[{"Id":4584,"Name":"Centre de Informació y Recursos per a la Joventut (Xixona)","Url":"http://xarxajove.info/programes/centre-de-informacio-y-recursos-per-a-la-joventut-xixona/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4581,"Name":"Oficines generals. Xixona","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"9.00 a 1400 h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965610300(ext356)","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@xixona.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4651,"Name":"Departament de Cultura (Xixona)","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-cultura-xixona/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4581,"Name":"Oficines generals. Xixona","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5024,"Name":"Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP)","Url":"http://xarxajove.info/programes/servicios-sociales-de-atencion-primaria-ssap/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5039,"Name":"Centre social d'Algorfa","Url":null},{"Id":5165,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Redován","Url":null},{"Id":5173,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5174,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Jacarilla","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"8.00h - 15.30h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Es la atención personalizada e integral para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas a resolver las necesidades personales, familiares y/o sociales que presentan.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966755639","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"mancomunidad@mancomunidadlavega.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5036,"Name":"Aula Multimèdia Xirivella","Url":"http://xarxajove.info/programes/aula-multimedia-xirivella/","Icon":"/media/nv0fyjrk/dscn1884.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"11-14 17:30-20:30","Requirements":"Tindre fitxa d'usuari del centre, es a dir, tindre més de dotze anys Preferència menors de 30 anys","Tags":["#joves","#multimedia","#tramites","#ocio","#Curriculum","#información"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963832579","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centrejove@xirivella.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5491,"Name":"EINES","Url":"http://xarxajove.info/programes/eines/","Icon":"/media/hltgbr5z/logo-eines-2020.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null},{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null},{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null},{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null},{"Id":6578,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alaquàs El Passatge","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null},{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null},{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["24-29","18-23","Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#Eines","#XirivellaJove","#ElPassatgeAlaquàs","#Mislata","#joventut","#tempslliure","Quart de Poblet","Formació","Activitats","Voluntariat","Participació"],"Goal":"Formació per a la dinamització juvenil primavera 2020, i que integra les diferents accions de promoció de l'associacionisme, la participació i la formació per a l'animació i la dinamització dels i les joves dels nostres municipis.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963832579","PhoneAlternate":"961531459","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centrejove@xirivella.es","EmailAlternate":"joventut@quartdepoblet.org","Web":null,"Link":"www.joves.net","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6669,"Name":"2202 - OciNocturn. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/2202-ocinocturn-mislata/","Icon":"/media/euknehi4/2202.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null},{"Id":6944,"Name":"Piscina d'estiu de Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"22:00h - 02:00h","Requirements":"Jóvens entre 12 i 30 anys. Activitats gratuïtes.","Tags":["2202","MislataJove","Oci nocturn saludable"],"Goal":"El seu objectiu és el de fomentar la participació dels i les jóvens en l'exercici d'activitats de promoció d'hàbits de vida saludables entre la població juvenil per mitjà de la formació en aquells aspectes que incidisquen en la seua salut, especialment en temes relacionats amb el temps d'oci i les conductes de risc, trencant les dificultats de comunicació que moltes vegades provoca la diferència d'edat entre jóvens i adults.","Project":"","Explanation":"MislataJove 2202 és un programa multi component amb èmfasi en l'àmbit comunitari on s'oferix un conjunt de propostes metodològiques de formació, informació i responsabilització, per mitjà d'activitats d'oci i temps lliure per a jóvens. El programa treballarà en la presa de decisions, el pensament crític i l'ús saludable del seu temps lliure.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963990340","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@mislatajove.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":5,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":5,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7081,"Name":"Associació Quera. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/associacio-quera-mislata/","Icon":"/media/otrovc1p/emotionheader5798609257.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","Més de 29","24-29","18-23","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Associació","Quera","Activitats esportives","Oci Educatiu","OCI I TEMPS LLIURE","Participació"],"Goal":"L'Associació Quera va nàixer a Mislata en 1993, gràcies a joves del municipi interessats a realitzar teatre. A poc a poc, els interessos de l'entitat van anar ampliant-se en tot allò relacionat amb la creativitat, solidaritat i participació del sector juvenil.En l'actualitat, l'Associació realitza múltiples activitats, relacionades amb l'oci, multiculturalitat, esport i sensibilització de xiquets, joves i públic en general.Totes les persones que s'acosten a Quera, tenen l'oportunitat de participar activament en les activitats que s'organitzen, i fins i tot proposar-ne de noves. L'entitat està en continu creixement i està totalment oberta a nous horitzons i necessitats.A més d'implicar-se en l'activitat, els interessats tenen l'oportunitat de fer noves amistats i gaudir de les múltiples possibilitats que et proposem i que tu també pots proposar.El nostre grup està compost per persones de totes les edats a les que els agrada conversar per compartir els seus interessos i fer amics.Ens alegra tenir persones noves que donen una alenada d'aire fresc. Anima't i participa.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"691207900","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@asociacionquera.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.asociacionquera.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7176,"Name":"Consell de la Joventut de Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/consell-de-la-joventut-de-mislata/","Icon":"/media/nvvkbmi1/logoprincipal.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Consell Joventut Mislata","Associacions"],"Goal":"És l'òrgan de representació de les associacions juvenils del municipi.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@consellmislata.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.consellmislata.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7178,"Name":"UPCCA de Mislata (Unitat de Prevenció Comunitaria Conductes Adictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-mislata-unitat-de-prevencio-comunitaria-conductes-adictives/","Icon":"/media/x00nguzn/upccalogo.jpg","Program":["M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9:00h a 14:00h. Dimarts i dijous de 17:00h a 20:30h.   *L'horari és variable","Requirements":"","Tags":["UPCCA","Mislata"],"Goal":"La Unitat de Prevenció Comunitària de les Conductes Addictives (UPCCA) té com a finalitat reduir els factors de risc i fomentar actituds i comportaments responsables davant del consum de tòxics i altres conductes addictives.","Project":"La UPCCA de Mislata és un servei adscrit a l'àrea de Cultura i realitza la seua labor en la secció de Joventut, Participació ciutadana i Festes. El servici està ubicat al Centre Jove del Mercat i està atès per un psicòleg especialista en addiccions.","Explanation":"La UPCCA de Mislata planifica les seues accions perquè el 100% de la població puga tindre accés als seus programes i activitats tant en l'àmbit escolar com en el familiar o en el comunitari utilitzant per a això estratègies específiques segons l'àmbit d'actuació i tenint en compte uns preceptes bàsics. Entre les seues funcions podem destacar les següents: Analitzar les necessitats preventives en drogodependències i altres trastorns addictius del municipi. Dissenyar i gestionar activitats, programes i servicis dirigits a prevenir el consum de drogues i altres conductes addictives en la població de Mislata. Promoure una conducta saludable entre la ciutadania per mitjà de programes de sensibilització i educació dirigits especialment a la població infantil i juvenil. Assessorar psicològicament jóvens amb problemes associats a les conductes addictives i als seus familiars. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963990340","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upc@mislata.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://mislataprevencio.wordpress.com/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7451,"Name":"Serveis Socials Generals i d’Ajuda a Domicili de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":"http://xarxajove.info/programes/serveis-socials-generals-i-d-ajuda-a-domicili-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8.00h - 15.00h.","Requirements":"","Tags":["Serveis Socials Generals","Ajuda a domicili","Mancomunitat de la Ribera Alta","Atenció","Recursos","Integració","Inclusió","Protecció social"],"Goal":"Els Serveis Socials Generals de la Mancomunitat de la Ribera Alta ofereixen atenció i recursos destinats a previndre la marginació i promoure la integració d’aquelles persones o famílies que per diferents motius (dificultats econòmiques, manca d’autonomia personal, problemes d’integració social, etc.) necessiten l’ajuda i la protecció social per tal de cobrir les seues necessitats bàsiques. Aquest servei també ofereix ajuda a domicili per a les persones o famílies necessitades.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"serveis_socials@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://manra.org/serveis-socials/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8565,"Name":"Viu la Solidaritat","Url":"http://xarxajove.info/programes/viu-la-solidaritat/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"PERÍODE D'INSCRIPCIÓ: consultar a les convocatòries de primavera, estiu i hivern, publicades al web de l'IVAJ i al DOGV. CAMPS DE VOLUNTARIAT D'ESTIU: Preinscripció online en el web de l'IVAJ en el termini senyalat en la Convocatòria. LUGAR: en les oficines del IVAJ en Alacant, València i Castelló, i altres entitats col.laboradores. Horari: De 10 a 14 hores","Requirements":"CAMPS D'ESTIU Preinscripci - Camps per a joves de 14 a 17 anys, ubicats tant en la Comunitat Valenciana com en la resta del Estat. - Camps per a joves de 18 a 30 anys, ubicats en la Comunitat Valenciana, en la resta del Estat i a l'extranger (internacional). - Preu variable, al voltant de 110 €, despeses de transport a banda.","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10485,"Name":"Roba Neta","Url":"http://xarxajove.info/programes/roba-neta/","Icon":"/media/5qdpgpn0/crl_logo-granate.jpg","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":10465,"Name":"SETEM Comunitat Valenciana. València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":10454,"Name":"Setem Comunitat Valenciana","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Ropa LImpia","Roba Neta","SETEM"],"Goal":"Objectius- Millorar les condicions laborals en la indústria tèxtil i de calçat.Aconseguir que les condicions de treball siguen equivalents a les establides per la Organització Internacional del Treball (OIT). - Apoderar a les persones treballadores de la indústria de la confecció. - Minimitzar l'impacte de la producció tèxtil sobre el medi ambient.","Project":"Què fem?- Investiguem la situació de les persones treballadores del tèxtil amb el suport de la xarxa d'organitzacions de treballadors i treballadores dels països productors de roba i calçat esportiu.- Conscienciem i mobilitzem a les persones consumidores, facilitant-los informació sobre les condicions en què es produeix la roba.- Pressionem a les empreses perquè es responsabilitzen i s'asseguren que els seus productes es fabriquen en condicions laborals dignes. També perquè adopten una forma de compra més ètica, ja que si no els seus proveïdors no seran capaços de posar en pràctica les millores exigides en les condicions laborals.- Denunciem casos. La Campanya Roba Neta també pressiona a les empreses perquè actuen en casos individuals de violació dels drets laborals. Això es realitza a través del nostre sistema d'accions urgents. Amb aquest sistema, rebem, comprovem, divulguem i realitzem un seguiment en casos de peticions d'assistència com a conseqüència de la violació de drets laborals. Les peticions a les quals donem difusió i seguiment són les que provenen dels propis treballadors i treballadores, els qui s'exposen a perdre el seu treball i arrisquen la seua seguretat.","Explanation":"https://ropalimpia.org/","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://ropalimpia.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10902,"Name":"Educació mediambiental: activitats per a conéixer els nostres Parcs Naturals","Url":"http://xarxajove.info/programes/educacio-mediambiental-activitats-per-a-coneixer-els-nostres-parcs-naturals/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11789,"Name":"Àrea Joventut La Pobla Llarga","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-la-pobla-llarga/","Icon":"/media/txsjmkx4/cij-la-pobla-llarga.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6611,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5703,"Name":"Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":5703,"Name":"Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari: Dilluns, dimecres i dijous, d’11:00 a 13:30 h, i de dilluns a dijous, de 16:00 a 20:00 h. Cap de setmana: Divendres, dissabte i diumenge, de 17:00 a 21:00 h.","Requirements":"","Tags":["Casa de la Joventut Pobla Llarga","CIJ La Pobla Llarga","Joventut","Regidoria de Joventut","Ajuntament de La Pobla Llarga"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi. - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació. - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure. - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal. - Fomentar l'associaconisme juvenil.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962590714.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@lapoblallarga.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11791,"Name":"Àrea Joventut Manuel","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-manuel/","Icon":"/media/2ptnkow4/sij-manuel.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6582,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Manuel","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5692,"Name":"Ajuntament de Manuel","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":5692,"Name":"Ajuntament de Manuel","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari: Matins: Dimecres i divendres (*els divendres alterns, un matí i una vesprada). Vesprades: Dilluns, dimarts, dijous i divendres.","Requirements":"","Tags":["CIJ Manuel","Joventut","Regidoria de Joventut","Ajuntament de Manuel"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi. - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació. - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure. - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal. - Fomentar l'associaconisme juvenil.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962235491.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manuel_ciju@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11931,"Name":"Àrea Joventut Càrcer","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-carcer/","Icon":"/media/lcad5nxz/ajuntament-carcer.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6653,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Càrcer","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5678,"Name":"Ajuntament de Càrcer","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":5678,"Name":"Ajuntament de Càrcer","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 15:00 h.","Requirements":"","Tags":["PIJ de Càrcer","Càrcer","Ajuntament de Càrcer","Regidoria de Joventut"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi. - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació. - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure. - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal. - Fomentar el voluntariat i l'associaconisme juvenil.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962580016.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"639759730.","Fax":null,"Email":"rosa_serrano@carcer.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11932,"Name":"Àrea Joventut Gavarda","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-gavarda/","Icon":"/media/tqbfiipp/pij-gavarda.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6631,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Gavarda","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5688,"Name":"Ajuntament de Gavarda","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":5688,"Name":"Ajuntament de Gavarda","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari: De dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 h.","Requirements":"","Tags":["PIJ de Gavarda","Gavarda","Ajuntament de Gavarda","Regidoria de Joventut"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi. - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació. - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure. - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal. - Fomentar el voluntariat i l'associaconisme juvenil.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962594165.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652501295.","Fax":null,"Email":"smtormo@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12577,"Name":"Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Baixa","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-baixa/","Icon":"/media/fozlfwzh/joventut.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":12537,"Name":"Seu de la Mancomunitat de la Ribera baixa","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"7000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 h a 15:00 h","Requirements":"","Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Goal":"El departament de Joventut te com a objectiu assolir les següents funcions: COORDINACIÓ per al disseny i implementació de polítiques de joventut. PROMOCIÓ en l’àmbit de la mancomunitat i en els municipis que la integren, dels següents programes:1. Pla Jove. Assessorar i col·laborar en l’elaboració de plans locals i elaborar el pla comarcal de joventut.2. Educació en la participació.3. Consells de joventut. Donar suport als consells locals, o a les associacions o grups de joves per a la creació de consells.4. Oci educatiu.5. Voluntariat. Col·laboració amb les entitats de voluntariat dels municipis compresos en l’àrea geogràfica per a la promoció del voluntariat.6. Educació en valors. Campanyes de sensibilització i educació en valors utilitzant els recursos que puguin oferir l’IVAJ i altres administracions i entitats, especialment les de l’àmbit local.7. Carnet Jove. Promoure el coneixement i adhesió i facilitar l’accés de la població jove.8. Bones pràctiques. Detecció i difusió de bones pràctiques de joventut en l’àmbit local i presentació de bones pràctiques en les convocatòries que realitzi l’IVAJ. INFORMACIÓ sobre activitats i temes d’interès per a les persones joves. ","Project":"","Explanation":"Horari: De dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h. Contacte: 674 609 439 | 96 171 70 07 Ext: 2010 Correu electrònic: joventut@mancomunitatrb.es Tècnica de Joventut: María Martínez Puig","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961717007","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"674609439","Fax":null,"Email":"joventut@mancomunitatrb.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://lariberabaixa.es/joventut/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14048,"Name":"Curs director/a d'activitats temps lliure infantil i juvenil DAT","Url":"http://xarxajove.info/programes/curs-directora-dactivitats-temps-lliure-infantil-i-juvenil-dat/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13923,"Name":"Escola d'Animació Carpe Vitae València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Privada lucrativa","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14301,"Name":"Programa Corresponsals Juvenils de la Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-corresponsals-juvenils-de-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/ejhnvbnd/cartell-corresponsals.jpg","Program":["Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6866,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - Llar Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4526,"Name":"Ajuntament de la Pobla de Vallbona","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Estar empadronat o empadronada  en la Pobla de Vallbona. Estar matriculada o matriculat en qualsevol centre educatiu de la Pobla de Vallbona.","Tags":["Corresponsals Juvenils","Participació","Informació Juvenil"],"Goal":" Descentralitzar la informació facilitant a les persones joves el seu accés. Oferir a la joventut del municipi la possibilitat d’informar els seus companys i companyes i d’aquesta manera afavorir la maduració personal i la participació juvenil, fomentant una educació en valors per aprendre a aprendre, pensar i desenvolupar un esperit crític. Difondre en centres educatius informació generada pel departament de joventut de l’Ajuntament a través de la Llar Jove, així com la informació generada per l’IVAJ. Recollir les inquietuds i preferències de la gent jove en l’àmbit en què es mouen i intentar proporcionar-li la informació sobre eixos assumptes. ","Project":"El programa de corresponsals juvenils pretén formar un grup de joves estudiants que de forma voluntària, informa els i les joves dels seus centres educatius sobre convocatòries, recursos i activitats que puguen ser del seu interés. A més de detectar, recopilar i transmetre al Centre d’Informació Juvenil les demandes i necessitats de la joventut.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20202,"Name":"Al nostre ritme (Villores)","Url":"http://xarxajove.info/programes/al-nostre-ritme-villores/","Icon":"/media/325bdbwo/descarga.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":19186,"Name":"Espai Social Villores","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":20079,"Name":"Associació del còmic (Villores)","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":20079,"Name":"Associació del còmic (Villores)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Activitat cultural","cinema","Desenvolupament rural","Educació en la Participació"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"686762138","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@MostraAl","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":2,"VolunteersWomanFrom30":1}},{"Id":20460,"Name":"Formació Centro 14 Alacant","Url":"http://xarxajove.info/programes/formacio-centro-14-alacant/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6245,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alacant - Centro 14","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["activitats formatives"],"Goal":"Programa de formació del Cij Centro 14","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20490,"Name":"Activitats Oci Educatiu Vall d'Uixó","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-oci-educatiu-vall-duixo/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6900,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó - Oficina d'Informació Juvenil","Url":null},{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4374,"Name":"Ajuntament de la Vall d'Uixó","Url":null},{"Id":16605,"Name":"Regidoria de Joventut Vall d'Uixó","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4374,"Name":"Ajuntament de la Vall d'Uixó","Url":null},{"Id":16605,"Name":"Regidoria de Joventut Vall d'Uixó","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21265,"Name":"Regidoria de Joventut de Sollana (1)","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-joventut-de-sollana-1/","Icon":"/media/txqbpfv4/whatsapp-image-2020-08-03-at-103359.jpeg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6483,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sollana","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#fempoble #sollanapoble"],"Goal":"Benvinguts amics! En aquest espai anem a recollir tots els vostres dubtes i preguntes relacionades amb la politica i la millora del nostre poblet. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961742710","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com/sollanajove/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5040,"Name":"Servicios para la Prevención e Inclusión Social","Url":"http://xarxajove.info/programes/servicios-para-la-prevencion-e-inclusion-social/","Icon":"/media/5gbdoxd3/cartel_itinerarios.jpg","Program":["M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5039,"Name":"Centre social d'Algorfa","Url":null},{"Id":5173,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5174,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Jacarilla","Url":null},{"Id":5165,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Redován","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Estar empadronado-a en los municipios de la Mancomunidad la Vega","Tags":[],"Goal":"Favorecer la inserción socio laboral","Project":"","Explanation":"- Diseño de itinerarios personalizados de inclusión social - Talleres de formación para la mejora de la empleabilidad - Talleres de Habilidades y Competencias Personales - Grupos de apoyo emocional - Intermediación laboral","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"658796856","Fax":null,"Email":"inclusion@mancomunidadlavega.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6149,"Name":"Servei de Participació Ciudadana de Xirivella","Url":"http://xarxajove.info/programes/servei-de-participacio-ciudadana-de-xirivella/","Icon":"/media/n1bluebn/xiriparticipacion.png","Program":["Voluntariat","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6132,"Name":"Centre Cívic Ernest Lluch. Xirivella","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Matins: de dilluns a divendres Vesprades: dilluns i dijous  ","Requirements":"","Tags":["#Associa'tXirivella","#Xirivella","#XirivellaJove","#participacio","#joves","#joventut","#associacions","#conselldebarri","#ciutadania"],"Goal":"Desarrollo de las acciones de fomento del asociacionismo impulsadas desde la concejalía de Participación Ciudadana","Project":" consejos de barrio asociacionismo ","Explanation":"Consultes presencials, acudint al Centre Cívic Ernest Lluch (c/Montealegre, 6), de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i dijous de 17 a 19h","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963135050extensió3303.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"participacio@xirivella.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.xirivella.es/lajuntament/participacion-ciudadana-2/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7580,"Name":"Àrea de Cultura Carcaixent","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-de-cultura-carcaixent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","Més de 29","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962457624","PhoneAlternate":"962432402","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura@carcaixent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7743,"Name":"PINEO - Creu Roja Joventut","Url":"http://xarxajove.info/programes/pineo-creu-roja-joventut/","Icon":"/media/qfpbzbyo/baixa.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7739,"Name":"Espai El Groc Forcall","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Quinzenal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"La temporalització es gestiona entre el personal de PINEO conjuntament amb l'Ajuntament i les destinatàries.  Activitats realitzades per les vesprades de 17:00 a 19:00 hores ","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"És un projecte de foment de la participació infantil i juvenil en iniciatives de la Creu Roja, que s'adreça principalment a menors d'entre vuit i quinze anys. Pineo és un espai de participació socioeducativa en el qual d'una manera progressiva i tutelada amb un itinerari lúdic-educatiu es potencia la millora de les seves habilitats socials i l'educació en valors, a més de promoure la salut i la dimensió mediambiental.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8341,"Name":"Programa Municipal de Voluntariat per Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-municipal-de-voluntariat-per-onda/","Icon":"/media/a4jfxolr/voluntariat-per-onda.png","Program":["Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6788,"Name":"Local d'Associacions La Safona. Onda","Url":null},{"Id":8344,"Name":"Oficina de Voluntariat d'Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["voluntariat","onda","participación activa","inclusión","tipos de voluntariado","social","educatiu","oci","protecció civil","esportiu","sociosanitari","comunitari","cultural"],"Goal":"La societat ondense sempre ha treballat de forma desinteressada en pro d'una societat més justa a través del seu teixit associatiu. Les molt variades pràctiques de voluntariat posen de manifest aquesta riquesa participativa i la necessitat de polítiques públiques que les potencien, on estiguen inclosos tots els actors socials de l'àrea de voluntariat.Tenint en compte la importància de l'acció voluntària i amb l'objectiu de promoure l'acció social dels i les ondenses potenciant i ampliant la xarxa existent, l'Ajuntament d'Onda activa aquest ambiciós programa municipal de voluntariat com a eina capaç de canalitzar i estimular aqueixa consciència solidària entre els nostres conciutadans. Unim les nostres forces en un projecte comú, la solidaritat d'un poble, VOLUNTARIAT PER ONDA.","Project":"","Explanation":"VOLUNTARIAT SOCIAL: Intervenció directa en les persones i la realitat social enfront de situacions de vulneració, privació o falta de drets o oportunitats per a aconseguir una millor qualitat de vida i una major cohesió i justícia social.-Programa d'acompanyament: acompanyament de majors, suport documental (a immigrants, víctimes de violència de gènere, absentisme escolar, mesures judicials al mig obert, etc.)-Programa d'acció social: voluntariat en el Centre de Dia municipal, campanyes de sensibilització social, projectes d'acció social, reflexologia, *reiki, informàtica per a majors, etc. VOLUNTARIAT AMBIENTAL:Accions de protecció i recuperació de la naturalesa, d'educació i sensibilització mediambiental, protecció dels animals i uns altres que contribuïsquen a protegir, conservar i millorar el medi ambient.-Programa de conservació ambiental: cura de camins i sendes, identificació de zones d'abocament, etc.-Programa d'educació ambiental ECOEDUCANDO: campanyes de sensibilització, xarrades informatives, activitats amb escolars, etc.-Onda en ruta: excursions informatives guiades, espeleologia, etc. VOLUNTARIAT CULTURAL: Promou i defensa el dret d'accés a la cultura i, en particular, la integració cultural de totes les persones, la promoció i protecció de la identitat cultural, la defensa i salvaguarda del patrimoni cultural i la participació en la vida cultural de la comunitat. -Cultura per a tots: acompanyament de persones amb discapacitat (mobilitat reduïda, ceguesa, sordesa...), col·laboració i suport en activitats culturals, etc.-Difonem la biblioteca: servei de \"Biblioteca a casa\", campanyes de promoció de la lectura, suport a la lectura, etc.-La biblioteca, la teua escola: cursos de lectoescriptura, cursos d'alfabetització informacional, etc. -Records d'Onda: creació i transcripció d'un fons sonor amb entrevistes a gent del poble i especialistes.-La biblioteca ix a llegir: servei de lectura individual/col·lectiva a domicili o en centres/espais específics del municipi.Onda i el seu patrimoni: acompanyament durant les visites als diferents museus de la nostra població. VOLUNTARIAT DEPORTIU:Contribueix a la cohesió ciutadana i social sumant els valors propis del voluntariat a aquells altres inherents a l'esport. És una aposta decidida per fomentar la dimensió comunitària en el desenvolupament de la pràctica esportiva en qualsevol de les seues manifestacions.-Esport actiu: suport en activitats esportives (zones de pas, senyalització, avituallaments, repartiment de dorsals, etc.).-Esport, joc i tradició: activitats d'oci i temps lliure dirigides a fomentar l'esport i donar a conéixer els jocs tradicionals de la nostra comunitat. VOLUNTARIAT EDUCATIU: Acció solidària planificada i integrada en el sistema i la comunitat educativa per a millorar les possibilitats de realització d'activitats extraescolars i complementàries, i contribuir així a l'enriquiment de l'educació amb recursos vinculats als escolars.Educant en seguretat: col·laborar en la seguretat viària en els horaris d'entrada i eixida dels centres; fomentar i col·laborar en campanyes d'educació viària per a escolars, etc.Aprén a aprendre: escola de pares, cursos de cuina, lectoescriptura (majors, immigrants...), informàtica, *LUDITEMPO: aprenem jugant, etc. VOLUNTARIAT SOCIOSANITARIO:Intervenció en els aspectes físic, psicològic i social mitjançant l'educació sanitària. Ofereix suport i orientació a les famílies i a l'entorn més pròxim dels majors i millora les condicions de vida dels nostres veïns.Educant en salut: programes d'envelliment actiu, tallers de memòria, mobilitat funcional, campanyes/cursos d'educació per a la salut, etc. VOLUNTARIAT DE OCI I TEMPS LLIURE:Activitats que fomenten el desenvolupament social del municipi i el creixement personal i grupal com a veïns. Impulsen en les persones habilitats, competències, aptituds i actituds que afavorisquen la solidaritat i la inclusió, i aconseguisquen el compromís, la participació i la implicació social.Festes i tradicions: col·laboració en els diversos actes tradicionals de la nostra població.Onda i el seu llegat: suport en activitats que donen a conéixer el nostre llegat cultural (Fira de San Miguel, Fira medieval, campanyes/cursos sobre el centre històric d'Onda, ambientació temàtica i embelliment de la zona...). VOLUNTARIAT COMUNITARI:Promou la participació amb un major poder de decisió i iniciativa, dirigida a resoldre els problemes i exigir més qualitat de vida en els espais vitals més pròxims. Vertebra una societat solidària, activa, crítica, compromesa i corresponsable.Onda participa: grups de discussió, cursos d'economia domèstica, xarrades informatives sobre temes d'interés social, econòmic i productiu (factures, telefonia, delinqüència, colps de calor...), tutories per a nous emprenedors (economia, màrqueting, etc.). VOLUNTARIAT DE PROTECCIÓ CIVIL: Col·labora regularment en la gestió de les emergències, en les actuacions que es determinen pel Sistema nacional de Protecció Civil, sense perjudici del deure dels ciutadans en els casos de risc greu, catàstrofe o calamitat pública, com a expressió i mig eficaç de participació ciutadana en la resposta social a aquests fenòmens, en els termes que establisquen les normes aplicables.","Improvements":"se ha elaborat una guia del voluntariat a on estan contemplats tots els programes de voluntariat que se estan duent a terme en el municipi d'onda amb els seus objectius i totes les associacions amb les cuals es pot col.laborar. http://www.onda.es/ond/uploaded/AreasMunicipales/Voluntariado/castellano.pdf    ","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964601422","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ananavarro@onda.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.onda.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8683,"Name":"Voluntariat El Campello","Url":"http://xarxajove.info/programes/voluntariat-el-campello/","Icon":"/media/qozchg0t/voluntariat-el-campello-2.jpg","Program":["Voluntariat"],"Centers":[{"Id":8023,"Name":"Centre Social El Barranquet. El Campello","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9279,"Name":"Parc Natural Penyal d'Ifac - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-penyal-difac-centre-visitants/","Icon":"/media/giadb5oa/layout_icon.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9251,"Name":"Parc Natural del Penyal d'Ifach. Calp","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Li corresponen les funcions d'informació sobre activitats d'estudi de la flora, fauna de la zona, i també sobre el viver didàctic.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965837596","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"679195912","Fax":null,"Email":"ifac_cma@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-penyal-d-ifac","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9301,"Name":"Area Joventut Altea","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-altea/","Icon":"/media/ailjx2qk/logo-joventut-horitzontal-gran.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3658,"Name":"Centre Cultural Juvenil d'Altea","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció a la ciutatania de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"El objectiu general de l'àrea de joventut de l'Ajuntament d'Altea és implantar polítiques de joventut per a  fomentar la participació dels i les joves del municipi, empoderar-los i dotar-los dels recursos necessaris.","Project":"En el.laboració el I Pla de Joventut del municipi","Explanation":"El área de Joventut disposa del Centre Cultural Juvenil i la gestió de la Finca Santa Bárbara (Altea la Vella)","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965841334","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@altea.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9545,"Name":"Parc Natural El Fondo. Centre de Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-el-fondo-centre-de-visitants/","Icon":"/media/xyyempvn/pn-el-fondo-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9542,"Name":"Parc Natural del Fondo. Crevillent i Elx","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Centre de Visitants \"Finca El Rincón\"De dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dissabtes de 12:30 a 14 hores Diumenges i festius de 9 a 14 hores   Itinerari ornitològic (ruta roja) NOMÉS  visites concertades Dissabtes: entrada a las 8:30h i eixida a las 11:30hLa resta d'itineraris poden ser visitats durant tot el dia independentment de que el centre de visitants esté tancat.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966678515","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_elhondo@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-el-fondo/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9622,"Name":"Parc Natural Font Roja. Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-font-roja-centre-visitants/","Icon":"/media/gyihqgh3/pn-font-roja-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9617,"Name":"Parc Natural de la Font Roja. Alcoi","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció al públic*: De Dilluns a Diumenge i festius: de 9:30 a 14:00 hs.   *Ocasionalment el Centre de Visitants podrà estar tancat a causa de la realització d'alguna activitat exterior per part del personal del parc. Disculpeu les molèsties. ","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Hi ha disponible material divers sobre els valors ambientals i culturals del Parc: panells temàtics, un xicotet jardí botànic, audiovisuals, exposicions fotogràfiques, maquetes, mostres biològiques, fòssils etc.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965337620","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_fontroja@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-font-roja/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":9,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9908,"Name":"Parc Natural El Montgó - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-el-montgo-centre-visitants/","Icon":"/media/hvonjlur/pn-el-montgo-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9861,"Name":"Parc Natutral El Montgó. Dénia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció al públic: de 09.00 a 14.00 h, dilluns, dimecres i divendres; resta de díes previa cita telefónica. Diumenges tancat","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"En aquest centre es troba ubicada una exposició accessible, amb informació sobre els ecosistemes del Montgó i de la Reserva Natural dels Fons Marins del Cap de Sant Antoni, rutes principals, usos tradicionals i ofertes d'activitats destinades als visitants del parc natural. L'exposició disposa d'audioguies en 5 idiomes que faciliten la visita guiada a usuaris de diferents nacionalitats.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966467155","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"679196461","Fax":null,"Email":"parque_montgo@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-el-montgo/centro-de-interpretacion","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9940,"Name":"Parc Natural Marjal de Pego-Oliva - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-marjal-de-pego-oliva-centre-visitants/","Icon":"/media/44fffszq/pn-marjal-pego-oliva-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9921,"Name":"Parc Natural Marjal de Pego - Oliva","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Prèvia cita telefònica.Telefònicament: Dimarts a Divendres de 9.00 a 14.00 h.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"679195227","Fax":null,"Email":"parque_pegooliva@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-marjal-de-pego-oliva/oficina-del-parque","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":7,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9954,"Name":"Parc Natural Llacunes de la Mata-Torrevieja - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-llacunes-de-la-mata-torrevieja-centre-visitants/","Icon":"/media/op0bvap4/pn-lagunas-mata-torrevieja-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9950,"Name":"Parc Natural Llacunes de la Mata i Torrevieja","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció a les visites De 9:30h a 14:00h  (de dilluns a divendres) De 9:00h a 13:00h (dissabtes, diumenges i festius) ","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965721650","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_lamata@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-lagunas-de-la-mata-torrevieja/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10024,"Name":"Parc Natural Serra de Mariola - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-serra-de-mariola-centre-visitants/","Icon":"/media/mfqaewgd/pn-serra-mariola-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":10019,"Name":"Parc Natural Serra de Mariola","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció al públic:· De dilluns a divendres: de 8.30 a 14.30 hores. · Caps de setmana i festius: de 9.00 a 14.00 hores.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965937961","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"679195215","Fax":null,"Email":"serra_mariola@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-serra-de-mariola/centro-de-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10072,"Name":"Parc Natural Salines de Santa Pola - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-salines-de-santa-pola-centre-visitants/","Icon":"/media/jx1p4d0s/pn-salines-santa-pola-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":10065,"Name":"Parc Natural Salines de Santa Pola","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció a les visites:   Dilluns a diumentge: de  9.00 a 14.00 h.   Festius: de  9.00 a 14.00 h.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965938590","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_santapola@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-salines-de-santa-pola/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10975,"Name":"Regidoria de deportes San Vicente del raspeig","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-deportes-san-vicente-del-raspeig/","Icon":"/media/1yeeb4rv/indice.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3500,"Name":"Ciutat esportiva de Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horario: Oficinas y Registro:Lunes a Viernes: 09:00 a 14:00 horasCalle Calpe, 2","Requirements":"","Tags":["deporte","oci","Activitat esportiva"],"Goal":"","Project":"Eventos Deportivos","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966373459","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.raspeig.es/pagina/eventos-deportivos/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12386,"Name":"Programa Erasmus Plus Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-erasmus-plus-alaquas/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":10199,"Name":"Departament Joventut El Passatge. Alaquàs","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12409,"Name":"Parc Natural CV. Centre de Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-cv-centre-de-visitants/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9542,"Name":"Parc Natural del Fondo. Crevillent i Elx","Url":null},{"Id":9251,"Name":"Parc Natural del Penyal d'Ifach. Calp","Url":null},{"Id":9617,"Name":"Parc Natural de la Font Roja. Alcoi","Url":null},{"Id":9861,"Name":"Parc Natutral El Montgó. Dénia","Url":null},{"Id":9921,"Name":"Parc Natural Marjal de Pego - Oliva","Url":null},{"Id":9950,"Name":"Parc Natural Llacunes de la Mata i Torrevieja","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966678515","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_elhondo@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-el-fondo/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12541,"Name":"Departament d'Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-digualtat-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-baixa/","Icon":"/media/zxabdgnd/igualtat-4081.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":12537,"Name":"Seu de la Mancomunitat de la Ribera baixa","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"10","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"6000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 h a 15:00 h","Requirements":"","Tags":["#LaRiberaAmbLaIgualtat"],"Goal":"Entre els principals objectius del servei d’igualtat, es troben els següents: – Treballar de forma coordinada en l’avaluació, programació, i desenvolupament d’intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes – Aplicar estratègies i tècniques d’intervenció social – Detectar situacions de risc de discriminació per raó de sexe – Potenciar la participació social de les dones ","Project":"Àrea 1. Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals: – Avaluar, dissenyar i impulsar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals de forma transversal. – Assessorar sobre la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d’igualtat entre dones i homes. – Ús de llenguatge inclusiu en l’àmbit administratiu municipal en els documents i comunicacions, i la seua extensió a altres àmbits socials, culturals i artístics. – Elaboració i anàlisi de dades estadístiques amb perspectiva de gènere. – Assessorament, elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat municipals i/o de la mancomunitat. Àrea 2. Informació i assessorament a les dones: – Atenció personalitzada a dones sobre recursos, serveis, formació, orientació soci-laboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre dones i homes. – Informar i assessorar les dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial i/o autònoma. – Dissenyar accions per a fomentar l’associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les associacions. – Realitzar accions de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, en coordinació amb la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. Àrea 3. Violència de gènere: – Prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat. – Atenció, assessorament i derivació als recursos especialitzats a dones víctimes de Violència de Gènere. – Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local. – Realitzar accions de sensibilització, informació i formació per a prevenció de la violència de gènere i per la Igualtat, en coordinació amb la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones. Àrea 4: Plans d’Igualtat en Empreses: – Assessorar empreses o entitats en l’elaboració i implantació de plans d’igualtat dins de la seua organització laboral. – Elaborar els informes tècnics sobre els plans d’igualtat presentats per a l’obtenció de visat i el segell “*Fent Empresa. *Iguals en *Oportunitats” i les seues respectives avaluacions. ","Explanation":" ➡ Projecte ‘Patis Coeducatius’ ➡ Projecte ‘La Ribera amb la Infància’: tallers d’igualtat per a alumnat de primària i secundària. ➡ Punts Violeta: ‘Saps què significa no?’ ➡ Campanya ‘Per una elecció no sexista de jocs i joguets’ ➡ Exposicions ‘Eminències Valencianes: grans aportacions de les oblidades’ ➡ Jornada ‘Empowegame’, jocs de taula amb perspectiva de gènere. ➡ Servei d’assessorament per a empreses sobre Plans d’Igualtat ➡ Taller de sexualitats i igualtat amb la Psicowoman ➡ Concurs de microrelats ‘Igualtat i diversitat’. ➡ Finalistes del Concurs de microrelats ‘Igualtat i diversitat’. ➡ Servei d’autobús gratuït a la manifestació del 25N. ➡ Taller de Formació en violència de gènere. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"674609439","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"igualtat@mancomunitatrb.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://lariberabaixa.es/igualtat/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13006,"Name":"Informació projectes europeus. Quart de Poblet.","Url":"http://xarxajove.info/programes/informacio-projectes-europeus-quart-de-poblet/","Icon":"/media/xcdltb5x/logoquarteseuropa2.png","Program":["Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":13009,"Name":"Associació AMICS de la biblioteca de la fonteta.","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Hoarari d'atenció dijous, la reta de dies comunicació per email. europa@quartdepoblet.org","Requirements":"","Tags":["Quart de Poblet","Quart és Europa","Informació","Europa","Cos Europeu de Solidaritat","Projectes Solidaris","Cuerpo Europeo de Solidaridad"],"Goal":"","Project":"Quart és EUROPA. Europa Jove   Servei per a les persones joves on conèixer les oportunitats que ofereix Europa   “Europa ofereix moltes possibilitats per a aprendre i desenvolupar les teues competències. A Quart Jove podem ajudar-te a descobrir-les i aprofitar-les. Des de pràctiques formatives o voluntariat, fins a ajuda per a planificar viatges educatius per Europa. Contacta amb nosaltres, parlem de les possibilitats, i després tu decideixes si t'interessa!”.   “Si sou una associació i voleu saber el que pot oferir-vos Europa, vingueu i vos ho contem. Podem ajudar-vos a aconseguir recursos per a les vostres activitats, persones voluntàries d'altres països per a la vostra entitat i fins i tot, activitats internacionals per a la gent de l'associació.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13514,"Name":"Fòrum Jove de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/forum-jove-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/pt3na0kd/8446fd1c-c809-4d7f-bea4-f5f89c64ffa7.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":4340,"Name":"Espai de Creació Jove de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Per la vesprada","Requirements":"Lliure","Tags":["Quart de Poblet","Joves","Informació","Fòrum Jove","Reflexió"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Espai de diàleg entre persones joves i responsables polítics per a parlar del poble que volen. Dirigit a les i els joves actius, associacions i col·lectius jove","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13685,"Name":"Programació cultural comissió la Mata","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-cultural-comissio-la-mata/","Icon":"/media/fplayvvo/83159025_114242743459087_5137884761330548736_n.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13684,"Name":"Espai Polivalent La Mata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":13683,"Name":"Associació cultural La sabatona (La Mata)","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":13683,"Name":"Associació cultural La sabatona (La Mata)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Participació","Activitats Culturals"],"Goal":"- Oferir a la població una oferta cultural de qualitat","Project":"","Explanation":"- Programació anual d'activitats i projectes destinats a tota la població del municipi.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964180001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@comissiolamata","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":20,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13690,"Name":"Programa cultural Ajuntament La Mata","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-cultural-ajuntament-la-mata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13684,"Name":"Espai Polivalent La Mata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4297,"Name":"Ajuntament de la Mata","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964180001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@ajuntamentdelamata.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13933,"Name":"Programa de participació de les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-participacio-de-les-alqueries/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14211,"Name":"Premis i Concursos Universitat de València","Url":"http://xarxajove.info/programes/premis-i-concursos-universitat-de-valencia/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":12994,"Name":"Espai virtual INJUVE","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Concurs","Concurs redacció"],"Goal":"Concursos en diferents modalitats artístiques y d'investigació","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15008,"Name":"Agència d'Igualtat de la Mancomunitat de la Hoya de Buñol Chiva","Url":"http://xarxajove.info/programes/agencia-digualtat-de-la-mancomunitat-de-la-hoya-de-bunol-chiva/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14880,"Name":"Seu Mancomunitat de la Hoya de Buñol-Chiva","Url":null},{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual"],"Goal":"  Orientar i informar en matèria d'igualtat i de prevenció de la violència de gènere.","Project":"La Mancomunitat de la Hoya de Buñol Chiva perteneix a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat de la Generalitat Valenciana.","Explanation":"Aquest servei té com a finalitat oferir als municipis de la comarca un suport tècnic per a la implantació de polítiques actives d’igualtat en l’àmbit municipal, a través de diferents accions.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"aigualdad@mclahoya.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15127,"Name":"Programa Cultura MaCMA","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-cultura-macma/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":15125,"Name":"Espai MaCMA","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16116,"Name":"MBS Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/mbs-jove/","Icon":"/media/w1xbbx2z/logo-mbsj-transparente.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":16115,"Name":"CIJ de Mancomunitat de municipis Bajo Segura","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De 8:00 a 15:00","Requirements":"","Tags":["Agència de Joventut","Servei d'orentció integral juvenil","Servei d'informació juvenil"],"Goal":"Afavorir la qualitat de vida de la població jove en la vida social i cultural a través de la implantació de les polítiques de municipalització de joventut i la creació d'activitats que canalitzen els seus interessos i necessitats","Project":"Pla de Municipalització de les Polítiques Integrals de Joventut","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@mancomunidadbajosegura.com","EmailAlternate":"juventudmayse@gmail.com","Web":null,"Link":"https://mancomunidadbajosegura.com/servicio-de-juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17500,"Name":"Regidoria de Joventut d'Almussafes","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-joventut-dalmussafes/","Icon":"/media/x4qhuj0e/imgdest_joventut_01.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3516,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Almussafes","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Els objectius tenen com a finalitat primordial ser realistes i, com no, conseqüents amb els fins proposats. Amb ells el que es pretén és: Propiciar que es donen les condicions necessàries perquè els joves aconsegueixen més ràpida i fàcilment el seu desenvolupament, autonomia i emancipació personals. Fomentar la integració i participació social dels joves a través de les seues pròpies organitzacions i col·lectius, pal·liant i prevenint les situacions de marginació i desigualtat en les seues oportunitats socials, oferint programes d’actuació que activen la integració en la vida social, cultural… del municipi. Així mateix, sensibilitzar i educar a la joventut en els valors de no discriminació, tolerància i convivència democràtica. Millorar la salut i la qualitat dels joves, realitzant una labor preventiva que afavorisca el desenvolupament personal dels joves. Crear nous recursos materials i socials al servei de la joventut i optimitzar els ja existents. Garantir una estreta coordinació entre tots els organismes existents en la localitat.   L’Àrea de Joventut forma part íntegra de l’administració de l’Ajuntament d’Almussafes. En aquesta es treballa amb els joves i per als joves, i la seva finalitat és la d’aportar tot el necessari per a una adequada integració i promoció d’aquests en la millora de la seua incorporació en la societat, en tots i cadascun dels seus àmbits. D’aquesta manera, ofereix a la ciutadania una sèrie de serveis per millorar la qualitat de vida dels joves.  ","Project":"Des d’aquest punt de vista, el que es pretenen és: Facilitar i escurçar, temporalment, l’adquisició de l’autonomia personal i la inserció social per part dels joves, ampliant les seues possibilitats de formació, d’ocupació i d’accés a la vivenda.Millorar la salut i qualitat de vida, així com l’accés a la cultura. Fer possible una participació social de la joventut que garanteixi el seu major protagonisme i responsabilitat sobre el propi futur, que és el del conjunt de la societat. Promoure i consolidar els valors democràtics de llibertat, igualtat d’oportunitats, convivència pacífica, tolerància i solidaritat. Així mateix, la responsabilitat, l’esforç personal i l’esperit emprenedor que genera i exigeix la societat actual. ","Explanation":"EL JOVE COM A FET GLOBAL: Entendre i conéixer el jove en tota la seua realitat, identificant tots els aspectes que l’afecten en el seu desenvolupament. Aquest principi comporta una coordinació de l’acció que ha de planificar-se amb el conjunt d’institucions que l’afecten. CONCEPTE INTEGRAL DE L’ENTORN: El territori i el seu entorn s’inclou de forma decisiva en la idiosincràsia del col·lectiu juvenil que viu en ell. Actuar sobre aquest de manera que puga afavorir el desenvolupament i la integració dels joves és una tasca indispensable. AVALUACIÓ CONTÍNUA: Que permeta variar o mantindre el rumb de les nostres actuacions a través d’una avaluació crítica, constructiva i continuada. Açò ens permet evitar estancaments i actuar en funció de les necessitats reals. ANÀLISI DE LES PROPOSTES JUVENILS: És important recollir i analitzar les propostes que surten dels propis joves, les associacions, entitats, … CONTINUÏTAT: Aquest pla anual naix amb una vocació de continuïtat, així ho demostren els seus set anys de vida, i ens permet aconseguir els objectius marcats a curt i a llarg termini dins de la política integral de joventut.","Improvements":"Els àmbits d’actuació són els corresponents amb els programes d’intervenció. 1. Formació i educació. 2. Ocupació. 3. Salut i qualitat de vida: Vivenda Medi ambient Forces Armades Esports 4. Cultura i oci, turisme i temps lliure. 5. Participació juvenil.","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961785110","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"almussafes_juv@gva.es/almussafes_cij@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://almussafes.net/departamentos/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18825,"Name":"Programa Feminista MASSMA","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-feminista-massma/","Icon":"/media/rc5fvhbe/club-de-lectura-feminista.jpeg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":18819,"Name":"CLUB DE LECTURA FEMINISTA","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Oci Educatiu","Virtual","Jovesdesdecasa","XarxaJove, MACMA"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18942,"Name":"AULA FORMACIÓ CIJ PORT DE SAGUNT","Url":"http://xarxajove.info/programes/aula-formacio-cij-port-de-sagunt/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"de 9 a 21","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19256,"Name":"Formació mÒn màgic","Url":"http://xarxajove.info/programes/formacio-mon-magic/","Icon":"/media/wjsmjn1s/whatsapp-image-2020-05-26-at-111632.jpeg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":19252,"Name":"Escola mÒn màgic","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Privada lucrativa","Ownership":[{"Id":12504,"Name":"Escola mÓn màgic","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 9:00–16:30 Dissabtes i diumenges tancat","Requirements":"Amb inscripció a través de la nostra pàgina web o a la nostra oficina","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19387,"Name":"Programa d'activitats de l'Espai jove del Puig","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-dactivitats-de-lespai-jove-del-puig/","Icon":"/media/nmxd0qyq/espai-jove-el-puig.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6635,"Name":"Espai Jove del Puig de Santa Maria","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":" Mañanas de lunes a viernes: 9:30 a 14:00 horas. Tardes de lunes a jueves: 16:30 a 19:30 horas. ","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"servei d'informació i Orientació per a joves del Puig informació juvenil aula multimedia Animació sociocultural Voluntariat Europeu Cursos i tallers","Project":"plan juvenil ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"610100767","Fax":null,"Email":"joventud@elpuig.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.elpuig.es/va/page/joventut","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19801,"Name":"Campanyes informatives i de conscienciació. Ribera en Xarxa.","Url":"http://xarxajove.info/programes/campanyes-informatives-i-de-conscienciacio-ribera-en-xarxa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5717,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alzira","Url":null},{"Id":6435,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benifaió","Url":null},{"Id":7641,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Carcaixent - Casal Jove","Url":null},{"Id":6653,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Càrcer","Url":null},{"Id":6611,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null},{"Id":8123,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Montserrat","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Ribera en Xarxa","Alzira","Benifaió","Carcaixent","Càrcer","La Pobla Llarga","Montserrat"],"Goal":"Informar i conscienciar a la població jove de la comarca sobre temes rellevants i d'actualitat. Últimes campanyes: - Assetjament escolar  - Medi Ambient - Drets LGTBI - Mesures de seguretat sanitàries","Project":"Conveni intermunicipal Ribera en Xarxa.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"riberaenxarxa@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19830,"Name":"Records Vius","Url":"http://xarxajove.info/programes/records-vius/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":19186,"Name":"Espai Social Villores","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":19828,"Name":"Associació Cultural- L'Espardenya (Villores)","Url":null},{"Id":20078,"Name":"Comissió de festes Villores","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","recordsvius","entornrural","joventutelsports"],"Goal":"Amb aquest projecte es busca rescatar històries dels pobles de la comarca dels Ports i transformar-les en peces audiovisuals de ficció amb aquesta base de realitat. Amb això busquem mantindre viva la memòria dels nostres pobles d’una manera diferent al clàssic format documental, per tal d’arribar a tot tipus de públic.","Project":"Records vius és un projecte audiovisual que pretén representar amb històries de ficció anècdotes i vivències d'abans i d'ara dels nostres pobles. Records Vius naix de joves de la comarca dels Ports amb interés pel món audiovisual i amb molta estima per aquesta terra.","Explanation":"El procés de documentació és col·laboratiu, a través de les xarxes socials o de les converses entre amics i familiars busquem històries i anècdotes de totes les èpoques i temàtiques que seran la base del projecte.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"658442890","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@recordsvius","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":1,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":3,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19996,"Name":"Premis Mashumano","Url":"http://xarxajove.info/programes/premis-mashumano/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Iniciativa que preten fomentar i recolçcar el talent socialmente responsable en las persones joves.","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20621,"Name":"La Llar Jove educa en valors - La Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/la-llar-jove-educa-en-valors-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/z1hn2mkn/la-llar-jove-educa-en-valors-1.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6866,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - Llar Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["La llar jove educa en valors","M'importa educar en valors","Participació","Oci Educatiu","Llar Jove Pobla de Vallbona","Campanyes de sensibilització","Informació Juvenil","Voluntariat"],"Goal":"Propiciar que les persones joves busquen la seua pròpia manera de donar contingut a paraules com la igualtat, solidaritat, respecte, llibertat o humanitat, perquè no quedes buides i d'aquesta manera, poder generar xicotets canvis, però reals.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962763101","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"664431486","Fax":null,"Email":"joventut@lapobladevallbona.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20717,"Name":"Proyecte Activitats Baronia Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/proyecte-activitats-baronia-jove/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":20640,"Name":"Baronia Joven","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["baroniajoven"],"Goal":"- Crear espais en els municipis - Motivar i augmentar l'autoestima enfortint als joves - Fomentar l'oci educatiu- Fomentar l'oci alternatiu- Difusión de las actividades","Project":"Es plantegen una sèrie activitats per a joves de la mancomunitat","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"600509789","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.labaronia@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21075,"Name":"Regidoria de Joventut i Educació d'Albalat de la Ribera","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-joventut-i-educacio-dalbalat-de-la-ribera/","Icon":"/media/mwwbqsoz/escut_oficial_albalat_de_la_ribera.svg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5526,"Name":"Casal Jove d'Albalat de la Ribera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Regidoria de Joventut i Educació d'Albalat de la Ribera.","Tags":["#AlbalatdelaRibera","#joventutalbalatdelaribera"],"Goal":"Regidoria de Joventut i Educació d'Albalat de la Ribera.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962490500","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"aribera_arx@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.albalatdelaribera.es/portada","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12024,"Name":"NOVA RURALITAT - La joventut en les zones rurals valencianes.","Url":"http://xarxajove.info/programes/nova-ruralitat-la-joventut-en-les-zones-rurals-valencianes/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":11994,"Name":"NOVA RURALITAT","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":11993,"Name":"NOVA RURALITAT","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[{"Id":11993,"Name":"NOVA RURALITAT","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2016-01-04","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#ruralitat","#despoblament","#joventut rural"],"Goal":"Que les/els joves puguen triar quedar-se als pobles, tornar, vindre, incorporar-se… Que es pugue triar realment viure als pobles o a la ciutat. Revertir la situació de despoblament en les zones rurals del País Valencià  ","Project":"Anàlisi de la crisi poblacional que afecta la nostra ruralitat,  amb la participació en l’elaboració de totes les persones d’aquestes comarques, identificades personalment i biogràficament amb la Nova Ruralitat.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://novaruralitat.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":3678,"Name":"EUROALTEA (Oficina de Projectes Europeus d'Altea)","Url":"http://xarxajove.info/programes/httpseuroalteaeu/","Icon":"/media/uewpi1ub/euro-altea.jpg","Program":["Voluntariat","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3656,"Name":"Biblioteca pública municipal / Casa de Cultura d'Altea","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Més de 29","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"5000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 a 14:00.","Requirements":"Segons el projecte o programa a què vulguen accedir, els participants deuran reunir una sèrie de requisits, establits al mateix programa.","Tags":["Altea","Ajuntament d'Altea","Euroaltea","Projectes europeus","Europa","Erasmus+","Eurodysea","ESC","Internacional"],"Goal":"L'objectiu de l'Oficina EUROALTEA és oferir projectes interculturals als joves alteans, on puguen adquirir una sèrie de valors, coneixements, experiències i formació.","Project":"ERASMUS + KA1: És un programa dins del qual s'han aprovat gran quantitat de projectes marcats dins de l'àmbit de la joventut. Els diferents projectes han tingut un contingut molt diferent (medi ambient, salut, teatre, esport, educació, violència de gènere, igualtat, etc.). EURODYSEA: Programa d'intercanvi de les Assemblees d'Europa. Són pràctiques de 3 a 6 mesos a l'estranger. ESC: Programa per a crear oportunitats per als joves, perquè treballen com a voluntaris o col·laboren en projectes en altre país, amb una durada de 2 mesos a un any.","Explanation":"L'objectiu que es persegueix és estimular i motivar la participació d'Altea a nivell institucional, empresarial, ciutadania, etc. en les diferents activitats finançades per la Unió Europea. L'Ajuntament d'Altea realitza una aposta decidida per l'Oficina de Projectes Europeus com a element dinamitzador que facilite el coneixement i la participació en els projectes europeus. Es pretén desenvolupar en Altea un espai innovador que fomente el talent, les oportunitats i la qualitat de vida a l'entorn urbà.","Improvements":"Apropar als joves des de l'àrea de la joventut tota la informació al voltant dels Projectes i Programes Europeus als quals tenen possibilitat d'accedir. Treballar de manera transversal i en equip. Crear moments d'unió entre els joves que han participat en els programes, perquè transmeten ells mateixos a la resta de joves les seues experiències i vivències.","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965842853","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"661796563","Fax":null,"Email":"europa@altea.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.euroaltea.eu","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6998,"Name":"Creu Roja \"Plan Joventut i Participació Infantil i Juvenil (Pineo)\" a Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/creu-roja-plan-joventut-i-participacio-infantil-i-juvenil-pineo-a-onda/","Icon":"/media/o1al1sfj/creu-roja.jpg","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6788,"Name":"Local d'Associacions La Safona. Onda","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"12","Ages":["12-17","18-23","24-29","Menys de 12","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"  Educació per al Desenvolupament i Cooperació Internacional.  -Promoció i Educació per a la Salut. - Educació Ambiental i Sostenibilitat. - Participació. -Intervenció i Inclusió Social. - Perspectiva de Gènere i Coeducació.","Project":"PINEO","Explanation":"L'objectiu general del projecte és oferir un itinerari lúdic-educatiu per a xiquets, xiquetes, adolescents i joves que mostren interés a ser agents de transformació social en el seu entorn, a través de Creu Roja Joventut. Els objectius específics del projecte es podrien resumir de la següent manera: -Educar en perspectiva de gènere i respecte a la diversitat sexual. - Promoure una rutina de consum de recursos energètics responsable amb el Medi Ambient. - Proposar una gestió autònoma de la transformació de la realitat més propera. -Crear recursos per al foment de consums responsables i una correcta salut sexual i afectiva. - Afavorir una correcta educació per a la salut i uns hàbits de vida saludables. -Desenvolupar una actitud crítica en front a la realitat que ens envolta. - Fomentar la participació activa mitjançant el joc i els tallers lúdics i educatius. - Inculcar valors respectuosos amb el medi ambient i les cultures amb les que convivim.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964604510","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"onda@cruzroja.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/ondacr/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":1,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":4,"VolunteersWomanFrom30":3}},{"Id":9505,"Name":"Promoció de la Igualtat, Calp","Url":"http://xarxajove.info/programes/promocio-de-la-igualtat-calp/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"La promoció de la igualtat real i efectiva de dones i homes a partir de la ruptura d'estereotips de gènere amb la finalitat d'avançar cap a una societat més equitativa.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965835111","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"igualtat@ajcalp.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":3379,"Name":"Un Estiu Diferent a Quart de Poblet 2019","Url":"http://xarxajove.info/programes/un-estiu-diferent-a-quart-de-poblet-2019/","Icon":"/media/l2zdakbf/un_estiu_diferent_infancia_2019.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-07-01","DateEnd":"2019-08-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Estiu 2019","Informació","Oci Educatiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961531459","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@quartdepoblet.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.quartjove.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12117,"Name":"Educació en la Participació. Centres Juvenils de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/educacio-en-la-participacio-centres-juvenils-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/o2ybczow/logotiposcasas-generico.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5975,"Name":"Centre Juvenil Barranquet. Quart de Poblet","Url":null},{"Id":4928,"Name":"Centre Juvenil La Cebollera. Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":5968,"Name":"Federació Valenciana de Cases de Joventut","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-30","Schedule":"Per les vesprades, i alguns caps de setmanes.","Requirements":"Fer-se soci o sòcia, i tindre l'edat.","Tags":["Cases de Joventut","Centre Juvenil","Escola de Participació","Educació en la Participació","Oci Educatiu","Adolescents","Joves"],"Goal":"","Project":"La Centre Juvenil és un espai per a joves de 12 a 17 anys, on ens trobem i posem en comú les nostres inquietuds, un espai de diàleg, d’expressió, d’aprenentatge. Aprenem a crear, ens organitzem i fem teatre, cuina, dansa, escriptura, viatges, manualitats, jocs,… A més defensem els nostres drets socials i ens impliquem en la solució dels problemes que tenim al nostre voltant! La gent jove tenim moltes idees, només necessitem l’espai adequat, i confiança per fer-les realitat.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"barranquet@casesdejoves.org","EmailAlternate":"cebollera@casesdejoves.org","Web":null,"Link":"http://lafederacio.org/entitats/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16517,"Name":"Corresponsals Juvenils de la Safor","Url":"http://xarxajove.info/programes/corresponsals-juvenils-de-la-safor/","Icon":"/media/gm3n0wsz/corresponsals-19-20.jpg","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":14473,"Name":"Mancomunitat de Municipis de la Safor","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"10","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"10","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-05","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#safor #mancosafor #mancomunitatdelasafor #corresponsalsvalldelasafor #corresponsalsjoanfuster #corresponsalssafor"],"Goal":"Fomentar la participació juvenil dins els centres educatius i amb això millorar la convivència.","Project":"Forma part del programa d'Alumant Actiu, que a la vegada forma part del programa 19/20 del Departament de Joventut de la Mancomunitat de Municipis de la Safor","Explanation":"Xarxa comarcal d'alumnes dels centres educatius públics de la Safor amb una funció de connectar el recursos juvenils de la comarca amb el centre educatiu i a l'inversa.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"600513738","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"mancsafor_joventut@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5965,"Name":"Projecte Trèvol Vall d'Albaida","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-trevol-vall-dalbaida/","Icon":"/media/ua0h1lax/banner-1000x500-trevol.png","Program":["Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"200","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"500","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-09-01","Schedule":"de diluns a divendres i caps de setmana","Requirements":"tenir alguna necessitat especial","Tags":["discapacitat","voluntariat","inclusió"],"Goal":"- ajudar a aquelles persones que tenen necessitats especials per integrar-se en la societat.","Project":"joventut no en forma part, però si que col.laboren quan fem jornades o xerrades per a joves","Explanation":"servicis de fisioterapia, residencias, logopedia, estimulacion temprana, ocio y tiempo libre, ocupacion i integracion laboral, assesoramiento en problemas de conducta, etc..","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962910914","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"trevol@trevol.org","EmailAlternate":"trevol@mancovall.com","Web":null,"Link":"http://trevolintegra.com/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7228,"Name":"Oci educatiu- Espai Jove Alfafar","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-educatiu-espai-jove-alfafar/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4567,"Name":"CIJ - Espai Jove d'Alfafar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Horari del programa d' oci educatiu: hivern: vesprades entre setmana, caps de setmana  estiu:matí, vesprades i caps de setmana","Requirements":"","Tags":["#OciEducatiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963182438","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@alfafar.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.alfafar.com/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12395,"Name":"Programa alumnat actiu d'Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-alumnat-actiu-dalaquas/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":10199,"Name":"Departament Joventut El Passatge. Alaquàs","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"85","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Alumnat Actiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":50,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":35,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18921,"Name":"Activitat Cultural Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitat-cultural-quart-de-poblet/","Icon":"/media/uycophgu/quart-es-cultura.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":18914,"Name":"Centre Cultural El Casino. Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-03","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Segons activitat.","Requirements":"Segons activitat.","Tags":["Quart de Poblet","Cultura","Activitats"],"Goal":"Fer arribar i fomentar la cultura en les seues diferents branques a totes les persones joves.","Project":"Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Quart de Poblet","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14750,"Name":"Projecte d'Esplai Sabadacasal les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-desplai-sabadacasal-les-alqueries/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":10748,"Name":"Associació d'Esplais de Castelló. AECAS","Url":null},{"Id":10747,"Name":"Esplai Sabadacasal. Les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"15","Ages":["Menys de 12","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-28","DateEnd":"2020-06-20","Schedule":"","Requirements":"pagar quota trimestal de soci","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14701,"Name":"Corresponsals a l'institut ( I.E.S Vilafranca)","Url":"http://xarxajove.info/programes/corresponsals-a-linstitut-ies-vilafranca/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":5144,"Name":"IES de Vilafranca. Vilafranca","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Users":"18","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-06-26","Schedule":"Horari del Punt d'Informació Juvenil  Dimecres de 11:00 a 12:00 ","Requirements":"","Tags":["Corresponsals Juvenils","Educació en la Participació","Oci Educatiu","iesvilafranca","Informació Juvenil"],"Goal":"Generar un espai de propostes i participació als instituts. Traslladar informació d'interès per al jovent adolescent Recollir necessitats i interessos del col.lectiu Oferir ferramentes per desenvolupar projectes i generar noves propostes d'oci al seu municipi i comarca Construir noves xarxes de treball entre les persones joves ","Project":"Corresponsals a l'institut  està format per un conjunt d'alumnes voluntàries que s’encarreguen de fer de punt de connexió entre la resta de joves i la tècnica de joventut per construir canals de comunicació on la informació d’interés siga fluida iactualitzada, on es generen espais de propostes i d'acompanyament, on es troben altres joves per compartir experiències d'aprenentatge i on es construeixen xarxes entre joves d'altres pobles.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14704,"Name":"Corresponsals a l'institut ( I.E.S Els Ports)","Url":"http://xarxajove.info/programes/corresponsals-a-linstitut-ies-els-ports/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":5149,"Name":"IES Els Ports. Morella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Users":"18","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-06-26","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","Informació Juvenil","ieselsports","Corresponsals Juvenils","Oci Educatiu"],"Goal":"Generar un espai de propostes i participació als instituts. Traslladar informació d'interès per al jovent adolescent Recollir necessitats i interessos del col.lectiu Oferir ferramentes per desenvolupar projectes i generar noves propostes d'oci al seu municipi i comarca Construir noves xarxes de treball entre les persones joves ","Project":"Corresponsals a l'institut  està format per un conjunt d'alumnes voluntàries que s’encarreguen de fer de punt de connexió entre la resta de joves i la tècnica de joventut per construir canals de comunicació on la informació d’interés siga fluida iactualitzada, on es generen espais de propostes i d'acompanyament, on es troben altres joves per compartir experiències d'aprenentatge i on es construeixen xarxes entre joves d'altres pobles.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20915,"Name":"Programa de Corresponsals Juvenils de Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-corresponsals-juvenils-de-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/2u3l0qix/corresponsales-juveniles-horadada-3.jpeg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null},{"Id":8944,"Name":"IES Thiar. Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"13","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-05-04","Schedule":"","Requirements":"- Tindre entre 12 i 29 anys i residir a Pilar de la Horadada. - Ser responsable i comprometre's amb el desenvolupament del projecte.","Tags":["Corresponsals Juvenils","Ajuntament de Pilar de la Horadada","Cij Pilar de la de Horadada","Pilar de la Horadada","Participació","Voluntariat","Informació Juvenil","IES Thiar"],"Goal":" Descentralitzar la informació facilitant als joves l'accés a ella. Oferir a la joventut la possibilitat d'informar els seus iguals. Difondre en el centre educatiu informació generada per l'IVAJ, els SIJ municipals i els SIJ pròxims. Recaptar la informació de les activitats que s'organitzen per o per als joves. Recollir les inquietuds i preferències de la gent jove en l'àmbit en el qual es mouen i intentar proporcionar-los la informació sobre aqueixos assumptes. ","Project":"El programa de corresponsals juvenils pretén formar un grup de joves que de manera voluntària, informa els i les joves dels seus centres educatius, amics, companys... sobre convocatòries, recursos i activitats que puguen ser del seu interés. A més de detectar, recopilar i transmetre al Centre d'Informació Juvenil les demandes i necessitats de la joventut.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"965352225","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"cij@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"juventud@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"http://www.pilardelahoradada.org/areas/juventud","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13072,"Name":"Deixa la teua empremta","Url":"http://xarxajove.info/programes/deixa-la-teua-empremta/","Icon":"/media/e1ebyfgh/logo.png","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":5144,"Name":"IES de Vilafranca. Vilafranca","Url":null},{"Id":5149,"Name":"IES Els Ports. Morella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"120","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-07","DateEnd":"2020-05-25","Schedule":" 1r E.S.O. – Voluntariat Sessions de participació i voluntariat dins de l’aula- 5  Sessions de voluntariat als centres d’interès – mínim 4 Sessió Avaluació  TOTAL SESSIONS: 10   2N E.S.O- Histories de vida Per parelles i una persona entrevistada. PRIMERA FASE- SETEMBRE (Plantejar projecte instituts) SEGONA FASE- NOVEMBRE (captació persones histories de vida) TERCERA FASE- GENER (Intervencions institut) Sessions dins de l’aula - 5 sessions Sessions fora de l’aula- 4 se QUARTA FASE. MAIG- Cloenda i avaluació   3R E.S.O- Projectes d’Aprenentatge Servei 12 sessions repartides en el curs 8 sessions dins de l’aula- gener, febrer i principi de març 4 sessions d’intervenció- març i abril Sessió Avaluació – meitat/final abril   4T E.S.O- Projectes d’Aprenentatge Servei 12 sessions repartides en el curs 8 sessions dins de l’aula- gener, febrer i principi de març 4 sessions d’intervenció- març i abril Sessió Avaluació – meitat/final abril","Requirements":"","Tags":["Participació","Voluntariat","aprenentatgeiservei"],"Goal":" Fomentar la participació, la ciutadania, el pensament crític, i el coneixement de les necessitats, els interessos i els aprenentatges de cada individu. Conèixer de forma directa la realitat del nostre municipi, com aterrar un projecte i com fer una intervenció descobrint els obstacles i les oportunitats que la mateixa realitat ens ofereix. Potenciar el treball en grup com un element essencial en el desenvolupament d’accions col·lectives al territori: aprendre a cooperar, escoltar-se de forma activa, respectar les decisions i necessitats de cada membre del grup, etc. ","Project":"Deixa la teua empremta és un projecte que fomenta la participació juvenil i la ciutadania mitjançant accions i intervencions de voluntariat. Aquest es desenvolupa en els dos instituts de la comarca dels Ports, als municipis de Vilafranca i Morella, treballant amb quasi tot el col·lectiu adolescent del territori.    ","Explanation":"Aquest projecte sorgeix de la necessitat de treballar des de l’institut iniciatives innovadores i experimentals que permeten a les persones joves conéixer-se de forma individual i col·lectiva i permetre’s descobrir la seua realitat i les possibilitats de millorar-la i transformar-la.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"elsports@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5523,"Name":"Cursos i Activitats per a Joves. Tardor, 2019. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/cursos-i-activitats-per-a-joves-tardor-2019-mislata/","Icon":"/media/joyk5egs/banner-xxss-cursos-i-activitats-tardor-2019.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"30","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-15","DateEnd":"2020-02-22","Schedule":"Horari en funció de cada curs/taller o activitat.","Requirements":"Cambia en funció de l'activitat o el curs.","Tags":["Cursos","Oci Educatiu","Activitats","Tardor","Mislata","Joves Mislata","Joventut Mislata","informàtica","Noves tecnologies","Fotografia","Ukelele","Oci i temps lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963990340","PhoneAlternate":"963837141","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.mislatajove.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6234,"Name":"Recursos Cultura juvenil","Url":"http://xarxajove.info/programes/recursos-cultura-juvenil/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6217,"Name":"Sala d'Exposicions Castell de la Senyoria. Alfara del Patriarca","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4662,"Name":"Ajuntament d'Alfara del Patriarca","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4662,"Name":"Ajuntament d'Alfara del Patriarca","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","Més de 29","24-29","18-23","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-10-15","DateEnd":"2019-10-31","Schedule":"del 15 d'octubre al 18 de 18:30 a 20:00 I dimarts i dijous 18:30 a 20:00","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5135,"Name":"Recursos Joventut Foios","Url":"http://xarxajove.info/programes/recursos-joventut-foios/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4681,"Name":"Ajuntament de Foios","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-10-18","DateEnd":"2019-10-19","Schedule":"divendres 18 de 17:00 a 21:00 dissabte 19 de 12:30 a 22:00","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5330,"Name":"Espai d'Oci \"Esplai del port\"","Url":"http://xarxajove.info/programes/espai-doci-esplai-del-port/","Icon":"/media/wj4jvfqn/esplai.jpeg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-18","DateEnd":"2020-06-19","Schedule":"Martes- Jueves- Viernes- Sábados  Tardes de 16h-21h","Requirements":"Ser participante de los proyectos de Ocio Educativo del Casal Jove","Tags":[],"Goal":"","Project":"\"LLuna plena\" y \"esplai infantil\"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12595,"Name":"Sabadacasal","Url":"http://xarxajove.info/programes/sabadacasal/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":10748,"Name":"Associació d'Esplais de Castelló. AECAS","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":10748,"Name":"Associació d'Esplais de Castelló. AECAS","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-19","DateEnd":"2020-06-13","Schedule":"Dissabtes, de 10.30 a 13.30","Requirements":"Associar-se a l'associació d'Esplais de Castelló i pagar una quota de 10 euros trimestrals per família.","Tags":["esplais"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":1}},{"Id":7135,"Name":"Activitats oci Vinalesa","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-oci-vinalesa/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3942,"Name":"CIJ - Espai Jove de Vinalesa","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-10-31","DateEnd":"2019-10-31","Schedule":"De 20 a 22:30","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7183,"Name":"Jesta 2019","Url":"http://xarxajove.info/programes/jesta-2019/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":7179,"Name":"Jocs Quart. Quart de Poblet","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"2019-11-01","DateEnd":"2019-11-03","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10002,"Name":"CAMPANYA ARBRE SOLIDARI","Url":"http://xarxajove.info/programes/httpswwwfacebookcomsvdrjuventudphotosa3016496398793652816297171747920type-3theater/","Icon":"/media/svqcrzce/arbol-solidario.jpg","Program":["Voluntariat","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3230,"Name":"CRJ Los Molinos. Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-12-02","DateEnd":"2019-12-20","Schedule":"Lunes a Viernes de 10 a 14H y de 17 a 22H Sábados de 17 a 21H","Requirements":"","Tags":["acció social","Solidaritat","manualitats","baile","tallers","navidad"],"Goal":"Fomentar la solidaridad","Project":"","Explanation":"A partitr del día 2 de diciembre empezamos la CAMPAÑA de nuestro ÁRBOL SOLIDARIO. 🎄 Podéis traer a LOS MOLINOS alimentos, juguetes e higiene... así todo el mundo podrá disfrutar a una Navidad feliz. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965670325","PhoneAlternate":"965675065","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@raspeig.org","EmailAlternate":"ciaj@raspeig.org","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11584,"Name":"CAMPS DE VOLUNTARIAT - Viu la Solidaritat","Url":"http://xarxajove.info/programes/camps-de-voluntariat-viu-la-solidaritat/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-12-26","DateEnd":"2020-01-04","Schedule":"","Requirements":"Participants: de 18 a 30 anys Preu: 30 €","Tags":["#voluntariado","#solidaritat","#INJUVE","#SVI"],"Goal":"Un camp de voluntariat juvenil és una activitat en què un grup de joves de diferents procedències es compromet de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat. S'organitzen camps de voluntariat a la Comunitat Valenciana, en altres comunitats autònomes i en altres països, així com en altres països, i es realitzen a la primavera, estiu i hivern.","Project":"Viu la Solidaritat","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963108570","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"campsdevoluntariat@gva.es","EmailAlternate":"voluntariat_ivaj@gva.es","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/viu-la-solidaritat","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11560,"Name":"Fireta de Nadal. Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/fireta-de-nadal-quart-de-poblet/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":11556,"Name":"Poliesportiu Municipal de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-12-27","DateEnd":"2019-12-28","Schedule":"Divendres de 10:30 a 14:00 hores i de 16:30 a 20:30 hores. Dissabte de 10:30 a 14:00 hores i de 16:30 a 20:30 hores.","Requirements":"","Tags":["Quart de Poblet","Activitats"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12301,"Name":"Premis Carnet Jove Mil x Cent (1000x100) 2019","Url":"http://xarxajove.info/programes/premis-carnet-jove-mil-x-cent-1000x100-2019/","Icon":"/media/dyaicwxo/1000x10003.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"100","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"100","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"On-line","Requirements":"Poden participar: Joves de 16 a 30 anys, tant individualment com en grup. Associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut en la Comunitat Valenciana.","Tags":["CulturaJove","1000x100"],"Goal":"Els premis Carnet Jove Mil x Cent 2019 pretenen reconéixer les activitats organitzades o realitzades per joves, associacions juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut, que promoguen la participació i intervenció de la joventut en el seu territori amb una perspectiva intercultural, fomentant actituds i valors democràtics, així com la igualtat social i de gènere.","Project":"","Explanation":"Els projectes d'iniciatives juvenils, que hauran de ser originals i inèdites, s'hauran d'haver desenvolupat entre octubre de 2018 i el moment de la presentació de la sol·licitud. Cap persona podrà participar en més d'un projecte. Es concediran 100 premis amb una dotació econòmica per cadascun de 1000 €, distribuïts en cadascuna de les àrees que es descriuen en l'annex II de la Resolució de la Convocatòria (10 premis per àrea).","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963108596","PhoneAlternate":"012","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura_jove@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/premi-carnet-jove-mil-x-cent","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":10,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13191,"Name":"Promocions REAJ","Url":"http://xarxajove.info/programes/promocions-reaj/","Icon":"/media/xfghgqi0/logo-reaj.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":12994,"Name":"Espai virtual INJUVE","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null}],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":12996,"Name":"INJUVE","Url":null},{"Id":13192,"Name":"REAJ","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":12996,"Name":"INJUVE","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["REAJ","MOBILITAT"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13287,"Name":"Cultura Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/cultura-jove/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Cultura Jove","IVAJ"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13426,"Name":"Àrea Joventut Benidorm","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-benidorm/","Icon":"/media/4ughxyk0/cijbenidorm.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6373,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benidorm","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Horari del CIJ de l'Ajuntament de Benidorm: De dilluns a divendres de 8-15h","Requirements":"","Tags":["CIJ","Benidorm","Ajuntament de Benidorm","Oci educatiu","Programació","Programació Juvenil"],"Goal":"El objectiu general de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Benidorm és implantar polítiques de joventut per a  fomentar la participació dels i les joves del municipi, empoderar-los i dotar-los dels recursos necessaris.","Project":"En el·laboració el I Pla de Joventut del municipi.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15564,"Name":"PLA JOVE MANCOMUNITAT DE LES VALLS","Url":"http://xarxajove.info/programes/pla-jove-mancomunitat-de-les-valls/","Icon":"/media/z2xe23ev/logo-manco-jove_juventud.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":15551,"Name":"CASAL JOVE MANCOMUNITAT DE LES VALLS","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"20","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"3000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"dilluns a divendres de 9 A 13","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"La missió principal del Pla de Joventut de la Mancomunitat de les Valls és crear una eina de treball per tal de generar la participació juvenil i oferir els serveis que aquesta població demanda a cada una de les àrees en les que se centra el pla.","Project":"El Pla de Joventut que s'està duent a terme respon a la necessitat d'abordar la realitat juvenil des d'una perspectiva global, des de totes les dimensions que la conformen. És necessari que aquest pla siga un pla dels joves i per als joves; per açò és indispensable tenir l'opinió de les persones joves.","Explanation":"    La informació és una línia de treball d’importància estratègica en tot model de política de joventut, compromès amb l’atenció de les necessitats reals dels joves.   L’administració, les institucions, la societat, generen recursos, serveis, missatges que els joves poden aprofitar i utilitzar en favor del seu desenvolupament personal i col·lectiu. Alhora, els joves també tenen alguna cosa que dir a l’administració, institucions i societat; estan ací, són una realitat, són més que elements aïllats en transició a la vida adulta, tenen demandes, necessitats i aportacions que realitzar.   Establir entre els dos grups una comunicació i apropar als joves els recursos i serveis és el principal objectiu, al posar en marxa un servei com el Pla de Joventut de la Mancomunitat de les Valls.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"615087645","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.lesvalls@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.lesvalls.es/ca/report/abordar-pla-joventut-valls-realitat-juvenil-des-duna-perspectiva-global","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7767,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Alfafar","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-dalfafar/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4567,"Name":"CIJ - Espai Jove d'Alfafar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"4","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Dilluns- divendres, de 10:00-14:00h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16884,"Name":"Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Costera-Canal","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-de-la-costera-canal/","Icon":"/media/vufmdjth/img-20200402-wa0002.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":16880,"Name":"Mancomunitat de la Costera-Canal","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h ","Requirements":"","Tags":["Juventud","Mancomunitat de la Costera- Canal"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962280441","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.costeracanal@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12726,"Name":"Parcs Naturals GV - Castelló","Url":"http://xarxajove.info/programes/parcs-naturals-gv-castello/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":12440,"Name":"Parc Natural de la Serra d'Espadà","Url":null},{"Id":12449,"Name":"Parc Natural del Penyagolosa","Url":null},{"Id":12460,"Name":"Parc Natural Serra d'Irta","Url":null},{"Id":12480,"Name":"Parc Natural Prat de Cabanes-Torreblanca","Url":null},{"Id":12497,"Name":"Parc Natural de la TinenÇa de Benifassà","Url":null},{"Id":12696,"Name":"Parc Natural Illes Columbretes","Url":null},{"Id":12406,"Name":"Parc Natural Desert de les Palmes - GV","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-01-02","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19398,"Name":"Quart es Europa","Url":"http://xarxajove.info/programes/quart-es-europa/","Icon":"/media/xcdltb5x/logoquarteseuropa2.png","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":13009,"Name":"Associació AMICS de la biblioteca de la fonteta.","Url":null}],"Users":"15","Ages":["18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-09","DateEnd":"2020-07-30","Schedule":"Pel matí.","Requirements":"","Tags":["Quart de Poblet","Quart es Europa","Europa","Erasmus+","CES","Informació","Mobilitat Europea","Voluntariat"],"Goal":"Mobilitat de les persones joves de Quart de Poblet per Europa.","Project":"Què és Europa Jove? Servei per a les persones joves on conèixer les oportunitats que ofereix Europa. “Europa ofereix moltes possibilitats per a aprendre i desenvolupar les teues competències. A Quart Jove podem ajudar-te a descobrir-les i aprofitar-les. Des de pràctiques formatives o voluntariat, fins a ajuda per a planificar viatges educatius per Europa. Contacta amb nosaltres, parlem de les possibilitats, i després tu decideixes si t’interessa!”. “Si sou una associació i voleu saber el que pot oferir-vos Europa, vingueu i vos ho contem. Podem ajudar-vos a aconseguir recursos per a les vostres activitats, persones voluntàries d’altres països per a la vostra entitat i fins i tot, activitats internacionals per a la gent de l’associació.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961536210","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"europa@quartdepoblet.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12588,"Name":"Educació per a la salut","Url":"http://xarxajove.info/programes/educacio-per-a-la-salut/","Icon":"/media/gxhlwduo/cruz-roja-perfil.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6245,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alacant - Centro 14","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-02-01","DateEnd":"2020-02-15","Schedule":"Dissabtes de 9h a 14h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"MF1: Educación para la Salud MF2: Primeros auxilios","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965149666","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centro14@alicante.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/201912/ficha-primeros-auxilios.pdf","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":25,"VolunteersManTo29":25,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7501,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Carxaixent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-carxaixent/","Icon":"/media/fefo22zm/storysinstagram750x1334px-1.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7641,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Carcaixent - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":7643,"Name":"Ajuntament de Carcaixent","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-02","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"De 9 a 14:00 hores","Requirements":"- Tenir entre 16 i 21 anys (ambos inclosos) - Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13106,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Xàtiva","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-xativa/","Icon":"/media/w2qllypa/storysinstagram750x1334px-1.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6464,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Xàtiva - Casa de la Joventut","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4653,"Name":"Ajuntament de Xàtiva","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"","Requirements":"- Tenir entre 16 i 21 anys (ambos inclosos) - Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-xativa/?portal=xarxa_jove","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12747,"Name":"Programa de creativitat i participació jove.","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-creativitat-i-participacio-jove/","Icon":"/media/3n5lzpyb/ecj.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":4340,"Name":"Espai de Creació Jove de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Quinzenal","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-06-27","Schedule":"Segons activitat.","Requirements":"Prèvia inscripció (Segons activitat).","Tags":["Quart de Poblet","Participació","Joves","Activitats"],"Goal":"- Foment de la Creativitat dels i les joves de Quart de Poblet.  ","Project":"Programació de l'Esplai de Creació Jove de Quart de Poblet.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13025,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de l'IVAJ","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-livaj/","Icon":"/media/h3ofrdfx/pantalla1920x760.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":12457,"Name":"Comissió Europea","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["JOOP","Jove Oportunitat"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/joop","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13117,"Name":"Departament de Joventut de la Mancomunitat Marina Baixa","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-marina-baixa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":4955,"Name":"CIJ - Punt Jove de Callosa d'en Sarrià","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4456,"Name":"Mancomunitat Marina Baixa","Url":null}],"Users":"25","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Segons activitats.","Requirements":"Gratuït","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965882070","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"722357173","Fax":null,"Email":"v.ferrer@lamanco.es","EmailAlternate":"info@mancomunidadmarinabaixa.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13127,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":"/media/vsapouef/jove-oportunitat-mancomunitat-ribera-alta.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5291,"Name":"PIJ de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Sessions de 4 hores diàries, de 09:30 a 13:30 hores, de dilluns a divendres.","Requirements":"- Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d’acció educativa o formativa. - Estar desocupat o desocupada. - Comptar amb un nivel de formació màxim de l'ESO. - Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":[],"Goal":"La realització d'accions de motivació i orientació per a jóvens entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Com a programa de segona oportunitat, JOOP acudeix en el seu suport i constituirà, per a ells i elles, una experiència vital de canvi.","Project":"Jove Oportunitat – JOOP és un programa dissenyat i organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).","Explanation":"L'objectiu és aconseguir que aquests xics i xiques tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà. Però, prèviament, necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal en grups d'entre 8 i 15 participants. El programa també els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, però des d'un enfocament absolutament pràctic: per mitjà de la visita a 20 empreses d'acollida, on els mostraran el treball real a què porta cada titulació de la FP. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"jalemany@manra.org","EmailAlternate":"joop_ivaj@gva.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13214,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Alzira","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-dalzira/","Icon":"/media/fefo22zm/storysinstagram750x1334px-1.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5717,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alzira","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-24","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"De 9 a 14:00 hores","Requirements":"- Tenir entre 16 i 21 anys (ambos inclosos) - Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"661525106","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"627382445","Fax":null,"Email":"joventut@alzira.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13490,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Algemesí","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-dalgemesi/","Icon":"/media/xctfyf03/cartel-joop-2020.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-25","DateEnd":"2020-09-30","Schedule":"Dilluns a Divendres, de 9'30h a 13'30h","Requirements":"Tenir entre 16 i 21 anys,ambos inclosos. Estar inscrit al Programa de Garantía Juvenil.","Tags":["#JOOP","Jove Oportunitat"],"Goal":"Motivar i orientar a joves d'entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Aconseguir que complete una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necesitaran d'una intervenció que treballe la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal.","Project":"Programa Jove Oportunitat - JOOP ","Explanation":"El programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació. Per a aquells joves que no hagueren acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemesi.net","EmailAlternate":"brosell@algemesi.net","Web":null,"Link":"http://espaijove.algemesi.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13122,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/gmrjwiy1/ilustracionsuperhero-chica-v02.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-29","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"Pels matins","Requirements":"Entrevista i valoració.","Tags":["Jove Oportunitat","JOOP","Quart de Poblet","Informació","Ocupació","Estudis"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Comencem el procés de selecció de joves per a la pròxima edició de JOOP 2020 a Quart de Poblet. El programa Jove Oportunitat (JOOP) dirigit a joves entre 16 i 21 anys que no volen estudiar o són absentistes, i tampoc treballen, és un programa de segona oportunitat, la duració de la qual és de 4 mesos que es desenvoluparà a Quart Jove. En el programa es combinarà el pla personal, així com l’adquisició de competències educatives i laborals, i el coneixement amb visites de la realitat laboral, i les possibilitats del sistema educatiu. Les places són limitades, amb un/a coach que acompanya a les persones joves durant tot el procés. El programa es realitza amb l’IVAJ, i el finançament del Fons Social Europeu. Més informació i inscripció a Quart Jove.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961531459","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@quartdepoblet.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://quartjove.quartdepoblet.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12699,"Name":"Programa Horta Neta","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-horta-neta/","Icon":"/media/nulmcwyd/horta-neta-3.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null},{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null},{"Id":6578,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alaquàs El Passatge","Url":null},{"Id":6594,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benetússer","Url":null},{"Id":6723,"Name":"CIJ de la Mancomunitat Intermunicipal Barrio del Cristo","Url":null},{"Id":3516,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Almussafes","Url":null},{"Id":7689,"Name":"PIJ - Espai Jove de l'Ajuntament de Museros","Url":null},{"Id":6620,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Paiporta","Url":null},{"Id":6731,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sedaví - Casal Jove de Sedaví","Url":null},{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null},{"Id":6740,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Torrent","Url":null},{"Id":6602,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals","Url":null},{"Id":6739,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Silla - Espai Jove Silla","Url":null},{"Id":6587,"Name":"CIJ - Casal Jove d'Albal","Url":null},{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null},{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null},{"Id":6599,"Name":"CIJ - Espai Jove l'Escorxador de l'Ajuntament de Godella","Url":null},{"Id":6596,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Catarroja","Url":null},{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null},{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":10497,"Name":"Joves.net","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10497,"Name":"Joves.net","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-03-07","DateEnd":"2020-06-13","Schedule":"Segons l'activitat","Requirements":"Públic en general, especialment adreçat a jóvens i públic familiar. Per a algunes activitats l'edat recomanada s'indica especificament en la web. Els menors de 18 anys han d'anar acompanyats del tutor/a o d'una persona adulta amb l'autorizació oportuna. En algunes activitats (si s'arriba a un mínim), els menors entre 12 i 18 anys sense acompanyants, podran disposar de personal tècnic d'acompanyament. Consulteu a l'organització.","Tags":["#joves","#joves.net","#HortaNeta","#natura","Medi Ambient","Participació"],"Goal":"Coneixement i sensibilització sobre la protecció d'entorn més pròxim, dirigit a les persones més joves.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.joves.net/hortaneta","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13986,"Name":"Programa Jove Oportunitat de Petrer","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-de-petrer/","Icon":"/media/qrvdez0n/imagen-chica.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13983,"Name":"Regidoria d’Infància i Joventut. Ajuntament de Petrer","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5598,"Name":"Unitat territorial de l'IVAJ. Alacant","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-12","DateEnd":"2020-07-10","Schedule":"Lunes a viernes de 9:00 a 14:00","Requirements":"Jóvenes de 16 a 21 años Inscritos en Programa de Garantía Juvenil","Tags":["#JOOP","Jove Oportunitat","#motivación","#inserciosociolaboral"],"Goal":"Motivar i orientar a joves d'entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis.Aconseguir que complete una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necesitaran d'una intervenció que treballe la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida.L'eina pedagògica: el coaching actitudinal.","Project":"l programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació.Per a aquells joves que no hagueren acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà.Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents:- Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1).- Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2).- Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment).- Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà.- Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966950671","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@petrer.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15120,"Name":"#Jovesdesdecasa Borriana","Url":"http://xarxajove.info/programes/jovesdesdecasa-borriana/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null},{"Id":14963,"Name":"Agrupament Escolta Borriana","Url":null},{"Id":6573,"Name":"Centre Juvenil Salesià Porta Oberta. Borriana","Url":null},{"Id":6896,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Borriana - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-14","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14506,"Name":"#jovesruralsacasa","Url":"http://xarxajove.info/programes/jovesruralsacasa/","Icon":"/media/fspfuhvv/jovesruralsacasa.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":5029,"Name":"Espai Jove de Vilafranca","Url":null},{"Id":3334,"Name":"Casal Jove de Forcall","Url":null},{"Id":7748,"Name":"Casal Jove Morella","Url":null},{"Id":14507,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":12149,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-27","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual","#educacioenparticipacio","espaijovevilafranca","casaljoveforcall","casaljovemorella","joventutaltmaestrat","joventutelsports","OciEducatiu"],"Goal":"","Project":"#Jovesruralsacasa és un projecte que tracta d'oferir un espai de promoció i participació juvenil virtual on, de forma coordinada amb diferents professionals, s'organitzarà una programació setmanal d'activitats d'oci educatiu en casa.  ","Explanation":"Al final de la setmana es recolliran totes les propostes que la joventut trasllada per les xarxes socials per tal de donar forma a la programació. Tenint en compte la implicació en la realització de les accions i d'acord amb les necessitats plantejades, establiran un calendari amb les propostes.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"622561510","Fax":null,"Email":"elsports@xarxajove.info","EmailAlternate":"elia.calvo@mancomunitataltmaestrat.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14740,"Name":"Oci Educatiu des de casa","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-educatiu-des-de-casa/","Icon":"/media/3vamfqrp/ocieducatiu-virtual.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"150","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-30","DateEnd":"2020-04-12","Schedule":"Per les vesprades fonamentalment","Requirements":"","Tags":["Virtual","OciEducatiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13800,"Name":"Teatre en valors sobre lo femení: YoNosotrasEllas","Url":"http://xarxajove.info/programes/teatre-en-valors-sobre-lo-femeni-yonosotrasellas/","Icon":"/media/xnnbtpny/yonostrasellas.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7289,"Name":"Grup Scout Edelweiss X-213. València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"400","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"397","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-04-04","DateEnd":"2020-04-04","Schedule":"18'30 a 21'00","Requirements":"8€ por asistente","Tags":["#teatre","#educació en valors","#scouts","#edelweiss"],"Goal":"Educar en valores.","Project":"Programa anual dela Ronda Solar. Objetivo metodológico de ASDE.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"636163749","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"gsedelweiss@scoutsvalencians.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.gruposcoutedelweiss.com","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16692,"Name":"ACTIVITATS privades cedides per a difusió","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-privades-cedides-per-a-difusio/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":15615,"Name":"Espais de la Mancomunitat de l´nterior \"Terra del Vi\"","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null}],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-04-08","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Mancomunidadelinteriortierradelvino","camporrobles","caudetedelasfuentes","fuenterrobles","requena","sinarcas","utiel","ventadelmoro","villargordodelcabriel"],"Goal":"Difundir y dar visibilidad entre las personas jóvenes, las actividades llevadas a cabo por personas privadas o no asociadas en nuestra comarca.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.tierradelvino.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15978,"Name":"Programa de Joventut Mancomunitat Alto Palancia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-joventut-mancomunitat-alto-palancia/","Icon":"/media/qoin434j/logoaltopalancia.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":8242,"Name":"PIJ de la Mancomunitat Alto Palancia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":6525,"Name":"Mancomunitat Alto Palancia","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":6525,"Name":"Mancomunitat Alto Palancia","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-04-09","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#territoriojoven"],"Goal":" Creación del Plan de Juventud de la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia. Difusión de las actividades Virtuales en la Comarca del Alto Palancia para la población joven ","Project":" Fem Cormarca Jove. Actividades Virtuales en la Comarca del Alto Palancia ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"608776977","PhoneAlternate":"964132740","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.altopalancia@xarxajove.info","EmailAlternate":"info@altopalancia.es","Web":null,"Link":"https://mancomunidadaltopalancia.es/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17422,"Name":"#joemquedeacasamancocarraixet","Url":"http://xarxajove.info/programes/joemquedeacasamancocarraixet/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Voluntariat","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":17417,"Name":"Seu Mancomunitat del Carraixet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","Menys de 12","12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-04-17","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Realitzar activitats a casa durant la quarantena","Project":"Proyecte a casa","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"618017116","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@mancocarraixet.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20416,"Name":"Oci educatiu Manco carraixet Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-educatiu-manco-carraixet-jove/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":17417,"Name":"Seu Mancomunitat del Carraixet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-06-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20226,"Name":"Campaments Quercus - La Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/campaments-quercus-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/x5nk4gkr/logo-quercus.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":20225,"Name":"Seu Associació Quercus - La Pobla de Vallbona","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":11783,"Name":"Associació Quercus - La Pobla de Vallbona","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":11783,"Name":"Associació Quercus - La Pobla de Vallbona","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Campament Jove","Multiaventura","M'importa educar en valors","Associacionisme","Joventut La Pobla de Vallbona","Joventut Activa","La Pobla de Vallbona","Animació Juvenil"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"667812949","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7547,"Name":"Estiu Jove al casal jove de Carcaixent","Url":"http://xarxajove.info/programes/estiu-jove-al-casal-jove-de-carcaixent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-07-15","Schedule":"Depenent de les activitats, cadascuna té uns horaris diferents. Però totes es fan de vesprada-nit, la primera quinzena de Juliol.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14250,"Name":"Semana Jove Finestrat","Url":"http://xarxajove.info/programes/semana-jove-finestrat/","Icon":"/media/gewjejla/cij.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14248,"Name":"Centre Juvenil Finestrat","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"150","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-07-05","DateEnd":"2020-07-10","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["SEMANAJOVEFINESTRAT","FINESTRAT","Ajuntament de Finestrat","JOVESFINESTRAT"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"606936432","PhoneAlternate":"678391982","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@finestrat.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ayto-finestrat.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21099,"Name":"Programa D'INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ JUVENIL. MITV","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-dinformacio-i-sensibilitzacio-juvenil-mitv/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":15615,"Name":"Espais de la Mancomunitat de l´nterior \"Terra del Vi\"","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"2020-07-23","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["ocioeducativo","infromacionjuvenil","participacionjoven","mancomunidaddelinteriortierradelvino","voluntariado","asociacionismojuvenil"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"A la hora de realizar el análisis del territorio, se vio la necesidad de educar en la participación del voluntariado a los jóvenes de Caudete de las Fuentes, debido a la carencia de asociaciones juveniles en el municipio.Por eso, creemos que es importante promover espacios de encuentro, que tengan continuidad en el tiempo entre jóvenes, responsables políticos, profesionales de juventud y profesionales de cualquier entidad, que den asesoramiento y orientación a la población joven. Además, de ayudarles a que se sientan parte de una misma sociedad, donde todas y todos somos importantes y necesarios.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]