[{"Id":19501,"Name":"L'Oci Educatiu en la Tercera Fase","Url":"http://xarxajove.info/noticies/loci-educatiu-en-la-tercera-fase/","Icon":"/media/5dtph0aj/oci-educatiu.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Desescalada","Fase 3"],"Description":"*Es podran realitzar activitats per als nostres xiquets i joves este estiu de manera excepcional. *Esta proposta ve consensuada pel treball de l'IVAJ amb la resta de Comunitats Autònomes responsables de joventut i amb l'INJUVE.","Text":"S'ha publicat en el BOE, l'Ordre de Sanitat SND/458/2020, per a la Fase 3 que regula les activitats d'Oci Educatiu. Amb l'objectiu de reforçar l'ensenyament d'habilitats i valors que es va veure paralitzada en l'educació formal per la pandèmia i la recuperació de la socialització entre xiquets i adolescents tan necessària després del confinament es podran realitzar campaments per a xiquets i joves este estiu excepcional. Fins a 200 persones en activitats a l'aire lliure. Fins a 80 persones en activitats en espais tancats. Interacció en grups de màx 10 participants. Respecte a la distància interpersonal. Extremar mesures d'higiene. Altres mesures desenvolupades per les Comunitats Autònomes. CAPÍTOL XIICondiciones per a la realització d'activitats de temps lliure dirigides a la població infantil i juvenil Artículo 43. Activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil. Es podran realitzar activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil, sempre que es garantisca el compliment de les recomanacions de prevenció i higiene del Ministeri de Sanitat i la disponibilitat d'un procediment per al maneig de possibles casos de COVID-19; així com aquelles altres condicions que, en el seu cas, establisca l'autoritat competent de la comunitat autònoma en la qual es realitzen estes activitats. Quan el desenvolupament de les activitats previstes en l'apartat anterior es duga a terme a l'aire lliure, s'haurà de limitar el nombre de participants al cinquanta per cent de la capacitat màxima habitual de l'activitat, amb un màxim de dos-cents participants, incloent els monitors.Quan les citades activitats es realitzen en espais tancats, s'haurà de limitar el nombre de participants a un terç de la capacitat màxima habitual de l'activitat; amb un màxim de huitanta participants, incloent els monitors. Durant el desenvolupament de les activitats s'haurà d'organitzar als participants en grups de fins a un màxim de deu persones, inclòs el monitor.En la mesura que siga possible, les activitats i interaccions es restringiran als components de cadascun d'estos grups. ","Link":""},{"Id":19735,"Name":"La tercera conferència de la desescalada","Url":"http://xarxajove.info/noticies/la-tercera-conferencia-de-la-desescalada/","Icon":"/media/x4vebksn/propuesta-logo-esviu2020.gif","Program":["Oci Educatiu"],"Tags":["Desescalada"],"Description":"Els ajuntaments disposen d'un protocol sanitari per a les activitats d'oci educatiu i temps lliure per a població infantil i juvenil","Text":"El director general de l'IVAJ, Jesús Martí, ha anunciat en la tercera conferència sobre la desescalada, a través del canal Youtube live, que la Conselleria de Sanitat Universal ha elaborat un protocol sanitari per al desenvolupament de les activitats de temps lliure i d'oci educatiu dirigides a la població infantil i juvenil. Este document s'ha remés als ajuntaments de la Comunitat Valenciana, on s'estableix un marc general i homogeni que garantisca les condicions i mesures amb les quals reiniciar activitats presencials d'educació no formal. Les mesures recomanades a les escoles d'estiu i centres juvenils inclouen aspectes relatius al personal i participants en activitats, al personal de neteja i a l'alumnat, les famílies del qual vigilaran l'estat de salut abans d'acudir a l'activitat, les mesures d'higiene i prevenció exigibles, entre les quals figura una formació específica en línia a coordinadors i monitors. “S'està preparant un mòdul formatiu sobre el coronavirus per a monitors i monitores d'activitats d'oci educatiu”, ha afirmat Martí El protocol també inclou una adequada senyalística, la neteja i desinfecció de les instal·lacions, l'accés i circulació així com mesures específiques respecte al nombre de participants en activitats a l'aire lliure i en espais tancats, en tots dos casos en subgrups de 10 participants i un monitor. Jesús Martí ha assegurat que l'IVAJ informarà a totes les entitats i amb el Consell Valencià de la Joventut farà arribar estes recomanacions, perquè “l'important és que es realitzen activitats amb les màximes garanties” i que, “en pròximes dates es concretaran aspectes respecte a la fase 3 i a la nova normalitat en at àmbit, dels quals l'IVAJ informarà adequadament nivell autonòmic”. La conferència en la qual han participat un centenar de professionals de joventut d'ajuntaments, XarXa Jove i entitats juvenils s'ha posat l'accent en la importància dels aforaments, la distància entre els subgrups de 10 persones i la necessitat de corresponsabilitzar a les famílies. “Confiem en la professionalitat del personal que treballa en Joventut que han demostrat la seua responsabilitat a l'hora de reiniciar activitats ”, ha afirmat. Així mateix, Martí ha informat que alguns ajuntaments ja estan habilitant a través de cita prèvia l'emissió de Carnet Jove i es treballa en el reinici de les activitats presencials del programa Jove Oportunitat, sempre que els ajuntaments faciliten les instal·lacions. ","Link":""},{"Id":19864,"Name":"Participants del programa Jove Oportunitat de l'IVAJ tornen a classe en 60 municipis valencians","Url":"http://xarxajove.info/noticies/participants-del-programa-jove-oportunitat-de-livaj-tornen-a-classe-en-60-municipis-valencians/","Icon":"/media/koqprhdy/cartel-tornemjoop.jpeg","Program":[],"Tags":["JOOP","Desescalada"],"Description":"*JOOP és un programa cofinançat pel Fons Social Europeu, dirigit a joves de 16 a 21 anys que han abandonat prematurament els estudis * El programa va suspendre les seues sessions presencials quan el van fer instituts i col·legis, encara que ha tingut continuïtat com 'JOOP-online' durant el confinament","Text":"El programa Jove Oportunitat de l'IVAJ, cofinançat pel Fons Social Europeu, ha tornat aquesta setmana a les aules de 60 municipis de la Comunitat Valenciana. Després de l'aturada deguda a la crisi de la COVID-19, es reprén l'activitat en prop de 60 municipis de la Comunitat Valenciana, que ja van començar el projecte JOOP a principis de 2020 i que, a causa de la pandèmia, es van veure obligats a realitzar les sessions 'online'. Sota el lema 'Tornem! Esteu preparats?', prop de 700 joves tornaran a les aules per a continuar amb el desenvolupament del programa Jove Oportunitat. Per a protegir la seguretat dels xics i xiques de JOOP, coneguts com joopers, cada grup disposarà d'un kit sanitari compost per màscares, gel desinfectant per a superfícies i gel hidroalcohòlic per a mans i guants. Així mateix, perquè puga respectar-se la distància de seguretat mínima de 2 metres, l'IVAJ, juntament amb els ajuntaments col·laboradors, ha comprovat que cada aula reuneix les condicions necessàries per a garantir l'espai personal de cada alumne o alumna. Tot el material de protecció que se li entrega als i les joves està fabricat en empreses de la Comunitat Valenciana i ha sigut elaborat seguint les recomanacions publicades per les autoritats sanitàries i pel Invassat. El material entregat a cada municipi ve acompanyat per un fullet informatiu per a la seua correcta utilització. Els 'coaches' han rebut, a més, un curs específic de prevenció i protocol d'actuació a l'aula abans del retorn a l'activitat presencial. A causa de la situació d'excepcionalitat per la COVID-19, les visites a les desenes d'empreses que col·laboren amb el programa JOOP, i que constitueixen una clau essencial del seu èxit, es continuaran realitzant a manera de tallers 'online' o bé en els espais a l'aire lliure de què disposen. L'equip tècnic de l'IVAJ manté un contacte directe amb totes les empreses i s'ha pogut comprovar la seua bona disposició en benefici dels joopers, combinada amb un compromís amb la seua seguretat i la dels propis i de les pròpies treballadores dels seus centres de treball. L'IVAJ va posar en marxa en 2017 el programa Jove Oportunitat, l'objectiu del qual és reduir l'Abandó Educatiu Primerenc (AET). La taxa de l'èxit d'aquesta iniciativa supera el 70%. En aquesta quarta edició de JOOP, una mica més de 900 joves busquen a través de JOOP reprendre les regnes de les seues vides. Jove Oportunitat es desenvoluparà durant 5 mesos en diferents municipis de la Comunitat Valenciana. En cadascun d'ells participen entre 10 i 15 joves, de 16 a 21 anys, que reben formació per part d'un 'coach' per a motivar-los i aconseguir que realitzen una reflexió integral sobre el seu projecte vital i professional i sobre la necessitat de tornar a estudiar per a obtindre una titulació que afavorisca l'obtenció d'ocupacions de major qualificació i més sostenibles en el temps. Les sessions grupals i també individuals (entre cada jove i el seu 'coach') es combinen amb eixides a empreses, on coneixeran de primera mà quina és la labor que en elles es realitza i quina formació necessiten per a accedir als seus diferents llocs de treball.","Link":""},{"Id":19971,"Name":"L'IVAJ aposta per la represa de les activitats d'oci educatiu en grups de 10 participants, preferentment a l'aire lliure.","Url":"http://xarxajove.info/noticies/livaj-aposta-per-la-represa-de-les-activitats-doci-educatiu-en-grups-de-10-participants-preferentment-a-laire-lliure/","Icon":"/media/54giwrfq/fase3.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Tags":["Desescalada","NovaNormalitat"],"Description":"*La nova normalitat podria durar més d'un any. *Anem cap a activitats presencials amb totes les recomanacions sanitàries.","Text":"El director general de l'IVAJ, Jesús Martí, en la quarta conferència a través de Youtube live, dirigida a personal tècnic de Joventut i entitats del sector ha informat de les últimes novetats en el procés de desescalada i s'ha centrat en les activitats de la denominada nova normalitat. Martí ha iniciat la seua intervenció amb un emocionat record “al company Fran Jerez, que este matí ens ha deixat. És una sensació estranya entre nosaltres, que algun ja no estiga.  M'agradaria dir-te hola i que el viatge et siga lleu”. Seguidament, ha indicat que “ara ja estem tots involucrats en la nova normalitat, una etapa que durarà no sols este estiu, sinó un any o més, fins que es trobe una vacuna”. En este sentit ha recordat que “en la fase 3 haurem d'adoptar moltes precaucions en la realització de les activitats d'oci educatiu infantil i juvenil, en grups de 10 participants, amb la distància de 2 metres- que es podrà reduir a un metre i mig com estableix el decret de la nova normalitat-, la capacitat i preferentment que es desenvolupen a l'aire lliure. A més els grups amb 10 participants + 1 monitor + 1 acompanyant, en cas necessari, han de funcionar amb totes les condicions higièniques, màscares, gels, neteja de materials. A més, “s'ha concretat amb la Conselleria de Sanitat un Mòdul de formació MAT i DAT de 3 hores en línia amb continguts d'higiene, prevenció i treball emocional en relació amb la COVID-19”. D'altra banda, l'IVAJ enviarà un escrit als ajuntaments sobre la importància de reprendre activitats d'oci educatiu presencials. “Anem cap a activitats presencials. El programa JOOP ja ha començat en moltes localitats amb les mesures sanitàries i el pla de contingència de cada municipi. El programa resumeix tot el que hem de fer amb joves: acompanyar, orientar i motivar”, ha assegurat. A més, des de l'IVAJ estem preparant una resolució sobre les activitats i propostes sanitàries que es van actualitzant. Totes les comunitats intenten treballar conjuntament. “Nosaltres apostem per la represa, és delicat, però si que tenim clar que nosaltres no estem perquè es divertisquen els xavals, això seria ajornable, sinó perquè és necessari, perquè les persones joves necessiten este tipus d'activitats” “Després de 3 mesos, cal buscar nous escenaris, espais de trobada, alternatives concretes per a tornar a parlar, a compartir. Els ajuntaments han de reforçar la idea de realitzar activitats, per a evitar les seqüeles de la no reactivació”, ha precisat. Martí ha animat a fer propostes, “busquem nous escenaris, alternatives concretes per a retrobar-se, retornar l'esperança.  No deixarem que algunes persones joves es queden arrere. La nostra labor és inclusiva”. ​Finalment, el director de l'IVAJ ha anunciat l'elaboració d'una pàgina web amb la informació amb tots els materials, infografies, decrets, plans de contingència i preguntes freqüents per a ajudar a professionals i entitats locals així com la pròxima publicació de les ajudes a programes de Joventut dels ajuntaments que tindran en compte també les activitats online. ","Link":""},{"Id":20188,"Name":"El Consell ratifica el pla de desescalada de les activitats de temps lliure i oci educatiu infantil i juvenil","Url":"http://xarxajove.info/noticies/el-consell-ratifica-el-pla-de-desescalada-de-les-activitats-de-temps-lliure-i-oci-educatiu-infantil-i-juvenil/","Icon":"/media/pghgh0au/fase4.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació","Voluntariat"],"Tags":["Desescalada","NovaNormalitat"],"Description":"* Regula la transició a la nova normalitat d'acord amb les mesures sanitàries i organitzatives. * Les activitats es realitzen en grups estables de 10 participants.","Text":"El Ple del Consell ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que regula la transició a la nova normalitat de les activitats de temps lliure i oci educatiu infantil i juvenil així com dels serveis i programes dependents de l'IVAJIVAJ. En el text s'estableixen les mesures organitzatives per a l'activació de les escoles d'estiu i campaments urbans, sense pernoctació; els campaments, colònies, rutes per etapa i camps de voluntariat, amb pernoctació, així com les activitats en Centres d'Informació i Animació Juvenil (CIAJ), cases de joventut i centres juvenils al costat dels serveis i programes de l'IVAJ per a joves i entitats. Les entitats promotores d'activitats tenen l'obligació de disposar d'un pla de contingència o d'un procediment de vigilància, identificació i sospita de casos, que seguirà els criteris sanitaris dels protocols i mesures de prevenció de la COVID-19 i que s'adaptarà al projecte i a l'espai on es durà a terme l'activitat. En el document s'estableix, així mateix, que els serveis i programes de l'IVAJ i les activitats i instal·lacions de temps lliure i oci educatiu hauran de complir, en tot moment, les obligacions de prevenció de riscos laborals establides en la legislació vigent en cada fase del pla, tant amb caràcter general, com de manera específica, per a previndre el contagi de SARS-CoV-2. També indica que la neteja i desinfecció de les instal·lacions es farà amb la freqüència i les condicions estipulades en cada fase per als centres i llocs de pública concurrència, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents. Es garantirà una ventilació adequada de totes les dependències. Aspectes organitzatius de les activitats En l'annex es detallen les condicions organitzatives, amb la divisió interna dels participants de qualsevol activitat, en la fase 3 en grups estables d'edat de fins a 10 membres que inclouran participants i una persona amb titulació de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (MAT) o equivalent i en la nova normalitat, el número de també serà en grups de 10 participants, més un monitor o monitora amb titolació i opcionalment una persona en pràctiques MAT i un acompanyant quan la persona participant ho requerisca. L'ús d'espais comuns s'establirà per torns, i s'extremaran les mesures d'higiene i prevenció definides en els protocols de prevenció de COVID-19 en l'àmbit de l'oci educatiu. Les activitats en espais tancats es duran a terme garantint les mesures de distància física mínima de metre i mig entre els diferents grups de 10 participants. L'IVAJ habilitarà un pla de formació en línia en temes de seguretat, higiene i mesures de prevenció de la COVID-19 en l'àmbit de l'oci educatiu, i que serà obligatòria per a totes aquelles persones que vagen a treballar com a monitor o monitora d'activitats de temps lliure. En les activitats amb pernoctació i transport, les condicions s'adaptaran al que establisquen a cada moment les autoritats competents. Així mateix, les activitats de menjador, dutxes, eixides, etc. seran temporalitzades partint dels mateixos grups estables i seguint les normes i mesures adoptades en cada cas per la propietat o autoritat competent. Les activitats puntuals de la programació que requerisquen personal especialitzat (suport d'anglés, artístic, dansa, aventura, etc.) estan permeses mantenint les mesures de distància física i protecció corresponents. El personal d'estes activitats haurà de maximitzar els protocols de neteja prèviament i posteriorment a l'activitat de cada grup. CIAJ, cases de joventut i centres juvenils Els centres d'informació i animació juvenil, així com les cases de joventut i els centres juvenils, facilitaran els serveis d'atenció i informació i desenvoluparan igualment un pla de contingència amb els criteris sanitaris dels protocols i mesures de prevenció de COVID-19. Les activitats i condicions organitzatives mantenen grups estables de 10 participants, en espais a l'aire lliure o en els espais tancats amb ventilació i sempre garantint les mesures de distància física. Es prevalgueren les activitats que no requerisquen contacte físic i les educatives relacionades amb la prevenció de la COVID-19. Programes de l'IVAJ per a joves i entitats La resolució estableix la gradual activació de programes de l'IVAJ com el programa Jove Oportunitat, l'expedició del Carnet Jove, les exposicions itinerants del programa M'importa d'Educació en Valors amb les limitacions que indiquen les autoritats competents, així com l'obertura de reserves en els albergs i residències juvenils amb la capacitat establida en el pla de contingència i condicionament.","Link":""},{"Id":20192,"Name":"Les activitats juvenils no tindran limitacions d'aforament en la nova normalitat, però hauran de garantir la distància de seguretat","Url":"http://xarxajove.info/noticies/les-activitats-juvenils-no-tindran-limitacions-daforament-en-la-nova-normalitat-pero-hauran-de-garantir-la-distancia-de-seguretat/","Icon":"/media/4yoek2nx/aaff-fase4va.jpg","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació"],"Tags":["Desescalada","NovaNormalitat"],"Description":"* El director general de l'IVAJ aposta per fomentar les activitats de temps lliure i oci educatiu en la nova normalitat. * La divisió interna de les persones participants de qualsevol activitat serà en grups estables d'edat de no més de 10.","Text":"Els campaments, colònies i escoles d'estiu ja no tindran limitacions d'aforament amb l'entrada en la nova normalitat, després de la finalització de l'estat d'alarma decretat per la pandèmia de COVID-19, però sempre hauran de garantir que es compleix la distància de seguretat necessària entre totes les persones participants, segons la resolució que regula la desescalada d'aquestes activitats. L'IVAJ ha regulat que sí que serà necessari que existisca una divisió interna de les persones participants de qualsevol activitat organitzada dins d'estos campaments o escoles d'estiu i que no podrà superior a 10 persones. El director general de l'IVAJ, Jesús Martí, ha afirmat que, \"després de tres mesos d'activitat no presencial provocada per la COVID-19, ha arribat el moment de buscar nous escenaris, espais de trobada, alternatives concretes per a tornar a compartir amb totes les mesures sanitàries que corresponen\". \"No deixarem que les persones joves es queden arrere; la nostra labor és inclusiva\", ha indicat. En este sentit, ha apostat pel desenvolupament d'activitats de temps lliure i oci educatiu infantil i juvenil en la denominada nova normalitat i ha destacat la implicació de la Conselleria en la nova normalitat, \"una etapa que no sols durarà aquest estiu\". \"Per això, necessitem reiniciar activitats i que es mantinguen en el temps\", ha afegit. Martí ha agraït la participació i aportacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de professionals de joventut, d'entitats locals, de Xarxa Jove, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, de l'Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu, (AVECOE) i del Consell Valencià de la Joventut en tot este procés de desescalada i en la reflexió conjunta mantinguda al llarg de tot el període del confinament i de progressió en les diferents fases. Grups de 10 participants Las activitats, a diferència del que ocorria en la fase 3, on l'aforament no podia superar els 250 participants en llocs oberts i els 100 en els espais tancats, ja no tenen un aforament limitat, més enllà del que siga necessari per a garantir la distància de seguretat establida per les autoritats sanitàries a cada moment. El que si es manté és la divisió interna dels participants de qualsevol activitat, que serà en grups estables d'edat de fins a 10 participants i una persona amb titulació de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (MAT) o equivalent. També podrà participar un màxim d'una persona en pràctiques del curs de MAT en cada grup (en aquest cas serien 12 persones: 10 participants, la persona responsable i la persona en pràctiques). La persona assistent infantil per a fer les tasques de suport i acompanyament tampoc computarà per a la ràtio. Les activitats s'han de desenvolupar a l'aire lliure o en espais tancats amb ventilació constant que respectaran l'aforament que permeta la distància de seguretat. Les entitats promotores d'activitats han de disposar d'un pla de contingència o d'un procediment de vigilància, identificació i sospita de casos, que seguirà els criteris sanitaris dels protocols i mesures de prevenció de COVID-19 adaptat al projecte i l'espai on es durà a terme l'actividad. La persona que exercisca les funcions de direcció serà la responsable de seguretat i higiene de l'activitat, sempre d'acord amb el marc el pla de contingència de la instal·lació. L'IVAJ habilitarà un pla de formació 'online' en temes de seguretat, higiene i mesures de prevenció de la COVID-19 en l'àmbit de l'oci educatiu. Esta formació serà obligatòria per a totes les persones que exercisquen funcions de MAT i DAT. Les activitats puntuals de la programació que requerisquen personal especialitzat (suport d'anglés, artístic, dansa, aventura, etc.) estan permeses mantenint les mesures de distància física i protecció corresponents. El personal d'aquestes activitats haurà de maximitzar els protocols de neteja prèviament i posteriorment a l'activitat de cada grup. Activitats i programes de l'IVAJ En la nova normalitat es reprenen els cursos MAT/DAT, continua el programa Jove Oportunitat (JOOP) que es va activar en la fase 3, igual que l'emissió de Carnet Jove. Les exposicions del programa M'importa d'Educació en Valors- #Noemtoqueselwhatsapp i Exili Il.lustrat- es reprenen en les condicions que determinen les autoritats competents. Es podran realitzar reserves en albergs, amb l'aforament que permeta la distància de seguretat i en les residències s'atendrà la capacitat màxima que fixe el pla de contingència i condicionament. L'IVAJ facilitarà, a través la web de Xarxa Jove, una sèrie de materials, normativa, plans de contingència i preguntes freqüents per a ajudar a professionals i entitats locals.esviu2020.xarxajove.info","Link":""}]