[{"Id":10485,"Name":"Roba Neta","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/roba-neta/","Icon":"/media/5qdpgpn0/crl_logo-granate.jpg","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":10465,"Name":"SETEM Comunitat Valenciana. València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":10454,"Name":"Setem Comunitat Valenciana","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Ropa LImpia","Roba Neta","SETEM"],"Goal":"Objectius- Millorar les condicions laborals en la indústria tèxtil i de calçat.Aconseguir que les condicions de treball siguen equivalents a les establides per la Organització Internacional del Treball (OIT). - Apoderar a les persones treballadores de la indústria de la confecció. - Minimitzar l'impacte de la producció tèxtil sobre el medi ambient.","Project":"Què fem?- Investiguem la situació de les persones treballadores del tèxtil amb el suport de la xarxa d'organitzacions de treballadors i treballadores dels països productors de roba i calçat esportiu.- Conscienciem i mobilitzem a les persones consumidores, facilitant-los informació sobre les condicions en què es produeix la roba.- Pressionem a les empreses perquè es responsabilitzen i s'asseguren que els seus productes es fabriquen en condicions laborals dignes. També perquè adopten una forma de compra més ètica, ja que si no els seus proveïdors no seran capaços de posar en pràctica les millores exigides en les condicions laborals.- Denunciem casos. La Campanya Roba Neta també pressiona a les empreses perquè actuen en casos individuals de violació dels drets laborals. Això es realitza a través del nostre sistema d'accions urgents. Amb aquest sistema, rebem, comprovem, divulguem i realitzem un seguiment en casos de peticions d'assistència com a conseqüència de la violació de drets laborals. Les peticions a les quals donem difusió i seguiment són les que provenen dels propis treballadors i treballadores, els qui s'exposen a perdre el seu treball i arrisquen la seua seguretat.","Explanation":"https://ropalimpia.org/","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://ropalimpia.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10902,"Name":"Educació mediambiental: activitats per a conéixer els nostres Parcs Naturals","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/educacio-mediambiental-activitats-per-a-coneixer-els-nostres-parcs-naturals/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11789,"Name":"Àrea Joventut La Pobla Llarga","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/area-joventut-la-pobla-llarga/","Icon":"/media/txsjmkx4/cij-la-pobla-llarga.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6611,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5703,"Name":"Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":5703,"Name":"Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari: Dilluns, dimecres i dijous, d’11:00 a 13:30 h, i de dilluns a dijous, de 16:00 a 20:00 h. Cap de setmana: Divendres, dissabte i diumenge, de 17:00 a 21:00 h.","Requirements":"","Tags":["Casa de la Joventut Pobla Llarga","CIJ La Pobla Llarga","Joventut","Regidoria de Joventut","Ajuntament de La Pobla Llarga"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi. - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació. - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure. - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal. - Fomentar l'associaconisme juvenil.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962590714.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@lapoblallarga.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11791,"Name":"Àrea Joventut Manuel","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/area-joventut-manuel/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6582,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Manuel","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5692,"Name":"Ajuntament de Manuel","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":5692,"Name":"Ajuntament de Manuel","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari: Matins: Dimecres i divendres (*els divendres alterns, un matí i una vesprada). Vesprades: Dilluns, dimarts, dijous i divendres.","Requirements":"","Tags":["CIJ Manuel","Joventut","Regidoria de Joventut","Ajuntament de Manuel"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi. - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació. - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure. - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal. - Fomentar l'associaconisme juvenil.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962235491.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manuel_ciju@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11931,"Name":"Àrea Joventut Càrcer","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/area-joventut-carcer/","Icon":"/media/lcad5nxz/ajuntament-carcer.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6653,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Càrcer","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5678,"Name":"Ajuntament de Càrcer","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":5678,"Name":"Ajuntament de Càrcer","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 15:00 h.","Requirements":"","Tags":["PIJ de Càrcer","Càrcer","Ajuntament de Càrcer","Regidoria de Joventut"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi. - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació. - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure. - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal. - Fomentar el voluntariat i l'associaconisme juvenil.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962580016.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"639759730.","Fax":null,"Email":"rosa_serrano@carcer.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11932,"Name":"Àrea Joventut Gavarda","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/area-joventut-gavarda/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6631,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Gavarda","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5688,"Name":"Ajuntament de Gavarda","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":5688,"Name":"Ajuntament de Gavarda","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari: De dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 h.","Requirements":"","Tags":["PIJ de Gavarda","Gavarda","Ajuntament de Gavarda","Regidoria de Joventut"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi. - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació. - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure. - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal. - Fomentar el voluntariat i l'associaconisme juvenil.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962594165.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652501295.","Fax":null,"Email":"smtormo@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12577,"Name":"Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Baixa","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-baixa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":12537,"Name":"Seu de la Mancomunitat de la Ribera baixa","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"7000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 h a 15:00 h","Requirements":"","Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Goal":"El departament de Joventut te com a objectiu assolir les següents funcions: COORDINACIÓ per al disseny i implementació de polítiques de joventut. PROMOCIÓ en l’àmbit de la mancomunitat i en els municipis que la integren, dels següents programes:1. Pla Jove. Assessorar i col·laborar en l’elaboració de plans locals i elaborar el pla comarcal de joventut.2. Educació en la participació.3. Consells de joventut. Donar suport als consells locals, o a les associacions o grups de joves per a la creació de consells.4. Oci educatiu.5. Voluntariat. Col·laboració amb les entitats de voluntariat dels municipis compresos en l’àrea geogràfica per a la promoció del voluntariat.6. Educació en valors. Campanyes de sensibilització i educació en valors utilitzant els recursos que puguin oferir l’IVAJ i altres administracions i entitats, especialment les de l’àmbit local.7. Carnet Jove. Promoure el coneixement i adhesió i facilitar l’accés de la població jove.8. Bones pràctiques. Detecció i difusió de bones pràctiques de joventut en l’àmbit local i presentació de bones pràctiques en les convocatòries que realitzi l’IVAJ. INFORMACIÓ sobre activitats i temes d’interès per a les persones joves. ","Project":"","Explanation":"Horari: De dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h. Contacte: 674 609 439 | 96 171 70 07 Ext: 2010 Correu electrònic: joventut@mancomunitatrb.es Tècnica de Joventut: María Martínez Puig","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961717007","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"674609439","Fax":null,"Email":"joventut@mancomunitatrb.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://lariberabaixa.es/joventut/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14048,"Name":"Curs director/a d'activitats temps lliure infantil i juvenil DAT","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/curs-directora-dactivitats-temps-lliure-infantil-i-juvenil-dat/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13923,"Name":"Escola d'Animació Carpe Vitae València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Privada lucrativa","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14301,"Name":"Programa Corresponsals Juvenils de la Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-corresponsals-juvenils-de-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/ejhnvbnd/cartell-corresponsals.jpg","Program":["Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6866,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - Llar Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4526,"Name":"Ajuntament de la Pobla de Vallbona","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Estar empadronat o empadronada  en la Pobla de Vallbona. Estar matriculada o matriculat en qualsevol centre educatiu de la Pobla de Vallbona.","Tags":["Corresponsals Juvenils","Participació","Informació Juvenil"],"Goal":" Descentralitzar la informació facilitant a les persones joves el seu accés. Oferir a la joventut del municipi la possibilitat d’informar els seus companys i companyes i d’aquesta manera afavorir la maduració personal i la participació juvenil, fomentant una educació en valors per aprendre a aprendre, pensar i desenvolupar un esperit crític. Difondre en centres educatius informació generada pel departament de joventut de l’Ajuntament a través de la Llar Jove, així com la informació generada per l’IVAJ. Recollir les inquietuds i preferències de la gent jove en l’àmbit en què es mouen i intentar proporcionar-li la informació sobre eixos assumptes. ","Project":"El programa de corresponsals juvenils pretén formar un grup de joves estudiants que de forma voluntària, informa els i les joves dels seus centres educatius sobre convocatòries, recursos i activitats que puguen ser del seu interés. A més de detectar, recopilar i transmetre al Centre d’Informació Juvenil les demandes i necessitats de la joventut.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20202,"Name":"Al nostre ritme (Villores)","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/al-nostre-ritme-villores/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":19186,"Name":"Espai Social Villores","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":20079,"Name":"Associació del còmic (Villores)","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":20079,"Name":"Associació del còmic (Villores)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Activitat cultural","cinema","Desenvolupament rural","Educació en la Participació"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"686762138","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@MostraAl","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":2,"VolunteersWomanFrom30":1}},{"Id":20460,"Name":"Formació Centro 14 Alacant","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/formacio-centro-14-alacant/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6245,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alacant - Centre 14","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["activitats formatives"],"Goal":"Programa de formació del Cij Centro 14","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20490,"Name":"Activitats Oci Educatiu Vall d'Uixó","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/activitats-oci-educatiu-vall-duixo/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6900,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó","Url":null},{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4374,"Name":"Ajuntament de la Vall d'Uixó","Url":null},{"Id":16605,"Name":"Regidoria de Joventut Vall d'Uixó","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4374,"Name":"Ajuntament de la Vall d'Uixó","Url":null},{"Id":16605,"Name":"Regidoria de Joventut Vall d'Uixó","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21265,"Name":"Regidoria de Joventut de Sollana (1)","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/regidoria-de-joventut-de-sollana-1/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6483,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sollana","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#fempoble #sollanapoble"],"Goal":"Benvinguts amics! En aquest espai anem a recollir tots els vostres dubtes i preguntes relacionades amb la politica i la millora del nostre poblet. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961742710","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com/sollanajove/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21825,"Name":"Dinamització de la Joventut en San Miguel de Salinas","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/dinamitzacio-de-la-joventut-en-san-miguel-de-salinas/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5095,"Name":"Auditori d'estiu de San Miguel de Salinas. Plaza Jaume I","Url":null},{"Id":11779,"Name":"ADL San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5069,"Name":"IES Los Alcores. San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5077,"Name":"Biblioteca municipal / Telecentre Juvenil de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5078,"Name":"Casa de Cultura de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5082,"Name":"Centre Social de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5091,"Name":"Poliesportiu municipal de San Miguel de Salinas","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21906,"Name":"Programa de juventud del Ayuntamiento de Godelleta","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-de-juventud-del-ayuntamiento-de-godelleta/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7419,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Godelleta","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":22905,"Name":"Concursos i Premis destinats a la Joventut. Crevillent","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/concursos-i-premis-destinats-a-la-joventut-crevillent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":22861,"Name":"Casa Municipal de Cultura José Candela Lledó - Regidoria de Cultura i Festes. Crevillent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":21446,"Name":"Ajuntament de Crevillent","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":21446,"Name":"Ajuntament de Crevillent","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Concurso","Premis","Concursos i Premis","Joventut","Ajuntament de Crevillent","Crevillent"],"Goal":"Realitzar concursos de diferent índole amb la finalitat de promoure la participació de la joventut en les diverses activitats així com atorgar-los premis per la seua involucració en aquestes.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965401526","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ayuntamiento@crevillent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":24944,"Name":"Cultura Participativa San Miguel de Salinas","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/cultura-participativa-san-miguel-de-salinas/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":21397,"Name":"Cij de l'Ajuntament de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":21829,"Name":"Plaza de la Llibertat de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5068,"Name":"Col·legi Públic Gloria Fuertes. San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5077,"Name":"Biblioteca municipal / Telecentre Juvenil de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5078,"Name":"Casa de Cultura de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5082,"Name":"Centre Social de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5091,"Name":"Poliesportiu municipal de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5095,"Name":"Auditori d'estiu de San Miguel de Salinas. Plaza Jaume I","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965720001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@sanmigueldesalinas.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":25083,"Name":"Programa d'activitats del Paisatge Protegit de Sierra Escalona i el seu entorn","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-dactivitats-del-paisatge-protegit-de-sierra-escalona-i-el-seu-entorn/","Icon":"/media/3rznouzn/logo-sierra-escalona.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":24037,"Name":"Espai Natural Protegit Serra Escalona i el seu entorn","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Paisatge protegit","Activitats a l'aire lliure","Medi Ambient","Responsabilitat","Espai Natural Protegit","Vega Baixa","Flora","Fauna"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"686529294","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"serra_escalona@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/la-serra-escalona-i-el-seu-entorn","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":30402,"Name":"Programació Regidoria de Turisme de Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programacio-regidoria-de-turisme-de-pilar-de-la-horadada/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":20264,"Name":"Municipi de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":24807,"Name":"*Visit Pilar de la Horadada. Regidoria de Turisme","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767068","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"675545781","Fax":null,"Email":"turismo@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.visitpilardelahoradada.com/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5040,"Name":"Servicios para la Prevención e Inclusión Social","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/servicios-para-la-prevencion-e-inclusion-social/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5039,"Name":"Centre social d'Algorfa","Url":null},{"Id":5173,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5174,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Jacarilla","Url":null},{"Id":5165,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Redován","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Estar empadronado-a en los municipios de la Mancomunidad la Vega","Tags":[],"Goal":"Favorecer la inserción socio laboral","Project":"","Explanation":"- Diseño de itinerarios personalizados de inclusión social - Talleres de formación para la mejora de la empleabilidad - Talleres de Habilidades y Competencias Personales - Grupos de apoyo emocional - Intermediación laboral","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"658796856","Fax":null,"Email":"inclusion@mancomunidadlavega.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6149,"Name":"Servei de Participació Ciudadana de Xirivella","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/servei-de-participacio-ciudadana-de-xirivella/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6132,"Name":"Centre Cívic Ernest Lluch. Xirivella","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Matins: de dilluns a divendres Vesprades: dilluns i dijous  ","Requirements":"","Tags":["#Associa'tXirivella","#Xirivella","#XirivellaJove","#participacio","#joves","#joventut","#associacions","#conselldebarri","#ciutadania"],"Goal":"Desarrollo de las acciones de fomento del asociacionismo impulsadas desde la concejalía de Participación Ciudadana","Project":" consejos de barrio asociacionismo ","Explanation":"Consultes presencials, acudint al Centre Cívic Ernest Lluch (c/Montealegre, 6), de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i dijous de 17 a 19h","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963135050extensió3303.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"participacio@xirivella.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.xirivella.es/lajuntament/participacion-ciudadana-2/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7580,"Name":"Àrea de Cultura Carcaixent","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/area-de-cultura-carcaixent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","Més de 29","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962457624","PhoneAlternate":"962432402","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura@carcaixent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7743,"Name":"PINEO - Creu Roja Joventut","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/pineo-creu-roja-joventut/","Icon":"/media/qfpbzbyo/baixa.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7739,"Name":"Espai El Groc Forcall","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Quinzenal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"La temporalització es gestiona entre el personal de PINEO conjuntament amb l'Ajuntament i les destinatàries.  Activitats realitzades per les vesprades de 17:00 a 19:00 hores ","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"És un projecte de foment de la participació infantil i juvenil en iniciatives de la Creu Roja, que s'adreça principalment a menors d'entre vuit i quinze anys. Pineo és un espai de participació socioeducativa en el qual d'una manera progressiva i tutelada amb un itinerari lúdic-educatiu es potencia la millora de les seves habilitats socials i l'educació en valors, a més de promoure la salut i la dimensió mediambiental.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8341,"Name":"Programa Municipal de Voluntariat per Onda","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-municipal-de-voluntariat-per-onda/","Icon":"/media/a4jfxolr/voluntariat-per-onda.png","Program":["Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6788,"Name":"Local d'Associacions La Safona. Onda","Url":null},{"Id":8344,"Name":"Oficina de Voluntariat d'Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["voluntariat","onda","participación activa","inclusión","tipos de voluntariado","social","educatiu","oci","protecció civil","esportiu","sociosanitari","comunitari","cultural"],"Goal":"La societat ondense sempre ha treballat de forma desinteressada en pro d'una societat més justa a través del seu teixit associatiu. Les molt variades pràctiques de voluntariat posen de manifest aquesta riquesa participativa i la necessitat de polítiques públiques que les potencien, on estiguen inclosos tots els actors socials de l'àrea de voluntariat.Tenint en compte la importància de l'acció voluntària i amb l'objectiu de promoure l'acció social dels i les ondenses potenciant i ampliant la xarxa existent, l'Ajuntament d'Onda activa aquest ambiciós programa municipal de voluntariat com a eina capaç de canalitzar i estimular aqueixa consciència solidària entre els nostres conciutadans. Unim les nostres forces en un projecte comú, la solidaritat d'un poble, VOLUNTARIAT PER ONDA.","Project":"","Explanation":"VOLUNTARIAT SOCIAL: Intervenció directa en les persones i la realitat social enfront de situacions de vulneració, privació o falta de drets o oportunitats per a aconseguir una millor qualitat de vida i una major cohesió i justícia social.-Programa d'acompanyament: acompanyament de majors, suport documental (a immigrants, víctimes de violència de gènere, absentisme escolar, mesures judicials al mig obert, etc.)-Programa d'acció social: voluntariat en el Centre de Dia municipal, campanyes de sensibilització social, projectes d'acció social, reflexologia, *reiki, informàtica per a majors, etc. VOLUNTARIAT AMBIENTAL:Accions de protecció i recuperació de la naturalesa, d'educació i sensibilització mediambiental, protecció dels animals i uns altres que contribuïsquen a protegir, conservar i millorar el medi ambient.-Programa de conservació ambiental: cura de camins i sendes, identificació de zones d'abocament, etc.-Programa d'educació ambiental ECOEDUCANDO: campanyes de sensibilització, xarrades informatives, activitats amb escolars, etc.-Onda en ruta: excursions informatives guiades, espeleologia, etc. VOLUNTARIAT CULTURAL: Promou i defensa el dret d'accés a la cultura i, en particular, la integració cultural de totes les persones, la promoció i protecció de la identitat cultural, la defensa i salvaguarda del patrimoni cultural i la participació en la vida cultural de la comunitat. -Cultura per a tots: acompanyament de persones amb discapacitat (mobilitat reduïda, ceguesa, sordesa...), col·laboració i suport en activitats culturals, etc.-Difonem la biblioteca: servei de \"Biblioteca a casa\", campanyes de promoció de la lectura, suport a la lectura, etc.-La biblioteca, la teua escola: cursos de lectoescriptura, cursos d'alfabetització informacional, etc. -Records d'Onda: creació i transcripció d'un fons sonor amb entrevistes a gent del poble i especialistes.-La biblioteca ix a llegir: servei de lectura individual/col·lectiva a domicili o en centres/espais específics del municipi.Onda i el seu patrimoni: acompanyament durant les visites als diferents museus de la nostra població. VOLUNTARIAT DEPORTIU:Contribueix a la cohesió ciutadana i social sumant els valors propis del voluntariat a aquells altres inherents a l'esport. És una aposta decidida per fomentar la dimensió comunitària en el desenvolupament de la pràctica esportiva en qualsevol de les seues manifestacions.-Esport actiu: suport en activitats esportives (zones de pas, senyalització, avituallaments, repartiment de dorsals, etc.).-Esport, joc i tradició: activitats d'oci i temps lliure dirigides a fomentar l'esport i donar a conéixer els jocs tradicionals de la nostra comunitat. VOLUNTARIAT EDUCATIU: Acció solidària planificada i integrada en el sistema i la comunitat educativa per a millorar les possibilitats de realització d'activitats extraescolars i complementàries, i contribuir així a l'enriquiment de l'educació amb recursos vinculats als escolars.Educant en seguretat: col·laborar en la seguretat viària en els horaris d'entrada i eixida dels centres; fomentar i col·laborar en campanyes d'educació viària per a escolars, etc.Aprén a aprendre: escola de pares, cursos de cuina, lectoescriptura (majors, immigrants...), informàtica, *LUDITEMPO: aprenem jugant, etc. VOLUNTARIAT SOCIOSANITARIO:Intervenció en els aspectes físic, psicològic i social mitjançant l'educació sanitària. Ofereix suport i orientació a les famílies i a l'entorn més pròxim dels majors i millora les condicions de vida dels nostres veïns.Educant en salut: programes d'envelliment actiu, tallers de memòria, mobilitat funcional, campanyes/cursos d'educació per a la salut, etc. VOLUNTARIAT DE OCI I TEMPS LLIURE:Activitats que fomenten el desenvolupament social del municipi i el creixement personal i grupal com a veïns. Impulsen en les persones habilitats, competències, aptituds i actituds que afavorisquen la solidaritat i la inclusió, i aconseguisquen el compromís, la participació i la implicació social.Festes i tradicions: col·laboració en els diversos actes tradicionals de la nostra població.Onda i el seu llegat: suport en activitats que donen a conéixer el nostre llegat cultural (Fira de San Miguel, Fira medieval, campanyes/cursos sobre el centre històric d'Onda, ambientació temàtica i embelliment de la zona...). VOLUNTARIAT COMUNITARI:Promou la participació amb un major poder de decisió i iniciativa, dirigida a resoldre els problemes i exigir més qualitat de vida en els espais vitals més pròxims. Vertebra una societat solidària, activa, crítica, compromesa i corresponsable.Onda participa: grups de discussió, cursos d'economia domèstica, xarrades informatives sobre temes d'interés social, econòmic i productiu (factures, telefonia, delinqüència, colps de calor...), tutories per a nous emprenedors (economia, màrqueting, etc.). VOLUNTARIAT DE PROTECCIÓ CIVIL: Col·labora regularment en la gestió de les emergències, en les actuacions que es determinen pel Sistema nacional de Protecció Civil, sense perjudici del deure dels ciutadans en els casos de risc greu, catàstrofe o calamitat pública, com a expressió i mig eficaç de participació ciutadana en la resposta social a aquests fenòmens, en els termes que establisquen les normes aplicables.","Improvements":"se ha elaborat una guia del voluntariat a on estan contemplats tots els programes de voluntariat que se estan duent a terme en el municipi d'onda amb els seus objectius i totes les associacions amb les cuals es pot col.laborar. http://www.onda.es/ond/uploaded/AreasMunicipales/Voluntariado/castellano.pdf    ","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964601422","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ananavarro@onda.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.onda.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8683,"Name":"Voluntariat El Campello","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/voluntariat-el-campello/","Icon":"/media/qozchg0t/voluntariat-el-campello-2.jpg","Program":["Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9279,"Name":"Parc Natural Penyal d'Ifac - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/parc-natural-penyal-difac-centre-visitants/","Icon":"/media/giadb5oa/layout_icon.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9251,"Name":"Parc Natural del Penyal d'Ifach. Calp","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Li corresponen les funcions d'informació sobre activitats d'estudi de la flora, fauna de la zona, i també sobre el viver didàctic.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965837596","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"679195912","Fax":null,"Email":"ifac_cma@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-penyal-d-ifac","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9301,"Name":"Area Joventut Altea","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/area-joventut-altea/","Icon":"/media/ailjx2qk/logo-joventut-horitzontal-gran.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3658,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Altea","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció a la ciutatania de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"El objectiu general de l'àrea de joventut de l'Ajuntament d'Altea és implantar polítiques de joventut per a  fomentar la participació dels i les joves del municipi, empoderar-los i dotar-los dels recursos necessaris.","Project":"En el.laboració el I Pla de Joventut del municipi","Explanation":"El área de Joventut disposa del Centre Cultural Juvenil i la gestió de la Finca Santa Bárbara (Altea la Vella)","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965841334","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@altea.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9545,"Name":"Parc Natural El Fondo. Centre de Visitants","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/parc-natural-el-fondo-centre-de-visitants/","Icon":"/media/xyyempvn/pn-el-fondo-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9542,"Name":"Parc Natural del Fondo. Crevillent i Elx","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Centre de Visitants \"Finca El Rincón\"De dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dissabtes de 12:30 a 14 hores Diumenges i festius de 9 a 14 hores   Itinerari ornitològic (ruta roja) NOMÉS  visites concertades Dissabtes: entrada a las 8:30h i eixida a las 11:30hLa resta d'itineraris poden ser visitats durant tot el dia independentment de que el centre de visitants esté tancat.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966678515","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_elhondo@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-el-fondo/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9622,"Name":"Parc Natural Font Roja. Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/parc-natural-font-roja-centre-visitants/","Icon":"/media/gyihqgh3/pn-font-roja-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9617,"Name":"Parc Natural de la Font Roja. Alcoi","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció al públic*: De Dilluns a Diumenge i festius: de 9:30 a 14:00 hs.   *Ocasionalment el Centre de Visitants podrà estar tancat a causa de la realització d'alguna activitat exterior per part del personal del parc. Disculpeu les molèsties. ","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Hi ha disponible material divers sobre els valors ambientals i culturals del Parc: panells temàtics, un xicotet jardí botànic, audiovisuals, exposicions fotogràfiques, maquetes, mostres biològiques, fòssils etc.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965337620","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_fontroja@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-font-roja/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":9,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9908,"Name":"Parc Natural El Montgó - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/parc-natural-el-montgo-centre-visitants/","Icon":"/media/hvonjlur/pn-el-montgo-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9861,"Name":"Parc Natutral El Montgó. Dénia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció al públic: de 09.00 a 14.00 h, dilluns, dimecres i divendres; resta de díes previa cita telefónica. Diumenges tancat","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"En aquest centre es troba ubicada una exposició accessible, amb informació sobre els ecosistemes del Montgó i de la Reserva Natural dels Fons Marins del Cap de Sant Antoni, rutes principals, usos tradicionals i ofertes d'activitats destinades als visitants del parc natural. L'exposició disposa d'audioguies en 5 idiomes que faciliten la visita guiada a usuaris de diferents nacionalitats.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966467155","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"679196461","Fax":null,"Email":"parque_montgo@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-el-montgo/centro-de-interpretacion","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9940,"Name":"Parc Natural Marjal de Pego-Oliva - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/parc-natural-marjal-de-pego-oliva-centre-visitants/","Icon":"/media/44fffszq/pn-marjal-pego-oliva-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9921,"Name":"Parc Natural Marjal de Pego - Oliva","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Prèvia cita telefònica.Telefònicament: Dimarts a Divendres de 9.00 a 14.00 h.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"679195227","Fax":null,"Email":"parque_pegooliva@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-marjal-de-pego-oliva/oficina-del-parque","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":7,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9954,"Name":"Parc Natural Llacunes de la Mata-Torrevieja - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/parc-natural-llacunes-de-la-mata-torrevieja-centre-visitants/","Icon":"/media/op0bvap4/pn-lagunas-mata-torrevieja-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9950,"Name":"Parc Natural Llacunes de la Mata i Torrevieja","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció a les visites De 9:30h a 14:00h  (de dilluns a divendres) De 9:00h a 13:00h (dissabtes, diumenges i festius) ","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965721650","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_lamata@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-lagunas-de-la-mata-torrevieja/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10024,"Name":"Parc Natural Serra de Mariola - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/parc-natural-serra-de-mariola-centre-visitants/","Icon":"/media/mfqaewgd/pn-serra-mariola-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":10019,"Name":"Parc Natural Serra de Mariola","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció al públic:· De dilluns a divendres: de 8.30 a 14.30 hores. · Caps de setmana i festius: de 9.00 a 14.00 hores.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965937961","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"679195215","Fax":null,"Email":"serra_mariola@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-serra-de-mariola/centro-de-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10072,"Name":"Parc Natural Salines de Santa Pola - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/parc-natural-salines-de-santa-pola-centre-visitants/","Icon":"/media/jx1p4d0s/pn-salines-santa-pola-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":10065,"Name":"Parc Natural Salines de Santa Pola","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció a les visites:   Dilluns a diumentge: de  9.00 a 14.00 h.   Festius: de  9.00 a 14.00 h.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965938590","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_santapola@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-salines-de-santa-pola/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10975,"Name":"Regidoria de deportes San Vicente del raspeig","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/regidoria-de-deportes-san-vicente-del-raspeig/","Icon":"/media/1yeeb4rv/indice.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3500,"Name":"Ciutat esportiva de Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horario: Oficinas y Registro:Lunes a Viernes: 09:00 a 14:00 horasCalle Calpe, 2","Requirements":"","Tags":["deporte","oci","Activitat esportiva"],"Goal":"","Project":"Eventos Deportivos","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966373459","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.raspeig.es/pagina/eventos-deportivos/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12386,"Name":"Programa Erasmus Plus Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-erasmus-plus-alaquas/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":10199,"Name":"Departament Joventut El Passatge. Alaquàs","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12409,"Name":"Parc Natural CV. Centre de Visitants","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/parc-natural-cv-centre-de-visitants/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9542,"Name":"Parc Natural del Fondo. Crevillent i Elx","Url":null},{"Id":9251,"Name":"Parc Natural del Penyal d'Ifach. Calp","Url":null},{"Id":9617,"Name":"Parc Natural de la Font Roja. Alcoi","Url":null},{"Id":9861,"Name":"Parc Natutral El Montgó. Dénia","Url":null},{"Id":9921,"Name":"Parc Natural Marjal de Pego - Oliva","Url":null},{"Id":9950,"Name":"Parc Natural Llacunes de la Mata i Torrevieja","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966678515","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_elhondo@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-el-fondo/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12541,"Name":"Departament d'Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/departament-digualtat-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-baixa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":12537,"Name":"Seu de la Mancomunitat de la Ribera baixa","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"10","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"6000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 h a 15:00 h","Requirements":"","Tags":["#LaRiberaAmbLaIgualtat"],"Goal":"Entre els principals objectius del servei d’igualtat, es troben els següents: – Treballar de forma coordinada en l’avaluació, programació, i desenvolupament d’intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes – Aplicar estratègies i tècniques d’intervenció social – Detectar situacions de risc de discriminació per raó de sexe – Potenciar la participació social de les dones ","Project":"Àrea 1. Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals: – Avaluar, dissenyar i impulsar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals de forma transversal. – Assessorar sobre la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d’igualtat entre dones i homes. – Ús de llenguatge inclusiu en l’àmbit administratiu municipal en els documents i comunicacions, i la seua extensió a altres àmbits socials, culturals i artístics. – Elaboració i anàlisi de dades estadístiques amb perspectiva de gènere. – Assessorament, elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat municipals i/o de la mancomunitat. Àrea 2. Informació i assessorament a les dones: – Atenció personalitzada a dones sobre recursos, serveis, formació, orientació soci-laboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre dones i homes. – Informar i assessorar les dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial i/o autònoma. – Dissenyar accions per a fomentar l’associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les associacions. – Realitzar accions de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, en coordinació amb la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. Àrea 3. Violència de gènere: – Prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat. – Atenció, assessorament i derivació als recursos especialitzats a dones víctimes de Violència de Gènere. – Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local. – Realitzar accions de sensibilització, informació i formació per a prevenció de la violència de gènere i per la Igualtat, en coordinació amb la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones. Àrea 4: Plans d’Igualtat en Empreses: – Assessorar empreses o entitats en l’elaboració i implantació de plans d’igualtat dins de la seua organització laboral. – Elaborar els informes tècnics sobre els plans d’igualtat presentats per a l’obtenció de visat i el segell “*Fent Empresa. *Iguals en *Oportunitats” i les seues respectives avaluacions. ","Explanation":" ➡ Projecte ‘Patis Coeducatius’ ➡ Projecte ‘La Ribera amb la Infància’: tallers d’igualtat per a alumnat de primària i secundària. ➡ Punts Violeta: ‘Saps què significa no?’ ➡ Campanya ‘Per una elecció no sexista de jocs i joguets’ ➡ Exposicions ‘Eminències Valencianes: grans aportacions de les oblidades’ ➡ Jornada ‘Empowegame’, jocs de taula amb perspectiva de gènere. ➡ Servei d’assessorament per a empreses sobre Plans d’Igualtat ➡ Taller de sexualitats i igualtat amb la Psicowoman ➡ Concurs de microrelats ‘Igualtat i diversitat’. ➡ Finalistes del Concurs de microrelats ‘Igualtat i diversitat’. ➡ Servei d’autobús gratuït a la manifestació del 25N. ➡ Taller de Formació en violència de gènere. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"674609439","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"igualtat@mancomunitatrb.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://lariberabaixa.es/igualtat/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13006,"Name":"Informació projectes europeus. Quart de Poblet.","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/informacio-projectes-europeus-quart-de-poblet/","Icon":"/media/xcdltb5x/logoquarteseuropa2.png","Program":["Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":13009,"Name":"Associació AMICS de la biblioteca de la fonteta.","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Hoarari d'atenció dijous, la reta de dies comunicació per email. europa@quartdepoblet.org","Requirements":"","Tags":["Quart de Poblet","Quart és Europa","Informació","Europa","Cos Europeu de Solidaritat","Projectes Solidaris","Cuerpo Europeo de Solidaridad"],"Goal":"","Project":"Quart és EUROPA. Europa Jove   Servei per a les persones joves on conèixer les oportunitats que ofereix Europa   “Europa ofereix moltes possibilitats per a aprendre i desenvolupar les teues competències. A Quart Jove podem ajudar-te a descobrir-les i aprofitar-les. Des de pràctiques formatives o voluntariat, fins a ajuda per a planificar viatges educatius per Europa. Contacta amb nosaltres, parlem de les possibilitats, i després tu decideixes si t'interessa!”.   “Si sou una associació i voleu saber el que pot oferir-vos Europa, vingueu i vos ho contem. Podem ajudar-vos a aconseguir recursos per a les vostres activitats, persones voluntàries d'altres països per a la vostra entitat i fins i tot, activitats internacionals per a la gent de l'associació.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13514,"Name":"Fòrum Jove de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/forum-jove-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/pt3na0kd/8446fd1c-c809-4d7f-bea4-f5f89c64ffa7.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":4340,"Name":"Espai de Creació Jove de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Per la vesprada","Requirements":"Lliure","Tags":["Quart de Poblet","Joves","Informació","Fòrum Jove","Reflexió"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Espai de diàleg entre persones joves i responsables polítics per a parlar del poble que volen. Dirigit a les i els joves actius, associacions i col·lectius jove","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13685,"Name":"Programació cultural comissió la Mata","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programacio-cultural-comissio-la-mata/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13684,"Name":"Espai Polivalent La Mata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":13683,"Name":"Associació cultural La sabatona (La Mata)","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":13683,"Name":"Associació cultural La sabatona (La Mata)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Participació","Activitats Culturals"],"Goal":"- Oferir a la població una oferta cultural de qualitat","Project":"","Explanation":"- Programació anual d'activitats i projectes destinats a tota la població del municipi.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964180001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@comissiolamata","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":20,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13690,"Name":"Programa cultural Ajuntament La Mata","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-cultural-ajuntament-la-mata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13684,"Name":"Espai Polivalent La Mata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4297,"Name":"Ajuntament de la Mata","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964180001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@ajuntamentdelamata.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13933,"Name":"Programa de participació de les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-de-participacio-de-les-alqueries/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14211,"Name":"Premis i Concursos Universitat de València","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/premis-i-concursos-universitat-de-valencia/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":12994,"Name":"Espai virtual INJUVE","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Concurs","Concurs redacció"],"Goal":"Concursos en diferents modalitats artístiques y d'investigació","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15008,"Name":"Agència d'Igualtat de la Mancomunitat de la Hoya de Buñol Chiva","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/agencia-digualtat-de-la-mancomunitat-de-la-hoya-de-bunol-chiva/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14880,"Name":"Seu Mancomunitat de la Hoya de Bunyol-Chiva","Url":null},{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual"],"Goal":"  Orientar i informar en matèria d'igualtat i de prevenció de la violència de gènere.","Project":"La Mancomunitat de la Hoya de Buñol Chiva perteneix a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat de la Generalitat Valenciana.","Explanation":"Aquest servei té com a finalitat oferir als municipis de la comarca un suport tècnic per a la implantació de polítiques actives d’igualtat en l’àmbit municipal, a través de diferents accions.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"aigualdad@mclahoya.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15127,"Name":"Programa Cultura MaCMA","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-cultura-macma/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":15125,"Name":"Espai MaCMA","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16116,"Name":"MBS Jove","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/mbs-jove/","Icon":"/media/w1xbbx2z/logo-mbsj-transparente.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":16115,"Name":"CIJ de Mancomunitat de municipis Bajo Segura","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De 8:00 a 15:00","Requirements":"","Tags":["Agència de Joventut","Servei d'orentció integral juvenil","Servei d'informació juvenil"],"Goal":"Afavorir la qualitat de vida de la població jove en la vida social i cultural a través de la implantació de les polítiques de municipalització de joventut i la creació d'activitats que canalitzen els seus interessos i necessitats","Project":"Pla de Municipalització de les Polítiques Integrals de Joventut","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@mancomunidadbajosegura.com","EmailAlternate":"juventudmayse@gmail.com","Web":null,"Link":"https://mancomunidadbajosegura.com/servicio-de-juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17500,"Name":"Regidoria de Joventut d'Almussafes","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/regidoria-de-joventut-dalmussafes/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3516,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Almussafes","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Els objectius tenen com a finalitat primordial ser realistes i, com no, conseqüents amb els fins proposats. Amb ells el que es pretén és: Propiciar que es donen les condicions necessàries perquè els joves aconsegueixen més ràpida i fàcilment el seu desenvolupament, autonomia i emancipació personals. Fomentar la integració i participació social dels joves a través de les seues pròpies organitzacions i col·lectius, pal·liant i prevenint les situacions de marginació i desigualtat en les seues oportunitats socials, oferint programes d’actuació que activen la integració en la vida social, cultural… del municipi. Així mateix, sensibilitzar i educar a la joventut en els valors de no discriminació, tolerància i convivència democràtica. Millorar la salut i la qualitat dels joves, realitzant una labor preventiva que afavorisca el desenvolupament personal dels joves. Crear nous recursos materials i socials al servei de la joventut i optimitzar els ja existents. Garantir una estreta coordinació entre tots els organismes existents en la localitat.   L’Àrea de Joventut forma part íntegra de l’administració de l’Ajuntament d’Almussafes. En aquesta es treballa amb els joves i per als joves, i la seva finalitat és la d’aportar tot el necessari per a una adequada integració i promoció d’aquests en la millora de la seua incorporació en la societat, en tots i cadascun dels seus àmbits. D’aquesta manera, ofereix a la ciutadania una sèrie de serveis per millorar la qualitat de vida dels joves.  ","Project":"Des d’aquest punt de vista, el que es pretenen és: Facilitar i escurçar, temporalment, l’adquisició de l’autonomia personal i la inserció social per part dels joves, ampliant les seues possibilitats de formació, d’ocupació i d’accés a la vivenda.Millorar la salut i qualitat de vida, així com l’accés a la cultura. Fer possible una participació social de la joventut que garanteixi el seu major protagonisme i responsabilitat sobre el propi futur, que és el del conjunt de la societat. Promoure i consolidar els valors democràtics de llibertat, igualtat d’oportunitats, convivència pacífica, tolerància i solidaritat. Així mateix, la responsabilitat, l’esforç personal i l’esperit emprenedor que genera i exigeix la societat actual. ","Explanation":"EL JOVE COM A FET GLOBAL: Entendre i conéixer el jove en tota la seua realitat, identificant tots els aspectes que l’afecten en el seu desenvolupament. Aquest principi comporta una coordinació de l’acció que ha de planificar-se amb el conjunt d’institucions que l’afecten. CONCEPTE INTEGRAL DE L’ENTORN: El territori i el seu entorn s’inclou de forma decisiva en la idiosincràsia del col·lectiu juvenil que viu en ell. Actuar sobre aquest de manera que puga afavorir el desenvolupament i la integració dels joves és una tasca indispensable. AVALUACIÓ CONTÍNUA: Que permeta variar o mantindre el rumb de les nostres actuacions a través d’una avaluació crítica, constructiva i continuada. Açò ens permet evitar estancaments i actuar en funció de les necessitats reals. ANÀLISI DE LES PROPOSTES JUVENILS: És important recollir i analitzar les propostes que surten dels propis joves, les associacions, entitats, … CONTINUÏTAT: Aquest pla anual naix amb una vocació de continuïtat, així ho demostren els seus set anys de vida, i ens permet aconseguir els objectius marcats a curt i a llarg termini dins de la política integral de joventut.","Improvements":"Els àmbits d’actuació són els corresponents amb els programes d’intervenció. 1. Formació i educació. 2. Ocupació. 3. Salut i qualitat de vida: Vivenda Medi ambient Forces Armades Esports 4. Cultura i oci, turisme i temps lliure. 5. Participació juvenil.","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961785110","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"almussafes_juv@gva.es/almussafes_cij@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://almussafes.net/departamentos/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18825,"Name":"Programa Feminista MASSMA","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-feminista-massma/","Icon":"/media/rc5fvhbe/club-de-lectura-feminista.jpeg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":18819,"Name":"CLUB DE LECTURA FEMINISTA","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Oci Educatiu","Virtual","Jovesdesdecasa","XarxaJove, MACMA"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18942,"Name":"AULA FORMACIÓ CIJ PORT DE SAGUNT","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/aula-formacio-cij-port-de-sagunt/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"de 9 a 21","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19256,"Name":"Formació mÒn màgic","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/formacio-mon-magic/","Icon":"/media/wjsmjn1s/whatsapp-image-2020-05-26-at-111632.jpeg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":19252,"Name":"Escola mÒn màgic","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Privada lucrativa","Ownership":[{"Id":12504,"Name":"Escola mÓn màgic","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 9:00–16:30 Dissabtes i diumenges tancat","Requirements":"Amb inscripció a través de la nostra pàgina web o a la nostra oficina","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19387,"Name":"Programa d'activitats de l'Espai jove del Puig","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-dactivitats-de-lespai-jove-del-puig/","Icon":"/media/nmxd0qyq/espai-jove-el-puig.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6635,"Name":"Espai Jove del Puig de Santa Maria","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4701,"Name":"Ajuntament del Puig de Santa Maria","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4701,"Name":"Ajuntament del Puig de Santa Maria","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":" Mañanas de lunes a viernes: 9:30 a 14:00 horas. Tardes de lunes a jueves: 16:30 a 19:30 horas. ","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"servei d'informació i Orientació per a joves del Puig informació juvenil aula multimedia Animació sociocultural Voluntariat Europeu Cursos i tallers","Project":"plan juvenil ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"610100767","Fax":null,"Email":"joventud@elpuig.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.elpuig.es/va/page/joventut","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19801,"Name":"Campanyes informatives i de conscienciació. Ribera en Xarxa.","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/campanyes-informatives-i-de-conscienciacio-ribera-en-xarxa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5717,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alzira","Url":null},{"Id":6435,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benifaió","Url":null},{"Id":7641,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Carcaixent - Casal Jove","Url":null},{"Id":6653,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Càrcer","Url":null},{"Id":6611,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Ribera en Xarxa","Alzira","Benifaió","Carcaixent","Càrcer","La Pobla Llarga","Montserrat"],"Goal":"Informar i conscienciar a la població jove de la comarca sobre temes rellevants i d'actualitat. Últimes campanyes: - Assetjament escolar  - Medi Ambient - Drets LGTBI - Mesures de seguretat sanitàries","Project":"Conveni intermunicipal Ribera en Xarxa.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"riberaenxarxa@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19830,"Name":"Records Vius","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/records-vius/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":19186,"Name":"Espai Social Villores","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":19828,"Name":"Associació Cultural- L'Espardenya (Villores)","Url":null},{"Id":20078,"Name":"Comissió de festes Villores","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","recordsvius","entornrural","joventutelsports"],"Goal":"Amb aquest projecte es busca rescatar històries dels pobles de la comarca dels Ports i transformar-les en peces audiovisuals de ficció amb aquesta base de realitat. Amb això busquem mantindre viva la memòria dels nostres pobles d’una manera diferent al clàssic format documental, per tal d’arribar a tot tipus de públic.","Project":"Records vius és un projecte audiovisual que pretén representar amb històries de ficció anècdotes i vivències d'abans i d'ara dels nostres pobles. Records Vius naix de joves de la comarca dels Ports amb interés pel món audiovisual i amb molta estima per aquesta terra.","Explanation":"El procés de documentació és col·laboratiu, a través de les xarxes socials o de les converses entre amics i familiars busquem històries i anècdotes de totes les èpoques i temàtiques que seran la base del projecte.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"658442890","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@recordsvius","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":1,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":3,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19996,"Name":"Premis Mashumano","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/premis-mashumano/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Iniciativa que preten fomentar i recolçcar el talent socialmente responsable en las persones joves.","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20621,"Name":"La Llar Jove educa en valors - La Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/la-llar-jove-educa-en-valors-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/z1hn2mkn/la-llar-jove-educa-en-valors-1.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6866,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - Llar Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["La llar jove educa en valors","M'importa educar en valors","Participació","Oci Educatiu","Llar Jove Pobla de Vallbona","Campanyes de sensibilització","Informació Juvenil","Voluntariat"],"Goal":"Propiciar que les persones joves busquen la seua pròpia manera de donar contingut a paraules com la igualtat, solidaritat, respecte, llibertat o humanitat, perquè no quedes buides i d'aquesta manera, poder generar xicotets canvis, però reals.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962763101","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"664431486","Fax":null,"Email":"joventut@lapobladevallbona.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20717,"Name":"Proyecte Activitats Baronia Jove","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/proyecte-activitats-baronia-jove/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":20640,"Name":"Baronia Joven","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["baroniajoven"],"Goal":"- Crear espais en els municipis - Motivar i augmentar l'autoestima enfortint als joves - Fomentar l'oci educatiu- Fomentar l'oci alternatiu- Difusión de las actividades","Project":"Es plantegen una sèrie activitats per a joves de la mancomunitat","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"600509789","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.labaronia@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21075,"Name":"Regidoria de Joventut i Educació d'Albalat de la Ribera","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/regidoria-de-joventut-i-educacio-dalbalat-de-la-ribera/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5526,"Name":"Casal Jove d'Albalat de la Ribera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Regidoria de Joventut i Educació d'Albalat de la Ribera.","Tags":["#AlbalatdelaRibera","#joventutalbalatdelaribera"],"Goal":"Regidoria de Joventut i Educació d'Albalat de la Ribera.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962490500","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"aribera_arx@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.albalatdelaribera.es/portada","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21380,"Name":"Els dimecres jovens","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/els-dimecres-jovens/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":16436,"Name":"Club Juvenil de Macastre","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21805,"Name":"Oci Educatiu Ondara","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/oci-educatiu-ondara/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7704,"Name":"Casa de Cultura d'Ondara","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Ajuntament d´Ondara","Ondara","CIJ","Activitat cultural"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":22697,"Name":"Fer-me el carnet Jove (1)","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/fer-me-el-carnet-jove-1/","Icon":"/media/rf4av04h/carnet-jove.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6366,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Petrer","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5598,"Name":"Unitat territorial de l'IVAJ. Alacant","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dilluns a Divendres de 10:00 a 14:00 Dimarts y Dijous de 16:30 a 19:30  ","Requirements":"Cita prèvia al telèfon: 966950671 - 687224881 Whatsap: 687224881 mail: juventud@petrer.es","Tags":["#carnetjove","Carnet Jove","Carnet d'Alberguista"],"Goal":"facilitar a tots els jóvens la seua mobilitat i intercomunicació així com possibilitar el seu accés, per mitjà de l'articulació de determinats avantatges, a béns i servicis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i semblants.","Project":"El Carnet Jove és un document de caràcter personal i intransferible que acredita al seu titular com a beneficiari dels servicis que comporta, i consistix principalment a oferir als jóvens servicis i avantatges per a facilitar la seua mobilitat i intercomunicació, així com per a possibilitar el seu accés a béns i servicis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i semblants. Este programa es desplega conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 30 països de l'entorn europeu que conformen l'Associació del Carnet Jove Europeu (EYCA), entitat radicada a Bruselas, que garantix la reciprocitat de les prestacions en els diferents països adscrits","Explanation":"El poden obtindre tots els jóvens amb edats compreses entre els 14 i 30 anys, ambdós inclusivament. Tant en l'àmbit estatal com a l'europeu, caldrà consultar les respectives pàgines web per a saber fins a quina edat comprén el Carnet Jove en altres comunitats autònomes o en altres estats, i si s'aplica o no el descompte. El Carnet Jove implica poder beneficiar-se d'importantíssims avantatges en distints llocs d'Europa. Més informació http://www.ivaj.gva.es/va/hacerme-el-carne El Carnet Jove te integrat el Carnet de Alberguista Com que el Carnet d'Alberguista té una validesa internacional (admés en els 90 països que formen la HI), ofereix milers de descomptes a tot el món, per la qual cosa els i les joves no només gaudiran dels avantatges del Carnet Jove sinó també: De més de 300 albergs juvenils a Espanya i de més de 4.000 a tot el món D'accés a programes de mobilitat juvenil nacionals i internacionals De descomptes complementaris als del Carnet Jove, tant en entitats nacionals com en entitats d'altres països (transport, oci, restaurants, museus…) Més informació https://descuentos.reaj.com   ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966950671","PhoneAlternate":"687224881","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@petrer.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":23478,"Name":"Programa de joventut de l'ajuntament de Cheste","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-de-joventut-de-lajuntament-de-cheste/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6575,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Cheste","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4687,"Name":"Ajuntament de Cheste","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4687,"Name":"Ajuntament de Cheste","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":24965,"Name":"Promoció de l'èxit escolar de xiquets i xiquetes en dificultat social","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/promocio-de-lexit-escolar-de-xiquets-i-xiquetes-en-dificultat-social/","Icon":"/media/ufgbja1c/12646778_909760032426274_7907253123945341879_o.jpg","Program":["Voluntariat","Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":24948,"Name":"Creu Roja de Banyeres de Mariola","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dos dies a la setmana","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Promoció de l'Èxit Escolar està dirigit a xiquets, xiquetes i joves de 6 a 16 anys amb dificultats en el procés d'aprenentatge i en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu de millorar la seua qualitat de vida i les seues habilitats socials, personals i educatives. El dia a dia del projecte consisteix a acompanyar als xics i xiques a l'hora de realitzar els seus deures i desenvolupar tallers sobre temàtiques com la salut, la interculturalitat o les habilitats socials. Això sí, sempre des d'un enfocament lúdic! A més, aquest projecte és especialment important per a Creu Roja Joventut, ja que és un espai on es dona amb claredat el que sempre defensem: el positiu de l'educació entre iguals. Això és, gent jove fent costat a gent jove! Els vincles que es generen en aquest projecte fan que els xiquets i xiquetes que participen en ell s'impliquen més enllà, arribant fins i tot a incorporar-se com a voluntariat. *Tant la informació exposada com algunes de les fotografíes han sigut extretes de la webs de Cruz Roja Juventud: https://www.facebook.com/Cruz-Roja-Juventud-Banyeres-909742865761324/?ref=page_internal https://www.cruzrojajuventud.org/    ","Project":"Creu Roja Joventut","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966567019","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cruzrojabanyeres@cruzroja.es","EmailAlternate":"pineo-crj-banyeres@hotmail.com","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":24967,"Name":"Oci i temps lliure Creu Roja Banyeres","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/oci-i-temps-lliure-creu-roja-banyeres/","Icon":"/media/ufgbja1c/12646778_909760032426274_7907253123945341879_o.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":24948,"Name":"Creu Roja de Banyeres de Mariola","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Activitats destinades a la població infantil i juvenil per a fomentar la participació i l'oci, oferint alternatives lúdico-educatives mitjançant les quals podem inculcar valors i consciència social. *El logotip és de la página de facebook de Creu Roja Joventut Banyeres:https://www.facebook.com/Cruz-Roja-Juventud-Banyeres-909742865761324/  ","Project":"Creu Roja Joventut","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966567019","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cruzrojabanyeres@cruzroja.es","EmailAlternate":"pineo-crj-banyeres@hotmail.com","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":24969,"Name":"Participació infantil i juvenil Creu Roja Banyeres","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/participacio-infantil-i-juvenil-creu-roja-banyeres/","Icon":"/media/ufgbja1c/12646778_909760032426274_7907253123945341879_o.jpg","Program":["Voluntariat"],"Centers":[{"Id":24948,"Name":"Creu Roja de Banyeres de Mariola","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","Menys de 12","24-29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Fomentar la participació i vida associativa de xiquets i xiquetes i adolescents en Creu Roja, així com la seva futura incorporació a la institució com a voluntaris/ies de ple dret. Paral·lelament es pretén involucrar ls xiquets i xiquetes afiliats a Creu Roja Joventut en la presa de decisions que els afecten a l'àmbit de l'associació, fent-los partícips de les mateixes.","Project":"Creu Roja Joventut","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966567019","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cruzrojabanyeres@cruzroja.es","EmailAlternate":"pineo-crj-banyeres@hotmail.com","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":26180,"Name":"Campanya Sensibilització social: \"La soletat\"","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/campanya-sensibilitzacio-social-la-soletat/","Icon":null,"Program":["Voluntariat"],"Centers":[{"Id":25448,"Name":"Càritas Banyeres de Mariola","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":25442,"Name":"Càritas Banyeres de Mariola","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Conscienciar a la gent i especialment als joves perquè pensen en les persones majors en un moment en què la societat gira entorn de la joventut i la tercera edat queda desplaçada. Donar un valor als NOSTRES majors que tant de coneixement acumulen. Ells encara tenen molt a dir i moltes ganes de fer-ho. ","Project":"La idea d'aquesta campanya sorgeix d'una forma natural i espontània i com mig de conscienciació sobre la soledat que pateixen ELS NOSTRES majors Ens abelleix aportar alguna cosa que creiem que fa falta. El Nadal, temps de bons propòsits, de grans missatges i de molta emoció , són també dates d'acompanyar als nostres majors. Tenim molt a aprendre, ells tenen molt a donar i nosaltres molt a rebre. Frases de la campanya: -Viu un Nadal amb més estima-Visitar als avis, possiblement el millor pla per a aquest cap de setmana-Ves a veure'ls-Una mica de la teua companyia els dona la vida i ells t'estan esperant.-He tant de comptar, que si vens em quedaré sense paraules-Et passes el dia pegat al mòbil quina excusa tens per a no telefonar-li a ell?-La teua companyia és el millor regal. Accions/estrategies: 1.- Desplegar OBRES D'ARTISTES LOCALS.2.- Llançar preguntes perquè la gent escriga contestant . Aquesta activitat potser podria fer-se en els col·legis on els xiquets ja hauran vist els cartells penjats i s'haurà parlat sobre això en les classes. Exemple de pregunta : escriu una raó per la qual visitar als avis pot ser el millor pla per a aquest cap de setmana. 3.- Selfies amb els avis.” Per a ell la teua companyia ja és un moment per a emmarcar”.En l'era de la imatge hi ha vegades que els nostres majors semblen invisibles.Es pretén connectar amb els majors amb una cosa tan habitual per als joves com és un selfie i pujar-ho a facebook o Instagram.Serà un moment per a somriure junts i generar un nou record que emmarcar en la seua memòria. Convertir el *selfie en un símbol de reconeixement i companyia.  ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":29441,"Name":"Programa de Voluntariat Jove - Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta.","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-de-voluntariat-jove-departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":null,"Program":["Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null},{"Id":5291,"Name":"PIJ de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#Programa","#VoluntariatJove","#DepartamentDeJoventut","#MancomunitatRiberaAlta","#XarxaJove","#Joventut","#JoventutRiberaAlta"],"Goal":"El Programa de \"Voluntariat Jove\" del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta, té com objectiu donar suport a l'associacionisme i al voluntariat, dotant d'instruments eficaços a les organitzacions no lucratives que els proporcione una millora en la capacitació tant dels seus professionals contractats i responsables com del personal voluntari per a dur a terme les seues finalitats estatutàries de manera més eficaç i eficient. El programa promou la realització de projectes i activitats comarcals que versen sobre el voluntariat (de tipus mediambiental, social, comunitari, sociosanitari, cultural, educatiu, oci i temps lliure, etc.), amb el propòsit d'implicar a les generacions més joves de la comarca en tots aquells àmbits o aspectes de la seua vida que els afecten, tant a nivell personal com a nivell de societat, i contribuir a la creació d'una xarxa comarcal de treball per al foment del voluntariat juvenil a la Ribera Alta. ","Project":"VOLUNTARIAT MEDIAMBIENTAL: Accions de protecció i recuperació de la naturalesa, d'educació i sensibilització mediambiental, protecció dels animals i uns altres que contribuïsquen a protegir, conservar i millorar el medi ambient. VOLUNTARIAT SOCIAL: Intervenció directa en les persones i la realitat social enfront de situacions de vulneració, privació o falta de drets o oportunitats per a aconseguir una millor qualitat de vida i una major cohesió i justícia social. VOLUNTARIAT COMUNITARI: Promou la participació amb un major poder de decisió i iniciativa, dirigida a resoldre els problemes i exigir més qualitat de vida en els espais vitals més pròxims. Vertebra una societat solidària, activa, crítica, compromesa i corresponsable. VOLUNTARIAT CULTURAL: Promou i defensa el dret d'accés a la cultura i, en particular, la integració cultural de totes les persones, la promoció i protecció de la identitat cultural, la defensa i salvaguarda del patrimoni cultural i la participació en la vida cultural de la comunitat. VOLUNTARIAT SOCIOSANITARI: Intervenció en els aspectes físic, psicològic i social mitjançant l'educació sanitària. Ofereix suport i orientació a les famílies i a l'entorn més pròxim dels majors i millora les condicions de vida dels nostres veïns. VOLUNTARIAT EDUCATIU: Acció solidària planificada i integrada en el sistema i la comunitat educativa per a millorar les possibilitats de realització d'activitats extraescolars i complementàries, i contribuir així a l'enriquiment de l'educació amb recursos vinculats als escolars. VOLUNTARIAT DE OCI I TEMPS LLIURE: Activitats que fomenten el desenvolupament social del territori i el creixement personal i grupal com a veïns. Impulsen en les persones habilitats, competències, aptituds i actituds que afavorisquen la solidaritat i la inclusió, i aconseguisquen el compromís, la participació i la implicació social.  ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":31145,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP)Algemesí","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-jove-oportunitat-joop-algemesi/","Icon":"/media/jdlapbxk/joop-xica.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Espai Jove (CIJ Algemesí)","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dilluns a Divendres de 9 a 14h","Requirements":"","Tags":["JOOP","JOOP Algemesí","Jove Oportunitat","Orientació"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"El programa Jove Oportunitat (JOOP) va dirigit a joves entre 16 i 21 anys que no volen estudiar o són absentistes, i tampoc treballen, és un programa de segona oportunitat, la duració de la qual és de 4 mesos. En el programa es combinarà el pla personal, l’adquisició de competències educatives i laborals, visites a empreses per vore de la realitat laboral, i les possibilitats del sistema educatiu. Un coach acompanya a les persones joves durant tot el procés. El programa es realitza amb l’IVAJ, i el finançament del Fons Social Europeu.  ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemsei.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://espaijove.algemesi.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12024,"Name":"NOVA RURALITAT - La joventut en les zones rurals valencianes.","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/nova-ruralitat-la-joventut-en-les-zones-rurals-valencianes/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":11994,"Name":"NOVA RURALITAT","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":11993,"Name":"NOVA RURALITAT","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[{"Id":11993,"Name":"NOVA RURALITAT","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2016-01-04","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#ruralitat","#despoblament","#joventut rural"],"Goal":"Que les/els joves puguen triar quedar-se als pobles, tornar, vindre, incorporar-se… Que es pugue triar realment viure als pobles o a la ciutat. Revertir la situació de despoblament en les zones rurals del País Valencià  ","Project":"Anàlisi de la crisi poblacional que afecta la nostra ruralitat,  amb la participació en l’elaboració de totes les persones d’aquestes comarques, identificades personalment i biogràficament amb la Nova Ruralitat.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://novaruralitat.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6998,"Name":"Creu Roja \"Plan Joventut i Participació Infantil i Juvenil (Pineo)\" a Onda","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/creu-roja-plan-joventut-i-participacio-infantil-i-juvenil-pineo-a-onda/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6788,"Name":"Local d'Associacions La Safona. Onda","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"12","Ages":["12-17","18-23","24-29","Menys de 12","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"  Educació per al Desenvolupament i Cooperació Internacional.  -Promoció i Educació per a la Salut. - Educació Ambiental i Sostenibilitat. - Participació. -Intervenció i Inclusió Social. - Perspectiva de Gènere i Coeducació.","Project":"PINEO","Explanation":"L'objectiu general del projecte és oferir un itinerari lúdic-educatiu per a xiquets, xiquetes, adolescents i joves que mostren interés a ser agents de transformació social en el seu entorn, a través de Creu Roja Joventut. Els objectius específics del projecte es podrien resumir de la següent manera: -Educar en perspectiva de gènere i respecte a la diversitat sexual. - Promoure una rutina de consum de recursos energètics responsable amb el Medi Ambient. - Proposar una gestió autònoma de la transformació de la realitat més propera. -Crear recursos per al foment de consums responsables i una correcta salut sexual i afectiva. - Afavorir una correcta educació per a la salut i uns hàbits de vida saludables. -Desenvolupar una actitud crítica en front a la realitat que ens envolta. - Fomentar la participació activa mitjançant el joc i els tallers lúdics i educatius. - Inculcar valors respectuosos amb el medi ambient i les cultures amb les que convivim.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964604510","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"onda@cruzroja.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/ondacr/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":1,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":4,"VolunteersWomanFrom30":3}},{"Id":9505,"Name":"Promoció de la Igualtat, Calp","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/promocio-de-la-igualtat-calp/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"La promoció de la igualtat real i efectiva de dones i homes a partir de la ruptura d'estereotips de gènere amb la finalitat d'avançar cap a una societat més equitativa.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965835111","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"igualtat@ajcalp.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":3379,"Name":"Un Estiu Diferent a Quart de Poblet 2019","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/un-estiu-diferent-a-quart-de-poblet-2019/","Icon":"/media/l2zdakbf/un_estiu_diferent_infancia_2019.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-07-01","DateEnd":"2019-08-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Estiu 2019","Informació","Oci Educatiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961531459","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@quartdepoblet.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.quartjove.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12117,"Name":"Educació en la Participació. Centres Juvenils de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/educacio-en-la-participacio-centres-juvenils-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/o2ybczow/logotiposcasas-generico.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5975,"Name":"Centre Juvenil Barranquet. Quart de Poblet","Url":null},{"Id":4928,"Name":"Centre Juvenil La Cebollera. Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":5968,"Name":"Federació Valenciana de Cases de Joventut","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-30","Schedule":"Per les vesprades, i alguns caps de setmanes.","Requirements":"Fer-se soci o sòcia, i tindre l'edat.","Tags":["Cases de Joventut","Centre Juvenil","Escola de Participació","Educació en la Participació","Oci Educatiu","Adolescents","Joves"],"Goal":"","Project":"La Centre Juvenil és un espai per a joves de 12 a 17 anys, on ens trobem i posem en comú les nostres inquietuds, un espai de diàleg, d’expressió, d’aprenentatge. Aprenem a crear, ens organitzem i fem teatre, cuina, dansa, escriptura, viatges, manualitats, jocs,… A més defensem els nostres drets socials i ens impliquem en la solució dels problemes que tenim al nostre voltant! La gent jove tenim moltes idees, només necessitem l’espai adequat, i confiança per fer-les realitat.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"barranquet@casesdejoves.org","EmailAlternate":"cebollera@casesdejoves.org","Web":null,"Link":"http://lafederacio.org/entitats/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16517,"Name":"Corresponsals Juvenils de la Safor","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/corresponsals-juvenils-de-la-safor/","Icon":"/media/gm3n0wsz/corresponsals-19-20.jpg","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":14473,"Name":"Mancomunitat de Municipis de la Safor","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"10","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"10","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-05","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#safor #mancosafor #mancomunitatdelasafor #corresponsalsvalldelasafor #corresponsalsjoanfuster #corresponsalssafor"],"Goal":"Fomentar la participació juvenil dins els centres educatius i amb això millorar la convivència.","Project":"Forma part del programa d'Alumant Actiu, que a la vegada forma part del programa 19/20 del Departament de Joventut de la Mancomunitat de Municipis de la Safor","Explanation":"Xarxa comarcal d'alumnes dels centres educatius públics de la Safor amb una funció de connectar el recursos juvenils de la comarca amb el centre educatiu i a l'inversa.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"600513738","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"mancsafor_joventut@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5965,"Name":"Projecte Trèvol Vall d'Albaida","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/projecte-trevol-vall-dalbaida/","Icon":null,"Program":["Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"200","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"500","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-09-01","Schedule":"de diluns a divendres i caps de setmana","Requirements":"tenir alguna necessitat especial","Tags":["discapacitat","voluntariat","inclusió"],"Goal":"- ajudar a aquelles persones que tenen necessitats especials per integrar-se en la societat.","Project":"joventut no en forma part, però si que col.laboren quan fem jornades o xerrades per a joves","Explanation":"servicis de fisioterapia, residencias, logopedia, estimulacion temprana, ocio y tiempo libre, ocupacion i integracion laboral, assesoramiento en problemas de conducta, etc..","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962910914","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"trevol@trevol.org","EmailAlternate":"trevol@mancovall.com","Web":null,"Link":"http://trevolintegra.com/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7228,"Name":"Oci educatiu- Espai Jove Alfafar","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/oci-educatiu-espai-jove-alfafar/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4567,"Name":"CIJ - Espai Jove d'Alfafar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Horari del programa d' oci educatiu: hivern: vesprades entre setmana, caps de setmana  estiu:matí, vesprades i caps de setmana","Requirements":"","Tags":["#OciEducatiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963182438","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@alfafar.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.alfafar.com/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12395,"Name":"Programa alumnat actiu d'Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-alumnat-actiu-dalaquas/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":10199,"Name":"Departament Joventut El Passatge. Alaquàs","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"85","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Alumnat Actiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":50,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":35,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18921,"Name":"Activitat Cultural Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/activitat-cultural-quart-de-poblet/","Icon":"/media/uycophgu/quart-es-cultura.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":18914,"Name":"Centre Cultural El Casino. Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-03","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Segons activitat.","Requirements":"Segons activitat.","Tags":["Quart de Poblet","Cultura","Activitats"],"Goal":"Fer arribar i fomentar la cultura en les seues diferents branques a totes les persones joves.","Project":"Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Quart de Poblet","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14750,"Name":"Projecte d'Esplai Sabadacasal les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/projecte-desplai-sabadacasal-les-alqueries/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":10748,"Name":"Associació d'Esplais de Castelló. AECAS","Url":null},{"Id":10747,"Name":"Esplai Sabadacasal. Les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"15","Ages":["Menys de 12","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-28","DateEnd":"2020-06-20","Schedule":"","Requirements":"pagar quota trimestal de soci","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14701,"Name":"Corresponsals a l'institut ( I.E.S Vilafranca)","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/corresponsals-a-linstitut-ies-vilafranca/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":5144,"Name":"IES de Vilafranca. Vilafranca","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Users":"18","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-06-26","Schedule":"Horari del Punt d'Informació Juvenil  Dimecres de 11:00 a 12:00 ","Requirements":"","Tags":["Corresponsals Juvenils","Educació en la Participació","Oci Educatiu","iesvilafranca","Informació Juvenil"],"Goal":"Generar un espai de propostes i participació als instituts. Traslladar informació d'interès per al jovent adolescent Recollir necessitats i interessos del col.lectiu Oferir ferramentes per desenvolupar projectes i generar noves propostes d'oci al seu municipi i comarca Construir noves xarxes de treball entre les persones joves ","Project":"Corresponsals a l'institut  està format per un conjunt d'alumnes voluntàries que s’encarreguen de fer de punt de connexió entre la resta de joves i la tècnica de joventut per construir canals de comunicació on la informació d’interés siga fluida iactualitzada, on es generen espais de propostes i d'acompanyament, on es troben altres joves per compartir experiències d'aprenentatge i on es construeixen xarxes entre joves d'altres pobles.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14704,"Name":"Corresponsals a l'institut ( I.E.S Els Ports)","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/corresponsals-a-linstitut-ies-els-ports/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":5149,"Name":"IES Els Ports. Morella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Users":"18","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-06-26","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","Informació Juvenil","ieselsports","Corresponsals Juvenils","Oci Educatiu"],"Goal":"Generar un espai de propostes i participació als instituts. Traslladar informació d'interès per al jovent adolescent Recollir necessitats i interessos del col.lectiu Oferir ferramentes per desenvolupar projectes i generar noves propostes d'oci al seu municipi i comarca Construir noves xarxes de treball entre les persones joves ","Project":"Corresponsals a l'institut  està format per un conjunt d'alumnes voluntàries que s’encarreguen de fer de punt de connexió entre la resta de joves i la tècnica de joventut per construir canals de comunicació on la informació d’interés siga fluida iactualitzada, on es generen espais de propostes i d'acompanyament, on es troben altres joves per compartir experiències d'aprenentatge i on es construeixen xarxes entre joves d'altres pobles.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20915,"Name":"Programa de Corresponsals Juvenils de Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-de-corresponsals-juvenils-de-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/2u3l0qix/corresponsales-juveniles-horadada-3.jpeg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null},{"Id":8944,"Name":"IES Thiar. Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"13","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-05-04","Schedule":"","Requirements":"- Tindre entre 12 i 29 anys i residir a Pilar de la Horadada. - Ser responsable i comprometre's amb el desenvolupament del projecte.","Tags":["Corresponsals Juvenils","Ajuntament de Pilar de la Horadada","Cij Pilar de la de Horadada","Pilar de la Horadada","Participació","Voluntariat","Informació Juvenil","IES Thiar"],"Goal":" Descentralitzar la informació facilitant als joves l'accés a ella. Oferir a la joventut la possibilitat d'informar els seus iguals. Difondre en el centre educatiu informació generada per l'IVAJ, els SIJ municipals i els SIJ pròxims. Recaptar la informació de les activitats que s'organitzen per o per als joves. Recollir les inquietuds i preferències de la gent jove en l'àmbit en el qual es mouen i intentar proporcionar-los la informació sobre aqueixos assumptes. ","Project":"El programa de corresponsals juvenils pretén formar un grup de joves que de manera voluntària, informa els i les joves dels seus centres educatius, amics, companys... sobre convocatòries, recursos i activitats que puguen ser del seu interés. A més de detectar, recopilar i transmetre al Centre d'Informació Juvenil les demandes i necessitats de la joventut.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"965352225","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"cij@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"juventud@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"http://www.pilardelahoradada.org/areas/juventud","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13072,"Name":"Deixa la teua empremta","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/deixa-la-teua-empremta/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":5144,"Name":"IES de Vilafranca. Vilafranca","Url":null},{"Id":5149,"Name":"IES Els Ports. Morella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"120","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-07","DateEnd":"2020-05-25","Schedule":" 1r E.S.O. – Voluntariat Sessions de participació i voluntariat dins de l’aula- 5  Sessions de voluntariat als centres d’interès – mínim 4 Sessió Avaluació  TOTAL SESSIONS: 10   2N E.S.O- Histories de vida Per parelles i una persona entrevistada. PRIMERA FASE- SETEMBRE (Plantejar projecte instituts) SEGONA FASE- NOVEMBRE (captació persones histories de vida) TERCERA FASE- GENER (Intervencions institut) Sessions dins de l’aula - 5 sessions Sessions fora de l’aula- 4 se QUARTA FASE. MAIG- Cloenda i avaluació   3R E.S.O- Projectes d’Aprenentatge Servei 12 sessions repartides en el curs 8 sessions dins de l’aula- gener, febrer i principi de març 4 sessions d’intervenció- març i abril Sessió Avaluació – meitat/final abril   4T E.S.O- Projectes d’Aprenentatge Servei 12 sessions repartides en el curs 8 sessions dins de l’aula- gener, febrer i principi de març 4 sessions d’intervenció- març i abril Sessió Avaluació – meitat/final abril","Requirements":"","Tags":["Participació","Voluntariat","aprenentatgeiservei"],"Goal":" Fomentar la participació, la ciutadania, el pensament crític, i el coneixement de les necessitats, els interessos i els aprenentatges de cada individu. Conèixer de forma directa la realitat del nostre municipi, com aterrar un projecte i com fer una intervenció descobrint els obstacles i les oportunitats que la mateixa realitat ens ofereix. Potenciar el treball en grup com un element essencial en el desenvolupament d’accions col·lectives al territori: aprendre a cooperar, escoltar-se de forma activa, respectar les decisions i necessitats de cada membre del grup, etc. ","Project":"Deixa la teua empremta és un projecte que fomenta la participació juvenil i la ciutadania mitjançant accions i intervencions de voluntariat. Aquest es desenvolupa en els dos instituts de la comarca dels Ports, als municipis de Vilafranca i Morella, treballant amb quasi tot el col·lectiu adolescent del territori.    ","Explanation":"Aquest projecte sorgeix de la necessitat de treballar des de l’institut iniciatives innovadores i experimentals que permeten a les persones joves conéixer-se de forma individual i col·lectiva i permetre’s descobrir la seua realitat i les possibilitats de millorar-la i transformar-la.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"elsports@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5523,"Name":"Cursos i Activitats per a Joves. Tardor, 2019. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/cursos-i-activitats-per-a-joves-tardor-2019-mislata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3680,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Mislata - Centre Jove del Mercat","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"30","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-15","DateEnd":"2020-02-22","Schedule":"Horari en funció de cada curs/taller o activitat.","Requirements":"Cambia en funció de l'activitat o el curs.","Tags":["Cursos","Oci Educatiu","Activitats","Tardor","Mislata","Joves Mislata","Joventut Mislata","informàtica","Noves tecnologies","Fotografia","Ukelele","Oci i temps lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963990340","PhoneAlternate":"963837141","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.mislatajove.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6234,"Name":"Recursos Cultura juvenil","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/recursos-cultura-juvenil/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6217,"Name":"Sala d'Exposicions Castell de la Senyoria. Alfara del Patriarca","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4662,"Name":"Ajuntament d'Alfara del Patriarca","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4662,"Name":"Ajuntament d'Alfara del Patriarca","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","Més de 29","24-29","18-23","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-10-15","DateEnd":"2019-10-31","Schedule":"del 15 d'octubre al 18 de 18:30 a 20:00 I dimarts i dijous 18:30 a 20:00","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5135,"Name":"Recursos Joventut Foios","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/recursos-joventut-foios/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4681,"Name":"Ajuntament de Foios","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-10-18","DateEnd":"2019-10-19","Schedule":"divendres 18 de 17:00 a 21:00 dissabte 19 de 12:30 a 22:00","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5330,"Name":"Espai d'Oci \"Esplai del port\"","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/espai-doci-esplai-del-port/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-18","DateEnd":"2020-06-19","Schedule":"Martes- Jueves- Viernes- Sábados  Tardes de 16h-21h","Requirements":"Ser participante de los proyectos de Ocio Educativo del Casal Jove","Tags":[],"Goal":"","Project":"\"LLuna plena\" y \"esplai infantil\"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12595,"Name":"Sabadacasal","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/sabadacasal/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":10748,"Name":"Associació d'Esplais de Castelló. AECAS","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":10748,"Name":"Associació d'Esplais de Castelló. AECAS","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-19","DateEnd":"2020-06-13","Schedule":"Dissabtes, de 10.30 a 13.30","Requirements":"Associar-se a l'associació d'Esplais de Castelló i pagar una quota de 10 euros trimestrals per família.","Tags":["esplais"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":1}},{"Id":7183,"Name":"Jesta 2019","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/jesta-2019/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":7179,"Name":"Jocs Quart. Quart de Poblet","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"2019-11-01","DateEnd":"2019-11-03","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10002,"Name":"CAMPANYA ARBRE SOLIDARI","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/httpswwwfacebookcomsvdrjuventudphotosa3016496398793652816297171747920type-3theater/","Icon":"/media/svqcrzce/arbol-solidario.jpg","Program":["Voluntariat","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3230,"Name":"CRJ Los Molinos. Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-12-02","DateEnd":"2019-12-20","Schedule":"Lunes a Viernes de 10 a 14H y de 17 a 22H Sábados de 17 a 21H","Requirements":"","Tags":["acció social","Solidaritat","manualitats","baile","tallers","navidad"],"Goal":"Fomentar la solidaridad","Project":"","Explanation":"A partitr del día 2 de diciembre empezamos la CAMPAÑA de nuestro ÁRBOL SOLIDARIO. 🎄 Podéis traer a LOS MOLINOS alimentos, juguetes e higiene... así todo el mundo podrá disfrutar a una Navidad feliz. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965670325","PhoneAlternate":"965675065","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@raspeig.org","EmailAlternate":"ciaj@raspeig.org","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11584,"Name":"CAMPS DE VOLUNTARIAT - Viu la Solidaritat","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/camps-de-voluntariat-viu-la-solidaritat/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-12-26","DateEnd":"2020-01-04","Schedule":"","Requirements":"Participants: de 18 a 30 anys Preu: 30 €","Tags":["#voluntariado","#solidaritat","#INJUVE","#SVI"],"Goal":"Un camp de voluntariat juvenil és una activitat en què un grup de joves de diferents procedències es compromet de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat. S'organitzen camps de voluntariat a la Comunitat Valenciana, en altres comunitats autònomes i en altres països, així com en altres països, i es realitzen a la primavera, estiu i hivern.","Project":"Viu la Solidaritat","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963108570","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"campsdevoluntariat@gva.es","EmailAlternate":"voluntariat_ivaj@gva.es","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/viu-la-solidaritat","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11560,"Name":"Fireta de Nadal. Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/fireta-de-nadal-quart-de-poblet/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":11556,"Name":"Poliesportiu Municipal de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-12-27","DateEnd":"2019-12-28","Schedule":"Divendres de 10:30 a 14:00 hores i de 16:30 a 20:30 hores. Dissabte de 10:30 a 14:00 hores i de 16:30 a 20:30 hores.","Requirements":"","Tags":["Quart de Poblet","Activitats"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12301,"Name":"Premis Carnet Jove Mil x Cent (1000x100) 2019","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/premis-carnet-jove-mil-x-cent-1000x100-2019/","Icon":"/media/dyaicwxo/1000x10003.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"100","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"100","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"On-line","Requirements":"Poden participar: Joves de 16 a 30 anys, tant individualment com en grup. Associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut en la Comunitat Valenciana.","Tags":["CulturaJove","1000x100"],"Goal":"Els premis Carnet Jove Mil x Cent 2019 pretenen reconéixer les activitats organitzades o realitzades per joves, associacions juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut, que promoguen la participació i intervenció de la joventut en el seu territori amb una perspectiva intercultural, fomentant actituds i valors democràtics, així com la igualtat social i de gènere.","Project":"","Explanation":"Els projectes d'iniciatives juvenils, que hauran de ser originals i inèdites, s'hauran d'haver desenvolupat entre octubre de 2018 i el moment de la presentació de la sol·licitud. Cap persona podrà participar en més d'un projecte. Es concediran 100 premis amb una dotació econòmica per cadascun de 1000 €, distribuïts en cadascuna de les àrees que es descriuen en l'annex II de la Resolució de la Convocatòria (10 premis per àrea).","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963108596","PhoneAlternate":"012","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura_jove@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/premi-carnet-jove-mil-x-cent","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":10,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13191,"Name":"Promocions REAJ","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/promocions-reaj/","Icon":"/media/xfghgqi0/logo-reaj.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":12994,"Name":"Espai virtual INJUVE","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null}],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":12996,"Name":"INJUVE","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":12996,"Name":"INJUVE","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["REAJ","MOBILITAT"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13287,"Name":"Cultura Jove","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/cultura-jove/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Cultura Jove","IVAJ"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13426,"Name":"Àrea Joventut Benidorm","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/area-joventut-benidorm/","Icon":"/media/4ughxyk0/cijbenidorm.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6373,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benidorm","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Horari del CIJ de l'Ajuntament de Benidorm: De dilluns a divendres de 8-15h","Requirements":"","Tags":["CIJ","Benidorm","Ajuntament de Benidorm","Oci educatiu","Programació","Programació Juvenil"],"Goal":"El objectiu general de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Benidorm és implantar polítiques de joventut per a  fomentar la participació dels i les joves del municipi, empoderar-los i dotar-los dels recursos necessaris.","Project":"En el·laboració el I Pla de Joventut del municipi.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15564,"Name":"PLA JOVE MANCOMUNITAT DE LES VALLS","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/pla-jove-mancomunitat-de-les-valls/","Icon":"/media/z2xe23ev/logo-manco-jove_juventud.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"20","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"3000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"dilluns a divendres de 9 A 13","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"La missió principal del Pla de Joventut de la Mancomunitat de les Valls és crear una eina de treball per tal de generar la participació juvenil i oferir els serveis que aquesta població demanda a cada una de les àrees en les que se centra el pla.","Project":"El Pla de Joventut que s'està duent a terme respon a la necessitat d'abordar la realitat juvenil des d'una perspectiva global, des de totes les dimensions que la conformen. És necessari que aquest pla siga un pla dels joves i per als joves; per açò és indispensable tenir l'opinió de les persones joves.","Explanation":"    La informació és una línia de treball d’importància estratègica en tot model de política de joventut, compromès amb l’atenció de les necessitats reals dels joves.   L’administració, les institucions, la societat, generen recursos, serveis, missatges que els joves poden aprofitar i utilitzar en favor del seu desenvolupament personal i col·lectiu. Alhora, els joves també tenen alguna cosa que dir a l’administració, institucions i societat; estan ací, són una realitat, són més que elements aïllats en transició a la vida adulta, tenen demandes, necessitats i aportacions que realitzar.   Establir entre els dos grups una comunicació i apropar als joves els recursos i serveis és el principal objectiu, al posar en marxa un servei com el Pla de Joventut de la Mancomunitat de les Valls.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"615087645","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.lesvalls@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.lesvalls.es/ca/report/abordar-pla-joventut-valls-realitat-juvenil-des-duna-perspectiva-global","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":23697,"Name":"PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL LA PUEBLA DE SAN MIGUEL","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-medioambiental-la-puebla-de-san-miguel/","Icon":"/media/uc2p0oev/pn-puebla-san-miguel.jpg","Program":["Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":23696,"Name":"PARQUE NATURAL DE LA PUEBLA DE SAN MIGUEL","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":4550,"Name":"Ajuntament de Puebla de San Miguel","Url":null},{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"ABIERTO 24H","Requirements":"DECRET 81/2007, de 25 de maig, del Consell, de declaració del Parc Natural de la Pobla de Sant Miquel DECRET 80/2007, de 25 de maig, del Consell, pel que aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Pobla de Sant Miquel. [2007/7026]","Tags":[],"Goal":"Dentro de la gestión del espacio natural se trabaja al hilo de cinco grandes objetivosgenerales que engloban los pilares más importantes del territorio. Cada uno de estos cinco objetivosse amplían con sus objetivos específicos a fin de lograr su correcto cumplimiento. Estos son:1. Proteger, conservar y asegurar el mantenimiento de los hábitats prioritarios delParque Natural, de sus poblaciones singulares de fauna y flora, así como los procesosecológicos que los forman.2. Mantener, conservar y recuperar el patrimonio paisajístico, cultural y etnográfico.3. Promover, facilitar y propiciar la participación e implicación de la población local ylos diferentes agentes sociales del territorio.4. Evaluar la eficacia del trabajo de gestión realizado por el equipo del Parque Naturalen los proyectos y actuaciones ejecutados sobre el territorio5. Fomentar un Uso Público razonable y sostenible, compatible con los objetivos delespacio natural protegido.Todos ellos tienen su referente en los siguientes objetivos del P.O.R.N:a. Proteger y conservar los ecosistemas más notables, las especies y los procesos ecológicosque las forman.b. Asegurar el mantenimiento de los elementos y conjuntos del medio físico (geológicos,edafológicos e hidrológicos), y del patrimonio humano más remarcables.c. En los terrenos donde sea razonadamente posible, y de manera especial en los terrenosforestados, favorecer la sucesión ecológica hacia las mencionadas comunidades de mayor interés,cuando sea necesario, mediante la restauración del medio natural.f. Dotar de mecanismos y definir criterios para el inventario, el seguimiento y la búsquedaaplicada a la gestión sobre los sistemas biofísicos y culturales existentes en los espacios naturales, yde otras zonas de interés del P.O.R.N., y, en su caso, para el seguimiento de la ordenación y lagestión de los espacios protegidos del ámbito del P.O.R.N..g. Promover mecanismos y criterios que aseguren una actividad social y económicasostenible, de manera global, concrétamente con relación a los objetivos de conservación delP.O.R.N. y de sus espacios naturales.h. Establecer directrices sobre la actividad urbanizadora de forma que se asegure larestauración y la conservación de elementos arquitectónicos históricos y tradicionales de interés, yvalorar las reformas de edificaciones y las nuevas construcciones para adecuarlas al paisajeexistente. Promover, canalizar y ordenar las demandas de actividades lúdicas y educativas,asegurando experiencias vivenciales a los visitantes, que no ponen en peligro la conservación de losvalores de Puebla de San Miguel.j. Prever mecanismos de información, sensibilización, participación y cooperación de lapoblación local, el público y los agentes sociales destinados a promover la conservación y el usosostenible de Puebla de San Miguel.De esta forma el cumplimiento de los objetivos generales enmarcados para el año 2013cubre el desarrollo de casi un 67% de los objetivos del P.O.R.N de Puebla de San Miguel. Se hacontribuido a su vez a ordenar la actividad humana y el patrimonio natural como partes integrantesde los procesos ecológicos que, de manera natural o influida por dicha actividad, se dan en esteterritorio.Para el logro de los objetivos se han diseñado y desarrollado programas y proyectosespecíficos, muchos de los cuales tienen continuidad a lo largo del tiempo, por lo que seguiránaumentando el logro de los objetivos que rigen este espacio natural protegido a través del P.O.R.N","Project":"La conservación y el mantenimiento de los recursos naturales poniendo en valor los activosque posee un espacio natural protegido, como en el Parque Natural de la Puebla de San Miguel, esuno de los objetivos principales de la gestión que, año tras año, viene desarrollando en este espaciola Conselleria de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente desde el año 2007 que fue declaradoParque Natural.El Equipo de Gestión del Parque Natural, bajo estas premisas, desarrolla los planes,programas y organiza proyectos y acciones concretas de conservación, uso público y difusión.En el año 2013 podríamos destacar entre otras las actividades de Educación Ambientalbasadas en la interpretación del patrimonio, uno de los puntos fuertes del espacio. Hasta 16actividades diferentes con cumplido detalle en esta memoria en las que han participado alrededor de400 personas.Dentro de las tareas de gestión sobre el terreno, numerosas actuaciones e intervencionesprogramadas por el equipo de gestión en diferentes ámbitos como son; revisión de nuestrasmicrorreservas, trabajos de poda en árboles monumentales como en el Pino Vicente o la Sabina dela Arbalada, clareos y trabajos selvícolas en la Loma del Trillo, trabajos en el control de plagas,mantenimiento y limpieza de áreas de uso público, adecuación de nuestras rutas interpretativas conla construcción de elementos interpretativos, seguimiento y control de poblaciones de fauna como lamariposa Parnassius apollo, adecuación de la Fuente de los Huertos.... Estos son entre otrosalgunos de los trabajos que nos gustaría destacar.La consecución de estos trabajos y de otros nuevos retos animan a todo el equipo gestor acontinuar trabajando por un futuro que garantice el mantenimiento, el fomento y la puesta en valorde los beneficios ambientales que el Parque Natural ofrece. Queremos que estos puedan suponernuevas oportunidades para el desarrollo cultural y socio-económico del municipio de Puebla de SanMiguel.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"660127491","Fax":null,"Email":"parque_puebladesanmiguel@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-puebla-de-san-miguel","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":24064,"Name":"ADEMUZ CON LOS 5 SENTIDOS","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/ademuz-con-los-5-sentidos/","Icon":"/media/quujr401/logo_ademuz_con_los_5_sentidos_transparente.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":24056,"Name":"AYUNTAMIENTO ADEMUZ","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"A disposición de los participantes","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Conocer, descubrir y sentir Ademuz.","Project":"es una nueva forma de ver, conocer y sentir Ademuz. ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"673505131","PhoneAlternate":"676759934","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"touristinfo_ademuz@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.ademuz.es/es/turismo/report/ademuzconlos5sentidos-otono","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":2}},{"Id":24985,"Name":"Programa oci joventut alfara del Patriarca","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-oci-joventut-alfara-del-patriarca/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"Accés lliure","Tags":[],"Goal":"","Project":"Programa activitats destinades al oci i temps lliure del municipi","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"699787746","Fax":null,"Email":"cjuvenil@alfaradelpatriarca.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.alfaradelpatriarca.es/es/espai-jove/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":10,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7767,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Alfafar","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-jove-oportunitat-joop-dalfafar/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4567,"Name":"CIJ - Espai Jove d'Alfafar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"4","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Dilluns- divendres, de 10:00-14:00h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16884,"Name":"Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Costera-Canal","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-de-la-costera-canal/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h ","Requirements":"","Tags":["Juventud","Mancomunitat de la Costera- Canal"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962280441","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.costeracanal@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21512,"Name":"Programa de joventut Bonrepòs i mirambell","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-de-joventut-bonrepos-i-mirambell/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4668,"Name":"Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":22104,"Name":"Programa de Formació + .MITV","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-de-formacio-plus-mitv/","Icon":"/media/0ydf4jls/prog-formacionplus.jpg","Program":["Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2021-12-31","Schedule":"ACTUACIONES: Puntuales, con cursos de corta duración, en periodos semestrales/ anuales. ","Requirements":"","Tags":["mancomunidadelinterior tierradelvino","Ajuntament de Camporrobles","Ajuntament de Caudete de las Fuentes","Ayuntamientodefuenterrobles","Ajuntament de Sinarcas","Ajuntament de Venta del Moro","Ajuntament de Villargordo del cabriel","formacionjoven"],"Goal":"Ayudar en el desarrollo de la formación de jóvenes que viven en los municipios de la Mancomunidad, acercándoles cursos de formación presencial, semi presencial y on line. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com/mitierradelvino/?hl=es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":22194,"Name":"Programa de Partcipació Juvenil. MITV","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-de-partcipacio-juvenil-mitv/","Icon":"/media/tcqnzn1x/prog-participacion-juvenil.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2021-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["territoriojoventierradelvino","Educació en la Participació","Educació per a la participació"],"Goal":"- Mejorar las condiciones de vida de la población del municipio. - Fortalecer los valores humanos de comunidad, atención y servicio, básicos para el propio crecimiento personal. - Motivar a las personas jóvenes para que adquieran responsabilidades a través del voluntariado, desarrollando todo su potencial humano. - Impulsar el voluntariado juvenil, como actitud que busca construir una sociedad más humana y solidaria. - Cuidar del medio ambiente.","Project":"","Explanation":"El Programa pretende fortalecer los valores humanos, básicos para el crecimiento personal de la juventud, mejorando la calidad de vida de las personas que lo necesiten. Con el desarrollo de actividades estamos ofreciendo a nuestras/os jóvenes, claves esenciales para adquirir los principios y valores, básicos para el propio crecimiento personal. Se abre camino la participación juvenil, promoviendo acciones individuales y/o colectivas, que conlleven un desarrollo sostenible, donde las personas jóvenes serán agentes activas de transformación social.Además, la participación tiene un importante efecto dominó: inspira a otras personas e impulsa los cambios requeridos para que los ODS arraiguen en las comunidades. Las actividades surgen de una iniciativa de : los profesionales de juventud, personas jóvenes, que se comprometen y participan de una manera activa, en la defensa de valores humanos como son: el compromiso cívico y la solidaridad","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":22826,"Name":"Planeta Massanassa","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/planeta-massanassa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":21824,"Name":"Espai Jove de Massanassa","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"20","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"1800","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Mediambient","Oci Educatiu","Ecologia","Voluntariat","Educació en la Participació"],"Goal":" Ampliar els coneixements de l'entorn natural més pròxim. Desenvolupar la capacitat dels joves d'informar-se sobre coses que no saben del medi natural que els envolta. Fomentar interés en la participació i millora del mediambient. Conscienciar als/les joves dels problemes ambientals i mostrar-se sensibles davant ells. ","Project":"Programació estable, amb la realització d’un total de 12 accions de sensibilització i coneixement de l'entorn natural més immediat a la nostra localitat. A través de tallers teòric-pràctics i exides educatives, amb la intenció de fomentar l’interés per millorar el nostre entorn natural més proper generant conductes de sostenibilitat i de bones pràctiques entre els joves i públic familiar: - Taller de menjadors ecològics per a aus. - Excursió Muntanyeta dels Sants. - Anellament científic d’aus. - Jocs de conscienciació ambiental “operació anaconda”. - Eixida- Taller d’ornitologia. Les aus de Massanassa. - Ruta amb bici: via augusta + tancat de la pipa (Parc Natural de l’Albufera). - Nit d’Astronomía. - Taller de sabó artesanal. - Taller de paper reciclat. - Excursió per la marjal “parjareando”. - Taller de nius ecològics per a oronetes. - Contacontes de la naturalesa i jocs mediambientals. -Taller de consum responsable. Compres Nadalenques. Festa de cloenda amb xocolatada.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961250739","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@massanassa.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://va.massanassa.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":22866,"Name":"Oci Educatiu - Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta.","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/oci-educatiu-departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null},{"Id":5291,"Name":"PIJ de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":23753,"Name":"PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL (VALLANCA)","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-medioambiental-vallanca/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":23750,"Name":"AYUNTAMIENTO DE VALLANCA","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4582,"Name":"Ajuntament de Vallanca","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Dependerá de las actividades programadas","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Conservar el medio ambiente y la biodiversidad, controlando y restringiendo los nuevos asentamientos y las actividades depredadoras, destructivas y contaminantes en la región, así como desarrollando acciones efectivas para la preservación de muestras representativas de los ecosistemas regionales y hábitats críticos para las especies endémicas. Manejar en forma sostenible los recursos naturales, renovables y no renovables, con la generación y establecimiento de modelos apropiados de uso, que permitan consolidar las áreas de ocupación actual, restringir los asentamientos futuros y evitar la degradación del medio ambiente. Adicionalmente, desarrollar mecanismos y acciones orientadas a crear y fortalecer una conciencia regional y nacional sobre los problemas ambientales de la Amazonía. Controlar y reorientar la producción en las áreas actualmente ocupadas, para disminuir el ritmo de destrucción del bosque y de los ecosistemas locales, brindando alternativas productivas rentables, explorando nuevas posibilidades agroindustriales, forestales, piscícolas, animales menores, artesanías utilitarias, mineras y turísticas, para generar actividades lícitas dentro de los sectores campesinos más pobres, considerando las limitaciones que impone el medio ambiente.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":26649,"Name":"Erasmus +, Silla","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/erasmus-plus-silla/","Icon":null,"Program":["Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6739,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Silla - Espai Jove Silla","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4781,"Name":"Ajuntament de Silla","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4781,"Name":"Ajuntament de Silla","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#erasmus+","#jovesdeSilla","#joventutSilla","#idiomes","#voluntariat"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963121144","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@silla.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.sillacultural.com/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12726,"Name":"Parcs Naturals GV - Castelló","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/parcs-naturals-gv-castello/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":12440,"Name":"Parc Natural de la Serra d'Espadà","Url":null},{"Id":12449,"Name":"Parc Natural del Penyagolosa","Url":null},{"Id":12460,"Name":"Parc Natural Serra d'Irta","Url":null},{"Id":12480,"Name":"Parc Natural Prat de Cabanes-Torreblanca","Url":null},{"Id":12497,"Name":"Parc Natural de la TinenÇa de Benifassà","Url":null},{"Id":12696,"Name":"Parc Natural Illes Columbretes","Url":null},{"Id":12406,"Name":"Parc Natural Desert de les Palmes - GV","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-01-02","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15978,"Name":"Programa de Joventut Mancomunitat Alto Palancia","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-de-joventut-mancomunitat-alto-palancia/","Icon":"/media/rz1evddz/joventut-alto-palancia-2021-programa.bmp","Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":8242,"Name":"PIJ de la Mancomunitat Alto Palancia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":6525,"Name":"Mancomunitat Alto Palancia","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":6525,"Name":"Mancomunitat Alto Palancia","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-04","DateEnd":"2021-12-31","Schedule":"Lunes a viernes (8:00 a 15:00 horas)","Requirements":"","Tags":["#territoriojoven"],"Goal":" Creación del Plan de Juventud de la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia. Difusión de las actividades en la Comarca del Alto Palancia para la población joven. Promoción del voluntariado. Formación específica para jóvenes en valores. Gestión de ayudas y subvenciones ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"608776977","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.altopalancia@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://mancomunidaddelaltopalancia.es/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19398,"Name":"Quart es Europa","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/quart-es-europa/","Icon":"/media/xcdltb5x/logoquarteseuropa2.png","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":13009,"Name":"Associació AMICS de la biblioteca de la fonteta.","Url":null}],"Users":"15","Ages":["18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-09","DateEnd":"2020-07-30","Schedule":"Pel matí.","Requirements":"","Tags":["Quart de Poblet","Quart es Europa","Europa","Erasmus+","CES","Informació","Mobilitat Europea","Voluntariat"],"Goal":"Mobilitat de les persones joves de Quart de Poblet per Europa.","Project":"Què és Europa Jove? Servei per a les persones joves on conèixer les oportunitats que ofereix Europa. “Europa ofereix moltes possibilitats per a aprendre i desenvolupar les teues competències. A Quart Jove podem ajudar-te a descobrir-les i aprofitar-les. Des de pràctiques formatives o voluntariat, fins a ajuda per a planificar viatges educatius per Europa. Contacta amb nosaltres, parlem de les possibilitats, i després tu decideixes si t’interessa!”. “Si sou una associació i voleu saber el que pot oferir-vos Europa, vingueu i vos ho contem. Podem ajudar-vos a aconseguir recursos per a les vostres activitats, persones voluntàries d’altres països per a la vostra entitat i fins i tot, activitats internacionals per a la gent de l’associació.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961536210","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"europa@quartdepoblet.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12588,"Name":"Educació per a la salut","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/educacio-per-a-la-salut/","Icon":"/media/gxhlwduo/cruz-roja-perfil.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6245,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alacant - Centre 14","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-02-01","DateEnd":"2020-02-15","Schedule":"Dissabtes de 9h a 14h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"MF1: Educación para la Salud MF2: Primeros auxilios","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965149666","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centro14@alicante.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/201912/ficha-primeros-auxilios.pdf","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":25,"VolunteersManTo29":25,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12747,"Name":"Programa de creativitat i participació jove.","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-de-creativitat-i-participacio-jove/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":4340,"Name":"Espai de Creació Jove de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Quinzenal","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-06-27","Schedule":"Segons activitat.","Requirements":"Prèvia inscripció (Segons activitat).","Tags":["Quart de Poblet","Participació","Joves","Activitats"],"Goal":"- Foment de la Creativitat dels i les joves de Quart de Poblet.  ","Project":"Programació de l'Esplai de Creació Jove de Quart de Poblet.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13025,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de l'IVAJ","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-livaj/","Icon":"/media/h3ofrdfx/pantalla1920x760.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["JOOP","Jove Oportunitat"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/joop","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13117,"Name":"Departament de Joventut de la Mancomunitat Marina Baixa","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-marina-baixa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":4955,"Name":"CIJ - Punt Jove de Callosa d'en Sarrià","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4456,"Name":"Mancomunitat Marina Baixa","Url":null}],"Users":"25","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Segons activitats.","Requirements":"Gratuït","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965882070","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"722357173","Fax":null,"Email":"v.ferrer@lamanco.es","EmailAlternate":"info@mancomunidadmarinabaixa.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13122,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/gmrjwiy1/ilustracionsuperhero-chica-v02.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-29","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"Pels matins","Requirements":"Entrevista i valoració.","Tags":["Jove Oportunitat","JOOP","Quart de Poblet","Informació","Ocupació","Estudis"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Comencem el procés de selecció de joves per a la pròxima edició de JOOP 2020 a Quart de Poblet. El programa Jove Oportunitat (JOOP) dirigit a joves entre 16 i 21 anys que no volen estudiar o són absentistes, i tampoc treballen, és un programa de segona oportunitat, la duració de la qual és de 4 mesos que es desenvoluparà a Quart Jove. En el programa es combinarà el pla personal, així com l’adquisició de competències educatives i laborals, i el coneixement amb visites de la realitat laboral, i les possibilitats del sistema educatiu. Les places són limitades, amb un/a coach que acompanya a les persones joves durant tot el procés. El programa es realitza amb l’IVAJ, i el finançament del Fons Social Europeu. Més informació i inscripció a Quart Jove.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961531459","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@quartdepoblet.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://quartjove.quartdepoblet.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12699,"Name":"Programa Horta Neta","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-horta-neta/","Icon":"/media/nulmcwyd/horta-neta-3.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella - Centre Jove Xirivella","Url":null},{"Id":6578,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alaquàs El Passatge","Url":null},{"Id":6594,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benetússer","Url":null},{"Id":6723,"Name":"CIJ de la Mancomunitat Intermunicipal Barrio del Cristo","Url":null},{"Id":3516,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Almussafes","Url":null},{"Id":6620,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Paiporta","Url":null},{"Id":6731,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sedaví - Casal Jove de Sedaví","Url":null},{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null},{"Id":6740,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Torrent","Url":null},{"Id":6602,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals","Url":null},{"Id":6739,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Silla - Espai Jove Silla","Url":null},{"Id":6587,"Name":"CIJ - Casal Jove d'Albal","Url":null},{"Id":3680,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Mislata - Centre Jove del Mercat","Url":null},{"Id":3685,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Mislata - Centre Jove Túria","Url":null},{"Id":6599,"Name":"CIJ - Espai Jove l'Escorxador de l'Ajuntament de Godella","Url":null},{"Id":6596,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Catarroja","Url":null},{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":10497,"Name":"Joves.net","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10497,"Name":"Joves.net","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-03-07","DateEnd":"2020-06-13","Schedule":"Segons l'activitat","Requirements":"Públic en general, especialment adreçat a jóvens i públic familiar. Per a algunes activitats l'edat recomanada s'indica especificament en la web. Els menors de 18 anys han d'anar acompanyats del tutor/a o d'una persona adulta amb l'autorizació oportuna. En algunes activitats (si s'arriba a un mínim), els menors entre 12 i 18 anys sense acompanyants, podran disposar de personal tècnic d'acompanyament. Consulteu a l'organització.","Tags":["#joves","#joves.net","#HortaNeta","#natura","Medi Ambient","Participació"],"Goal":"Coneixement i sensibilització sobre la protecció d'entorn més pròxim, dirigit a les persones més joves.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.joves.net/hortaneta","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13986,"Name":"Programa Jove Oportunitat de Petrer","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-jove-oportunitat-de-petrer/","Icon":"/media/qrvdez0n/imagen-chica.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5598,"Name":"Unitat territorial de l'IVAJ. Alacant","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-12","DateEnd":"2020-07-10","Schedule":"Lunes a viernes de 9:00 a 14:00","Requirements":"Jóvenes de 16 a 21 años Inscritos en Programa de Garantía Juvenil","Tags":["#JOOP","Jove Oportunitat","#motivación","#inserciosociolaboral"],"Goal":"Motivar i orientar a joves d'entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis.Aconseguir que complete una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necesitaran d'una intervenció que treballe la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida.L'eina pedagògica: el coaching actitudinal.","Project":"l programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació.Per a aquells joves que no hagueren acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà.Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents:- Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1).- Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2).- Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment).- Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà.- Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966950671","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@petrer.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15120,"Name":"#Jovesdesdecasa Borriana","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/jovesdesdecasa-borriana/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null},{"Id":6573,"Name":"Centre Juvenil Salesià Porta Oberta. Borriana","Url":null},{"Id":6896,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Borriana - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-14","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14506,"Name":"#jovesruralsacasa","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/jovesruralsacasa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":7748,"Name":"Casal Jove Morella","Url":null},{"Id":14507,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":12149,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-27","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual","#educacioenparticipacio","espaijovevilafranca","casaljoveforcall","casaljovemorella","joventutaltmaestrat","joventutelsports","OciEducatiu"],"Goal":"","Project":"#Jovesruralsacasa és un projecte que tracta d'oferir un espai de promoció i participació juvenil virtual on, de forma coordinada amb diferents professionals, s'organitzarà una programació setmanal d'activitats d'oci educatiu en casa.  ","Explanation":"Al final de la setmana es recolliran totes les propostes que la joventut trasllada per les xarxes socials per tal de donar forma a la programació. Tenint en compte la implicació en la realització de les accions i d'acord amb les necessitats plantejades, establiran un calendari amb les propostes.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"622561510","Fax":null,"Email":"elsports@xarxajove.info","EmailAlternate":"elia.calvo@mancomunitataltmaestrat.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14740,"Name":"Oci Educatiu des de casa","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/oci-educatiu-des-de-casa/","Icon":"/media/3vamfqrp/ocieducatiu-virtual.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"150","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-30","DateEnd":"2020-04-12","Schedule":"Per les vesprades fonamentalment","Requirements":"","Tags":["Virtual","OciEducatiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13800,"Name":"Teatre en valors sobre lo femení: YoNosotrasEllas","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/teatre-en-valors-sobre-lo-femeni-yonosotrasellas/","Icon":"/media/xnnbtpny/yonostrasellas.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7289,"Name":"Grup Scout Edelweiss X-213. València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"400","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"397","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-04-04","DateEnd":"2020-04-04","Schedule":"18'30 a 21'00","Requirements":"8€ por asistente","Tags":["#teatre","#educació en valors","#scouts","#edelweiss"],"Goal":"Educar en valores.","Project":"Programa anual dela Ronda Solar. Objetivo metodológico de ASDE.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"636163749","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"gsedelweiss@scoutsvalencians.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.gruposcoutedelweiss.com","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16692,"Name":"ACTIVITATS privades cedides per a difusió","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/activitats-privades-cedides-per-a-difusio/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null}],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-04-08","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Mancomunidadelinteriortierradelvino","camporrobles","caudetedelasfuentes","fuenterrobles","requena","sinarcas","utiel","ventadelmoro","villargordodelcabriel"],"Goal":"Difundir y dar visibilidad entre las personas jóvenes, las actividades llevadas a cabo por personas privadas o no asociadas en nuestra comarca.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.tierradelvino.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17422,"Name":"#joemquedeacasamancocarraixet","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/joemquedeacasamancocarraixet/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Voluntariat","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","Menys de 12","12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-04-17","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Realitzar activitats a casa durant la quarantena","Project":"Proyecte a casa","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"618017116","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@mancocarraixet.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20416,"Name":"Oci educatiu Manco carraixet Jove","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/oci-educatiu-manco-carraixet-jove/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-06-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20226,"Name":"Campaments Quercus - La Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/campaments-quercus-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/x5nk4gkr/logo-quercus.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":20225,"Name":"Seu Associació Quercus - La Pobla de Vallbona","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":11783,"Name":"Associació Quercus - La Pobla de Vallbona","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":11783,"Name":"Associació Quercus - La Pobla de Vallbona","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Campament Jove","Multiaventura","M'importa educar en valors","Associacionisme","Joventut La Pobla de Vallbona","Joventut Activa","La Pobla de Vallbona","Animació Juvenil"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"667812949","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7547,"Name":"Estiu Jove al casal jove de Carcaixent","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/estiu-jove-al-casal-jove-de-carcaixent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-07-15","Schedule":"Depenent de les activitats, cadascuna té uns horaris diferents. Però totes es fan de vesprada-nit, la primera quinzena de Juliol.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14250,"Name":"Semana Jove Finestrat","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/semana-jove-finestrat/","Icon":"/media/gewjejla/cij.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14248,"Name":"Centre Juvenil Finestrat","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"150","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-07-05","DateEnd":"2020-07-10","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["SEMANAJOVEFINESTRAT","FINESTRAT","Ajuntament de Finestrat","JOVESFINESTRAT"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"606936432","PhoneAlternate":"678391982","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@finestrat.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ayto-finestrat.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21099,"Name":"Programa d' Informació Juvenil. MITV","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-d-informacio-juvenil-mitv/","Icon":"/media/xlgfbiid/prog-informacion-y-sensibilizacion-juvenil.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"2020-07-23","DateEnd":"2021-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["ocioeducativo","infromacionjuvenil","participacionjoven","mancomunidaddelinteriortierradelvino","voluntariado","asociacionismojuvenil"],"Goal":"","Project":"Realizado el diagnóstico de la realidad de los municipios de la MITV, se vio la necesidad, implementar y abrir nuevas vías de información dirigida a la población joven, realizar acciones fundamentadas en el ocio educativo y educar en la participación del voluntariado juvenil, ante la carencia de asociaciones juveniles en el territorio. Creemos que es importante promover espacios de encuentro, que tengan continuidad en el tiempo entre jóvenes, responsables políticos, profesionales de juventud y profesionales de cualquier entidad, que ofrezcan asesoramiento y orientación. Además, de ayudarles a que se sientan parte de una misma sociedad, donde todas y todos somos importantes y necesarios.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.tierradelvino.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":22102,"Name":"Programa d´Activitats Juvenils i Culturals 2020. MITV","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-d-activitats-juvenils-i-culturals-2020-mitv/","Icon":"/media/znofgzc5/prog-acti-jueniles-y-culturales-2020.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"2020-08-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Cada actividad tiene su horario.","Requirements":"","Tags":["mancomunidadelinteriortierradelvino","mitierradelvinojoven","jovesactius","Ajuntament de Camporrobles","Ayuntamientodefuenterrobles","Ajuntament de Caudete de las Fuentes","Ajuntament de Sinarcas","Ajuntament de Venta del Moro","Ajuntament de Villargordo del cabriel"],"Goal":"Los objetivos educativos que se pretenden conseguir con el desarrollo de la actividad propuesta son: - Fomentar el aprendizaje servicio entre los jóvenes, desarrollando capacidades artísticas, que incidan sobre su entorno de forma positiva. - Incentivar actitudes de respeto y valores sociales, inherentes en el arte urbano. - Ayudar a desarrollar proyectos que partan de los propios jóvenes, apoyando su creatividad y que se lleven a cabo en el territorio. - Impulsar cualquier forma de participación, que aseguren el compromiso social de los/las jóvenes.  ","Project":"","Explanation":"Desde el Servicio de Juventud de Mancomunidad del Interior Tierra del Vino creemos que es necesario un ocio saludable para el bienestar integral de las personas más jóvenes, de los municipios rurales, donde existen pocas opciones durante el tiempo libre. Queremos ofrecer una alternativa de ocio, a través de un proyecto donde se promueven métodos para unir el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores con el compromiso social. A través del trabajo diario de la técnica de juventud y de la coordinación con el resto de servicios de Mancomunidad, se identifica la necesidad de promover métodos que unan el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores con el compromiso y la utilidad social, en el municipio. Por ello, debemos facilitar a los jóvenes el desarrollo de competencias que se adquieren en el tiempo libre, ampliando la oferta en las zonas más rurales.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com/mitierradelvino/?hl=es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21335,"Name":"Temps Jove Yàtova","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/temps-jove-yatova/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":21324,"Name":"Casa de la Cultura Yátova","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-08-17","DateEnd":"2020-08-23","Schedule":"10:30 a 13:00 horas","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"Programación de actividades juveniles de ocio educativo del Ayuntamiento de Yátova.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962516131","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21938,"Name":"Programació CDR Alt Maestrat","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programacio-cdr-alt-maestrat/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":14059,"Name":"CDR (Centre Desenvolupament Rural) Alt-Maestrat - Albocàsser","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":12150,"Name":"CDR Alt Maestrat. Centre Desenvolupament Rural","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":12150,"Name":"CDR Alt Maestrat. Centre Desenvolupament Rural","Url":null}],"Users":"80","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-09-01","DateEnd":"2020-09-01","Schedule":"Horari d'atenció: 8h a 15h Intervencions directes: 16h a 19h","Requirements":"","Tags":["#AltMaestrat #CDR"],"Goal":" Respondre a les necessitats vinculades a la salut, educació, desenvolupament personal, formació i oci, millorant el benestar de la comunitat rural. Invertir el procés d'emigració, fomentant l'ocupació i la igualtat d'oportunitats al territori. Promoure i implementar programes de lluita contra la marginació social, estimulant el desenvolupament dels sectors socials més desfavorits. Ser punt de trobada i coordinació de les diferents institucions i agents socials que treballen pel desenvolupament del medi rural. Transformar l'entorn social en matèria de gènere, avançant cap a la igualtat de drets i d'oportunitats entre totes les persones, i eliminant les desigualtats entre homes i dones. Fomentar la participació d'organitzacions socials en l'àmbit local, promovent la implicació de tots els/les membres de la comunitat (joves, dones, gent gran, persones immigrades, persones amb diversitat funcional...). ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964428391","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@cdraltmaestrat.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.cdraltmaestrat.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21652,"Name":"PROGRAMA D' ACTIVITATS NÀQUERA JOVE","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-d-activitats-naquera-jove/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":8027,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Nàquera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-09-03","DateEnd":"2021-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"667303539","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@naquera.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":25144,"Name":"Allò que som","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/allo-que-som/","Icon":"/media/eohop0qz/whatsapp-image-2020-11-13-at-113058.jpeg","Program":["M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":25142,"Name":"Teatre Principal de Banyeres de Mariola","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":22726,"Name":"Ajuntament de Banyeres de Mariola","Url":null},{"Id":22753,"Name":"Casal de la Joventut Banyeres de Mariola (CIJ)","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":22726,"Name":"Ajuntament de Banyeres de Mariola","Url":null},{"Id":22753,"Name":"Casal de la Joventut Banyeres de Mariola (CIJ)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-11-22","DateEnd":"2020-11-22","Schedule":"Diumenge 22 de novembre a les 18:00h al Teatre Principal de Banyeres de Mariola.","Requirements":"Inscripció previa: 966 567 766","Tags":["#teatrebanyeres#","#violenciadegenere#"],"Goal":"","Project":"Associació Sib·bila Teatre","Explanation":"Es tracta d'una adaptació teatral de les narracions Júlia i La vida sense ell d'Isabel Clara Simó i de la poesia de Carmelina Sánchez Cutillas i Isabel Clara Simó. A través dels monòlegs de les protagonistes, Júlia i Mercé, es coneixen els dos recorreguts de vida que narren les novel•les d'Isabel, acompanyats d'una narradora que uneix el fil de les dos històries amb els poemes. Un ambient escenificat que transporta a l'espectador a les vivències d'aquests personatges femenins tan marcats i contextualitzats per l'època en la que viuen.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966567766","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura@portademariola.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":26901,"Name":"EXHIBICIÓN GRAFFITI","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/exhibicion-graffiti/","Icon":"/media/ecmcra23/cartel-grafitis.jpeg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":18037,"Name":"Ajuntament de Guardamar del Segura","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-12-18","DateEnd":"2020-12-19","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Taller de graffiti","juventud","arte","ocio educativo"],"Goal":"Decorar el parque ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965629842","PhoneAlternate":"965729014","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventudguardamar@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":15,"VolunteersManTo29":4,"VolunteersManFrom30":1,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":1}},{"Id":26169,"Name":"Programa de joventut de la Mancomunitat de la Hoya de Buñol-Chiva","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-de-joventut-de-la-mancomunitat-de-la-hoya-de-bunol-chiva/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14880,"Name":"Seu Mancomunitat de la Hoya de Bunyol-Chiva","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"10","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-12-31","DateEnd":"2021-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ajuventud.mancomunidad@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":27516,"Name":"Programa informació telemàtica Manco Carraixet","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-informacio-telematica-manco-carraixet/","Icon":"/media/hnwhlxbg/manco-carraixet-jove-informa_.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":22526,"Name":"Mancomunitat del Carraixet","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[{"Id":22526,"Name":"Mancomunitat del Carraixet","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2021-01-01","DateEnd":"2021-12-31","Schedule":"Atenció de 9:00 a 14:00 de manera telemàtica.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Que tots els joves tinguen informació de qualitat al seu abast.","Project":"Punts informatius Mancomunats al diferents municipis de la Mancomunitat del Carraixet.","Explanation":"  Si tens dubtes o necessites ajuda i no pots acudir als punts informatius el servei d’informació juvenil de la Mancomunitat del Carraixet  atendrà via telemàtica: - 618 017 116 - joventut@mancocarraixet.es    ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"618017116","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@mancocarraixet.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":30535,"Name":"Programa de Joventut Mancomunitat Hoya de Buñol Chiva 2021","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-de-joventut-mancomunitat-hoya-de-bunol-chiva-2021/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14880,"Name":"Seu Mancomunitat de la Hoya de Bunyol-Chiva","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2021-01-01","DateEnd":"2021-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":27867,"Name":"InfluenSer Juvenils. Programa de Corresponsals Juvenils","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/influenser-juvenils-programa-de-corresponsals-juvenils/","Icon":"/media/x5aarx1u/corresponsales1.png","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null},{"Id":27864,"Name":"Espai en línia Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2021-02-08","DateEnd":"2021-12-31","Schedule":"","Requirements":"REQUISITS que han de complir els i les joves per a formar part del programa: • Tindre entre 12 i 30 anys. • Tindre xarxes socials • Tindre ganes de col·laborar activament amb la Regidoria de Joventut. • Compromís de col·laboració en el programa durant tot el temps que dure el mateix (1 curs/ 6 mesos / 3 mesos)","Tags":["Corresponsals Juvenils","Ajuntament de Pilar de la Horadada","Cij Pilar de la de Horadada","Pilar de la Horadada","Informació Juvenil","participacio","Educació en la Participació","Voluntariat","Corresponsals","InfluenSer Juveniles"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"juventud@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"marta.moya@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"http://www.pilardelahoradada.org/areas/juventud/cij","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":29314,"Name":"Fòrums Joves a Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/forums-joves-a-pilar-de-la-horadada/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":20264,"Name":"Municipi de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2021-03-11","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Fòrum Jove","Fòrum","Participació Juvenil","Pla Jove","Pla de Joventut","Participació","Pilar de la Horadada","Ajuntament de Pilar de la Horadada"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"pilarhoradada@xarxajove.info","EmailAlternate":"juventud@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":29058,"Name":"Nosaltres també decidim!. Corresponsals Sueca","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/nosaltres-tambe-decidim-corresponsals-sueca/","Icon":"/media/2opdqppd/cartell-corresponsals_page-0001.jpg","Program":["Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6486,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sueca","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2021-03-22","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#corresponsals","#sueca","#jove","#importa","#decideix","#influencer","#opina"],"Goal":"Connectar els centres amb el carrer a través dels joves","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"600691390","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@sueca.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.sueca.es/val/joventut","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]