[{"Id":13025,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de l'IVAJ","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-livaj/","Icon":"/media/h3ofrdfx/pantalla1920x760.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["JOOP","Jove Oportunitat"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/joop","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13122,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/gmrjwiy1/ilustracionsuperhero-chica-v02.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-29","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"Pels matins","Requirements":"Entrevista i valoració.","Tags":["Jove Oportunitat","JOOP","Quart de Poblet","Informació","Ocupació","Estudis"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Comencem el procés de selecció de joves per a la pròxima edició de JOOP 2020 a Quart de Poblet. El programa Jove Oportunitat (JOOP) dirigit a joves entre 16 i 21 anys que no volen estudiar o són absentistes, i tampoc treballen, és un programa de segona oportunitat, la duració de la qual és de 4 mesos que es desenvoluparà a Quart Jove. En el programa es combinarà el pla personal, així com l’adquisició de competències educatives i laborals, i el coneixement amb visites de la realitat laboral, i les possibilitats del sistema educatiu. Les places són limitades, amb un/a coach que acompanya a les persones joves durant tot el procés. El programa es realitza amb l’IVAJ, i el finançament del Fons Social Europeu. Més informació i inscripció a Quart Jove.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961531459","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@quartdepoblet.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://quartjove.quartdepoblet.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13128,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) El Campello","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-jove-oportunitat-joop-el-campello/","Icon":"/media/o0gnzlk1/joop-xica-el-campello.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6214,"Name":"CIJ de l'Ajuntament del Campello","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"12","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-03","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"Dilluns a divendres de 10 a 14h.","Requirements":"Tenir entre 16 i 21 anys i estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil.","Tags":["#JOOP","Oci Educatiu"],"Goal":"L'objectiu és aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necessitaran d'una intervenció que treballe sobre sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el *coaching actitudinal, en grups d'entre 10 i 15 participants.","Project":"El programa les proporcionará orientación sobre las diferentes familias profesionales de la FP, desde un enfoque práctico, visitando empresas, donde les mostrarán el trabajo real al que lleva cada titulación de la FP y puedan descubrir su vocación. Para aquellos jóvenes que no hubieran terminado la ESO, JOOP les ofrece un módulo de formación académica para preparar la prueba de acceso a la FP de Grado Medio. Las inscripciones a JOOP las realizan los ayuntamientos participantes, que son también quienes aportan las aulas del programa. Asimismo es fundamental la implicación de los centros de educación secundaria del municipio, cuya principal función será derivar hacia el programa a aquellos jóvenes que han pasado por sus aulas y cuyos profesores y orientadores consideran que pueden beneficiarse del JOOP. El programa cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo, que, con la Estrategia Europea 2020, ha fijado como meta la reducción del Abandono Educativo Temprano (AET), un problema con enorme incidencia en la Comunitat Valenciana. http://www.ivaj.gva.es/joop","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965636344","PhoneAlternate":"Whatsapp:639767576","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"sij@elcampello.org","EmailAlternate":"fse_ivaj@gva.es","Web":null,"Link":"https://elcampellojove.es/joop-jove-oportunitat/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19454,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Ontinyent","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-jove-oportunitat-joop-dontinyent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4364,"Name":"Ajuntament d'Ontinyent","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-09","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 9 a 13 hores","Requirements":"Tenir entre 16 i 21 anys Estar inscrits al Programa de Garantia Juvenil","Tags":["ocupació","participacio","JOOP"],"Goal":"L'objectiu és aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necessitaran d'una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica utilitzada és el coaching actitudinal.","Project":"Finançat per Fons Europeus","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962918200","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"600838350","Fax":null,"Email":"direccion@joveoportunitat.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/joop","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13986,"Name":"Programa Jove Oportunitat de Petrer","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/programa-jove-oportunitat-de-petrer/","Icon":"/media/qrvdez0n/imagen-chica.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5598,"Name":"Unitat territorial de l'IVAJ. Alacant","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-12","DateEnd":"2020-07-10","Schedule":"Lunes a viernes de 9:00 a 14:00","Requirements":"Jóvenes de 16 a 21 años Inscritos en Programa de Garantía Juvenil","Tags":["#JOOP","Jove Oportunitat","#motivación","#inserciosociolaboral"],"Goal":"Motivar i orientar a joves d'entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis.Aconseguir que complete una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necesitaran d'una intervenció que treballe la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida.L'eina pedagògica: el coaching actitudinal.","Project":"l programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació.Per a aquells joves que no hagueren acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà.Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents:- Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1).- Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2).- Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment).- Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà.- Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966950671","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@petrer.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]