat de Carcaixent” de narrativa curta i poesia. Hi pot prendre part l’alumnat de segon cicle d’ESO, cicles formatius de graus mitjà i superior, i batxillerat de la Comunitat Valenciana fins a una edat màxima de 20 anys. Els treballs que es presenten han de ser originals i inèdits i han d’estar escrits en valencià. S’estableix una extensió mínima de tres fulls i màxima de sis fulls DIN A-4, a doble espai, amb lletra Arial, o similar, i cos de 12 punts, amb 12.000 caràcters màxim per a la modalitat de narrativa curta, i de 7.000 caràcters màxim amb les mateixes característiques per a la modalitat de poesia. Els originals s’han de presentar únicament per correu electrònic en format PDF a premisliteraris@carcaixent.es El termini de presentació d’originals finalitza el 5 d’abril de 2020. S’atorgaran els premis següents: Premis Soleriestruch de narrativa curta: 1r Premi 450 €,2n Premi250 € i un finalista amb un lot de llibres valorat en 150 €. Premis Arminyana i Canut de poesia: 1r Premi 450 €, 2n Premi 250 € i un finalista amb un lot de llibres valorat en 150 €. Les obres premiades, juntament amb les finalistes, seran publicades en un volum col·lectiu, que arreplegarà les edicions dels premisliteraris de 2020 i 2021 i del qual es farà una difusió àmplia. Bases completes en les web de l’Ajuntament i de la Biblioteca a partir del 5 de febrer.","Text":"","Link":"http://www.carcaixent.es/va"},{"Id":13954,"Name":"VII EDICIÓ PHOTOALICANTE: DE LA PERCEPCIÓ A LA IDENTITAT.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/vii-edicio-photoalicante-de-la-percepcio-a-la-identitat/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-04-05","Description":"PHOTOALICANTE celebrarà la seua VII edició del 5 de Març al 5 d'Abril de 2020, comptant amb diferents alternatives que abordaran la fotografia amb 24 exposicions, 10 intervencions urbanes, conferències, workshops o la realització de l'III Congrés Internacional de Fotografia Contemporània (bephoto.org) els dies 26, 27, 28 i 29 del mes de Març coincidint amb la clausura del festival.","Text":"Dates: Fins al 5 d'abril de 2020. Lloc: Museu d'Art Contemporani d'Alacant (Plaza Sta. María, 3). Contacte: Telèfon 677 236 970Mail: info@photoalicante.com","Link":"https://www.alicante.es/es/festivales/vii-edicion-photoalicante"},{"Id":12846,"Name":"El Campello Fitness","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-campello-fitness/","Icon":"/media/kbrhg3rs/el-campello-fitness.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-04-04","Description":"𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗙𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀. Cap de setmana del 4 i 5 d'abril de 2020. Més de 30h d'activitats esportives de tota mena L'1 de març s'obrin inscripcions.","Text":"Des de la regidoria d'Esports, us convidem a tots a participar en 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗙𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀, 📆 el cap de setmana del 4 i 5 d'abril de 2020. ✅ Més de 30h d'activitats de tota mena, ✅ més de 50 instructors de gran nivell, ✅28 classes dirigides ✅2 escenaris ✅ Dj's de referència nacional ✅50.000w de so ✅activitats per a xiquets, ✅molts regals per als participants, 🎉 Festa, sopar , etc. 👉 L'1 de març obrim inscripcions. Pots seguir tota la informació de l'esdeveniment en la pàgina de Facebook      https://www.facebook.com/elcampellofitness/","Link":"https://bit.ly/39arTgI"},{"Id":13769,"Name":"Tetare en valors sobre lo femení: YoNosotrasEllas","Url":"http://xarxajove.info/noticies/tetare-en-valors-sobre-lo-femeni-yonosotrasellas/","Icon":"/media/nvhppode/images.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Tags":["#teatre","#voluntariat","#educació en valors","Grup Scout","Sot de Chera","Los Serranos"],"Date":"2020-04-04","Description":"El Grupo Scout Edelweiss X-213 organiza una sesión de teatro en valores que habla sobre \"lo femenino\", YoNosotrasEllas, de la compañía de teatro La Olivera de Sot de Chera.","Text":"El grupo scout Edelweiss X-213, de Valencia, con motivo de su 45 aniversario, organiza una sesión de una obra de teatro en valores que habla de \"lo femenino\". La obra de teatro se llama \"YoNosotrasEllas\", dirigida por el grupo de tartro La Olivera de Sot de Chera, y trata sobre las distintas dimensiones de la mujer, en sus diferentes realidades. Es una pieza muy intensa que mezcla estilos de poesía, expresión corporal y baile. Se realizará en el salón de actos del colegio Pureza de María, de la Avenida de El Cid, el día 6 de abril a las 18'30 horas, como único pase.","Link":"https://es-es.facebook.com/GrupScoutEdelweissX"},{"Id":15339,"Name":"Reforç Educatiu","Url":"http://xarxajove.info/noticies/reforç-educatiu/","Icon":"/media/2q1l4xvi/whatsapp-image-2020-04-03-at-134915-1.jpeg","Program":["M'Importa"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut","#favaraEsquedaAcasa","#lajoventutcontralacorba","#virtual"],"Date":"2020-04-04","Description":"📒CLASSES DE REFORÇ EDUCATIU. ✏️Des de @ajuntamentfavara ens informen de la possibilitat de rebre reforç educatiu 𝐝'𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥, 𝐩𝐫𝐢𝐦à𝐫𝐢𝐚, 𝐄𝐒𝐎, 𝐁𝐚𝐭𝐱𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐚𝐭, 𝐢 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢ó 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, mentre dure el confinament. ℹ️ Més info: 📞627357559 . #quedatacasa #FavaraEsQuedaACasa #LaRiberaAmbLaJoventut #lajoventutcontralacorba","Text":"📒CLASSES DE REFORÇ EDUCATIU. ✏️Des de @ajuntamentfavara ens informen de la possibilitat de rebre reforç educatiu 𝐝'𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥, 𝐩𝐫𝐢𝐦à𝐫𝐢𝐚, 𝐄𝐒𝐎, 𝐁𝐚𝐭𝐱𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐚𝐭, 𝐢 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢ó 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥, mentre dure el confinament. ℹ️ Més info: 📞627357559 . #quedatacasa #FavaraEsQuedaACasa #LaRiberaAmbLaJoventut #lajoventutcontralacorba","Link":""},{"Id":13718,"Name":"JORNADA FORMATIVA DE CORRESPONSALS A XÀTIVA 11.00H","Url":"http://xarxajove.info/noticies/jornada-formativa-de-corresponsals-a-xativa-1100h/","Icon":"/media/jyrggyov/corresponsals.jpg","Program":["Educació en la participació"],"Tags":["Xarxa Jove","XATIVA","#CorresponsalsJuvenils","Casa de la Joventut"],"Date":"2020-04-04","Description":"Jornada formativa de corresponsals DISSABTE 4 D'ABRIL A LES 11.00H A LA CASA DE LA JOVENTUT","Text":"","Link":""},{"Id":15268,"Name":"#EDUSOFESTIVAL","Url":"http://xarxajove.info/noticies/edusofestival/","Icon":"/media/oskdvnqz/whatsapp-image-2020-04-03-at-103631.jpeg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Tags":["#edusofestival"],"Date":"2020-04-04","Description":"#EDUSOFESTIVAL Gracias a todxs lxs educadorxs sociales que siguen trabajando frente el COVID-19.","Text":"¡Menuda semana viene de mujeres bravas! 💜 ¿Preparadxs para el #EdusoFestival? ¡Todos los días a las 20h!🌻","Link":"https://www.creandoeducacionsocial.es/edusofestival/"},{"Id":13183,"Name":"XXIV CONCURS FOTOGRAFIA TEMA DÉNIA 2020.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xxiv-concurs-fotografia-tema-denia-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-04-03","Description":"Objecte: promoció cultural, turística i artística de la Ciutat de Dénia.","Text":"Destinataris: podran participar en aquest concurs només persones físiques, amb residència legal a Espanya, que tinguen complits els 18 anys d'edat, amb independència que siguen novelles o professionals. Termini de presentació de sol·licituds: fins al dia 3 d'abril de 2020. Les sol·licituds de participació juntament amb les fotografies hauran de presentar-se en el RegistreGeneral de l'Ajuntament de Dénia, situada en plaça de la Constitució, 10.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/11_28/2020_001334.pdf"},{"Id":13372,"Name":"FLORA Y VEGETACIÓN DEL PARQUE NATURAL DEL CARRASCAR DE LA FONT ROJA.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/flora-y-vegetacion-del-parque-natural-del-carrascar-de-la-font-roja/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-04-03","Description":"Objetivos: descripción de las principales especies de flora presentes en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, así como de las comunidades vegetales que conforman, con el fin de aprender a identificarlas y diferenciarlas.","Text":"Fecha: 3 y 4 de abril de 2020 Lugar de realización: Estación Científica Font Roja Natura-UA. Ctra. Alcoy. Importe: 20 euros. Preinscripción: Abierta hasta el 1 de abril.","Link":"https://web.ua.es/va/seus/cocentaina/cursos-i-jornades/2019-2020/flora-i-vegetacio/flora-i-vegetacio-del-parc-natural-del-carrascar-de-la-font-roja.html"},{"Id":14037,"Name":"SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FI DE LUCRE DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT, PER A la REALITZACIÓ DE PROGRAMES, PROJECTES I/O ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA JOVENTUT, ANUALITAT 2020.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/subvencions-a-entitats-sense-fi-de-lucre-de-la-provincia-dalacant-per-a-la-realitzacio-de-programes-projectes-io-activitats-relacionades-amb-la-joventut-anualitat-2020/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-04-03","Description":"Seran objecte de subvenció aquelles actuacions relacionades amb l'oci i temps lliure, que vagen dirigides exclusivament a la joventut, entenent-se com a tal la franja de població compresa entre els 12 i els 30 anys. Les ajudes podran aconseguir fins al 100% de l'import sol·licitat com a subvenció, sempre que no supere el límit de 3.000 euros que s'ha establit com a import màxim per ajuda.","Text":"  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 50 de 12/03/2020. Termini de sol·licitud: 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Més informació: - Carrer Tucumán, 8, 03005 Alacant- Tel.: 965 98 89 00- informacion@diputacionalicante.es","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/12_50/2020_002642.pdf"},{"Id":15342,"Name":"📌 ACTIVITAT: \"SONORAMA RIBERA 2020 EN CASA\" 😉","Url":"http://xarxajove.info/noticies/activitat-sonorama-ribera-2020-en-casa/","Icon":"/media/ki2jyxl2/sonorama-ribera-2020-en-casa-ribera-alta.jpeg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#OciEducatiu","#Virtual","#Jovesdesdecasa"],"Date":"2020-04-03","Description":"📌 ACTIVITAT: \"SONORAMA RIBERA 2020 EN CASA\" 😉 ➡️ A la pàgina web de Sonorama Festival (www.sonorama-aranda.com) 🎧 🎸, podràs gaudir de l'última edició del festival amb molts grups i fotografies 📸 .","Text":"📌 ACTIVITAT: \"SONORAMA RIBERA 2020 EN CASA\" 😉.🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️Joves, ja és divendres! 👏🏻 I com no podia ser d'altra manera, ens n'anem de festival aquest cap de setmana també! 😎 🎉.➡️ A la pàgina web de Sonorama Festival (www.sonorama-aranda.com) 🎧 🎸, podràs gaudir de l'última edició del festival amb molts grups i fotografies 📸 ..👉🏻 Ací us deixem la programació per a hui divendres dia 3, i per als pròxims dies 4 i 5 d'abril. Vinga no t'ho penses, a la 13h comença! 🎊⏳.#Jovesdesdecasa #desdecasa #IVAJdesdecasa #SonoramaRiberaEnCasa #QuedatACasa #JoveQuedatACasa #XarxaJove #Joventut #JoventutRiberaAlta","Link":"www.sonorama-aranda.com"},{"Id":15379,"Name":"Preguntes freqüents sobre els programes \"Erasmus+: Joventut en Acció\" i \"Cos Europeu de Solidaritat\" durant la crisi del coronavirus","Url":"http://xarxajove.info/noticies/preguntes-frequeents-sobre-els-programes-erasmusplus-joventut-en-accio-i-cos-europeu-de-solidaritat-durant-la-crisi-del-coronavirus/","Icon":null,"Program":["Voluntariat"],"Tags":["#ErasmusPlusJuentud","#CuerpoEuropeodeSolidaridad","#virtual"],"Date":"2020-04-03","Description":"L'Agència Nacional Espanyola dels programes Erasmus+: Joventut en Acció i Cos Europeu de Solidaritat informa sobre com actuar davant determinades situacions que es poden donar en el desenvolupament de projectes finançats per aquests programes en el marc de la crisi del *COVID-19.","Text":"","Link":"http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0385.html?_locale=es"},{"Id":12697,"Name":"XXV CONCURS DE NARRATIVA CURTA REAL VILA DE GUARDAMAR ANY 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xxv-concurs-de-narrativa-curta-real-vila-de-guardamar-any-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-04-03","Description":"","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm. 21 de 31/01/2020 Termini: Fins al 03/04/2010. Presentació: Biblioteca Pública Municipal, C/ Sant Jaume, 5 A. 03140 - Guardamar del Segura.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/01/31_21/2020_000947.pdf"},{"Id":15263,"Name":"Espectacle CIRQUE DU SOLEIL","Url":"http://xarxajove.info/noticies/espectacle-cirque-du-soleil/","Icon":"/media/eb5nojva/whatsapp-image-2020-04-03-at-103304.jpeg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#virtual"],"Date":"2020-04-03","Description":"Hui divendres 3 d'abril el \"CIRQUE DU SOLEIL\" ens ofereix un espectacle gratuït de 60 minuts en obert perquè ho gaudim des de casa. Tindrem la premiere a Youtube a partir de les 21.00 h. No t'ho perdes!","Text":"Hui divendres 3 d'abril el \"CIRQUE DU SOLEIL\" ens ofereix un espectacle gratuït de 60 minuts en obert perquè ho gaudim des de casa. Tindrem la premiere a Youtube a partir de les 21.00 h. No t'ho perdes!","Link":"https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect"},{"Id":13669,"Name":"TALLER OCUPA'T: RECERCA ACTIVA CASA DE LA JOVENTUT XÀTIVA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-ocupat-recerca-activa-casa-de-la-joventut-xativa/","Icon":"/media/skqkhesr/ocupat_-recerca-activa.png","Program":[],"Tags":["xarxajove","xativa","casa de la joventut","taller"],"Date":"2020-04-02","Description":"En aquest taller aprendrem a fer-nos un currículum i els recursos necessaris per a accedir a l'ocupabilitat. DIJOUS 26 DE MARÇ A LES 11.00H. Per a mes informació joventut@ayto-xativa.es telf.962274342","Text":"","Link":""},{"Id":15023,"Name":"ET FELICITEM L'ANIVERSARI.ALGEMESI.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/et-felicitem-laniversarialgemesi/","Icon":"/media/hkid5pfr/felicitacio-aniversari.png","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":["oci educatiu virtual","Desdecasa","Educació en la Participació","espaijoveacasa"],"Date":"2020-04-02","Description":"","Text":"  🎊😍Si vols felicitar als més menuts de casa el dia del seu 🎈aniversari🎂, envia'ns WhatsApp al telèfon 📲683 142 476 amb ✏️NOM, EDAT I DATA DE NAIXEMENT de la ,👧🏽xiqueta o 👦🏻xiquet! 🥰🎊El dia del seu aniversari tindran la seua felicitació a les xarxes socials d'Espai Jove!🥰🎊 #espaijove #aniversari #totaniràbé #algemesí #desdecasa ","Link":"http://espaijove.algemesi.es/"},{"Id":13612,"Name":"BECA PER A l'ARXIU I LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS D'ALCOI","Url":"http://xarxajove.info/noticies/beca-per-a-larxiu-i-les-biblioteques-municipals-dalcoi/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-04-01","Description":"Poden sol·licitar aquesta beca de formació totes aquelles persones que hagen finalitzat els estudis de grau, diplomatura o llicenciatura en Biblioteconomia i Documentació o altres graduats, diplomats o llicenciats amb experiència acreditada en arxius o biblioteques o que compten amb estudis de postgrau relacionats amb aquestes especialitats.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm. 43 de 03/03/2020. Convoca: Ajuntament d'Alcoi. Termini de sol·licitud: Fins al 01/04/2020. Presentació sol·licitud: Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (C/ Sant Lorenzo, 6.) Duració de la Beca: 8 mesos. Dotació: 1.050,00 euros bruts mensuals.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/03_43/2020_002183.pdf"},{"Id":14949,"Name":"Decàleg d'Igualtat. TIP 4. Comunicació.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/decaleg-digualtat-tip-4-comunicacio/","Icon":"/media/oiabaq2c/whatsapp-image-2020-04-01-at-104114-6.jpeg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut","#LaRiberaAmbLaIgualtat","#IVAJdesdecasa","#quedatacasa","#virtual"],"Date":"2020-04-01","Description":"👉𝗧𝗶𝗽 𝟰 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗰𝗮̀𝗹𝗲𝗴 𝗱❜𝗶𝗴𝘂𝗮𝗹𝘁𝗮𝘁 𝗽𝗲𝗿 #𝗤𝘂𝗲𝗱𝗮𝗿𝘁𝗲𝗮𝗖𝗮𝘀𝗮 💞 En la situació de confinament en què ens trobem és molt important 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏𝒅𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕𝒆 𝒂𝒎𝒃 𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒆𝒎, 𝒊 𝒆𝒗𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒍❜𝒂𝒊̈𝒍𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕. 👥 És la millor manera de combatre possible ansietat, soledat o avorriment, 𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕 𝒆𝒍 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕 𝒅❜𝒂̀𝒏𝒊𝒎, així com de 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒊 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒆̀𝒏𝒄𝒊𝒆𝒔. 💬 ➡️És fonamental el 𝒔𝒖𝒑𝒐𝒓𝒕 𝒆𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒎𝒃 𝒒𝒖𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒆𝒎, front situacions dolentes o que ens preocupen, per tal de rebre l'ajuda o recolzament necessari. 📲Hi ha múltiples 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗲𝗹𝘀 𝘅𝗮𝘁𝘀 𝗮𝗺𝗯 𝘃𝗶́𝗱𝗲𝗼 amb una o un grup de persones, com les que mostrem.👆","Text":"","Link":"https://www.instagram.com/p/B-XKVi7qtLZ/"},{"Id":13877,"Name":"SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I E.A.T.I.M. DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT PER A l'ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DE PLANS D'IGUALTAT DE GÈNERE.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/subvencions-a-ajuntaments-i-eatim-de-la-provincia-dalacant-per-a-lelaboracio-i-avaluacio-de-plans-digualtat-de-genere/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-03-31","Description":"La finalitat d'aquestes ajudes és assistir i cooperar amb els municipis en la incorporació de l'òptica de la igualtat de gènere en tot el desenvolupament de les seues polítiques públiques locals.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 47 de 09/03/2020. Termini de sol·licitud: 15 dies hàbils des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Presentació sol·licitud: Exclusivament per mitjans electrònics. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la Seu Electrònica de la *Diputaciónaccesible en https://diputacionalicante.sedelectronica.es/. Quantia: Les ajudes podran aconseguir fins al 100% de l'import sol·licitat com a subvenció, sempre que no supere el límit de 2.000 euros.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/09_47/2020_002437.pdf"},{"Id":14823,"Name":"¿Coneixes el voluntariat digital de Creu Roja?","Url":"http://xarxajove.info/noticies/coneixes-el-voluntariat-digital-de-creu-roja/","Icon":"/media/rkzf3shp/voluntariado-digital.jpg","Program":["Voluntariat","M'Importa"],"Tags":["#virtual","#voluntariat"],"Date":"2020-03-31","Description":"T'agradaría realitzar un voluntariat desde casa? La Creu Roja ho fa possible! Coneixes el voluntariat digital?","Text":"Qué pot fer un voluntari virtual? Per exemple:Tradueixen documents. Fan d'intèrprets en converses.Busquen i investiguen sobre assumptes d'interès. Mantenen les \"biblioteques del saber\".Creen pàgines Web i blogs. Mantenen Xarxes Socials.Editen i preparen continguts, projectes i notes de premsa.Desenvolupen bases de dades. Analitzen dades. Estudien conductes.Dissenyen gràfics i campanyes específiques d'informació i prevenció.Ofereixen assessorament legal a persones, o consultoria d'autoocupació o a empreses.Fan suport escolar amb estudiants. Ajuden a estudiar a nenes i nens a l'hospital.Fan assessoria amb joves.Moderen grups de discussió online.Gestionen a altres persones voluntàries online.Escriuen cançons i poesies. Conten històries i contes.Creen i editen pel·lícules i Podcasts. Dissenyen i mantenen butlletins informatius.Fan companyia a persones soles. Treballen en la distància amb Persones Majors o malaltes de Sida.I molt més... Què t'imagines?","Link":"https://www.cruzroja.es/principal/ca/web/voluntariado/mas-info-vv"},{"Id":14824,"Name":"Com a casa a cap lloc","Url":"http://xarxajove.info/noticies/com-a-casa-a-cap-lloc/","Icon":"/media/3ifjwtfw/com-a-casa-a-cap-lloc-dia-0.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#comacasaacaplloc #casajove #joemquedeacasa #joventutsolidaria #calaixjovedelasafor #ensquedemacasa #OciEducatiu #jovesdesdecasa"],"Date":"2020-03-31","Description":"El Calaix Jove de la Safor fa un compendi d'activitats d'oci per a que totes i tots passem un confinament d'allò més divertit.","Text":"Des del Calaix Jove de la Safor, ens hem proposat fer-te la quarantena més agradable. Cada dia, a les nostres xarxes, @calaixjovesafor, proposarem una activitat d'oci que pots fer des de ta casa.  Una vegada més, es demostra que el jovent és solidari, que es queda a casa i que a més comparteix les seues històries.","Link":""},{"Id":14980,"Name":"Oci educatiu #IVAJDesdeCasa. Propostes participatives a través de les xarxes socials en temps de confinament","Url":"http://xarxajove.info/noticies/oci-educatiu-ivajdesdecasa-propostes-participatives-a-traves-de-les-xarxes-socials-en-temps-de-confinament/","Icon":"/media/3vamfqrp/ocieducatiu-virtual.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Virtual","#IVAJdesdecasa"],"Date":"2020-03-31","Description":"- Les propostes es difonen en la web i en les xarxes socials de l'IVAJ - Estan elaborades al costat de professionals del sector de l'animació juvenil i del temps lliure","Text":"LIVAJ, a través dels seus perfils en xarxes socials i de la web d'OciEducatiu.info, ha iniciat una sèrie de propostes per a joves sota l'etiqueta #IVAJdesdecasa, en les quals es convida a les persones joves a seguir connectades amb activitats d'oci educatiu.La primera proposta és una formació educativa, artística i lúdica que fomenta l'educació per a la participació, el feminisme i la interculturalitat, per a facilitar la interacció d'una manera positiva a través de les xarxes socials.La iniciativa pretén teixir xarxes de comunicació positiva i de pensament proactiu entre la joventut, incloent xarxes de solidaritat per a afavorir la participació social i l'educació en valors a través de la xarxa.El director de l'IVAJ, Jesús Martí, ha indicat que es tracta de \"construir espais educatius online amb contingut lúdic i motivador durant la crisi del COVID-19, i, sobretot, generar una oferta atractiva perquè la gent jove no vulga eixir de casa\".En la plataforma s'incorporaran referents amb contingut educatiu i valors a través de tres línies temàtiques al llarg de tres setmanes. La primera setmana s'abordarà la participació, en la segona el feminisme i en la tercera la interculturalitat.L'oferta es realitzarà diàriament i amb continuïtat. També s'han llançat concursos de memes #aramems; de fotografia #arafotografia, de monòlegs #aracomedia, de relat breu #aramirades i concurs de Youtubers #arayoutubers.També està programada la realització de vídeos de personatges estereotipats que formen part de la 'quarantena'- com a gent que havia avisat de tot, hiperculturalistes o conspiranoics, i la realització de la primera websèrie valenciana de vídeo vertical multilingüe, adaptada a Instagram i Tik-Tok.Diàriament, a través de les xarxes socials @GVAivaj, es podrà participar en reptes educatius a través d'estratègies artístiques com a fotografia, audiovisuals i microrelats o la promoció de referents juvenils amb programació de directes de testimoniatges, accions i actuacions. També s'inclouran concursos i propostes innovadores per a participar des de casa.En esta línia s'aniran incorporant propostes dels professionals de joventut de tot el territori, a través de la XarxaJove","Link":"https://ocieducatiu.info/"},{"Id":13731,"Name":"Concurs Instagram: Paraula de dona. Alzira","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-instagram-paraula-de-dona-alzira/","Icon":"/media/odgckupf/fb_img_1583309597273.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa"],"Tags":["Joventut Alzira","Alzira","Instagram","Concurs","Paraula de dona"],"Date":"2020-03-31","Description":"Per tercer any consecutiu la Regidoria de Cultura, mitjançant el Servei de Promoció del Valencià de l'Ajuntament d'Alzira (SERVAL) i la Regidoria d'Igualtat han portat a terme la campanya \"Paraula de dona\", adreçada a tots els bars i restaurants del nostre municipi, així comals instituts de secundària, falles i confraries de Setmana Santa.","Text":"La campanya es completa, com en les passades edicions, amb la participació de la ciutadania mitjançant el concurs d'Instagram en el qual es demana que pugen una foto amb el sobre de sucre preferit, i l'etiqueten amb #parauladedona. Entre tots els participants, les 3 fotografies amb més m'agrada guanyaran una camiseta il·lustrada de la campanya. El termini per a participar és fins al 31 de març. Paraula de dona • Manuela Ballester, pintora i dissenyadora: \"Pose la meua veu en la punta dels meus dits i parlen les meues mans\".• Anna Lluch, científica i investigadora: \"Són les meues pacients les que m'han ensenyat a viure\".• Olga Poliakoff, coreògrafa i ballarina: \"Quan vas a càmera lenta, veus més coses\".• Matilde Llòria, poetessa: \"Per a qui el dia és ombra, la nit, temps aspre, tinc a punt d'albada les esperances\".• Celia Amorós, catedràtica, filòsofa i teòrica: \"És sabut que qui té el poder és qui dona nom a les coses\".• Beatriu Civera, novel·lista: \"Prova n'és, de maduresa d'una llengua, quan als seus rengles literaris compareixen noms de dones\".• Maria Cambrils, escriptora: \"El moviment feminista va ser una molt lògica explosió de rebel·lia contra l'estat de dependència civil en què es trobava i es troba la dona\".• Paula Bonet, il·lustradora: \"Tot el que gira al voltant de nosaltres (les dones) o bé no importa o bé és un tabú\".","Link":""},{"Id":13705,"Name":"CURS DE PROCESSAMENT DE TEXTOS A LA CASA DE LA JOVENTUT DE XÀTIVA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-de-processament-de-textos-a-la-casa-de-la-joventut-de-xativa/","Icon":"/media/1uolgz0s/curs-processament-de-textos.jpg","Program":[],"Tags":["XarxaJove","Ajuntament de Xàtiva","Àrea de Joventut","cursos","processament de textos"],"Date":"2020-03-30","Description":"Curs de processament de textos (places limitades) Dies 30 de març, 1 i 3 d'abril. HORARI: de 17 a 20h PREU: 25€ amb Carnet Jove / 35€ adults","Text":"","Link":""},{"Id":14575,"Name":"'Coaching' i classes en línia per a 700 joves del programa Jove Oportunitat","Url":"http://xarxajove.info/noticies/coaching-i-classes-en-linia-per-a-700-joves-del-programa-jove-oportunitat/","Icon":"/media/34uph1br/portadajooponline.jpg","Program":["M'Importa"],"Tags":["Virtual"],"Date":"2020-03-30","Description":"","Text":" Les activitats es realitzaran per videoconferències mentre dure l'estat d'alarma provocat per la COVID-19 Les visites a empreses queden suspeses i es reprendran quan finalitze esta situació El programa Jove Oportunitat (JOOP) de l'IVAJ, cofinançat pel Fons Social Europeu, també s'adapta a la situació actual provocada per la COVID-19 i oferirà les sessions de 'coaching' i les classes a través de la xarxa per als i les 700 joves que formen part del programaEl director general de l'IVAJ, Jesús Martí, ha explicat que \"hem dissenyat un pla d'acció específic per a desenvolupar i posar en marxa mentre dure esta situació, ja que la meta continua sent la mateixa, que és aconseguir que els i les joves que participen en JOOP aconseguisquen els seus objectius, troben la seua vocació i, en definitiva, prenguen les regnes de les seues vides\".Martí ha recacordat que la quarta edició del JOOP va començar al febrer i que compte, actualment, amb prop de 700 joves participants que no estaven ni estudiant ni treballant.\"Quedar-se a casa s'aborda com un repte a superar, com una oportunitat d'aprendre a adaptar-se als canvis, de no parar-se davant res per a aconseguir les metes proposades, com un desafiament del qual, al final, eixirem enfortits\", ha agregat el responsable de l'IVAJ.El pla d'actuació programat per a la nova fase JOOP Online permetrà que els i les joves participants mantinguen un contacte setmanal amb els seus 'coaches' a través de diferents aplicacions mòbils, mitjançant videoconferència o en sessions telefòniques individuals per a marcar els objectius, realitzar un seguiment personalitzat i poder afrontar amb èxit estes pròximes setmanes.\"Pretenem que la pandèmia no siga un obstacle per a les persones que participen en esta quarta edició del programa JOOP, de manera que puguen aconseguir els resultats reeixits que van aconseguir els seus companys i companyes d'anteriors edicions\", ha valorat el director de l'IVAJ.En este sentit, Jesús Martí ha assegurat que, quan es recupere la normalitat després de l'estat d'alarma, \"podran reprendre el programa de les visites a les desenes d'empreses col·laboradores del programa de l'IVAJ\". Es tracta, ha apuntat, d'un dels mòduls \"més benvolguts\" pels i les joves perquè els permet descobrir de primera mà quina és la professió a la qual es volen dedicar.Fins hui, prop de 2.500 joves han participat en Jove Oportunitat - JOOP, que en les seues edicions de 2017, 2018 i 2019 ha demostrat una elevada taxa d'èxit, ja que el 74% de participants s'activen en finalitzar el programa, i també amb resultats positius a llarg termini, perquè el 71% de participants en JOOP es manté actius a l'any d'haver conclòs el seu pas per JOOP, és a dir, que continuen estudiant o treballant.Treball mitjançant reptesD'esta manera, i després d'informar els xics i xiques de JOOP, coneguts informalment com 'joopers', sobre les normes bàsiques per a fer front al coronavirus, cada grup JOOP continua treballant en tres àrees fonamentals: la personal, la social i acadèmica, mitjançant el plantejament de reptes, dinàmiques, jocs i diferents activitats que afavoreixen els objectius del programa.En este procés, com sempre, les persones joves no estaran soles, estaran acompanyades per les seues 'coaches' els qui els ajudaran a superar esta situació i continuar el seu camí cap al canvi.Dins de l'àrea personal, es treballarà el desenvolupament d'hàbits de vida saludable i responsable, com són l'organització i planificació, l'establiment de rutines, la regulació emocional i combatre els moments d'incertesa o descoratjament que la situació provocada pel confinament els puga produir en un moment determinat.Pel que respecta a l'àrea social, mitjançant la utilització de dinàmiques, jocs i activitats de caràcter lúdic, els joves participants en JOOP se sumaran a la iniciativa #Desdelameuafinaestra amb l'objectiu últim de treballar la cohesió grupal, el sentit de pertinença i mantindre l'optimisme davant esta situació.També es posaran en marxa concursos, com un JOOP Talent entre els 60 grups de JOOP en els diferents municipis on s'executa en la Comunitat Valenciana. Es tracta de demostrar que la gent jooper té un do que els fa especials, un talent o habilitat que poden compartir amb els altres. Este tipus d'activitat pretén ajudar a eliminar algunes de les etiquetes amb les quals, en moltes ocasions, han hagut de bregar, i millorarà el seu autoconcepte i autoestima.A més, a través d'estes activitats lúdiques i educatives, \"es pretén traure un somriure fins i tot en els moments complicats, oferint una nota d'humor, mitjançant un concurs d'acudits o vídeos, perquè puguen continuar avançant en la construcció d'aspectes molt importants com l'autoconeixement o la superació\", ha explicat Martí.Finalment, en l'àrea acadèmica, i per a no perdre de vista el preingrés en el sistema educatiu mitjançant la superació de la prova d'accés lliure a FP de grau mitjà, l'IVAJ ha dissenyat un curs de formació online específic, amb material audiovisual, tot tipus de continguts per matèries i tutories amb professorat de les diferents assignatures per a resoldre els dubtes que se'ls puguen plantejar.","Link":""},{"Id":14641,"Name":"IX Travesia la Canalosa/Crevillent","Url":"http://xarxajove.info/noticies/ix-travesia-la-canalosacrevillent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["26/04/2020"],"Date":"2020-03-30","Description":"Travesia des de Fondo de les Neus/Crevillent 18km caminant/corrent","Text":"","Link":"http://www.fondoneus.es/event/ix-travesia-la-canalosa-crevillente/"},{"Id":14705,"Name":"Decàleg de lectura amb perspectiva de gènere","Url":"http://xarxajove.info/noticies/decaleg-de-lectura-amb-perspectiva-de-genere/","Icon":"/media/ybqmhpxd/whatsapp-image-2020-03-24-at-115005.jpeg","Program":["Educació en la participació","M'Importa"],"Tags":["#Jovesdesdecasa #desdecasa #IVAJdesdecasa","#IVAJdesdecasa","#LaRiberaambLaJoventut","#LaRiberaAmbLaIgualtat","#virtual"],"Date":"2020-03-30","Description":"Des del departament d' Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa hem preparat un decàleg d'igualtat per #QuedarteACasa amb l'objectiu d'amenitzar el confinament des d'una perspectiva feminista 🏠 👉El primer consell o pauta d'aquest és llegir un conte o llibre am perspectiva de gènere. Hi ha un fum, però vos mostrem algunes recomanacions tant a la publicació com a les històries al llarg d'aquests 🤩 📚Has llegit algun d'aquests? 💬 Quins altres recomanaries? Comenta'ns. ℹ️ A més, ací podeu consultar els serveis de lectura online disponibles: https://cutt.ly/otbSPoP","Text":"","Link":"https://www.instagram.com/igualtat.riberabaixa/"},{"Id":14718,"Name":"QUÈ FER EN TEMPS DE CONFINAMENT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/que-fer-en-temps-de-confinament/","Icon":"/media/5frf3cg4/whatsapp-image-2020-03-30-at-141206.jpeg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#desdecasa","#Jovesdesdecasa","#IVAJdesdecasa"],"Date":"2020-03-30","Description":"🌝DILLUNS I BON DIA!📅 Fa poques hores que hem començat aquesta segona quinzena de confinament davant les mesures de restricció de la mobilitat, en l'Estat d'Alarma🚨 decretat pel Govern central i que s'ha prorrogat fins al 11 d'abril. Se t'han acabat les idees💡 i no saps què fer aquestes dues setmanes?  No et preocupes, des de la Mancomunitat de la Valldigna fiquem a disposició propostes per a ocupar-nos fins que acabe el temps de confinament, perquè #TotAçòTambéPassarà.🌈 PROPOSTES DE HUI 1. Per als més menuts:  Manualitat de primavera 🧻PAPALLONES🦋. Material: Tisores, pals de fusta o branquetes, Canut del rotllo de paper d'WC. Pintures i pinzells o retoladors, grapadora o pegament, fil per a penjar. Enllaç a Pinterest: https://www.pinterest.es/pin/547750373409810506/ 2. Per joves i adults: Joc de taula online 👑LA FALLERA CALAVERA💀. Si estàs a casa acompanyat/da a casa i no teniu el joc de taula físic, no tracteu d'eixir de casa a comprar-vos-el, podeu jugar a casa des del mòbil! ENCARA que estigam a casa soles, o lluny de les nostres amistats o familiars amb les que normalment jugàvem aquest popular joc de cartes valencià, podem continuar fent-ho gràcies a la plataforma online que han obert els creadors del joc de cartes. Si no saps jugar també és un bon moment per a aprendre! Pots accedir a través del següent enllaç: https://tabletopia.com/games/lafalleracalavera 3. Per a tots els públics: 🌐📚🔉Amazon ha cancel·lat hui la subscripció d'històries i llibres d'audio per als més petits i estudiants de totes les edats.  Totes les històries són gratuïtes i es poden obrir mitjançant l'ordinador, tablet o smartphone, a través del següent enllaç: https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_pl_1&page=1","Text":"","Link":""},{"Id":14728,"Name":"Decàleg d'Igualtat per #QUEDARTEACASA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/decaleg-digualtat-per-quedarteacasa/","Icon":"/media/ybqmhpxd/whatsapp-image-2020-03-24-at-115005.jpeg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut","#LaRiberaAmbLaIgualtat","#Jovesdesdecasa","#IVAJdesdecasa","#virtual"],"Date":"2020-03-30","Description":"Continuem amb el 𝘁𝗲𝗿𝗰𝗲𝗿 𝘁𝗶𝗽 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗰𝗮̀𝗹𝗲𝗴 𝗱❜𝗜𝗴𝘂𝗮𝗹𝘁𝗮𝘁 𝗽𝗲𝗿 #𝗤𝘂𝗲𝗱𝗮𝗿𝘁𝗲𝗮𝗖𝗮𝘀𝗮 🃏🎲😁 👉 Hi ha jocs que pots 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒓𝒆𝒈𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒓𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊̈𝒕𝒂📲 a la pàgina assenyalada, i d'altres que pots 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒓 𝒊 𝒓𝒆𝒃𝒓𝒆 𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂 🎁 🥳 𝗔𝗻𝗶𝗺𝗮❜𝘁 𝗶 𝗷𝘂𝗴𝗮 𝗮𝗺𝗯 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝘀 𝗶 𝗮𝗺𝗶𝘀𝘁𝗮𝘁𝘀‼️ Per a més info ➡️ contacta amb nosaltres.","Text":"Continuem amb el 𝘁𝗲𝗿𝗰𝗲𝗿 𝘁𝗶𝗽 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗰𝗮̀𝗹𝗲𝗴 𝗱❜𝗜𝗴𝘂𝗮𝗹𝘁𝗮𝘁 𝗽𝗲𝗿 #𝗤𝘂𝗲𝗱𝗮𝗿𝘁𝗲𝗮𝗖𝗮𝘀𝗮 🃏🎲😁👉 Hi ha jocs que pots 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒓𝒆𝒈𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒓𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊̈𝒕𝒂📲 a la pàgina assenyalada, i d'altres que pots 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒓 𝒊 𝒓𝒆𝒃𝒓𝒆 𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂 🎁🥳 𝗔𝗻𝗶𝗺𝗮❜𝘁 𝗶 𝗷𝘂𝗴𝗮 𝗮𝗺𝗯 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝘀 𝗶 𝗮𝗺𝗶𝘀𝘁𝗮𝘁𝘀‼️Per a més info ➡️ contacta amb nosaltres.","Link":"https://www.instagram.com/p/B-O9wP2KApi/"},{"Id":14860,"Name":"Repte Xativí de l'Ajuntament de Xàtiva","Url":"http://xarxajove.info/noticies/repte-xativi-de-lajuntament-de-xativa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Tags":["XarxaJove","Ajuntament de Xàtiva","Joventut","infojovexàtiva","cij Xàtiva"],"Date":"2020-03-30","Description":"Repte Xàtiví T’atreveixes? 🏼PARTICIPA, ✔️ENCERTA I GUANYA‼️ ➡️Els dies d’entre setmana es pujaran reptes, de diferent temàtica, però tots ells relacionats amb Xàtiva. 🏼Entre totes les persones que encerten se sortejaran, el cap de setmana, 5 entrades per al cine (les quals s’entregaran i es podran fer ús d’elles quan acabe l’Estat d’Alarma i òbriguen els cines).","Text":"","Link":""},{"Id":14467,"Name":"Validessa i terminis administratius #COVID19","Url":"http://xarxajove.info/noticies/validessa-i-terminis-administratius-covid19/","Icon":"/media/im3htqxk/quedatacasa01.jpg","Program":[],"Tags":["Virtual"],"Date":"2020-03-29","Description":"Informació important al voltant de la validessa i terminis administratius en temps d'emergència sanitària","Text":"INFORMACIÓ IMPORTANT - CRISIS COVID19   – Validesa del DNI i els seus certificats de signatura electrònica Es prorroga la validesa fins al dia 13 de març de 2021, quedant anul·lades les cites prèvies i només atenent l'expedició de documents per motius d'urgència justificats.   - Certificat digital Circular per a obtindre el certificat digital no és una de les activitats permeses. No obstant això, es podrà obtindre un certificat de l'ACCV www.accv.es, a través d'APSC (en línia), amb el DNI-e. Continuen actius tots els serveis en línia: renovació, descàrrega de certificats de representant d'entitat en fitxer, o la descàrrega de certificats no personals. Si es planteja algun cas de força major o situació de necessitat, aconsellem que us poseu en contacte amb l'organisme responsable del tràmit que vulgueu  fer per a buscar solucions.   – Validesa del carnet de conduir e ITV Per als carnets de conduir que caduquen durant l'estat d'alarma (des del 14 de març), es prorroga la vigència mentre dure el mateix, fins 60 dies després de l'acabament de l'estat d'alarma. Els terminis establits per a efectuar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), també queden suspesos durant l'estat d'alarma, eliminant l'obligació de passar la inspecció.   – Tràmits administratius i processals Es suspenen i s'interrompen els terminis per a tramitar qualsevol procediment amb l'Administració. EXCEPTE per als tràmits que tenen a veure amb l'àmbit d'afiliació, liquidació i cotització de la Seguretat Social o els terminis tributaris per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries. En el cas de la Declaració de la Renta, es manté el termini des de l'1 d'abril fins al 30 de juny.   – Educació Es suspenen les classes presencials, però es mantenen les activitats educatives de les modalitats a distància i en línia.   – Correus L'horari es redueix de 9:30 a 12:30 i es redueixen les operacions a aquelles que corresponen a serveis de necessitat (com l'enviament de diners, per exemple).   – Transport Es limiten els desplaçaments a aquells per necessitat que s'estableixen en el RD 463/2020 a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris. c) Desplaçament al lloc de treball. d) Retorn al lloc de residència habitual. e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances. g) Per causa de força major o situació de necessitat. h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa. En el cas que es tinguera algun bitllet de transport, hauràs de posar-te en contacte amb l'empresa perquè et donen la solució, que pot variar (per exemple pot ser la devolució o un descompte en futures compres).   – Renfe Redueix el servei al 30%, a la venda només 1/3 de les places disponibles durant l'estat d'alarma. En tots els bitllets per a viatjar fins al 28 de març (comprats abans del 16 de març) s'aplicarà una devolució automàtica del 100% de l'import. Per a aquells bitllets comprats a partir del 20 de març s'aplica el reemborsament en futures compres de bitllets.   – Allotjaments En el cas que es tinguera alguna reserva d'allotjament per al període que dura l'estat d'alarma, hauràs de posar-te en contacte amb l'empresa que ho gestiona perquè et donen la solució, que pot variar (per exemple pot ser la devolució o un descompte en futures compres).   - Espectacles públics i activitats esportives i d'oci Es suspén l'apertura al públic d'establiments que desenvolupen espectacles públics i activitats esportives i d'oci. En aquests casos, la majoria dels esdeveniments (concerts, teatre, espectacles esportius, etc.) s'han ajornat a altres dates. Però les empreses responsables tenen l'obligació de gestionar la devolució de les entrades, segons s'estableix en el RD 2816/1982. D'aquesta manera, cada empresa estableix el seu procediment, així que posa't en contacte amb l'empresa que gestiona de la venda d'entrades (que a vegades no coincideix amb la que promou l'esdeveniment).","Link":""},{"Id":14015,"Name":"Activitat: Barranc Sec de “Raboses”.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/activitat-barranc-sec-de-raboses/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-03-29","Description":"El descens de barrancs és una activitat que consisteix en el descens de canons, llits de torrents o rius de muntanya que s'han format per l'erosió de l'aigua. Aquest descens es realitza caminant, lliscant o realitzant maniobres amb corda (ràpel). El Barranc que realitzarem és sense aigua, d'iniciació i es realitzen uns 8 *rapeles de diferents altures (des dels 4 metres fins als 9 metres).","Text":"Data: 29 de març. Horari: De 9 a 16 h. Lloc: Ibi. Eixida: Des del Local de Tramuntana Aventura (Alacant), C/ Segura 13 local sota dreta (prop de la plaça dels Estels). Informació i inscripcions: - Centre 14 C/ Verge de Betlem núm.11- centre14@alicante.es- Tlf. 965 14 96 66","Link":"https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202002/2020-03-29-ficha-c-14-barranco-raboses-12a17.pdf"},{"Id":14490,"Name":"queda't_a_casa. Tot anirà bé.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/quedat_a_casa-tot-anira-be/","Icon":"/media/gybjvmwt/1.png","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut","#Jovesdesdecasa","#IVAJdesdecasa"],"Date":"2020-03-28","Description":"Proposta des del departament de joventut de la Mancomunitat de la Ribera Baixa perquè les persones joves participen per tal d'amenitzar i fer el període de confinament més divertit.","Text":"","Link":"https://www.instagram.com/jove_rbaixa/"},{"Id":14549,"Name":"Xarxa Jove es transforma en temps de COVID-19","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xarxa-jove-es-transforma-en-temps-de-covid-19/","Icon":"/media/exnjmnr4/xarxajove_fonsblanc.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Virtual","XarxaJove","COVID19"],"Date":"2020-03-28","Description":"El personal assignat a la Xarxa Jove durà a terme un seguiment, preferentment telefònic o telemàtic, de les persones usuàries més vulne- rables del seu sector, i estarà a la disposició de la persona que coordine el Covid-19 o, si escau, de la persona que coordine els serveis socials d’atenció primària, per a realitzar les funcions que es consideren en cada moment, d’acord amb el seu perfil professional. Així mateix, col·labo- raran amb l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) en la implementació i difusió de continguts en línia dirigits a adolescents i joves durant la duració del confinament domiciliari.","Text":"Xarxa Jove està treballant per a dur a terme un seguiment, preferentment telefònic o telemàtic, de les persones usuàries més vulnerables del seu sector i preparant continguts i activitats en línia per adolescents i joves durant el temps de confinament domiciliari. A més, d'acord amb la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que publica hui el Diari Oficial de la Generalitat, per la qual s’estableixen les directrius per a organitzar els serveis socials d’atenció primària amb motiu de l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de Covid-19, el personal assignat a la Xarxa estarà a la disposició de la persona que coordine el Covid-19 o, si escau, de la persona que coordine els serveis socials d’atenció primària del seu municipi o territori, per a realitzar les funcions que es consideren en cada moment, d’acord amb el seu perfil professional. La Xarxa Jove la componen la Generalitat, tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana i les administracions locals que tinguen entre els seus objectius la intervenció en joventut.","Link":"http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2737.pdf"},{"Id":13860,"Name":"EXPOSICIÓ CARTELLS CONCURS DIA DE LA DANSA 2020 DEL 27 DE MARÇ AL 17 D'ABRIL","Url":"http://xarxajove.info/noticies/exposicio-cartells-concurs-dia-de-la-dansa-2020-del-27-de-març-al-17-dabril/","Icon":"/media/oo0mv1qb/cartel-2019-630x891.jpg","Program":["Educació en la participació"],"Tags":["xarxajove","Casa de Joventut","Exposicions temporals","ballem 2020","Regidoria de Joventut","Ajuntament de Xàtiva"],"Date":"2020-03-27","Description":"Del 27 de Març al 17 d'Abril de 2020 a la Casa de la Joventut de Xàtiva es podrà visitar l'exposició dels cartells que s'han presentat a concurs per a la cinquena edició del Ballem! Abril, mes de la Dansa Ballar, pintar, cantar, escriure, dissenyar, fer música, decorar… tot acte creatiu ens ajuda a exterioritzar el nostre món interior, en un intent de comprendre i millorar el que ens envolta i a expressar-ho mitjançant metàfores. Trobar una estona per allunyar-se del soroll i la velocitat de hui en dia i connectar amb un mateix. La pràctica artística integra els dos hemisferis cerebrals potenciant les habilitats cognitives, senso-corporals i socio-emocionals. Les arts eduquen en allò que no es veu, en valors intangibles, que com arrels ens fan créixer amb estabilitat i confiança, per a que aflori el millor que portem dins. Per això BALLEM!","Text":"","Link":""},{"Id":14384,"Name":"Recupera la clau de la ciutat: un Escape Room Virtual","Url":"http://xarxajove.info/noticies/recupera-la-clau-de-la-ciutat-un-escape-room-virtual/","Icon":"/media/qtnm4duz/portada-pagin.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["oci educatiu virtual","Virtual","Oci Educatiu"],"Date":"2020-03-26","Description":"L'Ajuntament de Campello ha presentat una activitat online per a mantindre entretinguda a la gent durant la quarantena","Text":"Es tracta d'un scape virtual creat per fer més suportable l'aïllament.Els dilluns, dimecres i divendres es pujarà un nou enigma que haureu resoldre. Tindreu a la vostra disposició els xats de Facebook i Instagram de l'Ajuntament per poder treballar en equip i desxifrar les pistes. JUNTS ho aconseguireu! Cada persona ha de fer la seua aportació al xat per resoldre els misteris. Quan descobriu un enigma, la solució us portarà a la pista següent i en algunes d'elles obtindreu dades per aconseguir l'objectiu final. No oblidis recordar totes les respostes recollides, et poden servir més endavant.","Link":"https://scaperoomelcampell.wixsite.com/scaperoom"},{"Id":13719,"Name":"TALLER OCUPA'T: PERFIL PROFESSIONAL A LA CASA DE LA JOVENTUT XÀTIVA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-ocupat-perfil-professional-a-la-casa-de-la-joventut-xativa/","Icon":"/media/0pvk2dtg/ocupat_-perfil-professional.png","Program":[],"Tags":["Xarxa Jove","Taller","Casa de Joventut"],"Date":"2020-03-26","Description":"En aquest taller aprendrem a fer-nos un currículum i els recursos necessaris per a accedir a l'ocupabilitat DIJOUS 26 DE MARÇ A LES 11.00H","Text":"","Link":""},{"Id":13902,"Name":"Trobada amb el coreògraf Sharon Fridman - Dansa","Url":"http://xarxajove.info/noticies/trobada-amb-el-coreograf-sharon-fridman-dansa/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-03-25","Description":"Aquesta activitat ens convida a viure un programa doble en relació a la dansa. D'una banda, assistirem a l'actuació d'un duo amb la qual el jove coreògraf israelià Sharon Fridman torna a les taules. I ho fa submergint-se en l'arrel del moviment, la qual ha investigat durant els últims 10 anys. D'altra banda, es projectarà la pel·lícula-documental NIDO sobre el projecte artístic-social Rizoma, que uneix a centenars de persones de totes les edats i condicions amb un objectiu principal: trobar la veritat del seu moviment.","Text":"Data: Dimecres 25 de març. Horari: 20.00 horas. Lloc: Paraninfo de la Universitat d'Alacant. Entada lliure.","Link":"https://veu.ua.es/es/noticias/2020/1/programacion-acua-de-artes-escenicas-para-el-segundo-cuatrimestre.html#presentacion-del-duo"},{"Id":14197,"Name":"Espai Jove a casa. Algemesí","Url":"http://xarxajove.info/noticies/espai-jove-a-casa-algemesi/","Icon":"/media/2gxpt312/activitats-dimecres.png","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Tags":["Oci Educatiu","Virtual"],"Date":"2020-03-25","Description":"","Text":"Els dimecres a les 13h,penjarem un vídeo a Instagram amb activitats per las més menuts.Segueix a @ESPAIJOVEALGEMESI#ESPAIJOVEACASA","Link":"http://espaijove.algemesi.es/"},{"Id":15045,"Name":"📌 ACTIVITAT VIRTUAL: Joc en línia \"Enjogassa't\" 🤹🏻‍♂️","Url":"http://xarxajove.info/noticies/activitat-virtual-joc-en-linia-enjogassat/","Icon":"/media/h31plzsr/enjogassat-ribera-alta.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#OciEducatiu","#Virtual","#Jovesdesdecasa"],"Date":"2020-03-25","Description":"📌 ACTIVITAT: JOC EN LÍNIA \"ENJOGASSA'T\" 🤹🏻‍♂ 🗣 T´abelleix aprendre valencià mitjançant el joc?!✌👨‍🏫🕹 La Unitat de Normalització Lingüística de la @diputaciodevalencia ha creat el joc en línia anomenat \"Enjogassa't\".","Text":"📌 ACTIVITAT: JOC EN LÍNIA \"ENJOGASSA'T\" 🤹🏻‍♂🗣 T´abelleix aprendre valencià mitjançant el joc?!✌👨‍🏫🕹 La Unitat de Normalització Lingüística de la @diputaciodevalencia ha creat el joc en línia anomenat \"Enjogassa't\", al qual es pot accedir des de qualsevol dispositiu elèctronic📱💻🖥Podem aprendre de forma col•lectiva i divertida! 👨‍👩‍👦‍👦 . Aquest joc està dividit en 6 illes-comarques 🏝, les quals tenen 18 mons en total 🌎 . Els usuaris jugaran amb els animals mitològics Arrancalèxic, Bufaaccents i Tombaerrors. El món 0 té 7 lliçons: Estrela fugaç 💫, Cometa, Radar📡, Meteorit, Asteroide ☄, Lluna 🌜, Refranys, tots amb continguts especials. Els altres mons tenen tres lliçons.Les illes-comarques són 🏝: la Safor, amb els mons 1, 2 i 3 (amb menor dificultat, nivells A1-A2); la Marina, mons 4, 5 i 6; els Ports, mons 7, 8 i 9, la Costera, 10, 11 i 12; el Comtat, 13, 14 i 15, i, l’últim, l’Alcalatén, mons 16, 17 i 18, amb una dificultat de nivells C1-C2.Cadascuna de les lliçons pot tindre entre 25 o 40 preguntes ❓❔, per tant, qui juga té més de tres mil preguntes per a poder aprendre jugant. Les mecàniques del joc són diverses: relacionar parelles de paraules, grup de paraules 🆎, detectar errors, escriure, triar i completar, entre d’altres. Una vegada acabada cadascuna de les activitats, qui juga pot veure els encerts i els percentatges d'evolució del seu aprenentatge, d’acord amb els nivells que estableix el Marc Comú Europeu d’aprenentatge de llengües 🔰🙋🏻‍♀🙋🏻‍♂ Anima't, sols has d'entrar a aquest enllaç i registrar-te! 😃 Enllaç ➡ https://websig.dival.es/enjogagassat/#JocEnLínia #Enjogassat #UnitatNormalitzacióLingüística #Valencià #DiputacióDeValència #OciEducatiu #XarxaJove #Joventut #JoventutRiberaAlta","Link":"https://websig.dival.es/enjogagassat/"},{"Id":14494,"Name":"CONCURS DE DIBUIX: LEMA #QUEDATACASA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-de-dibuix-lema-quedatacasa/","Icon":"/media/d4lpmmqq/whatsapp-image-2020-03-27-at-131359.jpeg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut","#Jovesdesdecasa","#IVAJdesdecasa","#favaraEsquedaAcasa"],"Date":"2020-03-23","Description":"Concurs de Dibuix: Lema #quedatacasa. La inauguració de la Casa de la Cultura es farà amb l'exposició de tots els dibuixos. El llibre de festes i participació ciutadana de 2020 recollirà els dibuixos més representatius i de major qualitat artística i emotiva. Requisits: - 1 dibuix per persona. - Full A4. Material de pintura lliure. - Per a totes les edats. - Data límit de lliurament: 15 de maig.","Text":"","Link":"https://www.instagram.com/ajuntamentfavara/"},{"Id":14203,"Name":"Esport en casa El Campello","Url":"http://xarxajove.info/noticies/esport-en-casa-el-campello/","Icon":"/media/0xzp33ks/gimnasia.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#elcampello","Virtual"],"Date":"2020-03-23","Description":"🏋🏻🤸🏻Mantinte en forma des de casa amb monitors de les Escoles Esportives La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament del #Campello, posa en marxa a partir de demà dilluns una iniciativa 🔴STREAMING perquè la població puga fer exercici durant el confinament, dirigit per monitors experts que formen part de la plantilla habitual de les Escoles Esportives Municipals. 👉🏻La iniciativa es mantindrà tots els dies mentre dure la pandèmia en un doble horari: a les 🕚 11.00 del matí i a les 🕖 7 de la vesprada, simultàniament a través de les pàgines de faceboock 👩🏻‍💻📱de l'Ajuntament (faceboock el campello ajuntament), i la del Campello Fitness (faceboock el campello fitness). ​🔴⏯Als MATINS, les classes en directe se centraran en les disciplines ✔️fit danse (dilluns), ✔️ioga (dimarts), ✔️pilates (dimecres), ✔️fitness (dijous), ✔️tonificació (divendres), ✔️pilates (dissabtes) i ✔️ioga (diumenges). ​🟠⏯En l'horari de VESPRADA serà ✔️fitness (dilluns), ✔️dansa oriental (dimarts), ✔️manteniment tercera edat (dimecres), ✔️esquena sana (dijous), i ✔️pilates (divendres). És la millor manera per a superar el confinament en forma, i una oportunitat per a interactuar amb tots els que participen en les sessions esportives. 🙌🏻​Anima't!! Arranca i acomiada el dia amb energia!! Queda't a casa!!","Text":"","Link":""},{"Id":13592,"Name":"VI Concurs d'Instagram. Falles 2020. Alzira","Url":"http://xarxajove.info/noticies/vi-concurs-dinstagram-falles-2020-alzira/","Icon":"/media/u00dgkwt/consurso-instagram-20201.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Tags":["Alzira","Joventut Alzira","Fotografia","Concurs"],"Date":"2020-03-20","Description":"L’Ajuntament d’Alzira convoca el VI Concurs d’Instagram de Falles en el que poden participar totes les persones usuàries de l’aplicació mòbil d’Instagram. Participar és tant senzill com realitzar fotografies que mostren qualsevol aspecte de la festa fallera de la ciutat d’Alzira etiquetant-les amb #fallespatrimoni20","Text":"","Link":""},{"Id":13948,"Name":"\"Día Internacional de la Marioneta\".","Url":"http://xarxajove.info/noticies/dia-internacional-de-la-marioneta/","Icon":"/media/urgdky0k/marioneta.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-03-20","Description":"Edusi Alacant. Celebrem el \"Dia Internacional de la Marioneta\" D'11 a 13 hores. Taller de realització de marionetes amb materials reciclats en la Plaça de Castelló. De 18 a 19.15 hores. Taller de realització de marionetes amb materials reciclats en en Jardí Vertical de les *Cigarreras. A les 19.30 hores. Funció de Títeteres en la Caixa Negra de les Cigarreras. Pampol Teatre amb \"Contes que venen de la Mar\".","Text":"  Data: 20 de Març de 2020. Horari: 19:00h Lloc: Centre Cultural Les *Cigarreras. (C/ Sant Carles, 78). Alacant. Gratuït amb invitació. Les entrades es poden retirar en Les Cigarreras el dia de l'actuació des de les 18 hores en la consergeria de la Caixa Blanca.","Link":"https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/edusi-alicante-celebramos-el-dia-internacional-de-la-marioneta"},{"Id":15090,"Name":"📌 ACTIVITAT VIRTUAL: Teatre.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/activitat-virtual-teatre/","Icon":"/media/fdbjakxs/activitat-virtual-teatre-ribera-alta.jpeg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#OciEducatiu","#Virtual","#Jovesdesdecasa"],"Date":"2020-03-20","Description":"📌 ACTIVITAT: TEATRE. 🎭 La Teatroteca obri al públic fins a 1.500 obres de teatre gratuït per a veure al teu ordinador 💻 o mòbil 🤳","Text":"📌 ACTIVITAT: TEATRE..👉 Si t'agrada el teatre, fes-li una ullada 👀 a aquest enllaç on pots trobar diferents obres de comèdia espanyola, teatre clàssic... i molt més! 😀.🎭 La Teatroteca obri al públic fins a 1.500 obres de teatre gratuït per a veure al teu ordinador 💻 o mòbil 🤳.🌐 Enllaç ➡️ Teatroteca.teatro.es.#Jovesdesdecasa #desdecasa #IVAJdesdecasa #JoveQuedatACasa #Activitats #Teatre #XarxaJove #Joventut #JoventutRiberaAlta","Link":"Teatroteca.teatro.es"},{"Id":15053,"Name":"📌Activitat: 📣 Quarantena Fest! Festival de Música en Streaming en Temps Difícils 💪🏻","Url":"http://xarxajove.info/noticies/activitat-quarantena-fest-festival-de-musica-en-streaming-en-temps-dificils/","Icon":"/media/f4oaoumy/quarantena-fest-activitat-virtual-ribera-alta.jpeg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#OciEducatiu","#Virtual","#Jovesdesdecasa"],"Date":"2020-03-19","Description":"📌ACTIVITAT:📣 QUARANTENA FEST! Festival de Música en Streaming en Temps Difícils 💪🏻 🗣🔝 No saps què fer? El Quarantena Fest ja ha començat!! 😎🎶 A través d'aquest festival de música en streaming, podràs gaudir de molts grups de música.","Text":"📌ACTIVITAT:📣 QUARANTENA FEST! Festival de Música en Streaming en Temps Difícils 💪🏻 🗣🔝 No saps què fer? El Quarantena Fest ja ha començat!! 😎🎶 Fins el pròxim dia 27 de març, a través d'aquest festival de música en streaming, podràs gaudir de molts grups de música. 👉 Pots accedir directament al Festival mitjançant aquest enllaç i veure'ls tots: https://cuarentenafest.tumblr.como als canals de Youtube dels artistes💥🎧 En temps difícils, un oci alternatiu és possible. Jove, que no t'ho conten! 😉#Jovesdesdecasa #desdecasa #IVAJdesdecasa #QuarantenaFest #Festival #Música #OciAlternatiu #JoveQuedatACasa #XarxaJove #Joventut #JoventutRiberaAlta","Link":"https://cuarentenafest.tumblr.com"},{"Id":13220,"Name":"SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FI DE LUCRE DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT, PER A la REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS, ANUALITAT 2020 - DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/subvencions-a-entitats-sense-fi-de-lucre-de-la-provincia-dalacant-per-a-la-realitzacio-dactivitats-culturals-anualitat-2020-diputacio-provincial-dalacant/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Tags":[],"Date":"2020-03-18","Description":"En general, es consideraran despeses subvencionables els que responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i resulten necessaris per a la realització d'alguna de les següents activitats: - Exposicions de panells, quadres, fotografies, escultures, actuacions representatives del folklore popular. - Representacions teatrals. - Certàmens literaris locals rellevants. - Actuacions musicals commemoratives d'esdeveniments. - Jornades culturals taurines.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 33 de 18/02/2020. Presentació de sol·licituds: En el model normalitzat de “sol·licitud general de subvenció” degudament signat, a través de la seu electrònica de la Diputació Provincial (https://diputacionalicante.sedelectronica.es/). Termini de sol·licitud: Fins al 18/03/2020.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/18_33/2020_001639.pdf"},{"Id":13976,"Name":"TORNEIG DE \"LA FALLERA CALAVERA\" AL JOC DE XÀTIVA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/torneig-de-la-fallera-calavera-al-joc-de-xativa/","Icon":"/media/wrwhege1/reina_calavera.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Xarxa Jove","CIJ Xàtiva","Joc Xàtiva","Ajuntament de Xàtiva"],"Date":"2020-03-18","Description":"El 18 de Març al JOC de Xàtiva farem un torneig de LA FALLERA CALAVERA; Si vols participar passa't pel JOC i inscriu-te! - Per a més informació: joventut@ayto-xativa.es - Telf. CIJ Xàtiva 96 227 43 42","Text":"","Link":""},{"Id":13470,"Name":"SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE FI DE LUCRE DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT AMB DESTINACIÓ A PROGRAMES I ACTIVITATS PER A la IGUALTAT D'OPORTUNITATS I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/subvencions-a-entitats-sense-fi-de-lucre-de-la-provincia-dalacant-amb-destinacio-a-programes-i-activitats-per-a-la-igualtat-doportunitats-i-prevencio-de-la-violencia-de-genere/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2020-03-17","Description":"Seran subvencionables les actuacions: Prevenció i erradicació de la violència de gènere. Formació i/o promoció d'ús de les dones. Actuacions tendents a la ruptura de rols i estereotips de gènere tradicionals. Activitats dirigides a la investigació, formació, informació i sensibilització sobre les desigualtats de gènere. Accions formatives en igualtat de gènere dirigides al personal de l'entitat beneficiària. Corresponsabilitat domèstica i conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores fora de la llar. Promoció de la inclusió social d'alguns col·lectius de dones en situació d'especial vulnerabilitat. Promoció de la salut i la millora de la qualitat de vida de les dones.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 39 de 26/02/2020. Import: Les ajudes podran aconseguir fins a el 100% de l'import sol·licitat com a subvenció, sempre que no supere el límit de 2.500 euros. Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils a comptar des del endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Consulta convocatòria completa: Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) (Identif.):497187, en https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/26_39/2020_001956.pdf"},{"Id":13963,"Name":"Exposició \"no em toques el whatsapp\"","Url":"http://xarxajove.info/noticies/exposicio-no-em-toques-el-whatsapp/","Icon":"/media/dvef0dyu/exposicion-enguera.png","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":["No em toques el whatsapp","Exposició","Museu arqueològic Enguera","Enguera","CIJ Enguera","Ajuntament d'Enguera"],"Date":"2020-03-16","Description":"El CIJ presenta la exposición del concurso que anualmente se convoca a través del IVAJ y que de forma itinerante pasa por los municipios de la comunidad. Este año permanecerá en el Museo Arqueológico desde el 𝟏𝟔 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐥 𝟐𝟑 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨. ¡No os la podéis perder!","Text":"","Link":""},{"Id":14106,"Name":"#Joemquedeacasa Cullera","Url":"http://xarxajove.info/noticies/joemquedeacasa-cullera/","Icon":"/media/guybs5jp/joemquedeacasa.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":["Virtual"],"Date":"2020-03-16","Description":"Compartix la música que més t´agrada amb els demés. Racionalitzem la por. Queda´t a casa. Centre d´Informació jove de l´Ajuntament de Cullera","Text":"PLAYLIST SPOTIFY #JOEMQUEDEACASA CULLERA -- Hem creat esta llista de cançons perquè passes estos dies a casa escoltant la millor música. --Seguix estos pasos:1.- registra´t gratis a www.spotify.com2.- entre en este enllaç i afaig les cançons que més t´agraden https://spoti.fi/2vYSOOT Passa de rotllos i queda´t a casa!","Link":""},{"Id":14114,"Name":"Espai Jove a casa. Algemesí (1)","Url":"http://xarxajove.info/noticies/espai-jove-a-casa-algemesi-1/","Icon":"/media/ukcgkfjg/espai-jove-a-casa.png","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Tags":["Oci Educatiu","Educació en la Participació","Virtual"],"Date":"2020-03-16","Description":"A partir del 16 de març inicirem la campanya Espai Jove a Casa. Cada día pujarem a les xarxes socials d'Espai Jove Algemesí,una activitat per a realitzar amb els mes menuts, i aquesta es podrà puxar a les xarxes. També penjarem algunes activitats educatives complementaries.","Text":"1️⃣Pujarem a les xarxes socials d'Espai Jove Algemesí activitats per a realitzar amb els més menuts2️⃣Puja-la etiquetant a @espaijovealgemesi i hashtag#EspaiJoveACasa3️⃣Penjarem activitats educatives4️⃣Seguiu-nos","Link":"@EspaiAlgemesi"},{"Id":14777,"Name":"Campanya \"Jove, Queda't a Casa 😉\" del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/campanya-jove-quedat-a-casa-del-departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":"/media/vnqdykbp/cartell-general-campanya-jove-quedat-a-casa.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["#DepartamentJoventut","#MancomunitatRiberaAlta","#JoventutRiberaAlta","#Participació","#OciEducatiu","#Virtual"],"Date":"2020-03-16","Description":"El Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta llança la Campanya \"Jove, Queda't a Casa 😉\". Una iniciativa que té com a objectiu conscienciar a la població juvenil sobre la importància de quedar-se a casa i destacar el paper fonamental que tenen les persones joves davant la situació de crisi sanitària que estem vivint al nostre territori actualment.","Text":"CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ: “JOVE, QUEDA'T A CASA” 😉📣 Des del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta hem llançat recentment la Campanya “Jove, Queda’t a Casa 😉\". Es tracta d’una campanya de conscienciació dirigida a la població juvenil de la comarca, també població en general, per a l’afrontament i gestió de les emocions davant el Covid-19. L'objectiu és el de conscienciar a la població juvenil sobre la importància de quedar-se a casa i destacar el paper fonamental que tenen les persones joves davant la situació de crisi sanitària que estem vivint al nostre territori actualment. ➡️ La situació de confinament a casa durant dies pot generar-nos molt de malestar psicològic 🤯 👉 Per aquest motiu, de manera diària es porta a terme la publicació dels diferents cartells que presenta la campanya, amb diverses recomanacions i consells d'utilitat per a la població juvenil, sobre cadascun dels punts següents: 1. Temps d'Assimilació, 2. Evita la Sobreinformació, 3. Pensament Positiu, 4. Crea't Una Rutina Diària, 5. Permaneix Actiu, 6. Comunicació i Suport Mutu. El propòsit és el d'oferir múltiples propostes a les persones joves per tal d'afrontar positivament la situació que vivim i aprendre a gestionar les nostres emocions de manera satisfactòria 😉 Des del Departament de Joventut volem compartir aquesta iniciativa per a promoure la seua difusió a través de les xarxes socials i així fer arribar la informació a la joventut.  Esperem que puga servir d'exemple per a inspirar a la posada en marxa de noves accions d'aquest tipus en aquests moments que estem vivint davant la situació d'emergència sanitària. La campanya tracta l'afrontament i gestió de les emocions amb l'objectiu de fomentar valors com, la responsabilitat social, l'empatia i la cooperació. Des del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta volem reforçar la participació i el paper actiu que tenen les persones joves davant aquesta situació que estem atravessant, doncs la col·laboració de la joventut és imprescindible, #JoveQuedatACasa.  ","Link":"https://manra.org/es/joventut/"},{"Id":13969,"Name":"TALLER DE DECORACIÓ FALLERA AL JOC DE XÀTIVA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-de-decoracio-fallera-al-joc-de-xativa/","Icon":"/media/ztrfsl1l/p2270291.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Tags":["xarxa jove","Ajuntament de Xàtiva","JOC","CIJ Xàtiva","Decoració fallera"],"Date":"2020-03-15","Description":"El proper 15 de Març al JOC (Joventut, Oci i Cultura) de Xàtiva tindrem un taller de DECORACIÓ FALLERA!! Estem al C/ Abu Masaifa, 2 de Xàtiva Per a més info CIJ XÀTIVA: C/Montcada, 14 - joventut@ayto-xativa.es - Telf.962274342","Text":"","Link":""},{"Id":13447,"Name":"Teatre: ¡ME LA JUEGO!","Url":"http://xarxajove.info/noticies/teatre-me-la-juego/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-03-14","Description":"Me la jugue! és un xou d'humor improvisat. Un espectacle de comèdia en el qual tres actors creen històries amb l'aportació del públic, per tant, cada nit és una experiència única i irrepetible.","Text":"Horari: 22:00h On es realitza: Centre Cultural Les CigarrerasCarrer Sant Carles, 78Alacant Entrades: 10 euros anticipada i 14 euros en taquilla.","Link":"https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/me-la-juego-de-improvivencia-teatro-0"},{"Id":13567,"Name":"ALGEMESÍ ÉS ART! \"PINTA UN PAISSATGE\"","Url":"http://xarxajove.info/noticies/algemesi-es-art-pinta-un-paissatge/","Icon":"/media/ozbn1duo/2020-03-02-2.png","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Tags":["Oci Educatiu","Educació en la Participació"],"Date":"2020-03-14","Description":"La Regidoria de Joventut una vega més, realitzarà l'activitat \"Algemesí és Art\". Aquesta vegada, l'activitat tractarà d'un taller per als més menuts. On faran amb tempera i cartolina un paissatge seguint les pautes de l'escola d'art Pinta Valencia. D'altra banda, també decoraran amb clarió el sòl de la plaça del Mercat d'Algemesí. A més, tindrem múscia en directe del grup local Mr Paimor. Activitat lliure i gratuïta!","Text":"","Link":"http://espaijove.algemesi.es/"},{"Id":13964,"Name":"TALLER DE CUINA AL JOC DE XÀTIVA: CUPCAKES RÀPIDS","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-de-cuina-al-joc-de-xativa-cupcakes-rapids/","Icon":"/media/lm3lcjld/35002963-cupcakes-cartel-en-estilo-vintage-dulces-de-la-boda-y-cumpleanos.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Tags":["xarxajove","Casa de Joventut","Ajuntament de Xàtiva","JOC","taller de cuina"],"Date":"2020-03-14","Description":"El proper 14 de Març al JOC (Joventut, Oci i Cultura) de Xàtiva tindrem un taller de cuina, farem CUPCAKES RÀPIDS!! Estem al C/ Abu Masaifa, 2 de Xàtiva Per a més info CIJ XÀTIVA: C/Montcada, 14 - joventut@ayto-xativa.es - Telf.962274342","Text":"","Link":""},{"Id":13831,"Name":"EH MAN HÉ, LA MECÁNICA DEL ALMA.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/eh-man-he-la-mecanica-del-alma/","Icon":"/media/rsuff2sj/la-mecanica-del-alma.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-03-14","Description":"Nolan, una marioneta de grandària natural –semblant a un cos humà– realitza un viatge metafòric per a alliberar-se de la matèria inert i aconseguir la llibertat. Si al principi és el moviment dependent dels seus manipuladors, el ritual de transformació condueix l'espectador fins a aconseguir la màgia, la il·lusió, que la marioneta siga un personatge autònom amb capacitat de manipular a l'ésser humà.","Text":"Lloc: Teatre Arniches. (Av. Aguilera, 1). Alacant. Horaris: Dissabte: 20.30 h Preus: 15€ Telèfon: 965 938 333","Link":"https://ivc.gva.es/val/ivc-val/programacio-ivc/teatre-arniches-d-alacant/eh-man-he-la-mecanica-del-alma-v"},{"Id":13887,"Name":"Conferencia: \"El fantàstic, el realisme màgic i l'inusual en narradores llatinoamericanes actuals\".","Url":"http://xarxajove.info/noticies/conferencia-el-fantastic-el-realisme-magic-i-linusual-en-narradores-llatinoamericanes-actuals/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-03-13","Description":"Conferència a càrrec de Carmen Alemany *Bay. Catedràtica del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d'Alacant. Activitat amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.","Text":"Data: 13 de març de 2020 Hora: 19.00 h Lloc: Sala d'actes de la Seu Universitària de la Marina. Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala.","Link":"https://web.ua.es/es/seus/lamarina/"},{"Id":13924,"Name":"QUI ÉS QUI FEMINISTA AL JOC DE XÀTIVA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/qui-es-qui-feminista-al-joc-de-xativa/","Icon":"/media/qlvldmhk/logo-color-vertical.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["xarxajove","JOC","Ajuntament de Xàtiva"],"Date":"2020-03-13","Description":"Al JOC (JOVENTUT OCI I CULTURA) de Xàtiva el dia 13 de Març tindrem un QUI ÉS QUI FEMINISTA El JOC està al Carrer Abu Masaifa, 2 de Xàtiva.","Text":"","Link":""},{"Id":13418,"Name":"Teatre: MEDULA Viatge a l'ànima.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/teatre-medula-viatge-a-lanima/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-03-12","Description":"Quan has caigut mil vegades, quan estàs desesperada i no tens forces per a seguir. Quan malgrat alçar-te infinites vegades, l'excés de seny et porta a la desesperació, la impotència i la frustració, i no queden més eixides que buscar en el *inaceptado, en el prohibit, en el no visible...","Text":" Horari:19:00h On es realitza: Centre Cultural Les CigarrerasCarrer Sant Carles78, Alacant Recollida d'entrades en el Centre Cultural Les *Cigarreras des del dimarts 11 de febrer i en línia ","Link":"https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/cultura-en-barrios-inma-cifuentes-medula-danza"},{"Id":14008,"Name":"Corresponçals juvenils a Cullera","Url":"http://xarxajove.info/noticies/corresponçals-juvenils-a-cullera/","Icon":"/media/3kwhl4p4/alumnat-actiu.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-03-11","Description":"L´Ajuntament de Cullera ha engegat el programa ‘Alumnat Actiu’, un projecte que es basa en la creació d’un grup d’estudiants de l’ESO, de Batxillerat i de cicles formatius que s’encarreguen principalment d’informar als companys i companyes dels seus seus centres de les convocatòries, recursos i activitats que els puguin interessar així com de recollir demandes informatives per a posteriorment traslladar-les al Centre d’Informació Jove. El programa té per objecte comptar amb un mediador per cicle. Estos són joves estudiants que actuen com a agents de mediació juvenil en el municipi. La iniciativa pretén crear un espai de difusió i recollida d’informació entre l’alumnat i la població jove de Cullera i el Centre d’Informació Jove. Actualment el grup el formen 12 alumnes de tots els centres educatius de Cullera i la labor d’estos estudiants és voluntària. La seua tasca produïx un efecte multiplicador de la informació, ja que actuen com a transmissors de tota aquella informació juvenil que es trobe disponible en el municipi com poden ser temes d’oci i temps lliure, d’allotjaments juvenils, ajudes i beques, ocupació i formació, etc. Entre els objectius del projecte també està fomentar la participació dels joves, potenciar el treball en equip i la coordinació i la fluïdesa en el intercanvi d’informació per abordar nous reptes de forma conjunta. Tal com ha explicat el regidor de Joventut, Àlex Morales, la proposta «naix per fomentar la participació de la gent jove, escoltar les seues opinions i reivindicacions i donar-los veu». En esta línia, l’edil ha defensat l’oportunitat dels joves de poder intervindre en el seu entorn social i de poder experimentar en tots els camps del seu interés. «La joventut ha de poder prendre decisions en llibertat i desenvolupar projectes que tendisquen a donar resposta a les seues necessitats, inquietuds i interessos», ha declarat Morales.","Text":"‘Alumnat Actiu’ pretén recollir i difondre informació entre els joves del municipi i el Centre d’Informació Jove","Link":""},{"Id":14022,"Name":"Posem en marxa el programa de suport a la Xarxa Jove per a arribar a joves de tot el territori","Url":"http://xarxajove.info/noticies/posem-en-marxa-el-programa-de-suport-a-la-xarxa-jove-per-a-arribar-a-joves-de-tot-el-territori/","Icon":"/media/341omjie/reunion-xarxa-jove-1.jpeg","Program":[],"Tags":["Xarxa Jove","Municipis","Mancomunitats"],"Date":"2020-03-11","Description":"- 17 professionals comencen a treballar en les 9 àrees de Xarxa Jove - Per a l'assistència a municipis i mancomunitats, actuacions directes i millora de la informació juvenil","Text":"Hem posat en marxa el contracte de suport a la Xarxa Jove per als anys 2020 i 2021, amb la incorporació de 17 professionals que treballaran en les 9 àrees en què es divideix la Xarxa Jove: Castelló nord; Castelló sud; València oest; Comarques centrals; les Riberes i la Safor; l'Horta i Camp de Morvedre; l'Alcoià, el Comptat i l'Alacantí; Vinalopó-Segura, i les Marines.L'import pressupostat per a aquests dos anys és d'1.808.878 euros. En 2020 es destinaran 764.595 euros, la qual cosa permetrà finançar tres línies de suport: de treball directe en el territori, de comunicació i d'assessorament a municipis i mancomunitats en el desenvolupament de les activitats de promoció previstes en les resolucions de concessió de les línies nominatives de subvenció de l'IVAJ a entitats locals.","Link":"https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=849723"},{"Id":13571,"Name":"Fira Orienta't Catarroja 2020.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/fira-orientat-catarroja-2020/","Icon":"/media/0uvb5qzr/forientat-educativa-tac-1.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#ORIENTACIÓN","#joves","#fira","#futur","#estudis","#treball"],"Date":"2020-03-09","Description":"Una mostra on els i les joves i les seues families tindran al seu abast tota la informació sobre estudis i eixides professionals, on podran rebre orientació per a l'elecció dels seus itineraris formatius.","Text":"Una nova edició d' ORIENTA’T, la fira d'orientació educativa, se celebrarà a Catarroja del dilluns 9 al dimecres 11 de març, en les instal·lacions del Teatre Auditori de Catarroja. Aquesta fira, dirigida a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, de Batxillerat, de Formació Professional Bàsica i d'Educació d'Adults de Catarroja tindrà les portes obertes des de les 9.00h a 14.00h al matí  i de 16.00h a 19.00h de la vesprada. Aquesta mostra està pensada perquè la joventut en edat estudiantil i adults que hagen représ els estudis puguen tindre al seu abast tota la informació sobre formació i eixides professionals, rebent orientació per a l'elecció dels seus itineraris formatius. La fira consta de dues parts diferenciades: una primera on, de la mà de personal orientador, a través de dinàmiques de grups i jocs poden familiaritzar-se amb el sistema educatiu actual i amb els recursos per a la cerca activa d'ocupació i una segona zona on les empreses col·laboradores i centres educatius presenten a l'alumnat visitant la seua oferta més personalitzada i directa. Per la fira passaran tots els centres educatius de Catarroja de diferents cursos a través de visites concertades prèviament, deixant les vesprades per a l'entrada lliure i atenció més personalitzada.","Link":"http://www.catarroja.es/notices/531-nova-edicio-d-orienta-t-al-mes-de-marc"},{"Id":13878,"Name":"El Consell de la Joventut de Xàtiva presenta una Campanya de Recomanacions per a les Falles 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-consell-de-la-joventut-de-xativa-presenta-una-campanya-de-recomanacions-per-a-les-falles-2020/","Icon":"/media/x5nn0jqa/web-campanya_mesa-de-trabajo-1.jpg","Program":["Educació en la participació"],"Tags":["xarxajove","CJX","Casa de la Joventut Xàtiva","Falles 2020"],"Date":"2020-03-09","Description":"El CJX presentem una Campanya de Recomanacions amb l’objectiu de que entre totes i tots gaudim d’aquestes Falles amb trellat, és a dir, de la manera més responsable i respectuosa possible. El passat mes d’agost, el Consell de la Joventut de Xàtiva vam realitzar una campanya de recomanacions per a la Fira d’agost, ja que es tracta d’un dels esdeveniments culturals i d’oci més importants que es celebren a la nostra ciutat, i per tant, on també es poden generar més situacions de risc, conflictives o incíviques derivades del model d’oci actual associat al consumisme i les conductes de risc. Aquesta campanya va tindre molt bona acollida, i és per això que el CJX hem decidit adaptar-la a Falles, entenent que aquestes mateixes situacions es poden generar també en aquesta festivitat. Aquesta campanya, semblant a la que es va fer en Fira però adaptada a la realitat de les Falles, consta d’una sèrie d’imatges o cartells que contenen unes recomanacions en forma de missatges curts i directes, escrits amb un llenguatge col·loquial, i que busquen conscienciar sobre diversos temes, sobretot entre les més joves. A més, per tal de complementar aquest cartell principal que aglutina les recomanacions, també hi hauran una sèrie d’imatges que amplien i desenvolupen cada recomanació, amb informació d’interès, protocols en cas de produir-se alguna incidència, etc. La campanya es desenvoluparà principalment de manera digital a través de les xarxes socials i el lloc web del Consell de la Joventut de Xàtiva, però també s’han elaborat uns panells de material rígid per a que totes les comissions falleres de la ciutat els pengen als seus casals i pels voltants dels seus monuments. Des del CJX som molt conscients de la realitat de la joventut i de com es viuen les situacions de festa i oci, per això entenem que fer una campanya restrictiva o de prohibicions no tindria cap sentit i que seria contraproduent, per això, més enllà de dir “No faces…”, considerem més oportú el “Si ho fas, ves amb compte amb…”, i que es materialitza en els següents missatges o recomanacions: Gaudeix de la festa, però amb trellat! Respecta la diversitat: sexual, racial, ideològica i de qualsevol tipus! Fes un ús responsable de substàncies! Si en Falles Folles, fes-ho segur! Si embrutes, recull el fem i recicla! Si veus o pateixes una agressió masclista, comunica-ho! Respecta el temps de descans del veïnat. No abuses del soroll i la música! Si tires coets, ves amb molt de compte! El Consell de la Joventut de Xàtiva vos animem a que gaudiu i s’ho passeu d’allò més bé aquestes Falles, això sí, amb respecte i coneixement!","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/el-cjx-presenta-una-campanya-de-recomanacions-per-a-falles/"},{"Id":13304,"Name":"CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENT I ENTITATS DE AMBITO TERRITORIAL INFERIOR Al MUNICIPI (E.A.T.I. M) DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT - Diputació d'Alacant.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/convocatoria-de-subvencions-a-ajuntament-i-entitats-de-ambito-territorial-inferior-al-municipi-eati-m-de-la-provincia-dalacant-diputacio-dalacant/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa","Educació en la participació"],"Tags":[],"Date":"2020-03-09","Description":"Seran objecte de subvenció de la present convocatòria, aquelles actuacions relacionades amb l'oci i temps lliure, que vagen dirigides exclusivament a la joventut, entenent-se com a tal la franja de població compresa entre els 12 i els 30 anys. Les ajudes podran aconseguir fins a el 100% de l'import sol·licitat com a subvenció, sempre que no supere el límit de 2.500 euros que es ha establit com a import màxim per ajuda.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 32 de 17/02/2020. Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 09/03/2020. El model es podrà descarregar en la Seu electrònica de Diputació, en l'adreça https://diputacionalicante.sedelectronica.es/, seleccionant l'apartat“Impresos i sol·licituds” i el Departament “Intervenció/Subvencions”. Presentació de les sol·licituds: Exclusivament per mitjans electrònics en https://diputacionalicante.sedelectronica.es/.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/17_32/2020_001580.pdf"},{"Id":13688,"Name":"Curs de maquillatge - Benidorm","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-de-maquillatge-benidorm/","Icon":"/media/ngkbi13t/maquillaje2020.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Curs","Maquillatge","Ajuntament de Benidorm","Benidorm","Ayuntamiento de Benidorm","CIJ Benidorm","Formació","ARCE","Estètica","Perruqueria"],"Date":"2020-03-09","Description":"","Text":"La Regidoria de Joventut va a realitzar un curs de maquillatge. Els continguts seran: Tècniques associades al maquillatge. El rostre i la seua geometria. Tècniques de visajisme. Productes i aplicació. Estils. Correccions. Serà del 9 al 13 de març, de 20 a 22 hores. El preu de matrícula és de 15 €. Per a més informació i inscripcions, els interessats i interessades poden dirigir-se al Centre d'Informació Juvenil del 2 al 6 de març.","Link":"https://benidorm.org/es/ayuntamiento/juventud/5_--actividades-juveniles/cursos-y-cursillos/curso-de-maquillaje_"},{"Id":13903,"Name":"El Consell de la Joventut de Xàtiva convoca el \"Concurs de Disseny de logo per a Slot Costera\"","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-consell-de-la-joventut-de-xativa-convoca-el-concurs-de-disseny-de-logo-per-a-slot-costera/","Icon":"/media/zvciwfzq/logo-scalextric.png","Program":["Educació en la participació"],"Tags":["Xarxa Jove","CJX","Ajuntament de Xàtiva","Casa de Joventut"],"Date":"2020-03-09","Description":"El Consell de la Joventut de Xàtiva i després que l'associació SLOT COSTERA ho proposara convocarà un concurs per tal de renovar la imatge de l'associació al mateix temps que renoven la pista de Scalextric i el seu local. El premi serà de 100 € i publicarem les bases pròximament.","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/el-cjx-presenta-la-programacio-per-al-mes-de-marc-de-2020/"},{"Id":13906,"Name":"Curs per a presentar la subvenció per a associacions juvenils del Consell de la Joventut de Xàtiva","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-per-a-presentar-la-subvencio-per-a-associacions-juvenils-del-consell-de-la-joventut-de-xativa/","Icon":"/media/fnomwdgi/logo-nou-cjx-1.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["xarxajove","CJX","Ajuntament de Xàtiva","Associació"],"Date":"2020-03-09","Description":"Curs per a presentar la subvenció per a associacions juvenils: Sabem que hi ha dificultats a l’hora d’emplenar les subvencions per part de les associacions juvenils membre, per això farem aquest curs per tal de ajudar-les a emplenar-la i poder resoldre tots els dubtes que puguen sorgir. Així poder sol·licitar-la el màxim nombre d’associacions possible. Són diners que es podem aconseguir molt fàcilment emplenant aquesta subvenció i invertir-los en la millora del dia a dia de l’associació.","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/el-cjx-presenta-la-programacio-per-al-mes-de-marc-de-2020/"},{"Id":13907,"Name":"'Exili Il·lustrat' arriba al març a Benifairó de les Valls, Crevillent, la Nucia, la Vila Joiosa, Sant Vicent del Raspeig, Segorbe i Elx","Url":"http://xarxajove.info/noticies/exili-il-lustrat-arriba-al-març-a-benifairo-de-les-valls-crevillent-la-nucia-la-vila-joiosa-sant-vicent-del-raspeig-segorbe-i-elx/","Icon":"/media/l1qjxhf2/portada-exil-e1542802183300.jpg","Program":["M'Importa"],"Tags":["Alt Palancia","Crevillent","Exili","Exilio","Exposicio","Exposicion","Mimporta","IVAJ"],"Date":"2020-03-09","Description":"- En la primera setmana de març, s'ha mostrat en el FPA EC Alt Palància de Segorbe i en el Centre Jove de Crevillent - L'exposició itinerant reuneix 36 il·lustracions de personalitats obligades a marxar fora d'Espanya","Text":"La iniciativa 'Exili Il·lustrat' es vincula amb la memòria democràtica i, al mateix temps, convida a una reflexió sobre les persones refugiades en l'actualitat, que fugen de les guerres, la intolerància, les catàstrofes o de la fam. En la primera setmana de març, l'exposició s'ha mostrat en FPA EC Alt Palància de Segorbe i en el Centre *Jove de Crevillent. Del 10 al 15 de març es pot visitar a la Casa de la Cultura de la Vila Joiosa; de l'11 al 16 de març, en l'IES La Vall de Segó de Benifairó de les Valls, i del 17 al 22 de març, en el Centre Juvenil de la Nucia.","Link":"http://bit.ly/ExpoExili"},{"Id":13773,"Name":"El CONSELL DE LA JOVENTUT DE XÀTIVA presenta el “Sorteig de Selfies Fallers” amb 8 premis de 50€","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-consell-de-la-joventut-de-xativa-presenta-el-sorteig-de-selfies-fallers-amb-8-premis-de-50/","Icon":"/media/p3npjxkg/111_mesa-de-trabajo-1-727x1024.jpg","Program":[],"Tags":["Xarxa Jove","CJX","Casa de Joventut","Selfie Faller"],"Date":"2020-03-08","Description":"El CJX presenta el “Sorteig de Selfies Fallers” amb 8 premis de 50€ Un any més, el Consell de la Joventut de Xàtiva i la Junta Local Fallera hem organitzat el “Sorteig de Selfies Fallers”, que repartirà 8 premis de 50€ entre les persones guanyadores, i que estarà actiu a partir del dia 8 fins el 20 de març, ambdòs inclosos. Enguany, com a novetat, el sorteig es centralitzarà a la xarxa social Instagram, ja que és la més utilitzada pels i les joves en l’actualitat, simplificant també la manera de participar per tal d’incentivar la participació en aquesta activitat. Pel que fa als premis, cal destacar que 200€ aniràn a càrrec del CJX i els altres 200€ a càrrec de la Junta Local Fallera, que realitzaran el sorteig mitjançant un software aleatori la setmana següent a la finalització del sorteig. Si voleu participar, haureu d’acomplir els següents passos i acomplir la resta de Bases, que podeu consultar a través d’aquest enllaç. Tindre entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos. Segueix al Consell de la Joventut de Xàtiva al seu perfil de Instagram (@cjxativa). Fes-te un Selfie amb temàtica fallera. Publica el Selfie al teu compte de Instagram (com a publicació o a les històries) nomenant a @cjxativa i amb el hashtag #SelfiesFallersCJX20 entre el 8 i el 20 de març de 2020, ambdós inclosos.","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/el-cjx-presenta-el-sorteig-de-selfies-fallers-amb-8-premis-de-50e/"},{"Id":12264,"Name":"I CONCURS DE CARTELLS 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2020, ALAQUÀS","Url":"http://xarxajove.info/noticies/i-concurs-de-cartells-8-de-març-dia-internacional-de-la-dona-2020-alaquas/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Dones","Igualtat de gènere","Concurs","Cartells"],"Date":"2020-03-08","Description":"Amb motiu de la commemoració del pròxim 8 de Març \"Dia Internacional de la Dona\" i seguint amb els compromisos de l'Ajuntament en matèria d'igualtat, es posa en marxa des de hui mateix aquesta nova iniciativa “I CONCURS DE CARTELLS 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2020” Aquest concurs va dirigit a estudiants de secundària empadronats a Alaquàs, podent formalitzar la inscripció emplenant una instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alaquàs. El termini finalitza el dilluns 3 de Febrer de 2020. Aquesta instància caldrà dirigir-la a l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alaquàs. Al costat de la sol·licitud d'inscripció (instància) es presentaran dos sobres: Un primer sobre (grandària A4 o similar), en el qual constarà en el seu exterior: “I CONCURS DE CARTELLS 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2020”, incloent-se en el seu interior, l'obra en paper i en format digital (cd o usb) Un segon sobre que en el seu interior inclourà: fotocòpia del DNI, NIF o NIE, declaració d'autoria (ANNEX I) i declaració responsable (ANNEX II). Aquests dos annexos, I i II, hauran de presentar-se degudament emplenats i signats, on constaran les dades personals de la persona participant. L'obra guanyadora serà premiada amb 150€ i serà la imatge de la campanya del 8 de Març. Per a dubtes dirigeix-te a l'Àrea d'Igualtat.","Text":"","Link":"https://www.alaquas.org/agenda/17797/0/concurs_cartells_8_marc_dia_internacional_dona"},{"Id":13164,"Name":"8 de març. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. Bus gratuït per anar a la manifestació a València.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/8-de-març-dia-internacional-de-les-dones-bus-gratuït-per-anar-a-la-manifestacio-a-valencia/","Icon":"/media/os2aoxvv/whatsapp-image-2020-02-14-at-111047.jpeg","Program":["Educació en la participació"],"Tags":[],"Date":"2020-03-08","Description":"S’apropa el 8 de març i amb ell la nostra unió per a reivindicar la igualtat real i efectiva de drets i oportunitats de dones i homes. Per aquest motiu organitzem, amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca, un autobús gratuït d’anada i tornada a la manifestació del 8 de març a València. L’autobús passarà pels municipis de les persones inscrites. Aleshores, una vegada finalitza el termini d’inscripcions, comunicarem, l’hora i el lloc pel que passarà l’autobús. Hem d’estar a València a les 18:00 h. TALLER REIVINDICATIU: Hi haurà un taller previ el dilluns 2 de març de 15:30 h a 17:00 h, amb l’objectiu de crear conscienciació i reivindicació conjunta i preparar diverses pancartes i altres materials per a la manifestació. Si vols inscriure’t, has d’entrar al següent enllaç: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7RKpWBJGWcLZPp62Ij2eRr2JduHMERRcslWBszkdGwDu3tQ/viewform?usp=sf_link IMPORTANT: SI ERES MENOR D’EDAT, HAS D’EMPLENAR L’AUTORITZACIÓ DE DADES I HA DE SER SIGNADA PER MARE/ PARE/ TUTOR-A. HAS D’ENVIAR-LO SIGNAT A: IGUALTAT@MANCOMUNITATRB.ES","Text":"","Link":"https://lariberabaixa.es/8-de-marc-dia-internacional-de-les-dones-bus-gratuit-per-anar-a-la-manifestacio-a-valencia/"},{"Id":13727,"Name":"Tots els dies són 8M. Alzira.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/tots-els-dies-son-8m-alzira/","Icon":"/media/w4ciezkg/img-20200303-wa0008.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Igualtat","Alzira","8M","Drets de les Dones","Sororitat","Col·lectiu 8M Alzira"],"Date":"2020-03-08","Description":"El diumenge 8 de març, Dia Internacional dels Drets de les Dones, i a iniciativa del Grup de Dones d'Unió per les Pensions: diversos col·lectius d'Alzira, hem organitzat una mobilització per tal d'emplenar els carrers de la nostra ciutat de diversitat, consciència feminista i sororitat. Des del Col·lectiu 8M d'Alzira, vos convidem a participar i vindicar que els Drets de les Dones són Drets Humans. Perquè tots els dies són 8 de març!","Text":" ","Link":""},{"Id":13921,"Name":"El Consell de la Joventut de Xàtiva i les associacions juvenils participen a la Manifestació del 8M","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-consell-de-la-joventut-de-xativa-i-les-associacions-juvenils-participen-a-la-manifestacio-del-8m/","Icon":"/media/vw5gh4df/web-dona_mesa-de-trabajo-1.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa"],"Tags":["Xarxa Jove","8M","CJX","Casa de Joventut","AJUNTAMENT","Ajuntament de Xàtiva"],"Date":"2020-03-08","Description":"El CJX i les associacions juvenils participen a la Manifestació del 8M Ahir va tindre lloc la manifestació pel Dia Internacional de la Dona Treballadora, un acte multitudinari i ple de reivindicació en el que va participar, com no podria ser d’una altra manera, el Consell de la Joventut de Xàtiva i algunes de les seues associacions membre. La manifestació va tindre inici en la Casa de les Dones (Espanyoleto), seguint pel Carrer Hostals, Porta Sant Piquel, Carrer la Reina, Albereda Jaume I i finalment l’avinguda de Selgas, on va tindre lloc la lecture del manifest a càrrec de diferents integrants de la “Coordinació 8M La Costera” i l’actuació de la Muixeranga de Xàtiva. Des del Consell de la Joventut de Xàtiva, conscients de que la lluita no s’atura i que queda un llarg camí per recórrer, hem preparat el següent manifest: _ _ _ _ _ RESOLUCIÓ DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE XÀTIVA PEL 8M Des de fa uns anys enrere fins a enguany cada 8 de Març hem eixit al carrer per reivindicar la lluita de les dones per la igualtat. Aquestes manifestacions han sigut multitudinàries, amb lemes com: Juntes som més fortes; No ens callaran; Ni un pas enrere. Aquest dia no tant sols reivindiquem els nostres drets, sinó que denunciem la precarietat laboral que sofrim les dones en tots els sectors i de vegades la falta d’empatia amb les dones que realitzen tasques domèstiques, les quals són les més infravalorades. Des del Consell de la Joventut de Xàtiva creiem que hem de fer i ser visibles en tots els àmbits de la societat però sobretot hem de crear sinergies i aliances en diferents camps com la participació, l’associacionisme, la cultura i fins i tot en la política. El jovent ha de ser conscient que aquesta lluita ha de continuar, i que per tant serà el que en un futur continuarà amb aquestes reivindicacions, així com han de ser els promotors de la participació pública igualitària entre totes elles. Per això, seguirem lluitant cada dia i cada moment, perquè… SI ENS TOQUEN A UNA, ENS TOQUEN A TOTES!!","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/el-cjx-i-les-associacions-juvenils-participen-a-la-manifestacio-del-8m/"},{"Id":13628,"Name":"DIA INTERNACIONAL DE LA DONA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/dia-internacional-de-la-dona/","Icon":"/media/ibubuztv/88108417_2290339984600139_961243835810185216_o.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Tags":["#quartell#lesvalls#"],"Date":"2020-03-07","Description":"Amb la commemoració mundial del dia de la dona 🚺, el pròxim 7 de març, homenatjarem a les dones del municipi que s'han dedicat o, es dediquen actualment, a l'art de la música 🎼. Un acte que tindrà lloc a l'auditori municipal a les set de la vesprada📍; que estarà guiat i representat per dones de Quartell, i on actuaran la coral de la Unió Musical Quartell i tres artistes autòctones Paula, Alba i Ruth.🤩 Convidem a totes les dones i, a aquelles que siguen músics a vindre i gaudir amb nosaltres.","Text":"HOMENATGE A LES DONES DE QUARTELL QUE ES DEDIQUEN A L´ART DE LA MUSICA.","Link":"https://www.facebook.com/ajuntament.quartell/photos/a.1457037377930408/2290339974600140/?type=3&theater"},{"Id":13749,"Name":"Pròxima acampada feminista en València","Url":"http://xarxajove.info/noticies/proxima-acampada-feminista-en-valencia/","Icon":"/media/q2xf4lxa/img-20200304-wa0001.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació"],"Tags":["#OrditFeminista"],"Date":"2020-03-07","Description":"L'assemblea feminista 8M València convoca una acampada des de la nit del 7 de març fins al matí del 8 de març, en la plaça de la Mare de Déu de València. L'acte seguirà amb unes activitats obertes al llarg de tot el matí, organitzades per diferents grups de dones i altres identitats disidents","Text":"","Link":""},{"Id":13407,"Name":"Fem comarca Jove. Alto palancia","Url":"http://xarxajove.info/noticies/fem-comarca-jove-alto-palancia/","Icon":"/media/wpkgbqht/carteles-libera.jpg","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu"],"Tags":["#competencias","#voluntariado","#empleabilidad #juventud #reconocimiento #acreditacion"],"Date":"2020-03-07","Description":"Paraje natural Salto de la Novia . Navajas. Si quieres participar contacta con: 608776977 manco.altopalancia@xarxajove.info","Text":"Fem comarca Jove , es un projecte, a L'alt Palancia, que es posa en marxa aquest 7 de març amb l'objectiu de :-Motivar en la participació dels joves.-Conectar amb altres joves amb les mateixes inquietuds.-Millorar la empleabilitat dels joves pel reconeiximent de competències i ... gaudir del territori, la naturalesa,millorar el medi ambient,pasar-ho bé...Aquesta activitat se va a dur a terme amb una organització que es Libera.org i la recollida de basuraleza als rius i pantans .Però, també es va a recollir com a primera activitat que es pot certificar les competències que s`adquirixen durant les experiències de voluntariat en el temps lliure educatiu amb reconoce.orgSi vols participar, al cartell trobaràs tota la informació.No ho dubtes i participa.","Link":"https://mancomunidadaltopalancia.es/juventud/"},{"Id":12483,"Name":"Viatge a Serra Nevada 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/viatge-a-serra-nevada-2020/","Icon":"/media/u02pxu0h/cartell-banyeres-3.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#ociTorrevieja","#ociBanyeres","#OciEducatiu"],"Date":"2020-03-06","Description":"Els Departaments de Joventut de Torrevieja i Banyeres de Mariola conjuntament organitzanitzen un cap de setmana d'esquí a Sierra Nevada.","Text":"Del 6 al 8 de març els Departaments de Joventut de Banyeres de Mariola i de Torrevieja organitzen conjuntament un cap de setmana d'esquí perquè els seus joves puguen gaudir de Serra Nevada. Més informació al Casal de la Joventut al número 685 40 08 22 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16:30 a 19h. ","Link":"joventut@portademariola.com"},{"Id":13726,"Name":"Lectura del manifest del Dia Internacional dels Drets de les Dones. Alzira.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/lectura-del-manifest-del-dia-internacional-dels-drets-de-les-dones-alzira/","Icon":"/media/giynrita/fb_img_1583330355437.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa"],"Tags":["Igualtat","Alzira","Manifest"],"Date":"2020-03-06","Description":"El pròxim divendres 6 de març a les 12 h a la porta de l'Ajuntament d'Alzira, tindrà lloc l'acte institucional del Dia Internacional dels Drets de les Dones a Alzira.","Text":"Es realitzarà la lectura de la Moció aprovada pel Plenari Municipal i una actuació musical a càrrec d'Irene Medan Sifre, cantant, i Lucas Ibáñez Pèris, guitarra.","Link":"http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/agenda/11803-lectura-del-manifest-del-dia-de-la-dona-6-de-marc-a-les-12-00-hores-a-la-porta-de-l-ajuntament"},{"Id":13828,"Name":"Posem en marxa el programa de suport a la Xarxa Jove","Url":"http://xarxajove.info/noticies/posem-en-marxa-el-programa-de-suport-a-la-xarxa-jove/","Icon":"/media/341omjie/reunion-xarxa-jove-1.jpeg","Program":[],"Tags":["Xarxa Jove","Suport","Programa","Mancomunitat","Municipi","Informació Juvenil"],"Date":"2020-03-06","Description":"- 17 professionals comencen a treballar en les 9 àrees de Xarxa Jove - Per a l'assistència a municipis i mancomunitats, actuacions directes i millora de la informació juvenil","Text":"Hem posat en marxa el contracte de suport a la Xarxa Jove per als anys 2020 i 2021, amb la incorporació de 17 professionals que treballaran en les 9 àrees en les quals es divideix la Xarxa Jove: 'Castelló nord', 'Castelló Sud', 'València Oest', 'Comarques Centrals', 'Les Riberes i La Safor', 'L'Horta i Camp de Morvedre', 'L'Alcoià, El Comptat i L'Alacantí', 'Vinalopó-Segura' i 'Els Marines'. L'import pressupostat per a aquests dos anys és d'1.808.878 euros. En 2020 es destinaran 764.595 euros, la qual cosa permetrà finançar tres línies de suport: de treball directe en el territori, comunicació i assessorament a municipis i mancomunitats en el desenvolupament de les activitats de promoció previstes en les resolucions de concessió de les línies nominatives de subvenció de l'IVAJ a entitats locals.","Link":"https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=849723"},{"Id":13593,"Name":"Exposició Dones de la República fent història. Alzira","Url":"http://xarxajove.info/noticies/exposicio-dones-de-la-republica-fent-historia-alzira/","Icon":"/media/ig0lqkfi/dones_de_la_republica.png","Program":["M'Importa","Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Tags":["Alzira","Joventut","Dones","Exposició","Escola Oficial d'Idiomes"],"Date":"2020-03-05","Description":"Exposició itinerant a l'Escola Oficial d'Idiomes d'Alzira. Dones de la República fent història.","Text":"","Link":""},{"Id":13599,"Name":"Fòrum Jove per la Igualtat, dijous 5 de març","Url":"http://xarxajove.info/noticies/forum-jove-per-la-igualtat-dijous-5-de-març/","Icon":"/media/1j5nrrex/forumjoveperlaigualtat.jpg","Program":["Educació en la participació","Voluntariat","Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":["Quart de Poblet","Fòrum Jove de Quart de Poblet","Fòrum Jove","Educació en la Participació","Associacions","joves"],"Date":"2020-03-05","Description":"Nova edició del Fòrum Jove de Quart de Poblet, el Fòrum Jove per la igualtat el dijous 5 de març a partir de les 18 hores a l'Espai de Creació Jove de Quart de Poblet. En aquesta edició al voltant del 8 de març amb la dinamització teatral de Mireia Izquierdo: \"La imatge del meu cos no està en venda: Construint una imatge corporal igualitària\".","Text":"Nova edició del Fòrum Jove de Quart de Poblet, el Fòrum Jove per la igualtat el dijous 5 de març a partir de les 18 hores a l'Espai de Creació Jove de Quart de Poblet. En aquesta edició al voltant del 8 de març amb la dinamització teatral de Mireia Izquierdo: \"La imatge del meu cos no està en venda: Construint una imatge corporal igualitària\". Consistirà en una dinàmica pràctica per a reflexionar, mitjançant exercicis de teatre aplicat, sobre la necessitat de conscienciar sobre la violència oculta que reprodueix i magnifica els estereotips hetereopatriarcales sexistes, reduint el cos a un mer objecte de consum i augmentant la desigualtat entre la imatge de la dona i l'home. Analitzarem els principals canals a través dels quals ens arriben aquests estímuls, centrant-nos en la publicitat, les xarxes socials i els videoclips, donant eines per a identificar quan ens trobem davant una imatge cosificadora. Finalment, obrirem un espai per a proposar solucions i mesures preventives, a partir d'un debat horitzontal, des de la vostra pròpia realitat. Dirigit a corresponsals, joves i Joves associats. Inscripció: http://bit.ly/ForumJoveperlaIgualtat ","Link":"https://quartjove.quartdepoblet.es/index.php/forum-jove-per-la-igualtat-dijous-5-de-marc/"},{"Id":13744,"Name":"Reunió coordinació Xarxa Jove","Url":"http://xarxajove.info/noticies/reunio-coordinacio-xarxa-jove/","Icon":"/media/duof5cwk/fb_img_1583413625125.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa"],"Tags":["IVAJ","Àrea de Joventut"],"Date":"2020-03-05","Description":"Les/Els integrants dels lots 1 i 3, amb el personal de l'Ivaj, estan reunides i reunits preparant la coordinació de la Xarxa Jove 3.0.","Text":"Avui, dia cinc de març, continuem amb la formació de coordinació de la Xarxa Jove 3.0.","Link":"www.xarxajove.info"},{"Id":13746,"Name":"Hui aprenem sobre Umbraco en Xarxa Jove","Url":"http://xarxajove.info/noticies/hui-aprenem-sobre-umbraco-en-xarxa-jove/","Icon":"/media/knlbjron/20200305_140625.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-03-05","Description":"Continuem en les sessions de formació dels lots que acompanyaran a la Xarxa Jove.","Text":"Més de 10 pesones professionals estan rebent formació per a atendre les necessitats que emergisquen de Xarxa Jove i de les noves persones que s'incorporen com a tècniques de joventut.","Link":""},{"Id":13757,"Name":"Ens formem per a donar suport al territori de Castelló Nord","Url":"http://xarxajove.info/noticies/ens-formem-per-a-donar-suport-al-territori-de-castello-nord/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["XarxaJove","castellonord"],"Date":"2020-03-05","Description":"Aquesta setmana les i els agents de territori estan rebent formació intensa per a recolzar al personal tècnic de coordinació de Xarxa Jove. Fem Xarxa!","Text":"","Link":""},{"Id":13764,"Name":"¡Vine a la Fira Medieval de Villena!","Url":"http://xarxajove.info/noticies/vine-a-la-fira-medieval-de-villena/","Icon":"/media/sivh12kl/fiestas-del-medievo_villena_2020-webs.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#FiestasdelMedievo20 #Villena"],"Date":"2020-03-05","Description":"Gadueix de la nostra fira medieval i passa un cap de setmana inoblidable.","Text":"Vols tornar a l'edat mitjana? Gaudeix de ceremonies medievals, combats, concerts, la gran cavalcada de torxes. Vine i comparteix amb nosaltres aquest gran cap de setmana. En el qual tornaràs a una època màgica. T'esperem!! No faltes!!","Link":""},{"Id":13768,"Name":"ESQUÍ 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/esqui-2020/","Icon":"/media/wb3jiw0s/esqui-2020png_1916873384.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#nieve #juventud"],"Date":"2020-03-05","Description":"➡ Si te gusta la nieve y el esquí/snow no te lo puedes perder. Te ESPERAMOS!! 15 de febrero. NIEVE 1 DÍA A JAVALAMBRE (ir y volver) 7 de marzo. NIEVE 1 DÍA A VALDELINARES (ir y volver) Del 19 al 22 de marzo: 3 DÍAS DE NIEVE EN PIRINEO/ANDORRA Programados por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alcoy y organizados por Opción Joven, con unos precios muy asequibles para los y las jóvenes! Infórmate y apúntate YA‼⚠ Plazas limitadas! + INFO e INSCRIPCIONES en el ESPACIO JOVEN C/ Los *Alçamora 1 ☎ 965537138 ✉joventut@alcoi.org ⏰De lunes a viernes: de 10h a 14h. De martes a viernes de 16.30 a 19h.","Text":"➡ Si te gusta la nieve y el esquí/snow no te lo puedes perder. Te ESPERAMOS!! 15 de febrero. NIEVE 1 DÍA A JAVALAMBRE (ir y volver) 7 de marzo. NIEVE 1 DÍA A VALDELINARES (ir y volver) Del 19 al 22 de marzo: 3 DÍAS DE NIEVE EN PIRINEO/ANDORRAProgramados por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alcoy y organizados por Opción Joven, con unos precios muy asequibles para los y las jóvenes!Infórmate y apúntate YA‼⚠ Plazas limitadas! + INFO e INSCRIPCIONES en el ESPACIO JOVENC/ Los *Alçamora 1 ☎ 965537138 ✉joventut@alcoi.org ⏰De lunes a viernes: de 10h a 14h. De martes a viernes de 16.30 a 19h.  ","Link":""},{"Id":13610,"Name":"7ªFERIA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL.ALGEMESI.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/7feria-de-orientacion-profesionalalgemesi/","Icon":"/media/jzaeqzkh/fira-orientacio-maristes.png","Program":["Educació en la participació"],"Tags":["educacio"],"Date":"2020-03-04","Description":"De 8'30 a 14h al Col.legi Ntra Sra de la Salut, orientació a tots els joves ,de les eixides professionals amb la col.laboració de la Regidoria de Joventut.","Text":"","Link":"maristasalgemesi.com"},{"Id":13659,"Name":"Exposició XXXI Concurs pintura i escultura - Benidorm","Url":"http://xarxajove.info/noticies/exposicio-xxxi-concurs-pintura-i-escultura-benidorm/","Icon":"/media/1hvop2op/cartel-exposicion-concursoweb.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2020-03-04","Description":"","Text":"Exposició de les obres presentades al concurs. La lectura de la fallada i entrega de premis tindrà lloc a la mateixa exposició a les 12:30 hores del dia de clausura, divendres 27 de marzo. (Per raons de obras de remodelació d'il·luminació i so del Museu Boca del Calvari, el lloc de la exposició, així com les dates, han sigut canviades). Resumen de les bases: Podran participar tots els joves que ho desitgen i que tinguen entre 14 i 35 anys. Tant pintures com escultures aniran acompanyades de les següents dades: nom i cognoms de l'autor, DNI, edat, direcció, telèfon i títol de l'obra. Cada concursant aportarà com a màxim dues obres. Es concedirà un únic premi de 1.000€ per a cada modalitat (pintura i escultura), passant les obres premiades a ser propietat de l'Ajuntament. A més, hi haurà un premi especial a la millor obra de les realitzades per menors de 18 anys. Les obres no premiades hauran de ser retirades dins de les dues setmanes posteriors a la exposició. Una vegada finalitzat aquest termini, l'Ajuntament de Benidorm quedarà com a propietari de les mateixes. El jurat serà designat per la Regidoria de Joventut.","Link":"https://benidorm.org/es/node/54294"},{"Id":13721,"Name":"Entrega de l'Insígnia d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alzira","Url":"http://xarxajove.info/noticies/entrega-de-linsignia-digualtat-de-lajuntament-dalzira/","Icon":"/media/i0oen14f/img_20200304_144913_989.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa"],"Tags":["Igualtat","Alzira","M'importa educar en valors"],"Date":"2020-03-04","Description":"La Insígnia d'Igualtat d'este Ajuntament és una distinció que es concedix amb motiu del 8 de març, Dia Internacional pels Drets de les Dones, com a reconeixement a una dona, un home, una entitat o una institució que per la seua trajectòria s'haja distingit pel foment de la igualtat de dones i hòmens, per la lluita contra les discriminacions per motiu de sexe i fer efectiva la igualtat, per promoure la participació de les dones en qualsevol àmbit, per la seua significativa aportació en l'erradicació dels estereotips sexistes; en definitiva, per haver contribuït de manera destacada a la construcció d'un món més igualitari.","Text":"La Comissió acordà per unanimitat atorgar-li a Mónica Carrió la Insígnia per haver iniciat i haver recorregut amb decisió, constància i esforç un brillant camí com a haltera, fins aleshores no transitat per cap dona a la nostra localitat; i així obrir el pas i impulsar les següents generacions d'halteres. I per continuar sent a hores d'ara un estímul i exemple d'esportista i de ciutadana. Mónica CarrióCampiona d'Espanya infantil i absoluta amb 16 anys, acumula una llarga llista de medalles i rècords any rere any. Campiona d'Europa i del Món, participà en els Jocs Olímpics de Sydney 2000, on quedà en 9é lloc, i tornà a ser campiona d'Espanya en arrancada i bronze en dos temps i total quan tornà a les competicions després de la seua maternitat. Superada la seua dedicació exclusiva a l'esport i a l'alta competició, de nou opta per un camp professional masculinitzat en què la presència de les dones és minoritària i no ha sigut fins a les darreres dècades que les dones s'han pogut incorporar: actualment és policia nacional, des d'on desenvolupa, a més, programes preventius. Sense abandonar mai la pràctica esportiva, Mónica desplega la seua vocació per contribuir al benestar social dirigint-se principalment a la població més jove en el marc de programes d'inclusió social i foment de l'esport.","Link":""},{"Id":13867,"Name":"JOOP Alto Turia","Url":"http://xarxajove.info/noticies/joop-alto-turia/","Icon":"/media/psjfeq1s/img_20200304_094334.jpg","Program":[],"Tags":["#JOOP","#altoturia"],"Date":"2020-03-04","Description":"JOOP Alto Turia comienza esta primera semana de Marzo con 10 joopers","Text":"El pasado miércoles, 4 de marzo, comenzó en el municipio de Chelva el Programa JOOP Alto Turia del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) con la financiación del Fondo Social Europeo. En el programa participan 10 jóvenes (Joopers) y finalizará en el mes de julio. El programa ha sido promovido desde el Servicio de Juventud de la Mancomunidad del Alto Turia con la colaboración de Servicios Sociales y Aedl de la Mancomunidad además del personal técnico de los Ayuntamientos de la zona. El programa va destinado a jóvenes entre los 16 y 21 años que no estudian ni trabajan para así ofrecerles una segunda oportunidad. El programa combina la adquisición de competencias personales, sociales, educativas y laborales. Además, los/as Joopers realizarán actividades de ocio, conocerán las posibilidades del sistema educativo y visitarán empresas para conocer la realidad laboral. Todavía nos quedan plazas. Si quieres participar, no lo dudes y contacta con el Servicio de Juventud de la Mancomunidad del Alto Turia.","Link":""},{"Id":12641,"Name":"Torna el Voluntariat pel Valencià a Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/noticies/torna-el-voluntariat-pel-valencia-a-alaquas/","Icon":"/media/c1yposdc/voluntariat-pel-valencia.jpg","Program":["Educació en la participació","Voluntariat"],"Tags":["Valencià","Voluntariat"],"Date":"2020-03-03","Description":"L'Ajuntament d'Alaquàs mamprén aquesta nova activitat per fomentar l'ús i el coneixement del valencià.","Text":"L'Ajuntament d'Alaquàs auspiciarà el projecte de participació lingüística i posar en contacte a voluntaris valencianoparlants amb persones que volen començar a parlar valencià.  El Voluntariat pel Valencià és un programa lingüístic creat l'any 2005 per Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua, entitat que treballa per la normalització plena del valencià com a objectiu fundacional. El Voluntariat pel Valencià és el projecte de participació lingüística que té per objectiu posar en contacte voluntaris que vulguen destinar una hora a la setmana a conversar amb persones que volen llançar-se a parlar en valencià. Aquest projecte posa en contacte voluntaris valencianoparlants que vulguen destinar una hora a la setmana (durant un mínim de 10 setmanes) a conversar en valencià amb participants (aprenents) que necessiten reforçar l'aprenentatge de la llengua. El projecte del Voluntariat pel Valencià té com a objectiu general fomentar l'ús del valencià entre els ciutadans que viuen al nostre territori procedents tant de l'estranger com de la resta de l'Estat, i també als que resideixen fa anys a la Comunitat Valenciana, o que fins i tot hi han nascut, oferint situacions de comunicació i conversa a les persones que volen practicar el valencià. L'Ajuntament d'Alaquàs conscient d'aquesta realitat social, vol avançar en la consideració i potenciació del valencià com a senya d'identitat per a que la nostra llengua continue sent un instrument de convivència i assumir propostes d'accions positives conduents a aconseguir la normalització plena del valencià en tots els àmbits de la nostra societat. Ara és el moment de donar un nou impuls al foment de l'ús del valencià i coneixent la importància de les associacions en la vida del poble necessitem comptar amb la vostra presència i així donar a conèixer el programa del Voluntariat pel Valencià al municipi d'Alaquàs. Per aquestes raons, us convoquem a l'acte de presentació del programa del Voluntariat pel Valencià que tindrà lloc al Castell d'Alaquàs el dimarts 3 de març de 2020 a les 19 hores.","Link":"https://www.alaquas.org/agenda/17818/0/torna_voluntariat_valencia"},{"Id":13849,"Name":"La Casa de la Joventut de Xàtiva acull l’exposició de la Revista Associats 2019 del CJX","Url":"http://xarxajove.info/noticies/la-casa-de-la-joventut-de-xativa-acull-l-exposicio-de-la-revista-associats-2019-del-cjx/","Icon":"/media/yc2gmm5s/kkk_mesa-de-trabajo-1.jpg","Program":[],"Tags":["xarxajove","Casa de la Joventut Xàtiva","CJX","exposició","revista associats 2019"],"Date":"2020-03-03","Description":"Des del dia 3 al 31 de març la Casa de la Joventut acull l’exposició de la Revista associats 2019 del Consell de la Joventut de Xàtiva. El passat mes de desembre es va presentar en roda de premsa la Revista associats 2019, un fet important per al CJX, ja que no s’editava des de 2005 i que gràcies a l’esforç de l’actual permanent i l’anterior s’ha pogut publicar de nou. En aquesta revista es pot llegir l’actualitat del CJX, totes les activitats realitzades pel Consell en 2019, les activitats més destacades de les associacions membre i 4 articles d’interés per al lector, en suma aquesta revista és un clar reflex del Consell de la Joventut de Xàtiva. Encara que estem molt contentes per haver pogut editar de nou aquesta revista, no hem pogut imprimir tots els exemplars desitjats, per això hem volgut fer aquesta exposició perquè totes i tots puguen llegir-la. Fins els 25 de març podeu passar-vos per la Casa de la Joventut i visitar aquesta exposició, també teniu la oportunitat d’aconseguir un dels últims exemplars en físic. En aquesta exposició teniu un espai per mostrar suggerències i propostes de millora. No pergues l’oportunitat de conèixer al Consell de la Joventut de Xàtiva mitjançant aquesta exposició.","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/la-casa-de-la-joventut-acull-lexposicio-de-la-revista-associats-2019-del-cjx/"},{"Id":13664,"Name":"Programació Juvenil Març-Abril 2020 Casa de la Joventut de Xàtiva","Url":"http://xarxajove.info/noticies/programacio-juvenil-març-abril-2020-casa-de-la-joventut-de-xativa/","Icon":"/media/ld0l1v20/cartel.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":["Xarxa Jove","Xàtiva","Joc Xàtiva","Programació Març-Abril 2020","Activitats","Cursos","Exposicions","Viatges","Concursos","CJX"],"Date":"2020-03-01","Description":"Programació Juvenil Març-Abril 2020 Casa de la Joventut de Xàtiva que inclou : Exposicions, Activitats a la Casa de la Joventut, Activitats del Consell de la Joventut de Xàtiva, Cursos, Concursos, Viatges, Activitats al Joc (C/Abu Masaifa,2), Serveis d'Informació etc.","Text":"+Info joventut@ayto-xativa.es Telf.962274342","Link":""},{"Id":12939,"Name":"AUTOBÚS D’ANADA I TORNADA A VALÈNCIA – CRIDA I PRIMERA MASCLETÀ: 1 DE MARÇ","Url":"http://xarxajove.info/noticies/autobus-d-anada-i-tornada-a-valencia-crida-i-primera-mascleta-1-de-març/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["xarxajove","Xàtiva","CJX","MASCLETÀ"],"Date":"2020-03-01","Description":"El Consell de la Joventut de Xàtiva, conjuntament amb la Junta Local Fallera de Xàtiva, una de les nostres associacions membre, organitzem per al proper dissabte 1 de març un autobús d’anada i tornada a València per tal de gaudir de la primera Masceltà de l’any i de la Crida, l’acte que donarà inici de manera oficial a les Falles 2020. L’objectiu d’aquesta activitat és facilitar al màxim possible l’assistència a aquest esdeveniment, comptant amb la comoditat de que els autobusos recolliran i deixaran els participants pràcticament al lloc dels actes, evitant desplaçaments i sense haver de preocupar-se de possibles problemes amb la línia de tren. L’eixida s’efectuarà des de la Plaça del País Valencià de Xàtiva a les 11:30h, i ens portarà el més prop possible de la Plaça de l’ajuntament on tindrà lloc la Mascletà a les 14:00h. Després cadascú podrà fer el que més li agrade fins l’hora de la Crida, a banda de dinar o passejar per València, una bona opció per als amants de les falles és visitar l’Exposició del Ninot, que es podrà trobar a la Ciutat de les Arts i les Ciències. Això si, s’haurà d’estar amb antelació a les Torres de Serrans perquè la Crida començarà a les 19:30h. Una vegada s’acabe, sobre les 21h, l’autobús efectuarà el viatge de tornada recollint els assistents el més prop possible d’allí. L’activitat és oberta, és a dir, que a banda de les comissions falleres també es pot inscriure qualsevol persona. Per tal de participar, caldrà fer la inscripció i el pagament dels 6€ a la Casa de la Joventut de Xàtiva (C/ Montcada, 14) fins al dilluns 24 de febrer, aquest inclòs. Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb el Consell de la Joventut de Xàtiva a través del nostre correu (cjxativa46800@gmail.com) o telefonant al 623176443. Des del CJX i la Junta Local Fallera de Xàtiva animem a la població, tant fallera com no, a participar d’aquesta activitat per tal de començar les falles de la millor manera possible, gaudint de la comoditat i del baix preu que s’ofereix. Ja estem en falles!!","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/autobus-danada-i-tornada-a-valencia-crida-i-primera-mascleta-1-de-marc/"},{"Id":12955,"Name":"Carnaval a Rio...Palancia","Url":"http://xarxajove.info/noticies/carnaval-a-riopalancia/","Icon":"/media/0zfjra13/carnaval-de-sot.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-02-29","Description":"Carnaval medioambiental en Sot de Ferrer. Participa en la creación de disfraces a partir de materiales reciclados. Sot de Ferrer tematiza los carnavales con la agenda 2030. Primero , participa de la creación del disfraz y despues, disfrutalos. Centro casa de la cultura.","Text":"","Link":""},{"Id":13184,"Name":"CONCURS D'ART URBÀ SKATEPARK ALGEMESÍ","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-dart-urba-skatepark-algemesi/","Icon":"/media/t4mpitjo/concurs-dart-urba.png","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Tags":["Activitats Oci Temps Lliure","Àrea de Joventut","Espai Jove"],"Date":"2020-02-29","Description":"La Regidoria d’Esports junt amb la de Joventut de l’Ajuntament d’Algemesí han organitzat per al proper 29 de febrer, el I Concurs d’Art Urbà Skatepark d’Algemesí, en el marc de la posada en funcionament d’aquestes instal·lacions esportives municipals. El concurs pretén potenciar el reconeixement del grafiti com suport d’expressió de la joventut i visió de la societat. - Envia la teua proposta d'obra a la direcció de correu: espaijove@algemesi.net o a l'Espai Jove Algemesí (Edifici del Mercat Municipal 1ª Planta. Plaça del Mercat s/n) - Data límit d'entrega: Diumenge, 23 de febrer fins a les 23.59h.","Text":"Pots trobar les bases a la nostra web.","Link":"http://espaijove.algemesi.es/"},{"Id":13286,"Name":"OBRIM L'SKATEPARK D'ALGEMESÍ","Url":"http://xarxajove.info/noticies/obrim-lskatepark-dalgemesi/","Icon":"/media/3apj0sre/cartell-skatepark-algemesi.png","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Tags":["Oci Educatiu","Àrea de Joventut","Educació en la Participació","Activitat esportiva"],"Date":"2020-02-29","Description":"La Regidoria d’Esports junt amb la de Joventut de l’Ajuntament d’Algemesí, han organitzat per al proper 29 de febrer de 2020 l'obertura de l'Skatepark de la localitat. Al aire lliure ,i gaudint del solet del matí, a la plaça d'Europa, els mes joves de la ciutat podran gaudir de la pista d'Skatepark amb diferents activitats. Tot amenitzat amb la musica en directe d’un dj.","Text":"Lloc: Plaça d'Europa d'Algemesí.  Data: 29 de febrer 2020 Horari: de 10.00 a 14.00 hores. Preu públic: ACTIVITAT GRATUÏTA","Link":"http://espaijove.algemesi.es/"},{"Id":13421,"Name":"Taller: Tecnoil·luminació amb lletres.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-tecnoil-luminacio-amb-lletres/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-02-29","Description":"Amb motiu de l'11 de febrer \"Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència\", la Regidoria d'Igualtat presenta la IV Edició de la trobada tecnològica #*womenarecookinginthekitchen20, amb un taller gratuït i per a tots els públics de manualitats tecnològiques.","Text":"Horari: 10:30h- 19:30h On es realitza: Centre Cultural Les CigarrerasCarrer Sant Carles, 78Alacant INSCRIPCIONS: Envia'ns un correu amb nom i cognoms, edat i telèfon mòbil de contacte a veroveroqueves@gmail.com i et confirmarem la teua assistència","Link":"https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/womenarecookinginthekitchen20-taller-tecnoiluminacion-con-letras-0"},{"Id":12528,"Name":"Torneo Pokémon espada y escudo organitzat per Xàtiva No Yume","Url":"http://xarxajove.info/noticies/torneo-pokemon-espada-y-escudo-organitzat-per-xativa-no-yume/","Icon":"/media/debb3cax/play-pokemon-xativa-no-yume.jpg","Program":[],"Tags":["Xarxa Jove","xàtiva","xàtiva no yume","pokémon","torneig"],"Date":"2020-02-29","Description":"Xàtiva No Yume organitza un Torneig de Pokémon Espada i Escudo L’associació membre del CJX, Xàtiva No Yume, organitza un torneig de Pokémon Espada i Escudo el proper dissabte 29 de febrer a les 17:30h. Recomanem que feu l’inscripció el més ràpid possible (a Manhattan Comics, C/ Pintor Perales, 6) ja que les places són limitades! Per a més informació, entreu a l’enllaç següent, on podreu trobar les regles del torneig i les característiques del torneig: https://manhattanxativa.es/normas-para-el-torneo-play-pokemon/","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/xativa-no-yume-organitza-un-torneig-de-pokemon-espada-i-escudo/"},{"Id":12720,"Name":"II CONCURS DE CARTES D'AMOR.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/ii-concurs-de-cartes-damor/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-02-29","Description":"El concurs es dividirà en tres categories: - Persones d'entre 10 i 14 anys de qualsevol nacionalitat i residència. - Persones d'entre 15 i 18 anys de qualsevol nacionalitat i residència. - Persones d'entre 19 i 30 anys de qualsevol nacionalitat i residència.","Text":"Participants: Persones d'entre 10 a 30 anys. Presentació: - Personalment en el Centre d'Informació Juvenil d'Ibi (C/ Dr. Waksman, 5).- Per E-mail: a l'adreça informador.juvenil@ibi.es Termini: Fins al 29/02/2020.","Link":"http://www.ibijuventud.com/wp-content/uploads/2020/01/II-CONCURSO-CARTAS-DE-AMOR.pdf"},{"Id":12761,"Name":"Taller de Defensa Personal Femenina","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-de-defensa-personal-femenina/","Icon":"/media/y2xbgzxv/defensa-personal-benicull.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Date":"2020-02-29","Description":"Inscripcions a la Biblioteca de Benicull de Xúquer de 16:00h a 20:00h. De dilluns a divendres. Gratuït per a les assistents. Edat: a partir de 14 anys (en menors, cal autorització del pare o mare). Places limitades per ordre d'inscripció fins a completar l'aforament.","Text":"Dissabte 29 de Febrer de 10:30 h a 13:30 h al Centre Cultural Reina Sofia.","Link":""},{"Id":13851,"Name":"El Consell de la Joventut de Xàtiva participa a una formació del Consell Valencià de la Joventut","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-consell-de-la-joventut-de-xativa-participa-a-una-formacio-del-consell-valencia-de-la-joventut/","Icon":"/media/pfxcoazn/72_mesa-de-trabajo-1-800x566.jpg","Program":["Educació en la participació"],"Tags":["xarxajove","CJX","Casa de Joventut","Xàtiva","formació"],"Date":"2020-02-29","Description":"El CJX participa a una formació del Consell Valencià de la Joventut El passat cap de setmana els membres de la Comissió Permanent del CJX van assistir a una formació impartida pel Consell Valencià de la Joventut que es va dividir en 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, en la que van participar 11 Consell Locals de la Joventut, des de Castelló fins Elx. Va ser un cap de setmana molt interessant i útil, en el que vam aprendre a redactar projectes de la millor manera possible, passant per cadascuna de les parts i tot allò que cal tenir en compte. A més, vam fer una sessió d’inteligència emocional i de gestió d’equips, comptabilitat, formació específica per a tècnics, projectes europeus i molt més! I el més important, vam establir bones relacions amb altres Consells de la Joventut, es especial alguns de localitats properes com Carcaixent o Ontinyent, que ens permetrà fer un bon treball en xarxa i generar sinèrgies entre Consells per fer la nostra tasca de la millor manera possible. Per tot això, volem donar-li les gràcies al Consell Valencià de la Joventut, a la seua comissió permanent, el seu equip tècnic i a les grans professionals de la borsa de formació, per la seua tasca i el seu compromís amb la joventut i amb els Consells de la Joventut que hi formem part. Seguiu així!!","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/el-cjx-participa-a-una-formacio-del-consell-valencia-de-la-joventut/"},{"Id":12656,"Name":"II Festival de Màgia","Url":"http://xarxajove.info/noticies/ii-festival-de-magia/","Icon":"/media/a4hfcpgv/magia-a-polinya.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Date":"2020-02-28","Description":"Polinyà Màgic Festival 2020. 28, 29 de febrer i 1 de març. MAGS, FAKIRS, CIRC DE PUCES I MÉS...","Text":"","Link":""},{"Id":12910,"Name":"SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS PRIVADES SENSE FI DE LUCRE PER Al DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES A favor DE LA INCLUSIÓ SOCIAL - Diputació Provincial d'Alacant","Url":"http://xarxajove.info/noticies/subvencions-destinades-a-associacions-i-altres-entitats-privades-sense-fi-de-lucre-per-al-desenvolupament-de-programes-a-favor-de-la-inclusio-social-diputacio-provincial-dalacant/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2020-02-27","Description":"Les ajudes seran destinades a l'execució de Programes a favor de la Inclusió Social per al sosteniment de serveis estables d'informació, orientació i assessorament, intervenció psicosocial i integració laboral, a implementar-se dins de la Província d'Alacant, en les àrees de Persones amb diversitat funcional: discapacitat intel·lectual, física o sensorial, persones amb trastorns de salut mental, col·lectius amb necessitats soci-sanitàries (Parkinson, alzheimer, càncer, VIH, etc...), menors en situació de protecció o risc social, o població d'especial vulnerabilitat social.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm. 26 de 07/02/2020. Beneficiaris: Associacions i altres Entitats privades sense fi de lucre que actuen en l'àmbit del Benestar Social de la Província d'Alacant, que tinguen com a funció principal la gestió de serveis o l'atenció directa als seus socis/as, usuaris/as o familiars d'aquests/as, o en el seu cas població afectada derivada segons protocols de coordinació amb el Sistema Públic de Serveis Socials. Termini de presentació sol·licituds: Fins al 27/02/2020. Lloc de presentació: Registre General d'Entrada, Av. de l'Estació, 6, 03005 Alacant. Quantia: Les subvencions atorgades no podran superar l'import màxim de 20.000 euros.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/07_26/2020_001242.pdf"},{"Id":13529,"Name":"La Generalitat Valenciana ha convocat les ajudes per a vivenda jove!","Url":"http://xarxajove.info/noticies/la-generalitat-valenciana-ha-convocat-les-ajudes-per-a-vivenda-jove/","Icon":"/media/4iznksbk/sin-titulo-1_mesa-de-trabajo-1.jpg","Program":["M'Importa"],"Tags":["xarxajove","Vivenda","Ajuntament de Xàtiva","Casa de Joventut","CJX"],"Date":"2020-02-27","Description":"📣ATENCIÓ! La Generalitat Valenciana ha convocat les ajudes per a vivenda jove! 🎉 ✅Si eres menor de 35 anys i vius de lloguer ja pots solictar les ajudes al lloguer per a joves. 🗓Tens de termini des del 26 de febrer fins al 31 de març de 2020.","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/la-generalitat-valenciana-ha-convocat-les-ajudes-per-a-vivenda-jove/"},{"Id":13179,"Name":"XX FESTIVAL DE CINE SANT JOAN D ́ALACANT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xx-festival-de-cine-sant-joan-d-alacant/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-02-26","Description":"Organitzat per l'Associació Cultural Audiovisual *Viridiana i l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, en col·laboració amb altres entitats públiques i privades.","Text":"A celebrar del 9 al 16 de maig de 2020. Podran prendre parteix cineastes amb nacionalitat espanyola o amb residència a Espanya. La data límit d'inscripció serà el 26 de febrer de 2020. Totes les plataformes tindran el seu enllaç des d'http://santjoanfestivaldecine.es","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/10_27/2020_001166.pdf"},{"Id":13413,"Name":"II Jornada europea d'Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/noticies/ii-jornada-europea-dalaquas/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Tags":["Europa","Projectes europeus"],"Date":"2020-02-26","Description":"26 de febrer una jornada que busca promoure una ciutadania activa i conscient de la seua pertinença a la UE La cita que tindrà lloc al Castell d'Alaquàs, estarà presidida per experts i gestors dels principals programes de formació i ocupació de València: Oficina Eurodisea, programa PICE (Cambra de Comerç de València), programa Eures i oficina Eurodesk. La jornada que busca promoure una ciutadania activa i conscient de la seua pertinença a la UE, té com a principal objectiu proporcionar a l'alumnat i jóvens informació sobre projectes europeus múltiples que els proporcionaran eines per a créixer personal i professionalment. A qui va dirigida la jornada? Estan cridat a participar tot l'alumnat de cada curs de 2n de batxiller, alumnat de l'Escola per Adults d'Alaquàs i públic major de 18 anys dels instituts d'Alaquàs.","Text":"","Link":"https://www.alaquas.org/agenda/17837/0/ii_jornada_europea_alaquas"},{"Id":12909,"Name":"CONCURS DEL CARTELL ANUNCIADOR DE LA SETMANA SANTA DE VILLENA 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-del-cartell-anunciador-de-la-setmana-santa-de-villena-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-02-24","Description":"Cada artista podrà presentar de una a tres obres, originals i inèdites, que reflectisca fidelment la Setmana Santa de Villena. El premi consistirà en la quantitat de tres-cents euros.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm. 26 de 07/02/2020.Beneficiaris: Podran participar totes les persones que ho desitgen,excepte ell o la guanyadora del concurs del cartell de Setmana Santa de 2019. Termini presentació sol·licituds: Fins al 24/02/2020, a les 14.00 hores. Lloc de Presentació treballs: Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Villena, Plaza de Santiago, 2.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/07_26/2020_001170.pdf"},{"Id":13376,"Name":"Programa Jove Oportunitat-JOOP a Llíria!","Url":"http://xarxajove.info/noticies/programa-jove-oportunitat-joop-a-lliria/","Icon":"/media/wbdhplu0/joop-mujer.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Espai Jove, Lliria, JOOP, Joves, Camp de Turia, Participem"],"Date":"2020-02-24","Description":"Jove Oportunitat-JOOP és un programa dissenyat i organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) per a motivar i orientar a joves de 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. L'objectiu és aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necessitaran d'una intervenció que treballe sobre sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal, en grups de 10 i 15 participants. El programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació. Per a aquells joves que no hagueren acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. El programa compta amb el finançament del Fons Social Europeu, que, amb l'Estratègia Europea 2020, ha fixat com a meta la reducció de l'Abandó Educatiu Primerenc (AET), un problema amb enorme incidència en la Comunitat Valenciana.","Text":"On? En l´Espai Jove de Llíria. Carrer Andoval 2, 46160 Quan? De Dilluns a Divendres De 10:00h a 14:00h Contacte: telèfon: 673683606 correu electrònic: lliriajove@lliria.es instagram: @lliriajove ","Link":""},{"Id":13391,"Name":"Exclusiva El Club de los Normales 3","Url":"http://xarxajove.info/noticies/exclusiva-el-club-de-los-normales-3/","Icon":"/media/g5ehulqm/img-20200220-wa0005.jpg","Program":["M'Importa","Educació en la participació"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Date":"2020-02-23","Description":"👥 𝗘𝗹 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔𝗟𝗘𝗦. 🎬 ℙ𝕣𝕠𝕛𝕖𝕔𝕔𝕚ó 𝔼𝕩𝕔𝕝𝕦𝕤𝕚𝕧𝕒 del 1er capítol de la nova temporada: El Club de los Normales 3. 🗓️ Diumenge 23 de Febrer de 2020. ⏱️17.30 h. 📍al Teatre Ricardo Cebolla de Corbera. 🎟️𝗘𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗚𝗿𝗮𝘁𝘂ï𝘁𝗮. Aforament limitat. 📌Punts de Recollida d'invitacions: 📍SUEC🅰 (secretaria del col·legi Luis Vives) i 📍 C🅾R🅱ER🅰 ( Biblioteca municipal - casa de la cultura).","Text":"ℹ️ \"𝙀𝙡 𝘾𝙡𝙪𝙗 𝙙𝙚 𝙡𝙤𝙨 𝙉𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙚𝙨\" é𝘴 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘸𝘦𝘣𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘵 𝘥𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭'𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢𝘵 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢𝘦𝘴𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳 𝘥𝘦 “𝘊𝘪𝘯𝘦𝘮𝘢” 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘭·𝘭𝘦𝘨𝘪 𝘓𝘶𝘪𝘴 𝘝𝘪𝘷𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘚𝘶𝘦𝘤𝘢.𝘌𝘭𝘴 𝘢𝘭𝘶𝘮𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 6è 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘮à𝘳𝘪𝘢 𝘦𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘭𝘶𝘫𝘢 𝘥'𝘪𝘥𝘦𝘦𝘴 𝘷𝘢𝘯 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘳 6 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘵𝘨𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘰𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘭𝘴 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢𝘷𝘦𝘯 𝘳𝘦𝘣𝘶𝘪𝘨 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘶 à𝘮𝘣𝘪𝘵 𝘦𝘴𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳 𝘰 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘢𝘳. 𝘓𝘢 𝘸𝘦𝘣𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘢𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘳 𝘢𝘭 𝘮ó𝘯 𝘥𝘦𝘭𝘴 𝘦𝘴𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘴, 𝘱𝘦𝘳𝘧𝘪𝘭𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘵𝘨𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘥𝘦𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘣𝘢𝘳 𝘦𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘴𝘦𝘷𝘰𝘭 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘦𝘴𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳 𝘥𝘦𝘭 𝘮ó𝘯, 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘲𝘶𝘦 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘨𝘦𝘯𝘵 𝘷𝘦𝘨𝘪 𝘦𝘯 𝘦𝘭𝘭𝘴 𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘶 𝘳𝘦𝘧𝘭𝘦𝘹 𝘪 𝘢𝘱𝘳𝘦𝘯𝘨𝘶𝘪 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘤𝘢𝘭 𝘴𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘮 𝘶𝘯 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘪𝘹 é𝘴, 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘰𝘭𝘵 𝘲𝘶𝘦 𝘥𝘪𝘨𝘶𝘦𝘯 𝘦𝘭𝘴 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘰𝘭𝘵 𝘥𝘪𝘧í𝘤𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘦 𝘴𝘪𝘨𝘶𝘢 , 𝘪 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘰𝘵 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘥𝘢 𝘱𝘰𝘵 𝘥𝘰𝘯𝘢𝘳 𝘭𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘵𝘢.𝘓𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘤𝘪ó 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘴𝘤𝘭𝘪𝘴𝘮𝘦, 𝘭'𝘩𝘰𝘮𝘰𝘧ò𝘣𝘪𝘢 𝘰 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘤𝘪ó 𝘦𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘦𝘹𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘴ó𝘯 𝘶𝘯𝘴 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘭𝘴 𝘴𝘶𝘣𝘵𝘦𝘮𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘪𝘹𝘦𝘯 𝘢 𝘳𝘦𝘭𝘭𝘶𝘪𝘳 𝘦𝘯 𝘢𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘸𝘦𝘣𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦.","Link":"https://www.facebook.com/MancomunitatRB/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCj0sGd39t8wQF-cLgaY0jBUlFbCDt3yb0JZdXK_S2ImDxo1s-nfB-8mS3sbznhCw6vCquJkm7znQht"},{"Id":11856,"Name":"BUS BLANCO VALDELINARES DESDE BETERA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/bus-blanco-valdelinares-desde-betera/","Icon":"/media/svynnomm/joventut-big.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["BUS BLANCO, JORNADA EN LA NIEVE, VALDELINARES"],"Date":"2020-02-22","Description":"VEN A PASAR UN DIA A LA NIEVE CON NOSOTROS EN EL BUS BLANCO DE VALDELINARES! PRECIOS JÓVENES PARA TODOS LOS BOLSILLOS. INSCRIPCIONES EN PUNTO INFORMACIÓN JUVENIL DE BETERA.","Text":"","Link":"juventud.lorena@betera.es"},{"Id":12905,"Name":"CONCURS DE DISFRESSES \"DESFILADA CARNESTOLTES 2020\" - GUARDAMAR DEL SEGURA.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-de-disfresses-desfilada-carnestoltes-2020-guardamar-del-segura/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Tags":[],"Date":"2020-02-22","Description":"El lliurament de premis es realitzarà en el Plaça de l'Ajuntament de Guardamar del Segura, després de la desfilada i serà imprescindible estar disfressat a l'hora de recollir els premis.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm. 26 de 07/02/2020.Les inscripcions seran gratuïtes.Lloc d'inscripció: En l'Oficina de TurismeTermini d'inscripció: Fins a les 12.00 hores del 22/02/2020.Punt d'inici de la desfilada: Avinguda de País Valencià (a l'altura d'Electricitat El Pur ).Modalitats: Individual i col·lectiva.Més informació: 965 729 014.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/07_26/2020_001209.pdf"},{"Id":13219,"Name":"CONCURS DE DISFRESSES DE CARNESTOLTES 2020 - ROJALES","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-de-disfresses-de-carnestoltes-2020-rojales/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-02-22","Description":"L'Ajuntament de Rojales promou la participació veïnal en els Carnestoltes 2020. El tema de les disfresses serà de lliure elecció, així com el disseny i els materials que s'empre. S'estableixen premis per a les categoria infantil, juvenil, adult i de grup.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 33 de 18/02/2020. El concurs tindrà lloc el dissabte dia 22 de febrer o en el Dic del Soto, després de la cercavila que començarà a les 17.30 hores. Sense inscripció prèvia. Més informació: Tel. 966 715 001.","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/18_33/2020_001633.pdf"},{"Id":13390,"Name":"Taller de Grafiti","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-de-grafiti/","Icon":"/media/xbmnjwso/img-20200217-wa0000.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#stretart #grafiti"],"Date":"2020-02-22","Description":"Taller de Grafiti Dissabte 22 de febrer a les 11:30 h al Skate Park de Favara. L'activitat es realitzarà per a xiquets i xiquetes a partir de 8 anys. No cal apuntar-se abans.","Text":"","Link":""},{"Id":12519,"Name":"Carnestoltes a Moixent","Url":"http://xarxajove.info/noticies/carnestoltes-a-moixent/","Icon":"/media/ulkb5c3e/carnestotles-moixent_page-0001.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["carnestoltes","Moixent","Ajuntament de Moixent"],"Date":"2020-02-22","Description":"","Text":"","Link":"http://www.moixent.es/va/event-slideshow/carnestoltes"},{"Id":12638,"Name":"Festa carnaval fluor a Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/noticies/festa-carnaval-fluor-a-alaquas/","Icon":"/media/rwcihy1k/fluor-party.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Tags":["Oci nocturn saludable","Carnestoltes","Fluor","Còctels saludables","Dj"],"Date":"2020-02-21","Description":"Festa carnaval fluor a El Passatge.","Text":"Oci nocturn a Alaquàs.El pròxim 21 de febrer celebrarem a Alaquàs una festa de carnestoltes en El Passatge. A partir de 13 anys.Farem sopar faixat i maquillatge fluor per a començar la festa de 23.00 a 02.00 amb còctels sense alcohol.Vindrà un dj i també hi haurà jocs de taula.Per als i les qui vinguen disfressades, hi haurà un concurs amb premi sorpresa.Entrada gratuïta fins a completar aforament.","Link":""},{"Id":13411,"Name":"Carnestoltes Fluor Party a Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/noticies/carnestoltes-fluor-party-a-alaquas/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Oci Nocturn","Alumnat Actiu","carnestoltes","Fluor","Dj"],"Date":"2020-02-21","Description":"El passat divendres 21 de Febrer va tindre lloc la Flour party a Alaquàs. N´hi havia un espai per a sopar, altre per a jocs de taula i va vindre un dj a fer una sessió de 23.00 a 01.00. Es va poder gaudir a més de còctels sense alcohol. Tot això amb maquillatge i polseres fluor que brillaven en la foscor.","Text":"Va ser una de les activitats del programa d´oci nocturn.","Link":""},{"Id":13146,"Name":"Cercavila Carnestoltes a Polinyà de Xúquer","Url":"http://xarxajove.info/noticies/cercavila-carnestoltes-a-polinya-de-xuquer/","Icon":"/media/koafkil3/whatsapp-image-2020-02-14-at-120940.jpeg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Date":"2020-02-21","Description":"Divendres, 21 de febrer, a les 17.30 h. Cercavila des de la Plaça de l'Ajuntament i berenar per als més menuts. Amb animació infantil, jocs i música. Disfressa't i vine a celebrar els Carnestoltes!!","Text":"","Link":""},{"Id":13321,"Name":"TALLERS XARXA AFA LES VALLS","Url":"http://xarxajove.info/noticies/tallers-xarxa-afa-les-valls/","Icon":"/media/ljgncglj/taller-a-les-quartell.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació","M'Importa"],"Tags":["#quartell#lesvalls#"],"Date":"2020-02-21","Description":"Vols saber-ne més sobre el canvi climàtic?🌎 Creus que reciclar té alguna prioritat, o directament no saps com fer-ho 🤔? No passa res! Vos convidem a una xarrada-conversa🗣 sobre residus","Text":"Xarrada i conversa sobre residus, on va el teu fem? Concerciar-nos davant l'emergència climática, gestionant els teus residus de forma responsable.","Link":"https://www.facebook.com/ajuntament.quartell/photos/a.1457037377930408/2282213535412784/?type=3&theater"},{"Id":12830,"Name":"Torna el JOOP a Xirivella!","Url":"http://xarxajove.info/noticies/torna-el-joop-a-xirivella/","Icon":"/media/dqyf2juk/cartel-joop-2020.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Tags":["#Xirivella","#XirivellaJove","#Aprenentatge","#coaching","#motivación","#2ªoportunitat","#JOOP"],"Date":"2020-02-20","Description":"El programa Jove Oportunitat (JOOP) dirigit a joves entre 16 i 21 anys que no volen estudiar , i tampoc treballen, és un programa de segona oportunitat, la duració de la qual és de 4/5 mesos , en sessions de 4 hores diaries al Centre Jove de Xirivella. En el programa es combinarà el pla personal, així com l'adquisició de competències educatives i laborals, i el coneixement amb visites de la realitat laboral, i les possibilitats del sistema educatiu. Les places són limitades, amb un/a coach que acompanya a les persones joves durant tot el procés. En el programa participa activament el professorat i orientadors/es dels IES, el departament de Serveis Socials i el Servei de Joventut. Les inscripcions són al Centre Jove, prèvia entrevista de valoració i la selecció per a participar en el programa. Més informació: Centre Jove de Xirivella. C/ Levante UD num 2. Tel 963832579. centrejove@xirivella.es","Text":"El Servei de Joventut de l'Ajuntament de Xirivella, s’ha adscrit enguany a la quarta edició del programa Jove Oportunitat – JOOP, promogut des de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) I comencem el procés de selecció de joves per a la pròxima edició que començarà en breu.","Link":"https://www.xirivella.es/event/torna-joop-xirivella-jove-oportunitat/"},{"Id":13246,"Name":"Carrera Jove Carnestoltes Esportiu El Campello","Url":"http://xarxajove.info/noticies/carrera-jove-carnestoltes-esportiu-el-campello/","Icon":"/media/hzvhy2bj/carrera-carnestoltes-esportiu-el-campello.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#esport","carnestoltes","Joventut"],"Date":"2020-02-20","Description":"Carnestoltes Esportius Jove el 20 de febrer","Text":"Carrera jove i màster Class de zumba per a celebrar els carnestoltes de manera diferent: fent exercici en la Plaça Saint Christollez Ales, amb un únic requisit: acudir disfressats.Premis per a les disfresses individuals i de grup.Informació i inscripcions en Escoles esportives telf 965632247","Link":"https://deportes.elcampello.es/noticias/"},{"Id":13414,"Name":"Resolució II Concurs de Graffiti Alaquàs Art Urbà 2020.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/resolucio-ii-concurs-de-graffiti-alaquas-art-urba-2020/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Tags":["Graffiti","Art Urbà","Concurs"],"Date":"2020-02-20","Description":"?CULTURA LLIURE? DE NSN997, OBRA GUANYADORA DEL II CONCURS DE GRAFFITI ALAQUÀS ART URBÀ 2020","Text":"CONCURS DE GRAFFITI ALAQUÀS ART URBÀ 2020 Per triar entre les 11 propostes presentades, el jurat ha valorat a més de la qualitat artística i l’originalitat de l’obra, la temàtica i conceptes plasmats com la igualtat de sexe, educació, l’ús del valencià i l’art El Jurat del “II Concurs de Graffiti Alaquàs Art Urbà” informa que l’obra guanyadora enguany ha sigut la que du per nom ``Cultura lliure” de nsn997´´. A l’hora de triar entre les 11 obres rebudes procedents d’autors locals i d’artistes de València, Madrid i Barcelona, totes elles de gran nivell artístic, el jurat ha tingut en compte criteris com la qualitat artística, l’originalitat, la dificultat d'execució del treball i conceptes plasmats com la igualtat de sexe, educació, l’ús del valencià i l’art.?En breu podrem conéixer la seua proposta quan comence a ser plasmada sobre el mur ubicat a l’escenari del Parc del Dijous. ","Link":"https://www.alaquas.org/agenda/17861/0/resolucio_ii_concurs_graffiti_alaquas_art_urba"},{"Id":12711,"Name":"XIII CERTAMEN NACIONAL DE MONÒLEGS DE SANTA POLA 2020.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xiii-certamen-nacional-de-monolegs-de-santa-pola-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-02-20","Description":"","Text":"Participants: Podran participar totes aquelles persones interessades, majors de 18 anys. Presentació d'inscripcions: Els interessats a participar, remetran al Racó Jove, al correu racojove@santapola.es Termini de presentació: La data límit serà el 20 de febrer de 2020.","Link":"http://www.racojove.com/?page_id=586"},{"Id":12752,"Name":"Concurs de Fotografia Jove .Cartell La dona al medi rural.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-de-fotografia-jove-cartell-la-dona-al-medi-rural/","Icon":"/media/b4pbhmw4/descarga-cartel-concurso.png","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-02-20","Description":"La finalidad de la convocatoria de este concurso es la de fomentar y promover la participación de la población más joven, además de visibilizar la mujer en el mundo rural, haciéndoles partícipes de la creación y diseño del cartel conmemorativo del 8 de marzo de 2020, Dia internacional de la mujer. El tema del concurso es “la mujer en el mundo rural” desde la visión de la juventud en los municipios que integran la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia.","Text":"El premio, a parte de la participación que es importante, es que la imagen ganadora será la que represente el cartel del día Internacional de la mujer ,8 de marzo 2020. Tienes toda la información disponible en la página web……. No lo dudes y participa.","Link":"www.mancomunidadaltopalancia.es/news/cfjap"},{"Id":12586,"Name":"Jornada \"Desmuntem l'Amor Romàntic\"","Url":"http://xarxajove.info/noticies/jornada-desmuntem-lamor-romantic/","Icon":"/media/2hddth2i/jornada-desmuntem-amor-romantic.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Tags":["#LaRiberaAmbLaIgualtat","#LaRiberaambLaJoventut"],"Date":"2020-02-19","Description":"Des del Departament d'Igualtat amb col·laboració del Departament de Joventut de la Mancomunitat llança aquesta campanya per a desmuntar els mites de l'amor romàntic, sobre tot al voltant del 14 de febrer (San Valentí) que es tenen molt presents. A més, junt a aquesta campanya, el 19 de febrer de 2020 a les 17:30h tindrà lloc una jornada on s'abordarà aquesta temàtica, dirigida a adolescents i joves, i impartida pel Centre Dona Rural de Yàtova. Serà en la seu de la Mancomunitat (Sueca) i, per tal de facilitar la seua participació, oferim un servei d'autobús gratuït que passarà pels municipis de les persones inscrites. Les inscripcions poden ser a través d'aquest formulari: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEw7uy7uh2NUESGKBfM-H9TOfz6Qrfla31NbSwQMEYgwF3LA/viewform?usp=sf_link","Text":"","Link":""},{"Id":12263,"Name":"PLANTEM EL RIU MAGRE 2020,ALGEMESI.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/plantem-el-riu-magre-2020-algemesi/","Icon":"/media/mvsb011c/plantem-riu-magre.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-02-16","Description":"La Regidoria de Medi Ambient amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Algemesí, organitzen un any més l'activitat \"PLANTEM AL RIU MAGRE\". Es realitzarà una plantació a la zona del Molí Nou (Raval) amb l'ajuda de tots els ciutadants que vuiguen participar. A més, hi haura activitats per als més menuts, picadeta i detalls per a tots els participants. Activitat gratuïta!","Text":"Dia: Diumenge, 16 de febrer de 2020.Hora: 11.00h.Lloc: Molí Nou (Raval).Les inscripcions per a l'activitat al telèfon 683 142 476.E","Link":"http://espaijove.algemesi.es/"},{"Id":12532,"Name":"FESTIVAL DE LA CANÇÓ GRUP SCOUTS REBALSADORS","Url":"http://xarxajove.info/noticies/festival-de-la-canço-grup-scouts-rebalsadors/","Icon":"/media/s2rn0f4u/logo-rebalsadors.jpeg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["festivalcancionscoutsbetera, scoutsrebalsadors"],"Date":"2020-02-16","Description":"FESTIVAL DE LA CANÇÓ ORGANITZAT PEL GRUP SCOUTS REBALSADORS DE BÉTERA.","Text":"","Link":"https://www.gsrebalsadors657.org/"},{"Id":12963,"Name":"Propostes per a reduir el canvi climàtic. Alzira","Url":"http://xarxajove.info/noticies/propostes-per-a-reduir-el-canvi-climatic-alzira/","Icon":"/media/1kwngmxi/emissions-alzira.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa"],"Tags":["Alzira","Ecologia","Participació","Joventut Alzira"],"Date":"2020-02-16","Description":"Fins el pròxim 16 de febrer la ciutadania podrà participar fent suggeriments sobre les mesures per a reduir les emissions de CO2, exposades per la Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Econòmica de l’Ajuntament d’Alzira.","Text":"En 2016 l’Ajuntament d’Alzira es va adherir al Pacte d’Alcaldes, impulsat per la Diputació de Valencia, mitjançant Acord Plenari de data 27 de Juliol de 2016. D’altra banda en Juny de 2017, es va adherir al programa de Subvencions del Pacte d’Alcaldes, de la mateixa Diputació, per a redactar l’Inventari d'Emissions de Referència (IER), Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del canvi climàtic (ARVCC) i Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PAUS), amb l’objectiu d’aconseguir una reducció del 40% de les emissions de CO2 a l’any 2030. Accedint a la web municipal, en la portada trobaran la imatge que indica Objectiu 2030 reducció de les emissions: On estem, On anem, Mesures per a millorar. A més també s’indica un correu electrònic al que poden enviar els seus comentaris. En total s’han publicat tres documents que ja van ser presentant davant el Consell Local de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alzira, en la sessió celebrada el dia 5 de febrer, i que es troben disponibles a www.alzira.es, per a la seua consulta i proposta de suggeriments, al següent correu electrònic: mromero@etresconsultores.com  ","Link":"http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/noticies/11749-els-alzirenys-podran-fer-propostes-per-a-reduir-el-canvi-climatic"},{"Id":12903,"Name":"Excursió: La Cova de l'embornal de Vallada","Url":"http://xarxajove.info/noticies/excursio-la-cova-de-lembornal-de-vallada/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-02-15","Description":"És una cova aquàtica en la qual descendiràs per cascades, badinas i sifons. Té el sostre de diferents colors.","Text":"Punt d'eixida: En el Centre d'Informació Juvenil d'Ibi.Horari: A les 8 hores..Edat participants: A partir de 14 anys.Inscripcions: En el Centre d'Informació Juvenil d'Ibi.Termini d'inscripció: Fins al 11/02/2020.Més informació: 965 550 272","Link":"http://i2.wp.com/www.ibijuventud.com/wp-content/uploads/2020/02/AventuraT15febrero.jpg"},{"Id":12523,"Name":"Programació Juvenil Moixent Febrer - Març 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/programacio-juvenil-moixent-febrer-març-2020/","Icon":"/media/ppffd12k/prog-febrer-març-moixent_page-0001.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["activitats d'animació juvenil","CIJ","Moixent","Ajuntament de Moixent","Àrea de Joventut"],"Date":"2020-02-15","Description":"L'Ajuntament de Moixent i la Regidoria de Joventut, presenten la seua programació per a la joventut que es realitzarà el mes de febrer i de març.","Text":"","Link":"http://www.moixent.es/"},{"Id":13190,"Name":"Convocatòria V Certamen literari per a la Igualtat Casa de la dona","Url":"http://xarxajove.info/noticies/convocatoria-v-certamen-literari-per-a-la-igualtat-casa-de-la-dona/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-02-14","Description":"Pressentaciò en Ajuntament de Elx Concejalia d'Igualtat C/ Animes, 1 032020-Elx ò per correu electronic: cliterarioigualdad@elche.es","Text":"Termini de presentació fins al 03/04/2020","Link":""},{"Id":13187,"Name":"XXVIII Certamen escolar de narrativa curta en valencià Ajuntament d'Elx","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xxviii-certamen-escolar-de-narrativa-curta-en-valencia-ajuntament-delx/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-02-13","Description":"","Text":"*Pressentación en *AVIVA Elx, Plaça de San Juan, 6. 03203 Elx Fins 8/05/2020","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/13_30/2020_001479.pdf"},{"Id":13369,"Name":"TALLER DE CULTIU I COMERCIALITZACIÓ DE FONGS.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-de-cultiu-i-comercialitzacio-de-fongs/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-02-13","Description":"El cultiu de fongs és una alternativa als cultius tradicionals que permet la dinamització local, proporcionant productes de qualitat i ecològics amb escassa inversió. L'aplicació dels coneixements sobre el cultiu pot desenvolupar-se a escala familiar o bé a nivell industrial, creant llocs de treball i incrementant l'economia local.","Text":"Data: 13 i 14 de març de 2020 Lloc de realització: Estació Científica Font Roja Natura-UA. Ctra. Alcoi. Import: 30 euros Preinscripció: Oberta fins al 11 de març.","Link":"https://web.ua.es/va/seus/cocentaina/cursos-i-jornades/2019-2020/cultive-fongs/taller-de-cultivo-y-comercializacion-de-hongos.html"},{"Id":12351,"Name":"CONCURS CARTELL ANUNCIADOR DE LES FESTES DE CARNESTOLTES D'ELX 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-cartell-anunciador-de-les-festes-de-carnestoltes-delx-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-02-12","Description":"","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 14 de 22/01/2020. Presentació: Registre General de l'Ajuntament d'Elx (Plaça Baix S/N) Termini de Presentació: Fins a 12/02/2020. Més informació: Tel.: 966658209 i e-mail: fiestas@elx.es","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/01/22_14/2020_000556.pdf"},{"Id":13498,"Name":"Alaquàs celebra el Dia de l'Arbre amb la plantació de nous exemplars","Url":"http://xarxajove.info/noticies/alaquas-celebra-el-dia-de-larbre-amb-la-plantacio-de-nous-exemplars/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Tags":[],"Date":"2020-02-12","Description":"Prop d'un centenar de veïns i veïnes van participar en aquesta cita mediambiental organitzada per l'Ajuntament d'Alaquàs que té per objectiu fomentar la cura de la naturalesa i el respecte al medi ambient","Text":"Dissabte passat 8 de febrer a Alaquàs es celebrava una jornada mediambiental que va comptar amb una important resposta per part de la ciutadania. Prop d’un centenar de veïns i veïnes es donaven cita per sumar-se a la plantació d’arbres. Amics i famílies al complet participaren en aquesta activitat que s’emmarca dins de la celebració del dia de l’Arbre. Als equips de treball els van vore distribuïts pel parc i plaça del Rollet, al carrer Antonio Machado i l'Albereda nord. Entre els arbres plantats es troben espècies com les orquídies, pereres de flor o l'arbre del coral sudafricà, a més de pins pinyoners donats pel Centre Nacional de Recursos Genètics Forestals, entre altres. Fa tan sols una setmana, el Consell de Xiquets i xiquetes d’Alaquàs protagonitzava una nova jornada de conscienciació mediambiental amb la plantació de diferents arbres fruiters en la col.lecció botànica ubicada als Horts Urbans d’Alaquàs. Activitats promogudes per l’Ajuntament d’Alaquàs per fomentar iniciatives participatives apropant a la ciutadania la cura de la naturalesa i el respecte al mediambient.","Link":"https://www.alaquas.org/noticia/17845/0/alaquas_celebra_dia_arbre_plantacio_nous"},{"Id":12883,"Name":"Taller de Còmic i Manga","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-de-comic-i-manga/","Icon":"/media/kfbnum5v/cartell-taller-de-co-mic-format-instagram.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Espai Jove","participación activa","cómic","salón del cómic","Área de Juventud","Juventud","Llíria","Llíria Jove"],"Date":"2020-02-10","Description":"Taller de Còmic i Manga. L'objectiu del Taller Còmic és el d'acostar i fer accessible a les/els participants sensibilitzats cap al món de la història gràfica i el dibuix. En les sessions es mostrarà i practicarà el procés a seguir per a la creació d'una narració visual.","Text":"Inscripcions:Correu electrònic: lliriajove@lliria.esTelèfon: 673683606Instagram: @lliriajove Data:10 de Febrer, 17 de Febrerr i 24 de Febrer Horari: 17:30 a 19:30 Lloc: Espai Jove, Carrer Andoval, 2, 46160 Llíria  ","Link":"https://www.instagram.com/lliriajove/"},{"Id":12147,"Name":"VIATGES A LA NEU , VALL D'ALBAIDA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/viatges-a-la-neu-vall-dalbaida/","Icon":"/media/iatgf5rw/eixida-a-esquiar-a-javalambre-4.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-02-09","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":12746,"Name":"Festa de l'arbre a Alzira.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/festa-de-larbre-a-alzira/","Icon":"/media/yc3fc10e/dia-de-larbre-alzira.jpg","Program":["Voluntariat"],"Tags":["Alzira","Joventut Alzira","Voluntariat","Riu Xúquer","Festa de l'arbre","ecologia"],"Date":"2020-02-09","Description":"Alzira celebrarà enguany la Festa de l’Arbre al Nou Mirador del Xúquer.","Text":"L'Ajuntament d'Alzira celebrarà el proper diumenge 9 de febrer la \"Festa de l'Arbre\" amb activitats per a tota la família des de les 10 fins a les 13 hores en les quals ens acompanyaran els personatges \"Bernat i Sucro\", que representen l'Anell Verd. En esta ocasió la jornada se celebrarà al Nou Mirador del Xúquer, un espai que demana la participació de la ciutadania per a la seua millora i posada en valor. Les persones que hi vullguen participar podran col·laborar amb la plantació d'arbres. Cal acudir a peu o amb bicicleta al mateix Mirador del Xúquer, ubicat al Malecó enfront del poliesportiu Fontana Mogort, a partir de les 10 del matí. A més, s'oferirà als assistents un esmorzar popular a càrrec de l'Ajuntament. A més de la plantació d'arbres, també s'han planificat tallers coordinats per les associacions i empreses col·laboradores, Creu Roja, Recuperacions Xúquer i Interpreta Natura. També la Cooperativa local Alzicoop col·laborarà regalant plantes als assistents. La ruta d'observació guiada \"Conéixer la Fauna\", que començarà a les 10, serà una altra de les activitats on des del mateix Mirador tindrem l'oportunitat de visualitzar un major nombre de pardals aquàtics, com són els blauets o la garseta blanca. Finalment, hi haurà un acte recordatori del contacontes Llorenç Giménez Tarazona, motiu pel qual realitzarem a les 12 hores un homenatge amb la plantació del seu arbre.","Link":"http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/noticies/11732-alzira-celebrara-enguany-la-festa-de-l-arbre-al-nou-mirador-del-xuquer"},{"Id":11940,"Name":"CURS D'EDUCADOR/A DE MENJADOR I MANIPULADOR D'ALIMENTS A CÀRCER I GAVARDA (LA RIBERA ALTA)","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-deducadora-de-menjador-i-manipulador-daliments-a-carcer-i-gavarda-la-ribera-alta/","Icon":"/media/xr4hj4ey/curs-educador-de-menjador-i-manipulador-aliments-carcer-i-gavarda-ribera-alta.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Formació","Joves","Joventut","JoventutRiberaAlta"],"Date":"2020-02-08","Description":"📣 CURS D'EDUCADOR/A DE MENJADOR I MANIPULADOR D'ALIMENTS A CÀRCER I GAVARDA! 📝📚 . 👉 Dirigit a joves a partir de 18 anys. . ⏱ Durada: 30 hores de formació teòric - pràctica. . 📅 Dates i horaris: Del 8 de febrer al 14 de març. Dissabtes, de 09:00 a 14:00 h. . ℹ Informació i preinscripció: Per telèfon (962 580 016 - Càrcer // 962 594 165 - Gavarda). E-mail (rosa_serrano@carcer.net // smtormo@gmail.com).","Text":"","Link":""},{"Id":12516,"Name":"Curs MAT l'Alcudia de Crespins","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-mat-lalcudia-de-crespins/","Icon":"/media/4wcfg3a3/fb_img_1580120240307.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Curs MAT","l'Alcudia de Crespins"],"Date":"2020-02-08","Description":"Des de la Regidoria de Joventut i Esports de l'Alcudia de Crespins hem organitzat el curs de monitor/a d´activitats de temps lliure. Podeu inscriure-vos a l´Espai Jove, a l´ADL o mitjançant aquest enllaç: https://docs.google.com/forms/d/1kShqpXr5C7TDT_e1Zn9lw3jT8OcV_DK17qlH4kiyUrE/edit?usp=sharing","Text":"","Link":"http://www.lalcudiadecrespins.es/va/report/curs-monitora-dactivitats-temps-lliure-educatiu-infantil-juvenil"},{"Id":12772,"Name":"Taller de Defensa Personal Femenina (1)","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-de-defensa-personal-femenina-1/","Icon":"/media/znkaw0ea/defensa-personal-sollana.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Date":"2020-02-08","Description":"Taller de Defensa Personal Femenina. Dirigit a dones i xiques a partir de 12 anys. Dissabte 8 de febrer de 2020 de 11:00 h a 14:00 h Objectius: - Augmentar l'autoestima i seguretat. - Elevar la confiança en si mateixa. - Interioritzar hàbits realistes de prevenció. - Practicar situacions reals de perill. - Aprendre tècniques senzilles i contundents.","Text":" Termini d'inscripció Del 20 de gener 2020 al 06 de febrer 2020 Al centre Cultural ","Link":"http://www.sollana.es/va/mediambient"},{"Id":12926,"Name":"EL DISSABTE 8 DE FEBRER TINDRÀ LLOC “FEMNATURA”, LA NETEJA DE LA COVA NEGRA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-dissabte-8-de-febrer-tindra-lloc-femnatura-la-neteja-de-la-cova-negra/","Icon":"/media/xl1jujnk/femnatura-web_mesa-de-trabajo-1.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Tags":["Xarxa Jove","xàtiva","CJX","NETEJA","COVA NEGRA"],"Date":"2020-02-08","Description":"Aquest dissabte 8 de febrer tindrà lloc la segona fase del projecte “FemNatura” que consistirà en una gran recollida de residus al paratge natural de la Cova Negra amb motiu del Dia Internacional de l’Ecologisme. Recordem que aquest projecte, impulsat pel Consell de la Joventut de Xàtiva i organitzat conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient de l’ajuntament de Xàtiva, amb el suport de Land of Hope i el grup de joves ecologistes anomenat “Ecoteen”, constava de dues fases. La primera d’elles va tindre lloc el passat 14 desembre de 2019, amb motiu del Dia Internacional de les Muntanyes, en la que es va fer una excursió pel paratge per tal de fer un anàlisi i detectar els residus existents per tal de planificar de manera adequada aquesta segona fase. La segona i última fase, com ja s’ha explicat, constarà definitivament en una gran neteja i recollida dels residus que trobem, per a fer un posterior triatge i separació per a reciclar-los correctament. A més, es farà un cens dels residus trobats, per al que es pesarà tot el que recollim per tal de fer un informe final. L’eixida serà a les 8:00h des de la porta de l’ajuntament i la tornada està prevista sobre les 13:00h, encara que els membres del CJX es quedaran per tal de fer la separació i el triatge dels residus. A més, es facilitaran guants i bosses per als participants, que s’organitzaran en grups per tal de cobrir les majors zones possibles del paratge. Recordem que és una activitat oberta a tothom, gratuïta i per a totes les edats, per això, vos animem a que participeu totes i tots per tal de deixar el nostre paratge natural el més net possible. Vos esperem!","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/el-dissabte-8-de-febrer-tindra-lloc-femnatura-la-neteja-de-la-cova-negra/"},{"Id":13041,"Name":"«FemNatura» recull més de 190 kg de residus als paratges naturals de Xàtiva","Url":"http://xarxajove.info/noticies/femnatura-recull-mes-de-190-kg-de-residus-als-paratges-naturals-de-xativa/","Icon":"/media/culod1zs/w-800x566.jpg","Program":["Educació en la participació","Voluntariat"],"Tags":["xarxajove","CJX","fem natura","XÀTIVA","Àrea de Joventut"],"Date":"2020-02-08","Description":"🌎𝗙𝗘𝗠𝗡𝗔𝗧𝗨𝗥𝗔🌳 ♻️𝑅𝐸𝐶𝑂𝐿𝐿𝐼𝐷𝐴 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝑆 𝐼 𝑁𝐸𝑇𝐸𝐽𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐶𝑂𝑉𝐴 𝑁𝐸𝐺𝑅𝐴 𝐼 𝐿𝐴 𝐶𝐴𝑆𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐿𝐿𝑈𝑀⛰ ‼️ Més de 190 Kg de residus recollits ♻️✅ 📣El passat dissabte va tindre lloc l’activitat “FemNatura”, una iniciativa que va sorgir del Consell de la Joventut de Xàtiva i a la que immediatament es va sumar la Regidoria de Medi Ambient de l’ajuntament de Xàtiva, a la que volem agrair tot el suport i la dedicació per tal de poder tirar endavant aquesta activitat. 👏🏼 Va ser un èxit total, malgrat que parlar d’èxit en aquest cas implica una reflexió molt profunda. Èxit en quant a participació, feina realitzada i quantitat de residus recollits, però desolació al enfrontar-nos al resultat i a la realitat dels nostres paratges. Tenim molta feina per davant, cal molta més educació i sensibilització, i en aquesta lluita ens trobarem sempre el Consell de la Joventut de Xàtiva. #FemNatura #CJX #Ecologisme —– La segona part de l’Activitat «Fem Natura», organitzada conjuntament pel Consell de la Joventut de Xàtiva i la regidoria de Medi Ambient, va reunir al voltant de 70 voluntaris i voluntàries que van acabar recollint quasi 193 kilograms de residus, el que suposa 2,75 kilograms de mitja per persona. L’eixida va tindre lloc a les 8:30 des de la porta de l’Ajuntament de Xàtiva, i al llarg del matí es va proporcionar fruita, cafè i aigua per als assistents, que es van repartir en tres zones per tal de realitzar l’arreplegada: Arcadetes-Cova Negra-Casa de la Llum (10,45 kg), Casa de la Llum-Naixement de Bellús (57,6 kg) i pàrquing i zona de l’Aventador (44 kg), malgrat que a aquestes zones acordades es va unir una arreplegada durant el camí, que no estava prevista, degut a la gran quantitat de deixalles escampades especialment per la travessa i la carretera de Bixquert, i que van suposar més de 80 kg de fem arreplegat. Entre els residus trobats destaquen canonades, ferros, joguets de plàstic, una pila de bany, un matalàs o fins i tot parts d’un cotxe, a més de nombrosos plàstics, papers, botelles, trossos de cristall, alumini i cigarrets. L’activitat va finalitzar al voltant de les 13 del migdia, encara que els organitzadors van realitzar posteriorment un exhaustiu triatge per tal de fer inventari de tot el fem trobat així com la neteja selectiva per tal de depositar-la a l’ecoparc de Xàtiva.","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/femnatura-recull-mes-de-190-kg-de-residus-als-paratges-naturals-de-xativa/"},{"Id":12957,"Name":"Reunió d´alumnat actiu a Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/noticies/reunio-d-alumnat-actiu-a-alaquas/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Tags":[],"Date":"2020-02-07","Description":"El passat 7 de febrer tinguerem una reunió amb l´alumnat actiu d´Alaquàs per a preparar la festa de carnaval que tindrá lloc el proper 21 de febrer. Xarrarem, soparem i compartirem temps. I pomptet a dormir per que el dissabte i diumenge teniem dues trobades amb altres municipis.","Text":"","Link":""},{"Id":13200,"Name":"I CONCURS GRUPS DE MÚSICA ALCOI SONA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/i-concurs-grups-de-musica-alcoi-sona/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-02-07","Description":"El concurs té l'objetiu de promoure i incentivar la música en directe de grups musicals","Text":"El termini per presentar les maquetes será del 10 de febrer fins al 13 de març de 2020","Link":"https://www.alcoi.org/ca/areas/juventud/alcoi_sona.html"},{"Id":12931,"Name":"CONCURS DE CARTELLS PER A LA “IV TROBADA DE MUIXERANGUES A XÀTIVA”","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-de-cartells-per-a-la-iv-trobada-de-muixerangues-a-xativa/","Icon":"/media/mzmprqbz/xarxes-2-bases-concurs-muix_mesa-de-trabajo-1-800x566.jpg","Program":["Educació en la participació"],"Tags":["XarxaJove","Xàtiva","muixerangues","Cartells"],"Date":"2020-02-07","Description":"La Muixeranga de Xàtiva, associació membre del CJX, realitzarà el proper mes d’abril la seua quarta trobada muixeranguera, un encontre en el que participen diferents colles d’arreu del territori i que suposa l’actuació més important i esperada de l’any. Per això, un any més, convoquem conjuntament aquest concurs que servirà per obtindre el cartell anunciador oficial de la “IV Trobada de Muixerangues a Xàtiva”. Vos deixem les bases del concurs i vos animem a participar i fer pinya amb la Muixeranga de Xàtiva!","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/concurs-de-cartells-per-a-la-iv-trobada-de-muixerangues-a-xativa/"},{"Id":12937,"Name":"Decideix XÀTIVA 2020: Participa per a decidir en que s’inverteixen 300.000€","Url":"http://xarxajove.info/noticies/decideix-xativa-2020-participa-per-a-decidir-en-que-s-inverteixen-300000/","Icon":"/media/vrtj5jkq/decideix-2_mesa-de-trabajo-1-800x566.jpg","Program":["Educació en la participació"],"Tags":[],"Date":"2020-02-07","Description":"Una de les característiques més importants del Consell de la Joventut de Xàtiva és la participació, per això estem formant part del grup motor que gestionarà el Decideix Xàtiva 2020. Aquest procés participatiu es va encetar a la legislatura anterior i consisteix en que la ciutadania pot decidir en que s’inverteix una part del pressupost municipal, en aquest cas, 300.000€. Tot açò s’estructura en un procés en el que primerament la ciutadania elabora les seues propostes, a nivell individual o col·lectiu, les enregistra a una plataforma web, i si acompleix els requisits tècnics i de viabilitat podran passar a votació! Una vegada tancat el període de presentació de propostes i fet l’estudi tècnic, s’obri el procés de votació de propostes, en el que podran participar totes aquelles persones majors de 16 anys empadronades a Xàtiva abans de l’1 de gener de 2020. Finalment, les tres propostes més votades seran assimilades i executades per l’ajuntament al llarg del 2021. Si vols saber més informació sobre aquest procés i per tal de facilitar la tasca d’elaboració de propostes, s’han organitzat una sèrie de tallers temàtics en el que el Grup Motor i els tècnics de participació t’ajudaran a definir la teua proposta i plantejar-la el millor possible. Atenció!, encara que els 3 tallers programats són temàtics (Gènere, Mobilitat i Joventut) no vol dir que totes les propostes hauran de ser referents a aquestes temàtiques, al contrari, es podran fer propostes de qualsevol àmbit fora dels tallers! Els tallers programats són els següents: Perspectiva de Gènere i Igualtat: Dissabtes 1 i 15 de febrer de 10h a 12h. Urbanisme i Mobilitat: Dimecres 5 i 19 de febrer de 18:30h a 20:30h. Projectes Juvenils: Divendres 14 i 28 de febrer de 18:30h a 20:30h. Des del Consell de la Joventut de Xàtiva estem molt contentes de formar part del Grup Motor i d’aquest procés participatiu, i vos animem a participar dels tallers i en l’elaboració i votació de propostes. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen, baixa al carrer i participa!","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/decideix-xativa-2020-participa-per-a-decidir-en-que-sinverteixen-300-000e/"},{"Id":12318,"Name":"PREMIS ESPORTIUS PROVINCIALS, ANUALITAT 2019.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/premis-esportius-provincials-anualitat-2019/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-02-04","Description":"Premis als Millors Esportistes, Masculí i Femení. Premi al Millor Club Esportiu. Premi al/a la Millor Esportista amb diversitat funcional. Premie Promeses. Premi al/a la Millor Tècnic/a Esportiu/a.","Text":"Butlletí Oficial de la Província d'Alacant nº 9 de 15/01/2020. Convoca: Diputació Provincial d'Alacant. Sol·licituds: Presencialment, en el Registre General d'aquesta Diputació Provincial, en C/ Tucumán, núm. 8, 03005. Telemàticament en l'adreça: https://diputacionalicante.sedelectronica.es. Termini: Fins al 04/02/2020. ","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/01/15_9/2020_000265.pdf"},{"Id":11941,"Name":"XX CONCURS CARTELL ANUNCIADOR \"DIA DE LA DONA 2020\" CARCAIXENT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xx-concurs-cartell-anunciador-dia-de-la-dona-2020-carcaixent/","Icon":"/media/is4axdok/cartell_dona.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-02-03","Description":"","Text":"L’Ajuntament de Carcaixent convoca concurs per a la realització del cartell anunciador dels actes al voltant del Dia Internacional de la Dona que se celebraran al mes de març de 2020. BASES PROVISIONALS OBJECTEL’objecte d’este concurs és confeccionar el cartell que anunciarà i promocionarà els actes al voltant del Dia Internacional de la Dona del mes de març de 2020 a Carcaixent. PARTICIPANTSPodran participar-hi totes les persones que ho desitgen. PREMIEl concurs estarà dotat d’un únic premi de 400 euros. La dotació del premi estarà subjecta a la normativa fiscalvigent i es pagarà de l’aplicació pressupostària «Concurs Cartell Setmana de la Dona» del pressupost de l’Ajuntament de Carcaixent de l’exercici 2020. TERMINI D’ADMISSIÓEl termini d'admissió d'originals comença a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el BOP i finalitza de forma improrrogable el dilluns 3 de febrer de 2020 a les 15:00h. CONDICIONS TÈCNIQUESEls cartells podran realitzar-se en tècnica lliure. En el cas que el cartell no estiga dissenyat de forma artesanalsinó per ordinador, esfarà preferiblement en format digital TIFF.Les obres seran presentades sobre un suport rígid que faça factible exposarles. Les dimensions no podran superar els 50 cm X 70 cm. En els cartells dissenyats per ordinador, i de forma ben visible, haurà de figurar: 8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. CARCAIXENT 2020 En els cartells dissenyats de forma artesanal serà opcional, a criteri de l’artista, que figure el text 8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA CARCAIXENT 2020. En tot cas, l’organització s’encarregarà de fer la posterior inserció del text en impremta. També, ha d’haver-hi suficient espai lliure per a la inserció dels logotips oficials. PRESENTACIÓEls cartells portaran en el revers el lema de l’obra. S’adjuntarà un sobre tancat (per tal de garantir l’anonimat de l’autoria) en què es farà constar, fora, el lema del cartell i, en l’interior, les dades personals: adreça, telèfon i fotocòpia del DNI. Els cartells es presentaran al departament de Cultura, ubicat en Plaça Major, 9- 2n (dalt del jutjat), de dilluns a divendres d’11 a 15 hores. JURATEl Jurat serà designat per l’Ajuntament de Carcaixent i estarà format per:- com a mínim, dos professionals de l’art.- dos persones responsables polítiques de les àrees implicades en la programació dels actes al voltant del Dia Internacional de la Dona, Igualtat i Cultura.- la tècnica de l'Àrea d'Igualtat, coma responsable de l’organització del programa d’activitats.- com a secretària, la tècnica de l’Àrea de Cultura. El jurat en valorarà la qualitat gràfica i l’eficàcia anunciadora i informativa com a cartell del Dia Internacional de la Dona.El fet de presentar-se al concurs suposa la total acceptació de les bases. El cartell premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament de Carcaixent per a la seua reproducció, que serà distribuïda pel municipi i pels seus voltants amb motiu del 8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.L’Ajuntament de Carcaixent es reserva la possibilitat de programar una exposició amb les obres presentades si, al seu parer, es considera oportú, en les dates al voltant del Dia Internacional de la Dona. Per això mateix, les obres presentades es podran retirar a partir del 16 de març i fins al 30 d’abril.","Link":"http://www.carcaixent.es/va"},{"Id":12924,"Name":"El CJX publica una unitat didàctica sobre el bombardeig de Xàtiva","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-cjx-publica-una-unitat-didactica-sobre-el-bombardeig-de-xativa/","Icon":"/media/otahoo5g/ffff_mesa-de-trabajo-1.jpg","Program":[],"Tags":["xarxajove","consell de la joventut xàtiva","Xàtiva"],"Date":"2020-02-03","Description":"EL CJX PUBLICA UNA UNITAT DIDÀCTICA SOBRE EL BOMBARDEIG Una unitat didàctica on s’expliquen els tràgics fets que ocorregueren a l’estació de Xàtiva l’any 1939 que es treballarà a l’assignatura d’història als instituts de la localitat. L’any 2019 es van complir 80 anys del Bombardeig que va patir la nostra localitat a les acaballes de la Guerra Civil, uns tràgics fets que no es poden oblidar i dels que cal fer pedagogia, sobretot entre els més joves, per tal de que no es tornen a repetir mai més. Per això, el Consell de la Joventut de Xàtiva, en col·laboració de l’IES Josep de Ribera vam editar una unitat didàctica on s’explicava el que va passar i que es va treballar entre els alumnes del propi Ribera i de l’IES Lluís Simarro. Enguany es torna a publicar aquesta unitat didàctica, amb unes xicotetes actualitzacions, per tal de que es torne a treballar als instituts de cara a l’acte en memòria de les víctimes que tindrà lloc el proper diumenge 16 de febrer, sumant-se enguany també a aquesta iniciativa el col·legi Claret. A la unitat didàctica trobem un article de Salvador Català, una breu bibliografia relacionada amb el Bombardeig, unes fotografies de l’any 1939 on es veuen a vista aèria les explosions, unes preguntes amb l’objectiu de crear un debat, una breu explicació i unes fotografies dels actes en homenatge a les víctimes que s’han anat realitzat i una explicació de l’Aixopluc, el monument realitzat per l’artista Miquel Mollà que trobem davant de l’estació, i que es va inaugurar l’any 2007 gràcies a la iniciativa dels membres del Consell de la Joventut d’aquell moment. A banda dels alumnes dels instituts, tothom pot visualitzar aquesta Unitat Didàctica al nostre lloc web de manera digital. Des del Consell de la Joventut de Xàtiva valorem aquesta iniciativa de “Molt positiva i necessària. Els i les joves hem de jugar un paper clau en la recuperació de la memòria històrica i la reparació, cal que s’explique el que va passar i els seus motius per tal de que no puga tornar a passar”.","Text":"","Link":"https://issuu.com/conselldelajoventutdexativa/docs/unitat_did_ctica_el_bombardeig_de_l"},{"Id":12438,"Name":"II Setmana pel Clima i el Medi Ambient de Quart de Poblet, del 24 de gener al 2 de febrer.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/ii-setmana-pel-clima-i-el-medi-ambient-de-quart-de-poblet-del-24-de-gener-al-2-de-febrer/","Icon":"/media/w2teygrx/82283748_10221191478837146_5441758842893369344_o.jpg","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Tags":["Quart de Poblet","Medi Ambient","Clima","Sostenibilitat","Educació Ambiental","Plogging"],"Date":"2020-02-02","Description":"Quart de Poblet ha donat inici a la seua 2a Setmana pel Clima i el Medi Ambient, que se celebrarà del 24 de gener al 2 de febrer, amb nombroses activitats lúdiques, esportives i educatives per a tots els públics, Ll'objectiu principal que es persegueix és la conscienciació respecte a la cura del medi ambient.","Text":"Quart de Poblet ha donat inici a la seua 2a Setmana pel Clima i el Medi Ambient, que se celebrarà del 24 de gener al 2 de febrer, amb nombroses activitats lúdiques, esportives i educatives per a tots els públics, Ll'objectiu principal que es persegueix és la conscienciació respecte a la cura del medi ambient. Sota el lema \"Quart de Poblet en acció pel Clima i el Medi Ambient\", es vol posar en valor el medi ambient, conscienciant i compartint coneixements per a fer del municipi un lloc més sostenible. A més, es tracta d'una setmana que acull diferents efemèrides: el Dia Mundial per la Reducció de les Emissions de CO₂, el Dia Mundial de l'Educació Ambiental i el Dia de l'Arbre de la Comunitat Valenciana. La Setmana donarà principi el divendres 24 de gener amb l'arbre dels desitjos al parc de la parada de metro \"Quart de Poblet\", en el qual participaran els col·legis del municipi que han treballat els desitjos per un planeta més sostenible. El propi alumnat adornarà amb els seus desitjos les branques de l'arbre plantat l'any passat com a recreació de l'obra d'art efímera de Yoko Ono situada en el museu Guggenheim de Bilbao. També es realitzaran tallers dins del marc del projecte \"Recicla amb els 5 sentits\", una iniciativa d'educació i conscienciació ambiental afavorit per ECOEMBES i la Generalitat Valenciana.Atesa la vocació educativa i sensibilitzadora d'aquesta Setmana, es duran a terme tres taules redones integrades per experts i professionals. En la mateixa jornada inaugural, se celebrarà la primera d'elles sota el títol de \"Canvi climàtic: educació, formació i sensibilització\". El dijous 30 de gener i el divendres 31 es realitzaran les altres dues taules redones, denominades \"Iniciatives municipals pel clima\" i la següent com a \"Jornada sobre Desenvolupament Urbà Sostenible\".   Una altra de les activitats més destacada és la 2a Carrera Plogging en la qual, un any més, els i les participants realitzaran exercici amb aquesta singular carrera en la qual es recullen residus dels carrers del municipi. A més s'impartirà una masterclass de zumba en finalitzar el recorregut.Dins del programa també es recull una àmplia i variada oferta d'activitats que ha sigut possible gràcies al treball transversal entre les diferents àrees municipals i a la participació de les entitats Fundació Limne, Associació per a l'Agricultura Ecològica \"l'Animeta\", Club Atletisme Quart de Poblet i Quart Per l'Esport. Així, els dissabtes 25 de gener i 1 de febrer a les 10 hores tindrà lloc una Ruta de l'Aigua, a la qual es pot inscriure's en turismo@quartdepoblet o en l'Oficina d'Informació Turística, situada a la Casa de Cultura. La Fira pel Clima i el Medi Ambient, en la qual es realitzaran diversos tallers i activitats, se celebrarà el dissabte 25 de 10.30 a 14.30 hores en l'avinguda San Onofre. El diumenge 26, a les 10 hores, tindrà lloc una visita al Centre d'Interpretació, que consistirà en una visita guiada de dues hores per les exposicions i el Parc Natural del Túria. Les persones interessades poden inscriure's en participa@limne.org. El cap de setmana següent continuaran les activitats amb un contacontes sobre reciclatge i biodiversitat, que se celebrarà el dissabte 1 a les 12 hores a la Biblioteca Municipal Enric Valor; a les 12.30 hores serà el torn de l'activitat Horts d'Animeta, una visita guiada als horts urbans a la qual es pot inscriure's en lanimeta@gmail.com. Finalment, el diumenge 2 de febrer, hi haurà una activitat de biodiversitat a les 10 hores, a la qual es pot apuntar-se en participa@limne.org; i de 10.30 a 12 hores, es podrà participar en la Ruta Botànica Inclusiva, que eixirà de San Onofre, inscrivint-se en equipo.inspirat@gmail.com.A més, el divendres 31, els col·legis celebraran el Dia de l'Arbre amb la plantació d'arbres en els seus centres.","Link":"http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=9615&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&fbclid=IwAR2SHaoRbd5JCcTm7YefluzUGyp00zVM76JWQA31QEueUPCfKap419UvtYo"},{"Id":12653,"Name":"Gimcana Jove","Url":"http://xarxajove.info/noticies/gimcana-jove/","Icon":"/media/dwopinw1/img_20200131_155158_553.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Date":"2020-02-01","Description":"Activitat dirigida a joves entre 10 i 15 anys. Dissabte 1 de Febrer a les 16.00 h. T'esperem al Poliesportiu. NO CAL INSCRIPCIÓ.","Text":"","Link":""},{"Id":12529,"Name":"Participa al Campionat de Futbolí solidari a benefici de la SPAX del proper 1 de febrer","Url":"http://xarxajove.info/noticies/participa-al-campionat-de-futboli-solidari-a-benefici-de-la-spax-del-proper-1-de-febrer/","Icon":"/media/1wybrm5u/campeonato-futbolin-solidario.jpg","Program":[],"Tags":["Xarxa Jove","xàtiva","SPAX"],"Date":"2020-02-01","Description":"El proper dissabte 1 de febrer tindrà lloc un Campionat de Futbolí solidari organitzat pel Rotary Club en el que els beneficis aniran destinats a la Protectora d’animals de Xàtiva SPAX, associació membre del CJX. L’esdeveniment tindrà lloc al CCX (Av. Corts Valencianes S.N.) i començarà a les 10h. El preu d’inscripció és de 30€ per parella en el que s’inclourà també un esmorzar típic (beguda no insclosa). Els premis seran de 200 euros el primer premi i de 100 euros el segon. Per a més informació contacteu al telèfon 616713475 (Julio). Des del Consell de la Joventut vos animem a participar del torneig per tal d’ajudar en la mesura del possible a la SPAX, que després de les últimes plogudes han tingut molta feina i molts problemes al refugi.","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/participa-al-campionat-de-futboli-solidari-a-benefici-de-la-spax-del-proper-1-de-febrer/"},{"Id":10221,"Name":"Concurs de Graffiti Alaquàs Art Urbà","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-de-graffiti-alaquas-art-urba/","Icon":"/media/y3dbkgy2/concurs-grafiti-todos-los-logos_mesa-de-trabajo-1.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Concurs","Art Urbà","Igualtat de gènere","Igualtat","Grafiti"],"Date":"2020-01-31","Description":"L'Ajuntament d'Alaquàs vol plasmar una altra forma d'art en diverses parts de la localitat, i que serveixin d'embelliment a la localitat i com a possible reclam turístic.L'Ajuntament d'Alaquàs i la seua regidoria de Joventut, volen plasmar una altra forma d'art en diverses parts de la localitat, i que serveixin d'embelliment a la localitat i com a possible reclam turístic.És precís facilitar el context, marc i reconeixement adequat per a fer visible espais concrets, creacions, artistes, etc, referents tots ells, de la Cultura Urbana i del món del graffiti, d’Alaquàs, resta de la Comunitat Valenciana i territori espanyol.","Text":"  Amb aquesta intenció s’han confeccionat les Bases del “CONCURS DE GRAFITS. ALAQUÀS ART URBÀ 2019-2020” on s’estableixen els terminis, criteris, a seguir a aquest procés i de les que es farà la pertinent publicitat i difusió a través de la plana web de l’Ajuntament d’Alaquàs. BASES 1.PARTICIPANTS Pot participar en aquest certamen qualsevol persona o grup de persones majors de 16 anys que demostren un adequat nivell artístic en el camp del grafit. La inscripció serà gratuïta. En el cas de menors d'edat, l’autorització del pare, mare o tutor / a legal per a la participació en aquest Certamen, així com per a qualsevol cessió relacionada amb el mateix. Possibilitat de participar de forma individual (1 sol escriptor) o per grups (màxim 3 escriptors) 2. INSCRIPCIÓ I TERMINIS El termini de presentació començarà un cop publicades les bases, i finalitzarà el 31 de gener de 2020. La presentació de les propostes serà: Primera opció: Per REGISTRE d’ ENTRADA OFICIAL de l’Ajuntament d’Alaquàs al Carrer Major, 88 46970 Alaquàs. Horari: Dilluns de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores De dimarts a divendres de 9 a 14 hores. (Pot haver modificació horària del registre municipal) Segona opció: Per CORREU CERTIFICAT enviat a l’Ajuntament d’Alaquàs al Carrer Major, 88 46970 Alaquàs (València). Per a qualsevol dubte i aclariment existeix la possibilitat de telefonar al 96 150 23 43 o escriure un correu electrònic a departamentjoventut@alaquas.org L’execució dels treballs s’ha de dur a terme, amb un acord entre les parts, abans del 15 de març de l’any 2020. L’obra s’haurà de iniciar i finalitzar en un màxim de 4 dies consecutius. En cas que el/s guanyador/s foren de fora de la Província de València es valorarà la possibilitat de contemplar les dietes als guanyadors/es del premi amb 200€. Un mateix grup o individu pot presentar una o dos obres. Els materials per l’execució de l’obra serà subministrat per l’Ajuntament d’Alaquàs. 3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: En sobre tancat indicant al seu exterior les dades de la persona de contacte i lema de l’obra amb el bolletí d’inscripció i la següent documentació: Esbós en A3 apaïsat, amb el que es pretén plasmar (indicant darrere el lema de l’obra, lloc o espai). Possibilitat de presentar més d’un A3 per les dimensions del mur. Informació de colors i quantitat de material precís. Temàtiques, i lloc o espai objecte del treball dels que s’han proposat: Mur perimetral de parc del dijous i el seu escenari. Mides 36 metres per 4 metres d’alçada. TEMÀTICA: igualtat, igualtat de sexe, educació, l’ús del valencià, i l’art. Declaració jurada d’exclusivitat de les obres presentades. Fotocòpia de DNI. Fotos d’altres obres realitzades. Enllaços web, xarxes socials, textos explicatius de l’obra, etc. En cas de ser menor d’edat, l’autorització paterna o materna o del responsable legal. 4. PREMIS S’estableix una quantitat econòmica de 1.500 € (menys l’IRPF corresponent) per al guanyador de l’obra presentada. La quantia s’abonarà una volta estiga terminat el graffiti. El Jurat pot declarar deserts els premis. 5. FASES Fase 1: Recepció de propostes i fulles d’inscripció al concurs que acabarà el/l’ 31 de gener de 2020. Una vegada finalitze, es farà una comunicació oficial als autors o a les autores de les obres. Fase 2: Un jurat nomenat a l’efecte i presidit per l’Alcalde d’Alaquàs triarà un total de dues obres, de forma que la segona obra quedarà com a suplent de l’obra guanyadora. En cas de haver només una obra i no tindre la qualitat suficient segons el jurat, l’organització podrà deixar el lloc o espai desert. Una vegada finalitze, es farà una comunicació oficial als autors o a les autores de les obres. 6. JURAT I CRITERIS El jurat presidit i designat per l’Alcalde d’Alaquàs o en qui delegue estarà integrat per: El Regidor o la Regidora de Joventut. Un o una tècnic o tècnica de l’Ajuntament d’Alaquàs que fa de secretari. Una persona pertanyent a associacions o col·lectius estables relacionats amb els espais objecte del concurs. Un persona pertanyent a associacions o col·lectius estables relacionats amb la cultura urbana. Els criteris a valorar seran: Qualitat artística. Originalitat. Dificultat d'execució. A qualsevol de les fases, el Jurat podrà desqualificar qualsevol concursant pels següents motius o situacions: Grafits o dibuixos fora dels espais i horaris assignats per l'organització. Grafits que constituïsquen apologia de la violència en qualsevol de les seues manifestacions, així com la realització de treballs de contingut racista, xenòfob o sexista. Alteració dels treballs realitzats per altres persones concursants. Plagi d'altres obres realitzades. Tirar residus fora dels recipients proporcionats per l'organització. Treballs que no es corresponguen amb l'esbós lliurat, a la fase prèvia.","Link":"https://www.alaquas.org/agenda/17160/0/concurs_graffiti_alaquas_art_urba"},{"Id":10538,"Name":"Tots tenim diversitat, la normalitzem ?","Url":"http://xarxajove.info/noticies/tots-tenim-diversitat-la-normalitzem/","Icon":"/media/kdudgx5h/whatsapp-image-2019-12-04-at-233529.jpeg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Quart de Poblet","Eines 2019","Oci Educatiu Inclusiu","Associació Lluerna","CJQP"],"Date":"2020-01-31","Description":"Ahir es va celebrar la sessió de Formació per a monitors i monitores d’oci i temps lliure inclusiu en l'Espai de Creació Jove, el taller va ser dinamitzat per l'Associació Lluerna, va servir per a donar a conéixer les necessitats de les persones amb diversitat funcional en el seu temps d'Oci Educatiu, i també amb l’objectiu de formar els i les professionals que treballen en el sector del temps lliure.","Text":"Ahir es va celebrar la sessió de Formació per a monitors i monitores d’oci i temps lliure inclusiu en l'Espai de Creació Jove, el taller va ser dinamitzat per l'Associació Lluerna, va servir per a donar a conéixer les necessitats de les persones amb diversitat funcional en el seu temps d'Oci Educatiu, i també amb l’objectiu de formar els i les professionals que treballen en el sector del temps lliure. Aquesta activitat va comptar amb la col•laboració del Consell de Joventut de Quart de Poblet, i estava inclosa en el programa d'activitats de l'Eines 2019 Tardor-hivern, un programa per a la formació i dinamització juvenil dels ajuntaments d'Alàquas, Mislata, Quart de Poblet i Xirivella.","Link":""},{"Id":12730,"Name":"VIII EDICIÒN CERTAMEN FOTOGRAFÍA VILA DE SANT JOAN","Url":"http://xarxajove.info/noticies/viii-edicion-certamen-fotografia-vila-de-sant-joan/","Icon":"/media/50edersl/screenshot_20190201-182544_0.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-01-31","Description":"El tema d'aquesta convocatòria és lliure","Text":"Presentaciò on-line fins a 20/03/2020","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/01/31_21/2020_000830.pdf"},{"Id":12365,"Name":"Presentació del Diagnòstic de la Joventut de Picassent","Url":"http://xarxajove.info/noticies/presentacio-del-diagnostic-de-la-joventut-de-picassent/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2020-01-29","Description":"Presentació del Diagnòstic de la Joventut Picassentina","Text":"La Regidoria de Joventut presenta el diagnòstic elaborat al llarg d'aquests últims sis mesos. Aquest diagnòstic ens ofereix la fotografia de com és la joventut de Picassent. Per a això ha sigut essencial conéixer el territori, conéixer els espais on es mouen o els agradaria moure's, els recursos que utilitzen o que necessiten, les seues preocupacions, els seus problemes ...Aquest diagnòstic definirà les línies a seguir durant les pròxims anys en matèria de joventut, i permet fomentar la participació en la població juvenil.","Link":""},{"Id":12378,"Name":"EXPOSICIÓ EXILI IL·LUSTRAT A LA CASA DE CULTURA D'ONTINYENT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/exposicio-exili-il-lustrat-a-la-casa-de-cultura-dontinyent/","Icon":"/media/4drebvlo/exili-il-lustrat-ontinyent.jpeg","Program":["M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-01-27","Description":"Exposició Exili Il·lustrat a la Casa de Cultura Palau dels Barons de Santa Bàrbara d'Ontinyent del 27 a l'1 de febrer de 2020 en horari de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30h i de dimarts a dissabte de 18h a 21h.","Text":"","Link":""},{"Id":12451,"Name":"El Museu de les Ciències celebra els seus 20 anys amb entrades gratis per a les persones nascudes en 2000","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-museu-de-les-ciencies-celebra-els-seus-20-anys-amb-entrades-gratis-per-a-les-persones-nascudes-en-2000/","Icon":"/media/befe4kq5/cac_4864.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Museu","Ciència","20anys","Joventut","València","Ciutat de les Arts i les Ciències"],"Date":"2020-01-27","Description":"El Museu de les Ciències celebra els seus 20 anys amb entrada gratis per als qui complisquen 20 anys en 2020.","Text":"El Museu de les Ciències celebra els seus 20 anys amb entrada gratis per als qui complisquen 20 anys en 2020. Per a aconseguir l'entrada cal anar a la taquilla del museu amb el DNI o passaport. Com a novetat està el nou Teatre de la Ciència i l'exposició 'Play. Ciència i Música'. A més, es realitzaran activitats i promocions especials dirigides al públic que ha crescut amb el Museu.Durant tot l'any es pot aconseguir l'entrada gratis i poder gaudir d'astronomia, les noves tecnologies, la genètica i els experiments en directe.","Link":"https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=842934"},{"Id":12157,"Name":"Festa SANT ANTONI -LA GARROFETA- 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/festa-sant-antoni-la-garrofeta-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2020-01-26","Description":"Diumenge 26 de gener a partir de les 11:45 hores a l'avinguda Miguel Hernández Els Clavaris de Sant Antoni Abat d'Alaquàs celebren un any més la festa en honor al seu patró. A les 11 hores tindrà lloc la missa a la parròquia de l'Assumpció de la Nostra Senyora i a continuació, aproximadament a les 11:45 h, serà la tradicional desfilada i benedicció dels animals amb la presència de la imatge de Sant Antoni. Primer desfilaran els animals domèstics i mascotes, i després ho faran els cavalls i carruatges. Us esperem a tots amb les vostres mascotes, esteu convidats. Organitza: Clavaris de Sant Antoni Abat d'Alaquàs. Col·labora: Ajuntament d'Alaquàs.","Text":"","Link":"https://www.alaquas.org/agenda/17792/0/festa_sant_antoni_garrofeta_2020"},{"Id":10859,"Name":"Curso Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curso-monitor-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil/","Icon":"/media/dzhfsgoj/cartel-curso-monitor.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-01-25","Description":"Día de realización del curso Sábados en horario de 9 a 14 h y de 16 a 21 h. Del 25 de Enero al 23 de Mayo. Precio: 160 € Inscripciones en los Servicios de Información Juvenil Comarcal COMIJ, en Aspe, Elda, Monovar, Monforte del Cid, Novelda, Pinoso, La Romana, Sax y Villena.","Text":"","Link":"www.elda.es/juventud"},{"Id":12042,"Name":"Taller de creativitat i expressió corporal","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-de-creativitat-i-expressio-corporal/","Icon":"/media/g1mhuhxx/albaida.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-01-25","Description":"inscripció prèvia fins al 24 de gener en l'espai jove d'albaida o en el correu espaijove@albaida.es","Text":"","Link":""},{"Id":12188,"Name":"Celebrem el Cap (de setmana) a la trobada","Url":"http://xarxajove.info/noticies/celebrem-el-cap-de-setmana-a-la-trobada/","Icon":"/media/ftulur00/cap-de-setmana-a-la-trobada-edicio-2020.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Albergs","Albergs juvenils","Teatre","Inestable"],"Date":"2020-01-25","Description":"Convivència entre joves apassionats pel teatre, formant-se en arts escèniquesamb professionals i compartint processos creatius que mostraran a la 7a. Trobada de Teatre Jove","Text":"Proyecto Inestable/Teatre de la Joventut i l’Institut Valenciàde la Joventut (IVAJ) enceten una nova iniciativa amb l'objectiu de millorar la qualitat de les creacions que s’exhibeixen a la Trobada de Teatre Jove, aprofundir en la convivència entre joves apassionats pel teatre, formant-se en arts escèniquesamb professionals i compartint processos creatius que mostraran a la 7a. Trobada de Teatre Jove. Tot allò durant un cap de setmana a algú dels albergs de la Xarxa Valenciana d'Albergs Juvenils. Es compta amb un equip de 10 professionals de les arts escèniques i la pedagogia que oferiran tot el seu coneixement i la seua estima pel teatre i la joventut. L' activitat va adreçada a 11 grups de joves acompanyats per docents que van a exhibir a la 7ª. Trobada de Teatre Jove en qualsevol de les tres seus. Enguany els albergs són:25 - 26 gener. Alberg Jaume I a Benicàssim (Castelló)8 - 9 febrer. Alberg La Marina a Moraira (Alacant) Duració de l’activitat: des del dissabte a les 10:00h fins diumenge a les 16:00h. Activitat gratuïta,transport no inclòs!","Link":""},{"Id":12421,"Name":"Teatre Familiar a Albalat de la Ribera","Url":"http://xarxajove.info/noticies/teatre-familiar-a-albalat-de-la-ribera/","Icon":"/media/d11ffxls/img-20200123-wa0026.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Date":"2020-01-25","Description":"EL VENEDOR DE FUM. El venedor de fum està contaminant el planeta i per aquest motiu ja no hi ha neu a l'aldea. Els habitants han de recuperar-la per a fer les seues famoses galetes. Una història que conta el cicle de l'aigua i la importància de tindre cura del medi ambient a través de contes, màgia, titelles, la participació del públic i els efectes especials. Apta per a tots els públics.","Text":" Dissabte 25 de Gener a les 19:30 hores. A la Casa de la Cultura. Entrada Gratuïta. ","Link":"http://www.albalatdelaribera.es/"},{"Id":11853,"Name":"CURSO SUBVENCIONADO DAT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curso-subvencionado-dat/","Icon":"/media/svynnomm/joventut-big.png","Program":["M'Importa","Voluntariat"],"Tags":["DAT , CURO DIRECTOR/A TEMPS LIURE"],"Date":"2020-01-24","Description":"CONSIGUE TU TITULO OFICIAL DE DIRECTOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL. CURSO VIERNES TARDE (16-21 H)Y SÁBADOS MAÑANA (9 -14 H) EN BÉTERA. SOLICITA INFORMACIÓN EN PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL DE BÉTERA (PIJ)","Text":"","Link":"juventud.lorena@betera.es"},{"Id":12633,"Name":"Festa Karaoke amb alumnat actiu a Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/noticies/festa-karaoke-amb-alumnat-actiu-a-alaquas/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Alumnat Actiu","karaoke","Sopar","Oci nocturn saludable"],"Date":"2020-01-24","Description":"El passat divendres 24, ferem la primera festa de l´any amb l´alumnat actiu a Alaquàs. Soparem, ferem jocs de taula i cantarem al karaoke amb còctels sense alcohol.","Text":"","Link":""},{"Id":12368,"Name":"Destinem 220.000 euros a cinc entitats d'inclusió social per al 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/destinem-220000-euros-a-cinc-entitats-dinclusio-social-per-al-2020/","Icon":"/media/fw4izvfw/22-01-20_foto_presupuestos_ivaj_entidades_sociales.jpg","Program":[],"Tags":["Creu Roja","EAPN","Xarxa Valenciana per la Inclusió","Associació Jarit","Entreiguales","Iniciatives Solidàries","Inclusió social","entitats"],"Date":"2020-01-23","Description":"Les entitats amb les que es desenvolupen acords específics són Entreiguales, Iniciatives Solidàries, Creu Roja, EAPN CV-Xarxa Valenciana per la Inclusió i Jarit Asociación Civil","Text":"Amb Iniciatives Solidàries es finança un programa pioner de reinserció social de joves reclusos i recluses a través dels Centres d'Informació juvenil, ubicats en l'establiment penitenciari de València. Aquest programa destina 80.000 euros per a dos centres d'informació juvenil, un al mòdul de compliment i un altre en el de preventius. Entreiguales rep 50.000 euros per a un programa de defensa dels drets humans. Jarit Associació Civil obté 15.000 euros per a una activitat intercultural en campaments de persones refugiades sahrauís. A Creu Roja València es destinen 60.000 euros per a programes d'intervenció i inclusió social a través d'activitats de lleure educatiu i de camps de voluntariat juvenil. En 2019 va realitzar dues activitats: 'Anima't' en què van participar 35 menors en risc d'exclusió social d'entre 6 i 13 anys; i 'Petites il·lusions' per a joves amb diversitat funcional de 8 a 14 anys, amb activitats adaptades, visites i excursions. Finalment, la col·laboració amb EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa Valenciana per la Inclusió ascendeix a 15.000 euros per finançar projecte 'A Marxa pels la Inclusió' que està dins de el programa 'M'importa: Educació en Valors', amb la finalitat de transmetre valors solidaris : inclusió, diversitat i voluntariat. Aquest programa forma part de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2024. La EAPN CV està formada, actualment, per 28 entitats: Accem, Acción contra el Hambre, Acoec, Alanna, APIP-ACAM, Avant, Cáritas CV, CEAR PV, Cepaim, Coceder-CDR La Safor, Codifiva, Coeescv, Cruz Roja CV, Fundació Esplai, Fundació Iniciativa Solidaria Ángel Tomás, Iniciatives Solidàries, INPAVI, Jovesolides, Fundació Secretariado Gitano, Fundació Adsis, MPDL, Fundació Nova Feina, Fundació Novaterra, Patim, RAIS Fundación, Por ti Mujer, Sant Joan de Déu Serveis Socials València i YMCA.","Link":"https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=842344"},{"Id":12231,"Name":"Presentació Pacte Cívic, Ajuntament de Picassent","Url":"http://xarxajove.info/noticies/presentacio-pacte-civic-ajuntament-de-picassent/","Icon":"/media/zkcbjgcy/pactecivic.jpg","Program":["Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2020-01-23","Description":"Picassent Cívica naix amb l'objectiu d'arribar a un pacte de mínims de convivencia, subscrit entre administradors, institucions, associacions i la gran majoria de ciutadans i ciutadanes que consideren prioritari treballar pel civisme. Aquest compromís ha de ser el model de convivencia i ciútadania que tots desitgem, inspirat en l'exercici deis drets i deures de la ciutadania i el respecte a la dignitat humana.","Text":"El civisme és la virtut, el valor i l'etica individual i col ·lectiva que fa possible l'habitabilitat, la convivencia i una ciutat més amable. Es tradueix en les pautes de comportament que ens permeten viure en pau i llibertat, respectant els altres, el nostre poble i l'entorn natural. El civisme comporta generositat, implica anteposar el bé comú i cedir en algunes ocasions per a un major benestar col ·lectiu.","Link":"https://sites.google.com/view/pactecivic-picassent/en-cap-cap-cap"},{"Id":12316,"Name":"Organitzem amb Eryica un curs de formació de formadors","Url":"http://xarxajove.info/noticies/organitzem-amb-eryica-un-curs-de-formacio-de-formadors/","Icon":"/media/4gwphzee/eryica_curso.jpg","Program":[],"Tags":["Eryica","Informació Juvenil"],"Date":"2020-01-21","Description":"Estem elaborant, junt amb l'Agència Europea d'Informació i Assessorament per als Joves (Eryica), un pla per a la Xarxa Valenciana d'Informació i Animació Juvenil","Text":" El curs de formació de formadors (en què participa personal tècnic de joventut d'Alacant, Castelló i València) es fa amb l'objectiu de disposar de persones acreditades per a impartir la majoria dels cursos del sistema de formació de l'Eryica i d'elaborar un pla de formació per a la Comunitat Valenciana.Entre els coneixements que s'imparteixen destaquen continguts relatius a la mobilitat juvenil, la mediació amb joves o l'aprenentatge electrònic, que els permetran organitzar cursos de capacitació de l'Eryica tant a escala nacional com internacional.A la Comunitat Valenciana funcionen actualment un total de 360 serveis d'informació juvenil, 188 dels quals són centres d'informació juvenil (CIJ); 159, punts d'informació juvenil (PIJ) i 13 centres d'informació juvenil d'associacions (CIJA).La Xarxa Valenciana d'Informació i Animació Juvenil està integrada a la Comunitat Valenciana per entitats sense ànim de lucre i per  administracions públiques i té com a objectiu desenvolupar serveis d'informació, formació, assessorament o orientació, especialment dirigits a joves.També participem amb l'Agència Europea en el projecte DesYign de l'acció KA205, Associacions Estratègiques en Joventut del Programa Erasmus+, que es va encetar el març de 2019 i tindrà una duració de dos anys. La finalitat és plantejar el disseny de serveis d'informació juvenil d'acord amb les necessitats de les persones joves. ","Link":"https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=841417"},{"Id":10247,"Name":"Taller \"Com combatre els micromasclismes\"","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-com-combatre-els-micromasclismes/","Icon":"/media/fael3oba/cartel-micromasclismes-2019.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Igualtat de gènere","Micromasclismes","Igualtat","Taller"],"Date":"2020-01-20","Description":"Aquest taller es pretén proporcionar eines per a la detecció dels micromasclismes i les diferents desigualtats en la societat actual, sensibilitzant les persones participants sobre combatre per a construir una societat més justa i igualitària.","Text":"Data i horari:dilluns 20 i dimecres 22 de gener de 2020 18 a 20:30 hores.Preu: gratuït.Professorat: Mila Socuéllamos (Agent d´Igualtat).Lloc: Casa de la Dona de l'Edifici Olivar II C/ Major, 81 d'Alaquàs (al costat de l'església Mare de DéuOrganitza: Departament de la Dona, Ajuntament d'Alaquàs.Duració: 5 h.   Qui organitza ALAQUÀSCentre JuvenilEl PassatgeAv. Blasco Ibáñez, 57departamentjoventut@alaquas.orgTel. 961 502 343 MISLATACentre Jove del MercatC/ Major, 36Tel. 963 990 340Centre Jove TúriaC/ Túria, 13info@mislatajove.orgTel. 963 837 141 QUART DE POBLETQuart JoveC/ de La Torreta, 1joventut@quartdepoblet.orgTel. 961 531 459 XIRIVELLACentre JoveC/ Levante U.D., 2xirivella@joves.netTel. 963 832 579 INSCRIPCIÓ PER INTERNETEl primer pas és vindre als Centres Joves a recollir la teua clau, a partir d’eixe moment podràs matricular-te des de www.joves.net en els cursos i tallers d’EINES. Regidories de Joventut dels Ajuntaments d'Alaquàs, Mislata, Quart de Poblet i Xirivella.   ","Link":"https://www.joves.net/novetats/i/94514/1835/eines-com-combatre-els-micromasclismes"},{"Id":10721,"Name":"CURS DE COMUNICACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES A ALBAIDA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-de-comunicacio-en-llengua-de-signes-a-albaida/","Icon":"/media/5k4flzr3/74643574_474730299808943_5324618098135793664_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-01-18","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":12074,"Name":"Programa Cultural Hivern 2020 a Albalat de la Ribera.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/programa-cultural-hivern-2020-a-albalat-de-la-ribera/","Icon":"/media/rjkbjp13/foto-enviada-per-maria.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut","#AlbalatdelaRibera","#CulturaARX"],"Date":"2020-01-18","Description":"Programació Cultural Hivern 2020. Albalat de la Ribera. Sol·licitat el teu abonament de temporada per sols 8€ a les oficines municipals del 13 al 19 de gener.","Text":"","Link":"http://www.albalatdelaribera.es/"},{"Id":12076,"Name":"Picassent municipi protegit contra la violència de gènere","Url":"http://xarxajove.info/noticies/picassent-municipi-protegit-contra-la-violencia-de-genere/","Icon":"/media/rwnlpwv3/senyals_municipi_contra_violencia_genere_01_20191219.jpg","Program":["M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-01-14","Description":"Picassent forma part, des de 2018, de la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de gènere. Les diferents vies d'entrada al poble estan senyalitzades amb un cartell a on es pot llegir “Municipi protegit contra la violència de gènere”. Un distintiu atorgat per la Diputació de València i que fa d'esta localitat un espai a on es treballa l'erradicació del masclisme i la violència contra la dona. Esta senyalització la podem trobar a les quatre entrades principals del poble: avinguda de l'Omet, avinguda del Palleter, a la rodona d'entrada de l'Avinguda Nord i metres abans de la rodona de l'Om de Picassent. Picassent és un dels municipis que constitueixen, des de 2018, la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, un organisme format per 49 localitats d’11 comarques de la província. L'objectiu d'esta xarxa és fomentar el treball conjunt entre municipis contra la violència masclista, a més de destinar diferents ajudes econòmiques a programes socials que busquen erradicar esta xacra social.","Text":"","Link":"http://www.picassent.es/va/igualtat/report/nova-senyalitzacio-picassent-com-municipi-protegit-contra-violencia-genere"},{"Id":12105,"Name":"El Consell Valencià de Cultura convoca un concurs literari i de pintura (ampliació del termini pel COVID-19)","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-consell-valencia-de-cultura-convoca-un-concurs-literari-i-de-pintura-ampliacio-del-termini-pel-covid-19/","Icon":null,"Program":[],"Tags":["programa cultura jove","Cultura Jove"],"Date":"2020-01-14","Description":"El Consell Valencià de Cultura ha organitzat un concurs literari i un concurs de dibuix sobre la desertificació i el despoblament rural","Text":"Ampliació del termini fins el 21 d'abril de 2020 per la crisi del COVID-19 En el concurs podran participar tots els alumnes dels centres públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana, que estiguen cursant estudis d'ESO, FP o Batxillerat.  Cada treball premiat amb el primer, segon i tercer premi rebrà 500 euros, 400 euros i 300 euros respectivament, una medalla commemorativa i un diploma del Consell Valencià de Cultura. Els treballs presentats pels alumnes s'enviaran abans del 21 d'abril de 2020. Els centres docents reuniran tots els treballs presentats pels seus alumnes i els enviaran a l'adreça: Consell Valencià de CulturaPara el Concurso sobre la desertificación y el despoblamiento ruralPalau de ForcallóCalle Museo, núm. 346003 València","Link":"https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19230"},{"Id":12084,"Name":"Concurs Literari i Concurs d’Il·lustració sobre la desertificació i el despoblament rural.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-literari-i-concurs-d-il-lustracio-sobre-la-desertificacio-i-el-despoblament-rural/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-01-13","Description":"Desertificació i despoblació, dos problemes en un, centren el XIV concurs escolar literari i de dibuix del Consell Valencià de Cultura. Es tracta de processos de naturalesa distinta, però en els quals l’actuació de l’home, per acció o omissió, influeix de manera decisiva.","Text":"Podran participar tots els alumnes dels centres públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana, que estiguen cursant estudis d'ESO, FP o Batxillerat. Els centres docents reuniran tots els treballs presentats pels seus alumnes i els enviaran, abans del 6 d'abril de 2020, a la següent adreça:CONSELL VALENCIÀ DE CULTURAPer al Concurs sobre la desertificació i el despoblament ruralPalau de ForcallóC/ Museu, 346003 - VALÈNCIA","Link":"http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/13/pdf/2020_54.pdf"},{"Id":12096,"Name":"Mancomunitat del Carraixet amb la informació!!!","Url":"http://xarxajove.info/noticies/mancomunitat-del-carraixet-amb-la-informacio/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-01-13","Description":"Punt informació juvenil itinerant.","Text":"Necessites informació? Tens entre 12 i 30 anys?L'àrea de Joventut de la Mancomunitat del Carraixet posa al vostre abast un punt d'informació juvenil, serà itinerant i cada dia el podràs trobar a un dels nostres pobles.Dilluns Bonrepòs i mirambell: Biblioteca municipal de 17 a 19:30.Dimarts Vinalesa: Espai jove de 17 a 19:30.Dimecres Alfara del Patriarca: Espai Jove de 17 a 19:30.Dijous Foios: Edifici Serveis Socials de 17 a 19:30.","Link":""},{"Id":10129,"Name":"Formació per a monitors i monitores d'oci i temps lliure inclusiu, Dimecres 4 de Desembre","Url":"http://xarxajove.info/noticies/formacio-per-a-monitors-i-monitores-doci-i-temps-lliure-inclusiu-dimecres-4-de-desembre/","Icon":"/media/lplfvktb/cartel-monitores-y-monitors-i-temps-lliure-inclusiu-2019.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2020-01-11","Description":"L'Associació Lluerna organitza aquesta activitat formativa sensible a les necessitats del col·lectiu de persones amb diversitat funcional, amb l'objectiu de formar als professionals que treballen el sector del temps lliure.","Text":"L'Associació Lluerna organitza aquesta activitat formativa sensible a les necessitats del col·lectiu de persones amb diversitat funcional, amb l'objectiu de formar als professionals que treballen el sector del temps lliure. Dates i horari: Dimecres 4 de desembre. 18 a 20 h.Duració: 2 h.Professorat: Ana Marco Zamora, Mar Alcalà Palma y María Pérez Hurtado (Associació Lluerna).Preu: gratuït.Lloc: Espai de Creació Jove (Quart de Poblet).Organitza: CJQDP i Ajuntament de Quart de Poblet. Qui organitza ALAQUÀS Centre Juvenil. El PassatgeAv. Blasco Ibáñez, 57departamentjoventut@alaquas.orgTel. 961 502 343 MISLATACentre Jove del MercatC/ Major, 36Tel. 963 990 340Centre Jove TúriaC/ Túria, 13info@mislatajove.orgTel. 963 837 141 QUART DE POBLETQuart JoveC/ de La Torreta, 1joventut@quartdepoblet.orgTel. 961 531 459 XIRIVELLACentre JoveC/ Levante U.D., 2xirivella@joves.netTel. 963 832 579 INSCRIPCIÓ PER INTERNET El primer pas és vindre als Centres Joves a recollir la teua clau, a partir d’eixe moment podràs matricular-te des de www.joves.net en els cursos i tallers d’EINES. Regidories de Joventut dels Ajuntaments d'Alaquàs, Mislata, Quart de Poblet i Xirivella. https://www.joves.net/novetats/i/94510/1835/eines-formacio-d-oci-i-temps-lliure-inclusiu ","Link":""},{"Id":10704,"Name":"CURS DE MONITORS A BOCAIRENT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-de-monitors-a-bocairent/","Icon":"/media/tsncwq2f/71803550_1496672927156086_3231747235637100544_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-01-10","Description":"del 10 de gener al 7 de març. divendres de 17h a 20h dissabtes de 9h a 14h i 15.30 a 18.30","Text":"","Link":""},{"Id":12017,"Name":"Igualtat de gènere i feminismes.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/igualtat-de-genere-i-feminismes/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-01-10","Description":"Conéixer les bases de comportaments i idees sobre relacions desigualitaries entre els sexes en el nostre entorn social per a poder oferir una educació que busque la igualtat efectiva entre dones i homes, i permeta noves formes de feminitat i de masculinitat no sexistes.","Text":"Telèfon de contacte: +34 965222492 E-mail: cursosdeinvierno@umh.es Preinscripció: 01/10/19 a 24/02/20 Matriculació: 01/10/19 a 23/02/20 Dates: 24, 26, 27 de febrer, 2 i 4 de març, 2020. Horari: 16.30-20:30h. LLOC DE CELEBRACIÓ DEL CURS:Centre Integral de Seguretat, en Av. de la Venda, 89. (Edifici de la Policia)PILAR DE LA HORADADA","Link":"https://www.umh.es/contenido/Estudiantes/:tit_fpo_10697/datos_val.html"},{"Id":12020,"Name":"Curs: Violència de gènere.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-violencia-de-genere/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-01-10","Description":"Identificar les relacions afectius-sexuals com a espais de comunicació humana de creixement i llibertat i no com a submissió d'un sexe a un altre. Plantejar les relacions afectiu-sexuals des de la perspectiva de gènere, en el respecte i la igualtat i promoure així el rebuig a la violència en les relacions de parella.","Text":"Telèfon de contacte: +34 965222492 E-mail: cursosdeinvierno@umh.es Preinscripció: 01/10/19 a 03/03/20 Matriculació: 01/10/19 a 02/03/20 SEU TORREVIEJA DATES:3, 5, 10, 12 y 17 marzo 2020 HORARI:16:30-20:30 h LLOC DE CELEBRACIÓ DEL CURS:Centre Cultural Virgen del CarmenTORREVIEJA","Link":"https://www.umh.es/contenido/Estudiantes/:tit_fpo_10661/datos_val.html"},{"Id":12025,"Name":"Curs: Masculinitat.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-masculinitat/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-01-10","Description":"Revisar de manera crítica la masculinitat tradicional o hegemònica i conéixer a les principals línies d'investigació i conclusions dels estudis sobre masculinitats. Debatre sobre les resistències i els avanços masculins cap a la igualtat en diferents àmbits: familiar, laboral i social, analitzant els nous models de masculinitats existents en la nostra societat en l'actualitat des de la perspectiva de gènere.","Text":"Lloc: SEU TEULADA . Saló d'Actos de l'Espai La Senieta, en MORAIRA. Telèfon de contacte: +34 965222492 E-mail: cursosdeinvierno@umh.es Preinscripció: 01/10/19 a 16/03/20 Matriculació: 01/10/19 a 15/03/20 DATES: 16, 18, 23, 25 y 30 març 2020 HORARI: 16:30-20:30 h","Link":"https://www.umh.es/contenido/Estudiantes/:tit_fpo_10666/datos_val.html"},{"Id":10026,"Name":"Curs de Monitor/a d'Activitats de Temps lliure infantil i juvenil (MAT)","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-de-monitora-dactivitats-de-temps-lliure-infantil-i-juvenil-mat/","Icon":"/media/g3cls4ig/cartell-banyeres-2.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#formació","#BanyeresdeMariola","#Assambleajove","#monitordetempslliure","#CasaldelaJoventut"],"Date":"2020-01-10","Description":"Curs de formació MAT impartit segons el D.86/2015","Text":"El curs va dirigit a joves a partir de 16 anys amb una durada de 3 mòduls lectius i 1 mòdul pràctic. S'impartirà del 10 de gener al 7 de març de 2020 a la Casa de la Cultura de Banyeres de Mariola (C/Sant Jordi, 34). Els divendres de 17 a 20h i els dissabtes de 9 a 14h i de 15:30 a 18:30h.  Més informació i preinscripció al curs al Casal de la Joventut de Banyeres de Mariola: Telf: 96 656 83 83. Whatsapp: 685 400 822. Correu: joventut@portademariola.com","Link":""},{"Id":11958,"Name":"Curs: Masculinitat","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-masculinitat/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-01-09","Description":"Revisar de manera crítica la masculinitat tradicional o hegemònica i conéixer a les principals línies d'investigació i conclusions dels estudis sobre masculinitats. Debatre sobre les resistències i els avanços masculins cap a la igualtat en diferents àmbits: familiar, laboral i social, analitzant els nous models de masculinitats existents en la nostra societat en l'actualitat des de la perspectiva de gènere.","Text":"Preinscripció: 01/10/19 a 29/01/20 Matriculació: 01/10/19 a 28/01/20. GRATUITA: 0 euros Duració: 29/01/20 a 26/02/20 Hores: 25 Lloc: UMH - SEU PEDREGUER Telèfon de contacte: +34 965222492 E-mail: cursosdeinvierno@umh.es","Link":"https://www.umh.es/contenido/Estudiantes/:tit_fpo_10665/datos_val.html"},{"Id":11960,"Name":"Curs: IGUALTAT DE GÈNERE I FEMINISMES","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-igualtat-de-genere-i-feminismes/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2020-01-09","Description":"Conéixer les bases de comportaments i idees sobre relacions *desigualitarias entre els sexes en el nostre entorn social per a poder oferir una educació que busque la igualtat efectiva entre dones i homes, i permeta noves formes de feminitat i de masculinitat no sexistes.","Text":"Preinscripció: 01/10/19 a 31/01/20 Matriculació: 01/10/19 a 30/01/20.  Matrícula gratuita: 0 euros Duració: 31/01/20 a 28/02/20 Hores: 25 Lloc: UMH - SEU BENITATXELL (ESPAI MOLI - Carrer Les Escoles nº 2BJ - El Poble Nou de Benitatxell) Telèfon de contacte: +34 965222492 E-mail: cursosdeinvierno@umh.es Web: http://cultura.umh.es/novedades/cursosdhivern/  ","Link":"https://www.umh.es/contenido/Estudiantes/:tit_fpo_10563/datos_val.html"},{"Id":10241,"Name":"Mercat Solidari 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/mercat-solidari-2020/","Icon":"/media/c1yjpkdp/26112019rgb_mercat_solidari_bueno_form_4.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Solidaritat","Alumnat Actiu","Mercat"],"Date":"2020-01-05","Description":"Campanya de recollida d'objectes en bon estat (joguets, llibres de lectura, etc.) Fins al 20 de desembre al centre juvenil El Passatge.","Text":"Encetem els preparatius el XX Mercat Solidari 2020     XX Mercat Solidari a la Plaça de la Constitució (junt al Castell d'Alaquàs) el pròxim diumenge 5 de gener coincidint amb la nit de Reis.La jornada del Mercat Solidari 2020 serà de 10 hores del matí a les 21 hores de la nit i els veïns i veïnes que tradicionalment compren els últims detalls la nit de reis podran gaudir de la presència de les organitzacions no governamentals i col·lectius socials que any rere anys comparteixen els seus productes i temps en nosaltres eixa nit. Tots els diners recaptats per la Casa Joventut Sauqala, la Comissió Solidaria i l'Alumnat Actiu aniran per al projecte de JOC SOLIDARI 2020 CAMPANYA SE RECOLLIDA D'OBJECTES: Des del mes de novembre les famílies i joves que vullguen donar qualsevol objecte, joguet o llibre que estiguen en bon estat poden fer-lo a El Passatge (Av.Blasco Ibáñez, 57. Alaquàs) INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ ENTITATS DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I ONG'S (abans del 10 de desembre 2019)Vore documents adjuntsMés informació: 961 502 343departamentjoventut@alaquas.org@alaquasjove","Link":"https://www.alaquas.org/agenda/17693/0/mercat_solidari_2020"},{"Id":11911,"Name":"Mercat solidari a Alaquàs amb la participació d´alumnat actiu","Url":"http://xarxajove.info/noticies/mercat-solidari-a-alaquas-amb-la-participacio-d-alumnat-actiu/","Icon":"/media/3sbfjrhy/mercat-solidari.jpg","Program":["Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2020-01-05","Description":"El Mercat Solidari d'Alaquàs recapta prop de 1000 euros per a fons de cooperació internacional. Un any més, aquesta cita nadalenca ha comptat amb la participació dels centres escolars i instituts del municipi, associacions cooperatives i humanitàries Coincidint amb la celebració del Nadal a Alaquàs, a la Plaça de la Constitució s’instal·lava el passat 5 de gener el tradicional Mercat Solidari. Una iniciativa promoguda per l’Ajuntament d’Alaquàs, la Comissió Solidària de la Casa de Joventut Sauqala, els voluntaris europeus del CES Roberta i Mateusz i Alumnat Actiu amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants d’Alaquàs (CAdA) i una gran representació dels comerciants del municipi. Durant la cita es van recaptar 811,40€, que sumats als 165,55€ obtinguts al Mercat solidari del IES Clara Campoamor sumen un total de 976,95€. Fons destinats al projecte de cooperació internacional del Joc solidari. A la jornada solidària, els i les assistents van poder gaudir d’activitats com van ser els jocs infantils (paracaigudes, pintacares i l’elaboració de xapes, entre altres). També van estar presents diverses entitats per donar a conèixer la seua labor social amb les famílies i col·lectius més desfavorits. L’activitat, inclosa dins del programa de Nadal Alaquàs, va comptar amb el suport de veïns i veïnes que van col·laborar donant els seus objectes en bon estat per a la recaptació de fons. També van participar activament els centres escolars del municipi i els instituts, associacions cooperatives i humanitàries com Ajuda als pobles, El Refugio de Aquiles, Kalinka, Agua de coco, Asboles, Plataforma afectados por la hipoteca, Aldeas infantiles, Crear sin fronteras, Adecoi i Mundo gatuno. Van col·laborar a més els següets comerços: Les cosetes de Chari, Arual Estilista, Óptica d’Alaquàs, Librería la Plaça d’Alaquàs, Folder papelerías, Saizval electrodomésticos, Joyería Lorena, Papelería Aguña, Expocolchón, Lencería Estrella, Motos Abel, Floristería Tornasol, Papelería El Castell, Artero, Papelería librería Marymar, Joyería Ballesteros, Keca Ramón Óptics, Calzados Luna, Cristalería Santafosta, Lámparas El Bollo, Fontanería La soleta, Marogar, Sabores de la vid, Colores, Luzcopel, Joyería Amparo Romero, Lencería Sonia, Calzados Ciscar, Muebles Ortega, Librería Abecedario i Lencería Flori. Des de l’Ajuntament d’Alaquàs es pretén donar visibilitat a aquest tipus d’activitats que fomenten l’ajuda entre persones i els valors més solidaris amb els més necessitats.","Text":"","Link":"https://www.alaquas.org/noticia/17780/0/mercat_solidari_alaquas_recapta_prop_1000_euros"},{"Id":10708,"Name":"VISITA A EXPOJOVE D'AGULLENT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/visita-a-expojove-dagullent/","Icon":"/media/nprnrcjh/79141160_2542890692623279_1168598461654761472_o.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2020-01-03","Description":"Eixida a les 9,30h i tornada a les 18h, des de Gil Màs preu: 6 euros","Text":"","Link":""},{"Id":11801,"Name":"Taller de disseny i impressió 3D","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-de-disseny-i-impressio-3d/","Icon":"/media/1qbfg1fs/tens-mes-de-12-anys_animat-a-realitzar-el-nostre-taller-dimpressio-d3.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#impressió3D","#CentreJovedeMuro","#joventut","#ociMuro"],"Date":"2020-01-03","Description":"Acudeix al Centre Jove de Muro el proper 3 de gener.","Text":"Els horaris de l'activitat són: De matí: De 9:30 a 11h. De 11:30 a 13h. De vesprada: De 16 a 17:30h. De 18 a 19:30. ","Link":"https://es-es.facebook.com/centrejovemuro"},{"Id":10449,"Name":"Activitat esportiva a Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/noticies/activitat-esportiva-a-alaquas/","Icon":"/media/32hhum0m/14082019sports_19_20_portada_form_4.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Activitats esportives"],"Date":"2020-01-02","Description":"Des del departament de joventut d´Alaquas us adjuntem tota l'oferta esportiva del municipi","Text":"","Link":"https://www.alaquas.org/agenda/17525/1/deportes_19_20"},{"Id":11787,"Name":"Xerrada \"Adolescència: Relacions i sexualitat\" a La Pobla Llarga i Manuel (La Ribera Alta)","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xerrada-adolescencia-relacions-i-sexualitat-a-la-pobla-llarga-i-manuel-la-ribera-alta/","Icon":"/media/lfilu20s/xerrada-adolescencia-relacions-i-sexualitat-pobla-llarga-i-manuel-ribera-alta.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Xerrada","Adolescència","Relacions i sexualitat","Casa de la Joventut Pobla Llarga","CIJ Manuel","Joventut","Joventut Ribera Alta"],"Date":"2020-01-02","Description":"Durant els dies 2 i 3 de gener de 2020, als municipis de la Pobla Llarga i Manuel (La Ribera Alta) es desenvolupa la xerrada \"Adolescència: Relacions i sexualitat\", impartida per Xenxo Piera. Destinataris: Aquesta activitat està dirigida a joves entre 13 i 18 anys. Hora: A les 18.00h. Data i lloc: 1ª Sessió - Dijous 2 de gener a la Casa de la Joventut de la Pobla Llarga (C/ Sant Vicent, 3). 2ª Sessió - Divendres 3 de gener al Centre d'Informació Juvenil de Manuel (C/ Angel, 28). \"#Jove que no t'ho conten\" Vos esperem!","Text":"","Link":""},{"Id":9973,"Name":"Festa Cap d'any Calp","Url":"http://xarxajove.info/noticies/festa-cap-dany-calp/","Icon":"/media/z3sd4nzm/fin-de-ano-calp.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-31","Description":"El Ayuntamiento de Calp celebrará una fiesta de Fin de Año que tendrá lugar en la plaza de la Villa. La celebración contará con actividades para todos los públicos e incluirá el reparto de cava, uvas y una bolsa de cotillón para festejar la entrada en el año nuevo. La fiesta arrancará a las 17:00 horas con una disco-móvil dirigida a los más pequeños. A las 18:00 horas tendrá lugar una mini disco con canta juegos y con la visita de personajes animados populares. A las 19:00 horas los niños y niñas calpinos celebrarán sus propias campanadas con lacasitos. A continuación está prevista la actuación del mago Álvaro y a las 20:00 horas volverá la disco-móvil y los más pequeños podrán hacerse fotos con los personajes animados. La fiesta de Fin de Año continuará a las 23:00 horas, momento en que está previsto que actúe el grupo local Trilogy que amenizará la noche con grandes éxitos del pop-rock. A medianoche se celebrarán las campanadas con las que se dará entrada al año nuevo. A las 2:00 horas la fiesta seguirá con la disco-móvil de DJ Jota, que está previsto que finalice una hora más tarde.","Text":"","Link":"https://noticies.calp.es/es/calp-dara-la-bienvenida-a-2020-con-una-fiesta-en-la-plaza-de-la-villa?fbclid=IwAR0mpts9Ss78OEg_oTrEctiwv7rdpaUIj00t8Wft6QvJukgzL_DZM3AjGUc"},{"Id":11019,"Name":"II San Silvestre Sanvicentera","Url":"http://xarxajove.info/noticies/ii-san-silvestre-sanvicentera/","Icon":"/media/xavnktbu/principal-ii-san-silvestre-sanvicentera-es.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["oci","deporte","navidad","carrera"],"Date":"2019-12-28","Description":"La concejalíal de Deportes de San Vicente del Raspeig y la empresa KultRace organizan la 2ª San Silvestre de San Vicente. Se trata de una prueba ludico festiva no competitiva. Los dorsales podrán retirarse en la plaza de España frente al ayuntamiento antiguo desde las 16 :00 h hasta las 18:30 del 28 de diciembre. Para agilizar el proceso de entrega, una misma persona no podrá recoger más de 4 dorsales, y siempre siendo imprescindible disponer de una autorización firmada de la persona a quien le recoge el dorsal (ver intrucciones entrega en reglamento). Os esperamos a tod@s!!","Text":"Disfrázate y ven a correr con nosotros el dia 28 a las 19:00 en la Avd de la libertat en San Vicente del Raspeig","Link":"http://www.cronotag.com/evento/ficha/121"},{"Id":11569,"Name":"Fireta de Nadal 2019, 27 i 28 de desembre a Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/noticies/fireta-de-nadal-2019-27-i-28-de-desembre-a-quart-de-poblet/","Icon":"/media/4a2f45uo/fireta2019-mupi-02.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Tags":["Quart de Poblet","Fireta de Nadal 2019"],"Date":"2019-12-28","Description":"Fireta de Nadal 2019 de Quart de Poblet, divendres 27 i dissabte 28 de desembre en el pavelló municipal del parc poliesportiu municipal, amb horari de 10.30 a 14 hores i de 16.30 a 20.30 hores.","Text":"Fireta de Nadal 2019 de Quart de Poblet, divendres 27 i dissabte 28 de desembre en el pavelló municipal del parc poliesportiu municipal, amb horari de 10.30 a 14 hores i de 16.30 a 20.30 hores. A part de les diferents activitats i tallers, en l’escenari hi haurà les següents activitats. Divendres 27 de desembreMatí10.30 h. Batukada ETNIA des de l’Ajuntament a Fireta 2019.11 – 14 h. Personatges infantils: Bob Esponja i Hello Kitty12.00 h. Canta i balla per a els i les més xicotetes.13.00 h. Actuació Alejandro José.Vesprada16.30 h. Batukada ETNIA des de l’Ajuntament a Fireta 2019.17.30 h. Menuda Dansa Esplais.18.00 h. Canta i balla per a els i les més xicotetes.18.15 h. Contes itinerants. Esglai Teatre19.00 h. Taller de percussió. Casa Africa. Dissabte 28 de DesembreMatí11 – 14 h. Personatges infantils: Minions12.00 h.. Canta i balla per a els i les més xicotetes.13.00 h. Actuació Alejandro José.Vesprada17 – 20 h. Personatges infantils: Bob Esponja i Hello Kitty17.00 h. Actuació Colorín Colorado Música infantil i The Bor&s folk.18.30 h. Ball C.J Barranquet19.00 h. Poesia, Covers i Dj’S feminista de la Casa de Joventut La Cebollera. Col·laboren:Ajuda als Pobles, ARTIC, Asociación de Bolilleras,Associació Impuls, AVAE, Centre Juvenil Barranquet,Casa de Joventut L’Amagatall, Centre Juvenil LaCebollera, Club Basquet Quart, Club de Patinajede Quart de Poblet, Club Voleibol Quartà, Consellde Joventut de Quart de Poblet, Consell Municipald’Infància de Quart de Poblet, Cruz Roja Aldaia,Esglai Teatre, Esplai Sambori, Esplai Somriure,Fundació Diagrama, Liga por la Educación,Quart de Nit, Quart per l’Esport, S.A.M. La Unió,SETEM CV.","Link":""},{"Id":10757,"Name":"IX Sant Silvestre Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/noticies/ix-sant-silvestre-alaquas/","Icon":"/media/kkchwcbw/04122019cartel_san_silvestre_mesa_de_trabajo_1_copia_form_4.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Activitat esportiva","Nadal","Alaquàs","San Silvestre"],"Date":"2019-12-27","Description":"Divendres 27 de desembre a les 20 h. Inscripcions del 12 al 27 de desembre en Soldents, Atmosfera Sport, Fetén i Poliesportiu del Bovalar. Donació 1 euro al Projecte d'Ocupació Càritas Alaquàs","Text":"San Silvestre a Alaquàs per a totes les edats! Cerca la teua disfressa","Link":"https://www.alaquas.org/agenda/17742/0/ix_sant_silvestre"},{"Id":11244,"Name":"Jornada Videojocs El Campello","Url":"http://xarxajove.info/noticies/jornada-videojocs-el-campello/","Icon":"/media/gndndehy/cartell-landay-2019-valencia.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Videojocs","Jornada","Activitats Oci Temps Lliure","Oci alternatiu"],"Date":"2019-12-27","Description":"Jornada de Videojocs al Centre Social . Desde les 16:00h. Accés lliure. Reserva plaça pels campionats.","Text":"Jornada de Videojocs: Zona lliure PlayStation4 ,Campionats de Fortnite, Fifa ’19. A més prova com és la realitat virtual, una passada i també un gran Scalextric. Totes les activitats són gratuïtes. Inscriu-te en www.eventoslzd.com/ps4 és TOTALMENT GRATUÏT, veuràs que en comprar l'entrada el cost és 0€. No has de pagar res, no et preocupes.Organitza Regidoria de Joventut del Ajuntament del Campello","Link":"https://elcampellojove.es/finde-joven-en-navidad-2/"},{"Id":11711,"Name":"TALLER/CONCERT ATUPA RAP","Url":"http://xarxajove.info/noticies/tallerconcert-atupa-rap/","Icon":"/media/5njnrie5/1-atupa.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#atupa #rap"],"Date":"2019-12-27","Description":"El divendres 27 de desembre, a les 11:00h, a la biblioteca de Benifairó de la Valldigna, el grup ATUPA farà un taller de rap. Cal reomplir el formulari, poden participar els majors de 13 anys. https://forms.gle/GoxBysVSbinfDdTX9","Text":"El divendres 27 de desembre, a les 11:00h, a la biblioteca de Benifairó de la Valldigna, el grup ATUPA farà un taller de rap. Cal reomplir el formulari, poden participar els majors de 13 anys. https://forms.gle/GoxBysVSbinfDdTX9","Link":"https://www.facebook.com/Ajuntament-de-Benifair%C3%B3-de-la-Valldigna-485032858312939/"},{"Id":11248,"Name":"TEATRE NADALENC A ALGEMESI","Url":"http://xarxajove.info/noticies/teatre-nadalenc-a-algemesi/","Icon":"/media/fllhrmzr/teatre-nadalenc-algemesi.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-27","Description":"Desde la Regidoria de Joventut, propossem el teatre nadalenc \"ELFINO I SELFI\" Lloc: plaça del Mercat d'Algemesí. Data: Divendres, 27 de desembre de 2019. Hora: 11.00 hores. Aquest mateix matí, a la plaça del Mercat, gaudirem d'un Unflable i Pista de Cúrling. Entrada lliure i gratuïta, per a tots els públics.","Text":"","Link":""},{"Id":9960,"Name":"Concert de Nadal.Algemesi.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concert-de-nadalalgemesi/","Icon":"/media/b3ecsjbs/concert-nadal-2.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-24","Description":"La regidoria de joventut de l'Ajuntament d'Algemesí organitza un concert de la mà del duet \"JAZZMATAZZ\" a la plaça del Mercat i així gaudir de peces nadalenques d'aquest grup local. El concert tindrà lloc el 24 de desembre de 2019, a les 18.00 hores. L'entrada es lliure i gratuïta. Anima't i vine amb tota la família!!","Text":"","Link":"espaijove@algemesi.net"},{"Id":11795,"Name":"DUATLÓN VILLA DE ROJALES","Url":"http://xarxajove.info/noticies/duatlon-villa-de-rojales/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2019-12-23","Description":"Duatón sprint masculì i femenì. inscripció des del 23/12/2019 al 22/01/2020","Text":"info@rojales.es 966 715 001","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/12/23_243/2019_013548.pdf"},{"Id":9951,"Name":"Animació Nadalenca.Algemesi","Url":"http://xarxajove.info/noticies/animacio-nadalencaalgemesi/","Icon":"/media/oyxovrmp/animacio-nadalenca-2.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-23","Description":"La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Algemesí organitza jocs d'hivern a la plaça del Mercat. Comptarem amb una caseta de fusta els dies 23 i 24 de desembre, on estaran el pare Noel i un elf, per a fer-se fotos amb tots els xiquets i les xiquetes que els visiten. A més, tindrem: - 26 i 28 de desembre, unflable i futbolí més gran del món. - 27 i 29 de desembre, unflable i pista de cúrling. En l'horari d'11.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores. Activitats lliures i gratuïtes. Vos esperem!!","Text":"","Link":"espaijove@algemesi.net"},{"Id":11785,"Name":"IX EDICIÓ FESTIVAL NACIONAL DE CURTMETRATGES I AUDIOVISUAL DE RAFAL, RAFAL EN CURT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/ix-edicio-festival-nacional-de-curtmetratges-i-audiovisual-de-rafal-rafal-en-curt/","Icon":null,"Program":[],"Tags":["www.rafalencorto.com"],"Date":"2019-12-23","Description":"Termini de sol·licituds des del 23/12/2019 al 31/05/2020. inscripcions: http://festival.movibita.com","Text":"","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/12/23_243/2019_013431.pdf"},{"Id":11943,"Name":"II CONCURS DE FOTOGRAFIA RETRATS DE NADAL","Url":"http://xarxajove.info/noticies/ii-concurs-de-fotografia-retrats-de-nadal/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2019-12-23","Description":"SOL·LICITUDS FINS Al 15/01/2020 nadalcontesta@cocentaina.org","Text":"","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/12/23_243/2019_013430.pdf"},{"Id":11270,"Name":"Enxarxat","Url":"http://xarxajove.info/noticies/enxarxat/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-21","Description":"¿Tienes entre 12 y 17 años? No puedes perderte esta actividad Desde el área de juventud de la Mancomunidad del Alto Palancia, junto con las mancomunidades de Castellón, la Diputación de Castellón organiza ENXARXAT, los jóvenes disfrutarán el día 21 y 22 de diciembre en el centro de Naturaleza Tarihuela, en la localidad de Jérica. ¡Reúnete con tus amigos/as y disfruta de un fin de semana de aventura en el Alto Palancia con jóvenes de Castellón! Es gratuito y las plazas son limitadas, no pierdas la oportunidad, ¡corre a inscribirte!","Text":"","Link":""},{"Id":11280,"Name":"Enxarxat (1)","Url":"http://xarxajove.info/noticies/enxarxat-1/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-21","Description":"¿Tienes entre 12 y 17 años? No puedes perderte esta actividad. Desde el área de juventud de la Mancomunidad del Alto Palancia, junto con las mancomunidades de Castellón, la Diputación de Castellón organiza ENXARXAT, los jóvenes disfrutarán el día 21 y 22 de diciembre en el centro de Naturaleza Tarihuela, en la localidad de Jérica. ¡Reúnete con tus amigos/as y disfruta de un fin de semana de aventura en el Alto Palancia con jóvenes de Castellón! Es gratuito y las plazas son limitadas, no pierdas la oportunidad, ¡corre a inscribirte!","Text":"","Link":"https://www.dipcas.es/va/jornada.html"},{"Id":11766,"Name":"El programa JOOP celebra una gala de cloenda amb els i les joves participants","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-programa-joop-celebra-una-gala-de-cloenda-amb-els-i-les-joves-participants/","Icon":"/media/ijmp4lhl/joop_web.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-19","Description":"Després de mesos de treball, el programa JOOP arriba a la seua fi i ho fa amb una gala que vol reconéixer la feina de la joventut que ha finalitzat este curs motivacional i pedagògic. En este esdeveniment els joves participants en el programa, han rebut un diploma a la seua participació de mans de l'alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, en agraïment al seu esforç i la seua implicació. L'acte d'entrega d'estos certificats va tindre lloc recentment a la Casa Jove «La Torta».","Text":"","Link":"http://www.picassent.es/va/juventud/report/programa-joop-celebra-una-gala-cloenda-joves-participants"},{"Id":9987,"Name":"VIII San Silvestre Vila de Calp","Url":"http://xarxajove.info/noticies/viii-san-silvestre-vila-de-calp/","Icon":"/media/m4ecer5f/san-silvestre-calp.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-19","Description":"Jueves 19 de diciembre a las 20:30 horas. Salida desde la Plaza de la Constitución de Calp. Recorrido de 3km para adultos y 1,5 para niños. Inscripciones en https://www.mychip.es/evento/viii-san-silvestre-villa-de-calp-2019-8","Text":"","Link":""},{"Id":11818,"Name":"EL CONSELL DE LA JOVENTUT DE XÀTIVA PRESENTA LA REVISTA “ASSOCIATS” 2019","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-consell-de-la-joventut-de-xativa-presenta-la-revista-associats-2019/","Icon":"/media/p0wg53yq/yyyy_mesa-de-trabajo-1.jpg","Program":[],"Tags":["Consell de la Joventut de Xàtiva","associats","Casa de Joventut","XarxaJove"],"Date":"2019-12-19","Description":"Es tracta d’una publicació anual on es mostra tota l’actualitat del CJX i de les associacions juvenils de Xàtiva, amb allò més destacat que s’ha realitzat durant el 2019, informació d’interès per a joves i articles d’opinió.","Text":"La revista Associats és una iniciativa del CJX que es va iniciar l’any 2003 amb l’objectiu de donar a conèixer i visibilitzar la tasca del Consell de la Joventut i de les seues associacions membre, però que malauradament solament va comptar amb tres edicions, sent l’última la del 2005 degut a la inestabilitat econòmica i a que uns anys després el CJX va entrar en un període de desactivació. Per sort, des de l’any 2015 un grup de joves van decidir reactivar-lo i tornar a posar-lo en funcionament, pràcticament des de zero, fent una gran tasca de reconstrucció que ha portat a que actualment el CJX haja aconseguit consolidar un bon funcionament intern i una estabilitat econòmica que abans no existia. És per això que des de l’any passat es va plantejar la idea de tornar a emprendre el projecte Associats, que s’ha materialitzat en l’edició 2019 seguint la línia estructural i estètica de les edicions anteriors, i que es pot adquirir de manera gratuïta tant en format físic en diferents punts de recollida com en format digital a través del nostre lloc web, seguint aquest enllaç. El contingut de la revista, que compta amb 44 pàgines, s’estructura en cinc grans apartats. El primer, anomenat Que és el CJX?, en el que es fa una explicació del Consell, el seu funcionament, els seus objectius o funcions, com formar part, etc. El segon, anomenat Notícies del CJX, que fa un repàs de totes les activitats i iniciatives que s’han dut a terme durant aquest 2019. El tercer apartat, titulat Els Nostres Col·lectius, en el que cada associació membre disposa d’unes pàgines on exposen allò més interessant o destacat que han realitzat al llarg de l’any, bé alguna activitat o projecte concret, o bé una explicació de l’associació per a donar a conèixer la seua tasca. El quart, un nou apartat anomenat “Projecte Juvenil Destacat”, que busca premiar o destacar algun projecte realitzat per alguna de les associacions membre, destinat a l’apoderament juvenil, realitzat o autogestionat per joves o que promocione i fomente l’associacionisme juvenil o la participació ciutadana. I per últim, l’apartat Opinió, que compta amb quatre articles d’interès per a la joventut, realitzats per InfoJove Xàtiva, Raül Camacho (tècnic de participació ciutadana de l’ajuntament de Xàtiva), Hèctor Cuenca (expresident del CJX i actual regidor de Xàtiva Unida) i Guillermo Delegido, l’actual president del Consell de la Joventut. Des del Consell de la Joventut de Xàtiva estem molt satisfets i satisfetes per la gran tasca realitzada i l’esforç que suposa materialitzar una iniciativa com aquesta, i animem a tot aquell que estiga interessat a que li pegue una ullada per tal de descobrir la tasca del CJX i la importància de l’associacionisme i la participació ciutadana.","Link":""},{"Id":11485,"Name":"L'IVAJ t'anima a regalar el teu temps","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-tanima-a-regalar-el-teu-temps/","Icon":"/media/ujbfj5ob/whatsapp-image-2019-12-17-at-134241.jpeg","Program":["Voluntariat"],"Tags":["voluntariat","regalar el temps"],"Date":"2019-12-18","Description":"Des de l'IVAJ us convidem a regalar el vostre temps i a fer voluntariat","Text":"Baix el lema \"En estos dies (i tot l'any) regala el que més t'importa... (el teu) temps\" des de l'IVAJ convidem a tota la gent jove a ajudar i dedicar el seu temps lliure als altres. És una bona forma d'invertir les festes de Nadal, però volem que el missatge estiga present també la resta de l'any.","Link":"http://www.ivaj.es/solidaridad-y-diversidad"},{"Id":10001,"Name":"Convocatòria Corresponsals Juvenils Ribera Baixa","Url":"http://xarxajove.info/noticies/convocatoria-corresponsals-juvenils-ribera-baixa/","Icon":"/media/dqgbgsw4/1.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Date":"2019-12-16","Description":"CORRESPONSALS JUVENILS RIBERA BAIXA '19-20. Si vols fer que el teu institut siga més que anar a classe, que hi hajen activitats al teu poble que t'agraden i que es parle de temes que tú consideres importants...has de fer-te corresponsal! Troba tota la info que necessites i inscriu-te al web: https://lariberabaixa.es/formulari-dinscripcio-corresponsals-juvenils.","Text":"","Link":"https://lariberabaixa.es/formulari-dinscripcio-corresponsals-juvenils/?fbclid=IwAR2LtlknPKY0HVeS1eOceLkhmz0aswPbEyojCd4Q6wYGZHzVw6lDhBsYzV4"},{"Id":10706,"Name":"TALLERS DE DECORACIÓ DE NADAL EN BENIGÀNIM","Url":"http://xarxajove.info/noticies/tallers-de-decoracio-de-nadal-en-beniganim/","Icon":"/media/qzkfwg0e/78528937_2333685680075836_1540606534306758656_n.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-16","Description":"16 I 18 DE DESEMBRE A L'ESPAI JOVE","Text":"","Link":""},{"Id":11413,"Name":"CURSOS DE FORMACIÓ M.A.T, D.A.T I EDUCADOR/A","Url":"http://xarxajove.info/noticies/cursos-de-formacio-mat-dat-i-educadora/","Icon":"/media/nxfnlvsb/lg-cap-de-les-valls.png","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2019-12-16","Description":"\"LES VALLS JOVE\" DEMÀ, OBRI EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ PER ALS CURSOS DE FORMACIÓ M.A.T, D.A.T I EDUCADOR/A CURSOS LES VALLS JOVE","Text":"Les inscripcions seran els dies 17, 18, 19 i 20 de desembre de 2019 de 9:00h a 14:00h i el dimecres dia 18, també en horari de vesprada de 16:30h a 18:00h, de forma presencial, a la seu provisional de la Mancomunitat de les Valls, situada a la plaça de l'Ajuntament núm. 2 - Casa de la Cultura, 1a planta (al costat de l'Ajuntament de Benifairó de Les Valls).Les inscripcions es podran fer també mitjançant instancia general a través de la Seu Electrònica de la Mancomunitat de les Valls, els mateixos dies abans especificats, 17,18,19 i 20 de desembre (el día 20 de desembre fins a les 23:59h). Sols has de punxar ací http://www.lesvalls.es/ : Seu Electrònica-Tràmits Destacats- Instància General, i omplir-la amb el teu certificat electrònic, especificant el nom del curs en el qual et vols matricular, adjuntant DNI o volant d'empadronament, si vius a algú dels municipis que forma part de la Mancomunitat de Les Valls (Benavites, Benifairó de les Valls, Faura, Quart de les Valls i Quartell). També pots descarregar-te la instància general, emplenar-la amb les especificacions indicades i presentar-la en el registre de la Mancomunitat de les Valls.*Important: Recorda que les places són limitades i per tant, la matrícula en els cursos es farà per rigorós ordre d'inscripció i registre.El termini d’inscripcions comença el 17 de desembre a les 9:00h i acaba el dia 20 de desembre a les 14:00h de manera presencial y a les 23:59h de manera telemàtica.Per a més informació contactar al 962 60 50 67. Correu Electrònic: mancolesvallsjove@gmail.com","Link":"http://www.lesvalls.es/es/report/obert-termini-inscripcio-cursos-formacio-mat-dat-educadora"},{"Id":9991,"Name":"Mitja marató serra d'Oltá","Url":"http://xarxajove.info/noticies/mitja-marato-serra-dolta/","Icon":"/media/4smb2uyv/maraton.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-15","Description":"Música en vivo, bolsa del corredor especial, sorteos y mucho más. Inscripciones hasta el 12 de diciembre en https://www.mychip.es/inscripcion-rts/70140861-9980-4001-810e-a8201cc7cba0","Text":"","Link":""},{"Id":10420,"Name":"Jornada d'Esports i Tallers","Url":"http://xarxajove.info/noticies/jornada-desports-i-tallers/","Icon":"/media/ep0jwpmw/esport-nadal-el-campello.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Activitat esportiva","Nadal","Navidad","Deporte"],"Date":"2019-12-14","Description":"Activitats Esportives i Tallers per als mes menuts.","Text":"Contactar amb les Escoles  Esportives: anaescuelasdeportivas@gmail.com","Link":"https://deportes.elcampello.es/noticias/"},{"Id":10577,"Name":"Jam 2019, Special K. Breakdance","Url":"http://xarxajove.info/noticies/jam-2019-special-k-breakdance/","Icon":"/media/4rnj2dzk/jam.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["hiphop","Breakdance","Jam","Alaquàs","El passatge","Graffiti"],"Date":"2019-12-14","Description":"Esdeveniment anual de ball breakdance i cultura hip-hop. Per a tots els públics, tallers per a joves, entrada gratuïta.","Text":"Al Passatge dissabte 14 de desembre de 17 a 00 h.El grup @speciakcrew03 està d'aniversari. Celebra els seus 16 anys de vida dedicada al perfeccionament de les tècniques en aquesta modalitat, i que millor forma de fer-ho que donant vida a aquest vídeo ( 👉@marewuan) que té entre els seus protagonistes, el municipi que alberga el seu lloc d'assaig: Alaquàs i el Centre d’Informació Juvenil el Passatge. Pren bona nota perquè el dissabte 14 de desembre, de 17 a 00h es celebrarà la SpecialK Jam 2019. Una cita que comptarà amb la música en directe a càrrec de dos dels Dj’s més rellevants del panorama nacional. La dosi de color la posaran els grafiters que pintaran en directe, premis, batalla final…tot açò i molt més en el Centre Juvenil el Passatge","Link":"https://www.alaquas.org/agenda/17744/0/jam_2019_special_k_breakdance"},{"Id":10701,"Name":"FEM NADAL AL MERCAT MUNICIPAL BOCAIRENT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/fem-nadal-al-mercat-municipal-bocairent/","Icon":"/media/mcymjv1q/78667617_1502281156595263_8725767833293684736_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-14","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":10712,"Name":"CUINA DE MERCAT JUNIOR A ONTINYENT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/cuina-de-mercat-junior-a-ontinyent/","Icon":"/media/ztkjakj5/79085844_2783639028354426_7685659369907683328_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-14","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":10733,"Name":"RUTES SENDERISME ENTRE MUNTANYES LA VALL D'ALBAIDA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/rutes-senderisme-entre-muntanyes-la-vall-dalbaida/","Icon":"/media/sa2mppoh/portada-1024x730.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-14","Description":"14 DE DESEMBRE A OLLERIA","Text":"","Link":""},{"Id":10736,"Name":"1R CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A COLLES DE DOLÇAINERS I PERCUSSIONISTES A BOCAIRENT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/1r-concurs-de-composicio-per-a-colles-de-dolçainers-i-percussionistes-a-bocairent/","Icon":"/media/ul0brhms/79999144_2466941563571640_7243038659065151488_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-14","Description":"","Text":"Vos deixem el programa del 1er Concurs de Composició Joan Antoni Martínez i Martínez. En primer lloc, després d'un obra d'escalfament (Alimara), s'interpretaran les 4 peces finalistes: Joanet, Xalemia, Vespra i Pas Redouble. A continuació hi haurà un xicotet descans per a que el jurat delibere i on el públic podrà votar per tal d'atorgar el PREMI DEL PÚBLIC (dotat amb 500€). A continuació, mentre es fa el recompte, tots els assistents podran gaudir de l'estrena absoluta de BOCAIRENT SUIT, un obra mestra inspirada en melodies tradicionals bocairentines i composada per els 4 membres del jurat i el nostre director. L'obra consta de les següents parts:** L'Home de la manta (pas-doble) de Vicente Gabriel Casanova Martínez** Les Covetes dels Moros (marxa mora) de Damián Molina Beneyto** La Torre de Mariola (marxa cristiana) de Enrique Alborch Tarrasó** Sant Blai (marxa processó) de Miguel Angel Sarrió Nadal** La Fireta (fantasia) de Jaume Santonja Bocairent Suit ha sigut fruit d'una estreta col·laboració entre els 5 autors que han tingut el gust de composar i regalar aquesta obra a L'Aljub de Bocairent per tal commemorar el seu 25 aniversari. El nostre més sincer agraïment a tots ells. Detalls com aquests no s'obliden mai. En definitiva, no vos podeu perdre aquesta magnifica cita el dissabte 14 de desembre a les 20:00 en el teatre Avenida de Bocairent. P.D. Tant el premi del jurat (1.000 €), com el premi del públic (500 €) estan patrocinats per l'Ajuntament de Bocairent ","Link":""},{"Id":8615,"Name":"Cantautors","Url":"http://xarxajove.info/noticies/cantautors/","Icon":"/media/my0p4nte/cantautores-2019.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2019-12-14","Description":"Final del Certamen de jovens cantautors d' Elx","Text":"El pròxim 14 de desembre sonarà. I molt. Perquè… llega la final del XXI Certamen de Joves Cantautors d’Elx!! Un any més, el Gran Teatre acull la gala final d’aquest tradicional concurs per a la promoció del talent jove. Una cita ineludible per a tot amant de la música que, organitzada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Elx en el marc del programa “Alternactiu”, comptarà no sols amb la presentació en viu dels temes finalistes per part dels seus autors i amb l’actuació d’Emilio Cedrés (guanyador de 2018), sinó que, a més, es convertirà en una oportunitat per a gaudir del gran Funambulista, artista de reconeguda fama nacional, que ve presentant el seu tour “El Observatorio”.","Link":"http://elchejuventud.es/xxi-certamen-de-jovenes-cantautores"},{"Id":10130,"Name":"Tik Tok de guerrilla. Dissabte 14 de desembre.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/tik-tok-de-guerrilla-dissabte-14-de-desembre/","Icon":"/media/0h4pxads/cartel-tik-tok.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Quart de Poblet","Tik Tok","Formació","Xarxes Socials","Eines 2019"],"Date":"2019-12-14","Description":"És una xarxa social per a crear i compartir vídeos de forma divertida. Farem una anàlisi del seu contingut, amb l'objectiu de fer-li front produint continguts creatius, apostant per una visió feminista, amb perspectiva de gènere i valor a la diversitat.","Text":"És una xarxa social per a crear i compartir vídeos de forma divertida. Farem una anàlisi del seu contingut, amb l'objectiu de fer-li front produint continguts creatius, apostant per una visió feminista, amb perspectiva de gènere i valor a la diversitat.   Data i horari: Dissabte 14 de desembre. 10 a 12 h.Duració: 2 h.Professorat: CulturamaPreu: gratuït.Lloc: Espai de Creació Jove (Quart de poblet).Organitza: Ajuntament de Quart de Poblet Qui organitza  ALAQUÀS Centre Juvenil El PassatgeAv. Blasco Ibáñez, 57departamentjoventut@alaquas.orgTel. 961 502 343 MISLATACentre Jove del MercatC/ Major, 36Tel. 963 990 340Centre Jove TúriaC/ Túria, 13info@mislatajove.orgTel. 963 837 141 QUART DE POBLETQuart JoveC/ de La Torreta, 1joventut@quartdepoblet.orgTel. 961 531 459 XIRIVELLACentre JoveC/ Levante U.D., 2xirivella@joves.netTel. 963 832 579 INSCRIPCIÓ PER INTERNETEl primer pas és vindre als Centres Joves a recollir la teua clau, a partir d’eixe moment podràs matricular-te des de www.joves.net en els cursos i tallers d’EINES. https://www.joves.net/novetats/i/94512/1835/eines-tik-tok-de-guerrilla ","Link":"https://www.joves.net/novetats/i/94512/1835/eines-tik-tok-de-guerrilla"},{"Id":10369,"Name":"Fira de Nadal a Onda","Url":"http://xarxajove.info/noticies/fira-de-nadal-a-onda/","Icon":"/media/4znnlv42/fira-nadal.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["oci","nadal","pista de gel","mercadillo","activitats d'animació juvenil","cap d'any","concerts","musicals"],"Date":"2019-12-14","Description":"Onda presenta un ambiciós programa nadalenc ple d'activitats culturals i musicals per a tots els públics, des del 13 de desembre al 6 de gener. La programació s'inaugurarà amb l'encesa de llums de la ciutat del dia 13 de desembre a les 20.30 hores en El Pla. Durant aqueix cap de setmana també obrirà les seues portes el mercat de Nadal en la plaça d'Espanya, acompanyat d'una pista de gel per al gaudi de tots els públics. També cal destacar la inauguració i benedicció del Betlem, que tindrà lloc el 20 de desembre a les 18 hores en el *Raval de Sant Josep i les activitats infantils que es realitzaran en el *Raval la setmana del 23 al 29 de desembre. El dissabte 14 de desembre a les 19.30 hores se celebrarà el concert de “Dones de Cinema”, a càrrec de la *SAMVO amb Pepa *Aniorte. I el concert de la Big band tindrà lloc el dissabte 21 de desembre a les 20 hores amb un homenatge a Luis Miguel, tots dos en el Teatre Mònaco. Musicals com el concert de Nadal i Final d'Any de la Unió Musical Santa Cecilia els dies 21 i 22 de desembre, respectivament. Un altre dels musicals estrela és el de Michael´s *Legacy, tribut a Michael Jackson, en el Teatre Mònaco. A més de “Un món de fantasia” en el Teatre Mònaco, l'activitat “Canta, juga i balla” en el *Raval de Sant Josep i de varis conta contes amb temàtica nadalenca i màgics esdeveniments com l'arribada de Papa *Noel al gran teatre de la ciutat, així com la cavalcada dels Reis i l'arribada dels Patges Reals.","Text":"","Link":"www.onda.es"},{"Id":10574,"Name":"MERCAT RECICLATGE ESTIVELLA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/mercat-reciclatge-estivella/","Icon":"/media/b32lpooh/merccado-estivella.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-14","Description":"MERCAT RECICLATGE SEGONA MA paella, esmorzar, música, beguda 14 decembre Plaça Rei Jaume Estivella 11:00 a 18:00 @festerestivella2020","Text":"Ven allò que no necessites","Link":""},{"Id":11245,"Name":"XXI CONCURS PREMI CARTELL ANUNCIADOR DE CARNESTOLTES ANUALITAT 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xxi-concurs-premi-cartell-anunciador-de-carnestoltes-anualitat-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":["turisme@vilademuro.net"],"Date":"2019-12-13","Description":"sol·licituds des del 13/12/2019 al 13/01/2020","Text":"","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/12/13_237/2019_013181.pdf"},{"Id":10375,"Name":"Cap un Nadal saludable, a Onda","Url":"http://xarxajove.info/noticies/cap-un-nadal-saludable-a-onda/","Icon":"/media/u2dj0w4u/charla.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["alimentació saludable","onda","charla"],"Date":"2019-12-13","Description":"Charla gratuïta sobre alimentació saludable, impartida per les inferemeres escolars del municipi d'Onda. Divendres 13 de decembre a les 10 en la casa de la cultura. Inscripcións en enfermeraescolar@onda.es.","Text":"","Link":"www.onda.es"},{"Id":11254,"Name":"XXXVIII CONCURS CARTELL ANUNCIADOR DE MOROS I CRISTIANS ANUALITAT 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xxxviii-concurs-cartell-anunciador-de-moros-i-cristians-anualitat-2020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":["turisme@vilademuro.net"],"Date":"2019-12-13","Description":"Sol·licituds des del 13/12/2019 al 28/01/2020","Text":"","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/12/13_237/2019_013183.pdf"},{"Id":10716,"Name":"TALLER TEIXIM EN VIOLETA A CARRÍCOLA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-teixim-en-violeta-a-carricola/","Icon":"/media/x41hkkfe/75573775_1375378399298699_5402134007196418048_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-12","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":11110,"Name":"EINES PER A LA TRANSFORMACIÓ. Joventut i acció social","Url":"http://xarxajove.info/noticies/eines-per-a-la-transformacio-joventut-i-accio-social/","Icon":"/media/oc1dxs2l/folleto_eines-i.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Eines","Joves.net"],"Date":"2019-12-12","Description":"","Text":"La Xarxa Joves.net realitza periòdicament trobades i formació per a l’Alumnat Actiu·Corresponsals dels municipis membres de la xarxa. L’objectiu és que els joves facen xarxa amb altres municipis, al mateix temps que reben formació per a la difusió de la informació i participació juvenil. La formació que presentem aquesta edició està dirigida a joves actius els quals no solament formen part del projecte municipal de Alumant Actiu·Corresponsals, si no que està adreçada a qualsevol jove que lidere o desenvolupe projectes on els protagonistes siguen els joves. L’activitat girarà al voltant de la formació necessària per a que els i les joves participants puguen continuar la seua funció com a joves empoderats i empoderades dins de la societat. Dintre de la programació, s’ofereixen quatre cursos pel matí i quatre per la vesprada dividits en quatre blocs temàtics:COMUNICACIÓ POSITIVAEn aquests tallers aprendrem a comunicar el nostre missatge d’una manera clara i positiva i, d’eixa manera, poder fer-ho aplegar amb èxit. Pel matí ens donaran ferramentes i per la vesprada tindrem l’oportunitat de ficar-les en pràctica. SOCIETAT EN ACCIÓEn aquestes activitats, descobrirem ferramentes per a detectar quina informació es rellevant i real, i com podem desfer-nos de les “fake news”. Al taller de vesprada aprendrem a fer cartelleria original per a publicitar les nostres activitats. XARXES SOCIALS Aquests tallers estan pensats per a aprendre a comunicar mitjançant les xarxes socials. Saber com comunicar i saber què comunicar són idees essencials per a emetre informació eficaç. A més, ens ensenyaran a prendre fotografies per a l’Instagram. ARTS ESCÈNIQUES Aquest bloc ens donarà ferramentes dins de les arts escèniques que ens serveixen per tindre un concepte més de què és pot fer amb l’art. És més que un tipus d’expressió, ens serveix per a reivindicar, participar i ajudar. A la formació participen els ajuntaments d’Alaquàs, Aldaia, Albal, Barri Crist, Mislata, Torrent, Paterna, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sagunt, Silla, Xirivella i al llarg de tota la jornada estaran, com a responsables de grup, els tècnics de Joventut dels diferents municipis. Aquesta formació es realitzarà al Centre Jove del Mercat de Mislata el dia 14 de desembre de 2019 de 10 a 18h. Si vols posar-te en contacte amb la xarxa per participar o visitar-nos pots fer-ho a gestio@joves.net.","Link":""},{"Id":11295,"Name":"Reunió del grup d´alumnat actiu a Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/noticies/reunio-del-grup-d-alumnat-actiu-a-alaquas/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-12","Description":"Dijous passat es va realitzar la reunió d'alumnat actiu per a preparar i organitzar el Mercat Solidari, que serà el 5 de gener.","Text":"Vam fer propostes per a aqueix dia i organitzarem grups de treball.Després ens va donar temps a sopar i jugar una partida al pueblo duerme, llàstima que ens vam haver d'anar prompte a casa que l'endemà tocava matinar...","Link":""},{"Id":10496,"Name":"Video-Fòrum \"Quart netejant roba d’injustícies\" a Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/noticies/video-forum-quart-netejant-roba-d-injusticies-a-quart-de-poblet/","Icon":"/media/srgbzjt4/quart-netejant-videoforum.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Tags":["Quart de Poblet","Setem","Roba Neta","Ropa Limpia","Informació","Comerç Just"],"Date":"2019-12-11","Description":"Quart netejant roba d’injustícies, dimecres 11 de desembre a Quart Jove de 18:30 a 20:00 hores. Video-Fòrum «La vulneració de drets humans i afectació al mediambient en el sector tèxtil.","Text":"Quart netejant roba d’injustícies, dimecres 11 de desembre a Quart Jove de 18:30 a 20:00 hores. Video-Fòrum «La vulneració de drets humans i afectació al mediambient en el sector tèxtil.","Link":"https://quartjove.quartdepoblet.es/index.php/video-forum-quart-netejant-roba-dinjusticies-dimecres-11-de-desembre/"},{"Id":10710,"Name":"UN RELAT D'INTEGRACIÓ. XERRADA A ALBAIDA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/un-relat-dintegracio-xerrada-a-albaida/","Icon":"/media/j2hd4lim/80251281_2598816776878506_744903919339044864_o.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-11","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":10781,"Name":"Benifairó acull l’inici de la campanya ‘Som capaços de tot si reciclem en equip’, organitzada pel Consorci Palància Belcaire","Url":"http://xarxajove.info/noticies/benifairo-acull-l-inici-de-la-campanya-som-capaços-de-tot-si-reciclem-en-equip-organitzada-pel-consorci-palancia-belcaire/","Icon":"/media/kpueshni/campanyareciclatge-248x300-benifairo-acull.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-11","Description":"El Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal de Residus C3/V1, inicia aquest dimecres a Benifairó de les Valls la campanya de conscienciació pública ‘Som capaços de tot si reciclem en equip’, amb l’objectiu de promoure i millorar les recollides selectives en origen dels residus domèstics i la fracció orgànica selectiva dels 56 municipis consorciats. A través d’una jornada de conscienciació, que es durà a terme el pròxim 11 de desembre en el municipi, es persegueix una cria a l’acció directa, a la participació ciutadana i al treball conjunt amb la cura del medi ambient com a eix de futur. En elles un equip d’educació ambiental informarà la ciutadania dels avantatges de reduir, reutilitzar i reciclar de manera correcta, com una forma senzilla de contribuir al nostre entorn i lluitar contra el canvi climàtic. Com a exemples destacats, en aquestes jornades el públic present podrà coneixer de primera mà quin residu té el seu contenidor, inclosa la matèria orgànica, la recollida selectiva de la qual s’ha implementat recentment. De fet, les llars són responsables del 42% del menjar que acaba en el fem i amb una gestió responsable aqueixa matèria orgànica pot ser transformada en compost. A més, resoldran els possibles dubtes en matèria de residus sobre els canvis normatius que s’apliquen directament sobre la població (com que a partir de juliol de 2021 estarà prohibida la venda de plàstics d’un sol ús), sobre la taxa de tractament de residus o el funcionament del sistema de punts de la Targeta Verda, que ofereix avantatges per reciclar. Des de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, en paral∙lel, anem a proporcionar a totes les veïnes i veïns (que encara no l’hagen recollit) un poal per a la recollida de la matèria orgànica.","Text":"http://benifairovalls.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/tripticoCPB_Desperdicio_Def_Val_V2.pdf","Link":"https://youtu.be/YSJeqk9Zb4k"},{"Id":10984,"Name":"Impulsem els projectes d'Oci Educatiu en campaments i albergs amb l'Oferta Concertada","Url":"http://xarxajove.info/noticies/impulsem-els-projectes-doci-educatiu-en-campaments-i-albergs-amb-loferta-concertada/","Icon":"/media/bredxkgs/oferta-concertada-instagram-2.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Oci Educatiu","Viu","OfertaConcertada"],"Date":"2019-12-11","Description":"L'Oferta Concertada permet desenvolupar activitats d'oci educatiu en campaments i albergs de la Comunitat amb avantatges i tarifes especials per a estudiants, associacions, ajuntaments o clubs esportius","Text":"Des de l'IVAJ obrim la convocatòria del programa Oferta Concertada en les modalitats de 'Viu l'Estiu' i 'Viu l'Hivern' en albergs i campaments juvenils per a 2020 i 2021. La modalitat 'Viu l'Estiu' ofereix estades des de l'1 de juny al 6 de setembre de 2020 i la modalitat '*Viu l'Hivern' s'ofereix del 7 de setembre de 2020 al 31 de maig de 2021. D'aquesta manera, s'afavoreix l'ús de les instal·lacions a grups d'un mínim de 15 persones d'associacions juvenils, grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades així com a grups de joves que organitzen activitats d'oci educatiu. Gràcies a l'Oferta Concertada és possible acudir a campaments assequibles durant tot l'any, atenent la creixent demanda i afavorint la realització d'activitats d'oci educatiu durant tot l'any. A més, això impulsa el nostre programa Albergs+ amb el qual millorem les instal·lacions en sostenibilitat, quilòmetre 0 i accessibilitat. Un total de 13.351 places es distribueixen en les instal·lacions juvenils de la següent manera: els campaments de Navalón i Jaume I (Alcossebre) ofereixen un total de 9.846 places Així mateix, els albergs Argentina, a Benicàssim; Sant Crist de la Mar, a Benicarló; l'alberg de Biar; La Florida, a Alacant; La Marina, a Teulada-Moraira; Mare de Déu del Lledó, a Castelló; i Mar i Vent, a Piles, posen a disposició un total de 3.505 places. En Viu l'Estiu 2019 un total de 75 entitats han desenvolupat un programa d'oci educatiu en les instal·lacions juvenils de l'IVAJ, entre elles els ajuntaments d'Aielo de Malferit, Benetússer, Benifaió, Borriana, Canals, Càrcer, Mislata, Ontinyent, Pilar de la Horadada, *Riba-roja del *Túria, Silla i Villanueva de Castellón així com Humanes de la Comunitat de Madrid. En els albergs s'ofereix allotjament en habitacions compartides (amb llençols), parament de menjador col·lectiu, servei d'alimentació en pensió completa, servei de socorrisme en els albergs que disposen de piscina només en els períodes en els quals estiga oberta i assegurança de responsabilitat civil i d'accidents. En els campaments, els serveis són allotjament en cabanyes, refugi o botiga pròpia (matalassos i material divers d'acampada), així com parament de menjador col·lectiu, servei d'alimentació en pensió completa, en funció del període així com assegurança de responsabilitat civil i d'accidents. A partir de l'11 de desembre es poden presentar les sol·licituds per a qualsevol de les modalitats en el registre electrònic de l'IVAJ. Només s'accepta una sol·licitud per entitat fins al 7 de gener. A partir del 8 de gener de 2020, s'obrirà el segon termini per a 'Viu l'Estiu'. Les places de 'Viu l'Hivern' es poden sol·licitar, fins a tres per entitat, a partir d'aquest dijous i, segons disponibilitat, fins a un mes abans de l'inici de l'activitat.","Link":"http://www.ivaj.es/oferta-concertada"},{"Id":11013,"Name":"Joves de l’Institut d’Albaida construeixen drons socials","Url":"http://xarxajove.info/noticies/joves-de-l-institut-d-albaida-construeixen-drons-socials/","Icon":"/media/eh0pgyd0/albaida2.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-11","Description":"El Projecte Educatiu “La Fira Aèria” es desenvolupa per tercer any consecutiu en l'Institut d'Albaida i conclourà al maig amb un gran esdeveniment en la Universitat de València","Text":"Albaida (11/12/19)-. La regidoria d'Educació d'Albaida i El Caleidoscopio, Start Up de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, donen el tret d'eixida a la V edició de la Fira Aèria. Un projecte d'innovació educativa que té per objectiu que joves d'entre 12 i 18 anys aprenguen a construir drons amb una fi social o mediambiental d'impacte positiu per al seu entorn. En el projecte, participen per tercer any consecutiu els estudiants de l'IES Josep Segrelles. El regidor de Model Social i Econòmic Alejando Quilis ha explicat que “és una aposta clara per una educació transversal, capaç d’unir tecnologia amb ciències socials i amb el respecte pel medi ambient” i així “aconseguir que l’alumnat puga veure la utilitat de tot allò que aprenen en l’aula traduït en projectes reals i tangibles”. La Fira Aèria és una proposta que busca fomentar vocacions tecnològiques, així com l'apoderament tecnològic de joves estudiants d'ESO i Batxiller mitjançant la construcció d'un dron i la reflexió sobre la tecnologia en el seu conjunt, com una potent eina per a millorar l'entorn humà, i no únicament com un objecte de consum. També busca imaginar el futur aeri mitjançant l'ampliació de coneixements i habilitats en un espai d'aprenentatge i creació inclusiu i cooperatiu per a adolescents. La primera etapa del projecte, la formació dels professors inscrits de l'IES Josep Segrelles, ja està en marxa i finalitzarà al gener de 2019. Una vegada finalitzat el procés de formació del personal docent implicat, aquest s'encarregarà de guiar al seu alumnat en el desenvolupament d'un projecte. Seran ells els que formen als seus estudiants i junts construïsquen un dron, que haurà de realitzar activitats de benefici comú per a l'entorn local. El Curs passat els estudiants van realitzar dos drons centrats en l'entorn de la Vall d'Albaida. Un dron que el seu l'objectiu era facilitar el treball i vigilància dels coloms als Columbaires i un Dron d'ajuda als apicultors. Acte en la Universitat de València Com a colofó, al maig es convocarà a tots els centres participants a presentar els seus treballs en La Fira Aèria, un esdeveniment que tindrà lloc a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València. Ací els participants hauran de dissenyar i construir els estands on mostrar a la resta de participants les bondats socials i artístiques dels seus artefactes voladors, i realitzar una ponència explicant com han gestionat el projecte i en què consisteix. L'esdeveniment finalitzarà amb una exhibició de vol de tots els drons presentats en la Fira. L'esdeveniment pretén anar més enllà i convertir-se en un lloc de trobada i sinergies. Al costat del centre de Sueca es mostraran els drons de la resta de centres de la província de València que també participen en La Fira Aèria. La trobada coincidirà amb l'esdeveniment d'altres grans projectes que s'estan desenvolupant a la Comunitat Valenciana. Així, a l'Escola d'Enginyeria podrem veure les presentacions i curtmetratges d'animació creats dins del projecte MOMO, que uneix Impressió 3D, electrònica digital i Stop Motion, així com els curtmetratges de Programa la teua obra, que conjumina robots actors i cinema. Dos projectes que també desenvolupa El Caleidoscopio.","Link":""},{"Id":10791,"Name":"VI CONCURS LOCAL DE FOTOGRAFIA – BENAVITES 2019","Url":"http://xarxajove.info/noticies/vi-concurs-local-de-fotografia-benavites-2019/","Icon":"/media/jbbdliye/concurs-fotografic-vila-benavites.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2019-12-10","Description":"VI CONCURS FOTOGRÀFIC \"VILA DE BENAVITES\"","Text":"Les fotografíes haurán de realizar-se dins del terme municipal. La temática es lliure i les obres es poden presentar fins al 19 de desembre de 2019. Pots trovar les bases a la WEB municipal : www.benavites.es  ","Link":"http://www.benavites.es/report-page/vi-concurs-fotografia"},{"Id":10871,"Name":"Destaquem el voluntariat juvenil com a forma de participació i solidaritat","Url":"http://xarxajove.info/noticies/destaquem-el-voluntariat-juvenil-com-a-forma-de-participacio-i-solidaritat/","Icon":"/media/qdphz0v0/cartel-xxi-congres-voluntariat.jpg","Program":["Voluntariat"],"Tags":["Voluntariat"],"Date":"2019-12-10","Description":"L'IVAJ acudeix al XXI Congrés Estatal del Voluntariat amb l'exposició #AmblesRefugiades Les principals iniciatives són els camps de voluntariat juvenil de Reconeix i el Cos Europeu de la Solidaritat","Text":" Des de l'IVAJ hem participat en el XXI Congrés Estatal del Voluntariat que se celebra a València i reuneix persones voluntàries de tot l'Estat, per a impulsar la solidaritat entre la ciutadania i fer visible la labor que exerceixen en benefici de la comunitat. Hem presentat l'exposició #AmblesRefugiades del programa 'M'importa, Educació en Valors', composta per deu cartells realitzats per artistes de la Associació Professional d'il·lustradors Valencians (APIV), que arriba a tots els instituts d'Educació Secundària i a centres d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana. Volem informar sobre els problemes de les persones refugiades, sensibilitzar sobre la seva situació en el món i, en particular, a Europa, així com donar suport als qui sol·liciten refugi, per a acostar la situació d'exclusió d'aquestes persones i reflexionar sobre la situació que sofreixen més de 65 milions de persones a tot el món, segons l'ONU. #AmblesRefugiades també és una invitació a l'activisme social, per a conèixer el treball que fan les entitats de suport al refugiat que hi ha en l'entorn més immediat, sensibilitzar en els instituts i estimular l'empatia, l'educació emocional i la pau. També hem moderat la taula rodona titulada 'Nous temps, noves demandes', en la qual hem escoltat a experts de diferents col·lectius sobre les noves formes que adquireix el voluntariat per les seves pròpies necessitats i per l'evolució social. Hem realitzat un taller titulat 'Altres agents: administracions, universitats, empreses', al costat de la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius i Caixa Popular. Des de l'IVAJ desenvolupem dos programes per a promocionar activitats de voluntariat: camps de voluntariat juvenil i el del Cos Europeu de la Solidaridad. En el programa de camps 'Viu la solidaritat', joves de la Comunitat, al costat d'altres persones voluntàries de l'Estat o d'altres països, realitzen una estada amb activitats de servei a la comunitat. Els camps són socials, mediambientals i arqueològics i, en 2019, s'han organitzat 20 camps de voluntariat juvenil, dos a la primavera, setze a l'estiu i dos camps 'Diverteix-te' a l'hivern. A més s'ha rebaixat l'edat per a participar que, en determinats projectes, és a partir de 15 anys. Difonem les activitats que organitza el Cos Europeu de la Solidaritat (CES) perquè joves puguin treballar com a voluntaris i voluntàries o col·laborar en projectes -en els seus propis països o a l'estranger- que beneficiïn a comunitats i a la ciutadania de tota Europa, dins de l'Estratègia Europea de Joventut 2019-2027. També col·laborem amb la plataforma Reconeix per a destacar les competències que les persones joves adquireixen a través del voluntariat i que suposen un avantatge competitiu en l'entorn laboral. Es tracta d'un projecte innovador que aposta de manera creativa per la millora de l'ocupabilitat de la joventut. ","Link":"http://bit.ly/2rsfh4r"},{"Id":10983,"Name":": BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES INDIVIDUALS PER A DESPESES DE DESPLAÇAMENTS REALITZATS AMB MOTIU DE LES FESTES NADALENQUES 2019-2020 PER JOVES QUE TREBALLEN A l'ESTRANGER.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/bases-de-la-convocatoria-dajudes-individuals-per-a-despeses-de-desplaçaments-realitzats-amb-motiu-de-les-festes-nadalenques-2019-2020-per-joves-que-treballen-a-lestranger/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2019-12-10","Description":"","Text":"Sol·licituds des del 16/12/2019 al 15/01/2020","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/12/10_234/2019_013058.pdf"},{"Id":11133,"Name":"Training of Trainers in Youth Information and Counselling","Url":"http://xarxajove.info/noticies/training-of-trainers-in-youth-information-and-counselling/","Icon":"/media/qnoizbsd/trainingeryicaalacant06.jpg","Program":[],"Tags":["YouthInformation","RedSIJ","XarxaJove","InformacioJuvenil"],"Date":"2019-12-10","Description":"La primera formació presencial del curs de Formador de formadors en Informació Juvenil i assessors acaba el 13 de desembre a la Residència La Florida d'Alacant","Text":"A la part presencial del curs han assistit quatre professionals de la Comunitat Valenciana, Maite, Janis, Rosa i Ivan, que treballaran les competències i els perfils professionals en Informació Juvenil. El curs constarà de 2 fases d'eLearning i 2 cursos de formació residencial durant el curs acadèmic 2019/2020. Els participants que finalitzen el curs tindran la certificació de lliurar 5 formacions diferents ERYICA (YIntro, Digital YIntro, Advanced YIntro, JIMMY, YoMIM) i 3 cursos de eLearning (Digital YIntro, JIMMY, YoMIM), tant a casa com internacional, i tindran és també una manera simplificada de certificar-se per a la resta de cursos de formació. El cicle ToT es realitza en el marc d’un projecte Erasmus + KA1. Els participants han estat proposats i avalats per l'Organització de membres d'ERYICA al seu país o regió. ERYICA creu que el ToT facilitarà notablement l’organització de cursos de formació per als treballadors d’informació juvenil i augmentarà la divulgació d’estos cursos. Els participants certificats passaran a ser membres del grup de formadors ERYICA i podran impartir formació a diferents nivells a tot Europa.","Link":""},{"Id":10258,"Name":"Comença el Dona-li a la llengua. Grup de conversa informal impartit per voluntariat estrangers","Url":"http://xarxajove.info/noticies/comença-el-dona-li-a-la-llengua-grup-de-conversa-informal-impartit-per-voluntariat-estrangers/","Icon":"/media/vrychske/taller-idiomas_page-0001.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Idiomes","Italiá","Anglés","Eurodesk"],"Date":"2019-12-09","Description":"Grup de conversa informal dinamitzat per voluntariat estranger. Inici: 9 de desembre 2019 Finalització: 30 juny 2020 Destinat a majors de 14 anys ITALIÀ: únic nivell - dimarts i dijous de 20 a 21 h ANGLÉS: únic nivell - dilluns i dimecres de 20 a 21 h Cal inscripció, places limitades. Per inscripció, enviar email a: departamentjoventut@alaquas.org. O cridar per teléfon al: 961 50 23 43 INICI 9 DE DESEMBRE","Text":"","Link":""},{"Id":11211,"Name":"HORARI AULA D'ESTUDI ALGEMESI","Url":"http://xarxajove.info/noticies/horari-aula-destudi-algemesi/","Icon":"/media/1i4lllbk/horari-aula-destudi.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-09","Description":"HORARI AULA D'ESTUDI: DEL 9 DE DESEMBRE DE 2019 FINS AL 7 DE FEBRER DE 2020 - De dilluns a divendres: De 9.30 a 00.00h -Dissabte, diumenge i festiu: De 15.00 a 00.00h TANCAT 24, 25 i 31 de desembre de 2019 1, 5 i 6 de gener de 2020 MÉS INFORMACIÓ: 96 201 81 34","Text":"","Link":""},{"Id":10985,"Name":"ES CONVOQUEN AJUDES Al TRANSPORT PER A ESTUDIANTS DESPLAÇATS FORA DEL TM PILAR DE LA HORADADA CURS 2019/2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/es-convoquen-ajudes-al-transport-per-a-estudiants-desplaçats-fora-del-tm-pilar-de-la-horadada-curs-20192020/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2019-12-09","Description":"","Text":"Sol·licituds del 20/12/2019 al 20/12/2020","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/12/09_233/2019_012969.pdf"},{"Id":9976,"Name":"El soldadido de plomo, Calp","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-soldadido-de-plomo-calp/","Icon":"/media/tlxjlpk2/cartel-soldadito-a4-1.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-08","Description":"El próximo domingo 8 de diciembre de 2019 a las 18:30 horas en el auditorio de la Casa de cultura \"Jaume Pastor i Fluixà\" de Calp.","Text":"","Link":""},{"Id":10699,"Name":"VALENCIA DANCING FORWARD A BOCAIRENT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/valencia-dancing-forward-a-bocairent/","Icon":"/media/53afcuth/78228288_1495947243895321_3406010027524227072_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-12-07","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":9971,"Name":"VII Fira de Nadal Calp","Url":"http://xarxajove.info/noticies/vii-fira-de-nadal-calp/","Icon":"/media/rtpdruj4/feria-navidad-calp.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Tags":["FERIA"],"Date":"2019-12-06","Description":"VII Feria de Navidad Calp del 6 al 9 de diciembre de 2019. Inauguración el viernes 6 de diciembre a las 11:00 horas.","Text":"","Link":"https://cultura.calp.es/es/node/20611"},{"Id":10528,"Name":"La lectura pren Foios amb ‘Llibre vola lliure’","Url":"http://xarxajove.info/noticies/la-lectura-pren-foios-amb-llibre-vola-lliure/","Icon":"/media/5qdfith3/sin_nombre_12.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2019-12-06","Description":"S’han instal·lat 7 busties amb llibres per la localitat L’objectiu és fomentar la lectura i l’intercanvi de llibres","Text":"El passat dijous 28 de novembre es va presentar al Parc Cuiper de Foios el projecte ‘Llibre vola lliure’, amb els que els llibres es tornen protagonistes. El regidor d’Educació, Juan José Civera, va ser l’encarregat de mostrar als veïns la bustia que acollirà els llibres, tant en aquest parc, com en els altres 6 de la localitat, més dos altres que s’instal·laran més avant.   Amb forma de caseta d’ocells, aquesta bustia conté alguns llibres que els veïns poden agafar gratuïtament per a llegir, amb l’única condició que en deixen un altre a canvi. El que busca aquest projecte és que les persones de la localitat intercanvien aquells llibres que tenen a casa ja llegits amb altres de veïns i veïnes a través de les busties. Tanmateix, s’han instal·lat en els parcs per a fomentar-los com a zona de lectura.","Link":"http://www.foios.es/va/report/lectura-pren-foios-llibre-vola-lliure"},{"Id":10547,"Name":"Cullera contra el Canvi Climàtic","Url":"http://xarxajove.info/noticies/cullera-contra-el-canvi-climatic/","Icon":"/media/xeunuzck/img_3942.jpg","Program":["Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2019-12-06","Description":"Esta setmana s´està celebrant a Madrid la Cimera del Clima per afrontar els reptes contra el canvi climàtic. A cullera ens van concentrar el passat dimecres 4 de desembre a la Plaça d´Espanya per a reclamar solucions quant abans possible. A més, recollirem plàstics el divendres 6 de desembre a partir de les 12h. El punt de quedada serà al Pont de la Bega. Cal actuar i cal fer-ho ja! #Joves #Cullera #MediAmbient #ContraelCanviClimatic","Text":"","Link":""},{"Id":10379,"Name":"Homenatge al voluntariat d'Onda","Url":"http://xarxajove.info/noticies/homenatge-al-voluntariat-donda/","Icon":"/media/3jrannmm/voluntariat.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2019-12-05","Description":"Homenatge i recolçament als voluntaris del municipi d'onda. El acte tindra lloc en el saló d'actes de la casa de la cultura el dia 5 de decembre a les 19.00h","Text":"","Link":"www.onda.es"},{"Id":10519,"Name":"L'IVAJ dona suport al voluntariat amb Reconeix","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-dona-suport-al-voluntariat-amb-reconeix/","Icon":"/media/jdge53pl/reconoce-5d-voluntariado.jpg","Program":["Voluntariat"],"Tags":["Voluntariat","Reconeix"],"Date":"2019-12-05","Description":"Amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat, dia 5 de desembre, des de Reconeix han organitzat diverses activitats per difondre el paper del personal voluntariat","Text":"El 5 de desembre és el #DiaInternacionaldelVoluntariat, i amb la seua proclamació en 1985, l'ONU va voler reconéixer la labor i la dedicació de totes les persones que ho realitzen, així com el de les organitzacions que ho sostenen. El #voluntariat permet a les persones i comunitats participar en el seu propi creixement.   Per este motiu, des de Reconeix volen aconseguir una xarxa nacional d'organitzacions, les quals impulsen el reconeixement de les competències i habilitats, obtingudes a través de l'acció voluntària, per millorar l'ocupabilitat dels i les joves. Per a l'impuls d’este reconeixement tan necessari per al voluntariat juvenil, fan diferents actuacions com la de hui.   Amb la campanya “Ponle cara al 5D”, es vol posar en primer lloc a les persones que practiquen el voluntariat. Amb el hashtag #PersonasCorrientesconHabilidadesExtraordinarias s’han proposat aconseguir molta participació de la gent que fa voluntariat a diferents organitzacions, fundacions o institucions. Este dia té com a objectiu ser un motor de desenvolupament social i personal, així com destacar tots els beneficis que aporta, i entre els quals es troba la raó de ser de Reconeix: l'adquisició de #CompetènciesTransversals.  ","Link":"http://reconoce.es/"},{"Id":8637,"Name":"Recollida Solidària per a SOS Refugiats","Url":"http://xarxajove.info/noticies/recollida-solidaria-per-a-sos-refugiats/","Icon":"/media/cbtfvzus/cartel-recogida.jpg","Program":["M'Importa","Voluntariat"],"Tags":["#solidaritat","ajuda","personesrefugiades","material humanitari","Joventut Aldaia"],"Date":"2019-12-02","Description":"👐Recollida solidària per a SOS Refugiats | Gent Jove Aldaia organitza una recollida de material de primera necessitat en col·laboració de l'associació de cooperació i desenvolupament @sosrefugiados, la qual des del 2015 porta a terme i coordina accions d'ajuda humantària per a persones refugiades, principalment a Grècia. 📍A més tenim un panell informatiu amb material explicatiu i de sensibilització social sobre la situació de les persones refugiades. Necessitem: 🧥Roba i calçat d'abric de xiquet i xiqueta, de dona i home. 🥫Menjar: Conserves, oli, sucre, arroç, pasta, fruits secs, llet condensada i en pols… 🧽Productes d'higiene: bolquers, sabó, detergent… 📌Lloc: Centre Cultural Matilde Salvador ⏰Horari: 9 a 14 h i de 17 a 21h 📅Termini: 18 de Novembre","Text":"","Link":"https://sosrefugiados.org/"},{"Id":10004,"Name":"CAMPANYA ARBRE SOLIDARI","Url":"http://xarxajove.info/noticies/campanya-arbre-solidari/","Icon":"/media/svqcrzce/arbol-solidario.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Tags":["Solidaritat","Iniciatives Solidàries","asociacionisme","oci","baile","tallers"],"Date":"2019-12-02","Description":"Campaña árbol solidario del 2 al 20 de Diciembre. Colabora aportando alimentos no perecederos, productos de higiene y/o juguetes en el CRJ Los Molinos en Sant Vicent del Raspeig","Text":"A partitr del día 2 de diciembre empezamos la CAMPAÑA de nuestro ÁRBOL SOLIDARIO. 🎄 Podéis traer a LOS MOLINOS alimentos, juguetes e higiene... así todo el mundo podrá disfrutar a una Navidad feliz. ","Link":"https://www.facebook.com/SVdR.juventud/photos/a.301649639879365/2816297171747920/?type=3&theater"},{"Id":10109,"Name":"L'IVAJ es reuneix amb el Consell de la Joventut d'Espanya","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-es-reuneix-amb-el-consell-de-la-joventut-despanya/","Icon":"/media/c5ifp04y/reunion-cje-02-12-19-2.jpeg","Program":[],"Tags":["CJE","IVAJ","Participació","agenda"],"Date":"2019-12-02","Description":"El CJE, dins de la seua ronda de visites estatals, es reuneix amb l'IVAJ per tractar els objectius de la seua Agenda de Joventut","Text":"La reunió, que ha coincidit amb la sessió plenària del Parlament Valencià Jove en les Corts Valencianes de la Generalitat, té com a objectiu el treball conjunt amb les entitats representatives de la Joventut a tots els nivells. El director general de l'IVAJ, Jesús Martí, s'ha reunit amb representants del Consell de la Joventut d'Espanya i ha destacat la labor que realitza el CJE per a posar en valor el treball de les entitats juvenils que actuen en tots els territoris, ja que “la joventut és el present”. A més, Martí ha valorat també la iniciativa del Consell Valencià de la Joventut, que ha portat fins al plenari de les Corts el Parlament Valencià Jove i ha explicat que la Generalitat treballa amb continuïtat i conjuntament amb les entitats representatives de la Joventut. Dins d'aquesta Agenda de Joventut del CJE destaquen diversos objectius, com la lluita contra la desocupació i la precarietat juvenil, desenvolupar plans d'habitatge, elaborar una llei integral del joc, entre molts altres, que aglutinen les preocupacions de la joventut en tot el país.","Link":"http://agendajuventud.cje.org/"},{"Id":9653,"Name":"FIRA DE NADAL DE FAURA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/fira-de-nadal-de-faura/","Icon":"/media/tlwlmwhx/fira-de-faura.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#faura#"],"Date":"2019-12-01","Description":"Un any més, la Fira de Faura enceta el mes de desembre amb les millors paradetes als seus carrers El pròxim 1 de desembre tindrà lloc la tradicional Fira de Faura, que es celebra el primer diumenge de desembre. Una cita que tant els faurers i faureres com la resta de la comarca espera ansiosa la seua arribada, perquè és pòrtic de les celebracions nadalenques, i omplir, com cada any, el poble d’il·lusió, d’alegria, de color, d’ambient i d’aromes. La Fira inaugura una de les etapes més boniques de l'any en les quals es respira un ambient especial. “Això és el que s’ha volgut transmetre amb el cartell d’enguany. La cara serena d'una xiqueta, que alhora de presenciar la brillant i màgica arribada del Nadal a Faura com un regal en si, se submergeix en el seu skyline per a passejar pels seus carrers, per la Fira i per a gaudir d'aquests dies màgics. Amb la Fira arriba a Faura el Nadal i ens convida a donar-li la benvinguda, a descobrir els seus racons, conéixer a les seues gents i a mirar el futur amb il·lusió i esperança”, assenyala la regidora de Cultura, Consol Duran. A més de les quasi 200 parades distribuïdes al llarg d’un quilòmetre i mig pels carrers Major, Santa Bàrbara i Canaleta, que ofereixen els productes típics de l’hivern, torrons i dolços, castanyes, dàtils, fruites seques, etc., o aquells productes típics dels preparatius de les festes del nadal com els joguets, els betlems o els adorns nadalencs, l’Ajuntament ha organitzat un programa ampli d’activitats paral·les.","Text":"Viu la biblio, pilota i calderes, com aperitiuAbans de l’arribada de la Fira, tindran lloc diverses activitats per a obrir boca. El Club de Pilota de Faura farà el divendres 29 de novembre, a les 18 h, una exhibició de pilota valenciana a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Pilota, al minitrinquet. I a les 19 h, l’espectacle didàctic i musical “Històries de la música en valencià”, a càrrec d’Educarock dins del programa Viu la Biblio, un viatge a través d’algunes de les cançons emblemàtiques dels últims 50 anys.L’aperitiu continuarà el dissabte 30 de novembre al pavelló multiús, amb la festa de la caldera organitzada per la Comissió de Festes d’Agost de 2020 i la Festa PreFira amenitzada per l’orquestra “Máxima”, a partir de les 17 h.Betlem del Llavaner, mostra de vestits regionals en miniatura i quadre d’Ignacio PinazoNo obstant això, no seran les úniques activitats que tindran lloc la vespra de la Fira, ja que des de fa 15 anys la vigília de la Fira s’inaugura el Betlem del Llavaner, que cada any rep la visita de centenars de persones captivats, no sols per la màgia de la bellesa napolitana i murciana de les figures que el componen i que són propietat de l’escriptor Fernando Delgado, de qui va partir la idea d’exposar en un espai públic com el llavaner, sinó perquè cada any presenta una composició diferent. El Betlem es podrà visitar els diumenges i festius, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h, fins al 6 de gener, excepte l’1 de gener, que romandrà tancat.A més del Betlem s’inaugurarà a la Casa Gran, una mostra de vestits regionals en miniatura confeccionats per Elena Martínez, veïna d’Aiora que té com a passió la confecció de vestits en xicotet format, de vint-i-cinc centímetres de guardapeus i deu de gipó. L’exposició estarà composta per més de 100 vestits de tot el món, tant d’Espanya com d’Europa, Àsia, Amèrica i Àfrica. Mentre, a l’Ajuntament es podrà veure el quadre que Ignacio Pinazo va pintar immortalitzant els últims instants de vida del Rei Jaume I, en el moment de l’abdicació en el seu fill Pere. Este oli forma part del tresor patrimonial de la Diputació de València, data de 1881 i va estar exposat durant anys en el Museu del Prado. L’exposició es completa amb 5 dibuixos academicistes i activitats didàctiques.Totes dues exposicions es podran visitar, a més del dia de la Fira, els dies 6 i 8 de desembre d’11 a 14 h i de 17 a 19 h, i el 7 de desembre de 17 a 19 h.Exposició de cotxes antics i actuacions musicalsEl dia de la Fira, a més del Betlem del Llavaner i de la mostra de vestits en miniatura el programa d’activitats programades per l’Ajuntament continua amb una exposició d’alguns dels millors vehicles antics pertanyents a l'extraordinària col·lecció del Club d'Automòbils Antics de València. Totes les persones que s’apropen als carrers Massiac i Canaleta, de 12 a 16.30 h, podran gaudir d’autèntiques joies amb més de 70 anys d’antiguitat, en perfecte estat de conservació. Cotxes d’alta gamma fabricats entre 1919-1945 de les marques Rolls Royce, Ford, Lancia, Fiat i Bentley, entre d’altres.I per als amants de la música, dues actuacions musicals a la plaça mestre Enric Garcés. A les 12 h, concert de SoArt format per Carles Llusar i Sonnica Yepes que presentaran el seu primer disc, Minimal, conformat per deu cançons de música subtil que parlen de llibertat, naturalesa i sentiments. I a les 18 h, Pep Gimeno El Botifarra que oferirà tot un recital de romanços, albaes, nadales, jotes, seguidilles i havaneres conegudes tant pel públic més major com el més jove.","Link":"www.fauraweb.net/index.php?accionMenu=noticias.VisualizaNoticiaIU.visualiza¬icia_id=1881"},{"Id":8384,"Name":"Taller Oportunitats en Europa, sota el títol \"Coneix el Cos Europeu de Solidaritat (CES)\", dijous 14 de Novembre a Quart de Poblet.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-oportunitats-en-europa-sota-el-titol-coneix-el-cos-europeu-de-solidaritat-ces-dijous-14-de-novembre-a-quart-de-poblet/","Icon":"/media/z2rbfpeg/europe14nov2019.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Tags":["Quart de Poblet","Formació","Voluntariat","CES","Cos Europeu de Solidaritat","Erasmus+"],"Date":"2019-11-30","Description":"Taller Oportunitats en Europa, sota el títol \"Coneix el Cos Europeu de Solidaritat (CES)\", per a tindre tota la informació de les possibilitats de les persones joves a Europa.","Text":" El Dijous 14 de novembre es celebrarà el Taller Oportunitats en Europa, sota el títol \"Coneix el Cos Europeu de Solidaritat (CES)\".   A partir de les 18.00 hores es lliuraran les Beques Erasmus de l'Ajuntament de Quart de Poblet a l'espai Qworking de Quart Jove.   Es presentaran les oportunitats del programa Erasmus +, i del Cos Europeu de Solidaritat en les seues modalitats de Voluntariat Europeu i Projectes Solidaris.   S'informarà del Grup Erasmus de Quart de Poblet, i les seues possibilitats de places per a realitzar voluntariat, cursos europeus i intercanvis.   https://quartjove.quartdepoblet.es/index.php/taller-oportunitats-en-europa-coneix-el-cos-europeu-de-solidaritat-ces-dijous-14-de-novembre/ ","Link":"https://quartjove.quartdepoblet.es/index.php/taller-oportunitats-en-europa-coneix-el-cos-europeu-de-solidaritat-ces-dijous-14-de-novembre/"},{"Id":9101,"Name":"Habitación de Escape \"NO la maté porque NO era mía\" Mancomunidad de la Canal de Navarrés","Url":"http://xarxajove.info/noticies/habitacion-de-escape-no-la-mate-porque-no-era-mia-mancomunidad-de-la-canal-de-navarres/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["25N","Escape Room","Contra La Violencia de Género","Mancomunitat","La Canal de Navarrés"],"Date":"2019-11-30","Description":"Algunas veces los cuentos no tienen un final feliz y las parejas ni son felices ni comen perdices... conviértete en detective, sigue las pistas, interroga a los sospechosos y ¡ayúdanos a salvar a la víctima de violencia de género antes de que sea tarde!","Text":"","Link":"http://www.lacanaldenavarres.es/notification/habitacion-escape"},{"Id":8818,"Name":"jornades conecta't","Url":"http://xarxajove.info/noticies/jornades-conectat/","Icon":"/media/s3fnqsg2/conectat.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["trobada","conecta't","jovens","onda"],"Date":"2019-11-30","Description":"Encuentro de jovenes, donde disfrutaran de una jornada de convivencia con jóvenes procedentes de distintos municipios de Castellón.","Text":"","Link":"www.casaljoveonda.es"},{"Id":9740,"Name":"FESTIJOVEN SAN MIGUEL DE SALINAS 2019","Url":"http://xarxajove.info/noticies/festijoven-san-miguel-de-salinas-2019/","Icon":"/media/irkljf4w/74532765_434041573950702_3317562043715813376_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["juventud","ocio","actividades"],"Date":"2019-11-30","Description":"El sábado 30 de noviembre tendremos en San Miguel de Salinas distintas actividades para que pases un día diferente, desde las 16:00 hasta las 23:00. ¡No puedes perdértelo!","Text":"Gamer Weekend a las 16:00 en la Casa de Cultura. Exhibición de Graffitis a las 16:00 en la Plaza Jaime I. Batalla de Gallos a las 18:00 en la Plaza Jaime I.","Link":"https://www.facebook.com/ayuntamientosanmiguel/photos/a.161411487283100/2523605181063707/?type=3&theater"},{"Id":9742,"Name":"GAMER WEEKEND","Url":"http://xarxajove.info/noticies/gamer-weekend/","Icon":"/media/b05kfloe/75407802_2499540853470140_2613391572737196032_o-1.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["ocio","juventud","videojuegos"],"Date":"2019-11-30","Description":"¿Quieres pasar una tarde gamer? No puedes perderte las jornadas non-stop de videojuegos que vamos a tener en San Miguel de Salinas.","Text":"Lugar: Casa de CulturaFecha: 30 de noviembreHora: de 16:00 a 23:00 Inscripciones gratuitas en www.logrodesbloqueado.com o en 625 355 717","Link":"https://www.facebook.com/ayuntamientosanmiguel/photos/a.161411487283100/2499540843470141/?type=3&theater"},{"Id":9853,"Name":"Viu la plaça: XI Fira d'Associacions i Activitats","Url":"http://xarxajove.info/noticies/viu-la-plaça-xi-fira-dassociacions-i-activitats/","Icon":"/media/acycxclm/viu-la-plaça.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2019-11-30","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":10695,"Name":"XERRADA -TALLER AMORS PODEROSOS A AGULLENT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xerrada-taller-amors-poderosos-a-agullent/","Icon":"/media/4trcvhyc/78194176_2528961727349509_9133121369372884992_o.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-11-29","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":7809,"Name":"Educatics, dissabte 16 de novembre a Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/noticies/educatics-dissabte-16-de-novembre-a-quart-de-poblet/","Icon":"/media/stajttlo/educatics-4.png","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":["Quart de Poblet","Informació","Joves","Famílies","Tecnologia"],"Date":"2019-11-29","Description":"Educatics 2019 a Quart de Poblet, dissabte 16 de novembre a l'Espai de Creació Jove. Jornada per a adolescents, joves i famílies, de tecnologia, internet i youtubers. Un espai on jugar, aprendre i preguntar dubtes.","Text":"Educatics 2019 a Quart de Poblet., Dissabte 16 de novembre. Jornada per a adolescents, joves i famílies, de tecnologia, internet i youtubers. Un espai on jugar, aprendre i preguntar dubtes. Programa:Sala I. (Activitat per a joves).- Escola de youtubers: aprèn a ser influencer en youtube. De 10 a 11.30h.- Campionat de videojocs. Demostra com de bé jugues a Clash Royale i Brawstars. De 12 a 14 h. Sala II. (Activitat per a mares i pares)- De 10.15 a 11.15h. Consum de youtubers per a pares i mares.- De 12 a 13.30h. Tecnologia en Família. Inscripció:https://tinyurl.com/Educatics2019QdP ","Link":"https://quartjove.quartdepoblet.es/index.php/educatics-dissabte-16-de-novembre/"},{"Id":9127,"Name":"XERRADA - COL·LOQUI: \"LOS CAMINOS DE SANTIAGO\"","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xerrada-col-loqui-los-caminos-de-santiago/","Icon":"/media/vyvp3cy3/camino-santiago.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["#XirivellaJove","#vidasaludable","#natura","#BuenCamino","#CaminodeSantiago"],"Date":"2019-11-28","Description":"Xerrada al Centre Jove Xirivella, a les 19:30h. Comentarem els diferents itineraris, amb especial incidència al camí de la Llana des de València i Requena fins Santiago de Compostela.","Text":"Tindrà lloc la presentació del Punt d'Informació que des d'ara tindrem al Centre Jove de Xirivella. Si esteu pensant en fer el Camí, açí podreu conèixer totes les rutes d'origen medieval, que partixen de diferents punts i arriben a la ciutat de Santiago de Compostela.","Link":""},{"Id":9748,"Name":"L'IVAJ amb el Parlament Valencià Jove: PARLEM!!!","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-amb-el-parlament-valencia-jove-parlem/","Icon":"/media/asbj2qtt/lona-parlament-valencia-jove.jpeg","Program":[],"Tags":["Parlament Valencià Jove","Parlem","Participació","Consell de la Joventut de València"],"Date":"2019-11-28","Description":"L'IVAJ dona suport a la iniciativa del Consell Valencià de la Joventut (CVJ) que organitza el Parlament Valencià Jove (PVJ). \"Parlem!!!\" es desenvolupa en el marc parlamentari de les Corts Valencianes del 29 de novembre al 2 de desembre, dia de celebració de la sessió plenària.","Text":"Un total de 60 persones joves han sigut seleccionades a partir de criteris com el gènere, la territorialitat- zones rurals, xicotets municipis, zones d'interior-, o en risc d'exclusió social, i s'han dividit en corrents ideologiques per a debatre i impulsar una proposició no de llei sobre el masclisme i la violència de gènere, un tema que han votat prèviament les persones inscrites en el PVJ. Aquesta iniciativa, que té com a objectiu reunir gent jove de tota la Comunitat Valenciana per a debatre temes d'actualitat i plantejar les seues propostes als grups parlamentaris, compta també amb Scouts Valencians, Federació Don Bosco, Federació d’Escoltisme Valencià, Creu Roja, així com entitats d'educació no formal des del CVJ. El diumenge 1 de desembre hi haurà una visita als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i es treballarà una altra resolució sobre un altre dels temes més votats: la regulació de la ludopatia entre les persones més joves. El dilluns, 2 de desembre, la sessió serà a l'Hemicicle. La taula del Parlament Jove estarà integrada per la Presidenta del Consell Valencià de la Joventut i les persones voluntàries que formen part de la Comissió Permanent.   Teniu més informació al nostre blog.","Link":"http://bit.ly/BlogParlamentJove"},{"Id":9828,"Name":"Més de 400 joves participen en un programa de l'IVAJ i Xarxa per la Inclusió","Url":"http://xarxajove.info/noticies/mes-de-400-joves-participen-en-un-programa-de-livaj-i-xarxa-per-la-inclusio/","Icon":"/media/q23ispa3/2visita-de-alumnado-del-ies-andreu-alfaro-de-paiporta-a-la-residencia-pepe-alba-de-personas-con-discapacidad-de-codifiva.jpg","Program":["M'Importa"],"Tags":["EAPN","Mimporta","Valors","Solidaritat","Inclusió"],"Date":"2019-11-28","Description":"Més de 400 joves han participat en el projecte 'En Marxa per la Inclusió. Transmissió de valors solidaris, de la diversitat i el voluntariat entre joves', desenvolupat conjuntament per l'IVAJ i la Xarxa Europea de Lluita contra la pobresa (EAPN CV)","Text":"De maig a novembre, joves estudiants i personal tècnic de la Xarxa Jove de l'IVAJ s'han format i han conegut la pobresa i l'exclusió social en la Comunitat Valenciana, transformant prejudicis sobre persones i col·lectius amb cinc tallers formatius i quinze de visites guiades a entitats sense ànim de lucre que integren la EAPN CV. Gràcies a aquest projecte, 230 joves i 12 professionals de la Xarxa Jove de l'IVAJ hagen realitzat 14 visites a València i Castelló a recursos d'Acción contra el Hambre, Acoec, Fundació ADSIS, APIP-ACAM, Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón, FISAT Borriana, Patim Castelló, Rais Hogar Sí, Codifiva, Fundació Cepaim i Sant Joan de Déu Serveis Socials. A més, 'En Marxa per la Inclusió' ha desenvolupat cinc tallers formatius, tres d'ells en centres educatius de Castelló i València, i dos més amb personal tècnic de l'IVAJ de totes dues províncies, on s'han format 160 joves, així com 12 tècnics i tècniques de joventut. Els i les estudiants que han participat en les formacions venien del Centre d'FP la Safor de Beniarjó, dels IES Francesc Ribalta de Castelló, Andreu Alfaro de Paiporta, Berenguer de Dalmau de Catarroja, Josep Segrelles d'Albaida i del CFP Verge de Corts de València, del CIPFP Faitanar de Quart de Poblet i de l'IES Bovalar de Castelló. Este programa és el resultat de l'estreta col·laboració amb les entitats de la EAPN per a sensibilitzar sobre drets socials bàsics, buscant que joves estudiants s'acosten a la realitat de la pobreza. En les visites guiades, reunides en una 'Ruta per la inclusió social', han conegut el treball que realitzen les organitzacions amb persones en situació de major vulnerabilitat i quines són les claus i prioritats en la lluita contra la pobresa. El col·lectiu de joves han conegut diferents realitats i aspectes de la pobresa o exclusió social en la Comunitat Valenciana, s'han acostat al context en el qual treballen les organitzacions, han trencat prejudicis respecte a les persones afectades per aquesta realitat i s'han format sobre el valor del treball en xarxa i les opcions de voluntariat posibles. El projecte 'En Marxa per la Inclusió' està inclòs en la nostra campanya 'M'importa. Educar en valors' de l'IVAJ i en l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2024. Es realitza en col·laboració amb la EAPN CV-Xarxa per la Inclusió. La EAPN CV està constituïda actualment per 28 entitats: Accem, Acció contra la Fam, Acoec, Alanna, APIP-ACAM, Avant, Càritas CV, CEAR PV, Cepaim, Coceder-CDR La Safor, Codifiva, Coeescv, Creu Roja CV, Fundació Esplai, Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás, Iniciatives Solidàries, INPAVI, Jovesolides, Fundació Secretariat Gitano, Fundació Adsis, MPDL, Fundació Nova Feina, Fundació Novaterra, Patim, RAIS Fundació, Per tu Dona, Sant Joan de Déu Serveis Socials València e YMCA.","Link":""},{"Id":8848,"Name":"CONCURS D'APARADORISME D'AMBIENTACIÓ NADALENCA 2019","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-daparadorisme-dambientacio-nadalenca-2019/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2019-11-26","Description":"","Text":"BOP ALACANT núm. 217 del 14/11/2019                                                                                                                                     http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/11/14_217/2019_012027.pdf                                                                                                                                                   Beneficiarios: podran participar tots els establiments comercials *minoristasde Dénia que estiguen situats en baixos comercials.                                                                                                                                          Termini: fins al 26/11/2019.                                                                                                                                        Presentació sol·licituds: Oficina d'Atenció Ciutadana, situada en la Plaça de la Constitució, 10","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/11/14_217/2019_012027.pdf"},{"Id":9407,"Name":"El Saló del Còmic s'obri als escolars valencians","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-salo-del-comic-sobri-als-escolars-valencians/","Icon":"/media/krbb0jfo/salon-del-comic.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["saló del còmic","Oci Educatiu","Cultura Jove","Carnet Jove"],"Date":"2019-11-25","Description":"Hi haurà dos concursos escolars: ‘Capi. La força de l'equip’ i ‘Superfira’ per a fomentar l'activitat lectora i acostar el còmic a l'escola Col·laboren la Fundació Divina Pastora i l'editorial Panini i estan dotats amb tres premis de 1000 euros cadascun en material i activitats educatives","Text":"El Saló del còmic de València, amb la col·laboració de la Fundació Divina Pastora i l'editorial Panini, ha posat en marxa aquest projecte per a l'aumnat de centres escolars de la Comunitat Valenciana, als quals convida a participar en un doble concurs i a visitar l'esdeveniment el matí del divendres 28 de febrer de 2020. L'objectiu és animar a la lectura, acostar a la gent jove al còmic mentre gaudeixen de la visita al Saló i crear el seu propi còmic en algun dels dos concursos. A més, el llenguatge del còmic és molt efectiu per a traslladar missatges a els i les joves per la seua combinació del literal i el gràfic, la qual cosa converteix al còmic en una eficaç eina educativa. Concurs ‘Capi. La força de l'equip’ Aquest concurs té dues categories, una per a estudiants de 4t a 6é de primària i una altra per a estudiants de 1r i 2n d'ESO. Els i les participants comptaran amb Capi, el protagonista d'una sèrie de còmics editats per Panini, que els facilitarà el primer exemplar en suport digital. Cada categoria té un premi de 1.000 euros en material i activitats educatives, facilitats per PANINI. Concurs ‘Superfira’ Però qui és SUPERFIRA? És un personatge creat pel saló. En aquest concurs, dirigit a estudiants de 3r i 4t d'ESO, els i les participants crearan un còmic amb valors de convivència, amb l'ajuda d'un dossier, que inclou una descripció del personatge principal i el seu entorn. El premi també són 1.000 euros en material i activitats educatives, facilitats per Fundació Divina Pastora.Tots els centres escolars de la Comunitat Valenciana podran aconseguir una entrada a preus molt reduïts per a visitar el Saló del Còmic durant el matí del divendres 28 de febrer.","Link":"https://www.saloncomicvalencia.com/entradas/entrada-centros-de-ensenanza/"},{"Id":8522,"Name":"Celebració dels 30 anys de la Convenció dels Drets dels Xiquets i Xiquetes a Quart de Poblet.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/celebracio-dels-30-anys-de-la-convencio-dels-drets-dels-xiquets-i-xiquetes-a-quart-de-poblet/","Icon":"/media/xjvjzyzv/30a-cartell-logos.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Tags":["Quart de Poblet","Infància","Activitats","30 anys Convenció drets de la Infància","Unicef"],"Date":"2019-11-24","Description":"Celebració dels 30 anys de la Convenció dels Drets dels Xiquets i Xiquetes a Quart de Poblet, amb activitats, tallers, teatre, festa....del 9 al 24 de novembre.","Text":"Celebració dels 30 anys de la Convenció dels Drets dels Xiquets i Xiquetes a Quart de Poblet.   - Trobada del Consell Municipal d'Infància. Dissabte i diumenge 9 i 10 de novembre a Benicàssim. - Inauguració de l'exposició \"Els ODS per a tots els infants i joves del món\", d'Unicef. Dilluns 18 de novembre  a la sala d'Exposicions de Quart Jove a les 18 hores. - Fòrum d'Infància. Dimarts 19 de novembre a les 18 h en Quart Jove. - Festa \"30 anys dels Drets dels infants\" amb xiquetes i xiquets dels centres educatius. Dimecres 20 de novembre a la plaça davant de l'Ajuntament a les 11 hores. - Contacontes \"El Principito\". a la Biblioteca Pública Enric Valor a les 18 hores. - Xerrada: TEA. Unisocietat. Dimecres 20 de novembre a la Casa de Cultura a les 19 hores. - Ple d'infància, Dijous 21 de novembre a les 18 hores al Saló d'actes de l'Ajuntament. - Esplais: Drets de les xiquetes i xiquets. Dissabte 23 de novembre a l'Esplai Sambori i l'Esplai Somriure a les 10.30 hores. - Teatre Infantil \"Xocolat\". Diumenge 24 de novembre a les 18 hores a l'Auditori Molí de Vila.","Link":""},{"Id":6969,"Name":"Excursió al museu del videojoc d'Ibi","Url":"http://xarxajove.info/noticies/excursio-al-museu-del-videojoc-dibi/","Icon":"/media/lrcikxwf/excursion-museo-videojuego.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Oci alternatiu","OCI I TEMPS LLIURE","Oci Educatiu","exposicions"],"Date":"2019-11-23","Description":"Vente de Excursión al Museo del videojuego de Ibi. Salida del CRJ Los Molinos, Sant Vicent del Raspeig. Precio 4€/persona. Las plazas se asignarán por orden de pago en el CRJ Los Molinos de 17:00 a 22:00h.","Text":"","Link":"www.raspeig.org/portal/juventud"},{"Id":8358,"Name":"Eixida al Saló del Manga a València #RiberaenXarxa","Url":"http://xarxajove.info/noticies/eixida-al-salo-del-manga-a-valencia-riberaenxarxa/","Icon":"/media/puzbc2mz/salo-del-manga-joventut-riberaenxarxa.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#CorresponsalsJuvenils","#Joves","#Joventut","#RiberaenXarxa","#XarxaJove"],"Date":"2019-11-23","Description":"📣📣📣 23 DE NOVEMBRE SALÓ DEL MANGA A VALÈNCIA ✋ . 🔴 VINE-TE'N AMB NOSALTRES‼ . Es torna a organitzar l'eixida al Saló del Manga a València, el proper 23 de novembre, coordinada des de #RiberaenXarxa. Ja et pots inscriure! 😉 . 👉Telefona'ns i informa-te'n 👈 . #CorresponsalsJuvenils #Joves #Joventut #RiberaenXarxa #XarxaJove","Text":"","Link":""},{"Id":9341,"Name":"OCI NOCTURN A POLINYÀ DE XÚQUER.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/oci-nocturn-a-polinya-de-xuquer/","Icon":"/media/mxxn1u4k/img_20191122_081714_532.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Date":"2019-11-23","Description":"OCI NOCTURN A POLINYÀ DE XÚQUER. Aquest dissabte 23 de novembre vine a La Milotxa. Tindrem un taller de percussió africana. Des de les 21.00 h fins les 00.00 h. Recordeu: cal portar l'autorització signada. La podeu recollir a la biblioteca. T'esperem!!!","Text":"","Link":""},{"Id":9343,"Name":"ESPAI JOVE A SUECA.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/espai-jove-a-sueca/","Icon":"/media/rrsnzlsq/repost_photo.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Date":"2019-11-23","Description":"ESPAI JOVE A SUECA. Continua l'Espai Jove a Sueca amb dos propostes musicals: divendres 22 de novembre Xavi Fos amb un acústic als Porxets a les 20.00 h i dissabte 23 de novembre, al Casal Jove tindrem un taller creatiu a les 18.30 h també amb un concert del grup de rock Tenda a partir de les 20.00 h. També pots seguir la mostra expositiva de la 17a edició de l'Espai Jove Cultural: Espai Claros i Moret de les sales d'exposicions Els Porxets de 19.00 h a 21:00 h.","Text":"","Link":""},{"Id":8951,"Name":"Amb la por a rastres, a Onda","Url":"http://xarxajove.info/noticies/amb-la-por-a-rastres-a-onda/","Icon":"/media/otqeqkob/cartell-de-por.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-11-23","Description":"El dissabte 23 de novembre, l'antiga pressó, a la Font de Dins a Onda, servirà d'escenari per a la narració de llegendes de por.1ª Sessió a les 20:30h.2ª Sessió a les 23:00h.","Text":"NOTA: El número de assitents es limitat (de 20 a 25 màxim). Recull la teua invitació a la Biblioteca o reserva-la al tlf. 964771193","Link":"www.onda.es"},{"Id":9278,"Name":"El Consell destina 237.905 euros per a descomptes de Bono Jove a l'àrea metropolitana d'Alacant","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-consell-destina-237905-euros-per-a-descomptes-de-bono-jove-a-larea-metropolitana-dalacant/","Icon":"/media/0qdjzmgx/transport-carnet-jove.jpg","Program":[],"Tags":["Carnet Jove","Transport Jove","Transport","IVAJ","Descomptes"],"Date":"2019-11-22","Description":"- Suposa un 35,5% de la dotació total destinada a descomptes del programa Transport Jove de l'IVAJ en la Comunitat - Aprova un conveni amb l'ajuntament per a facilitar la mobilitat a Alacant, Sant Vicent, Sant Joan, Mutxamel i el Campello","Text":"El ple del Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre l'IVAJ i l'Ajuntament d'Alacant per a facilitar a joves titulars del Carnet Jove el transport públic mitjançant descomptes en l'àrea metropolitana d'Alacant. A tal fi, l'IVAJ destina un total de 237.905 euros a l'Ajuntament d'Alacant perquè joves de 14 a 30 anys, titulars del Carnet Jove, utilitzen el títol de transport Bono Jove o un altre d'anàlogues característiques, vàlid en tots els serveis de transport integrats en el Transport Alacant Metropolità (TAM)- autobús urbà, autobús metropolità i tramvia-, que permet realitzar recàrregues de 30 viatges, amb l'aplicació d'un descompte del 15% sobre el preu fixat. La dotació a l'Ajuntament d'Alacant suposa el 35,5% de la quantitat total destinada en la Comunitat Valenciana a través del programa de Transport Jove de l'IVAJ que ascendeix a 670.000 euros en 2019. El TAM (Transport Alacant Metropolità) integra la xarxa d'autobusos urbans d'Alacant, les línies d'autobusos interurbanes entre Alacant i El Campello, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, Universitat d'Alacant i Sant Vicent del Raspeig. També engloba les línies de Tramvia (TRAM) entre Alacant i El Campello, Platja de San Juan i Sant Vicent del Raspeig. A través del conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament d'Alacant es compleixen dos objectius: d'una banda, es facilita l'ús del transport públic entre la població juvenil i, per un altre, es potencia la col·laboració amb aquelles persones joves que més intensament utilitzen aquests mitjans de transport. El programa de Transport Jove de l'IVAJ per a titulars de Carnet Jove permet finançar els descomptes en l'Abonament Transport Jove en l'àrea metropolitana de València, en el Bo 30 dies Jove en l'àrea metropolitana de Castelló i en el Bo Jove en l'Àrea metropolitana d'Alacant, així com en descomptes a través d'operadores de transport interurbà per tot el territori de la Comunitat Valenciana.","Link":"http://www.ivaj.es/carnetjove"},{"Id":8910,"Name":"Servei d'infermeria escolar (primaria, Eso, Baxillerat i FP) a Onda","Url":"http://xarxajove.info/noticies/servei-dinfermeria-escolar-primaria-eso-baxillerat-i-fp-a-onda/","Icon":"/media/ryxpffda/enfermera-escolar_13.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["salut","Prevenció Conductes Adictives","educació sexual","onda","promoció sanitaria","auxiliar metge"],"Date":"2019-11-18","Description":"Els estudiants ondenses ja tenen servei d'Infermera Escolar. Dues infermeres han començat hui a treballar i pròximament s'incorporaran altres dues, donant servei a tots els centres educatius de primària i secundària d'Onda, des de primer a sisé de primària i ESO, batxillerat i cicles formatius. En total, es beneficiaran d'aquest servei pioner més de 3.000 escolars d'Onda. Els infermers dels col·legis d'infantil i primària prestaran labors d'auxiliar metge per a aquells alumnes que ho precisen, a més de treballar en la prevenció i promoció sanitària enfocada a la infància, mentre que en els dos centres d'educació secundària s'impartirà programes educatius com a educació sexual, conciliació sobre l'assetjament escolar, prevenció de conductes addictives o pautes d'higiene i salut.","Text":"Caber recordar que el Ayuntamiento ha puesto en marcha el proyecto en colaboración con la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE) y el Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón, instituciones encargadas de detallar el nuevo servicio asistencial a los menores y que, además, trabajará en prevención y promoción sanitaria enfocada a la infancia y juventud.","Link":"www.onda.es"},{"Id":8786,"Name":"Resolució de concessió d'ajudes a entitats locals per a programes de joventut 2019","Url":"http://xarxajove.info/noticies/resolucio-de-concessio-dajudes-a-entitats-locals-per-a-programes-de-joventut-2019/","Icon":"/media/hgfpzjiu/subvencions-valencia.jpg","Program":[],"Tags":["DOGV","Resolució","entitats","Ajudes"],"Date":"2019-11-18","Description":"S'ha publicat la resolució de concessió d'ajudes a entitats locals per a programes de joventut durant l'any 2019.","Text":"En este document podreu consultar quines han sigut les entitats locals beneficiàries de les ajudes i les quantitats que s'han adjudicat a cadascuna d'elles. Enhorabona.","Link":"http://bit.ly/AjudesEntitatsLocals"},{"Id":8364,"Name":"GAMER WEEKEND A ALZIRA!","Url":"http://xarxajove.info/noticies/gamer-weekend-a-alzira/","Icon":"/media/vxnhblyf/gamer-weekend-alzira-1.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#GamerWeekend","#Videojocs","#Joventut","#Joves","#Alzira"],"Date":"2019-11-16","Description":"GAMER WEEKEND A ALZIRA! . Data: Dissabte, 16 de novembre de 2019. . Horari: De 17.00 a 19.00h. . Lloc: IES Rei en Jaume, C/ Gandia, 16. .","Text":"","Link":""},{"Id":10691,"Name":"FIRA JOVE A ONTINYENT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/fira-jove-a-ontinyent/","Icon":"/media/1u5dwxik/concerts_v1_ann2.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-11-16","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":8002,"Name":"Taller Radiofònic per a joves.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-radiofonic-per-a-joves/","Icon":"/media/3ilkjnim/img_20191109_212702_511.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-11-15","Description":"🎙𝐓𝐀𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐃𝐈𝐎𝐅𝐎𝐍𝐈𝐂 | 📻Els joves participants tindràn l'oportunitat d'endinsar-se en el procés de creació d'un programa radifònic amb la col·laboració de Xúquer Radio · 📣Participaran activament realitzant-li les preguntes a l'alcaldessa que consideren importants per a la joventut del poble · 👉No ho dubtes: vine i participa!","Text":"","Link":""},{"Id":8144,"Name":"15 de novembre: Dia Mundial sense Alcohol.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/15-de-novembre-dia-mundial-sense-alcohol/","Icon":"/media/4fhfmpbb/cartell-15-novembre-1146.png","Program":["M'Importa"],"Tags":["LaRiberaAmbLaJoventut #joventutriberabaixa"],"Date":"2019-11-15","Description":"Des de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives de la Mancomunitat de la Ribera Baixa ens recorden que el pròxim dia 15 de novembre se celebra el DIA MUNDIAL SENSE ALCOHOL. \"Deixaràs que t'atrape?\"","Text":"","Link":"https://lariberabaixa.es/upcca/"},{"Id":8417,"Name":"Jornades d'Alcohol i Cinema. IES Pere d'Esplugues. UPCCA Ribera Alta.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/jornades-dalcohol-i-cinema-ies-pere-desplugues-upcca-ribera-alta/","Icon":"/media/smqfsluz/15-de-novembre-dia-mundial-sense-alcohol-uppca-ribera-alta.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":["#Jornades Alcohol i Cinema","#15Novembre","#DiaMundialSenseAlcohol","#UPCCA","#Joventut","#RiberaAlta"],"Date":"2019-11-15","Description":"Des de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives de la Mancomunitat de la Ribera Alta, amb motiu del Dia Mundial sense Alcohol, que es celebra el pròxim dia 15 de novembre, s'organitzen les Jornades d'Alcohol i Cinema. Aquestes jornades tenen lloc del 4 al 15 de novembre a l'IES Pere d'Esplugues de La Pobla Llarga, a les quals es realitzen sessions de cinema a les tutories amb posterior cine-fòrum.","Text":"","Link":""},{"Id":8503,"Name":"OCI ALTERNATIU- LLUNA PLENA- AL PORT DE SAGUNT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/oci-alternatiu-lluna-plena-al-port-de-sagunt/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-11-15","Description":"OCI ALTERNATIU EL DIVENDRES DE 18:00H A 1:00H. DISFRUTA D'UN DIVENDRES DIFERENT AMB JOCS DE TAULA, VIDEOJOCS, TALLER DE DOBLATGE DE PEL·LICULES, FUTBOLÍ, SCAPE ROOM PER LA VESPRADA, SOPAR Y SCAPE ROOM NOCTURN","Text":"DIVENDRES D'OCI ALTERNATIU","Link":"saguntjove.es"},{"Id":10697,"Name":"TALLER APODERAMENT SEXUAL FEMENÍ","Url":"http://xarxajove.info/noticies/taller-apoderament-sexual-femeni/","Icon":"/media/issf2qws/77376677_2514267745485574_8941671694620164096_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-11-15","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":10718,"Name":"V EMPRENEDORS RURALS A CARRÍCOLA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/v-emprenedors-rurals-a-carricola/","Icon":"/media/2mpoo0su/77012715_1355136041322935_3263764284093497344_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-11-15","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":8126,"Name":"L'IVAJ obri la inscripció per als camps de voluntariat juvenil d'hivern de 'Viu la Solidaritat'","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-obri-la-inscripcio-per-als-camps-de-voluntariat-juvenil-dhivern-de-viu-la-solidaritat/","Icon":"/media/a2dn4xnf/voluntariat_logo.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["WorkCamps","CampsVoluntariat","Voluntariat"],"Date":"2019-11-11","Description":"El termini d'inscripció per als dos projectes de Diverteix-te, que es desenvolupa en l'alberg La Marina, a Teulada-Moraira, i a l'Argentina, a Benicàssim, serà fins el 29 de novembre","Text":"L'IVAJ ha obert la inscripció en els camps de voluntariat juvenil d'hivern del programa 'Viu la Solidaritat' per a joves de 18 a 30 anys. Este hivern, l'IVAJ ha organitzat Diverteix-te I i Diverteix-te II que es desenvolupen del 26 de desembre de 2019 al 4 de gener de 2020, en l'alberg juvenil La Marina, a Teulada-Moraira, i en l'alberg juvenil Argentina, a Benicàssim, respectivament. És una oportunitat per a viure unes vacances diferents, solidàries i creatives dissenyant i desenvolupant activitats lúdiques amb xiquets i xiquetes de 9 i 12 anys. Els camps compten amb la col·laboració de la Direcció General d'Infància i Adolescència. La quota de participació és de 30 € i les inscripcions es poden realitzar des de l'11 de novembre fins al 29 de novembre, 'on line' o presencialment en la seu de l'IVAJ, al carrer Hospital, 11, de València; en les seues unitats territorials d'Alacant, en (Rambla de Méndez Núñez, 41 (Torre de la Generalitat) i de Castelló en carrer dels Orfebres Santalínea, 2) així com en els Serveis d'Informació Juvenil de la Comunitat. També es pot sol·licitar la inscripció per correu electrònic a voluntariat_ivaj@gva.es, on després de comprovar que hi ha places lliures es procedeix a la inscripció en el camp de voluntariat juvenil. Els camps de voluntariat juvenil són un tipus d'activitat en la qual un grup de joves de diferents comunitats autònomes es compromet, de manera voluntària i desinteressada a dur a terme un projecte amb contingut social en favor de la comunitat, combinat amb activitats d'animació. La convocatòria està oberta també a joves procedents d'altres comunitats autònomes. La Comunitat Valenciana, a través de l'IVAJ, ha organitzat un total de 20 camps de voluntariat juvenil en 2019: 2 a la primavera, 16 a l'estiu i 2 camps Diverteix-te a l'hivern. Més informació en el correu electrònic: campsdevoluntariat@gva.es, en els telèfons 963 108 565 / 963 108 568 i en la web de l'IVAJ.","Link":"http://www.ivaj.gva.es/viu-la-solidaritat"},{"Id":8036,"Name":"Figures professionals de joventut i d'informació juvenil","Url":"http://xarxajove.info/noticies/figures-professionals-de-joventut-i-dinformacio-juvenil/","Icon":"/media/kzwabo5l/esco.png","Program":[],"Tags":["UE","QualificacióProfessional"],"Date":"2019-11-11","Description":"T'abelleix contribuir a un millor reconeixement de les figures professionals de joventut i / o d'informació juvenil a Europa? Llavors aquesta enquesta és per a tu!","Text":"ERYICA, en cooperació amb Eurodesk, SALTO i l'Aliança Juvenil UE-CoE, està intentant definir la figura de professional de joventut i de professional de la informació juvenil, amb la finalitat de poder incloure-les en la base de dades Europea d'Habilitats, Competències, Qualificacions i Ocupacions (ESCO). T'abelleix contribuir a un millor reconeixement de les figures professionals de joventut i / o d'informació juvenil a Europa? Llavors aquesta enquesta és per a tu! ESCO és la base de dades multilingüe europea sobre habilitats, competències, qualificacions i professions gestionada per la Comissió Europea, Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió. Oferir un llenguatge comú i garantir un millor reconeixement de les professions i habilitats en tota Europa és el nucli d’ESCO. Conté una base de dades de professions que inclou la figura de professional de joventut però no la de professional d'informació juvenil. Les denominacions en els diferents idiomes de professional de joventut també són diverses i podrien ser més coherents. L'objectiu d'aquesta enquesta és aclarir la figura de professional de joventut i agregar una figura específica de professional d'informació juvenil en ESCO. ESCO s'actualitza periòdicament per a tindre en compte l'evolució professional, així com les aportacions del sector. Eurodesk, ERYICA, el Centre de Recursos de Capacitació i Cooperació de Salt, l'Associació de Joves de la UE i el Consell d'Europa, han decidit unir forces per a consultar el major nombre possible de persones de l'àmbit de joventut de tota Europa per a obtindre les seues aportacions en totes dues ocupacions i millorar el contingut de ESCO. El termini per a completar l'enquesta finalitza el 30 de novembre De moment, l’enquesta sols està disponible en anglès i no es segur que es traduixca. Per favor, fes un esfuerç per a emplenar-la!","Link":""},{"Id":8040,"Name":"Cursos Formació \"Les Valls Jove\"","Url":"http://xarxajove.info/noticies/cursos-formacio-les-valls-jove/","Icon":"/media/nxfnlvsb/lg-cap-de-les-valls.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#mancomunitatdelesvalls#participacio#marcalocal#"],"Date":"2019-11-11","Description":"Preinscripcions des del 31 d'octubre al 15 de novembre de 2019 telemàticament (a través de l'enllaç de preinscripció) o de manera presencial els dies DILLUNS, DIMARTS, DIJOUS i DIVENDRES de 9.00 a 13:00h en la seu provisional de la Mancomunitat de les Valls, situada a la Pl. de l'Ajuntament núm. 2 de Benifairó de les Valls. Els dimecres podeu passar per l'Ajuntament de Quartell en horari de 9:00 a 13:00h. 31/10/2019 VOLS REBRE FORMACIÓ en l'àmbit de l'Oci i Temps lliure? ARA ÉS LA TEUA OPORTUNITAT!!! Curse Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (310 hores) Director/a d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (410 hores), Pack- Monitor Aula Matinal + Educador/a de menjador + Manipulador/a Aliments (50 hores). La Mancomunitat de Les Valls, té previst posar en marxa tres cursos de formació, amb la finalitat d'aconseguir una titulació que permeta a les persones que ho reben, tindre més possibilitats de formació i d'accés al món laboral. Necessitem saber quins cursos són els que més interessen, per a poder organitzar-los. Tingueu en compte que les places són limitades, mínim de 10 i màxim de 35 alumnes per curs. Si esteu interessats/as a realitzar algun curs, només heu d'emplenar aquesta pre-inscripció i més tard ens posarem en contacte amb vosaltres per a formalitzar el procediment de matrícula. També podeu passar per la seu provisional de la Mancomunitat de les Valls situada a la Plaça de l'Ajuntament núm. 2 de Benifairó de les Valls, en horari de 9.00 a 13.00 dilluns, dimarts, dijous i divendres. Els dimecres podeu passar per l'Ajuntament de Quartell en horari de 9:00 a 13:00h i recollir el formulari de pre-inscripció. Termini de pre-inscripció: del 31 d'octubre fins al 15 de novembre de 2019. Clica ACÍ per a accedir al formulari i emplenar-lo de manera on-line.","Text":"VOLS REBRE FORMACIÓ en l'àmbit de l'oci i temps lliure? ARA és la teua OPORTUNITAT!!! Curs Monitor/a Activitats de Temps Lliure educatiu Infantil i Juvenil ( 310 hores)/Director/a d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (410H) /Pack-Aula Matinal + Educador/a de menjador + manipulador/a d'aliments ( 50 hores)./ La mancomunitat de Les Valls, té previst posar en marxa tres cursos de formació, amb la finalitat d'aconseguir una titulació que permeta a les persones que ho reben, tindre més formació i possibilitats d'accés al món laboral.Necessitem saber quins cursos són els que més interessen, per a poder organitzar-los.Teniu en compte que les places són limitades, mínim de 10 i màxim de 35 alumnes per curs. Si esteu interessats/ades a realitzar algun curs, només heu d'emplenar aquesta pre-inscripció i més tard ens posarem en contacte amb vosaltres per a formalitzar el procediment de matrícula.També podeu passar per l'Ajuntament de Benifairó de Les Valls (on està la seu provisional de la Mancomunitat ) en horari de 9.00 a 13.00 dilluns, dimarts, dijous i divendres; els dimecres podeu passar per l'Ajuntament de Quartell en horari de 9.00 a 13.00 i recollir el full de pre-inscripció. Plaç pre-inscripció del 31 de octubre fins al 15 de noviembre de 2019.Punxa en l' imatge per a accedir al formulari i emplenar-lo on-line.","Link":""},{"Id":8248,"Name":"L'IVAJ t'anima a emportar-te 1.000 € als Premis 'Mil X Cent 2019', abans del 15 de novembre","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-tanima-a-emportar-te-1000-als-premis-mil-x-cent-2019-abans-del-15-de-novembre/","Icon":"/media/ntqfztct/1000x100expli01.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Tags":["#1000x100","MilxCent","Premis","Ajudes"],"Date":"2019-11-11","Description":"Cada iniciativa juvenil serà premiada amb 1.000 euros","Text":"L'IVAJ convida a participar a joves de 16 a 30 anys en els Premis IVAJ Carnet Jove 'Mil x Cent 2019' per a reconéixer les seues iniciatives juvenils i a obtindre un dels cent premis de 1000 euros cadascun. El termini de presentació finalitza el 15 de novembre. Els premis 'Mil x Cent' busquen reconéixer l'esforç i la vàlua de les iniciatives organitzades o realitzades per joves, associacions juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut que promouen la participació i intervenció de la joventut en tot el territori, concedint un total de 100 premis amb una dotació econòmica de 1000 cadascun. Els 100 premis es distribueixen en blocs de 10 en cadascuna de les 10 àrees que conformen la Xarxa Jove\". Podran concórrer a esta convocatòria joves de 16 a 30 anys, tant individualment com en grup, així com les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la Joventut que hagen realitzat qualsevol activitat social, artística, mediambiental, d'hàbits saludables i moltes altres Per exemple, es considera l'organització d'activitats per al centre juvenil o de majors la creació d'una ruta cultural una jornada de convivència intercultural la recuperació d'una activitat tradicional una aplicació informàtica per a la inclusió social i moltes altres que fomenten la igualtat així com les actituds i valors democràtics. Estes activitats s'hauran desenvolupat en el període d'octubre de 2018 i 29 de setembre de 2019. ","Link":"http://www.ivaj.gva.es/premi-carnet-jove-mil-x-cent"},{"Id":7822,"Name":"Oci al Casal Jove de Sueca.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/oci-al-casal-jove-de-sueca/","Icon":"/media/wlhdylps/img-20191105-wa0014.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-11-09","Description":"OCI AL CASAL JOVE DE JOVE DE SUECA. Programació d'Activitats i Tallers de Novembre i Desembre. Més info al Casal Jove de Sueca. Recordeu: els i les menors hauràn d'anar acompanyats per un adult.","Text":"","Link":""},{"Id":7394,"Name":"Xirivella: 26a Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xirivella-26a-mostra-internacional-de-pallasses-i-pallassos/","Icon":"/media/pyphqxy5/cartell-mostra.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Tags":["#cultura","#humor","#Xirivella","#ocio","#art"],"Date":"2019-11-08","Description":"Es un certamen de teatro especializado en el mundo del payaso y el clown. Se inicia con la “Mostreta”, con programación específica para niños y escolares. La Mostra desarrolla un programa de actuaciones con grupos y payasos nacionales y extranjeros donde se alternan las representaciones en teatros con funciones gratuitas en espacios abiertos y donde además, se celebran actividades paralelas como cursos, talleres o conferencias. La Mostra, de carácter anual, se desarrolla desde 1994 y cuenta ya con 20 ediciones. La Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo ha declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana a la Mostra de Pallassos de Xirivella. Este evento cultural reivindica la figura del payaso ofreciendo una programación de calidad y fomentando la formación pedagógica de profesionales y aficionados. Además, tiene una amplia participación popular a través de las numerosas actividades que discurren en paralelo al certamen.","Text":"Se celebrará del 8 al 17 de Noviembre. Dos semanas de humor, risas y cultura. compra d'entrades: https://www.giglon.com/todos?Buscar=mostra%20de%20pallassos  ","Link":"http://www.mostradepallassos.com/wp/"},{"Id":7383,"Name":"Xirivella: Jornada \"Treballem amb X de xiquetes i xiquets\"","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xirivella-jornada-treballem-amb-x-de-xiquetes-i-xiquets/","Icon":"/media/mosj1hif/jornada-xrv.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Tags":["Participació","#Xirivella"],"Date":"2019-11-07","Description":"Reflexionaremos sobre: ¿Qué es la participación infantil? ¿De qué forma se concreta en una población como Xirivella? ¿Cómo la incorporamos en la estructura municipal? ¿Qué podemos aportar desde cada ámbito de la gestión municipal a la participación de niñas y niños? Para avanzar en la participación de la infancia a partir del conocimiento de experiencias que se están llevando a cabo en diferentes municipios, compartir sus fortalezas y debilidades, identificar referentes, y analizar experiencias innovadoras que nos ayuden a promover la participación de niñas y niños en Xirivella.","Text":"Para participar en la jornada... Confirma tu asistencia, antes del 4 de noviembre, cumplimentando el formulario de inscripción:https://www.xirivella.es/lajuntament/participacion-ciudadana-2/xirivella-amb-x-de-xiquetes-xiquets/formulari-jornada-daprenentatge-debat-participacio-infantil/","Link":"https://www.xirivella.es/lajuntament/participacion-ciudadana-2/xirivella-amb-x-de-xiquetes-xiquets/"},{"Id":10728,"Name":"35 MOSTRA DE TITELLES DE LA VALL D'ALBAIDA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/35-mostra-de-titelles-de-la-vall-dalbaida/","Icon":"/media/vnsbf3z1/74209804_2817946438490974_8299975770684522496_o.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2019-11-07","Description":"30 representacions, 14 companyies i 19 municipis participaran en la XXXV edidió de la prestigiosa Mostra Internacional de Titelles. La companyia txeca Pavel Smid oferirà el seu espectacle Un cuento del viento a Castelló de Rugat, mentre que Vida, de la companyia Javier Aranda, serà l’obra dirigida a públic adult. La Mostra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida (MIT), que se celebrarà del 7 al 10 de novembre, estarà composta de 30 representacions de 14 companyies diferents en 19 municipis de la comarca. Així ho anunciaven aquest dilluns a la presentació oficial de tota la programació, que es duia a terme a la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida.","Text":"","Link":""},{"Id":7798,"Name":"Grup de Treball Festes Joves 2019, dijous 7 de noviembre.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/grup-de-treball-festes-joves-2019-dijous-7-de-noviembre/","Icon":"/media/pegbbpbw/7novfestesjovesi.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Quart de Poblet, Joves, festes Joves"],"Date":"2019-11-07","Description":"El dijous 7 de novembre a partir de les 18:30 hores a Quart Jove, es realitzarà la primera trobada del Grup de treball Festes Joves 2020, un espai per a parlar de les festes joves d'anys propers a Quart de Poblet. Volem convidar a totes les persones joves a participar d'aquest grup de treball Podeu presentar vostres propostes i idees a través d'aquest formulari: https://forms.gle/ZhcLRokYAJjF6ZQ98","Text":"El dijous 7 de novembre a partir de les 18:30 hores a Quart Jove, es realitzarà la primera trobada del Grup de treball Festes Joves 2020, un espai per a parlar de les festes joves d'anys propers a Quart de Poblet. Volem convidar a totes les persones joves a participar d'aquest grup de treball Podeu presentar vostres propostes i idees a través d'aquest formulari:https://forms.gle/ZhcLRokYAJjF6ZQ98","Link":"https://quartjove.quartdepoblet.es/index.php/grup-de-treball-festes-joves-dijous-7-de-novembre-a-quart-jove/"},{"Id":7621,"Name":"La cita autonòmica de la informació juvenil InFòrum 2019 reuneix 150 professionals de joventut","Url":"http://xarxajove.info/noticies/la-cita-autonomica-de-la-informacio-juvenil-inforum-2019-reuneix-150-professionals-de-joventut/","Icon":"/media/uoxibail/diaporama_inforum19.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2019-11-05","Description":"- Es desenvolupa en l'alberg juvenil Argentina de Benicàssim els dies 6 i 7 de novembre - La gestió i el disseny dels centres juvenils a nivell local, temes centrals de les jornades","Text":"Uns 150 professionals de Joventut han confirmat la seua participació els dies 6 i 7 de novembre en InFòrum 2019, organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), en l'alberg juvenil IVAJ Argentina a Benicàssim, dedicat a la gestió, el disseny i l'actualització dels centres juvenils. Durant dues jornades, els i les professionals de Joventut treballaran sobre els recursos i serveis per a la gent jove, en desenvolupament de l'Estratègia Valenciana de Joventut (2019-2023) \"Que cada persona jove tinga un centre juvenil a prop, un espai de referència, amb bones condicions d'accessibilitat, que puga atendre en primera instància qualsevol necessitat o inquietud que els afecte o interesse és un dels objectius de l'EVJ i, per tant, és també el motor que desencadena una part essencial de la seua estructura bàsica\", ha indicat el director de l'IVAJ, Jesús Martí. El director de l'IVAJ ha destacat que \"en els centres juvenils es posen en marxa els processos que permeten dissenyar plans de joventut fortament arrelats i estructurats amb participació directa de les persones joves\" Programa de Infòrum 2019El dimecres 6 de novembre, el director general de l'Institut Valencià de la Joventut obrirà la trobada. A continuació s'iniciarà un seminari de diagnosi participativa conduït per Enrique Deltoro del Centre Jove de Manises per a l'elaboració del Mapa Valencià d'Equipaments i Serveis, amb una aplicació informàtica elaborada per l'IVAJ. A continuació, s'aborda la gestió dels centres de Joventut amb les intervencions de tècniques de joventut i representants de la Federació d'Entitats Juvenils la Descoordinadora de l'Espai Jove de l'ajuntament de Palau-solità i Plegamans, de la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana així com del Consell Valencià de la Joventut que abordarà els centres juvenils des del programa Erasmus+. A la vesprada, intervindran la responsable de Gestió de Centres Juvenils de la Junta d'Extremadura, Ana Belen Romero; responsables del projecte JOC de l'ajuntament de Xàtiva i l'associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana. La primera jornada finalitza amb l'actuació teatral 'La Ravalera' El dijous, 7 de novembre, es treballarà l'esborrany de decret de centres juvenils i l'IVAJ presentarà els recursos d'informació juvenil: Eryica, M'importa, Cultura Jove i Corresponsals Juvenils. El professional de joventut, educador social, professor de la Universitat de Barcelona i formador en treball amb joves Carles Vila pronunciarà la conferència final, 'Apoderament dels joves, participació en la gestió dels espais de Joventut'.","Link":""},{"Id":7882,"Name":"InFòrum2019","Url":"http://xarxajove.info/noticies/inforum2019/","Icon":"/media/4kudumua/inforum01.jpg","Program":[],"Tags":["#InFòrum","#InFòrum19"],"Date":"2019-11-05","Description":"Cada persona jove ha de tindre espais de joventut pròxims i participatius per a tirar avant els seus projectes personals i comunitaris'","Text":"El director general de l'IVAJ agraeix la contribució de municipis i mancomunitats en l'obertura d'Infòrum 2019 El director de l'IVAJ, Jesús Martí, ha destacat que l'objectiu de la Xarxa Jove, integrada per professionals de joventut és que \"cada persona jove tinga un centre juvenil pròxim, amb bones condicions d'accessibilitat on puga trobar respostes a les seues necessitats i inquietuds i tirar avant els seus projectes personals i comunitaris\". En l'obertura d'Infòrum 2019, que se celebra en l'alberg juvenil Argentina de Benicàssim, Marti ha definit esta trobada, que compta amb la participació de 150 professionals de Joventut, com \"un temps, de formació, treball i reflexió sobre polítiques de joventut per a donar una resposta coordinada en la Comunitat. També ha agraït als municipis i mancomunitats que estan incorporant dades de recursos, programes i espais juvenils on es posen en marxa els processos que permeten dissenyar plans de joventut fortament arrelats i estructurats amb participació directa de les persones joves\", destacant el paper dels i les professionals de Joventut a l'hora d'apoderar a joves en el seu territori i també com a constructors de la Xarxa Jove. En este sentit ha anunciat que ja s'està procedint a la mapificació de recursos per a la joventut, on s'inclouen allotjaments, oferta cultural, associativa, d'oci educatiu, centres educatius o de formació, esportius, espais oberts, serveis públics, entre altres, d'acord amb l'Estratègia Valenciana de Joventut (2019-2023). Diagnostic participatiu, aplicacions i intercanvi d'experiènciesEn esta primera jornada d'Infòrum s'ha treballat en un diagnòstic participatiu conduït per Enrique Deltoro del Centre Jove de Manises per a l'elaboració del Mapa Valencià d'Espais i Serveis (Maves), i Sebastián Marín, del Servei de Xarxa Jove i Informació Juvenil de l'IVAJ ha presentat una aplicació informàtica de Xarxa Jove que mapifica entitats, espais, recursos, activitats, ajudes i bones pràctiques en matèria de Joventut . La gestió dels centres de Joventut ha comptat amb les intervencions de tècniques de joventut i representants de la Federació d'Entitats Juvenils la Descoordinadora de l'Espai Jove de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans; de la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana així com del Consell Valencià de la Joventut. Esta vesprada intervé la responsable de Gestió de Centres Juvenils de la Junta d'Extremadura, Ana Belen Romero; responsables del projecte JOC de l'Ajuntament de Xàtiva i l'Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana. La primera jornada finalitza amb l'actuació teatral 'La Ravalera'. El dijous, 7 de novembre es treballarà l'esborrany de decret de centres juvenils i l'IVAJ presentarà els recursos d'informació juvenil: Eryica 'M'importa', Cultura Jove i Corresponsals Juvenils. El professor de la Universitat de Barcelona i formador en treball amb joves, Carles Vila, pronunciarà la conferència final 'Apoderament dels joves, participació en la gestió dels espais de Joventut'. La trobada serà clausurada pel director de l'IVAJ, Jesús Martí, a les 14 hores.","Link":"https://xarxajove.info/inforum-2019/"},{"Id":6497,"Name":"jornada de arte urbano \"colores y rimas\" en el parque Sorolla de Santa Pola","Url":"http://xarxajove.info/noticies/jornada-de-arte-urbano-colores-y-rimas-en-el-parque-sorolla-de-santa-pola/","Icon":"/media/o0dpe5q0/la-fonda.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-11-02","Description":"Jornada de Ocio Educativo en el Parque Sorolla de Santa Pola. Pintura mural de la parte norte del parque a través de los artistas seleccionados en el concurso. Master class de rap Actuaciones de rap de artistas de la zona Horario: desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche","Text":"","Link":""},{"Id":6507,"Name":"YINCANA ZOMBIE ALBATERA 2019","Url":"http://xarxajove.info/noticies/yincana-zombie-albatera-2019/","Icon":"/media/1s5ntmiv/cartel-last-day-albatera-2019-1-728x1024.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-11-02","Description":"La concejalía de juventud organiza esta Yinkana Zombie que recorrerá las calles y edificios de Albatera el próximo 2 de noviembre.Albatera será invadido por los zombies a partir de las 23:00h. que será cuando de inicio la yincana y se desarrollará hasta las 4:00 de la mañana, pero antes, a partir de las 19:00 horas las personas que participen deberán hacer el check in en el CIJ, que será también el punto de encuentro y caracterización, donde los que escojan ser zombies o sean cazados durante la noche deben acudir para comenzar a caracterizarse y continuar en el juego convertidos en muertos vivientes.","Text":"La concejalía de juventud organiza esta Yinkana Zombie que recorrerá las calles y edificios de Albatera el próximo 2 de noviembre.Albatera será invadido por los zombies a partir de las 23:00h. que será cuando de inicio la yincana y se desarrollará hasta las 4:00 de la mañana, pero antes, a partir de las 19:00 horas las personas que participen deberán hacer el check in en el CIJ, que será también el punto de encuentro y caracterización, donde los que escojan ser zombies o sean cazados durante la noche deben acudir para comenzar a caracterizarse y continuar en el juego convertidos en muertos vivientes.  ","Link":""},{"Id":7989,"Name":"Novembre de teatre Jove a Agullent","Url":"http://xarxajove.info/noticies/novembre-de-teatre-jove-a-agullent/","Icon":"/media/miaiv3im/humitat_relativa.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-11-02","Description":"La programació engloba huit propostes ben diverses, que van des del cafè teatre a les titelles” “La idea ha estat fer una oferta que inclou diferents gèneres, que acull espectacles professionals i amateurs, i que a més pretén ser atractiva a diverses franges d’edat”. De fet, a més de les funcions, dins de la programació s’ofereix un taller d’iniciació al teatre per a joves\"","Text":"","Link":"http://www.agullent.es/?fbclid=IwAR3iZi71yt_ngg3pt51079JdOAiuCAGbuNgeMR_zV0msvvKFchYa927yWLs"},{"Id":7193,"Name":"Jesta 2019, 1, 2 i 3 de novembre","Url":"http://xarxajove.info/noticies/jesta-2019-1-2-i-3-de-novembre/","Icon":"/media/v0rhu2nb/73399812_2317077845070168_1053054671637184512_o.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["jocs de taula","jocs d'estratègia","Quart de Poblet","Jocs Quart","Voluntariat","Participació"],"Date":"2019-11-01","Description":"Jesta 2019, la XV edició dels jocs d'Estratègia i tauler arriba a Quart de Poblet, els dies 1, 2 i 3 de novembre. Jesta 2019 és una trobada dedicada als jocs de taula per a tota la familia. Us convidem a tots i totes a participar. Pots trobar tota la informació en: http://jocsquart.com","Text":"Jesta 2019, la XV edició dels jocs d'Estratègia i tauler arriba a Quart de Poblet, els dies 1, 2 i 3 de novembre. Jesta 2019 és una trobada dedicada als jocs de taula. Unes jornades que any rere any han crescut considerablement quant a activitats i assistents. Les persones assistents tenem l'oportunitat de poder gaudir d'activitats com: presentacions de les últimes novetats editorials, una extensíssima ludoteca amb la qual jugar dies sencers, tallers sobre la creació i desenvolupament de jocs de taula de la mà d'autors reconeguts, una sala de prototips i presentacions on autors i xicotetes editorials mostren els seus projectes, taules redones, xarres-col·loqui, passades de signatures, sortejos entre els assistents, les preuades Jesetas, els nostres passaports i una infinitat de coses més. L'entrada, com sempre, és totalment gratuïta gràcies a l'esforç d'organitzadors, col·laboradors i patrocinadors. Us convidem a tots i totes a participar. Pots trobar tota la informació en: http://jocsquart.com ","Link":"info@jesta.es"},{"Id":6675,"Name":"Nit de Halloween a San Fulgencio","Url":"http://xarxajove.info/noticies/nit-de-halloween-a-san-fulgencio/","Icon":"/media/ktonoimz/cartel-halloween-maquillaje-fx-blood-virus-1.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Halloween","San Fulgencio","Mancomunidadbajosegura","MBSJove"],"Date":"2019-10-31","Description":"Veuen a maquillar-te el dia 31 i participa en la nostra desfilada. A partir de les 16.00.","Text":"","Link":""},{"Id":6809,"Name":"HALLOWEEN 2019: NIT DE LES ÁNIMES","Url":"http://xarxajove.info/noticies/halloween-2019-nit-de-les-animes/","Icon":"/media/0pudiq5p/nitanimes_web.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-10-31","Description":"Juego de Rol participativo, para disfrutar con tus amigos en la noche de difuntos. Inscripción grupos de 3 a 5 personas. Inscripción hasta el día 30 en la web halloween.chronosteatre.org","Text":"","Link":"halloween.chronosteatre.org"},{"Id":7191,"Name":"nit Hollowen passadís del terror, a Onda","Url":"http://xarxajove.info/noticies/nit-hollowen-passadis-del-terror-a-onda/","Icon":"/media/ujqnuv5c/halloween-02-01.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-10-31","Description":"Nit terrorifica al casal, inscripció gratuita. Vine a sopar i gaudir de una nit diferent.","Text":"","Link":"@casaljoveonda"},{"Id":7801,"Name":"Oci Nocturn Alternatiu a Polinyà de Xúquer.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/oci-nocturn-alternatiu-a-polinya-de-xuquer/","Icon":"/media/jz0lxz4s/img-20191031-wa0008.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-10-31","Description":"Activitat d'oci nocturn alternatiu a Polinyà de Xúquer. FESTA DE HALLOWEEN. Si tens entre 10 i 15 anys, arrima't a La Milotxa per a gaudir d' una jornada terrorífica on tindrem tallers de caracterització, partides de la fallera calavera, preparació de còctels sense alcohol, Alakazum...i molt més!!!","Text":"","Link":""},{"Id":7418,"Name":"Curs defensa personal Nules","Url":"http://xarxajove.info/noticies/curs-defensa-personal-nules/","Icon":"/media/n4cd2jwn/defensa-personal.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2019-10-30","Description":"Les classes de defensa personal per a dones, on podran participar totes aquelles que ho desitgen i siguen majors de 14 anys. Aquest any es pagarà un preu simbòlic de 5 € a benefici de l'associació ADIN (Associació de Dones per la Igualtat de Nules).","Text":"","Link":"https://www.facebook.com/ajuntamentdenules/photos/a.1611353065792867/2386042254990607/?type=3&theater"},{"Id":7025,"Name":"Carnet Jove de l'IVAJ convoca els premis 'Mil x cent 2019' per a reconéixer un centenar d'iniciatives juvenils","Url":"http://xarxajove.info/noticies/carnet-jove-de-livaj-convoca-els-premis-mil-x-cent-2019-per-a-reconeixer-un-centenar-diniciatives-juvenils/","Icon":"/media/l4oc5mpb/1000x100mob.gif","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#1000x100","#Premis"],"Date":"2019-10-28","Description":"Carnet Jove de l'IVAJ convoca els premis 'Mil x cent 2019' per a reconéixer un centenar d'iniciatives juvenils","Text":" Cadascun dels projectes joves serà premiat amb 1.000 euros Oberta a joves, individualment o en grup, associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la Joventut L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha convocat els Premis IVAJ Carnet Jove \"Mil x Cent 2019\" per a reconéixer les iniciatives juvenils que promouen la participació i intervenció de la joventut en tot el territori. El director de l'IVAJ, Jesús Martí, ha indicat que \"volem fomentar i donar suport a la creativitat i innovació en les iniciatives juvenils realitzades en el territori de la Comunitat Valenciana i reconéixer unes iniciatives que permeten avançar en la concreció pràctica d'una agenda d'activitats, projectes i serveis genuïnament juvenils. Els premis \"Mil x Cent\" busquen reconéixer l'esforç i la vàlua de les iniciatives organitzades o realitzades per joves, associacions juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut que promoguen la participació de les persones joves en el seu territori, fomenten actituds i valors democràtics entre la joventut, així com la igualtat efectiva de les persones joves, eliminant discriminacions per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i incloguen una perspectiva intercultural. Participants i premis \"Mil x Cent 2019\" concedirà un total de cent premis amb una dotació econòmica de 1000 euros cadascun. Els cent premis es distribueixen en blocs de deu en cadascuna de les deu àrees que conformen la Xarxa Jove. Podran concórrer a esta convocatòria, joves de 16 a 30 anys tant individualment com en grup així com les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la Joventut inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut en la Comunitat Valenciana. Els equips redactors i organitzadors de la iniciativa juvenil hauran d'estar formats per joves Els projectes d'iniciatives juvenils, que hauran de ser originals s'hauran d'haver desenvolupat entre octubre de 2018 i 29 de setembre de 2019. El termini de presentació comença el 29 d'octubre i finalitza el 15 de novembre de 2019. Iniciatives juvenils Es considera iniciativa juvenil l'organització d'exposicions, congressos, seminaris, jornades, creació i divulgació de rutes i itineraris culturals, esdeveniments o unes altres, que impliquen la participació activa i directa de persones joves d'un mateix entorn veïnal. Entre els temes prioritaris figuren l'oci educatiu, la igualtat de gènere i d'oportunitats entre dones i homes; la prevenció de la violència de gènere, així com l'autoestima i apoderament de les dones. Altres eixos contemplen la integració de les persones que es troben en situació o risc d'exclusió social o la integració de les persones migrants. També poden optar als premis MIL x CENT, iniciatives que procuren La igualtat del col·lectiu LGTBI, la igualtat i inclusió del poble gitano; el reconeixement de la diversitat religiosa, així com el respecte a altres manifestacions de la diversitat sexual, ètnica i cultural o la inclusió en la vida social, laboral i cultural de les persones amb diversitat funcional. En esta línia, també els projectes d'Inclusió social de les persones amb problemes de salut mental, d'autonomia de les persones majors i participació activa en programes i activitats. Quant a l'àmbit de lluita contra el canvi climàtic es poden presentar treballs sobre el foment del consum de productes saludables, dels comerços de proximitat i dels mercats locals així com la reducció de la despoblació en les zones rurals. Així mateix, es reconeixeran projectes de sensibilització i educació ambiental; minimització de residus; conservació i recuperació d'hàbitats i paisatges en espais naturals protegits o mobilitat sostenible. Igualment s'aprecien iniciatives de conscienciació sobre el bon ús de les TIC, accés de la ciutadania a la cultura en tota la Comunitat Valenciana; participació de les/els ciutadans i col·lectius en la vida cultural; producció, promoció i difusió cultural, així com la conservació i difusió dels béns culturals de la Comunitat Valenciana. Els projectes joves poden incloure accions d'aprenentatge-servei que propicien millores en la comunitat, promoció i dinamització del valencià, prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius i el foment del voluntariat. Finalment s'inclouen iniciatives de Memòria històrica i iniciatives que estimulen la creativitat, la imaginació i la sociabilitat de participants.","Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/premi-carnet-jove-mil-x-cent"},{"Id":6379,"Name":"El Circ dels Horrors","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-circ-dels-horrors/","Icon":"/media/cetejqt2/img-20191016-wa0000-892.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-10-27","Description":"OCI AL CASAL JOVE DE SUECA Dissabte 26/10, a les 18h; i diumenge 27 a les 17h... arriba el CIRC DELS HORRORS! Passatge del terror, unflables, tallers, servei de menjar i beguda. Curmetratgde de la \"Llegenda de Beatriz\", del club de los normales. Reserva les teues entrades al Casal Jove de Sueca, des del pròxim dilluns, dia 21, a divendres de 18h a 21h. (donatiu de 2€). És important recordar que els i les menors de 12 anys hauran d'anar acompanyats per 1 adult.","Text":"","Link":""},{"Id":6372,"Name":"Obra de teatre: DELIRIUM","Url":"http://xarxajove.info/noticies/obra-de-teatre-delirium/","Icon":"/media/w1vdf3mb/cartell-834.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2019-10-26","Description":"Obra de teatre: \"DELIRIUM\". El pròxim dissabte 26 d'Octubre tens a Riola una cita amb el teatre. A les 20:00h en la Plaça de la Constitució a Riola. Activitat adreçada a persones joves de 12 a 30 anys. Per a concienciar sobre l'abús de l'alcohol. Apunta't!","Text":"","Link":""},{"Id":6503,"Name":"Concurs de Literatura Jove: Relat Breu i Poesia","Url":"http://xarxajove.info/noticies/concurs-de-literatura-jove-relat-breu-i-poesia/","Icon":"/media/nolfg3sh/xvii-concurs-literatura-jove-2019-val.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-10-25","Description":"","Text":"La Regidoria de Joventut ha programat la realització del “XVII Concurs de Literatura Jove: Relat Breu i Poesia” fins al 25 d'octubre, perquè els participants puguen presentar les seues obres i accedir al concurs.","Link":""},{"Id":6733,"Name":"OciNocturn Halloween 2202. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/noticies/ocinocturn-halloween-2202-mislata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["2202","Halloween","MislataJove","Oci nocturn saludable"],"Date":"2019-10-25","Description":"Activitat d'oci nocturn saludable a Mislata ambientada en Halloween. ESCAPE ROOM - DISFRESSES - HOME LLOP ... i molta més diversió","Text":"Este divendres 25 vine a una nova convocatòria de 2202 amb ESCAPE ROOM, concurs de DISFRESSES, maquillatges, jocs de taula, batuts, HOME LLOP, taller de xapes, hamma... t'esperem al Centre Jove del Mercat.","Link":"http://www.mislatajove.org/noticies/i/31515/144/2202-oci-nocturn-halloween"},{"Id":6561,"Name":"Cinefòrum","Url":"http://xarxajove.info/noticies/cineforum/","Icon":"/media/cpwc5zj3/cineforum-940.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-10-24","Description":"El pròxim 24 d'octubre tens una cita a Favara amb el cine. Tindre'm un Cinefòrum on projectarem la pel·lícula: \"NO ESTÁS SOLA, SARA\". T'esperem a les 18.30 h al Casal Jove de Favara!","Text":"","Link":""},{"Id":6623,"Name":"L'alberg-residència juvenil La Florida de l'IVAJ a Alacant és premiat per les seues millores sostenibles","Url":"http://xarxajove.info/noticies/lalberg-residencia-juvenil-la-florida-de-livaj-a-alacant-es-premiat-per-les-seues-millores-sostenibles/","Icon":"/media/bwbgppa2/laflorida-reaj.jpg","Program":[],"Tags":["REAJ","alberg","Alberg juvenil","La Florida","Premis","Alacant"],"Date":"2019-10-21","Description":"Un premi que reconeix la trajectòria sostenible d'aquest centre","Text":"El nostre alberg-residència juvenil La Florida, a Alacant, ha rebut el premi de la Xarxa Espanyola d'Albergs Juvenils (REAJ) en la modalitat Inclusió social i Relació amb la comunitat. Aquest premi reconeix l'esforç de l'IVAJ per millorar les instal·lacions juvenils per a fer-les més socials, igualitàries i sostenibles, gràcies entre altres, a les mesures adoptades en accessibilitat per a eliminar les barreres arquitectòniques i millorar l'eficiència energètica. El nostre alberg La Florida té una capacitat de 184 places i en 2018 es van registrar 19.711 pernoctacions, de les quals 13.423 van ser en 69 grups juvenils organitzats. A més, 2.100 alberguistes eren internacionals i es van registrar fins a 23 famílies.","Link":"https://bit.ly/2N5h2vo"},{"Id":4795,"Name":"FÒRUM JOVE RIBERA BAIXA 2019","Url":"http://xarxajove.info/noticies/forum-jove-ribera-baixa-2019/","Icon":"/media/j50hc1mc/i-forum-jove.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-10-19","Description":"Fòrum Joves Ribera Baixa 2019. El pròxim dissabte 19 d'Octubre gaudirem d'una jornada de diversió, reptes i desafiaments a Corbera. Si tens entre 14 i 18 anys, vine i gaudeix de tot el que tenim preparat per a tu. El servei de transport està inclòs! Ens trobarem amb altres joves de la comarca on gaudirem d'una jornada d'entreteniment i participació. Publicarem la planificació en breu! Estigueu atents/es a les nostres xarxes socials! T'ESPEREM!","Text":"","Link":"https://lariberabaixa.es/joventut/"},{"Id":10651,"Name":"Voluntariat juvenil Comarcal la Vall d'Albaida \"Igualtat, medi ambient i agricultura\"","Url":"http://xarxajove.info/noticies/voluntariat-juvenil-comarcal-la-vall-dalbaida-igualtat-medi-ambient-i-agricultura/","Icon":"/media/fndchpxi/voluntariat-jove-_igualtat-medi-ambient-i-agricultura_-correu.png","Program":["Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2019-10-19","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":5876,"Name":"Tornen Les Nits Bordes a la Safor","Url":"http://xarxajove.info/noticies/tornen-les-nits-bordes-a-la-safor/","Icon":"/media/l3zhmp1x/les-nits-bordes-octubre.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#safor #calaixjovesafor"],"Date":"2019-10-18","Description":"La Mancomunitat de la Safor estrena el Departament de Joventut amb una nova edició de les Nits Bordes, un programa d’oci educatiu per a adolescents","Text":"Amb aquest projecte la Mancomunitat de la Safor, pretén oferir al jovent alternatives actives a la oferta d'oci consumista, gaudint de les instal•lacions municipals en períodes nocturns, fora de l'horari habitual i tradicional. El programa ofereix una alternativa a la cultura del consumisme d'alcohol i altres drogues, en les vesprades i nits dels caps de setmana, amb una proposta variada d’oci actiu i participatiu, donant així a la població jove la possibilitat d'elegir que els apeteix més fer en el seu temps lliure. Les activitats es dissenyen segons les inquietuds i interessos dels i les joves, i a més a més, es pretén que aquestes es duguen a terme pel mateix jovent, és per això que el Consell dels Joves de Gandia serà l’encarregat de realitzar-les. El nom que s’ha escollit per al programa és tota una declaració d’intencions, ja que \"Les nits bordes\" connecta directament amb els i les joves a través del seu llenguatge i la seua manera d'entendre l'oci. Apel•la a la necessitat del públic jove de fer coses diferents, de moure's i participar en les activitats del seu municipi o comarca. En la programació podrem veure, doncs, una graella d'activitats diverses, com per exemple scape room, jocs de rol, tècniques fotogràfiques, percussió, gimcana temàtica, videojocs, i moltes altres, sent aquestes realitzades els divendres i dissabtes majoritàriament de 22:00 a 02:00 hores, i obertes a joves d'entre 12 i 30 anys. El circuit comença el divendres dia 18 d’Octubre a partir de les 22 hores a l’Espai Jove de L’Alqueria de la Comtessa amb una Gimcana Temàtica. A partir d’aquest dia, tots els divendres i dissabtes fins a desembre hi haurà una Nit Borda en cada poble, així que si t’interessa pregunta quina nit serà al teu a mancsafor_joventut@gva.es.","Link":""},{"Id":6468,"Name":"REAJ MOVIC 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/reaj-movic-2020/","Icon":"/media/xfghgqi0/logo-reaj.png","Program":["Voluntariat"],"Tags":["MOVIC","MOVIC 2020","REAJ MOVIC","REAJ","Premis","IVAJ"],"Date":"2019-10-18","Description":"Apunta't a la sèptima edició d'aquesta convocatòria que pretén impulsar activitats per a gent jove als albergs REAJ","Text":"Us animem a participar en MOVIC 2020, un concurs de REAJ per a impulsar projectes dirigits a joves que es puguen desenvolupar en albergs juvenils. Hi hauran dos premis amb 4.800€ cadascun. Encara teniu temps, fins el 31 d'octubre.  ","Link":"https://bit.ly/2J0zkwq"},{"Id":6520,"Name":"Fórum MBS Jove","Url":"http://xarxajove.info/noticies/forum-mbs-jove/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-10-18","Description":"Fórum para jóvenes, ven y dile a la concejalía de Juventud qué quieres y qué necesitas.","Text":"","Link":""},{"Id":6303,"Name":"A LA MAR 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/a-la-mar-2020/","Icon":"/media/yjtpwapm/alamar-oci_educatiu.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["AlaMar","AlaMar2020","ViuAlaMar"],"Date":"2019-10-16","Description":"Ja està oberta la inscripció per al Programa Blau de la nova campanya d’activitats nàutiques ‘A la Mar 2020’.","Text":"Aquesta campanya està dirigida a l’aprenentatge i difusió dels esports nàutics i el coneixement, conservació i respecte del medi marí, amb especial atenció a joves en edat escolar. El Programa Blau inclou tres versions: Dia Blau, Setmana Blava i Cap de Setmana Blau. El Dia Blau consisteix en una una classe teòrica i pràctica de vela en embarcacions col·lectives, acompanyats d’un monitor, i de piragüisme en piragües individuals tutelades per monitors a bord d’una embarcació pneumàtica. La Setmana Blava és de dilluns a divendres i s’imparteixen classes teòriques i pràctiques de vela, piragüisme i ‘windsurf’. Finalment, el Cap de Setmana Blau es distribueix en tres sessions, dissabtes al matí i a la vesprada i diumenges al matí, amb classes teòriques i pràctiques. Els participants en la Setmana Blava i Dia Blau s’hauran d’inscriure com a grup. Al Cap de Setmana Blau podran fer-ho tant en forma de grup com de manera individual.","Link":"https://www.ivaj.es/alamar"},{"Id":5837,"Name":"Reconeix Alacant","Url":"http://xarxajove.info/noticies/reconeix-alacant/","Icon":"/media/w5opblwz/reconoce-alic-y-cs.jpg","Program":["Voluntariat"],"Tags":["Reconeix","Voluntariat","Alacant"],"Date":"2019-10-14","Description":"Eres una Entitat de Voluntariat o Tècnic/a de Joventut a Alacant? Descobreix l'eina #RedReconeix Potencia el valor del teu #voluntariat, millora l'ocupabilitat juvenil i les seues #competències. Inscripcions obertes!","Text":"Eres una Entitat de Voluntariat o Tècnic/a de Joventut a Alacant? Descobreix l'eina #RedReconeix Potencia el valor del teu #voluntariat, millora l'ocupabilitat juvenil i les seues #competències. Inscripcions obertes!","Link":"http://ivaj.reconoce.org"},{"Id":5898,"Name":"RedReconeix Castelló","Url":"http://xarxajove.info/noticies/redreconeix-castello/","Icon":"/media/chtl0kn2/reconoce-alic-y-cs.jpg","Program":["Voluntariat"],"Tags":["Reconeix","Castelló de la Plana","Voluntariat"],"Date":"2019-10-14","Description":"Eres una Entitat de Voluntariat o Tècnic/a de Joventut a Alacant o Castelló? Descobreix l'eina #RedReconoce Potencia el valor del teu #voluntariat, millora l'ocupabilitat juvenil i les seues #competències. Inscripcions obertes!","Text":"Eres una Entitat de Voluntariat o Tècnic/a de Joventut a Alacant o Castelló? Descobreix l'eina #RedReconoce Potencia el valor del teu #voluntariat, millora l'ocupabilitat juvenil i les seues #competències. Inscripcions obertes!","Link":"http://ivaj.reconoce.org"},{"Id":4830,"Name":"Convocatoria selección de 4 proyectos culturales en el Alto Palancia","Url":"http://xarxajove.info/noticies/convocatoria-seleccion-de-4-proyectos-culturales-en-el-alto-palancia/","Icon":"/media/j0bjn43s/canopia.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Tags":["#erasmus+","cultura","participaciónjuvenil","jovenesrurales"],"Date":"2019-10-13","Description":"Convocatoria per a la selecció de 4 iniciatives culturals a la comarca del Alto Palancia","Text":" LLUITAR CONTRA LA DESPOBLACIÓ JUVENIL A la COMARCAEn aquest programa la joventut és clau perquè és la que desapareix: si es van els joves es moren els pobles.Per aquesta raó a través del programa “Trobades perifèriques” volem donar suport a projectes que apostin per la joventut a la comarca. No busquem exclusivament joves que facin projectes, sinó projectes que impactin en la joventut i que al seu torn posseeixin un vessant d'art, territori local i/o patrimoniFOMENTAR LES INTERACCIONS I LA COL·LABORACIÓ ENTRE INICIATIVES CULTURALS, PERÒ TAMBÉ SOCIALS I EDUCATIVES DEL TERRITORIEl que pretén “Trobades perifèriques” és trencar l'aïllament dels agents culturals i/o de joventut del territori: que les persones que presentin els projectes (joves artistes, educadors, polítics,tècnics d'associacions, representants d'empreses culturals...) puguin tenir en finalitzar aquest programa una xarxa en la qual poder donar-se suport, crear sinergies i dissenyar solucions comunes a problemes col·lectius del territori. ","Link":"peu-uji@uji.es"},{"Id":5854,"Name":"Cullera posa en marxa el servei WhatsApp Gent Jove","Url":"http://xarxajove.info/noticies/cullera-posa-en-marxa-el-servei-whatsapp-gent-jove/","Icon":"/media/j0nfx3q3/proposta-whatsapp-jove-1.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":[],"Date":"2019-10-10","Description":"","Text":"El Centre d'Informació jove usarà aquesta plataforma per a informar sobre beques, ocupació, formació, programes i activitats per a gent entre 14 i 35 anys. Els inscrits rebran de manera gratuïta en els seus telèfons informació sobre beques, ofertes de treball, cursos de formació de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i de l'ajuntament, programes i activitats juvenils. Un altre dels continguts programats serà una agenda que incloga totes les propostes locals culturals i d'oci previstes per al cap de setmana. El servei ja està actiu per a tot aquell que desitge donar-se d'alta.   Procés d'alta: Per a donar-se d'alta cal completar tres senzills passos.   El primer, guardar el número de telèfon 686 379 426 en l'agenda de contactes.   En segon lloc, obrir una conversió de WhatsApp en aquest número i enviar la paraula ‘ALTA’.   Finalment, rebre un missatge de benvinguda i confirmació a partir del qual començaran a rebre tota la informació.   - PROTECCIÓ DE DADES -   - ENVIAMENT DE COMUNICACIONS WHATSAPP, SMS, CORREU ELECTRÒNIC -           He llegit i accepte el tractament de les meues dades de caràcter personal. Les dades per Vosté facilitats seran tractats per l´Ajuntament de Cullera, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar l'enviament de comunicacions o notificacions per part de l'entitat a través de missatge de telefonia mòbil (SMS, MMS, WhatsApp o uns altres similars), per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment explícit manifestat en la formalització de sol·licitud d'aquest sistema de comunicació institucional. Les dades seran conservades mentre Vosté no sol·licite la baixa en el sistema de comunicació. No obstant això, les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques. Les dades no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons Llei. No obstant això, les dades pogueren ser objecte de cessió o comunicació als operadors de telefonia mòbil o altres serveis tècnics, a fi de prestar el suport necessari per a l'enviament de les comunicacions o notificacions. Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l´Ajuntament: Plaça de la Verge, 5 - CP: 46400, Cullera o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@cullera.es. Així mateix, si vol donar-se de baixa del servei de comunicacions, només haurà d'enviar mitjançant WhatsApp la paraula “BAIXA” a: 686379426 En l'escrit haurà d'especificar quins d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del NIF o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documentació que acredite la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).","Link":""},{"Id":5599,"Name":"La Xarxa Jove de la Marina Alta assisteix a la jornada formativa, organitzada per l'IVAJ en Benidorm, sobre el funcionament de la recollida de dades per al futur Pla Jove Valencià","Url":"http://xarxajove.info/noticies/la-xarxa-jove-de-la-marina-alta-assisteix-a-la-jornada-formativa-organitzada-per-livaj-en-benidorm-sobre-el-funcionament-de-la-recollida-de-dades-per-al-futur-pla-jove-valencia/","Icon":"/media/0dzaurkh/descarga.png","Program":[],"Tags":[],"Date":"2019-10-08","Description":"La Xarxa Jove de la Marina Alta assisteix a la jornada formativa, organitzada per l'IVAJ en Benidorm, sobre el funcionament de la recollida de dades per al futur Pla Jove Valencià. El personal tècnic de joventut de Xàbia, Dénia, Benissa, Ondara, Teulada Moraria i la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta assisteix a la jornada formativa de l'IVAJ, amb intenció de conèixer de primera mà els mecanismes de recollida de dades per al futur Pla Jove Valencià. La jornada ha tingut lloc el 8 d'octubre en l'Ajuntament de Benidorm. Més informació sobre la Xarxa Jove Marina Alta: www.macma.org","Text":"","Link":"www.macma.org"},{"Id":5603,"Name":"Assistència al curs UMBRACO","Url":"http://xarxajove.info/noticies/assistencia-al-curs-umbraco/","Icon":"/media/ewvpcmtb/logo-mancomunitat-marina-baixa.png","Program":[],"Tags":[],"Date":"2019-10-08","Description":"Ens convoquen a professionals de Joventut per a un curs de formació d'ús i gestió de la plataforma de la Xarxa Jove UMBRACO organitzada per l'IVAJ.","Text":"El curs té lloc en la sala d'informàtica de l'Ajuntament de Benidorm. La impartit Sebas, informàtic de la Xarxa Jove; i hem assistit deu persones, de les poblacions alicantines: Xàbia, Poble Nou de Benitatxell, Benissa, Moraira-Teulada, Ondara, Benidorm, Dènia, Alacant, Mancomunitat Marina Alta. Vanesa Ferrer assiteix com a tècnic de Joventut de la Mancomunitat Marina Baixa.","Link":""},{"Id":5326,"Name":"Agenda Jove","Url":"http://xarxajove.info/noticies/agenda-jove/","Icon":"/media/oc2oeig1/agenda.jpg","Program":["M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Tags":["#AlumnatActiu","#PracticaSalut","#HortaNeta","#OciNocturn","#Eines"],"Date":"2019-10-07","Description":"L'Agenda Jove promociona les activitats de la Xarxa JOVES.net Descobreix-la! Esperem que et siga d'utilitat","Text":"","Link":"https://www.joves.net/novetats/i/94486/1835/agenda-jove-2019-20"},{"Id":5489,"Name":"Jornada de Participación Juvenil Alto Turia (1)","Url":"http://xarxajove.info/noticies/jornada-de-participacion-juvenil-alto-turia-1/","Icon":"/media/wusgshx4/jornada-de-participacion-juvenil.png","Program":[],"Tags":["Participació"],"Date":"2019-10-05","Description":"Jornada de participación juvenil Alto Turia","Text":"Los/as jóvenes de los diferentes municipios que comprenden la Mancomunidad del Alto Turia disfrutaron el pasado sábado 5 de octubre de una jornada en la que trabajaron el significado de la participación y descubrieron que acciones pueden  pueden llevar a cabo para sentirse participes  a través de actividades y dinámicas. Este encuentro en forma de jornada juvenil, se realizó en la sede de la Mancomunidad del Alto Turia y en el Paraje del Azud, ambas situadas en Tuéjar. En la jornada participaron una treintena de jóvenes además del Presidente, AEDL y Técnica de juventud de la Mancomunidad y concejales de juventud pertenecientes a los diferentes municipios que conforman el Alto Turia","Link":""},{"Id":3847,"Name":"FESTA DE BENVINGUDA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/festa-de-benvinguda/","Icon":"/media/nmphebec/article.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Activitats"],"Date":"2019-10-04","Description":"Festa de benvinguda al Espai Jove d´Alboraya amb jocs de taula.","Text":"","Link":""},{"Id":4922,"Name":"VI Fòrum Jove a Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/noticies/vi-forum-jove-a-quart-de-poblet/","Icon":"/media/1pqf0p5o/web_forum_jove_03_oct_2019.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Fòrum Jove","Informació","Fòrum Jove de Quart de Poblet","Joves","Espai de Creació Jove"],"Date":"2019-10-03","Description":"VI Fòrum Jove de Quart de Poblet, que se celebrarà el dijous 3 d’octubre en l’Espai de Creació Jove. En el VI Fòrum Jove parlarem de les festes joves i de com treballar conjuntament per fer-les possible. Queden convidades al Fòrum Jove, les persones joves del Consell de Joventut de Quart de Poblet, les Associacions Juvenils del municipi i joves en representació de les entitats que desenvolupen projectes i activitats per a joves, també estan convidats convidades el grup d’alumnat actiu (Corresponsals), els grups designats per cada institut, i la resta de persones joves interessades en la proposta.","Text":"VI Fòrum Jove de Quart de Poblet, que se celebrarà el dijous 3 d’octubre en l’Espai de Creació Jove. En el VI Fòrum Jove parlarem de les festes joves i de com treballar conjuntament per fer-les possible. Queden convidades al Fòrum Jove, les persones joves del Consell de Joventut de Quart de Poblet, les Associacions Juvenils del municipi i joves en representació de les entitats que desenvolupen projectes i activitats per a joves, també estan convidats convidades el grup d’alumnat actiu (Corresponsals), els grups designats per cada institut, i la resta de persones joves interessades en la proposta.","Link":"https://quartjove.quartdepoblet.es/index.php/11895/"},{"Id":4601,"Name":"PROGRAMA PROVINCIAL D'ACTIVITATS PREVENTIVES A LES VALLS","Url":"http://xarxajove.info/noticies/programa-provincial-dactivitats-preventives-a-les-valls/","Icon":"/media/dg0adc1t/divalweb_logo-dipu.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-09-30","Description":"La Diputació de València desenrotlla, des de l'any 2002, una política preventiva de caràcter continuat i específic emmarcada en els successius Plans Provincials de Drogodependències. En aquest sentit, des de la Secció de Prevenció Comunitària, es convoca anualment un programa d'ajudes per a la realització d'activitats preventives. Aquestes ajudes es dirigeixen als municipis de la província, amb població inferior a 20.000 habitants. No obstant això, tindran preferència aquells municipis que no compten amb un Pla Municipal propi o que no s'hagen mancomunat per al sosteniment d'Unitats de Prevenció Comunitària. El Programa de prevenció de drogodependències gradua el nivell de les activitats a sol·licitar i atorgar, en atenció al nivell de participació i realització aconseguit en les edicions anteriors i al nombre d'habitants del municipi sol·licitant. Els continguts temàtics de les activitats se centren en: Drogues, Tecnologies, Habilitats Educatives, Salut, Intel·ligència Emocional i Valors, que es desenrotllen a través d'estratègies Informatives, Formatives i Relacionals. Es dirigeixen a famílies, joves i agents comunitaris.","Text":"Com en anys anteriors, els Ajuntaments que formen part de la Mancomunitat de les Valls, han gestionat la subvenció juntament amb els tècnics de la Mancomunitat i la Direcció de l'IES La Vall de Segó, per a poder dur a terme una sèrie d'activitats destinades a la prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius en 2019. La Diputació Provincial de València, ha resolt concedir tres tallers a realitzar en l'IES La Vall de Segó:1.-\"Influència de la publicitat en els joves\". 2.-\"Expressió emocional entre iguals I\".3.-\"Educació Emocional entre iguals: presa de decisions i pressió de grup\".Els tallers estan dirigits a l'alumnat de 1r i 4t de l'ESO, que es realitzaran en un total de 10 sessions en tres dies diferents, durant el mes d'octubre de 2019","Link":"http://www.lesvalls.es/ca/report/programa-provincial-dactivitats-preventives-valls"},{"Id":4191,"Name":"Pobles per la diversitat","Url":"http://xarxajove.info/noticies/pobles-per-la-diversitat/","Icon":"/media/cejj2eot/alcoleja.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-09-28","Description":"Conjunt d'activitats organitzades a Alcoleja pel col·lectiu LGTBI Mariola i amb la col·laboració de l'Ajuntament.","Text":"","Link":""},{"Id":10689,"Name":"I JORNADES D'INCLUSIÓ SOCIAL DE LA VALL D'ALBAIDA. Treballem la inclusió amb xiquets/es amb diversitat funcional","Url":"http://xarxajove.info/noticies/i-jornades-dinclusio-social-de-la-vall-dalbaida-treballem-la-inclusio-amb-xiquetses-amb-diversitat-funcional/","Icon":"/media/whumlli5/69773306_2782577902027828_8406634978468691968_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["inclusió","diversitat","joves"],"Date":"2019-09-27","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":4353,"Name":"Fira Sant Miquel","Url":"http://xarxajove.info/noticies/fira-sant-miquel/","Icon":"/media/5prjbcfl/cartel_miqueleta_0.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-09-26","Description":"El proper cap de setmana tindra lloc la fira de sant Miquel en la que trobarem stands de gastronomia, musica, activitats ludiques per a totes les edats. Baix adjunte la programació, no te ho pots perdre!! del 26 al 29 de setembre.","Text":"","Link":"http://www.ondaturismo.es/onda/web_php/index.php?contenido=esdev&idEsdev=240"},{"Id":3907,"Name":"Serigrafia la teua samarreta","Url":"http://xarxajove.info/noticies/serigrafia-la-teua-samarreta/","Icon":"/media/cphb2cvy/cartell-banyeres.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#Banyeres de Mariola #AssembleaJove","#concertsolidari","#joventut"],"Date":"2019-09-21","Description":"Taller de serigrafia i de caretes a càrrec de l'Assemblea Jove Cau de Rabosa.","Text":"A banda del taller, podràs participar a un canya-tapa solidari, dinar paella i per la vesprada gaudir del Mariola Rock Solidari un concert molt especial per una bona causa. El lloc per a aquest taller i el \"canya-tapa\" serà la zona pavimentada del parc Vil·la Rosario a partir de les 12h. Al mateix lloc tindrà lloc el concert solidari a partir de les 19h. ","Link":""},{"Id":3840,"Name":"MANCOMUNITAT DE LES VALLS","Url":"http://xarxajove.info/noticies/mancomunitat-de-les-valls/","Icon":"/media/q0ob3vuo/logomanco-horitzontal-taronja1_0_1.jpg","Program":["M'Importa"],"Tags":["#mancomunitatdelesvalls#participacio#marcalocal#"],"Date":"2019-09-18","Description":"PRÒXIMES JORNADES D'ENTREVISTES GRUPALS SEMIESTRUCTURADES EN EL MARC DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA MARCA LOCAL MANCOMUNITAT DE LES VALLS Entrevistes grupals amb el teixit associatiu i productiu dels nostres pobles a FAURA, BENIFAIRÓ DE LES VALLS Y BENAVITES.","Text":"En el marc del procés participatiu de la marca local Mancomunitat de les Valls, es duran a terme entrevistes grupals semiestructurades amb el teixit associatiu i productiu dels nostres pobles en els cinc municipis de l'àmbit d'acció de la Mancomunitat de les Valls. Aquesta vegada, i per a tancar aquesta fase de jornades d'entrevistes semiestructurades dels 5 municipis, es dugueren a terme a FAURA, BENIFAIRÓ DE LES VALLS I BENAVITES, respectivament, en les següents dates i horaris:FAURA: Dimecres 11 de setembre a les 19:00 hores t'esperem al hall de l'Ajuntament de Faura per fer unes entrevistes grupals amb el teixit associatiu i productiu del nostre poble.BENIFAIRÓ DE LES VALLS: Dilluns 16 de setembre a les 19:00 hores t'esperem al Casal Jove de Benifairó de les Valls (C/ Bon Succés) per fer unes entrevistes grupals amb el teixit associatiu i productiu del nostre poble.BENAVITES: Dimecres 18 de setembre a les 19:00 hores t'esperem al Saló de Plens de l'Ajuntament de Benavites per fer unes entrevistes grupals amb el teixit associatiu i productiu del nostre poble.Estem fent una Marca Local per a la Mancomunitat de les Valls, per trobar tot allò que identifica als nostres municipis i que és beneficiós per al seu desenvolupament.Aquesta iniciativa està en el marc de les subvencions de participació de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i amb ella tenim en les nostres mans una bona oportunitat per treballar el nostre patrimoni col·lectiu i guanyar el futur.","Link":"http://www.lesvalls.es/es/listado/report"},{"Id":3841,"Name":"Mancomunitat Carraixet","Url":"http://xarxajove.info/noticies/mancomunitat-carraixet/","Icon":"/media/rdklszfe/ml.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["ocioeducativo, juventud, arte,"],"Date":"2019-09-18","Description":"Miradors de l´Horta, impulsat per la Mancomunitat del Carraixet, és el primer festival de disseny i cultura de l´horta. Del 17 al 22 de setembre, coincidint amb la València Design Week, el festival dóna homenatge a l’horta, els agricultors i la cultura que ha nascut al seu voltant. Una trobada per a desconnectar de la ciutat i connectar amb un espai per a gaudir i protegir. Vine amb la teua bici o lloga-la aquí. Recorre les 3 instal·lacions efímeres que han crescut a la meitat de l’horta com a reflexió sobre el valor i futur d’aquesta. Passa’t per Alfara del Patriarca i participa en tallers, jocs i activitats musicals. Assaboreix l’horta a través del menú gastronòmic que ofereixen els millors restaurants de la zona. I per descomptat, porta’t a casa la millor verdura i fruita del nostre mercat Km 0. A més de les visites a les 3 instal·lacions efímeres (que podràs realitzar pel teu compte o acompanyat dels nostres guies), hem preparat un complet programa d’activitats a Alfara del Patriarca per a gaudir de l’horta i la seua cultura.","Text":"","Link":"Programació:https://miradorsdelhorta.com/ca/programacioInscripcions:https://miradorsdelhorta.com/ca/inscripcionsProgramacióiplanol:https://miradorsdelhorta.com/wp-content/uploads/2019/09/folleto-programación-y-plano.pdf"},{"Id":3836,"Name":"Activitats joves fira 2019","Url":"http://xarxajove.info/noticies/activitats-joves-fira-2019/","Icon":"/media/fcfnechi/67495744_10217078784956208_6951184301178224640_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#fira Ontinyent #activitats joves"],"Date":"2019-09-17","Description":"L'Ajuntament d'Ontinyent organitza activitats per a joves a la fira d'Ontinyent 2019 on hi haurà actuacions de grups locals i tardeo.","Text":"","Link":""},{"Id":3832,"Name":"La Mancomunitat de Municipis de la Safor obre un servei d'informació juvenil","Url":"http://xarxajove.info/noticies/la-mancomunitat-de-municipis-de-la-safor-obre-un-servei-dinformacio-juvenil/","Icon":null,"Program":[],"Tags":["#safor #calaixjovesafor"],"Date":"2019-09-16","Description":"La mancomunitat de Municipis de la Safor comença un projecte juvenil amb el seu recén encetat servei d'informació juvenil. A partir d'aquest mes de setembre el servei estarà operatiu i començarà a actuar en els municipis de la comarca.","Text":"","Link":""},{"Id":3382,"Name":"Joves d'Europa per la igualtat i contra la violència de gènere.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/joves-deuropa-per-la-igualtat-i-contra-la-violencia-de-genere/","Icon":"/media/13cn1bob/23072019-quart-poblet-programa-erasmusplus-iguadlad-web.jpg","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu"],"Tags":["Joves","Etasmus +","Quart de Poblet","CES","Prevenció Violència de Gènere"],"Date":"2019-08-06","Description":"Joves de Quart de Poblet i d'altres quatre països europeus (Lituània, França, Grècia i Regne Unit.) lideren un projecte Erasmus+ per la igualtat i contra la violència de gènere. L'Ajuntament de Quart de Poblet ha rebut a un grup de 31 joves, 24 d'ells de diversos països europeus, que del 22 al 30 de juliol van desenvolupar un projecte l'eix central del qual és la prevenció de la violència de gènere i que s'emmarca dins del programa de mobilitat Erasmus+.","Text":"Joves de QuartdePoblet i d'altres quatre països europeus lideren un projecte Erasmus+ per la igualtat i contra la violència de gènere. L'Ajuntament de Quart de Poblet ha rebut a un grup de 31 joves, 24 d'ells de diversos països europeus, que del 22 al 30 de juliol van desenvolupar un projecte l'eix central del qual és la prevenció de la violència de gènere i que s'emmarca dins del programa de mobilitat Erasmus+. En l'acte de recepció, celebrat en el Consistori el 23 de juliol, l'alcaldessa, Carmen Martínez, al costat de la regidora de Joventut, Consue Campos, els ha donat la benvinguda i ha volgut agrair-los la seua implicació i dedicació, \"treballant un tema tan important com ho és el de la igualtat i la prevenció de la violència de gènere. És un orgull veure a gent tan jove i tan conscienciada. Podem estar tranquil·les i tranquils veient que el futur de Quart i Europa està a les vostres mans\". L'alcaldessa també ha destacat la labor que Quart està fent en matèria d'igualtat de gènere i ha posat l'accent en l'estudi realitzat entre la població adolescent sobre masclisme i relacions amoroses \"que ens ha mostrat que hi ha molt en el que treballar encara\". Aquesta iniciativa naix d'un grup de 10 joves de Quart preocupades per la creixent violència masclista que existeix en la societat. Un grup que sorgeix del treball local que l'Ajuntament porta realitzant durant anys per l'apoderament de les i els joves del municipi. Des de l'àrea de Joventut, que dirigeix la regidora Consue Campos, s'ha treballat intensament en els instituts amb els grups de corresponsals als quals pertanyien les promotores d'aquesta activitat. De fet, la meitat de les participants del grup ja ha format part d'altres accions d'Erasmus+, per la qual cosa coneixen com funcionen aquest tipus d'intercanvis. A més, tres d'elles tenen el curs de monitora de temps lliure, per la qual cosa posseeixen els coneixements necessaris per a desenvolupar l'activitat amb èxit. En concret, seran set joves de Quart les que participen, acompanyades per un líder de grup i una persona de suport. A elles, se sumaran sis joves, acompanyats sempre per una persona líder, de cadascun dels altres quatre països participants, Lituània, França, Grècia i Regne Unit. S'han organitzat nombroses activitats durant la setmana amb les quals es pretén conéixer la problemàtica del masclisme en diferents països europeus, així com amb l'objectiu de crear un espai de reflexió sobre el paper que cada individu pot jugar en el treball per la igualtat de gènere i la prevenció de la violència. A més, aquest intercanvi va permetre conéixer l'opinió d'altres joves sobre les relacions amoroses, veient la perspectiva des de diferents societats, mentre es trenca amb estereotips sobre el masclisme i la discriminació de les dones. Gràcies a aquest tipus d'iniciatives es potencia l'apoderament de les i els joves, ajudant-los a desenvolupar les seues competències en la coordinació i realització de projectes. D'igual manera, en tractar-se aquesta temàtica, les i els participants augmenten la seua sensibilitat per temes de prevenció de la violència.","Link":""},{"Id":3402,"Name":"Un total de 120 joves voluntaris i voluntàries de diverses autonomies participen este estiu en els camps socials de l'IVAJ","Url":"http://xarxajove.info/noticies/un-total-de-120-joves-voluntaris-i-voluntaries-de-diverses-autonomies-participen-este-estiu-en-els-camps-socials-de-livaj/","Icon":"/media/chtl0kn2/reconoce-alic-y-cs.jpg","Program":["Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2019-08-06","Description":"","Text":"Del 21 de juliol al 5 d'agost, un grup d'11 joves de 18 i 30 anys procedents d'Aragó, Astúries, Castella i Lleó, Euskadi, Ceuta i Múrcia està fent el seu treball voluntari en els dos centres residencials.  Entre altres activitats, realitzen tallers d'animació sociocultural, d'estimulació cognitiva i d'atenció personal a l'usuari, organització de jocs de grup, acompanyament d'eixides i passejos i suport en la gimnàstica grupal.  Sis camps de voluntariat juvenil  Durant este estiu i a través del programa 'Viu la solidaritat', l'IVAJ ha organitzat sis camps socials i de treball \"que posen l'accent en la inclusió\". Esta modalitat de voluntariat reuneix un total de 120 joves de diferents comunitats autònomes.  Al llarg del mes de juliol i a més del camp 'Persones majors i discapacitat', s'ha desenvolupat, en col·laboració amb la Diputació Provincial d'Alacant, el projecte 'Menuts i Grans' en la Llar Provincial d'Alacant. La llar, constituït per una residència infantil amb una capacitat de 35 places per a menors de 0 a 6 anys i una residència geriàtrica amb 125 places, permet la convivència intergeneracional.  Durant 15 dies el camp ha facilitat un intercanvi d'experiències i vivències gratificants entre les tres generacions, majors, joves i xiquets i xiquetes on es dona un suport afectiu mutu i es potencia la participació en les activitats programades dels grups participants.  'Diverteix-te I', en el campament juvenil d’Alcossebre, del 14 al 28 de juliol i 'Diviertete II', en l'alberg La Marina en Moraira-Teulada, de l'1 al 15 d'agost, són dos camps de voluntariat de treball amb menors, organitzats en col·laboració amb la direcció general d'Infància i Adolescència de la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.  En ells s'elaboren i desenvolupen activitats lúdiques i soci-educatives per a xiquets i xiquetes tutelats, amb edats compreses entre els 9 i els 12 anys.  El projecte 'Anima't' es desenvolupa en el campament de Navalón del 16 al 30 d’agost, en col·laboració amb la Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist d'Aldaia-Quart de Poblet i Creu Roja d'Aldaia. En este projecte participen 35 xiquets xiquetes entre els 6 i els 13 anys en risc d'exclusió social, amb diferents perfils i en diferents situacions socioeconòmiques. Es programen activitats educatives en el temps lliure, potenciant l'oci com a impulsor d'il·lusions, de l'educació en valors i de la integració.  Finalment, l'alberg juvenil Mar i Vent, a Piles, acull el projecte social 'Xicotetes il·lusions' del 31 de juliol al 14 d'agost, on el grup de voluntariat comparteix amb persones amb diversitat funcional entre els 8 i els 14 anys, un temps d'oci i de formació. Este camp està organitzat en col·laboració amb Creu Roja València. El secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat, Alberto Ibáñez, ha destacat el \"compromís social\" dels 120 joves voluntaris i voluntàries que participen enguany en els camps socials de l'IVAJ que s'estan desenvolupant en diferents localitats de la Comunitat Valenciana al llarg de juliol i agost i ha explicat que els i les joves voluntaris \"duen a terme nombroses activitats de caràcter lúdic i grupals que fomenten les relacions interpersonals i intergeneracionals, i afavoreixen la socialització tant amb les persones majors com amb les persones amb diversitat funcional\".  Alberto Ibáñez ha visitat, acompanyat pel director general de l'IVAJ, Jesús Martí, el camp 'Persones Majors i Discapacitat', organitzat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Benicarló, i que es duu a terme en el centre geriàtric Sant Bertomeu i la residència Sant Francesc per a persones amb diversitat funcional del municipi.","Link":""},{"Id":3409,"Name":"REUNIÓ REGIDORS DE JOVENTUT, AEDL`s I TÈCNIC DE JOVENTUT DE L'ALT TÚRIA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/reunio-regidors-de-joventut-aedl-s-i-tecnic-de-joventut-de-lalt-turia/","Icon":"/media/fjqiuqv3/img_0797-buena.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#estrategiavalencianadejoventud","#joventutactiva","#altoturia","#participacio"],"Date":"2019-08-02","Description":"Reunió de regidors de joventut, AEDL`s i tècnica de joventut en la Mancomunitat de l'Alt Túria.","Text":"Divendres passat 2 d'agost en la seu de la Mancomunitat de l'Alt Túria va tindre lloc una reunió on van assistir els/as regidors/as de joventut i  els/as AEDL`s per a tractar diferents temes junt la AEDL i la tècnica de joventut de la Mancomunitat. Aquesta reunió va ser una primera presa de contacte grupal amb els/as nous/as regidors/as de joventut i els/as tècnics/as dels ajuntaments (AEDL) que treballen per a programar i realitzar accions amb els/as joves. Entre els temes a tractar destacar que es va parlar de “L'Estratègia Valenciana de Joventut” després d'assistir a una reunió la setmana anterior amb el Director general de l'IVAJ Jesús Martí  i de pròximes accions a desenvolupar conjuntament. Des de l'Alt Túria s'està apostant per la participació juvenil per a integrar a tots/as en el desenvolupament del territori.","Link":""},{"Id":3362,"Name":"L'IVAJ destina més de 500.000 euros a les comarques de l'Horta i Camp de Morvedre per a la contractació de personal de Joventut","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-destina-mes-de-500000-euros-a-les-comarques-de-lhorta-i-camp-de-morvedre-per-a-la-contractacio-de-personal-de-joventut/","Icon":"/media/a4rljbxs/lliria.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2019-07-25","Description":"Es tracta d'ajuntaments de més de 20.000 habitants i mancomunitats que s'han sumat al programa de Xarxa Jove per finançar la contractació de 15 professionals per a integrar i reforçar el paper dels ajuntaments en les polítiques de Joventut","Text":"El director general de l'IVAJ, Jesús Martí, ha assenyalat que s'han destinat 513.000 euros a les comarques de l'Horta i Camp de Morvedre de la província de València per a la contractació de personal de joventut als ajuntaments, \"amb l'objectiu d'integrar i reforçar el seu paper en el desenvolupament de polítiques i programes de joventut\". Així, ha visitat Mislata, on s'ha reunit amb les regidories de Joventut d'estes comarques per a informar sobre el programa de municipalització de les polítiques d'esta àrea dins de l'Estratègia Valenciana de Joventut (2019-2023), i per a posar a la disposició de les entitats locals recursos i programes destinats a la població jove. Esta reunió s'emmarca dins de la ronda de trobades que està tenint el director general de l'IVAJ per a informar sobre la Xarxa Jove, i la incorporació de professionals en ajuntaments i mancomunitats per a treballar, conjuntament, en el desenvolupament de polítiques de joventut i de programes i campanyes dirigides a joves. En este primer any de posada en marxa de l'Estratègia Valenciana l'IVAJ ha oferit a tots els municipis de més de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana els recursos econòmics necessaris per a la contractació de personal de Joventut. En total, s'han pressupostat 3 milions d'euros per a la contractació de 100 professionals en tota la Comunitat Valenciana. Serà a partir del pròxim any quan s'incorporen a aquesta iniciativa els municipis de 5.000 a 20.000 habitants. 15 professionals Segons ha assenyalat el director general de l'IVAJ, en estes comarques de la província de València \"ja s'ha activat la contractació d'11 professionals de Joventut en municipis com Aldaia, Manises, Alfafar, Catarroja, Alboraia, Mislata, Quart de Poblet, Xirivella, Picassent, Sagunt i el Consorci de la Xarxa Joves.net\". Per a cadascun, l'IVAJ destina 33.000 euros. Així mateix, una altra línia de col·laboració important enguany ha sigut a través de les mancomunitats. En esta zona ja s'ha començat a treballar amb les mancomunitats de l'Horta Nord, l'Horta Sud, les Valls i La Baronia. Cadascuna s'ha sumat a este projecte i ha rebut una ajuda per part de l'IVAJ de 37.500 euros per a la contractació d'un o una professional.","Link":""},{"Id":3358,"Name":"L'IVAJ finança la contractació de 10 professionals de joventut a les comarques de la Ribera i La Safor","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-finança-la-contractacio-de-10-professionals-de-joventut-a-les-comarques-de-la-ribera-i-la-safor/","Icon":"/media/utgdyp3n/tavernes.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2019-07-24","Description":"Set ajuntaments i tres mancomunitats s'han sumat al programa Xarxa Jove per a col·laborar en polítiques i programes de joventut, destinant l'IVAJ, per a estes contractacions, un total de 343.500 euros","Text":"L'IVAJ finançarà al llarg d'enguany la contractació de 10 professionals de joventut als ajuntaments de 7 municipis i 3 maconmuniatat de les comarques del La Ribera i La Safor per a col·laborar en polítiques i programes de joventut, amb un pressupost de 343.500 euros . Així ho ha anunciat el director general de l'IVAJ, Jesús Martí, en la reunió que ha mantingut amb les regidories de joventut dels ajuntaments d'estes comarques per a informar sobre el programa de municipalització de les polítiques de joventut dins de l'Estratègia Valenciana de Joventut (2019-2023). El director general ha explicat que a través del programa Xarxa Jove, l'IVAJ ha posat a la disposició de les entitats locals els recursos i programes necessaris que redunden en benefici de la població jove, i ha convidat a tots els municipis a sumar-se a esta iniciativa \"amb l'objectiu d'integrar i reforçar el paper dels ajuntaments en el desenvolupament de polítiques i programes dirigits a ella\". La reunió s'emmarca dins de la ronda de trobades que està tenint el director general de l'IVAJ amb les regidories d'este àrea per a informar sobre la Xarxa Jove i la incorporació de professionals de joventut en ajuntaments i mancomunitats. Cal recordar que el programa Xarxa Jove té com a objectiu comptar amb la presència en els municipis de persones encarregades de treballar conjuntament amb els ajuntaments i l'IVAJ per al desenvolupament de polítiques de joventut i de programes i campanyes dirigits a joves. Enguany, el primer any de posada en marxa de l'Estratègia Valenciana l'IVAJ s'ha oferit a tots els municipis de més de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana els recursos econòmics necessaris per a la contractació de personal de joventut, ampliant-se l'any vinent a municipis de 5.000 a 20.000 habitants. Per a 2019 s'han pressupostat 3 milions d'euros per a la contractació de 100 professionals en tota la Comunitat Valenciana. 10 professionals Segons ha assenyalat Jesús Martí, en estes comarques de la província de València, \"ja s'ha activat la contractació de 7 professionals de Joventut en municipis com Cullera, Algemesí, Sueca, Alzira, Carcaixent, Gandia i Oliva\". Per a la seua contractació l'IVAJ destina 33.000 euros a cada ajuntament. Una altra línia de col·laboració important enguany han sigut les mancomunitats. El director general ha indicat que en esta zona ja s'ha començat a treballar amb la Mancomunitat de la Ribera Baixa, la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de municipis de La Safor per a la contractació d'una persona en cadascuna d'elles. Per al seu finançament l'IVAJ destina un import de 37.500 euros per a cada mancomunitat.","Link":""},{"Id":3301,"Name":"L'IVAJ destina més de 300.000 euros a les comarques de l'Alcoià, el Comptat, l'Alicantí i les Marines per a la contractació de personal de joventut","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-destina-mes-de-300000-euros-a-les-comarques-de-lalcoia-el-comptat-lalicanti-i-les-marines-per-a-la-contractacio-de-personal-de-joventut/","Icon":"/media/sxdjbprj/20190722_124502.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2019-07-22","Description":"","Text":"Es tracta d'ajuntaments de més de 20.000 habitants que s'han sumat al programa de #XarxaJove i l'objectiu és integrar i reforçar el paper dels ajuntaments en el desenvolupament de polítiques i programes de joventut El director general de l'IVAJ, Jesús Martí, ha assenyalat que s'han destinat més de 300.000 euros a les comarques de l'Alcoià, el Comptat, l'Alicantí i les Marines de la província d'Alacant per a la contractació de personal de joventut als ajuntaments, \"amb l'objectiu d'integrar i reforçar el seu paper en el desenvolupament de polítiques i programes de joventut\". Jesús Martí ha visitat les localitats de Tibi i Benissa, on s'ha reunit amb les regidories de joventut de les comarques dels voltants per a informar sobre el programa de municipalització de les polítiques de joventut dins de l'Estratègia Valenciana de Joventut (2019-2023), i per a posar a la disposició de les entitats locals i dels consells locals de joventut els recursos i programes que redunden en benefici de la població jove. Esta reunió s'emmarca dins de la ronda de trobades que està tenint el director general de l'IVAJ amb les regidories de Joventut per a informar sobre la Xarxa Jove i la incorporació de professionals de joventut en ajuntaments i mancomunitats per al desenvolupament de programes en tot el territori. Cal recordar que el programa Xarxa Jove té com a objectiu comptar amb la presència en els municipis de persones encarregades de treballar conjuntament amb els ajuntaments i l'IVAJ per al desenvolupament de polítiques de joventut i de programes i campanyes dirigides a joves. En este primer any de posada en marxa de l'Estratègia Valenciana l'IVAJ ha oferit a tots els municipis de més de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana els recursos econòmics necessaris per a la contractació de personal de joventut. En total, s'han pressupostat 3 milions d'euros per a la contractació de 100 professionals en tota la Comunitat Valenciana. 10 professionalsSegons ha assenyalat el director general de l'IVAJ, en estes comarques de la província d'Alacant, \"ja s'ha activat la contractació de 6 professionals de Joventut en municipis com Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Altea, Benidorm, Calp i Xàbia\". Per a cadascun d'ells l'IVAJ destina 33.000 euros per a la seua contractació. Així mateix, una altra línia de col·laboració important enguany ha sigut a través de les mancomunitats, on ja s'ha començat a treballar amb la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, la Mancomunitat de serveis socials i de caràcter cultural de la Marina Baixa i la Mancomunitat circuit cultural comarcal de la Marina Alta. Cadascuna té una persona contractada i han rebut ajudes per part de l'IVAJ per un import de 37.500 cadascuna d'elles. A partir del pròxim any, se sumaran a esta iniciativa els municipis de 5.000 a 20.000 habitants.","Link":""},{"Id":3357,"Name":"L'IVAJ ofereix dotacions i recursos de Joventut als ajuntaments del Vinalopó i de la Vega Baixa del Segura","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-ofereix-dotacions-i-recursos-de-joventut-als-ajuntaments-del-vinalopo-i-de-la-vega-baixa-del-segura/","Icon":"/media/lvzh1xpq/crevillent_ivaj-evj_.jpg","Program":[],"Tags":["Municipalització","EVJ","XarxaJove"],"Date":"2019-07-22","Description":"Set ajuntaments de més de 20.000 habitants i les mancomunitats inicien l'Estratègia Valenciana de Joventut","Text":"El director general de l'IVAJ, Jesús Martí, ha presentat en el Centre Jove de Crevillent davant les regidories de Joventut de municipis del Vinalopó i de la Vega Baixa del Segura el programa de municipalització de les polítiques de Joventut, dins de l'Estratègia Valenciana de Joventut (2019-2023). \"Als ajuntaments hi ha noves regidories de Joventut, a les quals volem informar sobre la Xarxa Jove, que suposa la incorporació de professionals de Joventut en ajuntaments i mancomunitats i el desenvolupament conjunt de programes en tot el territori\", ha destacat. El director general ha indicat que \"ja s'ha activat la contractació de set professionals de Joventut en municipis com Orihuela, Santa Pola, Petrer, Elx, Elda, Villena i el Pilar de la Horadada\". Una altra línia de col·laboració important en este primer any de posada en marxa de l'Estratègia Valenciana és a través de les mancomunitats, on ja s'ha començat a treballar amb la Mancomunitat Bajo Segura, que integra els municipis d'Algorfa, Benejússer, Bigastre, Catral, Dolores, Xacarella, Rafal, Redovan, Sant Fulgencio, San Miguel de las Salinas, Los Montesinos i San Isidro. Així mateix, la Mancomunitat de la Vega ha iniciat el procediment. En 2020 se sumaran municipis de 5.000 a 20.000 habitants a la municipalització de les polítiques de Joventut per a posar l'accent en la informació, l'educació en la participació i l'oci educatiu\". Esta activitat s'inclou dins de les deu reunions territorialitzades per a posar a la disposició de les entitats locals i dels consells locals de Joventut els recursos i programes que redunden en benefici de la població jove. Reunions EVJ amb regidories de Joventut Este dilluns, a les 17 hores, a la biblioteca municipal de L'Alcudia de Crespins, el director general de l'IVAJ, Jesús Martí, desenvolupa una nova reunió informativa. El dimarts 23 de juliol, la cita és a les 12.00 hores en la sala d'actes de l'Espai Cultural Els Cases del Batlle de Benissa i, a les 17.00 hores, a la Casa de Cultura i Biblioteca de Tibi. El dimecres, 24 de juliol, les trobades se celebren a les 11.00 hores a l'Ajuntament de Requena i a la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna. Les reunions conclouen el dijous, 25 de juliol, en la seu de la Mancomunitat Camp de Túria a Llíria, a les 11.00 hores, i en el Centre Jove El Mercat de Mislata, a les 17.00 hores.","Link":""},{"Id":3342,"Name":"L'IVAJ convoca deu jornades per tota la Comunitat amb les noves regidories de Joventut per a presentar-los la 'Estratègia Valenciana de Joventut'","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-convoca-deu-jornades-per-tota-la-comunitat-amb-les-noves-regidories-de-joventut-per-a-presentar-los-la-estrategia-valenciana-de-joventut/","Icon":"/media/cdbpoay5/jornadesregidories19-2.jpg","Program":[],"Tags":["XarxaJove","Minicipalització","EVJ"],"Date":"2019-07-18","Description":"Les trobades se celebren del 18 al 25 de juliol en deu localitats, on figura la municipalització de les polítiques de joventut i el desenvolupament de la Xarxa Jove a nivell local","Text":"L'IVAJ ha convocat, del 18 al 25 de juliol, deu reunions territorialitzades amb les noves regidories de Joventut per a estendre la Xarxa Jove per tota la Comunitat Valenciana. El director general de l'IVAJ, Jesús Martí, ha indicat \"oferirem tota la informació sobre la municipalització de les polítiques de Joventut\", afirmant que \"volem difondre l'Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ) i les línies de compromís a desenvolupar conjuntament per l'IVAJ i els ajuntaments\". Les trobades tindran lloc a Sant Mateu, La Vall d'Uixò, Crevillent, L'Alcudia de Crespins, Benissa, Tibi, Requena, Tavernes de la Valldigna, Lliria i Mislata, on s'ha convidat a tots els ajuntaments de la zona, a través de les seues regidories, consells locals de la Joventut i mancomunitats, així com representants de les Diputacions, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i del Consell Valencià de la Joventut. L'IVAJ distribuirà materials amb els programes d'interés per a les entitats locals i per a generar espais de participació i d'oci educatiu. (descarrega'l ací) Calendari de reunions Les reunions comencen este dijous, 18 de juliol, a les 11.00 hores, a l'Ajuntament de Sant Mateu i, a la vesprada, a les 17.00 hores, en el Palau de Vivel, de la Vall d'Uixò. El dilluns 22 de juliol, la cita és a les 11.00 hores en el Centre Jove de Crevillent i a les 17.00 hores, a la biblioteca municipal de l'Alcúdia de Crespins. El dimarts 23 de juliol, les reunions de regidories de Joventut se celebren a les 12.00 hores a la sala d'actes de l'Espai Cultural Els Cases del Batlle de Benissa i, a les 17.00 hores, a la Casa de Cultura i Biblioteca de Tibi. El dimecres 24 de juliol, les trobades se celebren a les 11.00 hores a l'Ajuntament de Requena i a la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna. Les trobades conclouen el dijous, 25 de juliol, en la seu de la Mancomunitat Camp de Túria a Llíria, a les 11.00 hores i en el Centre Jove El Mercat de Mislata, a les 17.00 hores. L'IVAJ INFORMA SOBRE EL PROGRAMA DE MUNICIPALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT EN LOCALITATS DEL NORD DE CASTELLÓ L'IVAJ OFEREIX DOTACIONS I RECURSOS DE JOVENTUT ALS AJUNTAMENTS DEL VINALOPÓ I DE LA VEGA BAIXA DEL SEGURA L'IVAJ DESTINA MÉS DE 300.000 EUROS A LES COMARQUES DE L'ALCOIÀ, EL COMPTAT, L'ALICANTÍ I LES MARINES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DE JOVENTUT L'IVAJ FINANÇA LA CONTRACTACIÓ DE 10 PROFESSIONALS DE JOVENTUT A LES COMARQUES DE LA RIBERA I LA SAFOR L'IVAJ DESTINA MÉS DE 500.000 EUROS A LES COMARQUES DE L'HORTA I CAMP DE MORVEDRE PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DE JOVENTUT  ","Link":""},{"Id":3352,"Name":"L'IVAJ informa sobre el programa de municipalització de les polítiques de joventut en localitats del nord de Castelló","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-informa-sobre-el-programa-de-municipalitzacio-de-les-politiques-de-joventut-en-localitats-del-nord-de-castello/","Icon":"/media/xikhl5us/castello_nord_1.jpg","Program":[],"Tags":["Municipalització","EVJ","XarxaJove"],"Date":"2019-07-18","Description":"Han iniciat la seua participació Benicarló i Vinaròs i les mancomunitats de municipis de Castelló Nord, comarcal Els Ports, Alt Maestrat i Baix Maestrat","Text":"El director general de l'IVA), Jesús Martí, ha presentat a Sant Mateu davant representants de les regidories de joventut i de les mancomunitats el programa de municipalització de les polítiques de joventut, dins de l'Estratègia Valenciana de Joventut (2019-2023). Esta activitat, que s'inclou dins de les deu reunions territorialitzades per a explicar este pla, es realitza amb l'objectiu de \"posar joventut en el mapa, a través de municipis i mancomunitats\", ha assenyalat el director general de l'IVAJ, avançant que \"estan participant en la Xarxa Jove en la zona de Castelló Nord en este primer any els ajuntaments de Benicarló i Vinaròs així com la Mancomunitat de municipis de Castelló Nord la Mancomunitat Alt Maestrat, la Mancomunitat del Baix Maestrat i la Mancomunitat Comarcal Els Ports. Martí ha destacat que \"estes mancomunitats i municipis han iniciat la incorporació de professionals de joventut a la Xarxa Jove, un procés que s'implanta amb criteris d'igualtat d'oportunitats i d'equitat territorial, tenint en compte les diferents realitats de les zones, amb especial atenció a les especificitats del medi rural\". En este sentit, Martí ha assenyalat que \"estem en un procés obert amb noves regidories de joventut, a les quals convidem a participar en l'Estratègia Valenciana\". Esta vesprada a les 17.00 hores, en el Palau de Vivel, de la Vall d'Uixò el director de l'IVAJ explicarà l'Estratègia Valenciana de Joventut a les regidories de la Castelló Sud.","Link":""},{"Id":10730,"Name":"CONTES A LA FRESCA A LA VALL D'ALBAIDA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/contes-a-la-fresca-a-la-vall-dalbaida/","Icon":"/media/yr1juke4/66403203_1197947740378115_4122666397929046016_n-12184528.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"2019-07-13","Description":"16 pobles de la Vall d’Albaida i 1 de la Safor disfrutaran enguany de la segona edició dels Contes a la fresca « d’una proposta lúdica ideal per a les nits d’estiu, Contes a la fresca posa en valor la narrativa oral i impliquem diferents generacions» com els definix el conseller de Cultura de la Mancomunitat, Fede Vidal. Són quatre pobles més que l’any passat, quan la primera experiència del projecte intermunicipal va atraure 2.300 espectadors. Es manté el format; primer serà un veí o veïna del poble la que conte una història als assistents i després actuarà un contacontes professional. «La narració oral és la més feble de les arts escèniques, però quan veus la resposta del públic i el silencis que guarden t’adones que tenen ganes» recorda Almudena Francés, que enguany estarà acompanyada pel Gran Jordiet, Núria Urioz i Anna Canet.","Text":"","Link":""},{"Id":5494,"Name":"III FÒRUM JOVE DE LA RIBERA ALTA 2019 \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\"","Url":"http://xarxajove.info/noticies/iii-forum-jove-de-la-ribera-alta-2019-relacions-sanes-bons-tractes-i-sexualitat/","Icon":"/media/axihqdwd/cartell-iii-forum-jove-ribera-alta-2019.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":["III Fòrum Jove","Manuel","Ribera Alta","Relacions sanes","Bons tractes","Sexualitat","Alumnat Actiu","Joventut","Joventut Ribera Alta","Xarxa Jove","Ribera en Xarxa"],"Date":"2019-07-04","Description":"III FÒRUM JOVE DE LA RIBERA ALTA 2019 \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\" El dijous 4 de juliol va tindre lloc al municipi de Manuel el III Fòrum Jove de la Ribera Alta 2019, amb el lema “Nosaltres sí que pintem!”, una iniciativa impulsada a través de la Xarxa Jove i la Mancomunitat de la Ribera Alta. Les i els joves participants han treballat sobre la temática de “Relacions sanes, bons tractes i sexualitat”, a través d’una sèrie d’activitats, dinàmiques, ponències i tallers relacionats, on van compartir tota una sèrie de coneixements i experències, a més a més de gaudir d’un dia de diversió i entreteniment amb altres joves dels municipis de la Ribera Alta. Xarxa Jove i GVA IVAJ col·laboren amb els diferents ajuntaments, Centres d’Informació Juvenil i Punts d’Informació Juvenil d’Alcàntera de Xúquer, Alzira, Benifaió, Carcaixent, Càrcer, Gavarda, la Pobla Llarga, l’Ènova, Manuel, Montserrat, Senyera, Villanueva de Castellón i la Mancomunitat de Serveis de Benestar Social la Comuna, en l’organització del Fòrum, al municipi de Manuel. #IIIFòrumJove #Manuel #RiberaAlta #RelacionsSanes #BonsTractes #Sexualitat #AlumnatActiu #Joventut #JoventutRiberaAlta #XarxaJove #RiberaenXarxa","Text":"","Link":""},{"Id":2097,"Name":"Rutes Nocturnes d'Estiu La Pobla del Duc","Url":"http://xarxajove.info/noticies/rutes-nocturnes-destiu-la-pobla-del-duc/","Icon":"/media/tp5metyl/62520865_1186727458165721_5271332285730258944_n.jpg","Program":[],"Tags":["Mediambient"],"Date":"2019-06-20","Description":"Ruteta i soparet !! t'apuntes?","Text":"Des de la Pobla del Duc a la comarca de la Vall d'Albaida, s'organitzen rutes nocturnes per la població, i després soparet!!Quins dies són?16 de Juliol: Ruta per la via del tren i sopar en l'estació16 d'Agost: Ruta de les Carrasques i sopar en la Penyeta13 de septembre: Ruta del refugis militars.Vinga Animeu-se!!","Link":"https://www.facebook.com/ajuntament.pobladelduc/photos/a.457363064435501/1186727448165722/?type=3&theater"},{"Id":2104,"Name":"Baronia informa","Url":"http://xarxajove.info/noticies/baronia-informa/","Icon":"/media/wu1hs4tj/agenda-19-imagen.jpg","Program":[],"Tags":["informació"],"Date":"2019-06-20","Description":"Entra i coneix els nostres pobles.","Text":"Entrant en les pàgines dels nostres municipis descobriràs espais, servicis i activitats","Link":""},{"Id":2107,"Name":"Bye bye, sexismes!!","Url":"http://xarxajove.info/noticies/bye-bye-sexismes/","Icon":"/media/qsup0bn4/52645007_264811204435928_3769068925929652224_n.jpg","Program":["M'Importa"],"Tags":["#joventutactiva","#jovesperlaIgualtat","#joventutfeminista","#TrobadaJoventutActiva #Alcossebre2019","#igualtat","#feminisme"],"Date":"2019-06-20","Description":"Més de 150 joves de la CV treballarem el sexisme a la Trobada Autonòmica de Joventut Activa","Text":"Els pròxims 26 i 27 de juny, més de 150 joves de tota la Comunitat Autònoma ens reunirem a la Trobada Autonòmica de Joventut Activa, al campament Jaume I d'Alcossebre. Entre altres activitats, els distints grups de joves realitzarem el taller Bye Bye, Sexismes!, on a través de dinàmiques pràctiques reflexionarem al respecte del sexisme quotidià al nostre llenguatge i particularment a la música que la gent jove escoltem, i a través de distintes ferramentes audiovisuals plasmarem les nostres crítiques i alternatives no discriminatòries. En plena onada feminista al llarg de tot el nostre planeta, la joventut valenciana tenim moltíssim a dir, a re-aprendre i a aportar per un món més just, igualitari i respectuós! Totes juntes, avancem per la igualtat! Bye, bye, sexismes!! ;-)","Link":""},{"Id":2098,"Name":"Gymkana IES Alt Túria","Url":"http://xarxajove.info/noticies/gymkana-ies-alt-turia/","Icon":"/media/fktptbko/diseño-sin-título.png","Program":[],"Tags":["IESAltoTuria, Juventud, XarxaJove, AltoTuria"],"Date":"2019-06-18","Description":"Fi de curs IES Alt Túria","Text":"\"El passat 18 de juny com a fi de curs 2018/2019 es va realitzar una gymkana en l'IES Alt Túria des del servici de joventut de la Mancomunitat de l'Alt Túria junt amb los/as técnicos/as de Xarxa Jove. En la gymkana van participar los/as alumnos/as de 1r, 2n i 3r de l'ESO i los/as alumnos/as de 4t de l'ESO van ser els encarregats de realitzar les proves per tot el municipi.\"","Link":""},{"Id":2090,"Name":"La MACMA i la Xarxa Jove insten els ajuntaments a crear les regidories d’Infància i Joventut","Url":"http://xarxajove.info/noticies/la-macma-i-la-xarxa-jove-insten-els-ajuntaments-a-crear-les-regidories-d-infancia-i-joventut/","Icon":"/media/r3eb4us2/xarxajove-macma.jpg","Program":[],"Tags":["XarxaJove, MACMA"],"Date":"2019-06-13","Description":"","Text":"Aprofitant el canvi de legislatura i la composició de les noves corporacions de la Marina Alta, des de la MACMA i la Xarxa Jove Marina Alta s’ha promogut, per mitjà d’una carta informativa, una iniciativa destinada als ajuntaments de la comarca per tal que creen, consoliden –en el cas dels consistoris que no compten amb la regidoria com a tal– i potencien les regidories de Joventut i alhora les amplien a l’àmbit d’Infància: un impuls que pretén harmonitzar els segments generacionals que conformen l’àrea amb documents de referència com La Convenció sobre els Drets de la Infància, un tractat internacional que reconeix els drets humans dels xiquets i xiquetes, menors de 18 anys i que consta de 54 articles que recullen els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics d’infants i adolescents. Segons José Ramiro, President de la Xarxa Jove Marina Alta, tal com assenyala en la carta adreçada als consistoris, “entenem que la creació d’aquestes regidories, i en el seu efecte la creació dels Consells d’Infància i Joventut locals, són la base fonamental per a fomentar la participació activa i el desenvolupament comunitari dels nostres municipis. És per això, i aprofitant en el moment de canvi en el qual ens trobem, que la Xarxa Jove de la Marina Alta vos convida a crear al vostre municipi la Regidoria d’Infància i Joventut, amb intenció de fomentar la participació a l’àmbit comarcal”.","Link":""},{"Id":5478,"Name":"I TROBADA DE CORRESPONSALS JUVENILS DE LA RIBERA ALTA 2019 \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\"","Url":"http://xarxajove.info/noticies/i-trobada-de-corresponsals-juvenils-de-la-ribera-alta-2019-relacions-sanes-bons-tractes-i-sexualitat/","Icon":"/media/klzb5fre/imatge-cartell-trobada-corresponsals-juvenils-ribera-alta-2019.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":["Joventut","Participació","Ribera Alta","Trobada","Corresponsals Juvenils","Jo Sóc Corresponsal","Relacions Sanes","Bons tractes","Sexualitat","Xarxa Jove","Ribera en Xarxa"],"Date":"2019-04-24","Description":"I TROBADA DE CORRESPONSALS JUVENILS DE LA RIBERA ALTA 2019 \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\". La I Trobada de Corresponsals Juvenils de la Ribera Alta 2019 \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\" es va celebrar els dies 24 i 25 d'abril a l'alberg l'Assut d'Antella. Aquesta iniciativa ha estat impulsada a través de la Xarxa Jove i la Mancomunitat de la Ribera Alta, així com per part de tots els Centres d'Informació Juvenil, Punts d'Informació Juvenil i ajuntaments del territori. Durant aquests dies, la #joventut de la Ribera Alta que participa de manera activa com a corresponsals juvenils i/o Alumnat Actiu als diferents municipis de la comarca, ha estat treballant sobre la temàtica de les \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\". A aquesta activitat, les persones joves participants han pogut gaudir d'una sèrie d'activitats relacionades, tallers, jocs, dinàmiques, etc., així com compartir interessos i passar-ho d’allò més bé! Projectes amb il·lusió! #Joventut #Participació #RiberaAlta #Trobada #CorresponsalsJuvenils #JoSócCorresponsal #RelacionsSanes #BonsTractes #Sexualitat #XarxaJove #RiberaenXarxa","Text":"","Link":""},{"Id":1233,"Name":"L'oci educatiu és una eina perquè xiquets i xiquetes, adolescents i joves siguen protagonistes actius","Url":"http://xarxajove.info/noticies/loci-educatiu-es-una-eina-perque-xiquets-i-xiquetes-adolescents-i-joves-siguen-protagonistes-actius/","Icon":"/media/hhpj4nrb/jij.jpg","Program":[],"Tags":["OciEducatiu","Morella"],"Date":"2018-12-19","Description":"","Text":"L'Ajuntament de Morella, UNICEF Comunitat València i l'IVAJ, participen en la segona edició de les Jornades de la Infància i l'Adolescència, centrada en l'oci educatiu com una eina per a afavorir processos d'aprenentatge i participació. En el transcurs de la segona edició de les Jornades d'Infància i Adolescència de Morella, Jesús Martí ha instat que des dels Ajuntaments, les entitats i les Institucions públiques fomenten programes i activitats amb l'objectiu d'afavorir activitats amb valors com la inclusió i la igualtat. L'iniciativa compta amb col·laboració de la Mancomunitat Comarcal Els Ports, Gestiona Cultura SLU, Espai Jove Vilafranca, Casal Popular Atzeneta, Projecte Creu Roja PINEO, Assemblea de cooperació per la pau i el Centre de Desenvolupament Rural Albocàsser. Martí ha recordat la Declaració d'Oci Educatiu de la Comunitat Valenciana on es defensa un oci educatiu vinculat amb la igualtat, la inclusió social que impulsa accions amb incidència en la igualtat d'oportunitats i tracte, respecte per la diversitat, la convivència intercultural, la lluita contra la xenofòbia, i l'educació en drets humans. La jornada inclou la conferència de Jaume Funes, titulada L'oci educatiu com a instrument per a la inclusió, la igualtat i la participació i xarrades sobre Participació i oci, un dret per als xiquets i adolescents a càrrec de Lledó Ballester, educadora social de la Mancomunitat dels Ports, així com les experiències d'èxit desenvolupada per entitats i associacions. +info","Link":""},{"Id":1238,"Name":"Accions divulgatives","Url":"http://xarxajove.info/noticies/accions-divulgatives/","Icon":"/media/chtl0kn2/reconoce-alic-y-cs.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2018-12-04","Description":"Ací tenim les sessions informatives per entitats per conscienciar i fer comprendre el valor de la certificació de l'acreditació: 24 de gener en València 21 de febrer en Alacant 3 d'abril en la Confederació empresarials de la CV 4 d'abril en Castelló 26 de setembre en València","Text":"","Link":""},{"Id":1270,"Name":"3era Trobada del voluntariat ambiental i associacions en defensa del Medi Ambient","Url":"http://xarxajove.info/noticies/3era-trobada-del-voluntariat-ambiental-i-associacions-en-defensa-del-medi-ambient/","Icon":"/media/fsxjcl30/trobada.png","Program":[],"Tags":["Voluntariat","Mediamient"],"Date":"2018-12-02","Description":"A iniciativa la Consellería d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural s’està preparant la 3º Trobada del Voluntariat Ambiental i associacions de defensa del Medi Ambient que tindrà lloc el pròxim dia 4 de desembre. Com en anys anteriors es pretén afavorir un espai de diàleg directe entre l’Administració i les associacions de voluntariat ambiental.","Text":"","Link":""},{"Id":1269,"Name":"Joventut Extraordinària","Url":"http://xarxajove.info/noticies/joventut-extraordinaria/","Icon":"/media/ooznrrbt/acuerdo_cv_va.jpg","Program":[],"Tags":["Voluntariat","Reconeix"],"Date":"2018-12-01","Description":"Quan?: Dimarts, 4 de decembre · 17:00h. On?: Consell Valencià de la Joventut","Text":"","Link":""},{"Id":1267,"Name":"El consell rector de l'IVAJ aprova Albergs +, el pla estratègic d'instal·lacions juvenils de la Generalitat","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-consell-rector-de-livaj-aprova-albergs-plus-el-pla-estrategic-dinstal-lacions-juvenils-de-la-generalitat/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2018-07-18","Description":"La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha presidit el consell rector de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) en què s'ha aprovat el Pla Estratègic d'Instal·lacions juvenils de l'IVAJ, Albergs+.","Text":"Es tracta d'un programa que inclou reformes i adequacions d'espais, aules d'educació ambiental, campanyes de sensibilització, programes de reducció de residus i de plàstics i ús d'energies renovables a través d'un total de 76 actuacions. Un dels eixos de treball és la sostenibilitat econòmica aprofitant els recursos de la zona, l'eficiència i proposant opcions amb valor, com potenciar l'economia local, 'Menjar km 0', productes de comerç just i sostenibles econòmicament i socialment a través de la accesiblitat i la inclusió, amb una política de preus joves i espais de dinamització cultural. Els albergs són espais facilitadors de la mobilitat juvenil i espais de dinamització de la zona on s'ubiquen. L'IVAJ compta, actualment, amb un total de cinc albergs a Benicàssim, Piles, Alborache, Moraira i Biar, tres residències d'estudiants que funcionen com albergs, Benicarló, Castelló i Alacant, així com tres campaments a Navalón, Alcossebre i Guardamar del Segura , a més d'una important col·laboració amb l'Escola de la Mar de Borriana, dependent de la Direcció General de l'Esport. També s'ha destacat en la reunió del consell rector de l'IVAJ, la coordinació i participació en l'elaboració de l'Estratègia Valenciana de Joventut, en un esforç comú de les diferents administracions i col·lectius per desenvolupar les polítiques de joventut. Així mateix, s'ha presentat un balanç de les accions desenvolupades en el primer semestre del 2018, entre les que es troba el programa Jove Oportunitat, amb joves de 56 municipis de la Comunitat. Mónica Oltra ha valorat la \"bona disposició de més de 30 departaments del Consell\", així com les trobades amb més d'un centenar de regidories de municipis i mancomunitats, professionals i col·lectius juvenils per informar dels nous programes per tot el territori. \"Aquesta són les noves polítiques de joventut, que impliquen un projecte comú, una estratègia pròpia i les mesures socials que ens demanen els diferents col·lectius\", ha expressat. Pel que fa a les noves propostes per al segon semestre, destaca la imminent convocatòria de premis de l'IVAJ per estimular la creativitat i potenciar la implicació en temes de joventut que reconeixeran estudis, com treballs fi de grau i de màster, projectes d'intervenció sociocomunitària realitzats per joves en campaments, instituts i de voluntariat jove, projectes artístics amb valors, com #Noemtoqueselwhatsapp, Webseries o microvideos Carnet jove.","Link":""},{"Id":1266,"Name":"L'IVAJ i l'Associació de Professionals de Joventut treballen en l'Estratègia valenciana de joventut","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-i-lassociacio-de-professionals-de-joventut-treballen-en-lestrategia-valenciana-de-joventut/","Icon":"/media/3t3d4gz5/associacio_de_professionals_de_joventutevj.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2018-05-30","Description":"El director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, ha indicat que \"les aportacions dels i les professionals de joventut constitueixen una visió enriquidora, realista i dinàmica a l'hora d'elaborar l'Estratègia valenciana de joventut\".","Text":"En la reunió amb l'Associació de Professionals de la Joventut de la Comunitat Valenciana, que representen Noelia Valero, David Latorre i Carlos Lirola, s'han debatut aspectes com l'associacionisme, els plans locals de joventut i las bones pràctiques en matèria de joventut. En la trobada, que s'inscriu dins de les reunions periòdiques entre l'IVAJ i l'Associació, Jesús Martí ha anunciat la imminent convocatòria d'ajudes a entitats locals per a desenvolupar programes de joventut en àrees preferents com l'oci educatiu, la promoció del voluntariat jove, els programes d'aprenentatge-servei i de Fòrum Jove.","Link":""},{"Id":1264,"Name":"Igualtat i el CVJ tracten amb les associacions juvenils musulmanes l'Estratègia valenciana de joventut","Url":"http://xarxajove.info/noticies/igualtat-i-el-cvj-tracten-amb-les-associacions-juvenils-musulmanes-lestrategia-valenciana-de-joventut/","Icon":"/media/zb3dfffm/reunion_jovenes_musulmans.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2018-05-24","Description":"El secretari autonòmic d'Igualtat, Alberto Ibáñez, junt amb el director de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, i representants del Consell Valencià de la Joventut (CVJ) han mantingut una reunió amb les entitats juvenils musulmanes de la Comunitat Valenciana dins del procés de participació obert per a l'elaboració de l'Estratègia valenciana de joventut (EVJ).","Text":"En la trobada, Alberto Ibáñez ha assenyalat que l'estratègia pretén garantir que els i les joves, puguen definir i construir el seu projecte vital, individual i col·lectiu \"en igualtat d'oportunitats\". Per la seua banda, la representació de les entitats juvenils de la Comunitat Valenciana han fet les seues aportacions al document que guiarà les polítiques i els programes de joventut durant els pròxims cinc anys. Cal destacar que, dins del procés d'elaboració de l'Estratègia valenciana de joventut, la Generalitat i el Consell Valencià de la Joventut mantenen una sèrie de reunions de manera que es recullen les necessitats de tots els col·lectius juvenils. Segons ha manifestat el secretari autonòmic d'Igualtat, l'Estratègia valenciana de joventut, tal com estableix la nova llei, oferirà mesures concretes per a facilitar l'emancipació dels i les joves, tant a nivell de formació, ocupació, orientació i conciliació de la vida personal, familiar i laboral, com d'habitatge i de mobilitat, i també accions en els àmbits de la salut, el consum responsable i l'accés a un oci educatiu, a través de la cultura i l'esport. A més, incorpora la informació, la dinamització i l'animació juvenil; la promoció de la participació; la promoció de la mobilitat internacional, i la promoció del voluntariat, el reconeixement, la vida associativa i la participació d'aquest.","Link":""},{"Id":1261,"Name":"L'IVAJ i el CVJ prossegueixen les trobades amb departaments de la Generalitat per a l'Estratègia Valenciana de Joventut","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-i-el-cvj-prossegueixen-les-trobades-amb-departaments-de-la-generalitat-per-a-lestrategia-valenciana-de-joventut/","Icon":"/media/ug0garmz/evj_-3.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2018-05-21","Description":"El director general de l'Institut Valencià de la Joventut, Jesús Martí, junt amb membres del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), manté al llarg d'aquesta setmana deu reunions de treball amb diferents departaments de la Generalitat per a compartir les aportacions a l'Estratègia Valenciana de Joventut.","Text":"El director general de l'IVAJ ha destacat la importància de l'Estratègia Valenciana de Joventut, en què s'establiran les directrius generals de les polítiques juvenils per als pròxims cinc anys, amb la coordinació de les conselleries i també de les administracions locals \"a través d'un pla participatiu i transversal\". La ronda de reunions d'aquesta setmana s'ha iniciat en la Direcció General de Cultura, amb la titular, Carmen Amoraga, i en el SERVEF, amb les directores generals d'Ocupació i Formació, Rocío Briones, i de Planificació i Serveis, Eva Hernández. Així mateix, el director de l'IVAJ i representants del CVJ aniran a la Conselleria de Transparència per a mantindre reunions de treball amb el director general de Cooperació i Solidaritat, Federico Buyolo, i amb la directora de Transparència i Participació, Aitana Mas. Després hi haurà trobades amb titulars de les direccions generals d'Assistència Sanitària, Rafael Sotoca; de l'Esport, Josep Miquel Moya; d'Universitats, Josefina Bueno; de Prevenció d'Incendis, Delia Álvarez; d'Internacionalització, María Dolores Parra, i d'Inclusió Social, Inma Carda. Asimismo el director del IVAJ y representantes del CVJ acudirán a la Conselleria de Transparencia para mantener reuniones de trabajo con el director general de Cooperación y Solidaridad, Federico Buyolo, y con la directora de Transparencia y Participación, Aitana Mas. Le seguirán encuentros con titulares de las direcciones generales de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca; del Deporte, Josep Miquel Moya; de Universidades, Josefina Bueno; de Prevención de Incendios, Delia Álvarez; de Internacionalización, María Dolores Parra, y de Inclusión Social, Inma Carda.","Link":""},{"Id":1259,"Name":"L'IVAJ i el CVJ es reuneixen amb departaments de la Generalitat per a l'Estratègia Valenciana de Joventut","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-i-el-cvj-es-reuneixen-amb-departaments-de-la-generalitat-per-a-lestrategia-valenciana-de-joventut/","Icon":"/media/dfadasmd/evj2reuniones.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2018-05-08","Description":"El director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, juntament amb el director de Programes, Alejandro Sanchis, i la secretària del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), Pilar Blasco, prossegueixen aquesta setmana una sèrie de reunions per a avançar en l'Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ).","Text":"Aquesta setmana la posada en comú es desenvolupa amb el personal responsable de les direccions generals de Turisme, Raquel Huete, de la Funció Pública, Eva Coscollá; de Reformes Democràtiques, José María Añón; d'Inclusió Social, Inma Carda, així com de Fons Europeus, Andreu Iranzo. El director general de l'IVAJ ha destacat que \"en el Pla autonòmic que forma part de l'Estratègia Valenciana de Joventut s'establiran les directrius generals de les polítiques juvenils per als pròxims cinc anys, amb la coordinació tant de les conselleries com de les administracions locals\". L'EVJ, tal com estableix la nova llei, oferirà mesures concretes per a facilitar l'emancipació dels joves, tant en l'àmbit de formació i ocupació, orientació i conciliació de la vida personal, familiar i laboral, com d'habitatge i mobilitat i accions des dels àmbits de la salut, el consum responsable i l'accés a un oci educatiu, per mitjà de la cultura i de l'esport. També l'estratègia fixa una atenció particular als col·lectius amb dificultats especials: joves del medi rural, joves amb diversitat funcional, joves amb persones a càrrec seu, famílies monoparentals, minories, immigrants i joves que han hagut de desplaçar-se a l'exterior per raons econòmiques. Entre les actuacions també s'inclou la informació, la dinamització i l'animació juvenil; la promoció de la participació; la promoció de la mobilitat internacional, i la promoció del voluntariat i el seu reconeixement i la vida associativa i la participació. L'EVJ, segons la Llei de polítiques integrals, és un mecanisme per a fomentar actituds i valors democràtics entre la joventut, així com la igualtat efectiva de les persones jóvens, per mitjà de l'eliminació de discriminacions per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social i amb la inclusió d'una perspectiva intercultural.","Link":""},{"Id":1256,"Name":"L'IVAJ convida a les i els professionals de joventut a participar en l'Estratègia Valenciana de Joventut","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-convida-a-les-i-els-professionals-de-joventut-a-participar-en-lestrategia-valenciana-de-joventut/","Icon":"/media/wramjonn/20180217_102505_resized-1.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2018-02-17","Description":"\"Necessitem la capacitat, la disposició i l'esforç de les i els professionals de joventut per a construir l'Estratègia Valenciana de Joventut\", ha assenyalat el director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, en la II Trobada de Professionals de la Comunitat Valenciana, que se celebra aquest cap de setmana a l'alberg juvenil La Florida d'Alacant.","Text":"Martí ha explicat que amb la nova Llei de polítiques integrals de joventut de la Comunitat Valenciana \"estem davant un nou escenari\". La llei dedica un apartat específic en el qual s'estableix que l'execució de les polítiques de joventut es materialitzarà a través \"del treball, remunerat o voluntari, de totes les persones que actuen en activitats, serveis o equipaments de joventut i de totes les persones que desenvolupen la seua tasca en l'impuls de les polítiques transversals o en algun sector relacionat\". El director general de l'IVAJ ha destacat que el col·lectiu de professionals de joventut, format per les persones tècniques, informadores, animadores, directores i monitores d'activitats de temps lliure, constitueixen \"els recursos humans necessaris per a l'adequat desenvolupament de les polítiques de joventut, tant des de les administracions públiques com des del teixit associatiu\" i ha reivindicat el seu paper en l'Estratègia Valenciana de Joventut, juntament amb el Consell Valencià de la Joventut. Martí ha explicat que l'IVAJ adquireix el compromís perquè el col·lectiu de professionals disposen d'una formació adequada que els garantisca un coneixement teòric i pràctic suficient en matèria de joventut, per a això, ha indicat, es compta amb la ponència marc del professor de la UNED i president de la Fundació Atenea, Domingo Comas, titulada \"Polítiques de Joventut, cap a on anem\", així com un primer estudi sobre la situació de la joventut a la Comunitat Valenciana.","Link":""},{"Id":1254,"Name":"L'IVAJ treballa amb els municipis per a l'establiment de serveis bàsics de joventut","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-treballa-amb-els-municipis-per-a-lestabliment-de-serveis-basics-de-joventut/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"2018-02-07","Description":"\"Estem en un moment decisiu per a definir un servei municipal de joventut, els serveis bàsics que han d'oferir els ajuntaments, i ho fem d'una manera cooperativa i participativa, construint les fórmules més eficaces i igualitàries per a la població jove de la Comunitat\", ha explicat el director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, davant més de 50 responsables de joventut dels municipis de la província de València.","Text":"\"Aquest treball simultani amb responsables polítics, personal tècnic i expert donarà com resultat una unitat d'acció imprescindible per a afrontar les noves realitats que encomana la Llei de polítiques integrals de Joventut de la Comunitat Valenciana\", ha indicat Martí, qui ha explicat que \"s'atribueix un paper rellevant als municipis que són els que desenvolupen aquestes accions i serveis des de l'àmbit local\". En aquesta línia, també s'esta desenvolupant, simultàniament, un procés de formació i participació de personal tècnic i professionals de joventut per a estructurar els 'Pla Jove' d'àmbit local. A la convocatòria han assistit més de 50 persones que tenen per davant el compromís de \"posar en primer plànol la promoció de la infància, l'adolescència i la joventut en els seus respectius municipis\" Martí ha explicat que la Llei de Polítiques Integrals de Joventut estableix també la connexió de l'IVAJ amb els municipis a través de diferents xarxes: la Xarxa Jove, la Xarxa Valenciana d'Informació i Animació Juvenil, la Xarxa Valenciana d'Oci Educatiu, la Xarxa Valenciana d'Albergs Juvenils, les residències i campaments juvenils i els altres espais al servei de la joventut així com les escoles d'animació juvenil, el Carnet Jove i altres credencials, el Servei d'Assessorament i Recursos Tècnics per a Municipis i el programa M'importa, d'educació en valors. Aquest dijous, en la Residència La Florida de l'IVAJ, a Alacant, se celebra una nova trobada amb regidories i personal tècnic de joventut.","Link":""},{"Id":1253,"Name":"Martí: 'Les noves polítiques de Joventut atorguen protagonisme als ajuntaments i entitats locals'","Url":"http://xarxajove.info/noticies/marti-les-noves-politiques-de-joventut-atorguen-protagonisme-als-ajuntaments-i-entitats-locals/","Icon":"/media/4gdag31h/reunion_concejales_castellon_3.jpeg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2018-02-06","Description":"\"Les polítiques de joventut son un element estratègic de desenvolupament social\", ha explicat el director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, davant les regidors i regidores de Joventut dels municipis de la província de Castelló en un acte celebrat en el Espai Menador al que han assistit els responsables de Joventut de més de 25 municipis i mancomunitats.","Text":"Jesús Martí ha posat l'accent en la necessitat de materialitzar l'Estratègia Valenciana de Joventut com instrument vertebrador i marc general de planificació de les polítiques, y ha afirmat que \"l'IVAJ aposta des del primer moment per fomentar les relacions i la cooperació amb els ajuntaments, i també entre els municipis. Un altre eix de treball es el suport als consells locals i territorials de joventut per a promoure l'associacionisme entre les persones joves, facilitant la seua representació en els espais de participació local i donant suport a les seues iniciatives Martí ha profunditzat en les noves competències dels ajuntaments y la necessitat de desenvolupar activitats culturals, esportives i d'ocupació d'oci de la joventut del municipi, tot dirigit a trencar dinàmiques de desigualtat en l'accés a l'oferta municipal. L'IVAJ posarà a disposició dels municipis la Xarxa Jove, la Xarxa Valenciana d'Informació i Animació Juvenil, la Xarxa Valenciana d'Oci Educatiu, la Xarxa Valenciana d'Albergs Juvenils, les residències i campaments juvenils, i la resta d'espais al servei de la joventut així com les escoles d'animació juvenil, el Carnet Jove i altres credencials, el Servei d'Assessorament i Recursos Tècnics per a Municipis i el programa M'importa, d' Educació en Valors. Les reunions amb regidories i personal tècnic continuaran aquest dimecres a València i el proper dijous a Alacant.","Link":""},{"Id":1251,"Name":"L'IVAJ convoca les trobades de regidories de joventut de la Comunitat Valenciana","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-convoca-les-trobades-de-regidories-de-joventut-de-la-comunitat-valenciana/","Icon":"/media/1fclrtr5/regidories_2018_.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2018-01-30","Description":"L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha obert, a través de la seua pàgina web, la inscripció per a participar en les Trobades de Regidories de Joventut de la Comunitat Valenciana que es desenvoluparà el pròxim 6 de febrer a Castelló; el 7 de febrer a València i el 8 de febrer a Alacant.","Text":"La Trobada a Castelló tindrà lloc en Menador Espai cultural, plaça de l'Hort del Corders, 4; a València, en el saló d'actes de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (Edifici B), carrer de la Democràcia, 77 i a Alacant, en la residència juvenil La Florida, situada en l'avinguda de Orihuela, 59. El director general de l'IVAJ, Jesús Martí, ha destacat que la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, \"és una realitat i està en marxa des de desembre de 2017\". En aquestes trobades \"volem que participen totes les regidories de joventut per a informar sobre la Llei i la seua repercussió a nivell municipal\". Les trobades permetran la participació en la planificació de polítiques, la formulació de propostes per a l'Estratègia Valenciana de Joventut, les accions d'àmbit municipal i supramunicipal i el desenvolupament de plans locals de joventut, entre altres qüestions previstes en la nova llei.","Link":""},{"Id":1249,"Name":"Dia del Voluntariat","Url":"http://xarxajove.info/noticies/dia-del-voluntariat/","Icon":"/media/1x1k4a2k/dia_voluntariat.jpg","Program":["Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"2017-12-05","Description":"El 5 de desembre de 2017, la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana va celebrar el Dia Internacional del Voluntariat amb una gran festa en la Plaça de la Verge en la qual van participar nombroses de les entitats que la componen.","Text":"Al llarg del matí, les diferents associacions i ONG´s van presentar els seus projectes i objectius als allí presents. A més, instal·lant taules de sensibilització que han permés informar les persones que s'acostaven.","Link":""},{"Id":1247,"Name":"Igualtat publica la nova llei de polítiques integrals de Joventut per a la Comunitat Valenciana","Url":"http://xarxajove.info/noticies/igualtat-publica-la-nova-llei-de-politiques-integrals-de-joventut-per-a-la-comunitat-valenciana/","Icon":"/media/ylrjzikl/ley_joventut_2017.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2017-11-13","Description":"La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha publicat la nova Llei de Polítiques Integrals de Joventut de la Comunitat Valenciana al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i culmina un ampli procés de consulta i participació.","Text":"La llei està dirigida al col·lectiu en les edats compreses entre els 12 i els 30 anys, i inclou avanços en aquesta matèria que permetran una major coresponsabilitat de les administracions públiques i les persones joves en l'elaboració i execució de polítiques ciutadanes. A més del tram d'edat, una de les novetats significatives consisteix a garantir que els majors de 16 anys podran participar en les consultes públiques que es convoquen segons el previst en la llei de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. L'objectiu es que els i les joves puguen definir i construir el seu projecte vital, individual i col·lectiu en igualtat de condicions així com assegurar l'apoderament, la participació i coresponsabilitat de les persones joves en la presa de decisions a la Comunitat Valenciana i fomentar al màxim els espais de trobada i debat. Així, el text també contempla ampliar la presència de les associacions juvenils en el Consell Rector de l'Institut Valencià de la Joventut, que una vegada que entre en vigor la llei estarà compost al 50 per cent per responsables de les administracions valencianes i per representants del món associatiu, que vol tindre una presència equilibrada dels diferents trams d'edat, des dels 12 als 30 anys i una constitució paritària. L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) recupera la seua denominació original i es configura com un organisme autònom de la Generalitat. La llei de Polítiques Integrals de Joventut reconeix que la universalitat de les mateixes, des d'una perspectiva d'equitat per a garantir la igualtat d'oportunitats i combatre les desigualtats socials, estructurals i conjunturals, mitjançant la promoció de les habilitats per a la vida, l'aposta per l'oci educatiu i l'educació no formal, com a instrument fonamental per a la inclusió social. També posa de relleu la intervenció dels ajuntaments en l'Estratègia Valenciana de Joventut i per a complir les seues finalitats en matèria de joventut, les entitats locals rebran el suport tècnic i econòmic, mitjançant un pla de finançament que atenga les polítiques locals de Joventut. Participació juvenil La llei estableix també les estructures de participació juvenil, considerant als grups de joves com a realitats que han de ser reconegudes per les administracions públiques i incorpora el Fòrum Jove com a mecanisme perquè grups juvenils no associats i de manera individual puguen treballar i dialogar conjuntament amb les administracions públiques per a construir polítiques comunes. També atorga al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana la condició de màxim òrgan de representació i d'interlocució amb el Consell i amb altres institucions públiques i privades en matèria de Joventut i són igualment reconeguts els consells locals i territorials de Joventut. Es regula el foment de la participació i l'associacionisme juvenils, amb especial referència a l'educació en la participació. A efectes d'aquesta llei, es consideren com a entitats juvenils: les associacions juvenils i les seues federacions, confederacions i unions; les associacions d'alumnat universitari i no universitari, i les seues federacions, confederacions i unions les persones associades de les quals siguen joves; les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d'altres entitats socials, com a associacions de caràcter general, seccions juvenils de partits polítics, sindicats, associacions de consumidors, culturals, esportives, festives, de joventut empresària o de confessions religioses, i les seues federacions, confederacions i unions. Així mateix, inclou les entitats prestadores de serveis a la joventut sense ànim de lucre, enteses com les associacions no juvenils legalment constituïdes, en els estatuts de les quals es contemple de forma clara i explícita que entre les seues finalitats socials existeix el de dur a terme, de manera continuada, programes i actuacions dirigits de forma exclusiva a persones joves. Així mateix, més de la meitat de la junta directiva haurà d'estar composta per persones joves Estratègia Valenciana de Joventut Les polítiques integrals en matèria de Joventut es reflecteixen en l'Estratègia Valenciana de Joventut, que es configura com a marc general de la planificació de les polítiques a desenvolupar en tot el territori de la Comunitat Valenciana amb la intervenció dels ajuntaments Entre els elements de suport a l'Estratègia es troben la Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat i la Xarxa Jove. Un altre principi articulador és facilitar l'emancipació dels i les joves a través dels ajuntaments reconeixent-los coresponsabilitat en la matèria, d'acord amb el principi de proximitat i arrelament. La municipalització és un concepte clau per a fer arribar recursos i serveis com la Xarxa Valenciana d'Informació i Animació Juvenil, la Xarxa Valenciana d'Oci Educatiu, la Xarxa Valenciana d'Albergs Juvenils, les Escoles d'Animació Juvenil, el Carnet Jove i el Servei per Municipis d'Assessorament i Recursos Tècnics. Oci educatiu Un altre element destacat és la incorporació de l'oci educatiu al costat de la informació i orientació juvenils, la formació i la mobilitat com a serveis i recursos per a la joventut. En ell s'estableix la necessitat de l'oci educatiu per a la formació i un sistema comú que integre recursos públics i privats i que acredite les competències adquirides a través del voluntariat, en activitats de temps lliure educatiu. Deu claus de la nova llei de Polítiques Integrals de Joventut: La nova llei promou la participació, la presa de decisions i la vida plena de la joventut a la Comunitat Valenciana. 1. Estableix que les persones joves són totes les residents a la Comunitat Valenciana de 12 a 30 anys 2. Estimula la participació de joves no asociats/asociades amb el reconeixement dels grups de joves com una realitat organitzada 3. Crea els Fòrums Joves com espais de debat i consulta. 4. Actualitza el principal mecanisme de participació juvenil, els Consells de Joventut, incorporant els consell territorials de Joventut 5. Garanteix la possibilitat de participació en els consultes publiques als 16 anys 6. Estableix un 50 % de presència jove en el Consell rector de l'IVAJ 7. Planifica i coordina els intervencions de totes les administracions mitjançant l'Estratègia Valenciana de Joventut, EVJ, que incorpora la diversitat, les mesures de foment de la igualtat de gènere, la priorització dels polítiques inclusives i la societat col·laborativa. 8. Facilita que els ajuntaments puguen fer polítiques de joventut. 9. Reivindica l'oci educatiu com un espai significatiu en el procés de creixement personal i continuat de la infància, l'adolescència i la joventut com un àmbit imprescindible per a treballar en la superació dels desigualtats. 10. Estableix un sistema d'acreditació dels competències que s'adquireixen en el voluntariat.","Link":""},{"Id":1245,"Name":"Premis Voluntariat","Url":"http://xarxajove.info/noticies/premis-voluntariat/","Icon":"/media/3rqjtwpd/premi_voluntariat.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"2017-04-17","Description":"La Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, composta per més d'un centenar d'entitats que representen a 30.000 voluntaris, va celebrar el seu acte de lliurament dels Premis del Voluntariat. Un acte que se celebra amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat i que pretén ser un reconeixement públic a tots els voluntaris i voluntàries que exerceixen la seua tasca solidària en la Comunitat Valenciana.","Text":"","Link":""},{"Id":3825,"Name":"Certamen de música","Url":"http://xarxajove.info/noticies/certamen-de-musica/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"0001-01-01","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":10428,"Name":"XIII CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA XIXONA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/xiii-concurs-de-decoracio-nadalenca-xixona/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"0001-01-01","Description":"Termini de sol·licituds des de 04/12/2019 al 11/12/2019","Text":"http://www.xixona.es/es-ES/noticias/detalles/734","Link":"http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/12/04_231/2019_012864.pdf"},{"Id":10443,"Name":"Inici programa Corresponsals Juvenils Ajuntament d’Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/noticies/inici-programa-corresponsals-juvenils-ajuntament-d-alaquas/","Icon":"/media/v15gf5gs/logo-corresponsals.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Corresponsals Juvenils","Voluntariat","Activitats Oci Temps Lliure"],"Date":"0001-01-01","Description":"El Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Alaquàs inicia el programa de Corresponsals amb la tradicional reunió de benvinguda i el sopar faixat inicial del grup. Aquest any s'han apuntat un total de 52 joves dels diferents centres de secundària del nostre municipi.","Text":"","Link":"http://joventut.alaquas.org/index.php/inici-programa-corresponsals-juvenils-ajuntament-dalaquas/"},{"Id":10452,"Name":"Eurodesk a Alaquas","Url":"http://xarxajove.info/noticies/eurodesk-a-alaquas/","Icon":"/media/swnl1ebf/1604806_811787045549316_4914049682016795793_n.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Eurodesk","Intercanvi","Viatjar per Europa","Projectes europeus","Allotjament","Programes europeus"],"Date":"0001-01-01","Description":"Eurodesk és un servei d’informació sobre programes i iniciatives europees, dirigit no només a les persones joves sinó també als que treballen en l’àmbit de la joventut.","Text":"Eurodesk és una xarxa d’informació europea en què participem més de 53 punts d’informació a Espanya, i 1.200 oficines d’informació juvenil de 35 països europeus que ens comprometem a informar els joves sobre temes com: allotjamenttreballEducació, formacióTurisme i informació pràctica de cada un dels països participants a la xarxaViatjar per EuropaIntercanvis entre jovesCerca de contactes o de possibles socis per a projectes europeusTot el relacionat amb programes i iniciatives europeesEls teus drets","Link":"http://erasmusplus.injuve.es/acciones/?__locale=es"},{"Id":10714,"Name":"CICLE D'ANGLES. PERFECCIONAMENT A ONTINYENT","Url":"http://xarxajove.info/noticies/cicle-dangles-perfeccionament-a-ontinyent/","Icon":"/media/kejhebxb/doc1.jpg","Program":[],"Tags":[],"Date":"0001-01-01","Description":"","Text":"","Link":""},{"Id":10726,"Name":"L’IES L’Estació i AFAO col·laboren en la realització d’un còmic sobre l’Alzheimer","Url":"http://xarxajove.info/noticies/l-ies-l-estacio-i-afao-col-laboren-en-la-realitzacio-d-un-comic-sobre-l-alzheimer/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"0001-01-01","Description":"L’IES L’Estació i AFAO, entitat comarcal que dona suport als malalts d’Alzheimer i als seus familiars, han col·laborat en la realització d’un còmic que ens apropa a la dramàtica realitat d’aquesta malaltia neurodegenerativa. La historieta il·lustrada, dissenyada per Wan Bang Zhang, un jove que aspira a ser il·lustrador professional, està basada en la narració Memòria a dues veus, un treball de Llúcia Sanchis i Tolsà que va obtindre un guardó en els Premis Sambori del 2017. Segons ens ha explicat la professora Reme Pérez, del Departament de Dibuix de l’IES L’Estació, el còmic, realitzat completament a mà i sense emprar cap tècnica informàtica, recrea una història molt tendra sobre la vida d’una parella que es veu afectada per la malaltia. “Es tracta d’un conte molt trist però a la vegada molt encisador”, opina Reme. “Wan Bang ha fet un ús genial del dibuix i de la tècnica, aconseguint un resultat impactant”.","Text":"","Link":""},{"Id":10739,"Name":"\"POOL PARTY\" A LA VALL","Url":"http://xarxajove.info/noticies/pool-party-a-la-vall/","Icon":"/media/ft3ard0x/pool-party-2019-delantera.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"0001-01-01","Description":"El pròxim 5 de juliol tornaran les “Pool Party” a les piscines municipals de la Vall d’Albaida, una activitat organitzada pels ajuntaments de la comarca i amb la que col·labora la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, entre altres entitats. La primera d’aquestes cites serà a la piscina municipal del Ràfol de Salem. Les “Pool Party” es duran a terme sempre a partir de les 19:00 hores, amb una màster class d’aquafitness a càrrec de l’escola de dansa Masters Ballet. Una vegada finalitzades les màster class, se celebrarà un sopar baix braç. A més, a la “Pool Party” del Ràfol de Salem, les persones participants podran gaudir d’un refrigeri de part de l’organització. Aquestes cites continuaran durant tot el mes de juliol i agost a un total de 8 piscines municipals de la comarca. Després del Ràfol de Salem (5 de juliol), la “Pool Party” arribarà a Terrateig (12 de juliol), Benissoda (18 de juliol), Benicolet (19 de juliol), Salem (2 d’agost), Bocairent (6 d’agost), Castelló de Rugat (9 d’agost) i Bufali (12 d’agost). Des del departament de Turisme de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida animen a residents i turistes a participar en aquesta activitat, que compleix ja 6 edicions i “que ens permet gaudir de les nostres piscines municipals d’una forma diferent, saludable i a la vegada divertida”.","Text":"","Link":""},{"Id":11288,"Name":"Exposició i tallers - EL CASTELL BRICK D'ALAQUÀS. TROBADA DE FANS DE LEGO","Url":"http://xarxajove.info/noticies/exposicio-i-tallers-el-castell-brick-dalaquas-trobada-de-fans-de-lego/","Icon":"/media/bitll4ld/281120192019_valbrick_alaquas_poster_1_form_2.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"0001-01-01","Description":"0 de novembre de 2019 al 10 de gener de 2020. A la Sala La Torre del Castell d'Alaquàs. Inauguració: Dissabte 30 de novembre a les 13 h. Tallers: 14 i 28 de desembre en horari de matí i vesprada. EXPOSICIÓ L'Associació Valencians Aficionats als Bricks Valbrick i l'Ajuntament d'Alaquàs duran a terme l'exposició \"El Castell Brick d'Alaquàs - Trobada de Fans de Lego\" a la sala La Torre de l'Castell d'Alaquàs del 30 de novembre de 2019 al 10 de gener de 2020. En la mostra s'exposaran una infinitat de varietat de peces Lego, a més d'una maqueta de Lego del Castell d'Alaquàs a escala. Horario exposició: dilluns a dissabte d'11 a 14 h i de 17 a 21 h. Del 30 de novembre de 2019 al 10 de gener de 2020. Dies que el Castell romandrà tancat: 6, 7, 8, 24, 25 i 31 de desembre / 1 i 6 de gener. Horari especial Nadal: Diumenges 15, 22, 29 de desembre d'11 a 14 h i 5 de gener d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. A més de l'exposició es duran a terme dues jornades de tallers gratuïts, els dies 14 i 28 de desembre.","Text":"TALLERS    TALLERS SENSE INSCRIPCIÓ AMB ENTRADA LLIURETALLER DE RODES BOGES.                                     TALLER D'ADORNS DE NADAL.Dissabte 14 de desembre a les 12 h i a les 18 h.     Dissabte 14 de desembre a les 13 h i a les 19 h.Dissabte 28 de desembre a les 12 h i a les 18 h.     Dissabte 28 de desembre a les 13 h i a les 19 h. TALLER DE CONSTRUCCIÓ RÀPIDA AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA (duració 30 min.) *Límit de 20 places per taller.Obsequi per a tots els participants.Dissabte 14 de desembre a les 10 h, 10:30 h, 11 h, 16 h, 16:30 h i 17 h.*Dissabte 28 de desembre a les 10 h, 10:30 h, 11 h, 16 h, 16:30 h i 17 h.* Per a participar en el Taller de Construcció Ràpida que requereix INSCRIPCIÓ PRÈVIA és necessari inscriure's en el Departament de Cultura (Centre Cultural L'Olivar, c/ Antonia Mare Oviedo núm. 5), els dies 4 i 5 de desembre, en els següents horaris:  INSCRIPCIÓ: 4 i 5 de desembre.  Dimecres 4 i dijous  5 de desembre, d'11 a 14 h i de 16 a 19 h.  La inscripció es realitzarà per rigorós ordre d'assistència i es donarà per finalitzada en el moment que es cobrisquen totes les places.En cas de quedar places disponibles, a partir del 9 de desembre en horari de dilluns a divendres d'11 a 14 h i dijous de 17 a 19 h.  Requisits per fer la inscripció:- Estar empadronats a Alaquàs. Serà necessària una identificació amb DNI o NIE, carnet de conduir o passaport.- Només es podrà fer inscripció a un dels horaris.- L'edat mínima de participació són 5 anys.- Una persona podrà realitzar un màxim de tres inscripcions.- En cas de menors d'edat la inscripció l'ha de realitzar el seu tutor legal, o en cas de ser una altra persona, caldrà aportar l'autorització adjunta signada pel mateix, acreditant aquesta situació.  ","Link":""},{"Id":12079,"Name":"La biblio de Picassent obri de nou les seues portes","Url":"http://xarxajove.info/noticies/la-biblio-de-picassent-obri-de-nou-les-seues-portes/","Icon":"/media/5drohyaa/biblio-oberta2020.png","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"0001-01-01","Description":"LA BIBLIO OBRI DE NOU LES SEUES PORTES! A més ho fa amb horari especial d'exàmens: Dl. a Dv. de 9 a 14 h i de 16 a 22 h. Ja podem disfrutar de la Biblioteca Municipal amb unes instal·lacions renovades per millorar l'experiència d'usuaris/àries. Gràcies per la vostra paciència! VOS ESPEREM!","Text":"","Link":""},{"Id":12101,"Name":"Programa Mobilitat Jove. XIRIVELLA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/programa-mobilitat-jove-xirivella/","Icon":"/media/sr1ozabz/icono-mobilitat-jove-201920.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#XirivellaJove","#trasport","#ajudes","#BecaMobilitat"],"Date":"0001-01-01","Description":"Ja està obert el termini, fins al 15 de gener, per a la presentació dels tickets de recàrregues efectuades durant els mesos de setembre a desembre de 2019. La documentació es presentarà al Registre General de l’Ajuntament. Poden consultar els llistats d’admesos o demanar més informació en el Centre Jove.","Text":"QUÈ ÉS EL PROGRAMA DE MOBILITAT JOVE? Es tracta d’unes subvencions que atorga l’Ajuntament de Xirivella per al gasto en abonaments de transport (Renfe o abonament de transport jove) a jóvens que estudien fora de Xirivella.En funció de la renda familiar es pot optar al 100% o al 50% dels gastos de l’abonament de transport amb un màxim de 9 mensualitats. QUINS EN SÓN ELS REQUISITS? - Ser menor de 31 anys i estar empadronat a Xirivella.- Estar estudiant fora de Xirivella en un centre públic o concertat.- Ser titular d’un abonament personal de Renfe o un Abonament Transport- Estar per davall del llindar de renda familiar establit en les bases.- Complir els requisits legals per a optar a una subvenció i que estan detallats en les bases generals. COM FUNCIONA EL PROGRAMA D’AJUDES? Una vegada presentades, les sol·licituds que complisquen els requisits s’ordenaran per criteri de renda familiar per càpita. Les 25 primeres rebran fins al 100% de les despeses de recarrega dels abonaments, la resta de sol·licituds rebran fins al 50%.Estes ajudes es rebran després de presentar els justificants correctes de les recarregues dels abonaments; s’establiran 2 terminis per a fer-ho: el primer, de l’1 al 15 de gener, i el segon del 15 al 30 de juny del 2019. Els abonaments de transport jove s’hauran de recarregar en establiments de Xirivella (a excepció de la primera recàrrega)","Link":"https://www.xirivella.es/centrejove/programa-mobilitat-jove/"},{"Id":13367,"Name":"Emoció, Memòria i Joventut a l’Acte d’Homenatge a les Víctimes del Bombardeig de Xàtiva","Url":"http://xarxajove.info/noticies/emocio-memoria-i-joventut-a-l-acte-d-homenatge-a-les-victimes-del-bombardeig-de-xativa/","Icon":"/media/otahoo5g/ffff_mesa-de-trabajo-1.jpg","Program":["Educació en la participació"],"Tags":["xarxajove","Xàtiva","Homenatge víctimes","bombardeig"],"Date":"0001-01-01","Description":"El passat diumenge 16 de febrer va tindre lloc l’Acte d’Homenatge a les Víctimes del Bombardeig, un acte multitudinari carregat d’emocions, memòria i joventut. A les 12:15h començava l’acte amb la intervenció de Guillermo Delegido, president del Consell de la Joventut de Xàtiva, que va fer la lectura del parlament central, en aquest cas, referent a la memòria històrica i al paper que ha de jugar la joventut en la recuperació i conservació d’aquesta. En aquesta intervenció també va participar Angeles Sanchis, una familiar d’una víctima del bombardeig que va explicar des del punt de vista més emocional i personal com va viure ella aquells tràgics fets. Seguidment va tindre lloc l’ofrena floral i les intervencions de l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà i de Rosa Pérez, Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana. A continuació vos deixem el manifest que va llegir Guillermo Delegido, president del CJX: “Bon dia a tots i a totes. Ens trobem ací, a l’estació de Xàtiva, un any més, per tal de recordar a les més de 150 persones que van perdre la vida i a les més de 200 persones que van resultar ferides a conseqüència del bombardeig que va sofrir la nostra ciutat a mans de l’aviació italiana, aliada del franquisme. Els fets concrets els coneguem tots i totes, però aquest any hem volgut des de l’organització de l’acte comptar amb un testimoni personal, que ens ajude a posar-li cara i nom a aquestes persones que van patir aquest acte tràgic i innecessari. Fa uns dies vam conèixer a Angeles Sanchis, neboda de Bienvenida Bataller Bellot, qui va perdre la vida al bombardeig de l’estació de Xàtiva. Parlant amb ella vam arribar a la conclusió de que qui ens anava a dir, després de quasi vint anys realitzant un homenatge a les víctimes que aquest s’hauria convertit en un acte tan important per a tanta gent de la nostra ciutat i en que, qui anava a dir a les víctimes, que huitanta anys després el seu record seguiria present en la memòria de tanta gent de la seua ciutat. Sembla mentida que després de tants anys de silenci, imposat i autoimposat, d’exili interior i de por a la repressió, encara s’haja pogut mantenir el record d’aquells tràgics fets. Hem d’agrair a les persones, que des de l’àmbit científic han escarbat per tal de traure a la llum la veritat sobre aquestos fets i que avui en dia podem saber amb certesa els seus noms i les seues històries vitals, així com els dels seus culpables i les seues intencions. Però hem de ser conscients que la memòria ha aconseguit perviure per si sola, gràcies a que la nostra societat ha aconseguit teixir una memòria col·lectiva. Gràcies a que molta gent com Angeles ha recordat aquestos fets durant tota la seua vida i ha entès la importància de transmetre’ls, les persones que hem nascut 50, 60 o 70 anys després sentim en la nostra pròpia pell els mateixos sentiments. Gràcies a que aquestos fets van quedar gravats en la nostra memòria col·lectiva, un grup de joves pertanyents al Consell de la Joventut de Xàtiva van emprendre la tasca, allà pels anys 2000, de que cada any ens trobarem en les proximitats del 12 de febrer per tal de retre homenatge a totes les persones que van morir aquell dia de 1939. Un grup de joves que, a pesar dels grans impediments a que van haver de fer front, van persistir en la determinació de que era necessari un monument, com l’Aixopluc, que les recordara de manera contínua. Una tasca en la que el Consell de la Joventut hem redoblat el nostre compromís coorganitzat aquest acte des que vam reprendre la nostra activitat l’any 2015 i fent un esforç per tal de transmetre els fets del bombardeig als més joves a través d’una unitat didàctica que s’ha impartit els dos darrers anys als instituts de la ciutat. I és que per a nosaltres resulta molt important que aquestos fets segueixen formant part de la memòria col·lectiva dels més joves. Perquè és l’única manera de que, quan no ens queden testimonis, el record del bombardeig i de les seues víctimes es mantinga i es segueixa transmetent. No podem deixar que la nostra societat oblide el bombardeig de l’estació, però sobretot, no podem deixar que s’obliden els seus motius, les seues causes i contra qui es va efectuar. El record d’aquestos fets ens ajudarà a construir unes relacions socials més igualitàries, més democràtiques i lliures d’odis del passat, a través de la reparació i el record a les víctimes. És per això que hui hem volgut convidar a Angeles a participar en companyia nostra en aquest acte, per a que tots podeu sentir de primera ma el testimoni d’una persona que va patir directament els efectes del bombardeig franquista. (Parla Angeles Sanchis) Esperem que el testimoni d’Angeles ens ajude a no deixar mai de recordar aquestos fets i a traslladar els valors que defenien les persones que el van patir a la construcció de la nostra societat. Per últim, volem agrair a Angeles que haja estat hui ací amb nosaltres, així com a tots vosaltres per seguir assistint any rere any a l’acte d’homenatge a les víctimes del bombardeig de l’estació de Xàtiva, i animar-vos a que aquest compromís amb la memòria no cesse mai.”","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/emocio-memoria-i-joventut-a-lacte-dhomenatge-a-les-victimes-del-bombardeig/"},{"Id":13767,"Name":"Tasta la Font","Url":"http://xarxajove.info/noticies/tasta-la-font/","Icon":"/media/tbpbgqpr/la-font.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["#gastronomia #lacostera"],"Date":"0001-01-01","Description":"Cap de setmana gastronòmic a la Font de la Figuera.","Text":"Aquest cap de setmana a la població de la Font de la Figuera, comarca de la Costera, és celebra la tercera fira gastronòmica. Vine a passar uns dies divertits, amb diverses activitats culturals i a gaudir dels productes típics de la zona.","Link":""},{"Id":14270,"Name":"AGENDA JOVE CULLERA","Url":"http://xarxajove.info/noticies/agenda-jove-cullera/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"0001-01-01","Description":"Cullera llança una AGENDA JOVE cada divendres","Text":"Des del Centre d'Informació Jove de l'Ajuntament de Cullera  cada divendres  es proposen diferents activitats per al cap de setmana, amb l'objectiu d'informar els joves de tot allò que poden fer en el municipi i cobrint diferents demandes juvenils. Aquesta AGENDA JOVE és enviada  des del número de telèfon de WhatsApp Gent Jove. Per a poder rebre correctament l'agenda jove totes les setmanes el jove haurà d'enviar la paraula alta al 686379426 i guardar aquest número en el seus contactes.  D'aquesta forma, el jove estarà informat de totes aquelles activitats juvenils que es realitzen a Cullera.","Link":""},{"Id":1240,"Name":"L'Estratègia Valenciana de Joventut pretén canviar el model polític cap a un model d'inclusió activa i d'apoderament de la joventut","Url":"http://xarxajove.info/noticies/lestrategia-valenciana-de-joventut-preten-canviar-el-model-politic-cap-a-un-model-dinclusio-activa-i-dapoderament-de-la-joventut/","Icon":null,"Program":[],"Tags":[],"Date":"0001-01-01","Description":"","Text":"L'Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ), impulsada per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, pretén construir un sistema de polítiques de joventut i canviar el model polític cap a un model d'inclusió activa i d'apoderament dels i les joves i es desenvoluparà conjuntament des de la corresponsabilitat. El Ple del Consell ha sigut informat de l'Estratègia Valenciana de Joventut (2019-2023) aprovada per unanimitat pel Consell Rector de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) en la seua reunió del 4 de març de 2019. Cal recordar que l'Estratègia Valenciana de Joventut és el resultat del desenvolupament de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut i, al mateix temps, de la concreció del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social (2017-2022) en l'àmbit de la Joventut. Així, l'estratègia és una caixa plena d'eines per a construir i de mapes i brúixoles per a caminar durant els pròxims cinc anys, facilitant els recursos necessaris per a dinamitzar les mesures i accions concretes per a garantir l'accés normalitzat als serveis públics d'educació, habitatge, ocupació, mobilitat i cultura. Sis eines bàsiques Una de les eines bàsiques de la *EVJ és el Consell Rector de l'IVAJ com a espai de participació, cooperació i codecisió per part de tots els agents: joves, entitats i consell de la joventut, professionals, municipis i Generalitat. També compta amb l'Oficina Tècnica de la *EVJ i l'Observatori Valencià de la Joventut, amb seu a Alacant, i amb recursos humans i econòmics propis per a desenvolupar el Mapa d'Equipaments i Serveis, el Mapa de Serveis Sectorials a la Joventut; el Mapa Professional de les Polítiques de Joventut, i el més important, el Mapa de la Participació Juvenil. Una altra de les seues eines és la Comissió Interdepartamental de Joventut per a garantir la transversalitat de les polítiques de joventut a la Generalitat; així com els plans territorials de joventut, d'un municipi o d'una agrupació de municipis, per a desplegar de forma directa i en contacte amb la gent jove polítiques públiques adaptades a la realitat territorial i de l'entorn. Finalment, la pròpia *Xarxa *Jove és una altra eina, amb un equip de professionals que dona suport i acompanya el desplegament de la *EVJ al conjunt del territori. En aquesta línia inclou el pla de cofinançament local que preveu en 2023 tindre l'estructura professional territorial més forta de tot l'Estat amb la contractació de 542 professionals, dels quals 97 ja s'han pressupostat en 2019. La *EVJ segueix l'estructura del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social, amb els seus tres eixos estratègics. El primer, el foment de l'autonomia jove que busca garantir la igualtat d'oportunitats i equitat, amb la renda valenciana d'inclusió; l'accés garantit als serveis públics com a Educació, Sanitat, Serveis Socials, Habitatge, Mobilitat i Cultura així com les polítiques d'ocupació i inserció sociolaboral. El segon eix, 'Cohesió, socialització i àmbit relacional' inclou, entre altres, les mesures del Pacte *Valencià contra la *Violència de *Gènere i *Masclista, com les campanyes \"No em toques el WhatsApp\" dirigides a la població jove, formació i cursos d'educació afectiu-sexual o els punts violeta en els festivals. També incorpora mesures de l'Estratègia Valenciana d'Igualtat de Tracte, No-Discriminació i Prevenció dels Delictes d'Odi. El tercer eix és l'\"Equitat Territorial\" basada en el municipalisme i la proximitat, especialment, a través de *Xarxa *Jove, i els consells locals i territorials de la joventut, amb mesures concretes dirigides a combatre la despoblació i fomentar la ruralitat.","Link":""},{"Id":3278,"Name":"Mapa de les Jornades de Regidories de Joventut 2019","Url":"http://xarxajove.info/noticies/mapa-de-les-jornades-de-regidories-de-joventut-2019/","Icon":"/media/cdbpoay5/jornadesregidories19-2.jpg","Program":[],"Tags":["PolítiquesJoventut","EVJ"],"Date":"0001-01-01","Description":"Mapa dels llocs de realització de les Jornades de Regidories de Joventut on es parlarà de les polítiques de Joventut de la Comunitat Valenciana i dels programes de l'IVAJ.","Text":"18 de juliol de 2019.11:00h Sant Mateu17:00 h La Vall d'Uixò 22 de juliol de 2019.11:00 h. Crevillent17:00 h. L'Alcúdia de Crespins 23 de juliol de 2019.12:00 h. Benissa17:00 h. Tibi 24 de juliol de 2019.11:00 h. Requena17:00 h. Tavernes de la Valldigna 25 de juliol de 2019.11:00 h. Lliria17:00 h. Mislata ","Link":""},{"Id":6716,"Name":"HALLOWEEN 19","Url":"http://xarxajove.info/noticies/halloween-19/","Icon":"/media/i4xhi31n/halloweeen-elda.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"0001-01-01","Description":"Celebración de la festividad de Halloween 2019","Text":"Quieres participar como actor en Halloween? Inscríbete y participa !","Link":""},{"Id":11986,"Name":"La Casa de les Dones de Xàtiva publica la seua programació Gener-Març 2020","Url":"http://xarxajove.info/noticies/la-casa-de-les-dones-de-xativa-publica-la-seua-programacio-gener-març-2020/","Icon":"/media/k45pago0/cartell-programacio-gener-març-2020.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Tags":["XarxaJove","casa de les dones","Xàtiva"],"Date":"0001-01-01","Description":"Càpsules, espai de creixement personal, espai digital i tecnològic, espai artístic i creatiu etc. Tot açò i més és el que podem trobar a la casa de les dones de Xàtiva. Informa't!","Text":"La Casa de les Dones de Xàtiva llança la seua programació per als mesos de Gener-Febrer i Març de 2020 amb propostes molt interessants.  ","Link":""},{"Id":13039,"Name":"HAS GUANYAT 300.000€ HO SAPS? Descobreix-ho al Decideix Xàtiva 2020!","Url":"http://xarxajove.info/noticies/has-guanyat-300000-ho-saps-descobreix-ho-al-decideix-xativa-2020/","Icon":"/media/2bwjc5ir/83380014_2538108849797236_1196603082943758336_o-400x566.jpg","Program":["Educació en la participació"],"Tags":["xarxajove","xàtiva participa","Ajuntament de Xàtiva","projectes juvenils"],"Date":"0001-01-01","Description":"Decideix XÀTIVA 2020: Participa per a decidir en que s’inverteixen 300.000€ Aquest procés participatiu consisteix en que la ciutadania pot decidir en que s’inverteix una part del pressupost municipal, en aquest cas, 300.000€. Tot açò s’estructura en un procés en el que primerament la ciutadania elabora les seues propostes, a nivell individual o col·lectiu, les enregistra a una plataforma web, i si acompleix els requisits tècnics i de viabilitat podran passar a votació! Una vegada tancat el període de presentació de propostes i fet l’estudi tècnic, s’obri el procés de votació de propostes, en el que podran participar totes aquelles persones majors de 16 anys empadronades a Xàtiva abans de l’1 de gener de 2020. Finalment, les tres propostes més votades seran assimilades i executades per l’ajuntament al llarg del 2021. Si vols saber més informació sobre aquest procés i per tal de facilitar la tasca d’elaboració de propostes, s’han organitzat una sèrie de tallers temàtics en el que el Grup Motor i els tècnics de participació t’ajudaran a definir la teua proposta i plantejar-la el millor possible. Atenció!, encara que els 3 tallers programats són temàtics (Gènere, Mobilitat i Joventut) no vol dir que totes les propostes hauran de ser referents a aquestes temàtiques, al contrari, es podran fer propostes de qualsevol àmbit fora dels tallers! Els tallers programats són els següents: Perspectiva de Gènere i Igualtat: Dissabtes 1 i 15 de febrer de 10h a 12h. Urbanisme i Mobilitat: Dimecres 5 i 19 de febrer de 18:30h a 20:30h. Projectes Juvenils: Divendres 14 i 28 de febrer de 18:30h a 20:30h. Vos animem a participar dels tallers i en l’elaboració i votació de propostes!!","Text":"","Link":"https://cjxativa.org/decideix-xativa-2020-participa-per-a-decidir-en-que-sinverteixen-300-000e/"},{"Id":13848,"Name":"Consell de la Joventut de Sueca","Url":"http://xarxajove.info/noticies/consell-de-la-joventut-de-sueca/","Icon":"/media/kl0jivie/consell-sueca.jpg","Program":["Educació en la participació","Voluntariat"],"Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Date":"0001-01-01","Description":"VOLS FORMAR PART DEL CONSELL DE LA JOVENTUT DE SUECA?? Si tens entre 12 i 30 anys i tens ganes de canviar el món, aquesta és la teua oportunitat: VINE I ASSOCIA'T!!!!","Text":"","Link":"@casaljovesueca"},{"Id":13908,"Name":"II Biennal de Teatre Universitari Xarxa Vives","Url":"http://xarxajove.info/noticies/ii-biennal-de-teatre-universitari-xarxa-vives/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Tags":[],"Date":"0001-01-01","Description":"Aquesta Biennal és una mostra interuniversitària oberta al públic que es desenvolupa en un format de marató d'actuacions, on cada universitat participant representa una obra de no més de 50 minuts. Aquest format permet al públic assistent gaudir d'una oferta teatral variada durant una mateixa jornada.","Text":"Data: Dimecres 29 i dijous 30 d'abril. Lloc: Paranimf de la Universitat d'Alacant. Horari i programa per concretar. Representacions en valencià. Telèfon: 965 909 593","Link":"https://veu.ua.es/es/noticias/2020/1/programacion-acua-de-artes-escenicas-para-el-segundo-cuatrimestre.html#Bienal"},{"Id":15017,"Name":"Picassent t'ajuda","Url":"http://xarxajove.info/noticies/picassent-tajuda/","Icon":"/media/z3shbenl/picassentajuda-banner.jpg","Program":["Voluntariat"],"Tags":[],"Date":"0001-01-01","Description":"Este servei té l’objectiu d’oferir suport per a fer la compra de productes i altres menesters per a cobrir les necessitats bàsiques de persones majors o amb dificultats per eixir de casa. L’Agrupament Escolta l’Om de Picassent, amb el suport del consistori, treballa des de fa uns dies en este servei per ajudar a aquelles persones majors i/o amb dificultats per eixir de casa i evitar d’esta manera que isquen a l’exterior mentre dure l’emergència sanitària que estem vivint.","Text":"","Link":"https://bit.ly/2UBq0nx"}]