[{"Id":4584,"Name":"Centre de Informació y Recursos per a la Joventut (Xixona)","Url":"http://xarxajove.info/programes/centre-de-informacio-y-recursos-per-a-la-joventut-xixona/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4581,"Name":"Oficines generals. Xixona","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"9.00 a 1400 h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965610300(ext356)","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@xixona.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4585,"Name":"AVIVA de Xixona","Url":"http://xarxajove.info/programes/aviva-de-xixona/","Icon":"/media/adhlg0nc/aviva-xixona.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4581,"Name":"Oficines generals. Xixona","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00.","Requirements":"","Tags":["Xixona","Ajuntament de Xixona","AVIVA","Promoció del Valencià","Valencià","Llengua","Agència de Promoció del Valencià"],"Goal":"AVIVA Xixona, l'Agència de Promoció del Valencià, és un servei amb el qual es pretén fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conèixer i usar el valencià. També té com a objectiu protegir la llengua i potenciar-ne la recuperació, promovent-la en tots els àmbits d'ús (al carrer, al comerç, a les empreses, etc.), però sobretot, en les actuacions municipals, on s'ha de fer efectiu l'ús oficial del valencià.","Project":"","Explanation":"El projecte de normalització i promoció del valencià que porta a terme AVIVA Xixona es desenvolupa en tres àmbits o camps d'actuació: Traducció i correcció de textos, i també assessorament lingüístic per a resoldre dubtes, tant a nivell intern de l'Ajuntament com per a la població en general. Les empreses i col·lectius diversos que usen el valencià en les retolacions, en els anuncis o en les comunicacions orals poden rebre ací l'ajuda necessària per a fer-ho de manera correcta. Dinamització de la llengua a través de campanyes i activitats que estimulen l’ús del valencià en sectors determinats. Algunes de les campanyes que solen repetir-se tots els anys són l'elaboració i repartiment de cartelleria de rebaixes per a les tendes, la carta als reis mags o l'agenda anual. Entre les activitats destaca l'organització dels actes culturals en commemoració del Nou d'Octubre, amb els quals s'intenta promocionar la indústria cultural en valencià. Formació a través dels cursos de valencià, que s'impartixen a la Casa de Cultura. Estos cursos servixen de preparació per als exàmens oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. AVIVA Xixona ofereix, a més, tota la informació necessària sobre estes proves, aporta material d'ajuda per a preparar-les i gestiona la inscripció i convalidació de títols. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965610300","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"mfrances@xixona.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.xixona.es/ca-es/Servicios/DetallesServicios/19","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4625,"Name":"Departament d'Esports (Xixona)","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-desports-xixona/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":4573,"Name":"Poliesportiu Municipal de Xixona","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4651,"Name":"Departament de Cultura (Xixona)","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-cultura-xixona/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4581,"Name":"Oficines generals. Xixona","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4698,"Name":"Departament d'Educació (Xixona)","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-deducacio-xixona/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":4581,"Name":"Oficines generals. Xixona","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","Més de 29","24-29","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5012,"Name":"Agència d'Igualtat. Mancomunitat La Vega.","Url":"http://xarxajove.info/programes/agencia-digualtat-mancomunitat-la-vega/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5039,"Name":"Centre social d'Algorfa","Url":null},{"Id":5165,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Redován","Url":null},{"Id":5173,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5174,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Jacarilla","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Mancomunitat La Vega","Igualtat","Agència d'Igualtat","Prevenció Violència de Gènere","Violència de Gènere","Algorfa","Redován","Jacarilla","San Miguel de Salinas"],"Goal":"Orientar i informar en matèria d'igualtat i de prevenció de la violència de gènere.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"658757284","Fax":null,"Email":"igualdad@mancomunidadlavega.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5024,"Name":"Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP)","Url":"http://xarxajove.info/programes/servicios-sociales-de-atencion-primaria-ssap/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5039,"Name":"Centre social d'Algorfa","Url":null},{"Id":5165,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Redován","Url":null},{"Id":5173,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5174,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Jacarilla","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"8.00h - 15.30h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Es la atención personalizada e integral para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas a resolver las necesidades personales, familiares y/o sociales que presentan.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966755639","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"mancomunidad@mancomunidadlavega.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5036,"Name":"Aula Multimèdia Xirivella","Url":"http://xarxajove.info/programes/aula-multimedia-xirivella/","Icon":"/media/nv0fyjrk/dscn1884.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"11-14 17:30-20:30","Requirements":"Tindre fitxa d'usuari del centre, es a dir, tindre més de dotze anys Preferència menors de 30 anys","Tags":["#joves","#multimedia","#tramites","#ocio","#Curriculum","#información"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963832579","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centrejove@xirivella.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5415,"Name":"Juniors Corbera","Url":"http://xarxajove.info/programes/juniors-corbera/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4800,"Name":"Biblioteca municipal de Corbera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"6","Ages":["Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"C/ Major, 24","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"Juniors de Corbera te com a objectiu organitzar reunions, acampades, excursions, tallers, dinàmiques i activitats per a potenciar els valors.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962560003","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.corbera.es/es/content/juniors","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5491,"Name":"EINES","Url":"http://xarxajove.info/programes/eines/","Icon":"/media/hltgbr5z/logo-eines-2020.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null},{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null},{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null},{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null},{"Id":6578,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alaquàs El Passatge","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null},{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null},{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["24-29","18-23","Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#Eines","#XirivellaJove","#ElPassatgeAlaquàs","#Mislata","#joventut","#tempslliure","Quart de Poblet","Formació","Activitats","Voluntariat","Participació"],"Goal":"Formació per a la dinamització juvenil primavera 2020, i que integra les diferents accions de promoció de l'associacionisme, la participació i la formació per a l'animació i la dinamització dels i les joves dels nostres municipis.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963832579","PhoneAlternate":"961531459","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centrejove@xirivella.es","EmailAlternate":"joventut@quartdepoblet.org","Web":null,"Link":"www.joves.net","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6669,"Name":"2202 - OciNocturn. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/2202-ocinocturn-mislata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null},{"Id":6944,"Name":"Piscina d'estiu de Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"22:00h - 02:00h","Requirements":"Jóvens entre 12 i 30 anys. Activitats gratuïtes.","Tags":["2202","MislataJove","Oci nocturn saludable"],"Goal":"El seu objectiu és el de fomentar la participació dels i les jóvens en l'exercici d'activitats de promoció d'hàbits de vida saludables entre la població juvenil per mitjà de la formació en aquells aspectes que incidisquen en la seua salut, especialment en temes relacionats amb el temps d'oci i les conductes de risc, trencant les dificultats de comunicació que moltes vegades provoca la diferència d'edat entre jóvens i adults.","Project":"","Explanation":"MislataJove 2202 és un programa multi component amb èmfasi en l'àmbit comunitari on s'oferix un conjunt de propostes metodològiques de formació, informació i responsabilització, per mitjà d'activitats d'oci i temps lliure per a jóvens. El programa treballarà en la presa de decisions, el pensament crític i l'ús saludable del seu temps lliure.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963990340","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@mislatajove.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":5,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":5,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7081,"Name":"Associació Quera. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/associacio-quera-mislata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","Més de 29","24-29","18-23","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Associació","Quera","Activitats esportives","Oci Educatiu","OCI I TEMPS LLIURE","Participació"],"Goal":"L'Associació Quera va nàixer a Mislata en 1993, gràcies a joves del municipi interessats a realitzar teatre. A poc a poc, els interessos de l'entitat van anar ampliant-se en tot allò relacionat amb la creativitat, solidaritat i participació del sector juvenil.En l'actualitat, l'Associació realitza múltiples activitats, relacionades amb l'oci, multiculturalitat, esport i sensibilització de xiquets, joves i públic en general.Totes les persones que s'acosten a Quera, tenen l'oportunitat de participar activament en les activitats que s'organitzen, i fins i tot proposar-ne de noves. L'entitat està en continu creixement i està totalment oberta a nous horitzons i necessitats.A més d'implicar-se en l'activitat, els interessats tenen l'oportunitat de fer noves amistats i gaudir de les múltiples possibilitats que et proposem i que tu també pots proposar.El nostre grup està compost per persones de totes les edats a les que els agrada conversar per compartir els seus interessos i fer amics.Ens alegra tenir persones noves que donen una alenada d'aire fresc. Anima't i participa.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"691207900","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@asociacionquera.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.asociacionquera.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7168,"Name":"Programa Municipal per a la Integració Educativa (PMIE). Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-municipal-per-a-la-integracio-educativa-pmie-mislata/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null},{"Id":5825,"Name":"IES La Moreria. Mislata","Url":null},{"Id":5864,"Name":"IES Músic Martín i Soler. Mislata","Url":null},{"Id":5855,"Name":"IES Molí del Sol. Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Integració","EDUCACIÓ","Educador/a social"],"Goal":"Este programa se lleva a cabo mediante la colaboración de las concejalías de Educación y Juventud del ayuntamiento de Mislata. Se desarrolla en los tres IES del municipio a cargo de tres profesionales asimilables, en buena parte, a la figura del educador social. Está dirigido a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y con él se realizan acciones preventivas de intervención y de seguimiento con adolescentes que presentan graves problemas de adaptación al sistema educativo.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7176,"Name":"Consell de la Joventut de Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/consell-de-la-joventut-de-mislata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Consell Joventut Mislata","Associacions"],"Goal":"És l'òrgan de representació de les associacions juvenils del municipi.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@consellmislata.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.consellmislata.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7178,"Name":"UPCCA de Mislata (Unitat de Prevenció Comunitaria Conductes Adictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-mislata-unitat-de-prevencio-comunitaria-conductes-adictives/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9:00h a 14:00h. Dimarts i dijous de 17:00h a 20:30h.   *L'horari és variable","Requirements":"","Tags":["UPCCA","Mislata"],"Goal":"La Unitat de Prevenció Comunitària de les Conductes Addictives (UPCCA) té com a finalitat reduir els factors de risc i fomentar actituds i comportaments responsables davant del consum de tòxics i altres conductes addictives.","Project":"La UPCCA de Mislata és un servei adscrit a l'àrea de Cultura i realitza la seua labor en la secció de Joventut, Participació ciutadana i Festes. El servici està ubicat al Centre Jove del Mercat i està atès per un psicòleg especialista en addiccions.","Explanation":"La UPCCA de Mislata planifica les seues accions perquè el 100% de la població puga tindre accés als seus programes i activitats tant en l'àmbit escolar com en el familiar o en el comunitari utilitzant per a això estratègies específiques segons l'àmbit d'actuació i tenint en compte uns preceptes bàsics. Entre les seues funcions podem destacar les següents: Analitzar les necessitats preventives en drogodependències i altres trastorns addictius del municipi. Dissenyar i gestionar activitats, programes i servicis dirigits a prevenir el consum de drogues i altres conductes addictives en la població de Mislata. Promoure una conducta saludable entre la ciutadania per mitjà de programes de sensibilització i educació dirigits especialment a la població infantil i juvenil. Assessorar psicològicament jóvens amb problemes associats a les conductes addictives i als seus familiars. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963990340","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upc@mislata.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://mislataprevencio.wordpress.com/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7427,"Name":"Equip Específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA) de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":"http://xarxajove.info/programes/equip-especific-dintervencio-amb-infancia-i-adolescencia-eeiia-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Equip Específic d’Intervenció en Infància i Adolescència (EEIIA) És un servei especialitzat d’atenció a famílies amb menors en situació de risc: conflictes entre pares i fills, problemes de parella, separacions conflictives, dificultat a l’hora d’establir pautes educatives, patrons d’interacció violents, etc. Són prioritaris els casos de famílies en què s’ha aplicat una mesura de protecció per als menors (acolliment residencial o amb una família), a fi d’intervindre per afavorir el seu retorn amb la família biològica. El EEIIA està format per un equip interdisciplinari que actua en els casos derivats pels Serveis Socials municipals o per la Conselleria de Justícia i Benestar Social.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"eeiia@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7432,"Name":"Agència d'Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":"http://xarxajove.info/programes/agencia-digualtat-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":"/media/b3kbhmmf/xarxa-valenciana-agents-igualtat-ribera-alta.png","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Agència d'Igualtat","Igualtat","Mancomunitat de la Ribera Alta","Prevenció Violència de Gènere","Violència de Gènere"],"Goal":"Orientar i informar en matèria d'igualtat i de prevenció de la violència de gènere.","Project":"La Mancomunitat de la Ribera Alta s'uneix a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat de la Generalitat Valenciana. Aquest servei té com a finalitat oferir als municipis de la comarca un suport tècnic per a la implantació de polítiques actives d’igualtat en l’àmbit municipal, a través de diferents accions a què els ajuntaments de la Ribera Alta podran accedir i dotar de ferramentes al personal tècnic dels diferents municipis per a la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques locals a través de la creació d’un Consell Comarcal de Dones de la Ribera Alta.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"igualtat@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7439,"Name":"Agència PANGEA (Oficina d'Atenció a les Persones Migrades) de la Mancomunitat de la Ribera Alta.","Url":"http://xarxajove.info/programes/agencia-pangea-oficina-datencio-a-les-persones-migrades-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":"/media/ko1dqwly/agencia-pangea-mancomunitat-de-la-ribera-alta.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Agència PANGEA","Oficina d'Atenció a les Persones Migrades","Mancomunitat de la Ribera Alta","Diversitat","Cultura","Integració","Convivència"],"Goal":" Objectius: Fomentar la cohesió social a través de l’enfortiment de la convivència, la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància. Garantir la inclusió de la població immigrant en el sistema educatiu en plenes condicions d’igualtat, trencant les segregacions i discriminacions que hi poguera haver. I també garantir la inclusió de la població adulta, especialment de les dones. Garantir l’accés normalitzat de la població immigrant als serveis de protecció social. Facilitar la inserció sociolaboral de les persones immigrants i el retorn de les emigrades, especialment les persones joves. Garantir l’accés i l’atenció sanitària de la població migrant. Garantir l’accés a l’habitatge digne per part de la població migrant. Promoure accions de cooperació amb el teixit associatiu i el tercer sector per a promoure la convivència dels col·lectius que conviuen a la nostra comarca. Ningú naix odiant una altra persona pel color de la seua pell, la seua procedència o religió. La gent aprén a odiar i, si pot aprendre a odiar, també pot aprendre a amar. Nelson Mandela. ","Project":" Què és Pangea? Pangea és un servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta que naix per a donar suport a la ciutadania i als ajuntaments, així com al teixit associatiu i el tercer sector de la comarca, amb l’objectiu de promoure la integració i la convivència amb persones migrades. És un portal que s’adreça a tots els públics, des de professionals dels diversos àmbits relacionats amb la immigració fins a les persones nouvingudes a la comarca de la Ribera Alta, així com al públic en general, incloent-hi també qualsevol persona interessada en el coneixement de la realitat de la immigració al municipi En aquest portal posem a disposició de tothom la informació i els recursos de què disposem a la comarca per fer front a un dels canvis socials més importants del nostre temps: la nova composició social de la ciutat resultat dels fluxos migratoris dels darrers anys. Si no podem posar fi a les nostres diferències, contribuïm que el món siga un lloc apte per a elles. John F.Kenedy. ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"pangea@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://diversitat.manra.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7447,"Name":"Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) de la Mancomunitat de la Ribera Alta.","Url":"http://xarxajove.info/programes/oficina-comarcal-d-habitatge-och-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":"/media/qkoppv2l/oficina-comarcal-dhabitatge-ribera-alta.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["OCH","Oficina Comarcal d'Habitatge","Mancomunitat de la Ribera Alta","Habitatge","Vivenda","Informació","Assessorament"],"Goal":"L’Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) és un servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta que canalitza els esforços i coordina les polítiques de les administracions locals de la comarca en matèria d’habitatge. L’OCH pretén integrar tota la informació, gestió i tramitació sobre habitatge en un únic punt de prestació per a facilitar l’accés al ciutadà.","Project":"L’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Mancomunitat de la Ribera Alta, des de la seva creació, s’ha anat reinventant i ha actualitzat les competències per tal de poder donar servei en matèria d’habitatge als ciutadans del nostre territori en funció de les seves necessitats. Aquesta oficina dóna informació d’ajuts per al lloguer, la rehabilitació d’habitatges i/o edificis, l’informe d’avaluació, entre altres, tant de les convocatòries que anualment publica la Conselleria d’habitatge com les que publiquen els consistoris amb aquesta finalitat. Ajuda en la tramitació de les sol·licituds per inscriure`s als Registres de sol·licitants d’habitatge tant de la Generalitat Valencia com els municipals, tràmit imprescindible si se vol optar a un habitatge. Ofereix Assistència, Assessorament legal i Intermediació destinat a les famílies que es troben en una situació complicada per fer front al pagament de la seva hipoteca. Aquest servei realitza intermediació amb les entitats bancàries en quan als deutes que tenen els usuaris, per poder arribar a un acord per al pagament de les quotes o bé la dació en pagament de l’habitatge. L’objectiu és evitar les subhastes i els desnonaments. Promou activitats de rehabilitació edificatòria i regeneració urbana del parc d’habitatges existent, especialment dirigides al ciutadans i als professionals del sector de la construcció. Amb el desenvolupament normatiu i reglamentari de la Llei 2/2017, de la Generalitat, de 3 de febrer, per la funció social de l’habitatge treballem per la incorporació de noves solucions habitacionals i l’ampliació de l’oferta de vivenda que entre altres mesures contempla un servei dirigit als propietaris d’habitatges tancats que vulguin llogar-lo a les persones que necessiten trobar un pis a un preu més assequible que el de mercat lliure. Se’ls oferirà mediació, garanties i assessorament jurídic.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"och@manra.org/ochalcudia@manra.org/ochcarlet@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://och.manra.org/es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7451,"Name":"Serveis Socials Generals i d’Ajuda a Domicili de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":"http://xarxajove.info/programes/serveis-socials-generals-i-d-ajuda-a-domicili-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8.00h - 15.00h.","Requirements":"","Tags":["Serveis Socials Generals","Ajuda a domicili","Mancomunitat de la Ribera Alta","Atenció","Recursos","Integració","Inclusió","Protecció social"],"Goal":"Els Serveis Socials Generals de la Mancomunitat de la Ribera Alta ofereixen atenció i recursos destinats a previndre la marginació i promoure la integració d’aquelles persones o famílies que per diferents motius (dificultats econòmiques, manca d’autonomia personal, problemes d’integració social, etc.) necessiten l’ajuda i la protecció social per tal de cobrir les seues necessitats bàsiques. Aquest servei també ofereix ajuda a domicili per a les persones o famílies necessitades.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"serveis_socials@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://manra.org/serveis-socials/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7459,"Name":"Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-de-medi-ambient-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Medi Ambient Servei de Recollida i Transport de Residus La Mancomunitat gestiona un sistema conjunt de recollida i transport de residus a la planta de reciclatge de RSU específics (envasos lleugers, de paper i de cartó). Tots els ajuntaments que estan adherits a aquest servei gaudeixen d’un programa anual de recollida d’aquests residus, adaptable a les necessitats puntuals que puga presentar cada municipi. A més, a través de l’Agència Energètica de la Ribera, la Mancomunitat presta un servei de recollida d’oli vegetal usat, que després de ser tractat es converteix en biodièsel.   Servei d’Expedició d’Informes Ambientals Aquest servei està destinat als ajuntaments mancomunats que expedeix els informes ambientals previs que es duen a terme al llarg del procediment d’atorgament de les llicències ambientals. L’informe ambiental, que és vinculant, determina l’adequació del projecte en tots aquells aspectes ambientals i de seguretat que són de competència municipal (sorolls, vibracions, olors, sanejament, protecció d’incendis, seguretat, emissions, etc.) Així mateix, també inclou la qualificació de l’activitat, així com l’adequació de les mesures correctores proposades.   Servei de Subministrament d’Aigua Potable La Mancomunitat de la Ribera Alta és la titular de l’explotació del Pou de la Garrofera, que abasteix d’aigua potable Alzira, Alberic, Benimuslem i Massalavés. També gestiona l’abastiment d’aigua potable dels municipis de Guadassuar i l’Alcúdia. Amb aquest servei la Mancomunitat garanteix el subministrament d’aquestes poblacions de la comarca.   Servei de Recollida i Control d’Animals Abandonats Setmanalment s’efectuen visites als municipis que han sol·licitat la prestació d’aquest servei per a retirar aquells animals que deambulen de manera incontrolada per la localitat i portar-los a la canera.   Recollida Selectiva de Roba Usada La Mancomunitat realitza la recollida selectiva i gestió de roba usada i altres residus tèxtils mitjançant contenidors per al seu reciclatge. Aquest servei és gratuït per als municipis adherits, ja que les despeses d’arreplega i manteniment estan coberts pel valor dels residus. A més, la Mancomunitat elabora anualment una campanya d’informació i conscienciació sobre la importància del reciclatge en general, així com la recollida selectiva d’aquest tipus de residus.   Adquisició de Béns i Materials Adquisició de forma mancomunada de diversos béns i materials (senyals, contenidors, etc.) per a ser utilitzats pels ajuntaments de la Mancomunitat de la Ribera Alta. L’adquisició d’aquests béns i materials es fa mitjançant convocatòries i la Mancomunitat finança una part important del cost d’aquestes adquisicions.   Assistència Tècnica en Enginyeria Industrial Aquest servei mancomunat preveu les següents prestacions per als ajuntaments adherits: Elaborar informes i dictàmens sobre la instal·lació, obertura i funcionament d’activitats. Redactar informes d’activitats molestes i informes facultatius de tot tipus. Elaborar tota classe de projectes, obres i treballs. Dirigir les obres de promoció municipal. Dirigir i inspeccionar les obres particulars en què tinga intervenció l’ajuntament. Col·laborar en la gestió preventiva amb els ajuntaments i fer d’interlocutor dels ajuntaments amb el servei de prevenció i salut, tot vigilant l’aplicació dels plans i mesures que es produïsquen. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"medi_ambient@manra.org/mediambient2@manra.org/mediambient3@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://manra.org/medi-ambient/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8074,"Name":"Àrea Joventut Carcaixent","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-carcaixent/","Icon":"/media/nxgppitr/logo-casal.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7641,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Carcaixent - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":7643,"Name":"Ajuntament de Carcaixent","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":7643,"Name":"Ajuntament de Carcaixent","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Matins de dilluns a divendres: de 9 a 15 hores Vesprades de dilluns a dijous: de 17.30 a 20 hores Caps de setmana en funció de la programació","Requirements":"","Tags":["#casaljovecarcaixent #cijcarcaixent #ajuntamentdecarcaixent #regidoriadejoventut"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal - Fomentar el Consell de la Joventut de Carcaixent i l'associaconisme juvenil","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"960901163-960901164","PhoneAlternate":"696911656","PhoneMobile":"689370043","Fax":null,"Email":"cij@carcaixent.es","EmailAlternate":"amparo.puig@carcaixent.es-sandra.blanch@carcaixent.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8412,"Name":"Cromàpica Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/cromapica-picassent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Persones físiques majors d'edat que complisquen els següents requisits: 1.1.- Estar al corrent en les seues obligacions fiscals i tributàries i, si escau, amb la Seguretat Social, i no incórrer en cap dels supòsits establits en l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que la inhabiliten per a rebre subvencions. 1.2.- No tindre pendent de justificar, fora de termini, cap subvenció concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de Picassent. 1.3.- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. 1.4.- No desenvolupar professionalment l'activitat artística per a la qual es concedeix el premi. 2.-A més dels requisits establits en l'apartat anterior, per a poder ser beneficiari del premi local, s'haurà de complir el següent requisit: 2.1.-Estar empadronat/a en el Municipi de Picassent almenys des de l'1 de gener de 2019. 3.-La participació podrà ser individual o en grup. Els grups estaran formats com a màxim per 4 persones. Els qui opten per concórrer en grup, hauran de reunir tots i cadascun dels participants, els requisits exigits en les bases i designaran un únic representant davant l'Ajuntament, a qui li correspondrà l'exercici dels drets i l'assumpció de les obligacions que del concurs es deriven amb caràcter general . En la sol·licitud, s'indicarà el percentatge de participació en el premi, de cadascun dels membres del grup, en el supòsit de resultar premiats 4.-Cada concursant o grup podrà presentar una única proposta. En cap cas els autors o col·laboradors d'un equip podran formar part d'un altre o presentar-la de manera individual.","Tags":[],"Goal":"Cromàpica és un festival d'art urbà que busca convertir els murs de Picassent en peces artístiques dignes de museu.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961222980","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"600916507","Fax":null,"Email":"cij@picassent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8429,"Name":"Programa de promoció de l'associacionisme juvenil Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-promocio-de-lassociacionisme-juvenil-picassent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Possibilitar una experiència d'aprenentatge per a la participació autònoma i activa de persones joves.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961222980","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"600916507","Fax":null,"Email":"cij@picassent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8565,"Name":"Viu la Solidaritat","Url":"http://xarxajove.info/programes/viu-la-solidaritat/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"PERÍODE D'INSCRIPCIÓ: consultar a les convocatòries de primavera, estiu i hivern, publicades al web de l'IVAJ i al DOGV. CAMPS DE VOLUNTARIAT D'ESTIU: Preinscripció online en el web de l'IVAJ en el termini senyalat en la Convocatòria. LUGAR: en les oficines del IVAJ en Alacant, València i Castelló, i altres entitats col.laboradores. Horari: De 10 a 14 hores","Requirements":"CAMPS D'ESTIU Preinscripci - Camps per a joves de 14 a 17 anys, ubicats tant en la Comunitat Valenciana com en la resta del Estat. - Camps per a joves de 18 a 30 anys, ubicats en la Comunitat Valenciana, en la resta del Estat i a l'extranger (internacional). - Preu variable, al voltant de 110 €, despeses de transport a banda.","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9061,"Name":"Espai jove de Villena","Url":"http://xarxajove.info/programes/espai-jove-de-villena/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6726,"Name":"Espai Jove de Villena","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9181,"Name":"Sala Oci El Campello","Url":"http://xarxajove.info/programes/sala-oci-el-campello/","Icon":"/media/m2mhk155/banner-el-campello-jove.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8218,"Name":"Sala Jove del Campello","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"50","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"6700","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Divendres i dissabtes de 17 a 21h. ","Requirements":"Ser usuari/a de la Targeta SIJ (Targeta d'usuari del Servei d'Informació Juvenil) Informació dels requisits i de com obtindre-la en la web www.elcampellojove.es","Tags":[],"Goal":"Els objectius d'aquesta sala són:- Que els joves del municipi, tinguen un espai de trobada i reunió-Potenciar un ús de l'oci creatiu i educatiu, emprant el temps lliure com un període divertit i, alhora, formatiu en valors i de convivència.","Project":"Des del punt de vista de la Regidoria és fonamental promoure l'oci actiu i creatiu, enfront de l'oci passiu i consumista, mitjançant la programació i suport d'activitats que estimulen la iniciativa, la creativitat i la participació, dels joves.  A més amb l'aportació de recursos, es pretén fomentar les formes d'oci autogestionades i organitzades (acompanyats per l'Adminiatració) pels als col·lectius juvenils, ja siguen associacions juvenils o grups naturals de joves.    La Sala Jove està permanentment assistida per un monitor, que  a més de controlar el bon funcionament de la convivència entre els joves, és capaç de dinamitzar l'espai, i realitza activitats com a campionats, trobades i competicions de diferents jocs. La Sala Jove està oberta per a qualsevol jove usuari de la targeta SIJUbicació: 3a Planta del Centre SocialHorari: divendres i dissabtes de 17.00 a 21:00h. I a més s'ha inclòs en el projecte, un monitor dinamitzador que s'encarregue de fomentar la creació de grups de joves que siguen capaços d'autogestionar el seu oci i temps lliure. El servei es desenvolupa de la següent manera: 1. Monitor de la Sala Jove:Es tracta de la contractació d'un monitor de temps lliure, durant el període anual de setembre a juny. El monitor realitzarà activitats com a campionats, concursos, dinàmiques de grup; en l'horari d'obertura de la Sala Jove establit per la Regidoria de Joventut perquè els usuaris que vulguen participar en les activitats plantejades, i puguen ocupar el seu temps lliure com a temps d'oci saludable. 2. Monitor dinamitzador d'activitats d'Oci i Temps lliure.Es tracta de la contractació d'un monitor-dinamitzador perquè aconseguisca crear un grup de joves capaços de gestionar el seu oci i temps lliure i puguen portar-ho a la pràctica. El monitor s'encarregarà de coordinar i dinamitzar activitats proposades pels joves, que seran en tot moment els principals protagonistes de les seues idees i activitats. El monitor dinamitzador realitza la seua activitat de coordinació i acompanyament als joves en la creació del seu oci, en el període anual de setembre a juny.D'aquesta forma el projecte d'Oci que pretén la Regidoria de Joventut consta de dues parts, per a la participació activa en l'oci i temps lliure dels joves segons l'interés de cadascun.Un jove pot participar en les activitats dirigides i organitzades a la Sala Jove o formar part del disseny i gestió d'activitats d'oci dins, com a excursions, campionats esportius, activitats culturals, activitats multiaventura, etc.. amb l'ajuda del monitor dinamitzador. ","Explanation":"La Sala Jove compta amb un gran nombre de recursos d'oci com:Jocs de taula , que normalment es van comprant a demanda dels joves usuaris/as.Una videoconsola tipus Wii i una altra tipus PlayStation amb jocs educatius, no violents.Un ordinador amb connexió a internet, altaveus per a poder posar la música que els agrada.Un futbolí, un pin posa, una diana de dards.Un espai com a zona wifi acomodat amb un sofà,  coixins, catifa.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965636344","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"sij@elcampello.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://elcampellojove.es/servicios-y-actividades/sala-joven/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9184,"Name":"JOVES +17. Xirivella","Url":"http://xarxajove.info/programes/joves-plus17-xirivella/","Icon":"/media/rokfklop/agora-jove.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Vesprades de dilluns a divendres, de 17.30 a 20:30","Requirements":"","Tags":["#XirivellaJove","#+17","#OciEducatiu"],"Goal":"","Project":"Conjunto de programas centrados en la información, el asesoramiento y la dinamización de jóvenes de 17 a 29 años. Enfocado a sus intereses y necesidades. Este grupo representan el 14% de la población total del municipio de Xirivella y les ofrecemos ocupar su tiempo libre participando en actividades de carácter socializador y educativo.","Explanation":"Algunas de las acciones se desarrollan durante todo el año y otras, en momentos puntuales.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963832579","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"664437228","Fax":null,"Email":"centrejove@xirivella.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9207,"Name":"Centro Civico y juvenil de Elda","Url":"http://xarxajove.info/programes/centro-civico-y-juvenil-de-elda/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8,00 a 22,00h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9222,"Name":"ACTIVA JOVE. Xirivella","Url":"http://xarxajove.info/programes/activa-jove-xirivella/","Icon":"/media/abnlc1nj/logo-activa-jove-colores-2jpg.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Vesprades de dilluns a divendres, de 17:30 a 20:30","Requirements":"","Tags":["#Xirivella","#OciEducatiu","#joves","#XirivellaJove"],"Goal":"Programa destinado a adolescentes, estudiantes de los primeros cursos de secundaria, de entre 12 y 17 años. Los ejes de actividad giran en torno a dos ámbitos de intervención, la incidencia sobre aspectos educativos (participación, valores de progreso, solidaridad, igualdad,...) y fomento de un ocio educativo y socializador entre la población joven.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963832579","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"664437228","Fax":null,"Email":"centrejove@xirivella.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9223,"Name":"EDUCA JOVE. Xirivella","Url":"http://xarxajove.info/programes/educa-jove-xirivella/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#XirivellaJove","#Xirivella","#OciEducatiu","#joves"],"Goal":"","Project":"Programa de intervención con adolescentes estudiantes en IES de Xirivella. La actividad gira en torno a doa ámbitos de intervención, la incidencia sobre aspectos educativos (participación, valores de progreso, solidaridad,...) y fomento de un ocio educativo y socializador entre la población joven.  ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963832579","PhoneAlternate":"664437228","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centrejove@xirivella.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9493,"Name":"Xúquer monitors","Url":"http://xarxajove.info/programes/xuquer-monitors/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5526,"Name":"Casal Jove d'Albalat de la Ribera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"30","Ages":["12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Sóm una associació formada per un grup de monitors d'Albalat de la Ribera.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"xuquermonitors@hotmail.com","Web":null,"Link":"https://m.facebook.com/pg/xuquermonitors/about/?ref=page_internal&mt_nav=0","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10472,"Name":"Àrea de Joventut Benifaió","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-de-joventut-benifaio/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6435,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benifaió","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari: Dilluns, dimecres i divendres d’11:00 a 14:00 h, i dimarts i dijous, de 17:00 a 19.30 h.","Requirements":"","Tags":["Àrea de Joventut","Joventut Benifaió","Benifaió","Ajuntament de Benifaió","Regidoria de Joventut"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961785112","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@benifaio.es","EmailAlternate":"cultura@benifaio.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10485,"Name":"Roba Neta","Url":"http://xarxajove.info/programes/roba-neta/","Icon":"/media/5qdpgpn0/crl_logo-granate.jpg","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":10465,"Name":"SETEM Comunitat Valenciana. València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":10454,"Name":"Setem Comunitat Valenciana","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Ropa LImpia","Roba Neta","SETEM"],"Goal":"Objectius- Millorar les condicions laborals en la indústria tèxtil i de calçat.Aconseguir que les condicions de treball siguen equivalents a les establides per la Organització Internacional del Treball (OIT). - Apoderar a les persones treballadores de la indústria de la confecció. - Minimitzar l'impacte de la producció tèxtil sobre el medi ambient.","Project":"Què fem?- Investiguem la situació de les persones treballadores del tèxtil amb el suport de la xarxa d'organitzacions de treballadors i treballadores dels països productors de roba i calçat esportiu.- Conscienciem i mobilitzem a les persones consumidores, facilitant-los informació sobre les condicions en què es produeix la roba.- Pressionem a les empreses perquè es responsabilitzen i s'asseguren que els seus productes es fabriquen en condicions laborals dignes. També perquè adopten una forma de compra més ètica, ja que si no els seus proveïdors no seran capaços de posar en pràctica les millores exigides en les condicions laborals.- Denunciem casos. La Campanya Roba Neta també pressiona a les empreses perquè actuen en casos individuals de violació dels drets laborals. Això es realitza a través del nostre sistema d'accions urgents. Amb aquest sistema, rebem, comprovem, divulguem i realitzem un seguiment en casos de peticions d'assistència com a conseqüència de la violació de drets laborals. Les peticions a les quals donem difusió i seguiment són les que provenen dels propis treballadors i treballadores, els qui s'exposen a perdre el seu treball i arrisquen la seua seguretat.","Explanation":"https://ropalimpia.org/","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://ropalimpia.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10494,"Name":"CULTURA Sant Vicent del Raspeig","Url":"http://xarxajove.info/programes/cultura-sant-vicent-del-raspeig/","Icon":"/media/gaofpsr2/principal-foto-concejalia-de-cultura-2-planta-del-nuevo-ayuntamiento-es.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5878,"Name":"Auditori - Centre Social de Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Plaça de la Comunitat Valenciana,1 C.P.: 03690 Horario oficina: Lunes a viernes de 9 a 14","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966143946","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura@raspeig.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.raspeig.es/portal/cultura/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10511,"Name":"Seu Universitària d'Elda","Url":"http://xarxajove.info/programes/seu-universitaria-delda/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":11442,"Name":"UA Seu Elda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10387,"Name":"Universitat d'Alacant","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a dijous de 10.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores.Divendres de 10.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 18.00 hores. Lugar: Avinguda Chapí, 36, 03600 Elda","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965909323","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"s.seus@ua.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://web.ua.es/va/seus/elda/seu-universitaria-d-elda.html","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10597,"Name":"Seu Universitària de Torrevieja","Url":"http://xarxajove.info/programes/seu-universitaria-de-torrevieja/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":11445,"Name":"UA Seu Torrevieja","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10387,"Name":"Universitat d'Alacant","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10387,"Name":"Universitat d'Alacant","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Seu Universitària de Torrevieja Centre Cultural Virgen del Carmen Carrer del Mar, 28. 03182 Torrevella (Alacant)","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965909323","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"s.seus@ua.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://web.ua.es/va/seus/torrevieja/seu-universitaria-de-torrevella.html","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10612,"Name":"Seu Universitària de Villena","Url":"http://xarxajove.info/programes/seu-universitaria-de-villena/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":11446,"Name":"UA Seu Villena","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10387,"Name":"Universitat d'Alacant","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10387,"Name":"Universitat d'Alacant","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Matins: de dilluns a divendres de 09:00 h a 15:00 hVesprades: dijous de 17:00 h a 21:00 h Seu Universitària de VillenaC/ La Tercia, 1203400 - Villena","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965909323","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"600948699","Fax":null,"Email":"sede.villena@ua.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://web.ua.es/va/seus/villena/seu-universitaria-de-villena.html","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10647,"Name":"Programa Actividades Asociación Cultural de Baile-Redován","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-actividades-asociacion-cultural-de-baile-redovan/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"47","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Viernes 16.00h-22.00h Sábado 10.30h-12-30h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Se imparten clases de baile (danza, flamenco, baile moderno)semanalmente. Puntualmente se llevan a cabo diferentes actividades: Gala de baile de juventud, Desfile general, Desfile Multicolor, Cabalgata de Reyes, Pasacalles Día de Nochebuena, y Día de Convivencia.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"636334052","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"andresbaile3@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":1,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":4}},{"Id":10655,"Name":"ASSOCIACIÓ XÀTIVA NO YUME","Url":"http://xarxajove.info/programes/associacio-xativa-no-yume/","Icon":"/media/tjhbccbh/no-yume.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":10435,"Name":"Associació No Yume. Xàtiva","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["joves","Oci alternatiu","xàtiva"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"634293969","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"freakxtv1@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10672,"Name":"departament d'educació a Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-deducacio-a-onda/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":5424,"Name":"Casa de la Cultura d'Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10674,"Name":"Departament d'esports a Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-desports-a-onda/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":4642,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Onda - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10703,"Name":"Animació Juvenil - Reconeiximent de l'IVAJ d'Escoles d'Animació","Url":"http://xarxajove.info/programes/animacio-juvenil-reconeiximent-de-livaj-descoles-danimacio/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De 9 a 14,30 h. de dilluns a divendres (dissabtes i festius tancat) Horari especial per Falles","Requirements":"","Tags":["#AnimacióJuvenil","#MAT","#DAT","#EscolesTempsLliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"El Institut Valencià de la Joventut tiene la competencia de la regulación de la formación en materia de animación juvenil, el reconocimiento de escuelas de animación juvenil y la acreditación de cursos a entidades locales no titulares de escuelas de animación juvenil, así como la expedición de diplomas de las diferentes acciones formativas.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963108570","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"eaj_ivaj@gva.es","EmailAlternate":"info_ivaj@gva.es","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/es/animacion-juvenil","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10751,"Name":"Casal de la Joventut Novelda","Url":"http://xarxajove.info/programes/casal-de-la-joventut-novelda/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6358,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Novelda","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10770,"Name":"Seu Universitària de Xixona","Url":"http://xarxajove.info/programes/seu-universitaria-de-xixona/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":11447,"Name":"UA Seu Xixona","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10387,"Name":"Universitat d'Alacant","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10387,"Name":"Universitat d'Alacant","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Seu de XixonaCasa de Cultura de XixonaC/ Mare de Déu de l'Orito, 62","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965909323","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"s.seus@ua.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://web.ua.es/va/seus/xixona/seu-universitaria-de-xixona.html","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10850,"Name":"Campionats i Concursos a Cullera","Url":"http://xarxajove.info/programes/campionats-i-concursos-a-cullera/","Icon":"/media/kidb1oq1/campionats-al-skatepark.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3594,"Name":"Jardins del Mercat de Cullera","Url":null},{"Id":3371,"Name":"Skatepark de Cullera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10880,"Name":"M'IMPORTA - Educar en Valors","Url":"http://xarxajove.info/programes/mimporta-educar-en-valors/","Icon":"/media/0nyg2ew5/exposicio-whatsapp.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"L'horari per a visitar les exposicions serà el del centre que aculla les mateixes: centres educatius, centres culturals, centres d'informació juvenil, ajuntaments, associacions o entitats. L'horari de les oficines de l'IVAJ per a sol.licitar les exposicions es de 9 a 14.30 de dilluns a divendres.","Requirements":"Exposicions gratuïtes","Tags":["#educacio","#valors","#empatia","#igualtat","#respecte","#memoria","#noemtoqueselwhatsapp","#inclusio","#voluntariat","#compromis","#exposicions","#materialseducatius","#concurs"],"Goal":"És un programa de compromís amb els valors que fan créixer llavors de solidaritat, d’empatia, de tolerància, de pau, de drets socials i de tantes altres coses que importen de veritat la gent jove.","Project":"M’importa no és sinònim de jo ho vull tot, és el contrari de: jo passe de tot. Vol fer visible la gent jove implicada, amb ganes de fer coses per canviar el món i, al temps, vol compartir ferramentes per poder fer-ho.","Explanation":"Exili Il.lustrat - Exposició #Noemtoqueselwhatsapp - Exposició i concurs anual En unió mola més; Treball digne La veu Gitana En Marxa per la Inclusió    ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963108570","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura_ivaj@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://mimporta.info/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10902,"Name":"Educació mediambiental: activitats per a conéixer els nostres Parcs Naturals","Url":"http://xarxajove.info/programes/educacio-mediambiental-activitats-per-a-coneixer-els-nostres-parcs-naturals/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10935,"Name":"Foment del comerç local entre la joventut, Alfafar","Url":"http://xarxajove.info/programes/foment-del-comerç-local-entre-la-joventut-alfafar/","Icon":"/media/rqjd21pc/adl-alfafar.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":10934,"Name":"Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local d'Alfafar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#comerçlocal","#alfafar","#joves","#ocieducatiu"],"Goal":"*Impulsar i dinamitzar el xicotet comerç del municipi, amb la finalitat de generar un espai econòmic que permeta mantenir els llocs de treball i la creació de noves ocupacions.*Acostar el comerç local al jove perquè sigua conscient de la diversitat comercial existent , la qualitat de la seua oferta i l'estalvi de temps que suposa el comerç de proximitat.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11050,"Name":"CONSELL DE LA JOVENTUT DE XÀTIVA","Url":"http://xarxajove.info/programes/consell-de-la-joventut-de-xativa/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6464,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Xàtiva - Casa de la Joventut","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11103,"Name":"Formació Casa de la Joventut Xàtiva","Url":"http://xarxajove.info/programes/formacio-casa-de-la-joventut-xativa/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":10008,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xàtiva","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","24-29","Més de 29","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11313,"Name":"Viatja amb la Casa de la Joventut de Xàtiva","Url":"http://xarxajove.info/programes/viatja-amb-la-casa-de-la-joventut-de-xativa/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":10008,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xàtiva","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","24-29","Més de 29","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11333,"Name":"Activitats JOC (Centre Social de Joventut, Oci i Cultura) Xàtiva","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-joc-centre-social-de-joventut-oci-i-cultura-xativa/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":10111,"Name":"JOC Xàtiva - Centre social de joventut, oci i cultura","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11415,"Name":"Sala d'estudi de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/sala-destudi-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/xumbwo55/biblioteca-enric-valor-qdp.png","Program":[],"Centers":[{"Id":11303,"Name":"Biblioteca Pública Municipal Enric Valor. Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Sala D'Estudi","Quart de Poblet","Biblioteca Enric Valor"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11760,"Name":"Intercanvi Juvenil","Url":"http://xarxajove.info/programes/intercanvi-juvenil/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5029,"Name":"Espai Jove de Vilafranca","Url":null},{"Id":5904,"Name":"CES Alt Maestrat. Albocàsser","Url":null},{"Id":8410,"Name":"PIJ de l'Ajuntament d'Atzeneta del Maestrat","Url":null},{"Id":8999,"Name":"IES Pere Enric Barreda i Edo. Benassal","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":12149,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11789,"Name":"Àrea Joventut La Pobla Llarga","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-la-pobla-llarga/","Icon":"/media/txsjmkx4/cij-la-pobla-llarga.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6611,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5703,"Name":"Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":5703,"Name":"Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari: Dilluns, dimecres i dijous, d’11:00 a 13:30 h, i de dilluns a dijous, de 16:00 a 20:00 h. Cap de setmana: Divendres, dissabte i diumenge, de 17:00 a 21:00 h.","Requirements":"","Tags":["Casa de la Joventut Pobla Llarga","CIJ La Pobla Llarga","Joventut","Regidoria de Joventut","Ajuntament de La Pobla Llarga"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi. - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació. - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure. - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal. - Fomentar l'associaconisme juvenil.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962590714.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@lapoblallarga.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11791,"Name":"Àrea Joventut Manuel","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-manuel/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6582,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Manuel","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5692,"Name":"Ajuntament de Manuel","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":5692,"Name":"Ajuntament de Manuel","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari: Matins: Dimecres i divendres (*els divendres alterns, un matí i una vesprada). Vesprades: Dilluns, dimarts, dijous i divendres.","Requirements":"","Tags":["CIJ Manuel","Joventut","Regidoria de Joventut","Ajuntament de Manuel"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi. - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació. - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure. - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal. - Fomentar l'associaconisme juvenil.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962235491.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manuel_ciju@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11796,"Name":"Campus de Sant Joan","Url":"http://xarxajove.info/programes/campus-de-sant-joan/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":11227,"Name":"Universitat Miguel Hernández - Campus de Sant Joan. Sant Joan d'Alacant","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10958,"Name":"Universitat Miguel Hernández","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10958,"Name":"Universitat Miguel Hernández","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966658600","PhoneAlternate":"965919394","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cgc.sjuan@umh.es.","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://campussantjoan.edu.umh.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11931,"Name":"Àrea Joventut Càrcer","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-carcer/","Icon":"/media/lcad5nxz/ajuntament-carcer.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6653,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Càrcer","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5678,"Name":"Ajuntament de Càrcer","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":5678,"Name":"Ajuntament de Càrcer","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 15:00 h.","Requirements":"","Tags":["PIJ de Càrcer","Càrcer","Ajuntament de Càrcer","Regidoria de Joventut"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi. - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació. - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure. - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal. - Fomentar el voluntariat i l'associaconisme juvenil.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962580016.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"639759730.","Fax":null,"Email":"rosa_serrano@carcer.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11932,"Name":"Àrea Joventut Gavarda","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-gavarda/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6631,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Gavarda","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5688,"Name":"Ajuntament de Gavarda","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":5688,"Name":"Ajuntament de Gavarda","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari: De dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 h.","Requirements":"","Tags":["PIJ de Gavarda","Gavarda","Ajuntament de Gavarda","Regidoria de Joventut"],"Goal":"- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi. - Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació. - Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure. - Promoure la formació tant a nivell formal com no formal. - Fomentar el voluntariat i l'associaconisme juvenil.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962594165.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652501295.","Fax":null,"Email":"smtormo@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12132,"Name":"+ JOVE","Url":"http://xarxajove.info/programes/plus-jove/","Icon":"/media/easihuhr/casal.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6916,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benicàssim - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Divendres 17:00h - 21:00h  Dissabte 17:00h - 20:00h","Requirements":"","Tags":["#SOMDELCASAL"],"Goal":"Gaudir, fer amistats i aprendre","Project":"+ JOVE","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964300326","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"casal@benicassim.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://casaljove.benicassim.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12317,"Name":"Programa d'Oci Alternatiu. Alzira","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-doci-alternatiu-alzira/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5717,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alzira","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Oci alternatiu","Joventut Alzira"],"Goal":"Oferir una alternativa d'oci i temps lliure per als divendres i dissabtes, fomentat un model de diversió diferent.","Project":"El programa d'Oci Alternatiu consta d'una sèrie de tallers i activitats a desenvolupar els divendres de vesprada i els dissabtes. ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"661525106","PhoneAlternate":"962417407","PhoneMobile":"627382445","Fax":null,"Email":"joventut@alzira.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12319,"Name":"Programa de Formació Jove. Llar Jove La Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-formacio-jove-llar-jove-la-pobla-de-vallbona/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6866,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - Llar Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4526,"Name":"Ajuntament de la Pobla de Vallbona","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"20","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["FormacióJove","PladeFormació"],"Goal":" Promoure l’educació no formal com a recolzament a la formació acadèmica i ocupacional de la joventut. Fomentar el desenvolupament social de la joventut a través de l’educació en el temps lliure, per a la igualtat, en valors, la interculturalitat, la salut, etc. Impulsar la formació complementària dels i les professionals que treballen en l'àmbit de la joventut. ","Project":"PLA DE FORMACIÓ JOVE 2020 OBJECTIUS GENERALS: Promoure l’educació no formal com a recolzament a la formació acadèmica i ocupacional de la joventut. Fomentar el desenvolupament social de la joventut a través de l’educació en el temps lliure, per a la igualtat, en valors, la interculturalitat, la salut, etc. Impulsar la formació complementària dels i les professionals que treballen en el camp de la joventut. OBJECTIUS ESPECÍFICS: Realitzar accions formatives adreçades a les i els joves en general, i en especial a joves voluntaris/àries i membres d’associacions que desenvolupen activitats de temps lliure i voluntariat: Curs DAT (Director/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil). Curs MAT (Monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil).   Realitzar accions formatives de matèries complementàries. (Cursos monogràfics complementaris als cursos MAT i DAT): Curs de Primers Auxilis (15 hores). Curs d’educador/a de Ruta Escolar (20 hores). Curs de monitor/a d’Aula Matinal (20 hores). Curs avançat de Llengua de Signes (20 hores). ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962763101","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"664431486","Fax":null,"Email":"joventut@lapobladevallbona.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12345,"Name":"Programa Formació Jove. Ribera en Xarxa","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-formacio-jove-ribera-en-xarxa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":5717,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alzira","Url":null},{"Id":7641,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Carcaixent - Casal Jove","Url":null},{"Id":6435,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benifaió","Url":null},{"Id":6611,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":7643,"Name":"Ajuntament de Carcaixent","Url":null},{"Id":5703,"Name":"Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":" Dissabtes de 9 h a 14 h  Puntualment, divendres o dissabtes de vesprada ","Requirements":"Inscripcions als CIJs dels pobles organitzadors: - CIJ Alzira: c/ Escoles Pies, 4 Tel. 96 241 74 07 - CIJ Carcaixent: Parc Navarro Daràs s/n Tel. 96 245 76 25 - CIJ Benifaió: c/ Vicente Medina, 22 Tel. 96 178 51 12 - CIJ La Pobla: c/ Sant Vicent, 3 Tel. 96 259 07 14","Tags":["Formació","Joventut","Alzira","Carcaixent","Benifaió","La Pobla Llarga","Animació","Cursos","Ribera en Xarxa"],"Goal":"Formar a les persones joves de La Ribera en animació sociocultural.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"661525106","PhoneAlternate":"962417407","PhoneMobile":"627382445","Fax":null,"Email":"joventut@alzira.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12369,"Name":"Programa de Corresponsals Juvenils d'Alzira","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-corresponsals-juvenils-dalzira/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":5717,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alzira","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Estudiar en un institut d'educació secundària de la ciutat d'Alzira. A partir de 12 anys. Caldrà que les persones participants subscriguen el compromís de les tasques a exercir i el coneixement de les mesures establertes en cas d’incompliment.","Tags":["Corresponsals Juvenils","Participació","Joventut Alzira","Informació Juvenil","Joves Ribera Alta"],"Goal":"Facilitar qualsevol forma de participació juvenil en la societat.","Project":"És un projecte de dinamització juvenil que pretén incloure a les persones joves del municipi en la participació ciutadana, comptant amb la seua opinió i potenciant l'esperit crític. A més, pretenem aconseguir que les i els nostres joves tinguen un bon nivell d’informació, ja que aquest és un dels factors que més influeixen en els nivells d’autonomia i capacitat de decisió de qualsevol persona. L’altre motiu que ens porta a plantejar-nos la importància d’aquest projecte és la falta de motivació que pateix la joventut actualment, en part degut a l'etapa vital en la qual es troba per ser aquesta un moment de canvis importants. Per això, cal establir una manera atractiva i propera de difondre les activitats i recursos dels quals disposen i fer-los sabedors del fet que poden participar en la societat i fins i tot generar canvis.  ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"661525106","PhoneAlternate":"962417407","PhoneMobile":"627382445","Fax":null,"Email":"joventut@alzira.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12443,"Name":"Programa Corresponsals Juvenils d'Algemesi","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-corresponsals-juvenils-dalgemesi/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Estudiar en un IES de la ciutat d'Algemesí A partir de 12 anys. Signar un compromís de participació i col.laboració.","Tags":["Corresponsals Juvenils","Participació","Informació Juvenil"],"Goal":"Facilitar l'empoderament dels joves i la seua participació en la societat.","Project":"Aquest projecte pretén motivar als joves per a que participen en la societat. Están en una etapa difícil, una etapa de camvis,i volem que amb les seues idees  siguen els interlocutors entre l'administració i els joves. Cal fer una manera atractiva de difondre les activitats i recursos dels que dispossen, i fer-los sabedors de que poden participar en la societat i generar camvis. A més,també participar amb companys d'altres poblacions de les diferents comarques. La finalitat es, que tota l'informació que es genere als centres,arribe a tots els joves,i que les seues demandes arriben a l'administració.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"962019000","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemesi.net","EmailAlternate":"brosell@algemesi.net","Web":null,"Link":"espaijove.algemesi.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12577,"Name":"Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Baixa","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-baixa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":12537,"Name":"Seu de la Mancomunitat de la Ribera baixa","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"7000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 h a 15:00 h","Requirements":"","Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Goal":"El departament de Joventut te com a objectiu assolir les següents funcions: COORDINACIÓ per al disseny i implementació de polítiques de joventut. PROMOCIÓ en l’àmbit de la mancomunitat i en els municipis que la integren, dels següents programes:1. Pla Jove. Assessorar i col·laborar en l’elaboració de plans locals i elaborar el pla comarcal de joventut.2. Educació en la participació.3. Consells de joventut. Donar suport als consells locals, o a les associacions o grups de joves per a la creació de consells.4. Oci educatiu.5. Voluntariat. Col·laboració amb les entitats de voluntariat dels municipis compresos en l’àrea geogràfica per a la promoció del voluntariat.6. Educació en valors. Campanyes de sensibilització i educació en valors utilitzant els recursos que puguin oferir l’IVAJ i altres administracions i entitats, especialment les de l’àmbit local.7. Carnet Jove. Promoure el coneixement i adhesió i facilitar l’accés de la població jove.8. Bones pràctiques. Detecció i difusió de bones pràctiques de joventut en l’àmbit local i presentació de bones pràctiques en les convocatòries que realitzi l’IVAJ. INFORMACIÓ sobre activitats i temes d’interès per a les persones joves. ","Project":"","Explanation":"Horari: De dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h. Contacte: 674 609 439 | 96 171 70 07 Ext: 2010 Correu electrònic: joventut@mancomunitatrb.es Tècnica de Joventut: María Martínez Puig","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961717007","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"674609439","Fax":null,"Email":"joventut@mancomunitatrb.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://lariberabaixa.es/joventut/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12650,"Name":"Regidoria de Joventut de Polinyà de Xúquer","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-joventut-de-polinya-de-xuquer/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":12426,"Name":"EIM i Centre Juvenil La Milotxa","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962973025","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"polinyadexuquer@polinyadexuquer.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.polinyadexuquer.es/va/page/corporacio-municipal-polinya-xuquer","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12861,"Name":"Programa Asoju Aras de los Olmos","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-asoju-aras-de-los-olmos/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":12806,"Name":"Aras de los Olmos","Url":null},{"Id":13530,"Name":"Local Asoju Aras de los Olmos (Asociación juvenil el Olmo)","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":12779,"Name":"Asoju (Asociación juvenil Aras de los Olmos)","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":12779,"Name":"Asoju (Asociación juvenil Aras de los Olmos)","Url":null}],"Users":"20","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#arasdelosolmos","#juventudalltoturia","#asoju"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12897,"Name":"IVC Castelló","Url":"http://xarxajove.info/programes/ivc-castello/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":12840,"Name":"Auditori i Palau de Congressos de Castelló","Url":null},{"Id":12904,"Name":"Teatre Principal de Castelló","Url":null},{"Id":12920,"Name":"Museu de Belles Arts - Castelló. MBACS","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13046,"Name":"Programa EDUSIJOVEN","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-edusijoven/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6245,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alacant - Centre 14","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#Edusi","#Edusijoven"],"Goal":"El programa pretén, per una banda, generar accions culturals, esportives, d’oci i temps lliure i educatives, orientades a aquest col·lectiu definit per edat i geogràficament. I, per altra banda, persegueix potenciar la creació de grups cap a interessos comuns, proporcionar espais, informació i orientació per a la promoció de l’associacionisme juvenil, i establir grups de treball participatius per al disseny de les accions EDUSI amb la finalitat d’incorporar la mirada dels i de les jóvens i les seues propostes a la resta de la ciutat.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13241,"Name":"Programació escolar - Teatre Arniches","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-escolar-teatre-arniches/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":13240,"Name":"Teatre Arniches","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null}],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":12833,"Name":"Institut Valencià de Cultura","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":12833,"Name":"Institut Valencià de Cultura","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965938333","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://ivc.gva.es/es/ivc/programacion-ivc/teatre-arniches-de-alacant","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13796,"Name":"Programa d'Oci educatiu per a joves","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-doci-educatiu-per-a-joves/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":13787,"Name":"La Maranya Centre Cívic","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"30","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14048,"Name":"Curs director/a d'activitats temps lliure infantil i juvenil DAT","Url":"http://xarxajove.info/programes/curs-directora-dactivitats-temps-lliure-infantil-i-juvenil-dat/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13923,"Name":"Escola d'Animació Carpe Vitae València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Privada lucrativa","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14301,"Name":"Programa Corresponsals Juvenils de la Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-corresponsals-juvenils-de-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/ejhnvbnd/cartell-corresponsals.jpg","Program":["Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6866,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - Llar Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4526,"Name":"Ajuntament de la Pobla de Vallbona","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Estar empadronat o empadronada  en la Pobla de Vallbona. Estar matriculada o matriculat en qualsevol centre educatiu de la Pobla de Vallbona.","Tags":["Corresponsals Juvenils","Participació","Informació Juvenil"],"Goal":" Descentralitzar la informació facilitant a les persones joves el seu accés. Oferir a la joventut del municipi la possibilitat d’informar els seus companys i companyes i d’aquesta manera afavorir la maduració personal i la participació juvenil, fomentant una educació en valors per aprendre a aprendre, pensar i desenvolupar un esperit crític. Difondre en centres educatius informació generada pel departament de joventut de l’Ajuntament a través de la Llar Jove, així com la informació generada per l’IVAJ. Recollir les inquietuds i preferències de la gent jove en l’àmbit en què es mouen i intentar proporcionar-li la informació sobre eixos assumptes. ","Project":"El programa de corresponsals juvenils pretén formar un grup de joves estudiants que de forma voluntària, informa els i les joves dels seus centres educatius sobre convocatòries, recursos i activitats que puguen ser del seu interés. A més de detectar, recopilar i transmetre al Centre d’Informació Juvenil les demandes i necessitats de la joventut.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14365,"Name":"Agenda Jove Cullera","Url":"http://xarxajove.info/programes/agenda-jove-cullera/","Icon":"/media/xryj0okk/2.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3349,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Cullera","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Informar a joves del municipi de totes aquelles activitats i iniciatives que es realitzen a la ciutat.","Project":"Des del Centre d'Informació Jove de l'Ajuntament de Cullera  cada divendres  es proposen diferents activitats per al cap de setmana, amb l'objectiu d'informar els joves de tot allò que poden fer en el municipi i cobrint diferents demandes juvenils. Aquesta AGENDA JOVE és enviada  des del número de telèfon de WhatsApp Gent Jove. Per a poder rebre correctament l'agenda jove totes les setmanes el jove haurà d'enviar la paraula alta al 686379426 i guardar aquest número en el seus contactes.  D'aquesta forma, el jove estarà informat de totes aquelles activitats juvenils que es realitzen a Cullera.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14441,"Name":"Campus Diversia","Url":"http://xarxajove.info/programes/campus-diversia/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":14419,"Name":"Finca Mijares","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"686711338","Fax":null,"Email":"info@campusdiversia.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14448,"Name":"Promoció Participació i Associacionisme","Url":"http://xarxajove.info/programes/promocio-participacio-i-associacionisme/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14465,"Name":"Ajuntament de Carcaixent","Url":"http://xarxajove.info/programes/ajuntament-de-carcaixent/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14463,"Name":"Ajuntament de Carcaixent","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14848,"Name":"Departament d'Esports (Vall d'Uixó)","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-desports-vall-duixo/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14843,"Name":"Piscina coberta Municipal Vall d'Uixó","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15326,"Name":"Activitats SES Alpuente","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-ses-alpuente/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":15283,"Name":"IES La Serrania. SES Alpuente.","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10273,"Name":"AMPA de la Secció d'Educació Secundària de l'IES Conselleria. València","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15368,"Name":"Programa Esportiu Benissa","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-esportiu-benissa/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15465,"Name":"Agenda Jove Almassora","Url":"http://xarxajove.info/programes/agenda-jove-almassora/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15497,"Name":"Programa d'activitats SES Alpuente","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-dactivitats-ses-alpuente/","Icon":"/media/zabh2thl/hablame-bonito-alpuente.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":15283,"Name":"IES La Serrania. SES Alpuente.","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","24-29","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Jovesdesdecasa","Virtual","Oci Educatiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15940,"Name":"Casa de la Cultura KAKU","Url":"http://xarxajove.info/programes/casa-de-la-cultura-kaku/","Icon":"/media/0cqkf20m/whatsapp-image-2020-04-08-at-161727.jpeg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":15938,"Name":"Casa de la Cultura KAKU","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Casa de Cultura","Ajuntament de Villena","Villena","KAKUencasa"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965801150","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@kakv.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://kakv.com/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16255,"Name":"Participació ciutadana Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/participacio-ciutadana-picassent/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":3897,"Name":"Casa de Cultura de Picassent","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":16246,"Name":"Ajuntament de Picassent (1)","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16411,"Name":"Activitats Aula de la Joventut Segorbe","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-aula-de-la-joventut-segorbe/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6924,"Name":"CIJ - Aula de la Joventut de l'Ajuntament de Segorbe","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4238,"Name":"Ajuntament de Segorbe","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":16410,"Name":"Regidoria de Joventut Segorbe","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De lunes a sábado de 17:30 a 20:30h","Requirements":"Libre","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16613,"Name":"#JoventutdelaVallaCasa (Vall d'Uixó)","Url":"http://xarxajove.info/programes/joventutdelavallacasa-vall-duixo/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6900,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó - Oficina d'Informació Juvenil","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":16605,"Name":"Regidoria de Joventut Vall d'Uixó","Url":null},{"Id":4374,"Name":"Ajuntament de la Vall d'Uixó","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17743,"Name":"Apoketanit - Oci nocturn al Centre Matilde Salvador d'Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/apoketanit-oci-nocturn-al-centre-matilde-salvador-daldaia/","Icon":"/media/wtlhjqkd/apoketa.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["apoketanit","Oci alternatiu","Oci nocturn saludable","joventut","creativitat","esport","cultura","oci","activitats","Centre Matilde Salvador","Aldaia","Gent Jove","ball","música","Alumnat Actiu"],"Goal":"Oferir un ventall d'activitats d'oci saludable perquè els joves trobin alternatives d'oci i apostin per activitats lúdiques i saludables.","Project":"APOKETANIT, és una proposta alternativa d'oci nocturn per als joves, impulsada per l'Ajuntament d'Aldaia. Compta amb una àmplia oferta d'activitats (esport, cultura i oci), adaptada a tots els gustos i triades i organitzades pel propi col·lectiu de joventut de Aldaia. Les activitats es realitzen a les instal·lacions de Centre Cultural Matilde Salvador","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/centrematildesalvador/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17970,"Name":"Practica Salut - Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/practica-salut-aldaia/","Icon":"/media/co3e4l44/practica-salut-2.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["salut","#PracticaSalut","ocio nocturno saludable","joventut","Aldaia","Hàbits de vida saludable","oci"],"Goal":"L’objectiu del programa és potenciar actituds positives cap al model d’estil de vida saludable i millorar les habilitats personals necessàries per a adoptar comportaments adequats davant de situacions de risc en el temps d’oci dels adolescents.","Project":"“Practica Salut”. Campanya de promoció de pràctiques saludables. És una estratègia preventiva amb especial interés en l’àmbit educatiu i sociocomunitari.","Explanation":"Àmbit educatiu: Tallers dirigits a alumnat de l’ESO: 1er cicle: “Practica Salut Quan Menges” “Practica salut fent exercici” “Practica salut amb els pantalles” 2n cicle: “Practica Salut quan ixes de festa” “Practica Salut Quan faces sexe amb respecte” “Practica Salut Quan conduixes” Àmbit sociocomunitari: Formació de mediadors en salut Aplicació de la campanya en Programes d’Oci Nocturn dels municipis de la Xarxa Joves.net El present programa compta amb l’aval de ser un Programa Acreditat per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/centrematildesalvador/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18270,"Name":"Trau-li el somriure - La joventut amb el medi ambient. Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/trau-li-el-somriure-la-joventut-amb-el-medi-ambient-aldaia/","Icon":"/media/czjhr5f5/55912244_2336137743072919_70146556929507328_o.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":17619,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Medi Ambient","joventut","plantes","balcons","Centre Matilde Salvador","natura","jardineria","Aldaia"],"Goal":"Conscienciar la joventut i la població en general sobre la importància de la cura de l'entorn.","Project":"Activitats puntuals relacionades amb el respecte pel medi ambient. Recollida de material plàstic per reutilitzar com a testos. Tallers de jardineria i obsequi de plantes.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/centrematildesalvador/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18277,"Name":"Bookcrossing al Centre Matilde Salvador - Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/bookcrossing-al-centre-matilde-salvador-aldaia/","Icon":"/media/fdugfb5o/book.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["bookcrossing","Aldaia","Centre Matilde Salvador","llibres","llegir","joventut"],"Goal":"El Bookcrossing és un club de llibres global amb més de cinc millions de llibres. Es tracta de compartir llibres amb gent de tot el món, per a això hi ha diferents llocs on pots intercanviar llibres en zones oficials, punts i zones d'encreuament.  ","Project":"És la pràctica de deixar llibres en llocs públics perquè els recullin altres lectors, que després faran el mateix. La idea és alliberar llibres \"a la jungla\" perquè siguin trobats per altres persones.","Explanation":"Vine i agafa qualsevol dels llibres que tenim en els notres zones oficials de Bookcrossing o allibera els teus propis llibres i compartix-los amb el mon. Les zones oficials les pots veure www.bookcrossing-spain.org/zonasoficiales són llocs on pots alliberar o arreplegar llibres en llocs on estan controlats.  LLig - Registra - Allibera!   https://www.bookcrossing.es/home/","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/centrematildesalvador/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18280,"Name":"Fashion Revolution al Centre Matilde Salvador - Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/fashion-revolution-al-centre-matilde-salvador-aldaia/","Icon":"/media/tiwnkvif/67403792_2549426801744011_2563026359567777792_o.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Fashion Revolution","slow fashion","participació","concienciació","Aldaia","Centre Matilde Salvador","moda","indústria tèxtil","condicions laborals","drets","moda sostenible","sostenibilitat","reutilitzar","reciclar","Mediambient"],"Goal":"","Project":"Fashion Revolution és un moviment global sense ànim de lucre amb equips en més de 100 països de tot el món. Fashion Revolution realitza campanyes per a la reforma sistèmica de la indústria de la moda amb un enfocament en la necessitat d'una major transparència en la cadena de subministrament de la moda.Fashion Revolution ha designat l'aniversari de la catàstrofe de Rana Plaza a Bangla Desh com el « dia de la Revolució de la Moda »(Fashion Revolution day).","Explanation":"Des del Matilde, acostem aquest projecte als nostres usuaris i usuàries amb petites accions de conscienciació i divulgació. Disposem d'un espai exclusiu en el qual qualsevol pot acostar-se per dipositar roba o agafar el que sigui del seu gust. Es tracta d'un espai físic on poder intercanviar roba i poder informar-se, llegir informació i accedir als documents de divulgació que oferim. A més, periòdicament realitzem activitats i tallers que s'inclouen en aquest projecte mundial, com \"¿Qui hizo mi ropa?\" o que comparteixen els mateixos objectius.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/centrematildesalvador/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18370,"Name":"Premis i Concursos Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/premis-i-concursos-mislata/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18529,"Name":"Informació, orientació, assessorament, homosexualitat i transsexualitat - Igualtat Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/informacio-orientacio-assessorament-homosexualitat-i-transsexualitat-igualtat-aldaia/","Icon":"/media/z2wdqahm/logo-igualtat-aldaia.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa"],"Centers":[{"Id":18525,"Name":"Departament d'Igualtat. Centre Social Coladors - Ajuntament Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":" De dilluns a diumenge De 00:00h a 24:00hores ","Requirements":"Qui pot sol·licitar-ho? La ciutadania d'Aldaia. Entitats públiques i privades. Associacions Com sol·licitar-ho? A través d'Associacions de persones LGTB, (Lesbianes, Gai, Transsexuals, Bisexuals) Quant costa? Servei gratuït.","Tags":["igualtat","salut","informació","orientació","assessorament","ajuda","homosexualitat","transessualitat","LGTB"],"Goal":"","Project":"Servei Especialitzat d'Informació, Orientació i Assessorament sobre l'homosexualitat i transsexualitat, bisexualitat, VIH, Oci, així com anàlisi, detecció i tractament de l'homofòbia. Compta amb un servei per a l'orientació jurídica, així com d'altres recursos existents a persones i entitats públiques o privades, sobre qüestions que puguen afectar a persones LGTB (Lesbianes, Gai, Transsexuals, Bisexuals) i a les seues famílies, amb especial atenció a joves i a persones amb alguna discapacitat. Aquest servei gratuït pot sol·licitar-lo tota la ciutadania d'Aldaia, entitats públiques i privades i associacions a través d’Associacions de persones LGTB (Lesbianes, Gai, Transsexuals, Bisexuals).  ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988811","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ajuntament@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.aldaia.es/va/atencion-personas/page/informacio-orientacio-assessorament-homosexualitat-transsexualitat","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18532,"Name":"Carnet Jove al Centre Matilde Salvador d'Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/carnet-jove-al-centre-matilde-salvador-daldaia/","Icon":"/media/sridpfgy/cj2019_frontjpg.png","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null},{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":null,"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 17:00 a 22:00","Requirements":"Tenir entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos. Abonar la taxa, fixada per a aquest any en 8,40 €. Omplir formulari sol·licitud Carnet Jove. Tindrà una validesa de dos anys comptats des de la data de la seva expedició.","Tags":["GVA IVAJ","Carnet d'Alberguista","carnet jove","Aldaia","Centre Matilde Salvador","activitats culturals","trasport","Activitats d'oci","negocis","activitats d'oci en el temps lliure","joventut","Descomptes"],"Goal":"Per poder treure el màxim profit a el temps lliure i obtenir al seu torn importants descomptes, l'Institut Valencià de la Joventut posa a la teva disposició el Carnet Jove. Té com a objectiu facilitar a tots els joves la seva mobilitat i intercomunicació així com possibilitar el seu accés, per mitjà de l'articulació de determinats avantatges, a béns i serveis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i similars . El poden obtenir tots els joves amb edats compreses entre els 14 i 30 anys, ambdós inclosos. Tant en l'àmbit estatal com en l'europeu, caldrà consultar les respectives pàgines web per saber fins a quina edat comprén el Carnet Jove en altres comunitats autònomes o en altres estats, i si s'aplica o no el descompte.","Project":"És un document de caràcter personal i intransferible que acredita al seu titular com a beneficiari dels serveis que comporta, i consisteix principalment en oferir als joves serveis i avantatges per facilitar la seva mobilitat i intercomunicació, així com per possibilitar el seu accés a béns i serveis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i similares.Este programa es desenvolupa conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 30 països d'l'entorn europeu que conformen l'Associació de el Carnet Jove Europeu (EYCA), entitat radicada a Brussel·les, que garanteix la reciprocitat de les prestacions en els diferents països adscritos.Desde sempre, ser titular d'el Carnet Jove implica poder beneficiar-se d'importantíssimes avantatges en diferents llocs d'Europa que pots consultar en aquestes pàgines. A partir d'l'1 d'abril de 2019 el Carnet Jove clàssic tindrà integrat el Carnet d'Alberguista amb l'objectiu de millorar les avantatges que obté la gent joven.Como el Carnet d'Alberguista té una validesa internacional (admès als 90 països que formen HI) ofereix milers de descomptes arreu del món. Els i les joves no només gaudiran dels avantatges de l'Carnet Jove sinó també: De més de 300 albergs juvenils a Espanya i de més de 4.000 a tot el mundo.De accés a programes de mobilitat juvenil nacionals i internacionales.De descomptes complementaris als de l'Carnet Jove, tant en entitats nacionals com en entitats d'altres països (transport, oci, restaurants, museus ...). Més informació:https://descuentos.reaj.com","Explanation":"Pots vindre al Matilde totes les vesprades per fer el teu Carnet Jove. Porta la documentació necessària i emporta-te'l a l'instant.","Improvements":"Consulta els descomptes i bonificacions a la web de l'IVAJ.","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/es/hacerme-el-carne","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18748,"Name":"Cursos de formació Juvenil Castelló de la Plana","Url":"http://xarxajove.info/programes/cursos-de-formacio-juvenil-castello-de-la-plana/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6926,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Castelló de la Plana - Oficina d'Informació Juvenil (Casal Jove)","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19312,"Name":"Corresponsals IVAJ","Url":"http://xarxajove.info/programes/corresponsals-ivaj/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Corresponsals Juvenils","GVA IVAJ","IVAJ","Alumnat Actiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19557,"Name":"Curso de Monitor/a de tiempo libre Educativo Infantil y Juvenil. 2020. Utiel","Url":"http://xarxajove.info/programes/curso-de-monitora-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil-2020-utiel/","Icon":"/media/flglz0vr/curso-2020-utiel.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":19515,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Utiel","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20041,"Name":"Programa lliure d'estiu A la Mar","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-lliure-destiu-a-la-mar/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6310,"Name":"Escola de la Mar de Borriana","Url":null},{"Id":6294,"Name":"Escola de la Mar de Benicàssim","Url":null},{"Id":6426,"Name":"Escola de la Mar de La Vila Joiosa","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":6279,"Name":"Direcció General d'Esport. València","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["AlaMar","AlaMar2020","ViuAlaMar"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20202,"Name":"Al nostre ritme (Villores)","Url":"http://xarxajove.info/programes/al-nostre-ritme-villores/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":19186,"Name":"Espai Social Villores","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":20079,"Name":"Associació del còmic (Villores)","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":20079,"Name":"Associació del còmic (Villores)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Activitat cultural","cinema","Desenvolupament rural","Educació en la Participació"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"686762138","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@MostraAl","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":2,"VolunteersWomanFrom30":1}},{"Id":20238,"Name":"Departament de Joventut Ajuntament d'Ènguera","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-ajuntament-denguera/","Icon":"/media/qiohvpgb/logo_cij-enguera.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6583,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Enguera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4615,"Name":"Ajuntament d'Enguera","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4615,"Name":"Ajuntament d'Enguera","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 9:30 a 14:00. Dimecres i divendres: de 16:00 a 20:00. Dissabte: de 10:00 a 14:00.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20460,"Name":"Formació Centro 14 Alacant","Url":"http://xarxajove.info/programes/formacio-centro-14-alacant/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6245,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alacant - Centre 14","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["activitats formatives"],"Goal":"Programa de formació del Cij Centro 14","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20490,"Name":"Activitats Oci Educatiu Vall d'Uixó","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-oci-educatiu-vall-duixo/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6900,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó - Oficina d'Informació Juvenil","Url":null},{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4374,"Name":"Ajuntament de la Vall d'Uixó","Url":null},{"Id":16605,"Name":"Regidoria de Joventut Vall d'Uixó","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4374,"Name":"Ajuntament de la Vall d'Uixó","Url":null},{"Id":16605,"Name":"Regidoria de Joventut Vall d'Uixó","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20552,"Name":"Patrulla Verda Juvenil. Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/patrulla-verda-juvenil-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/rnnfc2l5/logo-patrulla-verde-horadada.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":20264,"Name":"Municipi de Pilar de la Horadada","Url":null},{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"24","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dissabtes de 10:30 a 13.30.","Requirements":"Edat: 12 a 17 anys. PREUS: - Família GENERAL 35€ - Família NOMBROSA, MONOPARENTAL o AMB DISCAPACITAT 17,50€ - CARNET JOVE (majors de 14 anys): 26,25€ (En el preu inclou els monitors, transport en excursions i assegurança d'accidents)","Tags":["Ajuntament de Pilar de la Horadada","Cij Pilar de la de Horadada","Pilar de la Horadada","Medi Ambient","Oci Educatiu","Oci Educatiu Saludable","Naturalesa","excursions","Patrulla Verda","Temps LLiure"],"Goal":" Oferir activitats d'oci educatiu en el temps lliure. Fomentar valors: companyonia, solidaritat, treball en equip, empatia i respecte. Desenvolupar la responsabilitat i el compromís. ","Project":"Patrulla Verda és un programa d'oci educatiu saludable oferit per l'Ajuntament de Pilar de la Horadada a través de la Regidoria de Joventut. El nostre principal objectiu és realitzar activitats obertes, dinàmiques i principalment a l'aire lliure.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"juventud@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20704,"Name":"DEPARTAMENT DE JOVENTUT D'AIELO DE MALFERIT","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-daielo-de-malferit/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6419,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit - Casa de la Joventut","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4382,"Name":"Ajuntament d'Aielo de Malferit","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4382,"Name":"Ajuntament d'Aielo de Malferit","Url":null}],"Users":"3","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"7000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20732,"Name":"Premis i concursos Europa","Url":"http://xarxajove.info/programes/premis-i-concursos-europa/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":12457,"Name":"Comissió Europea","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20828,"Name":"Xarxa Comarcal d'Iniciatives Empresarials - Els Ports","Url":"http://xarxajove.info/programes/xarxa-comarcal-diniciatives-empresarials-els-ports/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["ocupació","LABORA","sepe"],"Goal":" Assessorament per part de l'equip tècnic,  Un equip tècnic a qui es podrà plantejar consultes personalitzades en referència a qualsevol idea emprenedora o les necessitats que plantegin el desenvolupament d'aquesta.   Recerca d'espais de treball,  Assessorament en la recerca d'espais de treball per al seu idoni desenvolupament de la idea plantejada.   Cerca d'ajuts econòmics , subvencions per part de la Generalitat, l'Estat o el fons Europeu. Un cop coneguda  la casuística de cada emprenedoria es l'ajudarà en la recerca i triï de les possibles ajudes existents i de la més adequada en cada cas concret. ","Project":"Som un grup d'assessorament que t'ajudarà en el teu iniciativa empresarial independentment de la fase en què es trobi. ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"FranciscoCampilloAntoni(Coordinador):642.343.098JoséMiguelCentellesMiró(Tècnicd'estratègia):642.218.942LidónMolinsCarceller(Arquitecta):642.353.270LaiaLloretGual(Tècnicaenlegislació):642.266.390EvaColomerTena(Administrativa):964.440.306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20845,"Name":"Concursos i certàmens de Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/concursos-i-certamens-de-pilar-de-la-horadada/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":20264,"Name":"Municipi de Pilar de la Horadada","Url":null},{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Concurs","Certàmen","Exposició","Oci Educatiu","Participació","Ajuntament de Pilar de la Horadada","Pilar de la Horadada"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965352225","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ayto@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21009,"Name":"Godelleta Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/godelleta-jove/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":7419,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Godelleta","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21255,"Name":"Activitats d'oci educatiu juvenils Bunyol","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-doci-educatiu-juvenils-bunyol/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":21254,"Name":"Ajuntament de Bunyol","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4685,"Name":"Ajuntament de Buñol","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4685,"Name":"Ajuntament de Buñol","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21265,"Name":"Regidoria de Joventut de Sollana (1)","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-joventut-de-sollana-1/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6483,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sollana","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#fempoble #sollanapoble"],"Goal":"Benvinguts amics! En aquest espai anem a recollir tots els vostres dubtes i preguntes relacionades amb la politica i la millora del nostre poblet. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961742710","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com/sollanajove/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21392,"Name":"IES Alto Turia (chelva)","Url":"http://xarxajove.info/programes/ies-alto-turia-chelva/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":5752,"Name":"IES Alto Turia. Chelva","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":17935,"Name":"IES Alto Turia (Chelva)","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":17935,"Name":"IES Alto Turia (Chelva)","Url":null}],"Users":"150","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#iesaltoturia #juventudaltoturia","#arasdelosolmos #benageber #chelva #titaguas #tuejar"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21648,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) Nàquera","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-naquera/","Icon":"/media/eqhiqj5w/cartel-facebook.png","Program":[],"Centers":[{"Id":8027,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Nàquera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["JOOP"],"Goal":"La realització d'accions de motivació i orientació per a jóvens entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Com a programa de segona oportunitat, JOOP acudeix en el seu suport i constituirà, per a ells i elles, una experiència vital de canvi.","Project":"Jove Oportunitat – JOOP és un programa dissenyat i organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).","Explanation":"El programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació. Per a aquells joves que no hagueren acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal i social (coaching actitudinal). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961680002ext2136","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"667303539","Fax":null,"Email":"juventud@naquera.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21795,"Name":"Educació Gata","Url":"http://xarxajove.info/programes/educacio-gata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7702,"Name":"Edifici Polivalent de Gata de Gorgos","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Oci Educatiu","MACMA","Ajuntament de Gata de Gorgos"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21825,"Name":"Dinamització de la Joventut en San Miguel de Salinas","Url":"http://xarxajove.info/programes/dinamitzacio-de-la-joventut-en-san-miguel-de-salinas/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5095,"Name":"Auditori d'estiu de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":11779,"Name":"ADL San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5069,"Name":"IES Los Alcores. San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5077,"Name":"Biblioteca municipal / Telecentre Juvenil de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5078,"Name":"Casa de Cultura de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5082,"Name":"Centre Social de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5091,"Name":"Poliesportiu municipal de San Miguel de Salinas","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21906,"Name":"Programa de juventud del Ayuntamiento de Godelleta","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-juventud-del-ayuntamiento-de-godelleta/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7419,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Godelleta","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4280,"Name":"Fer-me el Carnet Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/fer-me-el-carnet-jove/","Icon":"/media/smwnttso/cj2019_backjpg.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6578,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alaquàs El Passatge","Url":null},{"Id":6419,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit - Casa de la Joventut","Url":null},{"Id":6264,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Elx - InfoJove","Url":null},{"Id":6407,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Ondara","Url":null},{"Id":6740,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Torrent","Url":null},{"Id":6373,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benidorm","Url":null},{"Id":6394,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola","Url":null},{"Id":6412,"Name":"CIJ Teulada","Url":null},{"Id":6933,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Traiguera","Url":null},{"Id":6464,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Xàtiva - Casa de la Joventut","Url":null},{"Id":12103,"Name":"Sala d'usos Múltiples. Centre Jove Xirivella","Url":null},{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null},{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null},{"Id":19538,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Almoradí","Url":null},{"Id":19539,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Sant Jordi","Url":null},{"Id":19556,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Ayora","Url":null},{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"En funció de cada centre","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963108570","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"carnetjove_ivaj@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4308,"Name":"UPPCA de Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/uppca-de-picassent/","Icon":"/media/sjjjqyxb/upcca-picassent.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":4318,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dimarts, dimecres i dijous amb cita prèvia.","Requirements":"","Tags":["Ajuntament de Picassent","Picassent","UPPCA","Prevenció Conductes Adictives","Conductes addictives","Drogodependència"],"Goal":"La UPPCA (Unitat de prevenció comunitària de conductes addictives) és un servei especialitzat que desenvolupa programes de prevenció amb l'objectiu de reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.","Project":"","Explanation":"Accions que es realitzen: - Facilitar la implementació de programes de prevenció als Centres Escolars. - Xarrades informatives sobre drogues per als estudiants d'ESO, Batxillerat, Cicles formatius i centres de menors. - Tallers de formació sobre drogues dirigits a pares/mares, professors i tècnics municipals. - Sessions informatives a l'alumnat, pares i mares sobre el bon ús de noves tecnologies i com prevenir les conductes addictives. - Atenció i assessorament individualitzat a la joventut, pares i mares preocupats/des pel consum de drogues dels seus fills o filles. - Atenció i assessorament al professorat que haja detectat problemes amb les drogues al centre escolar. - Campanyes d'informació i sensibilització per a la prevenció del consum de drogues, etc. - Espai Obert, espai alternatiu d'oci i temps lliure saludable per a joves entre 12 i 17 anys.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961230690","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upc@picassent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4313,"Name":"Servei d'especialitat d'atenció a la familía i infància Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/servei-despecialitat-datencio-a-la-familia-i-infancia-picassent/","Icon":"/media/4elbazxc/seafi-picassent.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":4318,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Picassent","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Amb cita prèvia","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961222018","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"seafi@picassent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4321,"Name":"Programa d'absentisme escolar. Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-dabsentisme-escolar-picassent/","Icon":"/media/0yil2uhn/logo_picassent_0.png","Program":[],"Centers":[{"Id":4318,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Serveis Socials","Picassent","Ajuntament de Picassent","Escolarització","Absentisme escolar"],"Goal":"Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Picassent estan formats per un sistema que inclou una sèrie de programes i recursos que aborden problemes socials concrets, un conjunt de serveis i prestacions de promoció i acció social que atén les necessitats socials del municipi.  ","Project":"L’absentisme escolar es pot definir com a la falta d’assistència continuada d’un alumne o d'una alumna que té l’edat d’escolarització obligatòria. Segons el que estableixen els apartats 1.1, 1.8 y 1.30 de l’article 149 de la Constitució Espanyola, els xiquets, les xiquetes i els i les joves tenen dret a l’educació. Aquest dret es concreta en la Llei d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), Llei orgànica 1/1990. El servei també posa l’accent en les condicions en què el menor assisteix al centre educatiu, com un aspecte important que ens permet realitzar un treball més integrador i detectar possibles dificultats a nivell familiar.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4433,"Name":"Programa mesures judicials Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-mesures-judicials-picassent/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":4318,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":4432,"Name":"Fundació Diagrama. València","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"616597961","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4940,"Name":"Recursos Culturals per als joves de Cullera","Url":"http://xarxajove.info/programes/recursos-culturals-per-als-joves-de-cullera/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3462,"Name":"Casa de Cultura de Cullera","Url":null},{"Id":3594,"Name":"Jardins del Mercat de Cullera","Url":null},{"Id":3423,"Name":"Biblioteca Municipal de Cullera","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#AjuntamentdeCullera","#jovescullera","#CijCullera"],"Goal":"Fomentar i motivar als joves a participar en els diferents programes d'activitats culturals que ofereix el municipi.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4956,"Name":"Punt Jove de Callosa d'En Sarrià","Url":"http://xarxajove.info/programes/punt-jove-de-callosa-den-sarria/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4955,"Name":"CIJ - Punt Jove de Callosa d'en Sarrià","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De Dilluns a Divendres de 16h a 21h Dissabtes i Diumenges de 11:30h a 14h i de 16h a 21h","Requirements":"","Tags":["MSSMB"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965880050","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5040,"Name":"Servicios para la Prevención e Inclusión Social","Url":"http://xarxajove.info/programes/servicios-para-la-prevencion-e-inclusion-social/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5039,"Name":"Centre social d'Algorfa","Url":null},{"Id":5173,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5174,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Jacarilla","Url":null},{"Id":5165,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Redován","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Estar empadronado-a en los municipios de la Mancomunidad la Vega","Tags":[],"Goal":"Favorecer la inserción socio laboral","Project":"","Explanation":"- Diseño de itinerarios personalizados de inclusión social - Talleres de formación para la mejora de la empleabilidad - Talleres de Habilidades y Competencias Personales - Grupos de apoyo emocional - Intermediación laboral","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"658796856","Fax":null,"Email":"inclusion@mancomunidadlavega.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5155,"Name":"EEIIA. Equip Específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència","Url":"http://xarxajove.info/programes/eeiia-equip-especific-dintervencio-amb-infancia-i-adolescencia/","Icon":"/media/wckb2twn/bannereeiia1024x329-1024x329.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5039,"Name":"Centre social d'Algorfa","Url":null},{"Id":5165,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Redován","Url":null},{"Id":5173,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5174,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Jacarilla","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Va dirigit a aquells xiquets, xiquetes i adolescents que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc (amb o sense declaració), desemparament o amb mesures jurídiques de protecció.","Tags":["EEIIA","Equip Específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència","Mancomunitat La Vega","Serveis Socials"],"Goal":"L'EEIIA és un recurs municipal d'intervenció familiar, dirigit a potenciar i optimitzar el desenvolupament integral de les persones menors d'edat. Què fem? Reforçar la capacitat relacional de la unitat familiar o convivencial incloent la relació conjugal, patern/matern-filial i fraternal. Potenciar la capacitat parental dels cuidadors. Afavorir estratègies i recursos personals d'afrontament i eficàcia relacional en els nens, nenes i adolescents que atenem. Treballem en xarxa amb altres entitats, IES, Associacions, ONG, Hospitals, Centres de Salut, Col·legis, etc., mantenint una comunicació fluïda amb els professionals, per a no duplicar recursos i optimitzar la nostra intervenció. Com funciona? L'equip està format per psicòloga, educadores socials i treballador social, especialitzats en intervenció familiar, que realitzen orientació, mediació i teràpia. Treballem en equip amb els altres recursos i professionals de la Mancomunitat la Vega, per a així garantir una atenció integral. El nostre horari s'adapta a les necessitats de les persones que atenem.","Project":"","Explanation":"Treballem la criança positiva tenint en compte les necessitats dels xiquets, les xiquetes i adolescents, el context en què es desenvolupen i les capacitats i habilitats dels pares i les mares. La nostra atenció és pròxima, personalitzada i professional.  ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"658757043","Fax":null,"Email":"eeiia@mancomunidadlavega.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5325,"Name":"Ciber-sala Sagunt","Url":"http://xarxajove.info/programes/ciber-sala-sagunt/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"En el caso de ser Menor de 18 años, deberá aportar autorización del/de la progenitor/a o tutor/a legal","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961193070","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5335,"Name":"Sala de formació","Url":"http://xarxajove.info/programes/sala-de-formacio/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5970,"Name":"Àrea d'esports de la Vall d'albaida","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-desports-de-la-vall-dalbaida/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"8000","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"previa inscripció","Tags":["esport"],"Goal":"- col.laborar en tot allò que es celebra en els municipis de la comarca referent a l'esport, carreres, pilota, cursa btt, colombicutura","Project":"no col.labora joventut, sols donant difusió","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962911532","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventutesport@mancovall.com","EmailAlternate":"esport@mancovall.com","Web":null,"Link":"http://mancovall.com/va/page/esports","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6144,"Name":"ADL Xirivella","Url":"http://xarxajove.info/programes/adl-xirivella/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6132,"Name":"Centre Cívic Ernest Lluch. Xirivella","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres Matins: de 9 a 13 hores Vesprades: de 16 a 17.30 hores","Requirements":"","Tags":["#ADL","#Xirivella","#empleo","#formació","#ocupació","#ORIENTACIÓN","#LABORA","#Curriculum","#entrevista"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963836424","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"mguillem@xirivella.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://gestionandote.com/agencia/AJUNTAMENT_XIRIVELLA","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6149,"Name":"Servei de Participació Ciudadana de Xirivella","Url":"http://xarxajove.info/programes/servei-de-participacio-ciudadana-de-xirivella/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6132,"Name":"Centre Cívic Ernest Lluch. Xirivella","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Matins: de dilluns a divendres Vesprades: dilluns i dijous  ","Requirements":"","Tags":["#Associa'tXirivella","#Xirivella","#XirivellaJove","#participacio","#joves","#joventut","#associacions","#conselldebarri","#ciutadania"],"Goal":"Desarrollo de las acciones de fomento del asociacionismo impulsadas desde la concejalía de Participación Ciudadana","Project":" consejos de barrio asociacionismo ","Explanation":"Consultes presencials, acudint al Centre Cívic Ernest Lluch (c/Montealegre, 6), de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i dijous de 17 a 19h","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963135050extensió3303.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"participacio@xirivella.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.xirivella.es/lajuntament/participacion-ciudadana-2/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7004,"Name":"Auditori Centre social Sant Vicent del Raspeig","Url":"http://xarxajove.info/programes/auditori-centre-social-sant-vicent-del-raspeig/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5878,"Name":"Auditori - Centre Social de Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Previa Reserva al departamento de Cultura del Ayuntamiento de Sant Vicent del raspeig","Tags":["cultura","Eduacació","Teatre","Auditori municipal"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966143946","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura@raspeig.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.raspeig.es/uploads/ficheros/paginas/descargas/201909/descargas-modelo-solicitud-salas-es.odt","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7048,"Name":"Servei d'Especialitat d'Atenció a la Família i Infància, d'Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/servei-despecialitat-datencio-a-la-familia-i-infancia-donda/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":7045,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials d'Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 a 13:30h i dimarts de 16:30 a 19:00h.","Requirements":"-Es requereix cita previa.","Tags":["Mediació familiar","JOVES","DIFICULTATS","Ajuntament d'Onda","Serveis socials"],"Goal":"objectius generals: • Preservació Familiar: mantindre al menor en el seu nucli familiar en unes condicions que garantisquen el seu benestar. • Reunificació Familiar: retorn del menor al nucli familiar en unes condicions que s'assegure el seu desenvolupament adequat","Project":"","Explanation":"Els serveis de protecció a la infància tenen la comesa de detectar les dificultats en l'atenció de les necessitats assistencials, educatives i emocionals dels menors, però també la prioritat d'ajudar a les seues famílies perquè puguen satisfer-les adequadament, evitant amb això la separació del xiquet del seu mitjà de procedència. Aquesta actuació preventiva requereix, en la majoria dels casos, canvis profunds en el funcionament familiar.La intervenció, ajudarà a adquirir habilitats educatives i de criança més eficaces.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7049,"Name":"Programa de mesures judicials a Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-mesures-judicials-a-onda/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":7045,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials d'Onda","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"l'ingrés d'un menor en el sistema de reeducació de menors infractors ve determinat sempre per l'existència d'una prèvia resolució judicial del Jutge de Menors, imposant al menor infractor una mesura judicial, ja siga ferma o cautelar.","Tags":[],"Goal":"Les mesures de mig obert són aquelles que no impliquen l'internament del menor en centre, si bé aquest té l'obligació de complir amb el contingut de la mesura específica que se li haja imposat.Els professionals tenen com a objectius: -Ajudar en la reinsecció i compliment de les mesures judicials interposades. - re-educació i reinserció en la societat. -Seguiment i evaluació dels casos.","Project":"","Explanation":"Les mesures de mig obert previstes en la Llei orgànica 5/2000 són les següents:Tractament ambulatori. Les persones sotmeses a aquesta mesura han d'assistir al centre designat amb la periodicitat requerida pels facultatius que les atenguen i seguir les pautes fixades per a l'adequat tractament de l'anomalia o alteració psíquica, addicció al consum de begudes alcohòliques, drogues tòxiques o substàncies psicotròpiques, o alteracions en la percepció que patisquen. Aquesta mesura podrà aplicar-se sola o com a complement d'una altra mesura prevista en la Llei orgànica 5/2000. Quan l'interessat rebutge un tractament de deshabituació, el Jutge li aplicarà una altra mesura adequada a les seues circumstàncies. Assistència a un centre de dia. Les persones sotmeses a aquesta mesura residiran en el seu domicili habitual i acudiran a un centre, plenament integrat en la comunitat, a realitzar activitats de suport, educatives, formatives, laborals o d'oci. En l'assistència a un centre de dia el menor és derivat a un centre plenament integrat en la comunitat, on es realitzen activitats educatives de suport a la seua competència social. Aquesta mesura serveix per a proporcionar a un menor un ambient estructurat durant bona part del dia, en el qual es duguen a terme activitats soci-educatives que puguen compensar les manques de l'ambient familiar d'aquell. El característic del centre de dia és que en aqueix lloc és on pren cos l'essencial del projecte soci-educatiu del menor, si bé aquest pot assistir també a altres llocs per a fer ús d'altres recursos d'oci o culturals. El sotmés a aquesta mesura pot, per tant, continuar residint en la seua llar, o en el de la seua família, o en l'establiment d'acolliment. Llibertat vigilada. En aquesta mesura es realitza un seguiment de l'activitat de la persona sotmesa a la mateixa i de la seua assistència a l'escola, al centre de formació professional o al lloc de treball, segons els casos, procurant ajudar a aquella a superar els factors que van determinar la infracció comesa. Així mateix, aquesta mesura obliga, si escau, a seguir les pautes soci-educatives que assenyale l'entitat pública o el professional encarregat del seu seguiment, d'acord amb el programa d'intervenció elaborat a aquest efecte i aprovat pel Jutge de Menors. La persona sotmesa a la mesura també queda obligada a mantindre amb aquest professional les entrevistes establides en el programa i a complir, si escau, les regles de conducta imposades pel Jutge, que podran ser alguna o algunes de les següents: Obligació d'assistir amb regularitat al centre docent corresponent, si l'interessat està en el període de l'ensenyament bàsic obligatori, i acreditar davant el Jutge aquesta assistència regular o justificar si escau les absències, quantes vegades fora requerit per a això.Obligació de sotmetre's a programes de tipus formatiu, cultural, educatiu, professional, laboral, d'educació sexual, d'educació viària o uns altres similars.Prohibició d'acudir a determinats llocs, establiments o espectacles.Prohibició d'absentar-se del lloc de residència sense autorització judicial prèvia.Obligació de residir en un lloc determinat.Obligació de comparéixer personalment davant el Jutjat de Menors o professional que es designe, per a informar de les activitats realitzades i justificar-les.Qualssevol altres obligacions que el Jutge, d'ofici o a instàncies del Ministeri Fiscal, estime convenients per a la reinserció social del sentenciat, sempre que no atempten contra la seua dignitat com a persona. Convivència amb una altra persona, família o grup educatiu. La persona sotmesa a aquesta mesura ha de conviure, durant el període de temps establit pel Jutge, amb una altra persona, amb una família diferent a la seua o amb un grup educatiu, adequadament seleccionats per a orientar a aquella en el seu procés de socialització.Prestacions en benefici de la comunitat. La persona sotmesa a aquesta mesura, que no podrà imposar-se sense el seu consentiment, ha de realitzar les activitats no retribuïdes que se li indiquen, d'interés social o en benefici de persones en situació de precarietat. Es buscarà relacionar la naturalesa d'aquestes activitats amb la naturalesa del bé jurídic lesionat pels fets comesos pel menor. El característic d'aquesta mesura és que el menor ha de comprendre, durant la seua realització, que la col·lectivitat o determinades persones han patit de manera injustificada unes conseqüències negatives derivades de la seua conducta. Es pretén que el subjecte comprenga que va actuar de manera incorrecta, que mereix el retret formal de la societat, i que la prestació dels treballs que se li exigeixen és un acte de reparació just. Realització de tasques soci-educatives. La persona sotmesa a aquesta mesura ha de realitzar, sense internament ni llibertat vigilada, activitats específiques de contingut educatiu encaminades a facilitar-li el desenvolupament de la seua competència social. La realització de tasques soci-educatives consisteix en el fet que el menor duga a terme activitats específiques de contingut educatiu que faciliten la seua reinserció social. Pot ser una mesura de caràcter autònom o formar part d'una altra més complexa. Empleada de manera autònoma, pretén satisfer necessitats concretes del menor percebudes com a limitadores del seu desenvolupament integral. Pot suposar l'assistència i participació del menor a un programa ja existent en la comunitat, o bé a un creat \"ad hoc\" pels professionals encarregats d'executar la mesura.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7182,"Name":"Àrea de Cultura i Formació de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-de-cultura-i-formacio-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00h.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"- Generar espais i projectes de participació on l'eix central es la cultura de la comarca.","Project":"Cultura i Formació Promoció del Valencia i Formació El Servei de Formació i Promoció del Valencià organitza cursos i activitats de formació destinats principalment als treballadors dels ajuntaments, així com cursos de formació per a alcaldes i regidors sobre aspectes bàsics del règim local. La Mancomunitat disposa d’un servei de traducció i correcció de textos valencià/castellà al qual es poden adherir els ajuntaments. Formació de Persones Adultes (EPA) La Mancomunitat ofereix, als centres d’FPA d’Antella i Manuel, classes de preparació per als exàmens del títol de Graduat en ESO.També realitza cursos de valencià de preparació per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, així com cursos d’espanyol per a estrangers i cursos d’anglés. Educació Vial Dirigit als escolars d’infantil i primària de la Ribera Alta amb l’objectiu de fomentar conductes i hàbits vials correctes i formar individus responsables conscients de la seua salut i seguretat, que comprenen les normes de circulació i són crítics amb els que no les respecten. Estudis Comarcals Per donar a conéixer la realitat dels pobles de la Ribera, aquest servei publica estudis especialitzats com:– Història de la Ribera (6 volums)– Guia del patrimoni arquitectònic de la Ribera Alta– Guia del patrimoni rural de la Ribera Alta– Vivim a la Ribera – Quadern de treball escolar– La natura en la Ribera Alta (CD) ","Explanation":"- Les activitats esmentades anteriorment s'organitzen durant tot l'any.","Improvements":"- Es fa difusió en les xarxes socials del Departament de Joventut i de la Mancomunitat perquè les i els joves participen en aquestes activitats.","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"valencia@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://manra.org/cultura-i-formacio/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7464,"Name":"Àrea de Promoció Econòmica - Agència d’Ocupació i Desenvolupament de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-de-promocio-economica-agencia-d-ocupacio-i-desenvolupament-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":"/media/u1fp4jiz/area-promocio-economica-aedl-logo-mancomunitat-ribera-alta.png","Program":[],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Promoció Econòmica Què és la AEDL La Agència d’Ocupació i Desenvolupament de la Mancomunitat és un servei públic amb la finalitat de recolzar iniciatives de promoció econòmica i executar accions en pro de l’ocupació. Per això l’ADL, ofereix als seus usuaris de la comarca tot tipus d’informació sobre subvencions, ofertes d’ocupació, serveis per a empreses, organismes i institucions, etc Objectius La creació d’ocupació. L’impuls a la creació d’empreses. La dinamització del teixit empresarial i comercial existent en el municipi. La millora de la formació. La consolidació de la diversificació econòmica del municipi per mitjà del foment de noves activitats com el turisme. La millora de l’articulació i integració territorial del municipi. La contribució a la conservació de l’equilibri ecològic. La captació de recursos i oportunitats en relació a la política central, autonòmica i regional. La millora en la qualitat de vida dels ciutadans . Inserció Què és el programa “La Ribera Activa’t? És un programa que posa en marxa la Mancomunitat de La Ribera Alta junt a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i el Fons Social Europeu, per a la realització d’actuacions que afavorisquen la inclusió activa de persones en situació vulnerable a través d’itineraris integrats d’inserció sociolaboral. Els ajuntaments adherits a aquest programa són; Alberic, Benimodo, Gavarda, Montserrat, Turís, Carlet, Massalavés, Benimuslem, Sumacàrcer, Tous, Villanueva de Castellón. Qué és un itinerari integrat d’inserció sociolaboral? És un conjunt d’accions encaminades a millorar l’ocupabilitat de les persones amb dificultats d’accés al mercat laboral, fent que desenvolupen competències i capacitats per a aconseguir la inserció professional i social. Qui i com pot accedir al programa “La Ribera Activa’t? Els destinataris d’aquest programa són les persones amb risc o situació d’exclusió social.Les persones interessades en participar en aquest programa i que tinguen la voluntat de treballar han d’acudir a les dependències de serveis socials dels ajuntaments adherits a este programa. Qui és l’equip tècnic del programa “La Ribera Activa’t? Els usuaris que participen en aquest programa estaran atesos i recolzats per un equip de treball especialitzat, donant el seu suport al llarg del seu itinerari personalitzat. Quines activitats es realitzaran dins dels itineraris d’inserció sociolaboral? A través d’entrevistes diagnostiques individualitzades s’establirà el perfil d’ocupabilitat dels usuaris i a partir d’aquest es dissenyarà l’itinerari d’inserció sociolaboral.Així mateix, està prevista la realització de diversos tallers: motivació, habilitats socials, vies d’accés al mercat laboral, competències professionals, alfabetització digital per a la cerca d’ocupació, ferramentes de cerca d’ocupació, webs d’ocupació, etc.   Formació Externa: Maneig de carretó elevador. Manipulador d’aliments. Sectors de: menjars preparats, hortofructícola i conserves vegetals. Neteja i desinfecció en equips, locals i edificis de la indústria alimentària. Servei d’ajuda al domicili. Obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic. Ocupació Els tallers disponibles són els següents: T’AVALEM La Ribera en Gestió La Ribera en Xarxa La Ribera en Gestió + Formació   Curs de Docencia per a la formació profesional per a l’ocupació  ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"consorci@manra.org/gmarch@consorcidelaribera.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://manra.org/promocio-economica/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7580,"Name":"Àrea de Cultura Carcaixent","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-de-cultura-carcaixent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","Més de 29","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962457624","PhoneAlternate":"962432402","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura@carcaixent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7743,"Name":"PINEO - Creu Roja Joventut","Url":"http://xarxajove.info/programes/pineo-creu-roja-joventut/","Icon":"/media/qfpbzbyo/baixa.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7739,"Name":"Espai El Groc Forcall","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Quinzenal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"La temporalització es gestiona entre el personal de PINEO conjuntament amb l'Ajuntament i les destinatàries.  Activitats realitzades per les vesprades de 17:00 a 19:00 hores ","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"És un projecte de foment de la participació infantil i juvenil en iniciatives de la Creu Roja, que s'adreça principalment a menors d'entre vuit i quinze anys. Pineo és un espai de participació socioeducativa en el qual d'una manera progressiva i tutelada amb un itinerari lúdic-educatiu es potencia la millora de les seves habilitats socials i l'educació en valors, a més de promoure la salut i la dimensió mediambiental.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8010,"Name":"Ateneu Musical i Cultural d'Albalat de la Ribera","Url":"http://xarxajove.info/programes/ateneu-musical-i-cultural-dalbalat-de-la-ribera/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8006,"Name":"Escola de Música d'Albalat de la Ribera","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":8003,"Name":"Ateneu Musical i Cultural d'Albalat de la Ribera","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":8003,"Name":"Ateneu Musical i Cultural d'Albalat de la Ribera","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#bandajovedalbalatdelaribera #joves #ateneumusicalalbalat"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962490124","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"676338463","Fax":null,"Email":"ateneualbalat@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.ateneualbalat.com","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8308,"Name":"Oficina PANGEA (Oficina d'Atenció a les Persones Migrades) d'Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/oficina-pangea-oficina-datencio-a-les-persones-migrades-donda/","Icon":"/media/ko1dqwly/agencia-pangea-mancomunitat-de-la-ribera-alta.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5424,"Name":"Casa de la Cultura d'Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["oficina pangea","onda","cultura","integració","diversitat","convivència"],"Goal":"L'Ajuntament d'Onda com a entitat col·laboradora realitza l'acolliment, informació i assessorament per a la població immigrant resident a la ciutat; també emet informes per a facilitar als estrangers i les estrangeres la tramitació de la reagrupació familiar, el permís de residència per arrelament social o familiar i la renovació amb el canvi de dades per un nou domicili de menors estrangers. Amb l’objectiu principal de promoure la integració i la convivència amb persones migrades.","Project":"","Explanation":"és un servei que naix per a donar suport a la*ciutadania i als ajuntaments, així com al teixit associatiu i el tercer sector de la comarca, amb l’objectiu de promoure la integració i la convivència amb persones migrades.És un portal que s’adreça a tots els públics, dones de professionals dels diversos àmbits relacionats amb la immigració fins als persones nouvingudes al municipi així com al públic en general,incloent-hi també qualsevol persona interessada en el coneixement de la realitat de la immigració al municipi","Improvements":"-Atencions individualitzades d'informació i acolliment a persones estrangeres sense cita prèvia en l'Oficina Pangea (orientació formativa-laboral, educativa, garanties jurídiques, associacionisme, salut)-Mediacions lingüístiques en àrab, francés, anglés i rus entre professionals i usuaris amb cita prèvia.-Activitats grupals dissenyades com a Programa d'Escoles d'Acolliment, cursos de castellà...-Assessoria i programació de tallers en matèria jurídica, claus culturals, immigració i interculturalitat a professionals amb cita prèvia.-Consulta en assessoria jurídica a usuaris en estrangeria i nacionalitat.","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964602858","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"lgarcia@onda.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8324,"Name":"GRUP EMIIS (Mediació Comunitaria) a Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/grup-emiis-mediacio-comunitaria-a-onda/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5424,"Name":"Casa de la Cultura d'Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["mediació","solucións raides","diálogo","resolución de conflictos","intervención"],"Goal":"Ofereix una alternativa a la resolució de conflictes des del diàleg.","Project":"","Explanation":"Treballen conjuntament equips professionals, formats per agents de la Policia Local i treballadors de Serveis socials, amb experiència en processos de mediació i d'intervenció comunitària.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964602858","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"bienestarsocial@onda.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.onda.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8341,"Name":"Programa Municipal de Voluntariat per Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-municipal-de-voluntariat-per-onda/","Icon":"/media/a4jfxolr/voluntariat-per-onda.png","Program":["Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6788,"Name":"Local d'Associacions La Safona. Onda","Url":null},{"Id":8344,"Name":"Oficina de Voluntariat d'Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["voluntariat","onda","participación activa","inclusión","tipos de voluntariado","social","educatiu","oci","protecció civil","esportiu","sociosanitari","comunitari","cultural"],"Goal":"La societat ondense sempre ha treballat de forma desinteressada en pro d'una societat més justa a través del seu teixit associatiu. Les molt variades pràctiques de voluntariat posen de manifest aquesta riquesa participativa i la necessitat de polítiques públiques que les potencien, on estiguen inclosos tots els actors socials de l'àrea de voluntariat.Tenint en compte la importància de l'acció voluntària i amb l'objectiu de promoure l'acció social dels i les ondenses potenciant i ampliant la xarxa existent, l'Ajuntament d'Onda activa aquest ambiciós programa municipal de voluntariat com a eina capaç de canalitzar i estimular aqueixa consciència solidària entre els nostres conciutadans. Unim les nostres forces en un projecte comú, la solidaritat d'un poble, VOLUNTARIAT PER ONDA.","Project":"","Explanation":"VOLUNTARIAT SOCIAL: Intervenció directa en les persones i la realitat social enfront de situacions de vulneració, privació o falta de drets o oportunitats per a aconseguir una millor qualitat de vida i una major cohesió i justícia social.-Programa d'acompanyament: acompanyament de majors, suport documental (a immigrants, víctimes de violència de gènere, absentisme escolar, mesures judicials al mig obert, etc.)-Programa d'acció social: voluntariat en el Centre de Dia municipal, campanyes de sensibilització social, projectes d'acció social, reflexologia, *reiki, informàtica per a majors, etc. VOLUNTARIAT AMBIENTAL:Accions de protecció i recuperació de la naturalesa, d'educació i sensibilització mediambiental, protecció dels animals i uns altres que contribuïsquen a protegir, conservar i millorar el medi ambient.-Programa de conservació ambiental: cura de camins i sendes, identificació de zones d'abocament, etc.-Programa d'educació ambiental ECOEDUCANDO: campanyes de sensibilització, xarrades informatives, activitats amb escolars, etc.-Onda en ruta: excursions informatives guiades, espeleologia, etc. VOLUNTARIAT CULTURAL: Promou i defensa el dret d'accés a la cultura i, en particular, la integració cultural de totes les persones, la promoció i protecció de la identitat cultural, la defensa i salvaguarda del patrimoni cultural i la participació en la vida cultural de la comunitat. -Cultura per a tots: acompanyament de persones amb discapacitat (mobilitat reduïda, ceguesa, sordesa...), col·laboració i suport en activitats culturals, etc.-Difonem la biblioteca: servei de \"Biblioteca a casa\", campanyes de promoció de la lectura, suport a la lectura, etc.-La biblioteca, la teua escola: cursos de lectoescriptura, cursos d'alfabetització informacional, etc. -Records d'Onda: creació i transcripció d'un fons sonor amb entrevistes a gent del poble i especialistes.-La biblioteca ix a llegir: servei de lectura individual/col·lectiva a domicili o en centres/espais específics del municipi.Onda i el seu patrimoni: acompanyament durant les visites als diferents museus de la nostra població. VOLUNTARIAT DEPORTIU:Contribueix a la cohesió ciutadana i social sumant els valors propis del voluntariat a aquells altres inherents a l'esport. És una aposta decidida per fomentar la dimensió comunitària en el desenvolupament de la pràctica esportiva en qualsevol de les seues manifestacions.-Esport actiu: suport en activitats esportives (zones de pas, senyalització, avituallaments, repartiment de dorsals, etc.).-Esport, joc i tradició: activitats d'oci i temps lliure dirigides a fomentar l'esport i donar a conéixer els jocs tradicionals de la nostra comunitat. VOLUNTARIAT EDUCATIU: Acció solidària planificada i integrada en el sistema i la comunitat educativa per a millorar les possibilitats de realització d'activitats extraescolars i complementàries, i contribuir així a l'enriquiment de l'educació amb recursos vinculats als escolars.Educant en seguretat: col·laborar en la seguretat viària en els horaris d'entrada i eixida dels centres; fomentar i col·laborar en campanyes d'educació viària per a escolars, etc.Aprén a aprendre: escola de pares, cursos de cuina, lectoescriptura (majors, immigrants...), informàtica, *LUDITEMPO: aprenem jugant, etc. VOLUNTARIAT SOCIOSANITARIO:Intervenció en els aspectes físic, psicològic i social mitjançant l'educació sanitària. Ofereix suport i orientació a les famílies i a l'entorn més pròxim dels majors i millora les condicions de vida dels nostres veïns.Educant en salut: programes d'envelliment actiu, tallers de memòria, mobilitat funcional, campanyes/cursos d'educació per a la salut, etc. VOLUNTARIAT DE OCI I TEMPS LLIURE:Activitats que fomenten el desenvolupament social del municipi i el creixement personal i grupal com a veïns. Impulsen en les persones habilitats, competències, aptituds i actituds que afavorisquen la solidaritat i la inclusió, i aconseguisquen el compromís, la participació i la implicació social.Festes i tradicions: col·laboració en els diversos actes tradicionals de la nostra població.Onda i el seu llegat: suport en activitats que donen a conéixer el nostre llegat cultural (Fira de San Miguel, Fira medieval, campanyes/cursos sobre el centre històric d'Onda, ambientació temàtica i embelliment de la zona...). VOLUNTARIAT COMUNITARI:Promou la participació amb un major poder de decisió i iniciativa, dirigida a resoldre els problemes i exigir més qualitat de vida en els espais vitals més pròxims. Vertebra una societat solidària, activa, crítica, compromesa i corresponsable.Onda participa: grups de discussió, cursos d'economia domèstica, xarrades informatives sobre temes d'interés social, econòmic i productiu (factures, telefonia, delinqüència, colps de calor...), tutories per a nous emprenedors (economia, màrqueting, etc.). VOLUNTARIAT DE PROTECCIÓ CIVIL: Col·labora regularment en la gestió de les emergències, en les actuacions que es determinen pel Sistema nacional de Protecció Civil, sense perjudici del deure dels ciutadans en els casos de risc greu, catàstrofe o calamitat pública, com a expressió i mig eficaç de participació ciutadana en la resposta social a aquests fenòmens, en els termes que establisquen les normes aplicables.","Improvements":"se ha elaborat una guia del voluntariat a on estan contemplats tots els programes de voluntariat que se estan duent a terme en el municipi d'onda amb els seus objectius i totes les associacions amb les cuals es pot col.laborar. http://www.onda.es/ond/uploaded/AreasMunicipales/Voluntariado/castellano.pdf    ","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964601422","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ananavarro@onda.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.onda.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8683,"Name":"Voluntariat El Campello","Url":"http://xarxajove.info/programes/voluntariat-el-campello/","Icon":"/media/qozchg0t/voluntariat-el-campello-2.jpg","Program":["Voluntariat"],"Centers":[{"Id":8023,"Name":"Centre Social El Barranquet. El Campello","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8956,"Name":"Club de lectura a Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/club-de-lectura-a-onda/","Icon":"/media/2r4lcie3/lolita_web_icona.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4394,"Name":"Biblioteca Pública Municipal d'Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"8","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"reunir-se el darrer divendres de cada mes a les 19.30, i contant amb una durada de cada sessió d'aproximadament hora i mitja","Requirements":"Per formar part del Club de Lectura cal que dónes les teves dades personals al taulell de la Biblioteca o que les envies al nostre correu electrònic (biblioteca@onda.es), indicant en el tema del missatge Alta Club de Lectura. En uns dies ens posarem en contacte amb tú per informar-te del llibre que cal llegir i del proper dia de reunió del Club.","Tags":["Club de lectura","intercanvi","cultura","jovens","onda","bilioteca"],"Goal":"Fomentar l'hàbit de la lectura i el diàleg, elements aquests molt típics de la nostra cultura mediterrània. Oferir noves possibilitats per a gaudir del temps lliure. Promocionar l'ús de la biblioteca i donar-la a conèixer com a equipament cultural. Crear un punt de trobada per als membres del Club. ","Project":"","Explanation":"Es tracta d'un grup de lectors i lectores què es reuneixen una vegada al mes per a realitzar una posada en comú dels llibres que els seus integrants han llegit prèviament en solitari. Els llibres seleccionats abarquen un ampli ventall d'autors, estils i tipologíes, i són escollits cada mes pels membres del club que assisteixen a la reunió. Està obert a qualsevol tipus de lector, no cal ser un expert filòleg. Per formar part del Club de Lectura cal que dónes les teves dades personals al taulell de la Biblioteca o que les envies al nostre correu electrònic (biblioteca@onda.es), indicant en el tema del missatge Alta Club de Lectura. En uns dies ens posarem en contacte amb tú per informar-te del llibre que cal llegir i del proper dia de reunió del Club.  ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964771193","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"biblioteca@onda.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.bibliotecaspublicas.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9279,"Name":"Parc Natural Penyal d'Ifac - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-penyal-difac-centre-visitants/","Icon":"/media/giadb5oa/layout_icon.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9251,"Name":"Parc Natural del Penyal d'Ifach. Calp","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Li corresponen les funcions d'informació sobre activitats d'estudi de la flora, fauna de la zona, i també sobre el viver didàctic.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965837596","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"679195912","Fax":null,"Email":"ifac_cma@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-penyal-d-ifac","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9301,"Name":"Area Joventut Altea","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-altea/","Icon":"/media/ailjx2qk/logo-joventut-horitzontal-gran.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3658,"Name":"Centre Cultural Juvenil d'Altea","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció a la ciutatania de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"El objectiu general de l'àrea de joventut de l'Ajuntament d'Altea és implantar polítiques de joventut per a  fomentar la participació dels i les joves del municipi, empoderar-los i dotar-los dels recursos necessaris.","Project":"En el.laboració el I Pla de Joventut del municipi","Explanation":"El área de Joventut disposa del Centre Cultural Juvenil i la gestió de la Finca Santa Bárbara (Altea la Vella)","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965841334","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@altea.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9545,"Name":"Parc Natural El Fondo. Centre de Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-el-fondo-centre-de-visitants/","Icon":"/media/xyyempvn/pn-el-fondo-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9542,"Name":"Parc Natural del Fondo. Crevillent i Elx","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Centre de Visitants \"Finca El Rincón\"De dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dissabtes de 12:30 a 14 hores Diumenges i festius de 9 a 14 hores   Itinerari ornitològic (ruta roja) NOMÉS  visites concertades Dissabtes: entrada a las 8:30h i eixida a las 11:30hLa resta d'itineraris poden ser visitats durant tot el dia independentment de que el centre de visitants esté tancat.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966678515","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_elhondo@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-el-fondo/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9621,"Name":"Calp Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/calp-jove/","Icon":"/media/3rxfuhs4/punt-jove-calp.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6406,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Calp, Punt Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9622,"Name":"Parc Natural Font Roja. Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-font-roja-centre-visitants/","Icon":"/media/gyihqgh3/pn-font-roja-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9617,"Name":"Parc Natural de la Font Roja. Alcoi","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció al públic*: De Dilluns a Diumenge i festius: de 9:30 a 14:00 hs.   *Ocasionalment el Centre de Visitants podrà estar tancat a causa de la realització d'alguna activitat exterior per part del personal del parc. Disculpeu les molèsties. ","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Hi ha disponible material divers sobre els valors ambientals i culturals del Parc: panells temàtics, un xicotet jardí botànic, audiovisuals, exposicions fotogràfiques, maquetes, mostres biològiques, fòssils etc.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965337620","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_fontroja@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-font-roja/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":9,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9638,"Name":"Erasmus +, Alfafar","Url":"http://xarxajove.info/programes/erasmus-plus-alfafar/","Icon":"/media/pkdlot5l/web-erasmus-plus.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4567,"Name":"CIJ - Espai Jove d'Alfafar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"Users":"0","Ages":["24-29","18-23","12-17","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Quatrimestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Joves fins els 30 anys","Tags":["#ocieducatiu","#joventut","#alfafar","#erasmus+"],"Goal":"En l'àmbit de la joventut, els objectius d'Erasmus+ són els següents:* Millorar el nivell de competències i de capacitats bàsiques dels joves* Promoure la seva participació en la vida democràtica d'Europa i en el mercat de treball* Promoure la ciutadania activa, el diàleg intercultural i la integració social* Reforçar vincles entre l'àmbit de la joventut i el mercat de treball* Promoure millores en la qualitat del treball, mitjançant una major cooperació entre les organitzacions en l'àmbit de la joventut i altres parts interessades* Complementar les reformes de les polítiques en les esferes local, regional i nacional* Donar suport al desenvolupament d'una política de joventut basada en el coneixement i l'experiència* El reconeixement de l'aprenentatge no formal i informal* Potenciar la dimensió internacional de l'activitats juvenils* Potenciar el paper dels treballadors i les organitzacions en l'àmbit de la joventut com a estructures de suport per als joves","Project":"","Explanation":"Acció clau 1. Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatgeIntercanvis juvenils: a través d'aquests projectes, els joves podran desenvolupar les seves habilitats, guanyar experiències interculturals, adquirir noves formes de coneixement i aprendre sobre la societat i la cooperació europea.Activitats de voluntariat (SVE): a partir del segon semestre de 2018 les activitats de voluntariat es realitzen a través del Cos Europeu de Solidaritat.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963182438","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@alfafar.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.alfafar.com/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9644,"Name":"Programa de Formación en Animación Juvenil","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-formacion-en-animacion-juvenil/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":4567,"Name":"CIJ - Espai Jove d'Alfafar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["24-29","18-23","Més de 29","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9697,"Name":"sala La Cassola, a Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/sala-la-cassola-a-onda/","Icon":"/media/vmlfzy30/plano-sala-de-actos-cultura.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5424,"Name":"Casa de la Cultura d'Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"de lunes a viernes, de 7.30 a 22.00 h; sábado, de 10.00 a 14.00 h y de 17.30 a 20.30 h; domingo, de 10.30 a 13.30 h","Requirements":"Para la solicitud de los espacios culturales y las bases de la convocatoria de subvenciones: http://ajuntament.onda.es/web/sede-electronica/solicitudes-procedimientos#tramites_cultura","Tags":[],"Goal":"Dotada de equipamiento para proyecciones y de equipo de megafonía para charlas, conferencias, etc. Tiene capacidad para 200 personas.","Project":"","Explanation":"Te varies activitats enmarcades en programes com son conferencies, charles d'associacions dins de campanyes.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964771193","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura@onda.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.onda.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9770,"Name":"Auditori Municipal de Cox","Url":"http://xarxajove.info/programes/auditori-municipal-de-cox/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":9769,"Name":"Auditori municipal de Cox","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965360203","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://es-es.facebook.com/auditoriodecox/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9824,"Name":"Creama Calp","Url":"http://xarxajove.info/programes/creama-calp/","Icon":"/media/kbwdjsnc/descarga.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":9788,"Name":"Agència de Desenvolupament Local CREAMA, Calp","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"Creama és una entitat dinamitzadora de l'activitat econòmica i social de la Marina Alta, és a dir, treballa per a tu. Assessorem les persones que volen crear un nou negoci o empresa; busquem vies de finançament per a invertir, a través d'ajudes públiques o privades; gestionem recursos europeus per a promoure nous llocs de treball i atendre tots els col·lectius necessitats; donem formació per a afavorir la inserció social i laboral; oferim servicis del SERVEF com AutoSevef perquè el ciutadà puga gestionar la seua pròpia demanda d'ocupació; i fomentem la creació de nous jaciments d'ocupació per a donar oportunitats a més gent.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9908,"Name":"Parc Natural El Montgó - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-el-montgo-centre-visitants/","Icon":"/media/hvonjlur/pn-el-montgo-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9861,"Name":"Parc Natutral El Montgó. Dénia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció al públic: de 09.00 a 14.00 h, dilluns, dimecres i divendres; resta de díes previa cita telefónica. Diumenges tancat","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"En aquest centre es troba ubicada una exposició accessible, amb informació sobre els ecosistemes del Montgó i de la Reserva Natural dels Fons Marins del Cap de Sant Antoni, rutes principals, usos tradicionals i ofertes d'activitats destinades als visitants del parc natural. L'exposició disposa d'audioguies en 5 idiomes que faciliten la visita guiada a usuaris de diferents nacionalitats.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966467155","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"679196461","Fax":null,"Email":"parque_montgo@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-el-montgo/centro-de-interpretacion","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9940,"Name":"Parc Natural Marjal de Pego-Oliva - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-marjal-de-pego-oliva-centre-visitants/","Icon":"/media/44fffszq/pn-marjal-pego-oliva-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9921,"Name":"Parc Natural Marjal de Pego - Oliva","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Prèvia cita telefònica.Telefònicament: Dimarts a Divendres de 9.00 a 14.00 h.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"679195227","Fax":null,"Email":"parque_pegooliva@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-marjal-de-pego-oliva/oficina-del-parque","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":7,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9954,"Name":"Parc Natural Llacunes de la Mata-Torrevieja - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-llacunes-de-la-mata-torrevieja-centre-visitants/","Icon":"/media/op0bvap4/pn-lagunas-mata-torrevieja-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9950,"Name":"Parc Natural Llacunes de la Mata i Torrevieja","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció a les visites De 9:30h a 14:00h  (de dilluns a divendres) De 9:00h a 13:00h (dissabtes, diumenges i festius) ","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965721650","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_lamata@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-lagunas-de-la-mata-torrevieja/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9992,"Name":"TAP (Taller d'Arts Plàstiques) El Campello","Url":"http://xarxajove.info/programes/tap-taller-darts-plastiques-el-campello/","Icon":"/media/d00ng4tw/logo-tap-el-campello.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":9361,"Name":"Casa de Cultura del Campello","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"TAP – EL CAMPELLO El TAP és un projecte creat per Mistos i l'Ajuntament del Campello que ofereix classes de diferents disciplines artístiques a la Casa de Cultura.Gaudeix dels tallers d'arts plàstiques a la Casa de Cultura del Campello. Activitats artístiques per a totes les edats i coneixements previs. Veuen a passar una bona estona desenvolupant la teua creativitat, saca aqueix temps que necessites per a aprendre i rascar-te la curiositat que et pica.Un equip de professionals que també desenvolupen la docència ofereixen els seus coneixements de manera didàctica, pròxima i senzilla en grups diversos que afavoreixen l'aprenentatge.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965636194965636491","PhoneAlternate":"965202952","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"hola@mistos.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://tallerarteselcampello.wordpress.com/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10024,"Name":"Parc Natural Serra de Mariola - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-serra-de-mariola-centre-visitants/","Icon":"/media/mfqaewgd/pn-serra-mariola-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":10019,"Name":"Parc Natural Serra de Mariola","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció al públic:· De dilluns a divendres: de 8.30 a 14.30 hores. · Caps de setmana i festius: de 9.00 a 14.00 hores.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965937961","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"679195215","Fax":null,"Email":"serra_mariola@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-serra-de-mariola/centro-de-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10072,"Name":"Parc Natural Salines de Santa Pola - Centre Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-salines-de-santa-pola-centre-visitants/","Icon":"/media/jx1p4d0s/pn-salines-santa-pola-centre-visitants.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":10065,"Name":"Parc Natural Salines de Santa Pola","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horari d'atenció a les visites:   Dilluns a diumentge: de  9.00 a 14.00 h.   Festius: de  9.00 a 14.00 h.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965938590","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_santapola@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-salines-de-santa-pola/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10402,"Name":"Seu Universitària Ciutat d'Alacant","Url":"http://xarxajove.info/programes/seu-universitaria-ciutat-dalacant/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":11440,"Name":"UA Seu Alacant","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10387,"Name":"Universitat d'Alacant","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10387,"Name":"Universitat d'Alacant","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Av. Ramón y Cajal, 4 C/ San Fernando, 40 03001 Alicante Dilluns a divendres, de 8:00 a 22:00 h.   Romandrà tancada els dies festius aprovats en el calendari laboral. Horaris en períodes vacacionals i dissabtes: Consultar programació  ","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965145333","PhoneAlternate":"965145952","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"seu.alacant@ua.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://web.ua.es/va/sedealicante/seu-ciutat-d-alacant.html","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10567,"Name":"Servei d'atenció a la dona Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/servei-datencio-a-la-dona-picassent/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":4133,"Name":"Espai d'igualtat Picassent","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961230100","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"igualtat@picassent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10975,"Name":"Regidoria de deportes San Vicente del raspeig","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-deportes-san-vicente-del-raspeig/","Icon":"/media/1yeeb4rv/indice.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3500,"Name":"Ciutat esportiva de Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horario: Oficinas y Registro:Lunes a Viernes: 09:00 a 14:00 horasCalle Calpe, 2","Requirements":"","Tags":["deporte","oci","Activitat esportiva"],"Goal":"","Project":"Eventos Deportivos","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966373459","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.raspeig.es/pagina/eventos-deportivos/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11006,"Name":"Campus d'Altea","Url":"http://xarxajove.info/programes/campus-daltea/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":10979,"Name":"Universitat Miguel Hernández - Campus d'Altea. Altea","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10958,"Name":"Universitat Miguel Hernández","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10958,"Name":"Universitat Miguel Hernández","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966859123","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://campusaltea.edu.umh.es/es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11018,"Name":"Campus d'Elx","Url":"http://xarxajove.info/programes/campus-delx/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":11017,"Name":"Universitat Miguel Hernández - Campus d'Elx. Elx","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10958,"Name":"Universitat Miguel Hernández","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10958,"Name":"Universitat Miguel Hernández","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966658500","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://campuselche.edu.umh.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11150,"Name":"Esport a Xàtiva","Url":"http://xarxajove.info/programes/esport-a-xativa/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":11145,"Name":"Ciutat de l'Esport - Les Pereres. Xàtiva","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11474,"Name":"Oci Educatiu Cullera","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-educatiu-cullera/","Icon":"/media/xchjzam0/oci-educatiu-cullera.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3349,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Cullera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#OciEducatiu","#jovesdeCullera","#joventut"],"Goal":"","Project":"El Centre d´Informació Jove de l´Ajuntament de Cullera posa a la disposició de tots els joves diferents activitats i serveis com a alternatives d'oci i temps lliure, per a afavorir la seua mobilitat pel món i conèixer altres cultures i experiències.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11580,"Name":"OFERTA CONCERTADA: Viu l'Estiu","Url":"http://xarxajove.info/programes/oferta-concertada-viu-lestiu/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"3. Beneficiaris 3.1. Podran sol·licitar l’ús de les instal·lacions objecte de la present convocatòria les associacions juvenils, els grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades, i també els grups de joves que organitzen activitats d’oci educatiu. 3.2. El nombre de places sol·licitades no podrà ser inferior a 15. 3.3. Els participants, exclosos els monitors, tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al començament de l’estada. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d’edat es podrà incrementar fins als 35 anys. 3.4. Cap participant podrà romandre més de 15 nits de forma continuada en la mateixa instal·lació.","Tags":["#OciEducatiu","#ofertaconcertada","#Viulestiu","#albergues","#campamentos","#InstalacionsIVAJ"],"Goal":"La Campanya VIU JOVE, en la modalitat d'Oferta Concertada, ofereix l'ús dels albergs i campaments per a la realització d'activitats d'oci educatiu:","Project":"Oci educatiu","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963108570","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info_ivaj@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/oferta-concertada","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11582,"Name":"OFERTA CONCERTADA: Viu l'Hivern","Url":"http://xarxajove.info/programes/oferta-concertada-viu-lhivern/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"3. Beneficiaris 3.1. Podran sol·licitar l’ús de les instal·lacions objecte de la present convocatòria les associacions juvenils, els grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades, i també els grups de joves que organitzen activitats d’oci educatiu. 3.2. El nombre de places sol·licitades no podrà ser inferior a 15. 3.3. Els participants, exclosos els monitors, tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al començament de l’estada. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d’edat es podrà incrementar fins als 35 anys. 3.4. Cap participant podrà romandre més de 15 nits de forma continuada en la mateixa instal·lació.","Tags":["#OciEducatiu","#ofertaconcertada","#Viulestiu","#albergues","#campamentos","#InstalacionsIVAJ"],"Goal":"La Campanya VIU JOVE, en la modalitat d'Oferta Concertada, ofereix l'ús dels albergs i campaments per a la realització d'activitats d'oci educatiu:","Project":"Oci educatiu","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963108570","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info_ivaj@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/oferta-concertada","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11600,"Name":"UPCCA de La Vega (Unitat Prevenció Comunitària Conductes Adictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-la-vega-unitat-prevencio-comunitaria-conductes-adictives/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5039,"Name":"Centre social d'Algorfa","Url":null},{"Id":5173,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5165,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Redován","Url":null},{"Id":5174,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Jacarilla","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"30","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Horario en turno de mañana","Requirements":"- Estar empadronado/a en cualquiera de los municipios que conforma la Mancomunidad la Vega.","Tags":[],"Goal":"Favorecer una cultura de salud para prevenir y/o retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas y/u otras conductas adictivas","Project":"","Explanation":"Realiza orientación e información a la ciudadanía y prevención comunitaria, familiar y escolar","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"645920626","Fax":null,"Email":"upcca@mancomunidadlavega.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11799,"Name":"Campus d'Orihuela - Seu Desamparats","Url":"http://xarxajove.info/programes/campus-dorihuela-seu-desamparats/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":11199,"Name":"Universitat Miguel Hernández - Campus d'Orihuela - Seu Desamparats. Orihuela","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10958,"Name":"Universitat Miguel Hernández","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10958,"Name":"Universitat Miguel Hernández","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966749601","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://campusorihuela.edu.umh.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11802,"Name":"Campus d'Orihuela - Seu Salesas","Url":"http://xarxajove.info/programes/campus-dorihuela-seu-salesas/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":11271,"Name":"Universitat Miguel Hernández - Campus d'Orihuela - Seu Salesas. Orihuela","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10958,"Name":"Universitat Miguel Hernández","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10958,"Name":"Universitat Miguel Hernández","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966749825","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://fcsjori.umh.es/presentacion/centro-de-gestion-de-campus","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12137,"Name":"Activitats Junta Local Fallera Cullera","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-junta-local-fallera-cullera/","Icon":"/media/3puafhhl/descarga-1.png","Program":[],"Centers":[{"Id":3594,"Name":"Jardins del Mercat de Cullera","Url":null},{"Id":3462,"Name":"Casa de Cultura de Cullera","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12240,"Name":"Programació Casa Cultura Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-casa-cultura-picassent/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":3897,"Name":"Casa de Cultura de Picassent","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Quinzenal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12386,"Name":"Programa Erasmus Plus Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-erasmus-plus-alaquas/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":10199,"Name":"Departament Joventut El Passatge. Alaquàs","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12393,"Name":"Programa Cos Europeu Soliaritat, Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-cos-europeu-soliaritat-alaquas/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":10199,"Name":"Departament Joventut El Passatge. Alaquàs","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12409,"Name":"Parc Natural CV. Centre de Visitants","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-natural-cv-centre-de-visitants/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":9542,"Name":"Parc Natural del Fondo. Crevillent i Elx","Url":null},{"Id":9251,"Name":"Parc Natural del Penyal d'Ifach. Calp","Url":null},{"Id":9617,"Name":"Parc Natural de la Font Roja. Alcoi","Url":null},{"Id":9861,"Name":"Parc Natutral El Montgó. Dénia","Url":null},{"Id":9921,"Name":"Parc Natural Marjal de Pego - Oliva","Url":null},{"Id":9950,"Name":"Parc Natural Llacunes de la Mata i Torrevieja","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966678515","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"parque_elhondo@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-el-fondo/centro-visitantes","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12541,"Name":"Departament d'Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-digualtat-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-baixa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":12537,"Name":"Seu de la Mancomunitat de la Ribera baixa","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"10","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"6000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 h a 15:00 h","Requirements":"","Tags":["#LaRiberaAmbLaIgualtat"],"Goal":"Entre els principals objectius del servei d’igualtat, es troben els següents: – Treballar de forma coordinada en l’avaluació, programació, i desenvolupament d’intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes – Aplicar estratègies i tècniques d’intervenció social – Detectar situacions de risc de discriminació per raó de sexe – Potenciar la participació social de les dones ","Project":"Àrea 1. Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals: – Avaluar, dissenyar i impulsar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals de forma transversal. – Assessorar sobre la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d’igualtat entre dones i homes. – Ús de llenguatge inclusiu en l’àmbit administratiu municipal en els documents i comunicacions, i la seua extensió a altres àmbits socials, culturals i artístics. – Elaboració i anàlisi de dades estadístiques amb perspectiva de gènere. – Assessorament, elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat municipals i/o de la mancomunitat. Àrea 2. Informació i assessorament a les dones: – Atenció personalitzada a dones sobre recursos, serveis, formació, orientació soci-laboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre dones i homes. – Informar i assessorar les dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial i/o autònoma. – Dissenyar accions per a fomentar l’associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les associacions. – Realitzar accions de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, en coordinació amb la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. Àrea 3. Violència de gènere: – Prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat. – Atenció, assessorament i derivació als recursos especialitzats a dones víctimes de Violència de Gènere. – Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local. – Realitzar accions de sensibilització, informació i formació per a prevenció de la violència de gènere i per la Igualtat, en coordinació amb la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones. Àrea 4: Plans d’Igualtat en Empreses: – Assessorar empreses o entitats en l’elaboració i implantació de plans d’igualtat dins de la seua organització laboral. – Elaborar els informes tècnics sobre els plans d’igualtat presentats per a l’obtenció de visat i el segell “*Fent Empresa. *Iguals en *Oportunitats” i les seues respectives avaluacions. ","Explanation":" ➡ Projecte ‘Patis Coeducatius’ ➡ Projecte ‘La Ribera amb la Infància’: tallers d’igualtat per a alumnat de primària i secundària. ➡ Punts Violeta: ‘Saps què significa no?’ ➡ Campanya ‘Per una elecció no sexista de jocs i joguets’ ➡ Exposicions ‘Eminències Valencianes: grans aportacions de les oblidades’ ➡ Jornada ‘Empowegame’, jocs de taula amb perspectiva de gènere. ➡ Servei d’assessorament per a empreses sobre Plans d’Igualtat ➡ Taller de sexualitats i igualtat amb la Psicowoman ➡ Concurs de microrelats ‘Igualtat i diversitat’. ➡ Finalistes del Concurs de microrelats ‘Igualtat i diversitat’. ➡ Servei d’autobús gratuït a la manifestació del 25N. ➡ Taller de Formació en violència de gènere. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"674609439","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"igualtat@mancomunitatrb.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://lariberabaixa.es/igualtat/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12700,"Name":"Programa Practica Salut, Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-practica-salut-alaquas/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":10199,"Name":"Departament Joventut El Passatge. Alaquàs","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12710,"Name":"Programa promoció de la participació, Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-promocio-de-la-participacio-alaquas/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":10199,"Name":"Departament Joventut El Passatge. Alaquàs","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12718,"Name":"Programa prevenció comunitaria conductes adictives (UPCCA), Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-prevencio-comunitaria-conductes-adictives-upcca-alaquas/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":10400,"Name":"UPCCA - Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Adictives. Alaquàs","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12721,"Name":"Departament de la Dona, Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-la-dona-alaquas/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":11894,"Name":"Departament de la Dona, Alaquàs","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12757,"Name":"Regidoria de Joventut i Igualtat de Benicull de Xúquer","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-joventut-i-igualtat-de-benicull-de-xuquer/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5480,"Name":"Poliesportiu municipal Daniel Oliver Llorente. Benicull del Xúquer","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","Més de 29","24-29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962490575","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.beniculldexuquer.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12767,"Name":"Regidoria de Joventut de Sollana","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-joventut-de-sollana/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":12764,"Name":"Centre Cultural de Sollana","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","18-23","12-17","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Goal":"","Project":" L'àrea de joventut té com a objectiu ficar a l'abast dels joves de Sollana les ferramentes i recursos necessaris per a afavorir la seua inserció social, activa i participativa. A través de la intervenció, coordinació i seguiment de les polítiques de joventut al nostre municipi es pretén que els joves siguen agents actius al desenvolupament polític, social, econòmic i cultural del nostre poble.   A més, des d'aquest departament, també es realitzen polítiques que volen donar resposta a les necessitats dels joves de Sollana, amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats i la seua representativitat, així com fomentar la seua implicació en el funcionament diari del municipi a través de l'associacionisme juvenil com a element concret de participació, facilitant per a això els canals, mitjans i recursos adients des de l'Ajuntament.   També es busca facilitar la integració dels joves amb el fi de prevenir desajustos psicosocials futurs com són el racisme, xenofòbia, violència de gènere, assetjament escolar, etc. En definitiva, es busca un impacte positiu en la societat, on existisca tolerància i igualtat per a aconseguir una convivència millor.     Aquests objectius es materialitzen en les actuacions següents:   • Oferir i gestionar serveis, projectes i programes adreçats als joves. • Fomentar la participació dels joves a tots els àmbits • Desenvolupar programes d'oci i temps lliures dirigits a joves • Promocionar la creació artística, cultural i educativa juvenil • Posar a disposició dels joves els serveis d'informació i assessorament sobre qüestions del seu interès (àmbit jurídic, habitatge, sexualitat, salut, ocupació, formació, subvencions, etc.) • Dinamitzar l'espai educatiu i propiciar la formació integral dels estudiants, promovent activitats complementàries a les actuacions acadèmiques • Impulsar entre els joves, relacions socials plurals per mitjà d'espais de tolerància i integració entre col·lectius i grups diferents de joves. • Potenciar l'exercici d'activitats de temps lliure i turisme de la joventut.   ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961742710","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ayuntamiento@sollana.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.sollana.es/va/mediambient","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12987,"Name":"Programa juvenil y cultural de Aras de los Olmos","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-juvenil-y-cultural-de-aras-de-los-olmos/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":12806,"Name":"Aras de los Olmos","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":21807,"Name":"Ayuntamiento Aras de los Olmos 2","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":21807,"Name":"Ayuntamiento Aras de los Olmos 2","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#arasdelosolmos","#juventudaltoturia"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962102252","PhoneAlternate":"962102001","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"aedl@arasdelosolmos.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13006,"Name":"Informació projectes europeus. Quart de Poblet.","Url":"http://xarxajove.info/programes/informacio-projectes-europeus-quart-de-poblet/","Icon":"/media/xcdltb5x/logoquarteseuropa2.png","Program":["Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":13009,"Name":"Associació AMICS de la biblioteca de la fonteta.","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Hoarari d'atenció dijous, la reta de dies comunicació per email. europa@quartdepoblet.org","Requirements":"","Tags":["Quart de Poblet","Quart és Europa","Informació","Europa","Cos Europeu de Solidaritat","Projectes Solidaris","Cuerpo Europeo de Solidaridad"],"Goal":"","Project":"Quart és EUROPA. Europa Jove   Servei per a les persones joves on conèixer les oportunitats que ofereix Europa   “Europa ofereix moltes possibilitats per a aprendre i desenvolupar les teues competències. A Quart Jove podem ajudar-te a descobrir-les i aprofitar-les. Des de pràctiques formatives o voluntariat, fins a ajuda per a planificar viatges educatius per Europa. Contacta amb nosaltres, parlem de les possibilitats, i després tu decideixes si t'interessa!”.   “Si sou una associació i voleu saber el que pot oferir-vos Europa, vingueu i vos ho contem. Podem ajudar-vos a aconseguir recursos per a les vostres activitats, persones voluntàries d'altres països per a la vostra entitat i fins i tot, activitats internacionals per a la gent de l'associació.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13150,"Name":"Regidoria de Joventut de Favara","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-joventut-de-favara/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7995,"Name":"Casal Jove de Favara","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","24-29","Més de 29","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Goal":"Els nostres menuts i joves són primordials i per això treballaré per a que tinguen un millors serveis i un oci educatiu tot l’any gràcies al cine familiar mensual, escoles culturals, l’escola matinera, la ludoteca monitoritzada i gratuïta durant el curs escolar de 17h a 19h, una setmana cultural dels xiquets i xiquetes, la continuació del programa de psicomotricitat, la millora del casal jove i la ludoteca juvenil, la creació d’un circuit de BMX, la millora i condicionament dels espais juvenils oberts amb ombra i mobiliari urbà...","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961769002-961527610","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"jose.vicedo@favara.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13162,"Name":"Departament d'Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa (1)","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-digualtat-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-baixa-1/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":12537,"Name":"Seu de la Mancomunitat de la Ribera baixa","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h.","Requirements":"","Tags":["#LaRiberaAmbLaIgualtat"],"Goal":"Entre els principals objectius del servei d’igualtat, es troben els següents: – Treballar de forma coordinada en l’avaluació, programació, i desenvolupament d’intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes – Aplicar estratègies i tècniques d’intervenció social – Detectar situacions de risc de discriminació per raó de sexe – Potenciar la participació social de les dones","Project":" ➡ Projecte ‘Patis Coeducatius’ ➡ Projecte ‘La Ribera amb la Infància’: tallers d’igualtat per a alumnat de primària i secundària. ➡ Punts Violeta: ‘Saps què significa no?’ ➡ Campanya ‘Per una elecció no sexista de jocs i joguets’ ➡ Exposicions ‘Eminències Valencianes: grans aportacions de les oblidades’ ➡ Jornada ‘Empowegame’, jocs de taula amb perspectiva de gènere. ➡ Servei d’assessorament per a empreses sobre Plans d’Igualtat ➡ Taller de sexualitats i igualtat amb la Psicowoman ➡ Concurs de microrelats ‘Igualtat i diversitat’. ➡ Finalistes del Concurs de microrelats ‘Igualtat i diversitat’. ➡ Servei d’autobús gratuït a la manifestació del 25N. ➡ Taller de Formació en violència de gènere. ","Explanation":"Les funcions a exercir per l’agent d’igualtat estan compreses dins de les següents àrees. Àrea 1. Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals: – Avaluar, dissenyar i impulsar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals de forma transversal. – Assessorar sobre la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d’igualtat entre dones i homes. – Ús de llenguatge inclusiu en l’àmbit administratiu municipal en els documents i comunicacions, i la seua extensió a altres àmbits socials, culturals i artístics. – Elaboració i anàlisi de dades estadístiques amb perspectiva de gènere. – Assessorament, elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat municipals i/o de la mancomunitat. Àrea 2. Informació i assessorament a les dones: – Atenció personalitzada a dones sobre recursos, serveis, formació, orientació soci-laboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre dones i homes. – Informar i assessorar les dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial i/o autònoma. – Dissenyar accions per a fomentar l’associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les associacions. – Realitzar accions de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, en coordinació amb la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. Àrea 3. Violència de gènere: – Prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat. – Atenció, assessorament i derivació als recursos especialitzats a dones víctimes de Violència de Gènere. – Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local. – Realitzar accions de sensibilització, informació i formació per a prevenció de la violència de gènere i per la Igualtat, en coordinació amb la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones. Àrea 4: Plans d’Igualtat en Empreses: – Assessorar empreses o entitats en l’elaboració i implantació de plans d’igualtat dins de la seua organització laboral. – Elaborar els informes tècnics sobre els plans d’igualtat presentats per a l’obtenció de visat i el segell “*Fent Empresa. *Iguals en *Oportunitats” i les seues respectives avaluacions. ","Improvements":"COEDUCACIÓ– Què és?– Pla director de coeducació ASSOCIACIONISME– Associació per la Coeducació– Associació de dones feministes","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"Contacte:961717007Ext:2015","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"igualtat@mancomunitatrb.es","Web":null,"Link":"https://lariberabaixa.es/igualtat/#","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13317,"Name":"Filmoteca - Teatre Arniches","Url":"http://xarxajove.info/programes/filmoteca-teatre-arniches/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":13240,"Name":"Teatre Arniches","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null}],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":12833,"Name":"Institut Valencià de Cultura","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965938333","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://es-es.facebook.com/pg/teatreArniches/events/?ref=page_internal","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13347,"Name":"Programa juvenil y cultural de Benagéber","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-juvenil-y-cultural-de-benageber/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":12812,"Name":"Benagéber","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":21808,"Name":"Ayuntamiento de Benagéber 2","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":21808,"Name":"Ayuntamiento de Benagéber 2","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#benageber","#juventudaltoturia"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962171891","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"oficinas@benageber.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13348,"Name":"Programa juvenil y cultural de Chelva","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-juvenil-y-cultural-de-chelva/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":12816,"Name":"Chelva","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":21809,"Name":"Ayuntamiento de Chelva 2","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":21809,"Name":"Ayuntamiento de Chelva 2","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#chelva","#juventudaltoturia"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962100011","PhoneAlternate":"962100165","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"adl@chelva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13349,"Name":"Programa juvenil y cultural de Titaguas","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-juvenil-y-cultural-de-titaguas/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":12819,"Name":"Titaguas","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":21810,"Name":"Ayuntamiento de Titaguas 2","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":21810,"Name":"Ayuntamiento de Titaguas 2","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","24-29","18-23","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#titaguas","#juventudaltoturia"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961634001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"tit_adl@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13350,"Name":"Programa juvenil y cultural de Tuéjar","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-juvenil-y-cultural-de-tuejar/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":12821,"Name":"Tuéjar","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":21811,"Name":"Ayuntamiento de Tuéjar 2","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":21811,"Name":"Ayuntamiento de Tuéjar 2","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#tuejar","#juventudaltoturia"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961635034","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"dalbarracin@tuejar.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13375,"Name":"Seu Universitària d'Alcoi","Url":"http://xarxajove.info/programes/seu-universitaria-dalcoi/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":11487,"Name":"UA Seu Alcoi","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10387,"Name":"Universitat d'Alacant","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10387,"Name":"Universitat d'Alacant","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965946344","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"campus.alcoi.cultura@ua.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://web.ua.es/es/campusalcoi","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13491,"Name":"Departament d'Igualtat de Cullera","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-digualtat-de-cullera/","Icon":"/media/mntogksj/departament-d-igualtat-cullera-2.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":13488,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Cullera","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 hores amb cita previa. ( Casos de violència de gènere s'atén de dilluns a divendres i sense necessitat de cita)","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Entre els principals objectius del servei d’igualtat, es troben els següents: – Treballar de forma coordinada en l’avaluació, programació, i desenvolupament d’intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes – Aplicar estratègies i tècniques d’intervenció social – Detectar situacions de risc de discriminació per raó de sexe – Potenciar la participació social de les dones ","Project":"El Servei de la Xarxa Valenciana d'Igualtat en la localitat de Cullera està dinamitzat per l'Agent d'Igualtat i des del mes d'agost de 2019 per una tècnica en promoció d'igualtat de gènere. Totes dues figures treballen en equip per a la programació, desenvolupament i avaluació d'intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes aplicant estratègies i tècniques de  intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones. Les funcions són les següents: Informació i assessorament personalitzat a dones sobre recursos i serveis, formació, orientació sociolaboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre homes i dones. Prevenció i detecció de la violència de gènere, i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat. Detecció de les necessitats del municipi en matèria d'atenció a la violència de gènere. Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d'àmbit nacional, autonòmic i local. Informar i assessorar les dones per a la creació d'empreses i la millora de l'activitat empresarial i/o autònoma. Elaboració, implementació i avaluació de plans d'igualtat municipals. Dissenyar i impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals. Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i prevenció de la violència de gènere. Dissenyar accions per a fomentar l'associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les associacions. Informar i assessorar empreses o entitats per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat i avaluar aquells plans que es presenten per a ser visats per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961720574","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"igualtat@cullera.es,tecnica.igualtat@cullera.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13514,"Name":"Fòrum Jove de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/forum-jove-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/pt3na0kd/8446fd1c-c809-4d7f-bea4-f5f89c64ffa7.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":4340,"Name":"Espai de Creació Jove de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Per la vesprada","Requirements":"Lliure","Tags":["Quart de Poblet","Joves","Informació","Fòrum Jove","Reflexió"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Espai de diàleg entre persones joves i responsables polítics per a parlar del poble que volen. Dirigit a les i els joves actius, associacions i col·lectius jove","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13685,"Name":"Programació cultural comissió la Mata","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-cultural-comissio-la-mata/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13684,"Name":"Espai Polivalent La Mata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":13683,"Name":"Associació cultural La sabatona (La Mata)","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":13683,"Name":"Associació cultural La sabatona (La Mata)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Participació","Activitats Culturals"],"Goal":"- Oferir a la població una oferta cultural de qualitat","Project":"","Explanation":"- Programació anual d'activitats i projectes destinats a tota la població del municipi.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964180001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@comissiolamata","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":20,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13690,"Name":"Programa cultural Ajuntament La Mata","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-cultural-ajuntament-la-mata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13684,"Name":"Espai Polivalent La Mata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4297,"Name":"Ajuntament de la Mata","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964180001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@ajuntamentdelamata.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13842,"Name":"Regidoria de Joventut, Festes, Educació i Cultura de Sueca","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-joventut-festes-educacio-i-cultura-de-sueca/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8013,"Name":"Casal Jove de Sueca","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Goal":"Regidoria de Joventut de Sueca.","Project":" Cultura, Festes, Joventut i Educació 96.170.00.50 Plaza Ayuntamiento, 17 Ayuntamiento de Sueca, 2n pis, Ext: 1230; 1229; 1226; 1227; 1246 46410 Sueca Valencia ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"96.170.00.50","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"gnavarro@sueca.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.sueca.es/val/page/departaments","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13933,"Name":"Programa de participació de les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-participacio-de-les-alqueries/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14014,"Name":"Upcca de Cullera","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-cullera/","Icon":"/media/0swfpll0/upcca.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":13488,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Cullera","Url":null},{"Id":14021,"Name":"Centre Social al Barri del Raval a Cullera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"de 7:30 a 14.30","Requirements":"","Tags":["#jovescullera","#AjuntamentdeCullera"],"Goal":"La UPCCA (Unitat de prevenció comunitària de conductes addictives) és un servei especialitzat que desenvolupa programes de prevenció amb l'objectiu de reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.","Project":"          PROGRAMES Atenció psicològica.                Cita prèvia: 961725192 Ludoteca Centre d’Oci Educatiu «Els Barrufets»              Per a criatures de 3 a 6 anys              Horari: 16:30 – 19:30h. Telf: 961725208 Centre de Dia de Recolzament Convivencial i Educatiu de Menors «El Parc»             Per a xiquets/es de 6 a 12 anys              Horari: 16:30 a 19:00. Telf 96 173 30 68 Taller d’Aprenentatge Prelaboral i Inserció Social (TAPIS)              Dirigit a adolescents de 12 a 17 anys             Horari: dimecres i divendres de 16:00 a 19:00h.            Telf: 96 172 51 92 Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Adictives (UPCCA)             Atenció Personalitzada.             Horari de matí.             Cita prèvia: 96 172 51 92 Programa per a la prevenció de l’absentisme escolar             Telf: 96 172 51 92 Atenció i assessorament dirigit a família i menors: atenció individualitzada i intervenció familiar per a pares i mares i menors.            Atenció personalitzada. Cita prèvia: 96 173 30 68 Taller de ceràmica.             Dirigit a persones majors de 18 anys.              Horari: grups de matí i vesprada (setembre - juny)            Telf 96 172 51 92 Seguiment de mesures judicials de menors de 14 a 21 anys en règim obert             Telf: 96 173 30 68 Servei d’assesorament i recolzament psicològic.             Atenció personalitzada. Cita prèvia: 96 172 51 92  ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14211,"Name":"Premis i Concursos Universitat de València","Url":"http://xarxajove.info/programes/premis-i-concursos-universitat-de-valencia/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":12994,"Name":"Espai virtual INJUVE","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Concurs","Concurs redacció"],"Goal":"Concursos en diferents modalitats artístiques y d'investigació","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14568,"Name":"Programació online Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-online-consorci-de-museus-de-la-comunitat-valenciana/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Activitat cultural","Virtual","oci educatiu virtual"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Programació online virtual del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14583,"Name":"Promoció de la Participació i l'Associacionisme","Url":"http://xarxajove.info/programes/promocio-de-la-participacio-i-lassociacionisme/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14792,"Name":"Premis i concursos IVAM","Url":"http://xarxajove.info/programes/premis-i-concursos-ivam/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14885,"Name":"#lafoiaesquedaacasa","Url":"http://xarxajove.info/programes/lafoiaesquedaacasa/","Icon":"/media/1wxn4bqq/lahoyasequedaencasa.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/mclahoya/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14901,"Name":"Zumba con Mili","Url":"http://xarxajove.info/programes/zumba-con-mili/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14900,"Name":"Zumba con Mili","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Privada lucrativa","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"605376980","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.youtube.com/channel/UC8zgLiedDUIsAekGCUpXiyA","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15008,"Name":"Agència d'Igualtat de la Mancomunitat de la Hoya de Buñol Chiva","Url":"http://xarxajove.info/programes/agencia-digualtat-de-la-mancomunitat-de-la-hoya-de-bunol-chiva/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14880,"Name":"Seu Mancomunitat de la Hoya de Buñol-Chiva","Url":null},{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual"],"Goal":"  Orientar i informar en matèria d'igualtat i de prevenció de la violència de gènere.","Project":"La Mancomunitat de la Hoya de Buñol Chiva perteneix a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat de la Generalitat Valenciana.","Explanation":"Aquest servei té com a finalitat oferir als municipis de la comarca un suport tècnic per a la implantació de polítiques actives d’igualtat en l’àmbit municipal, a través de diferents accions.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"aigualdad@mclahoya.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15116,"Name":"A la Vall d'Alba fem Xarxa","Url":"http://xarxajove.info/programes/a-la-vall-dalba-fem-xarxa/","Icon":"/media/ytwcamou/vall-dalba.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":15148,"Name":"Ajuntament de la Vall d'Alba","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4335,"Name":"Ajuntament de la Vall d'Alba","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4335,"Name":"Ajuntament de la Vall d'Alba","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Oci Educatiu","Virtual","#joemquedeacasa","alavalldalbafemxarxa","UnitsDesDeLaDistància"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://es-es.facebook.com/ajuntamentdevalldalba","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15127,"Name":"Programa Cultura MaCMA","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-cultura-macma/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":15125,"Name":"Espai MaCMA","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16043,"Name":"Programa Ocio Virtual Alto Turia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-ocio-virtual-alto-turia/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":12806,"Name":"Aras de los Olmos","Url":null},{"Id":12812,"Name":"Benagéber","Url":null},{"Id":12816,"Name":"Chelva","Url":null},{"Id":12819,"Name":"Titaguas","Url":null},{"Id":12821,"Name":"Tuéjar","Url":null},{"Id":15224,"Name":"Edificio Mancomunidad del Alto Turia","Url":null},{"Id":17764,"Name":"Espacio virtual Alto Turia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":21809,"Name":"Ayuntamiento de Chelva 2","Url":null},{"Id":21808,"Name":"Ayuntamiento de Benagéber 2","Url":null},{"Id":21807,"Name":"Ayuntamiento Aras de los Olmos 2","Url":null},{"Id":21810,"Name":"Ayuntamiento de Titaguas 2","Url":null},{"Id":21811,"Name":"Ayuntamiento de Tuéjar 2","Url":null},{"Id":21806,"Name":"Mancomunidad del Alto Turia 2","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":21807,"Name":"Ayuntamiento Aras de los Olmos 2","Url":null},{"Id":21808,"Name":"Ayuntamiento de Benagéber 2","Url":null},{"Id":21809,"Name":"Ayuntamiento de Chelva 2","Url":null},{"Id":21810,"Name":"Ayuntamiento de Titaguas 2","Url":null},{"Id":21811,"Name":"Ayuntamiento de Tuéjar 2","Url":null},{"Id":21806,"Name":"Mancomunidad del Alto Turia 2","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#OciEducatiu #Jovesdesdecasa #Virtual #","#ocio educatiu","#juventudaltoturia #arasdelosolmos #benagéber #chelva #titaguas #tuéjar"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16052,"Name":"Joves a casa MCT","Url":"http://xarxajove.info/programes/joves-a-casa-mct/","Icon":"/media/vszhkpof/quedate-en-casa_casa-3.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":15922,"Name":"Mancomunitat Camp de Túria","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Oci a casa és un programa dirigit als joves amb la finalitat de poder interactuar amb ells durant el confinament ocasionat pel COVID-19.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962798150","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"info@mancomunitatcampdeturia.es","Web":null,"Link":"https://www.mancomunitatcampdeturia.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16116,"Name":"MBS Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/mbs-jove/","Icon":"/media/w1xbbx2z/logo-mbsj-transparente.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":16115,"Name":"CIJ de Mancomunitat de municipis Bajo Segura","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De 8:00 a 15:00","Requirements":"","Tags":["Agència de Joventut","Servei d'orentció integral juvenil","Servei d'informació juvenil"],"Goal":"Afavorir la qualitat de vida de la població jove en la vida social i cultural a través de la implantació de les polítiques de municipalització de joventut i la creació d'activitats que canalitzen els seus interessos i necessitats","Project":"Pla de Municipalització de les Polítiques Integrals de Joventut","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@mancomunidadbajosegura.com","EmailAlternate":"juventudmayse@gmail.com","Web":null,"Link":"https://mancomunidadbajosegura.com/servicio-de-juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16635,"Name":"Fòrum Jove Virtual","Url":"http://xarxajove.info/programes/forum-jove-virtual/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16680,"Name":"Cursos i tallers 2020 Centres Joves de Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/cursos-i-tallers-2020-centres-joves-de-mislata/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null},{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"672368102","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@mislatajove.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.mislatajove.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16885,"Name":"UPCCA Mancomunitat de la Costera- Canal","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-mancomunitat-de-la-costera-canal/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":16880,"Name":"Mancomunitat de la Costera-Canal","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":6431,"Name":"Mancomunitat La Costera-Canal","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":6431,"Name":"Mancomunitat La Costera-Canal","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De Dilluns a Divendres de 8:00h a 15:00h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"La UPCCA La Costera-Canal, és la resposta al compromís de la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal, a través del seu Pla Mancomunat de Prevenció de trastorns addictius, a les necessitats que en matèria de prevenció de drogodependències i altres conductes addictives, presenta la població dels municipis que la integren.","Project":"","Explanation":"• Servei d'Informació i Orientació Qualsevol ciutadà pot realitzar la seua consulta en relació a la problemàtica de les drogodependències i altres conductes addictives. • Servei d'Atenció  Intervenció terapèutica breu dirigida principalment a aquells joves i els seus familiars que, sense arribar a presentar un patró d'addicció, sí que realitzen consums ocasionals i problemàtics d'alguna/s droga/s. • Prevenció Escolar Aplicació i promoció en l'àmbit escolar de programes de prevenció amb continguts adequats als diferents cicles educatius en els quals es desenvolupen. • Prevenció Familiar A través d'accions formatives i dels Serveis d'Informació, Orientació i Atenció, es col·labora amb els pares i mares perquè la seua labor preventiva sigua més eficaç. • Altres activitats - Campanyes d'Informació i Sensibilització. - Cursos de formació a diferents col·lectius socials amb un paper rellevant en la prevenció de les drogodependències (professors, personal sanitari, monitors juvenils, policies,...). - Programes d'Oci Juvenil Saludable.  - Suport a entitats locals que desenvolupen la seva acció en el camp de les drogodependències. - Coordinació amb altres recursos de la comunitat per al desenvolupament conjunt d'accions preventives (institucions públiques, associacions, col·lectius juvenils, grups de risc, etc).","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16966,"Name":"Programa d'activitats Espai Jove Vila-Real","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-dactivitats-espai-jove-vila-real/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":16034,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Vila-real","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4375,"Name":"Ajuntament de Vila-real","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4375,"Name":"Ajuntament de Vila-real","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","Més de 29","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17009,"Name":"Maestrat a Casa","Url":"http://xarxajove.info/programes/maestrat-a-casa/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":17006,"Name":"Xarxes Socials Mancomunitat Baix Maestrat","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":null,"OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17071,"Name":"Programa Cultural. Utiel","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-cultural-utiel/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14238,"Name":"Casa de la Cultura. Utiel","Url":null},{"Id":20000,"Name":"Área Juventud. Utiel","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17490,"Name":"JOOP desde casa Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/joop-desde-casa-aldaia/","Icon":"/media/p23lxwgn/joop.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"15","Ages":["18-23","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d'acció educativa o formativa. - Estar desocupat/a. - Comptar amb un nivell de formació màxim de l'ESO. - Estar inscrit/a al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":["joventut aldaia en casa","Centre Matilde Salvador","IVAJ","JOOP","estudis","treball","formació","participació","valors","segona oportunitat"],"Goal":"","Project":"JOOP és un programa de l'IVAJ de segona oportunitat, destinat a joves de 16 a 21 anys, i que es compon d'accions de motivació, desenvolupament personal i social, orientació professional amb visites a empreses del municipi i de València, i preparació acadèmica.  I aquestos díes que no ens podem menejar de casa, continuen traballant per trobar la manera de seguir endavant amb la seua tasca.","Explanation":"El programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/centrematildesalvador/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17500,"Name":"Regidoria de Joventut d'Almussafes","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-joventut-dalmussafes/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3516,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Almussafes","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Els objectius tenen com a finalitat primordial ser realistes i, com no, conseqüents amb els fins proposats. Amb ells el que es pretén és: Propiciar que es donen les condicions necessàries perquè els joves aconsegueixen més ràpida i fàcilment el seu desenvolupament, autonomia i emancipació personals. Fomentar la integració i participació social dels joves a través de les seues pròpies organitzacions i col·lectius, pal·liant i prevenint les situacions de marginació i desigualtat en les seues oportunitats socials, oferint programes d’actuació que activen la integració en la vida social, cultural… del municipi. Així mateix, sensibilitzar i educar a la joventut en els valors de no discriminació, tolerància i convivència democràtica. Millorar la salut i la qualitat dels joves, realitzant una labor preventiva que afavorisca el desenvolupament personal dels joves. Crear nous recursos materials i socials al servei de la joventut i optimitzar els ja existents. Garantir una estreta coordinació entre tots els organismes existents en la localitat.   L’Àrea de Joventut forma part íntegra de l’administració de l’Ajuntament d’Almussafes. En aquesta es treballa amb els joves i per als joves, i la seva finalitat és la d’aportar tot el necessari per a una adequada integració i promoció d’aquests en la millora de la seua incorporació en la societat, en tots i cadascun dels seus àmbits. D’aquesta manera, ofereix a la ciutadania una sèrie de serveis per millorar la qualitat de vida dels joves.  ","Project":"Des d’aquest punt de vista, el que es pretenen és: Facilitar i escurçar, temporalment, l’adquisició de l’autonomia personal i la inserció social per part dels joves, ampliant les seues possibilitats de formació, d’ocupació i d’accés a la vivenda.Millorar la salut i qualitat de vida, així com l’accés a la cultura. Fer possible una participació social de la joventut que garanteixi el seu major protagonisme i responsabilitat sobre el propi futur, que és el del conjunt de la societat. Promoure i consolidar els valors democràtics de llibertat, igualtat d’oportunitats, convivència pacífica, tolerància i solidaritat. Així mateix, la responsabilitat, l’esforç personal i l’esperit emprenedor que genera i exigeix la societat actual. ","Explanation":"EL JOVE COM A FET GLOBAL: Entendre i conéixer el jove en tota la seua realitat, identificant tots els aspectes que l’afecten en el seu desenvolupament. Aquest principi comporta una coordinació de l’acció que ha de planificar-se amb el conjunt d’institucions que l’afecten. CONCEPTE INTEGRAL DE L’ENTORN: El territori i el seu entorn s’inclou de forma decisiva en la idiosincràsia del col·lectiu juvenil que viu en ell. Actuar sobre aquest de manera que puga afavorir el desenvolupament i la integració dels joves és una tasca indispensable. AVALUACIÓ CONTÍNUA: Que permeta variar o mantindre el rumb de les nostres actuacions a través d’una avaluació crítica, constructiva i continuada. Açò ens permet evitar estancaments i actuar en funció de les necessitats reals. ANÀLISI DE LES PROPOSTES JUVENILS: És important recollir i analitzar les propostes que surten dels propis joves, les associacions, entitats, … CONTINUÏTAT: Aquest pla anual naix amb una vocació de continuïtat, així ho demostren els seus set anys de vida, i ens permet aconseguir els objectius marcats a curt i a llarg termini dins de la política integral de joventut.","Improvements":"Els àmbits d’actuació són els corresponents amb els programes d’intervenció. 1. Formació i educació. 2. Ocupació. 3. Salut i qualitat de vida: Vivenda Medi ambient Forces Armades Esports 4. Cultura i oci, turisme i temps lliure. 5. Participació juvenil.","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961785110","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"almussafes_juv@gva.es/almussafes_cij@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://almussafes.net/departamentos/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17758,"Name":"Cursos Edifici Glorieta","Url":"http://xarxajove.info/programes/cursos-edifici-glorieta/","Icon":"/media/sauaomdn/edificio-glorieta.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":12423,"Name":"EDIFICIO GLORIETA - Ayuntamiento de Segorbe - Centro de Formación de Personas Adultas","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18300,"Name":"Espai Sonor - Centre Matilde Salvador d'Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/espai-sonor-centre-matilde-salvador-daldaia/","Icon":"/media/fx0eusu3/10anys-matilde15.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":" De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i 17:00 a 22:00 ","Requirements":"Accés mitjançant instància de sol·licitud presentada a l'Ajuntament d'Aldaia","Tags":["espai sonor","música","participació","cultura","instruments musicals","associacions","wifi","asociacionisme"],"Goal":"","Project":"Es tracta de sis locals d'assaig, amb diferents grandàries, per a cedir als grups musicals. L'autorització es concedeix per termini d'un any, amb possibilitat d'autoritzar pròrrogues successives.","Explanation":"Locals d'assaig del Centre Matilde Salvador: 6 locals d'assaig individuals  insonoritzats amb aire condicionat amb calefacció amb purificador d'aire amb armari per a guardar els vostres materials diferents grandàries del local suros interns per a penjar la vostra informació. Suros externs per a compartir informació del centre Altres espais disponibles al centre: 1 Sala d'actes 1 Camerino ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/centrematildesalvador/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18304,"Name":"Programació igualtat 2020 Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-igualtat-2020-aldaia/","Icon":"/media/z2wdqahm/logo-igualtat-aldaia.png","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":8711,"Name":"Biblioteca municipal d'Aldaia","Url":null},{"Id":17235,"Name":"Teatre del Mercat d'Aldaia","Url":null},{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null},{"Id":6846,"Name":"TAMA - Teatre Auditori Municipal d'Aldaia","Url":null},{"Id":18525,"Name":"Departament d'Igualtat. Centre Social Coladors - Ajuntament Aldaia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":" Centre Social Coladors: De dilluns a diumenge de 00:00h a 24:00hores ","Requirements":"Mitjançant l'Àrea Serveis Socials, l'Ajuntament d'Aldaia atén els objectius que li encomana la legislació vigent sobre Serveis Socials, (Llei 3/2019, de 18 de febrer), garantint, en condicions d'igualtat, equitat i justícia, el dret subjectiu al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Ofereixen una Atenció integral: qualsevol prestació centrada en la persona, família o unitat de convivència.","Tags":["tallers","Conferències","participació","concienciació","dona","Dia de la dona","Aldaia","igualtat","Igualtat de gènere","conciliació","instituts","Recursos socials"],"Goal":" La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social. Promoció de l'autonomia i desenvolupament personal. Promoció de la inclusió i de la cohesió social. Perspectiva comunitària. La coordinació dels recursos i de les iniciatives públiques i privades, així com dels aspectes socials dels sistemes sanitaris i educatius. El ple desenvolupament de la persona en el si de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels Serveis Socials. ","Project":"Activitats i esdeveniments sobre temàtiques relacionades amb la igualtat de gènere.","Explanation":"L'Ajuntament d'Aldaia, en col·laboració amb la Mancomunitat Intermunicipal de L'Horta Sud i els municipis que la componen, està realitzant grans esforços de coordinació que permeten millorar la detecció de casos i l'atenció a les dones víctimes de Violència de Gènere i a les seues filles i fills. Esta és una guia comarcal de recursos, a nivell autonòmic i municipal, per esta lluita. https://www.aldaia.es/va/atencion-personas/page-archive/guia-recursos-municipals-materia-violencia-genere","Improvements":"En aquest enllaç et proporcionem un dossier que recopila algunes sèries, pel·lícules i documentals sobre temàtiques relacionades amb la igualtat de gènere. Punxa per a accedir a ell. https://www.aldaia.es/sites/default/files/u295/dossier_audiovisuales_igualdad_aldaia.pdf","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988811","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.aldaia.es/va/atencion-personas/page/igualtat-0","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18443,"Name":"Campanya Dia Mundial Contra la Sida - Centre Matilde Salvador d'Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/campanya-dia-mundial-contra-la-sida-centre-matilde-salvador-daldaia/","Icon":"/media/x10lnsxb/47323915_2145044062182289_869316279951949824_o.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["VIH","SIDA","Campanyes","Centre Matilde Salvador","Aldaia","salut","prevenció","malalties transmissió sexual"],"Goal":"","Project":"Campanya informativa i de prevenció sobre la Sida i altres enfernedades de transmissió sexual.","Explanation":"Cada any s'organitzen activitats, tallers i propostes per a la prevenció i conscienciació de la joventut sobre la Sida i altres malalties de transmissió sexual. Educació en la salut i conductes positives, proposta de mesures i recursos per evitar la transmissió d'aquestes malalties.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/centrematildesalvador/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18796,"Name":"Jo col•labore contra el coronavirus IRun Calp","Url":"http://xarxajove.info/programes/jo-col-labore-contra-el-coronavirus-irun-calp/","Icon":"/media/k3wiazms/81789897_2604129313192252_7336609542425280512_o.png","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":18792,"Name":"Espai virtual Calp","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual","OciEducatiu","jovesdesdecasa","XarxaJove","XarxaJove, MACMA","Calp","Ajuntament de Calp","IRun Calp"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18825,"Name":"Programa Feminista MASSMA","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-feminista-massma/","Icon":"/media/rc5fvhbe/club-de-lectura-feminista.jpeg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":18819,"Name":"CLUB DE LECTURA FEMINISTA","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Oci Educatiu","Virtual","Jovesdesdecasa","XarxaJove, MACMA"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18942,"Name":"AULA FORMACIÓ CIJ PORT DE SAGUNT","Url":"http://xarxajove.info/programes/aula-formacio-cij-port-de-sagunt/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"de 9 a 21","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18993,"Name":"Concurs Cultura Calp","Url":"http://xarxajove.info/programes/concurs-cultura-calp/","Icon":"/media/1psoies4/casa-de-cultura-calp.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":18792,"Name":"Espai virtual Calp","Url":null},{"Id":8289,"Name":"Casa de la Cultura Jaume Pastor i Fluixà, Calp","Url":null},{"Id":8318,"Name":"Biblioteca pública municipal Joanot Martorell, Calp","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"2020-05-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual","OciEducatiu","Jovesdesdecasa","XarxaJove","XarxaJove, MACMA","Ajuntament de Calp","Calp","Cultura Calp"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19256,"Name":"Formació mÒn màgic","Url":"http://xarxajove.info/programes/formacio-mon-magic/","Icon":"/media/wjsmjn1s/whatsapp-image-2020-05-26-at-111632.jpeg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":19252,"Name":"Escola mÒn màgic","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Privada lucrativa","Ownership":[{"Id":12504,"Name":"Escola mÓn màgic","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 9:00–16:30 Dissabtes i diumenges tancat","Requirements":"Amb inscripció a través de la nostra pàgina web o a la nostra oficina","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19262,"Name":"UPCCA Chiva","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-chiva/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":19243,"Name":"UPCCA Chiva","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962521601","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upcca@chiva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19387,"Name":"Programa d'activitats de l'Espai jove del Puig","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-dactivitats-de-lespai-jove-del-puig/","Icon":"/media/nmxd0qyq/espai-jove-el-puig.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6635,"Name":"Espai Jove del Puig de Santa Maria","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":" Mañanas de lunes a viernes: 9:30 a 14:00 horas. Tardes de lunes a jueves: 16:30 a 19:30 horas. ","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"servei d'informació i Orientació per a joves del Puig informació juvenil aula multimedia Animació sociocultural Voluntariat Europeu Cursos i tallers","Project":"plan juvenil ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"610100767","Fax":null,"Email":"joventud@elpuig.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.elpuig.es/va/page/joventut","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19801,"Name":"Campanyes informatives i de conscienciació. Ribera en Xarxa.","Url":"http://xarxajove.info/programes/campanyes-informatives-i-de-conscienciacio-ribera-en-xarxa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5717,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alzira","Url":null},{"Id":6435,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benifaió","Url":null},{"Id":7641,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Carcaixent - Casal Jove","Url":null},{"Id":6653,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Càrcer","Url":null},{"Id":6611,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null},{"Id":8123,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Montserrat","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Ribera en Xarxa","Alzira","Benifaió","Carcaixent","Càrcer","La Pobla Llarga","Montserrat"],"Goal":"Informar i conscienciar a la població jove de la comarca sobre temes rellevants i d'actualitat. Últimes campanyes: - Assetjament escolar  - Medi Ambient - Drets LGTBI - Mesures de seguretat sanitàries","Project":"Conveni intermunicipal Ribera en Xarxa.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"riberaenxarxa@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19807,"Name":"Programa Activitats Almenara","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-activitats-almenara/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6894,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Almenara","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4357,"Name":"Ajuntament d'Almenara","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19830,"Name":"Records Vius","Url":"http://xarxajove.info/programes/records-vius/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":19186,"Name":"Espai Social Villores","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":19828,"Name":"Associació Cultural- L'Espardenya (Villores)","Url":null},{"Id":20078,"Name":"Comissió de festes Villores","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","recordsvius","entornrural","joventutelsports"],"Goal":"Amb aquest projecte es busca rescatar històries dels pobles de la comarca dels Ports i transformar-les en peces audiovisuals de ficció amb aquesta base de realitat. Amb això busquem mantindre viva la memòria dels nostres pobles d’una manera diferent al clàssic format documental, per tal d’arribar a tot tipus de públic.","Project":"Records vius és un projecte audiovisual que pretén representar amb històries de ficció anècdotes i vivències d'abans i d'ara dels nostres pobles. Records Vius naix de joves de la comarca dels Ports amb interés pel món audiovisual i amb molta estima per aquesta terra.","Explanation":"El procés de documentació és col·laboratiu, a través de les xarxes socials o de les converses entre amics i familiars busquem històries i anècdotes de totes les èpoques i temàtiques que seran la base del projecte.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"658442890","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@recordsvius","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":1,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":3,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19923,"Name":"Regidoria de Cultura de Rafal","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-cultura-de-rafal/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":19885,"Name":"Plaça del Ajuntament de Rafal","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19938,"Name":"Programa Formatiu Almenara","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-formatiu-almenara/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6894,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Almenara","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4357,"Name":"Ajuntament d'Almenara","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[{"Id":4357,"Name":"Ajuntament d'Almenara","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19967,"Name":"Programa servicios sociales Mancomunidad del Alto Turia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-servicios-sociales-mancomunidad-del-alto-turia/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":15224,"Name":"Edificio Mancomunidad del Alto Turia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":21806,"Name":"Mancomunidad del Alto Turia 2","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":21806,"Name":"Mancomunidad del Alto Turia 2","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#juventudaltoturia #arasdelosolmos #benagéber #chelva #titaguas #tuéjar","#servicis socials"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19996,"Name":"Premis Mashumano","Url":"http://xarxajove.info/programes/premis-mashumano/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Iniciativa que preten fomentar i recolçcar el talent socialmente responsable en las persones joves.","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20002,"Name":"Programa participación. Utiel","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-participacion-utiel/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":20000,"Name":"Área Juventud. Utiel","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20135,"Name":"Programació Cultural. Alzira","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-cultural-alzira/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":7310,"Name":"Casa de la Cultura. Alzira","Url":null},{"Id":7311,"Name":"Biblioteca municipal d'Alzira","Url":null},{"Id":5717,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alzira","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Activitat cultural"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20136,"Name":"Programa de Formació. Alzira","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-formacio-alzira/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":7310,"Name":"Casa de la Cultura. Alzira","Url":null},{"Id":7914,"Name":"ADL - IDEA d'Alzira","Url":null},{"Id":5717,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alzira","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Formació","EDUCACIÓ","Educació a distància"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20170,"Name":"Xarxa de joves artistes locals de Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/xarxa-de-joves-artistes-locals-de-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/c2gjzhfe/red-de-jovenes-artistas-locales-horadada.png","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Més de 29","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Xarxa Jove","Xarxa","Artistes.","Artistes locals","Ocupació","Música","Pintura","ARt","Escultura","Grafitti","Fotografia","Ball","Dansa","Moda","Monòlegs"],"Goal":" Crear una base de dades per a conéixer tot l'art jove del municipi. Impulsar i difondre als joves creadors pilareños. Treballar millor i mà a mà amb aquests joves per a futures activitats de la Regidoria de Joventut i de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada. ","Project":"","Explanation":"Borsa d'artistes joves locals (de 14 a 35 anys) per a facilitar la seua informació i promoció a entitats relacionades amb l'oci i la cultura, centres educatius, associacions, regidories municipals, etc. que sol·liciten contactes d'artistes. Música, escultura, dibuix, pintura, grafiti, fotografia,  moda, disseny, monòlegs, etc.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"cij@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"juventud@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20273,"Name":"Descobreix els Tresors de Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/descobreix-els-tresors-de-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/fnjjohzj/descubre-los-tesoros-de-pilar-de-la-horadada.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":20264,"Name":"Municipi de Pilar de la Horadada","Url":null},{"Id":20269,"Name":"Casa de Cultura de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":20219,"Name":"Regidoria de Cultura de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Pilar de la Horadada","Ajuntament de Pilar de la Horadada","Regidoria de Cultura","Concurs","concurs fotogràfic","Gymkana","Fotografia","Exposició","EsViu2020"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965351124","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"655505496","Fax":null,"Email":"cultura@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20389,"Name":"AEB. Assessoria d'Estudis i Beques. Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/aeb-assessoria-destudis-i-beques-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/uqjljd0i/logo-aeb-sin-fondo.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":null,"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00.","Requirements":"","Tags":["Ajuntament de Pilar de la Horadada","Cij Pilar de la de Horadada","Pilar de la Horadada","CIJ","Informació Juvenil","Estudis","Beques","Assessorament","Assessoria"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"La Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada posa a la disposició de tots l'Assessoria d'Estudis i Beques (AEB). Es tracta d'un espai on poden acudir els joves que necessiten orientació sobre educació, formació i beques. En què et podem ajudar-te? Assessorament sobre estudis. Informació sobre FP Mitjà, FP superior, Estudis Universitaris, etc. Consulta i gestió de beques. Consulta d'estudis a l'estranger. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"cij@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"juventud@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/cij.horadada/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20500,"Name":"Teatre Amateur Cultura Calp","Url":"http://xarxajove.info/programes/teatre-amateur-cultura-calp/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":8289,"Name":"Casa de la Cultura Jaume Pastor i Fluixà, Calp","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20590,"Name":"SIJ+Garantía Juvenil","Url":"http://xarxajove.info/programes/sijplusgarantia-juvenil/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Generació d'usuaris i contrasenyes per a sol·licitar l'accés al Sistema Nacional de Garantía Juvenil en els CIJ i PIJ. Informació general del programa. Joves de 16 a 29 anys que no estudien ni treballen.","Tags":["Garantia Juvenil"],"Goal":"Integració en el marcat laboral","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20621,"Name":"La Llar Jove educa en valors - La Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/la-llar-jove-educa-en-valors-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/z1hn2mkn/la-llar-jove-educa-en-valors-1.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6866,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - Llar Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["La llar jove educa en valors","M'importa educar en valors","Participació","Oci Educatiu","Llar Jove Pobla de Vallbona","Campanyes de sensibilització","Informació Juvenil","Voluntariat"],"Goal":"Propiciar que les persones joves busquen la seua pròpia manera de donar contingut a paraules com la igualtat, solidaritat, respecte, llibertat o humanitat, perquè no quedes buides i d'aquesta manera, poder generar xicotets canvis, però reals.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962763101","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"664431486","Fax":null,"Email":"joventut@lapobladevallbona.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20717,"Name":"Proyecte Activitats Baronia Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/proyecte-activitats-baronia-jove/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":20640,"Name":"Baronia Joven","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["baroniajoven"],"Goal":"- Crear espais en els municipis - Motivar i augmentar l'autoestima enfortint als joves - Fomentar l'oci educatiu- Fomentar l'oci alternatiu- Difusión de las actividades","Project":"Es plantegen una sèrie activitats per a joves de la mancomunitat","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"600509789","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.labaronia@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20910,"Name":"Programa d'Oci Juvenil Castelló de la Plana","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-doci-juvenil-castello-de-la-plana/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6926,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Castelló de la Plana - Oficina d'Informació Juvenil (Casal Jove)","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4325,"Name":"Ajuntament de Castelló de la Plana","Url":null},{"Id":20873,"Name":"Casal Jove Castelló de la Plana","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4325,"Name":"Ajuntament de Castelló de la Plana","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20972,"Name":"Sa-FORMA: Programa de formació juvenil","Url":"http://xarxajove.info/programes/sa-forma-programa-de-formacio-juvenil/","Icon":"/media/uvglebdg/cartell-generic.jpeg","Program":[],"Centers":[{"Id":14473,"Name":"Mancomunitat de Municipis de la Safor","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"50","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure","#Xarxa Jove","#comacasaacaplloc #casajove #joemquedeacasa #joventutsolidaria #calaixjovedelasafor #ensquedemacasa #OciEducatiu #jovesdesdecasa","#activitats joves","Voluntariat"],"Goal":"","Project":"Des del Calaix Jove de la Safor hem encetat un programa de formació juvenil.  Com bé sabeu, durant el confinament, vam passar als i les joves de la Safor un qüestionari per tal de conèixer si el jovent tenia necessitats formatives i en el cas de que sí, quines eren aquestes. Doncs bé, la gran majoria dels enquestats respongueren que sí que volien continuar formant-se i el que més demandaven era formació específica en animació sociocultural, seguida d'idiomes i formació específica en salut.  És per això que encetem el Sa-FORMA amb el curs de Monitor/a d'Animació en Temps Lliure i els monogràfics de Monitor/a de Menjador Escolar i Necessitats Educatives Especials.    Curs MAT: Plà d'inscripció obert fins esgotar places. El curs té 310 hores en total i està homologat per l'IVAJ. Se celebrarà en línia a partir del 10 de juliol.   Monitor/a de Menjador Escolar: Plà d'inscripció obert fins esgotar places . Curs de 30 hores en línia que començarà a partir del 10 de juliol   Necessitats Educatives Especials: Plà d'inscripció obert fins esgotar places. Curs de 20 hores en línia que començarà a partir del 15 de juliol.   L'alumnat que residesxca ens pobles que pertanyen al Calaix Jove de la Safor podrà gaudir d'un descompte de 10€ per curs (consulta'ns si el teu poble hi pertany)   Per tal d'inscriure's cal emplenar la fitxa d'inscripció específica del curs (que adjuntem al mail) i remetre-la al mail mariajose.acento@gmail.com, junt amb el rebut de pagament. Si vas a gaudir del descompte hauràs d'enviar-nos també un certificat d'empadronament.    Trobareu adjunt a este mail, d'una banda el cartell genèric amb els tres cursos i d'altra els cartells específics de cada curs on trobareu tota la informació, així com les fitxes d'inscripció dels tres cursos. Qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través d'aquest mail o al telèfon 600 51 37 38. Salut!","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21066,"Name":"Regidoria de Joventut de Llaurí","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-joventut-de-llauri/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":12537,"Name":"Seu de la Mancomunitat de la Ribera baixa","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Regidoria de Joventut de Llaurí","Project":"Activitats puntuals per a les persones joves del municipi","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962560468","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"962560468","Fax":null,"Email":"mayfer@hotmail.com","EmailAlternate":"llauri_recepció1@gva.es","Web":null,"Link":"http://llauri.org/es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21075,"Name":"Regidoria de Joventut i Educació d'Albalat de la Ribera","Url":"http://xarxajove.info/programes/regidoria-de-joventut-i-educacio-dalbalat-de-la-ribera/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5526,"Name":"Casal Jove d'Albalat de la Ribera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Regidoria de Joventut i Educació d'Albalat de la Ribera.","Tags":["#AlbalatdelaRibera","#joventutalbalatdelaribera"],"Goal":"Regidoria de Joventut i Educació d'Albalat de la Ribera.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962490500","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"aribera_arx@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.albalatdelaribera.es/portada","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21113,"Name":"Programa Cultural Ondara","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-cultural-ondara/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":7704,"Name":"Casa de Cultura d'Ondara","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21142,"Name":"Cultura Calp","Url":"http://xarxajove.info/programes/cultura-calp/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":8289,"Name":"Casa de la Cultura Jaume Pastor i Fluixà, Calp","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21212,"Name":"Departament de Joventut Ajuntament Moixent","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-ajuntament-moixent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6466,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Moixent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4663,"Name":"Ajuntament de Moixent","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4663,"Name":"Ajuntament de Moixent","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"Projecte d'oci educatiu","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"690115083","PhoneAlternate":"962261030","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@moixent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21380,"Name":"Els dimecres jovens","Url":"http://xarxajove.info/programes/els-dimecres-jovens/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":16436,"Name":"Club Juvenil de Macastre","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21476,"Name":"Valènciactiva - Ajuntament de València","Url":"http://xarxajove.info/programes/valenciactiva-ajuntament-de-valencia/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":21475,"Name":"Valènciactiva - Agència d'ocupació Ajuntament de València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["ocupació"],"Goal":"Gestió ofertes de treball i cursos de formació","Project":"Integració usuaris en el mercat laboral","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21480,"Name":"Eines - Ajuntament de València","Url":"http://xarxajove.info/programes/eines-ajuntament-de-valencia/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6816,"Name":"CIJ del Centre Municipal de Joventut Algirós. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Centre de Formació","FORMACIÓ"],"Goal":"Accions formatives dirigides a l'adquisició d'habilitats i competències i a la certificació de les mateixes sota criteris de continuïtat formativa. Dirigides a joves de 16 a 30 anyes  ","Project":"Els cursos es caracteritzen per ser intensius i adquirir una sèrie d'habilitats en cada àmbit. En finalitzar cada curs obtindràs un certificat acreditatiu d'aprofitament al curs emés per l'entitat formadora i/o la Regidoria de Joventut.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21665,"Name":"Taller Municipal de Teatre. Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/taller-municipal-de-teatre-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/55tpdnsi/taller-de-teatro-horadada1.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":20269,"Name":"Casa de Cultura de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":20219,"Name":"Regidoria de Cultura de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Ajuntament de Pilar de la Horadada","Cultura","Casa de Cultura","Teatre","Taller de Teatre","Expressió corporal","Pilar de la Horadada"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965351124","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21688,"Name":"Pla de Formació Jove - Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta.","Url":"http://xarxajove.info/programes/pla-de-formacio-jove-departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null},{"Id":5291,"Name":"PIJ de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null},{"Id":18787,"Name":"Espai Virtual Mancomunitat Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Inscripcions als PIJ de la Mancomunitat de la Ribera Alta: - PIJ Mancomunitat: C/ Taronger, 116. Tel. 96 241 41 42. Correu electrònic: joventut@manra.org","Tags":["#PlaFormacióJove","#Joventut","#JoventutRiberaAlta","#Cursos","#Animació","#AnimacióJuvenil"],"Goal":"Formar a les persones joves de la Ribera Alta a l'àmbit de l'animació sociocultural.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21714,"Name":"IGUALTAT DENIA","Url":"http://xarxajove.info/programes/igualtat-denia/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7900,"Name":"Teatre Auditori del Centre Social de Dénia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":8735,"Name":"Ajuntament de Denia","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21751,"Name":"Animació a la lectura","Url":"http://xarxajove.info/programes/animacio-a-la-lectura/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7606,"Name":"Biblioteca pública municipal de Gata de Gorgos","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"De 9:00 h a 13:00 h i de 17:00 h a 20:00 h","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965757872","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"biblioteca@gatadegorgos.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21788,"Name":"Música a Gata","Url":"http://xarxajove.info/programes/musica-a-gata/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":21785,"Name":"Casal de la Música de Gata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21805,"Name":"Oci Educatiu Ondara","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-educatiu-ondara/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7704,"Name":"Casa de Cultura d'Ondara","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Ajuntament d´Ondara","Ondara","CIJ","Activitat cultural"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21871,"Name":"Grupos de Acción Local Turia - Calderona (sede Alto Turia)","Url":"http://xarxajove.info/programes/grupos-de-accion-local-turia-calderona-sede-alto-turia/","Icon":"/media/ovdn5jji/1-logo-turia-calderona.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":21849,"Name":"Grupos de Acción Local Turia - Calderona (sede Alto Turia)","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":21845,"Name":"Grupos de Acción Local Turia - Calderona (sede Alto Turia)","Url":null},{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":21845,"Name":"Grupos de Acción Local Turia - Calderona (sede Alto Turia)","Url":null}],"Users":"5","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes","Requirements":"","Tags":["#grupodeaccionlocal #turiacalderona #altoturia #juventudaltoturia #asociaciondesarrollorural #ademuz #serrania #campdeturia #galturiacalderona #campdemorverdre #hortanord"],"Goal":"Trabajar en el desarrollo rural de 44 municipios pertenecientes a las comarcas de El Rincón de Ademuz, La Serranía, El Camp de Turia, El Campo de Morvedre y L'Horta Nord.","Project":"El grupo de acción local Asociación desarrollo rural Turia-Calderona, se constituyó como Asociación el día 17 de mayo de 2016 , constando inscrita en el Registro General de Asociaciones desde el día 25 de septiembre. Es una entidad privada sin animo de lucro y entre sus fines se encuentra trabajar en el desarrollo rural de 44 municipios pertenecientes a las comarcas de El Rincón de Ademuz, La Serranía, El Camp de Túria, El Campo de Morvedre y L’Horta Nord. El Grupo de Acción Local pretende desde su inicio gestionar los Fondos LEADER del periodo 2014-2020, a través de sus foros de participación comarcal (mesas sectoriales) refrendado en los órganos de decisión de la asociación, la junta directiva y la asamblea general. La sede la asociación se encuentra en la Comarca de La Serranía en el municipio de Tuéjar en la sede de la Mancomunidad del Alto Turia en la CV-35 en el km. 73’5 de Valencia. El Grupo cuenta en la actualidad con un total de 93 socios de los cuales 44 pertenecen son públicos (ayuntamientos de los municipios LEADER) y otros 49 son privados; todos ellos forman la asamblea general de la asociación en un porcentaje del 51% privados y un 49% públicos. La distribución de los socios del Grupo de Acción Local por actividades es bastante diversa, donde aparecen representados prácticamente todos los sectores económicos o sociales de las comarcas que lo configuran.","Explanation":"Todos los detalles y procedimientos se encuentran en su página web http://turia-calderona.es/ ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"637257921","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@turia-calderona.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://turia-calderona.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21910,"Name":"Cursos Centre 14 Cij Ajuntament d'Alacant","Url":"http://xarxajove.info/programes/cursos-centre-14-cij-ajuntament-dalacant/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6245,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alacant - Centre 14","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21987,"Name":"Events Joventut Catral","Url":"http://xarxajove.info/programes/events-joventut-catral/","Icon":"/media/x5ip1box/foto-de-perfil-instagram.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":12662,"Name":"Casa de la Cultura de Catral","Url":null},{"Id":21558,"Name":"Conservatori Profesional de Música Municipal de Catral","Url":null},{"Id":6341,"Name":"CIJ - Casa de la Joventut de Catral","Url":null},{"Id":9330,"Name":"IES Catral. Catral","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Área de Juventud","#activitats joves"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8666,"Name":"UPCCA del Campello (Unitat de Prevenció Comunitaria de Conductes Adictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-del-campello-unitat-de-prevencio-comunitaria-de-conductes-adictives/","Icon":"/media/my0k1sw2/upcca-el-campello.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":8023,"Name":"Centre Social El Barranquet. El Campello","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"10","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2016-01-01","DateEnd":"2020-12-30","Schedule":"8:00 a 15:00h. de 17:00 a 19:30h. ","Requirements":"Els usuaris participen per derivació de Benestar Social.","Tags":[],"Goal":"- Promocionar la Salut entre la població per a disminuir la vulnerabilitat enfront de les drogodependències i altres trastorns addictius.- Pal·liar o reduir els danys personals, familiars i socials que genera en les persones el consum de drogues o uns altres *tanstornos addictius. - Desenvolupar una estructura per a la planificació estratègica, l'actuació coordinada, la participació i la formació en matèria de prevenció  i atenció sobre drogodependències i altres conductes addictives en l'àmbit municipal entre totes les administracions, serveis i òrgans que tenen relació o actuen amb drogodependents o població susceptible de consumir drogues o desenvolupar altres conductes addictives en el municipi del Campello.","Project":"Accions Preventives PDM (Pla Municipal de Drogodependències)En l'Àmbit Escolar destaquen les accions enfocades a treballar una Prevenció Universal per a tota la població escolar promovent activitats, en coordinació amb els IES del municipi, enfocades a previndre l'ús de les drogues o el desenvolupament de qualsevol mena de conducta addictiva.En l'Àmbit Familiar s'atendrà a totes les demandes que en matèria de drogodependències o altres conductes addictives es generen entre la població oferint informació, orientació i suport a tota la població.En l'Àmbit Comunitari es programen accions informatives i *concienciadoras per a la població en general en esdeveniments específics on es generen factors de consum de risc, especialment d'alcohol, com les ‘*Festes de Moros i *Cristians’, concerts i un altre tipus d'esdeveniments relacionats amb l'oci.El *PMD del Campello 2017-2020 suposa per al Campello l'oportunitat de desenvolupar una etapa on s'enaltisca la importància de realitzar esforços de cara a la promoció d'hàbits saludables allunyats del consum de drogues o del desenvolupament de conductes addictives, com a accions que han de millorar la Qualitat de Vida i el benestar comunitari de tots els veïns.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965636897","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upcca@elcampello.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://elcampellojove.es/upcca/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12024,"Name":"NOVA RURALITAT - La joventut en les zones rurals valencianes.","Url":"http://xarxajove.info/programes/nova-ruralitat-la-joventut-en-les-zones-rurals-valencianes/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":11994,"Name":"NOVA RURALITAT","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":11993,"Name":"NOVA RURALITAT","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[{"Id":11993,"Name":"NOVA RURALITAT","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2016-01-04","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#ruralitat","#despoblament","#joventut rural"],"Goal":"Que les/els joves puguen triar quedar-se als pobles, tornar, vindre, incorporar-se… Que es pugue triar realment viure als pobles o a la ciutat. Revertir la situació de despoblament en les zones rurals del País Valencià  ","Project":"Anàlisi de la crisi poblacional que afecta la nostra ruralitat,  amb la participació en l’elaboració de totes les persones d’aquestes comarques, identificades personalment i biogràficament amb la Nova Ruralitat.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://novaruralitat.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6955,"Name":"EEIIA (Equip especific d'intervención en Infancia i Adolescencia)","Url":"http://xarxajove.info/programes/eeiia-equip-especific-dintervencion-en-infancia-i-adolescencia/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5424,"Name":"Casa de la Cultura d'Onda","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","24-29","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2018-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"dillund a divendres de 9:00 a 14:00 h i dimarts de 16.30 a 19:00h","Requirements":"tots aquells cassos que el equip considere prioritaris d'una atenció especialtzada.","Tags":["intervención","infancia","adolescencia","Ajuntament d'Onda","equip"],"Goal":"L'objectiu és la intervenció per part de professionals especialitzats en xiquets, xiquetes i adolescents que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc (amb declaració o sense ella), desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, i en totes les persones que es considere necessari per a aconseguir els objectius en el pla de treball.","Project":"","Explanation":"Aquest equip específic és d'àmbit municipal i té caràcter interdisciplinari. Els Serveis socials d'Atenció primària bàsica s'encarreguen de la derivació dels casos que consideren oportuns. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7740,"Name":"Telecentre Villar del Arquebisbe","Url":"http://xarxajove.info/programes/telecentre-villar-del-arquebisbe/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7723,"Name":"Centre Cultural poeta César Simón - PIJ. Villar del Arzobispo","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":7398,"Name":"Ajuntament de Villar del Arzobispo","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":7398,"Name":"Ajuntament de Villar del Arzobispo","Url":null}],"Users":"50","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2018-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dilluns, dimecres, divendres: 9:00 a 13:00 Dimarts, dijous: 16:00 a 20:00","Requirements":"","Tags":["Internet Rural","Formació"],"Goal":"Telecentre Villar és un espai que l'Ajuntament posa a la teva disposició perquè puguis contactar-te a internet des dels ordinadors o el teu portàtil. A més tenim una gran oferta de cursos d'Aula Mentor","Project":"","Explanation":"","Improvements":"Accés a internet gratuït per a joves","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"960618370","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"697600853","Fax":null,"Email":"telecentro@villardelarzobispo.es","EmailAlternate":"info@villardelarzobispo.es","Web":null,"Link":"http://www.villardelarzobispo.es/telecentrovillar","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4443,"Name":"Projecte Enreda2 Alto Turia","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-enreda2-alto-turia/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":7964,"Name":"PIJ de la Mancomunitat Alto Turia. Tuéjar","Url":null},{"Id":3211,"Name":"PIJ de l'Ajuntament d'Aras de los Olmos","Url":null},{"Id":3219,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Benagéber","Url":null},{"Id":3213,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Chelva","Url":null},{"Id":3217,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Titaguas","Url":null},{"Id":3220,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Tuéjar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":21806,"Name":"Mancomunidad del Alto Turia 2","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":21806,"Name":"Mancomunidad del Alto Turia 2","Url":null}],"Users":"14","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2018-02-12","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Dilluns a la vesprada","Requirements":"","Tags":["#juventudaltoturia","#arasdelosolmos #benageber #chelva #titaguas #tuejar","#proyectoenreda2altoturia"],"Goal":"Afavorir condicions adequades perquè la població jove desenvolupe la seua personalitat i s'enfronte a les adversitats amb la major autonomia posible en els diferents àmbits de la seua vida. Afavorir la cohesió social mitjançant l'adquisició de valors, actituds i comportaments basats en el respecte, el diàleg i la igualtat entre les persones joves. Millorar la qualitat de vida de els / as joves i les persones que els envolten potenciant l'associacionisme i el voluntariat com a agentes actius de la societat a la qual pertanyen a través de la participació activa i la promoció social i cultural. Orientar, asesorar e informar a los joves de la Mancomunitat sobre diferentes preguntas de interés personal y comunitari. Afavorir trobades entre les persones joves facilit espais i recursos que propicien la participació i interacció en relació a l'oci i el temps lliure. Promoure el disseny, gestió, organització, difusió, realització i avaluació d'accions dirigides a les persones joves. Impulsar el treball en xarxa (cooperació i coordinació) entre los agentes implicados en el treball amb persones joves i les polítiques juvenils.  ","Project":"Projecte","Explanation":"Recurs dels municipis i la mancomunitat","Improvements":"Tots","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"667049438","PhoneAlternate":"961635221","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@altoturia.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20715,"Name":"PROYECTE DE JOVENTUD BARONIA JOVE","Url":"http://xarxajove.info/programes/proyecte-de-joventud-baronia-jove/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":20640,"Name":"Baronia Joven","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":null,"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2018-05-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["baroniajoven"],"Goal":"- Crear el Pla de Joventut de la Mancomunitat de la Baronia.- Crear un format juvenil on els joves se senten identificats.- Desenvolupar, integrar i coordinar les polítiques de joventut en la població mes jove de la Mancomunitat. - Identificar als joves del territori.- crear espais de difusió de les activitats juvenils.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"600509789","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.labaronia@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://mancomunidadlabaronia.es/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":3675,"Name":"UPCCA d'Altea (Unitat Prevenció Comunitària Conductes Addictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-daltea-unitat-prevencio-comunitaria-conductes-addictives/","Icon":"/media/fhfanpyq/upcca.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3911,"Name":"Centre Social d'Altea","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"5","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"LUNES, JUEVES Y VIERNES DE 9.00H A 14.00H","Requirements":"","Tags":[],"Goal":" Reducir riesgos y consumo de drogas legales e ilegales entre los jóvenes alteanos. ","Project":"  La UPCCA cuenta con un Plan Municipal. Se realizan varias actividades de manera anual: - Campaña de prevención: \"Coneixement i bona lletra\" - Escuela de padres","Explanation":"La UPCCA cuenta con una psicóloga especializada en prevención de drogas y con una subvención de la Consellería de Sanidad para el gasto del recurso.","Improvements":"- Charlas de formación a padres y jóvenes en los IES. - Formación a jóvenes líderes en mediación para la prevención de consumo a otros jóvenes.","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965843075","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"altea.upcca@cv.gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":3678,"Name":"EUROALTEA (Oficina de Projectes Europeus d'Altea)","Url":"http://xarxajove.info/programes/httpseuroalteaeu/","Icon":"/media/uewpi1ub/euro-altea.jpg","Program":["Voluntariat","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3656,"Name":"Biblioteca pública municipal / Casa de Cultura d'Altea","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Més de 29","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"5000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 a 14:00.","Requirements":"Segons el projecte o programa a què vulguen accedir, els participants deuran reunir una sèrie de requisits, establits al mateix programa.","Tags":["Altea","Ajuntament d'Altea","Euroaltea","Projectes europeus","Europa","Erasmus+","Eurodysea","ESC","Internacional"],"Goal":"L'objectiu de l'Oficina EUROALTEA és oferir projectes interculturals als joves alteans, on puguen adquirir una sèrie de valors, coneixements, experiències i formació.","Project":"ERASMUS + KA1: És un programa dins del qual s'han aprovat gran quantitat de projectes marcats dins de l'àmbit de la joventut. Els diferents projectes han tingut un contingut molt diferent (medi ambient, salut, teatre, esport, educació, violència de gènere, igualtat, etc.). EURODYSEA: Programa d'intercanvi de les Assemblees d'Europa. Són pràctiques de 3 a 6 mesos a l'estranger. ESC: Programa per a crear oportunitats per als joves, perquè treballen com a voluntaris o col·laboren en projectes en altre país, amb una durada de 2 mesos a un any.","Explanation":"L'objectiu que es persegueix és estimular i motivar la participació d'Altea a nivell institucional, empresarial, ciutadania, etc. en les diferents activitats finançades per la Unió Europea. L'Ajuntament d'Altea realitza una aposta decidida per l'Oficina de Projectes Europeus com a element dinamitzador que facilite el coneixement i la participació en els projectes europeus. Es pretén desenvolupar en Altea un espai innovador que fomente el talent, les oportunitats i la qualitat de vida a l'entorn urbà.","Improvements":"Apropar als joves des de l'àrea de la joventut tota la informació al voltant dels Projectes i Programes Europeus als quals tenen possibilitat d'accedir. Treballar de manera transversal i en equip. Crear moments d'unió entre els joves que han participat en els programes, perquè transmeten ells mateixos a la resta de joves les seues experiències i vivències.","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965842853","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"661796563","Fax":null,"Email":"europa@altea.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.euroaltea.eu","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6975,"Name":"Registre municipal d'associacions \"La safona\", d'Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/registre-municipal-dassociacions-la-safona-donda/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6788,"Name":"Local d'Associacions La Safona. Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","Més de 29","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"Es distingirà entre horari d'estiu i horari d'hivern: horari d'estiu en els mesos de juliol i agost; horari d'hivern, la resta.Amb caràcter general, l'horari d'aquest centre serà de dilluns a divendres.L'horari d'hivern per a l'ús de les diferents sales serà:Matins, de 9.00 a 14.00 h.Vesprades: amb caràcter general, de 18.00 a 21.00 h. A més s'establirà una vesprada a la setmana d'obertura de 16.00 a 21.00 h (dimarts).Dissabtes, diumenges i festius, prèvia petició formal i acceptació expressa per part de l'administració, únicament per a activitats puntuals i no continuades.En cas de precisar l'ús puntual de sala de 21.00 a 22.30 h, serà obligatòria una sol·licitud formal i l'acceptació expressa per part de l'Administració. L'horari d'estiu per a l'ús de les diferents sales serà:Matins, de 9.00 a 14.00 h.L'horari podrà ser ampliat o modificat de manera puntual, en funció de la demanda i de l'ús del local, mitjançant decret d'alcaldia. La setmana de les festes patronals, el mes d'octubre, el Local d'Associacions romandrà tancat al públic per trobar-se dins del recinte taurí habitual. Qualsevol modificació en l'horari d'ús del local per part de les associacions haurà de ser aprovada prèviament per la regidoria de Participació Ciutadana.","Requirements":"","Tags":["sales","formació","ajuntament d'Onda","asociacionisme"],"Goal":"Ofereix serveis i recursos compartits encaminats a: Fomentar l'associacionisme i la participació ciutadana real i efectiva. Facilitar serveis d'assessorament comuns per a associacions i col·lectius, i programes de formació i capacitació per a aconseguir la dinamització i l'impuls del moviment associatiu i de la participació ciutadana en general. Consolidar un espai físic concret, plural, obert i dinàmic, referent de participació i acció social. Conéixer de primera mà les necessitats de les associacions així com la naturalesa de les seues activitats, funcionament i necessitats, i fomentar la relació contínua entre associacions, col·lectius i l'Ajuntament d'Onda. ","Project":"","Explanation":"Podran utilitzar les sales les associacions culturals, esportives, educatives, veïnals, socials, ONG i col·lectius i confraries que desitgen desenvolupar activitats de planificació, posada en comú i reunions ordinàries dels seus representants, quan ho sol·liciten expressament. Les associacions sol·licitants hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Associacions d'Onda. (La llei no permet l'ús a partits polítics)L'associació que desitge utilitzar les sales i complisca amb el requisit de l'apartat anterior, per a poder fer ús dels espais i recursos del local per primera vegada, haurà de presentar la seua sol·licitud mitjançant sol·licitud general dirigida al / la regidor/a de Participació Ciutadana, en el registre de l'Ajuntament d'Onda *SAT.Per a la cessió dels espais i recursos es tindrà en compte la disponibilitat d'horaris, així com el tipus d'activitat a realitzar, ja que l'ús sol·licitat haurà de ser compatible amb la resta d'activitats que es desenvolupen en el mateix horari.Podran accedir a les sales i usar els recursos disponibles solament les associacions i col·lectius que tinguen concedit el seu ús de manera exclusiva, compartida o puntual, i que es troben inscrites i amb les dades actualitzades en el Registre Municipal d'Associacions, durant els últims dos anys.Aquelles associacions, que precisen un espai de manera esporàdica i per tant no sol·liciten l'ús anual de sala, podran disposar, prèvia sol·licitud per escrit, d'aquella sala adequada a l'aforament en el dia i hora sol·licitats. La sol·licitud s'adequarà sempre a l'horari del local.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964771972","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"asociaciones@onda.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5310,"Name":"Projecte Activitats de Fòrum Jove \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\". Mancomunitat de la Ribera Alta.","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-activitats-de-forum-jove-relacions-sanes-bons-tractes-i-sexualitat-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5291,"Name":"PIJ de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Relacions sanes","Bons tractes","Sexualitat","PIJ Mancomunitat de la Ribera Alta","Joventut Ribera Alta","Joves Ribera Alta","Mancomunitat Ribera Alta","Ribera Alta"],"Goal":"El present projecte Activitats de Fòrum Jove 2019 \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\" es dissenya partint de les necessitats de la població jove del territori i tenint en compte els interessos i les inquietuds que s’observen entre les i els joves en l’actualitat, concretament les persones joves de la Ribera Alta. El projecte compta amb l’organització de l’activitat de la I Trobada de Corresponsals Juvenils de la Ribera Alta 2019 “Relacions sanes, bons tractes i sexualitat”, una activitat que es desenvolupa durant els dies 24 i 25 d’abril a l’alberg l’Assut d’Antella amb el col·lectiu dels corresponsals juvenils de la Ribera Alta, també denominat Alumnat Actiu, que són les i els joves que participen de manera activa als instituts del territori, per a la preparació del III Fòrum Jove de la Ribera Alta 2019, celebrat al municipi de Manuel el 4 de juliol, dintre del marc del projecte de joventut “Activitats de Fòrum Jove 2019”. El present projecte de joventut està dirigit a totes aquelles persones joves d'entre 14 i 17 anys que participen com a corresponsals juvenils i/o Alumnat Actiu als diferents municipis de la comarca de la Ribera Alta i que treballen de manera activa als instituts, així com a la població juvenil del territori de la Ribera Alta. El projecte Activitats de Fòrum Jove 2019 \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\" té com a objectiu principal i/o finalitat configurar les activitats de Fòrum Jove com un eix per a impulsar la participació de les i els joves de la zona de la Ribera Alta. El projecte es configura com una eina de treball indispensable, en el qual s’aconsegueix reunir a persones joves de tota la Ribera Alta, oferir espais de debat i diàleg per a treballar les polítiques públiques de joventut junt amb les administracions i incidir sobre els interessos, les problemàtiques, les demandes, les inquietuds que presenta la joventut en la actualitat.","Project":"Projecte Activitats de Fòrum Jove \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\".","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"jalemany@manra.org/joventut@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6998,"Name":"Creu Roja \"Plan Joventut i Participació Infantil i Juvenil (Pineo)\" a Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/creu-roja-plan-joventut-i-participacio-infantil-i-juvenil-pineo-a-onda/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6788,"Name":"Local d'Associacions La Safona. Onda","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"12","Ages":["12-17","18-23","24-29","Menys de 12","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"  Educació per al Desenvolupament i Cooperació Internacional.  -Promoció i Educació per a la Salut. - Educació Ambiental i Sostenibilitat. - Participació. -Intervenció i Inclusió Social. - Perspectiva de Gènere i Coeducació.","Project":"PINEO","Explanation":"L'objectiu general del projecte és oferir un itinerari lúdic-educatiu per a xiquets, xiquetes, adolescents i joves que mostren interés a ser agents de transformació social en el seu entorn, a través de Creu Roja Joventut. Els objectius específics del projecte es podrien resumir de la següent manera: -Educar en perspectiva de gènere i respecte a la diversitat sexual. - Promoure una rutina de consum de recursos energètics responsable amb el Medi Ambient. - Proposar una gestió autònoma de la transformació de la realitat més propera. -Crear recursos per al foment de consums responsables i una correcta salut sexual i afectiva. - Afavorir una correcta educació per a la salut i uns hàbits de vida saludables. -Desenvolupar una actitud crítica en front a la realitat que ens envolta. - Fomentar la participació activa mitjançant el joc i els tallers lúdics i educatius. - Inculcar valors respectuosos amb el medi ambient i les cultures amb les que convivim.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964604510","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"onda@cruzroja.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/ondacr/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":1,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":4,"VolunteersWomanFrom30":3}},{"Id":8620,"Name":"Hotel d'Associacions Juvenils El Campello","Url":"http://xarxajove.info/programes/hotel-dassociacions-juvenils-el-campello/","Icon":"/media/hffjrvll/centre-social-el-campello-4.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6214,"Name":"CIJ de l'Ajuntament del Campello","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"10","Ages":["18-23","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"Dilluns, divendres i dissabtes de 16 a 21","Requirements":"Solicitar al Departament de Joventut , estar registrada com a Associació Juvenil del Registre municipal d'Associacions.","Tags":[],"Goal":"Favorecer y fomentar el Asociacionismo juvenil ","Project":"","Explanation":"El Hotel de Asociaciones Juveniles es un servicio que presta la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de El Campello para la promoción y consolidación del Asociacionismo Juvenil. Ofrece un espacio y recursos gratuitos para desarrollo del tejido asociativo juvenil del municipio. Se ubica en la planta primera del Centro Social sito en la Av. de l’Estació nº 16 de El Campello y dispone de un despacho compartido con otras Asociaciones y/o agrupaciones juveniles. Todas las Asociaciones Juveniles registradas en el Registro Municipal de Asociaciones , pueden solicitar su uso.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965636344","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"sij@elcampello.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://elcampellojove.es/servicios-y-actividades/hotel-de-asociaciones-juveniles/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9505,"Name":"Promoció de la Igualtat, Calp","Url":"http://xarxajove.info/programes/promocio-de-la-igualtat-calp/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"La promoció de la igualtat real i efectiva de dones i homes a partir de la ruptura d'estereotips de gènere amb la finalitat d'avançar cap a una societat més equitativa.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965835111","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"igualtat@ajcalp.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11439,"Name":"Cursos y Formació CIJ Cullera","Url":"http://xarxajove.info/programes/cursos-y-formacio-cij-cullera/","Icon":"/media/1a4n2ldf/cursos-i-formacio.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3360,"Name":"Espai Social La Fonda. Cullera","Url":null},{"Id":3462,"Name":"Casa de Cultura de Cullera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2019-01-01","DateEnd":"2022-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Crear programes de capacitació que amplien les oportunitats d'ocupació als joves, al mateix temps de transmissió de coneixements bàsics i habilitats per a la comunicació i la integració de la societat.","Project":"L'educació no formal  fa referència a totes aquelles activitats que es duen a terme fora de l'àmbit escolar, fora de l'estructura del sistema, així mateix pretenent desenvolupar competències intel·lectuals i morals dels individus. S'entén com a \"educació no formal\" al conjunt de processos, mitjans i institucions específiques i diferencialment dissenyats, en funció d'explícits objectius de formació o d'instrucció, que no estan directament dirigits a la provisió dels graus propis del sistema educatiu reglat\". L'educació no formal és un tipus d'educació que comprendrà tots els processos i pràctiques que involucren a un grup social heterogeni, però l'estructura institucional del qual no certifica per a cicles escolaritzats, és a dir, que té una intencionalitat educativa i una planificació del procés ensenyament-aprenentatge, solament que aquesta ocorrerà fora de l'àmbit escolar.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6210,"Name":"Programa \"T'escoltem\"","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-tescoltem/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4642,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Onda - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"8","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-01-07","DateEnd":"2019-06-30","Schedule":"Els dijous de vesprada de 17:00h a 20:00h","Requirements":"es un servei gratuÏt que nomès requereis que se tiga entre 12 i 35 anys.","Tags":["casal jove","Ajuntament d'Onda","Orientació","psicología"],"Goal":"apropar un servei gratuÏt d'orientació especialitzada laboral o psicológica per als jovens de 12 fins a 35 anys","Project":"","Explanation":" 2personas ha recibido orientación laboral y orientación personal 4personas ha recibido orientación de estudios y orientación personal. 7personas han recibido orientación personal. 3 personas ha recibido orientación de estudios. 2 personas creación de una actividad. Empoderamiento propio ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6887,"Name":"UPCCA d'Onda (Unitat Prevenció Comunitària Conductes Adictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-donda-unitat-prevencio-comunitaria-conductes-adictives/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5424,"Name":"Casa de la Cultura d'Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"15000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-02-04","DateEnd":"2023-12-31","Schedule":"De Dilluns a Divendres de 8:00 a 15:00 hores i Dimecres de 16:30 a 19:00 hores","Requirements":"","Tags":["Joventut Onda","Conductes addictives","#PracticaSalut","Ajuntament d'Onda","Prevenció Conductes Addictives"],"Goal":"reduir i/o evitar l'us i/o abús de drogues i altres adiccions,aixi com tots els problemes associats a aquesta problemàtica, promovent actuación a nivell escolar, familiar i comunitari.","Project":"La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un recurs públic de titularitat local adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.","Explanation":"Àmbit Escolar: -Implementació de programes de prevenció en conducctes adictives en els centres educatius. -Realització d'activitats de prevenció específiques en col·lectius de jovens en situació de risc. Àmbit Familiar: -Escola de pares i mares presencials i on line. -Atenció, assessorament i orientació a les famílies que ho sol·liciten. Àmbit Comunitari: -Realització de activitats i campanyes de sensibilització que promoguen estils de vida saludables i contribuïsquen a la prevenció de qualsevol tipus de conducta addictiva. -Intervenció amb adolescents consumidors.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964602858","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"bienestarsocial@onda.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.onda.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15320,"Name":"Departament de Joventut de l'Olleria","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-de-lolleria/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6424,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de l'Olleria","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4623,"Name":"Ajuntament de l'Olleria","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4623,"Name":"Ajuntament de l'Olleria","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-05-30","DateEnd":"2023-05-25","Schedule":"previa cita amb la regidora , Aida","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962200601","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5505,"Name":"UPCCA de la Ribera Baixa (Unitat Prevenció Comunitària Conductes Addictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-la-ribera-baixa-unitat-prevencio-comunitaria-conductes-addictives/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-06-16","DateEnd":"2022-11-24","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00.","Requirements":"","Tags":["Ribera Baixa","Joventut Ribera Baixa","Conductes addictives","Prevenció","Prevenció Conductes Adictives","Salut","Sanitat","UPPCA","Mancomunitat de la Ribera Baixa"],"Goal":"La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un recurs públic de titularitat local adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que té com a finalitat reduir o evitar l’ús i abús de substàncies psicoactives i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.","Project":"","Explanation":"Prevenció Escolar Oferta i aplicació de programes i activitats preventives dirigides a totes les etapes educatives. Impartició de tallers i xerrades per a l’alumnat. Formació i sensibilització a la comunitat educativa.   Prevenció Familiar Escoles i tallers de mares i pares. Assessorament, informació i orientació familiar.   Prevenció Comunitària Oferta d’oci alternatiu. Campanyes de sensibilització, conscienciació i reducció de riscos dirigides a la població general.    Prevenció Laboral Orientació a empreses, organitzacions i institucions en matèria d’addiccions i altres conductes addictives.   Servici d’Informació i Assessorament Atenció directa per a proporcionar informació relacionada amb substàncies psicoactives, addiccions químiques i comportamentals. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961717007","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upcca@mancomunitatrb.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://lariberabaixa.es/upcca/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10796,"Name":"Formació en animació juvenil, Alfafar","Url":"http://xarxajove.info/programes/formacio-en-animacio-juvenil-alfafar/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4567,"Name":"CIJ - Espai Jove d'Alfafar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["24-29","18-23","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"2019-06-21","DateEnd":"2019-12-21","Schedule":"En estiu realitzem cursos de monitor d' activitats de temps lliure infantil i juvenil intensius, de dilluns a divendres. Els cursos de formació permanent els realitzem els caps de setmana.","Requirements":"","Tags":["#ocieducatiu","#formacio","#educacio","#ocupacio","#joves","#alfafar","#cursos","#animaciojuvenil"],"Goal":"Formar als joves en animació juvenil, tant de cursos de monitor d' activitats de temps lliure infantil i juvenil com cursos de formació permanent en animació.","Project":"Aquest programa de formació en animació juvenil es realitza entre els Ajuntaments de Benetússer, Sedaví, Albal, Paiporta i Alfafar. Amb la contractació d' una escola d'a nimació que imparteix les classes.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963182438","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@alfafar.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.alfafar.com/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11588,"Name":"CAMPAMENTS D'ESTIU - Viu l'estiu","Url":"http://xarxajove.info/programes/campaments-destiu-viu-lestiu/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-06-23","DateEnd":"2019-07-28","Schedule":"","Requirements":"Els Campaments d'estiu són activitats de temps lliure per a joves de 12 a 17 anys i es convoquen anualment en diferents comunitats autònomes.","Tags":["#OciEducatiu","#tempslliure","#campaments","#summercamps","#idiomes"],"Goal":"","Project":"Oci Educatiu - Viu l'Estiu","Explanation":"Els Campaments d'estiu són activitats de temps lliure per a joves de 12 a 17 anys i es convoquen anualment en diferents comunitats autònomes.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963108584","PhoneAlternate":"963108566","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"activitatsestiu_ivaj@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/campamentos-de-verano","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":3379,"Name":"Un Estiu Diferent a Quart de Poblet 2019","Url":"http://xarxajove.info/programes/un-estiu-diferent-a-quart-de-poblet-2019/","Icon":"/media/l2zdakbf/un_estiu_diferent_infancia_2019.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-07-01","DateEnd":"2019-08-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Estiu 2019","Informació","Oci Educatiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961531459","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@quartdepoblet.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.quartjove.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5960,"Name":"Igualtat i Politiques Inclusives La Vall d'Albaida","Url":"http://xarxajove.info/programes/igualtat-i-politiques-inclusives-la-vall-dalbaida/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"8","Ages":["24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-07-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"dilluns a divendres de 8,30 a 14,30","Requirements":"","Tags":["Igualtat de gènere"],"Goal":"  - atenció individualitzada a aquelles dones que ho necessiten - tallers educatius sobre genere.","Project":"- realitzar el pla d'igualtat comarcal","Explanation":"","Improvements":"podem treballar transversalment amb joves la temàtica de gènere, així com compartir recursos destinats a joventut","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962911532","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"igualtat@mancovall.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://mancovall.com/va/page/area-digualtat","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5016,"Name":"UPCCA de la Vall d'Albaida (Prevenció Comunitària Conductes Addictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-la-vall-dalbaida-prevencio-comunitaria-conductes-addictives/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"10","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"4000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-09-01","Schedule":"fan atenció individualitzadam tots els dies i intervencions en instituts, en el seu horari de dilluns a divendres de 8h a 14h","Requirements":"cap","Tags":[],"Goal":"El seu objectiu bàsic és la prevenció de les drogodependències, promocionant una cultura saludable i una millora del benestar social en la família, en l'escola i en la comunitat en general, per tal de reduir el consum de drogues, tant en quantitat de droga disponible com en nombre de persones consumidores, així com retardar les edats d'inici de consum entre la població més jove. . ","Project":"","Explanation":"La UPCCA és l'encarregada de desenvolupar, promoure, recolzar, fomentar, coordinar, controlar i avaluar els programes i actuacions tendents a: Informar científicament a la població en general sobre les substàncies i conductes que poden generar dependència, així com dels seus efecte i de les conseqüències derivades de l'ús i/o abús de les mateixes. Educar per a la salut i formar professionals en este camp. Modificar les actituds i comportaments de la població en general respecte a les drogodependències, generant una consciència social solidària i participativa. Intervindre sobre els factors de risc individuals, familiars i social associats al consum de drogues o a conductes addictives. Limitar la presència, promoció i venda de drogues en l'entorn social. Educació de les persones consumidores i suport al treball de les organitzacions d'usaris o usuàries i consumidors o consumidores implicant-los també en este àmbit ","Improvements":"poden derivar els i les seus/es usuaris a programes i projectes que es fan des de joventut","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962912950","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upcca@mancovall.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.valldalbaida.es/va/page/unitat-prevencio-comunitaria-conductes-addictives","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12117,"Name":"Educació en la Participació. Centres Juvenils de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/educacio-en-la-participacio-centres-juvenils-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/o2ybczow/logotiposcasas-generico.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5975,"Name":"Centre Juvenil Barranquet. Quart de Poblet","Url":null},{"Id":4928,"Name":"Centre Juvenil La Cebollera. Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":5968,"Name":"Federació Valenciana de Cases de Joventut","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-30","Schedule":"Per les vesprades, i alguns caps de setmanes.","Requirements":"Fer-se soci o sòcia, i tindre l'edat.","Tags":["Cases de Joventut","Centre Juvenil","Escola de Participació","Educació en la Participació","Oci Educatiu","Adolescents","Joves"],"Goal":"","Project":"La Centre Juvenil és un espai per a joves de 12 a 17 anys, on ens trobem i posem en comú les nostres inquietuds, un espai de diàleg, d’expressió, d’aprenentatge. Aprenem a crear, ens organitzem i fem teatre, cuina, dansa, escriptura, viatges, manualitats, jocs,… A més defensem els nostres drets socials i ens impliquem en la solució dels problemes que tenim al nostre voltant! La gent jove tenim moltes idees, només necessitem l’espai adequat, i confiança per fer-les realitat.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"barranquet@casesdejoves.org","EmailAlternate":"cebollera@casesdejoves.org","Web":null,"Link":"http://lafederacio.org/entitats/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16517,"Name":"Corresponsals Juvenils de la Safor","Url":"http://xarxajove.info/programes/corresponsals-juvenils-de-la-safor/","Icon":"/media/gm3n0wsz/corresponsals-19-20.jpg","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":14473,"Name":"Mancomunitat de Municipis de la Safor","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"10","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"10","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-05","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#safor #mancosafor #mancomunitatdelasafor #corresponsalsvalldelasafor #corresponsalsjoanfuster #corresponsalssafor"],"Goal":"Fomentar la participació juvenil dins els centres educatius i amb això millorar la convivència.","Project":"Forma part del programa d'Alumant Actiu, que a la vegada forma part del programa 19/20 del Departament de Joventut de la Mancomunitat de Municipis de la Safor","Explanation":"Xarxa comarcal d'alumnes dels centres educatius públics de la Safor amb una funció de connectar el recursos juvenils de la comarca amb el centre educatiu i a l'inversa.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"600513738","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"mancsafor_joventut@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5741,"Name":"UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta (Unitat de Prevenció Comunitària Conductes Addictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta-unitat-de-prevencio-comunitaria-conductes-addictives/","Icon":"/media/h4kborlp/upcca-ribera-alta.jpg","Program":["M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2022-09-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h.","Requirements":"","Tags":["Ribera Alta","Joventut Ribera Alta","Conductes addictives","Prevenció","Prevenció Conductes Addictives","Salut","Sanitat","UPCCA","Mancomunitat Ribera Alta"],"Goal":"Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un recurs públic de titularitat local adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que té com a finalitat reduir o evitar l’ús i abús de substàncies psicoactives i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables. El seu objectiu és la prevenció de les drogodependències i la promoció d’una cultura saludable en tots els àmbits. Àmbit escolar. Implicar professors, alumnes i pares en els diferents programes de prevenció escolar.Àmbit familiar. Assessorar i facilitar als pares els recursos bàsics per a fomentar l’educació i la comunicació operativa en la llar.Àmbit comunitari. Promoure programes de formació i sensibilització de la societat i fer un seguiment dels casos de consum incipient de drogues.","Project":"","Explanation":"Prevenció Escolar Oferta i aplicació de programes i activitats preventives dirigides a totes les etapes educatives. Impartició de tallers i xerrades per a l’alumnat. Formació i sensibilització a la comunitat educativa.   Prevenció Familiar Escoles i tallers de mares i pares. Assessorament, informació i orientació familiar.   Prevenció Comunitària Oferta d’oci alternatiu. Campanyes de sensibilització, conscienciació i reducció de riscos dirigides a la població general.    Prevenció Laboral Orientació a empreses, organitzacions i institucions en matèria d’addiccions i altres conductes addictives.   Servici d’Informació i Assessorament Atenció directa per a proporcionar informació relacionada amb substàncies psicoactives, addiccions químiques i comportamentals. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upc@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://es-es.facebook.com/upcca.riberaalta","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5965,"Name":"Projecte Trèvol Vall d'Albaida","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-trevol-vall-dalbaida/","Icon":null,"Program":["Voluntariat"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"200","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"500","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-09-01","Schedule":"de diluns a divendres i caps de setmana","Requirements":"tenir alguna necessitat especial","Tags":["discapacitat","voluntariat","inclusió"],"Goal":"- ajudar a aquelles persones que tenen necessitats especials per integrar-se en la societat.","Project":"joventut no en forma part, però si que col.laboren quan fem jornades o xerrades per a joves","Explanation":"servicis de fisioterapia, residencias, logopedia, estimulacion temprana, ocio y tiempo libre, ocupacion i integracion laboral, assesoramiento en problemas de conducta, etc..","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962910914","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"trevol@trevol.org","EmailAlternate":"trevol@mancovall.com","Web":null,"Link":"http://trevolintegra.com/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7228,"Name":"Oci educatiu- Espai Jove Alfafar","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-educatiu-espai-jove-alfafar/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4567,"Name":"CIJ - Espai Jove d'Alfafar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Horari del programa d' oci educatiu: hivern: vesprades entre setmana, caps de setmana  estiu:matí, vesprades i caps de setmana","Requirements":"","Tags":["#OciEducatiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963182438","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@alfafar.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.alfafar.com/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12395,"Name":"Programa alumnat actiu d'Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-alumnat-actiu-dalaquas/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":10199,"Name":"Departament Joventut El Passatge. Alaquàs","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"85","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Alumnat Actiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":50,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":35,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16033,"Name":"Correponsals Juvenils de la Safor","Url":"http://xarxajove.info/programes/correponsals-juvenils-de-la-safor/","Icon":"/media/gm3n0wsz/corresponsals-19-20.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14473,"Name":"Mancomunitat de Municipis de la Safor","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"10","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"10","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-05","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#safor #mancosafor #mancomunitatdelasafor #corresponsalsvalldelasafor #corresponsalsjoanfuster #corresponsalssafor"],"Goal":"Fomentar la participació juvenil dins els centres educatius i per tant millorar la convivència.","Project":"Aquest projecte forma part del Programa d'Alumnat Actiu, que a la vegada forma part del programa del Departament de Joventut de la Mancomunitat de Municipis de la Safor","Explanation":"Cada centre d'educació secundària públic de la Safor té un màxim de 5 alumnes que son els corresponsals juvenils. Tots ells i totes elles formen part de la xarxa comarcal de corresponsals juvenils.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"600513738","Fax":null,"Email":"mancsafor_joventut@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16036,"Name":"Projecte Espavila't","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-espavilat/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5868,"Name":"CIJ - Llar Juvenil de Bellreguard","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4509,"Name":"Ajuntament de Bellreguard","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4509,"Name":"Ajuntament de Bellreguard","Url":null}],"Users":"10","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8400,"Name":"Programa Oci Saludable Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-oci-saludable-picassent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-09-02","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Depenent de les activitats","Requirements":"Quasi totes les activitats són gratuïtes","Tags":[],"Goal":"Oferir un oci alternatiu i saludable a les persones joves del municipi a través de diferents tipus d'activitats.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961222980","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"600916507","Fax":null,"Email":"cij@picassent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12359,"Name":"PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DE VILLAR DE L'ARQUEBISBE","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-dinamitzacio-juvenil-de-villar-de-larquebisbe/","Icon":"/media/zyketipq/logo-pij-villar-del-arzobispo-fondo-blanco.png","Program":[],"Centers":[{"Id":7723,"Name":"Centre Cultural poeta César Simón - PIJ. Villar del Arzobispo","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":7398,"Name":"Ajuntament de Villar del Arzobispo","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"3920,4","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-02","DateEnd":"2020-03-16","Schedule":"dilluns, dimarts i dimecres 16:40 a 20:00","Requirements":"","Tags":["PIJ (punt d'informació juvenil)","la serrania","Villar del Arzobispo"],"Goal":"Dinamizar e informar a la población juvenil","Project":"Projecte inicial de 6 mesos en el que es contractaba a una dinamitzadora per a gestionar les actuacions del punt d'informació, crear materials i dinamitzar a la població de entre 12 i 29 anys de Villar i la seua comarca  ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"697600853","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@villardelarzobispo.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.villardelarzobispo.es/es/report/ayuntamiento-estrena-punto-informacion-juvenil","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13671,"Name":"Programa cultural i esportiu les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-cultural-i-esportiu-les-alqueries/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":13670,"Name":"Plaça Major de les Alqueries","Url":null},{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null},{"Id":13543,"Name":"Saló Cooperatiu Caixalqueries de les Alqueries","Url":null},{"Id":13544,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2019-09-02","DateEnd":"2020-08-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17370,"Name":"Programació Estable Centre Matilde Salvador Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-estable-centre-matilde-salvador-aldaia/","Icon":"/media/b1cf03ws/80066015_2830772850276070_4869131765513453568_o.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"350","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-02","DateEnd":"2020-06-12","Schedule":"De dilluns a divendres.Cursos d'una hora dos dies a setmana o tres hores només un dia a la setmana.Grups dividits en funció del nivell d'aprenentatge i l'edat.  ","Requirements":"Els cursos s’abonaran en tres pagaments: Setembre, Desembre i Març.","Tags":["tallers","creativitat","programació estable","medi ambient","música","diversitat","Aprenentatge","idiomes","estudi","activitats d'oci en el temps lliure","oci educatiu","art","cultura","educació","Igualtat de gènere","igualtat d'oportunitats","informació","Conviència"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"El Matilde Salvador és un centre ple de gent que gaudeix de les seves instal·lacions i dels programes i activitats que conté. L'espai de Joventut del centre té sales de dansa, locals d'assaig, sala d'actes, terrasses, múltiples aules, i altres espais de trànsit.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"gentjove@ajuntamentaldaia.org","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17736,"Name":"Alumnat Actiu Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/alumnat-actiu-aldaia/","Icon":"/media/cdwh44f3/alumnat-actiu-2.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"100","Ages":["18-23","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-09-02","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["alumnat actiu","informació","oci alternatiu","instituts","treball","participació","Educació en la Participació","xarxa","Centre Matilde Salvador","activitats culturals","activitats formatives","events","Associacionisme","Aldaia","CIJ (centre d'informació juvenil)","activitats d'oci"],"Goal":"Fomentar la participació juvenil dins i fora dels centres educatius i d’aquesta manera afavorir la maduració personal i fomentar una educació en valors per aprendre a pensar i desenvolupar un esperit crític. Difondre en els centres educatius del municipi, l'informació generada pel departament de joventut i les activitats que es realitzen en el Centre Matilde Salvador. Recollir les inquietuds i preferències del joves en l’àmbit en què es mouen, per intentar proporcionar la informació sobre eixos assumptes.","Project":"El programa d´Alumnat Actiu preten formar un grup de joves representants dels Centres Educatius. Es tracta d'un grup no associat però si organitzat. Els joves s'encarreguen principalment de compartir informació en les xarxes socials i en els punts d'informació dels instituts sobre les convocatòries, recursos i activitats destinades a la joventut i que els puguen interessar així com de recollir demandes informatives, necessitats o propostes per a porteriorment traslladar-les al Centre d'Informació de la Joventut. Durant tot l'any realitzen activitats grupals, reunions, formació, excursions i tantes activitats d'oci alternatiu, com les trobades entre corresponsals d'altres municipis. També col·laboren en projectes i esdeveniments promoguts per associacions i o col·lectius del municipi o elaboren propostes i iniciatives sobre aquells temes pels que s'interessen.","Explanation":"","Improvements":"https://www.instagram.com/gentjove_aldaia/","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.youtube.com/watch?v=rqs0frQapW0&t=10s","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11837,"Name":"Educació en la participació \"Creando Futuro\", Alfafar","Url":"http://xarxajove.info/programes/educacio-en-la-participacio-creando-futuro-alfafar/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4567,"Name":"CIJ - Espai Jove d'Alfafar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-02","DateEnd":"2023-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#educacioenvalors","#participacio","#joves","#alfafar","#creandofuturo","#ocieducatiu"],"Goal":"El ITINERARI D'EDUCACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ té com a objectiu general possibilitar una experiència d'aprenentatge per a la participació autònoma i activa de persones joves. Suposa un recorregut on grups de persones joves van incorporant diferents destreses i competències per a l'acció col·lectiva, connectada amb el seu territori proper i en un procés de descobriment de les causes solidàries que els motiven de forma més profunda, implicant a sectors diversos de les seves comunitats, des de la llibertat i la responsabilitat. Una altra de les seves característiques principals és la combinació d'educació formal, no formal i informal en el mateix procés, articulant propostes didàctiques adaptades als diferents grups d'edat, des dels 13 anys en Pedrera, fins als 18-20 on vam acabar amb el projecte de formació Associativa i / o acompanyament.","Project":"Fase 1. Cantera Fase 2. Creando Futuro Fase 3. Formació associativa","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963182438","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@alfafar.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.alfafar.com/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12712,"Name":"Programa oci educatiu, Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-oci-educatiu-alaquas/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":10199,"Name":"Departament Joventut El Passatge. Alaquàs","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":null,"OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-09-02","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18921,"Name":"Activitat Cultural Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitat-cultural-quart-de-poblet/","Icon":"/media/uycophgu/quart-es-cultura.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":18914,"Name":"Centre Cultural El Casino. Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-03","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Segons activitat.","Requirements":"Segons activitat.","Tags":["Quart de Poblet","Cultura","Activitats"],"Goal":"Fer arribar i fomentar la cultura en les seues diferents branques a totes les persones joves.","Project":"Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Quart de Poblet","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12594,"Name":"Programa d'Oci Educatiu Centre juvenil de les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-doci-educatiu-centre-juvenil-de-les-alqueries/","Icon":"/media/tljb3u4o/logo-casal-2.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10745,"Name":"Casal SOS les Alqueries","Url":null},{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Users":"75","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-09","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 Dissabtes, de 16 a 19 h (variable segons activitat)","Requirements":"","Tags":["Centre Juvenil","Adolescents","Adolescència","Educació en la Participació"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964592374","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"casal.jove@lesalqueries.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"alqueriesjove.wordpress.com","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":3,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":1,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14742,"Name":"Programa d'Oci Educatiu Infantil de les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-doci-educatiu-infantil-de-les-alqueries/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Users":"15","Ages":["Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-09","DateEnd":"2020-06-27","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15079,"Name":"Aula Mentor les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/aula-mentor-les-alqueries/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-09","DateEnd":"2020-06-19","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Formació","EPA"],"Goal":"L'objectiu últim del Projecte Mentor és proporcionar una educació permanent a distància i formació per a l'ocupació, gràcies a les noves tecnologies. ","Project":"Aula Mentor és un programa de formació en línia no reglada, flexible i amb tutorització personalitzada, dirigit a persones adultes més grans de 18 anys amb un extens catàleg de cursos amb els quals ampliar les seves competències personals i professionals. La iniciativa està promoguda pel Ministeri d'Educació i Formació Professional en col·laboració amb altres institucions públiques i privades tant nacionals com internacionals.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6271,"Name":"Programa Corresponsals Juvenils d'Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-corresponsals-juvenils-donda/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4642,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Onda - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"8","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Quinzenal","Date":"2019-09-10","DateEnd":"2020-06-18","Schedule":"de 17:00 a 21:00","Requirements":"Dirigit a la població juvenil del municipi d’Onda o dels pobles del voltant que estudien en Onda. Per tant, són alumnes d'ESO als diferents centres educatius de la localitat: IES Serra d'Espadà, Secció de l'IES Serra d'Espadà, Col·legi Verge del Carmen i Col·legi Maria Rosa Molas. Que han de estar inscrits en el casa Jove.","Tags":["MEDIACIÓ","Joves","casal jove","Ajuntament d'Onda"],"Goal":"-Establir un vincle de col·laboració entre la institució del Casal jove i els joves dels Centres d’Educació Secundaria. -Tenir relació directa amb la institució. -Crear un canal de comunicació amb les persones joves. -Informar a les persones joves de les activitats programades en el Casal Jove. -Augmentar l'autonomia dels joves. -Propiciar que els joves aprenguen a gestionar el seu temps lliure. -Fomentar la participació del joves en l’àmbit de l’oci i temps lliure. -Promoure alternatives d'oci gratificants i preventives. -Educar per a l'oci des de contextos i espais creatius","Project":"El programa de corresponsals del Casal Jove pretén formar un grup de corresponsals. És a dir, joves que tenen una funció de mediador de la informació entre les persones joves i el Casal jove. En altres paraules els corresponsals són joves que ajuden a difondre les iniciatives del Casal Jove als diferents centres eductius i repleguen els interessos i motivacions de les persones joves per tal de poder planificar activitats que responguen a aquests. Es podria dir que els corresponsals són una extensió del Casal Jove als centres. Són els encarregats de donar a conèixer les activitats. La seua tasca es fonamental per que el Casal Jove s'adapte a la realitat, ja que sense ells no podem arribar a la gent jove ni coneixeríem les seues necessitats i els problemes dels adolescents. D'aquesta manera es podrà aconseguir que siguen els propis joves els que planifiquen i gestionen el seu temps lliure. Augmentant així, l'empoderament dels joves d'Onda.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964601902","PhoneAlternate":"964600050","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"casaljove@onda.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":4,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":4,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4897,"Name":"Encontres periférics per la cultura i la joventut","Url":"http://xarxajove.info/programes/encontres-periferics-per-la-cultura-i-la-joventut/","Icon":"/media/3gang4aj/sin-titulo.png","Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":3566,"Name":"Alberg La Surera. Almedíjar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"4","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-09-13","DateEnd":"2020-04-30","Schedule":"De 9:30 a 14:30","Requirements":"Busquem: 1. Projectes/iniciatives locals ja en marxa en les seues etapes inicials i amb alguns resultats demostrables, o idees de nous projectes per part de promotors que hagen desenvolupat algun projecte amb anterioritat. 2. Projectes/iniciatives culturals, patrimonials, educatius i/o socials que tenen la joventut com a públic objectiu (directe o indirecte, exclusiu o no). 3. Projectes/iniciatives locals que contribueixen a la dinamització de la comarca de l'Alto Palancia.","Tags":["Erasmus+","Joves rurals","Cultura","Desenvolupament rural","Alto Palancia"],"Goal":"Lluitar contra la despoblació juvenil a la comarca En aquest programa la joventut és clau perquè és aquella que desapareix: si els joves se'n van, els pobles moren. Per aquesta raó, a través del programa “Trobades perifèriques” volem donar suport a projectes que aposten per la joventut a la comarca. No busquem exclusivament joves que facen projectes, sinó projectes que impacten en la joventut i que, al seu torn, posseïsquen un vessant d'art, territori local i/o patrimoni. Fomentar les interaccions i la col·laboració entre iniciatives culturals, però també socials i educatives del territori El que pretén “Trobades perifèriques” és trencar l'aïllament dels agents culturals i/o de joventut del territori: que les persones que presenten els projectes (joves artistes, educadors, polítics, tècnics d'associacions, representants d'empreses culturals, etc.) puguen tindre, en finalitzar aquest programa, una xarxa en què poder donar-se suport, crear sinergies i dissenyar solucions comunes a problemes col·lectius del territori","Project":"","Explanation":"Amb el programa “Trobades perifèriques” volem generar (i donar suport) un grup de treball compost per persones i organitzacions que actuen en el desenvolupament d'iniciatives culturals per al benefici de la comarca en general i a la seua joventut en particular. El treball d'aquest grup es desenvoluparà en diferents moments: Què farem? Grup de treball a Almedíxer Tindrem l'oportunitat de visitar el projecte de l'ÀRIA a Còrsega que, al llarg dels 20 últims anys, ha sabut revitalitzar un territori molt aïllat a través del desenvolupament d'un projecte teatral per al territori. Viatge d'estudi a Còrsega Cada component haurà d'organitzar una visita per als seus companys del grup. Durant aquestes trobades es desenvoluparan les activitats següents: presentació del projecte del promotor; avaluació de les possibles sinergies amb els altres promotors i/o altres iniciatives locals i accions formatives segons el pla desenvolupat durant la trobada inicial.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964729119","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"peu-uji@uji.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://europimpulse.com/index/blog/encuentros-perifericos-el-arte-y-la-cultura-contra-la-despoblazion-rural/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13116,"Name":"Escola de hip hop de la Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/escola-de-hip-hop-de-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/ltmitdxx/hip-hop-pobla.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":13114,"Name":"Pavelló Municipal de la Pobla de Vallbona","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"2019-09-16","DateEnd":"2020-06-23","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Escola de dansa","Dansa urbana"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12232,"Name":"Cicle de cinema en igualtat","Url":"http://xarxajove.info/programes/cicle-de-cinema-en-igualtat/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4133,"Name":"Espai d'igualtat Picassent","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-09-16","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"A partir de les 22 hores","Requirements":"Accés lliure","Tags":[],"Goal":"L'objectiu de la campanya cine en igualtat es assenyalar les violències contra les dones que es produeixen en la nostra societat, més enllà d'aquelles exercides per la parella o ex-parella, moltes d'elles normalitzades i/o acceptades.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13697,"Name":"GR- 331 Els Ports- Camí de conquesta","Url":"http://xarxajove.info/programes/gr-331-els-ports-cami-de-conquesta/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":13694,"Name":"Espai natural -Els Ports","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-09-16","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Espai natural","Activitat esportiva"],"Goal":"","Project":"Al llarg d'aquests últims anys, la Mancomunitat Comarcal Els Ports ha estat treballant al Camí de Conquesta (Camí de Conquesta), un projecte que a través de la cultura i el turisme actiu, mostra tots els valors i referents de la destinació dels Ports . El projecte s'inspira en la base històrica dels orígens dels nostres pobles, element diferenciador d'on neix l'autenticitat de la comarca, per ser el que ha determinat ja no només l'esdevenir de cada un d'ells, si no també la configuració d'una unitat singular amb una llengua, cultura i tradicions pròpies i un patrimoni arquitectònic, viari, gastronòmic o arqueològic únic. Així, neix un sender circular que transcorre pels principals camins que unien tradicionalment els diferents nuclis urbans de la comarca, travessant valls, rius i muntanyes i mostrant a les persones que el recorren tots els elements que fan que aquesta terra sigui autèntica: fonts, assagadors, ermites, jaciments arqueològics i paleontològics, reserves naturals, arbres monumentals i paisatges únics, entre d'altres. Aquesta ruta tematitzada ha estat homologada com a sender de gran recorregut, amb el nom de GR 331 dels Ports - Camí de Conquestai uneix els 11 pobles que formen part de la Mancomunitat Comarcal dels Ports, a través dels seus 166Km repartits en 15 etapes. Per recórrer el sender i obtenir tota la informació al respecte (informació tècnica dels recorreguts, altimetries, tracks, etc.), s'ha editat una topoguia, que pot adquirir-se en les oficines de turisme, ajuntaments i llibreries de tota la comarca dels Ports i altres llocs de la Comunitat Valenciana i voltants, tant en castellà com en valencià. Amb aquesta, obtindrà una caixa amb els plànols de les diferents etapes i una motxilla de l'Camí. També es pot descarregar una aplicació per a mòbils anomenada \"Camí de Conquesta\", que permet visualitzar recreacions històriques dels fets esdevinguts en cada punt, escoltar explicacions de la història d'altres o visitar virtualment llocs de gran interès dels municipis, però que, per diferents motius, tenen difícil accés. Així mateix, trobaran pels carrers dels pobles enllaços amb codis QR a través de la lectura dels quals, podran obtenir informació històrica i patrimonial. Al llarg de la ruta, podran gaudir de natura, cultura, arquitectura, arqueologia, paisatges espectaculars i petites mostres de el passat i present d'una terra molt especial. Un recorregut pels orígens medievals dels Ports, quan, amb la conquesta de Morella (1232) i poblacions de al voltant de la part de Blasco d'Alagón, majordom major del rei Jaume I, s'inicia la conquesta del Regne de València. ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@mancomunitatelsports.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":20,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7590,"Name":"Cicle de concerts de l'Associació Juvenil Vinaròs Ressona","Url":"http://xarxajove.info/programes/cicle-de-concerts-de-lassociacio-juvenil-vinaros-ressona/","Icon":"/media/kaipeknj/vinaros-ressona.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":7385,"Name":"Associació juvenil Vinaròs Ressona. Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":7385,"Name":"Associació juvenil Vinaròs Ressona. Vinaròs","Url":null}],"Users":"100","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Quatrimestral","Date":"2019-09-20","DateEnd":"2019-12-13","Schedule":"Divendres i dissabtes des de les 23.59 h dins les 7.00 h","Requirements":"Adquisició prèvia d'entrades","Tags":["Oci Eduatiu","Ajuntament de Vinaròs","Vinaròs Ressona","Cicle Musical","Associació Juvenil","Joventut","Joves"],"Goal":"Disseny d'un cicle musical que respon a les demandes i necessitats del jovent de Vinaròs.  ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"617936370","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"vinarosressona@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":3955,"Name":"Programes D´activitats D´oci Nocturn Cullera","Url":"http://xarxajove.info/programes/programes-d-activitats-d-oci-nocturn-cullera/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3371,"Name":"Skatepark de Cullera","Url":null},{"Id":3360,"Name":"Espai Social La Fonda. Cullera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-21","DateEnd":"2023-12-31","Schedule":"Dissabtes de  21:00 a 24:00 hores ","Requirements":"","Tags":["#jovescullera #ocicullera"],"Goal":"Oferir una sèrie d'activitats d'oci creatiu, participatiu i plural per a joves, que s'allunye de les pràctiques de consum habituals i dels riscs derivats.","Project":"OCI JOVE ","Explanation":"A través del Centre d´Informació Jove, donant resposta a les demandes dels joves i les seues famílies, oferim un espai alternatiu en horari nocturn. Dissabtes de 21:00 a 24:00 h amb diferents activitats i tallers on els joves són els protagonistes i on s'ofereix un oci alternatiu diferent i ple de possibilitats i oportunitats. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962795711","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@cullera.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14750,"Name":"Projecte d'Esplai Sabadacasal les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-desplai-sabadacasal-les-alqueries/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":10748,"Name":"Associació d'Esplais de Castelló. AECAS","Url":null},{"Id":10747,"Name":"Esplai Sabadacasal. Les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"15","Ages":["Menys de 12","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-28","DateEnd":"2020-06-20","Schedule":"","Requirements":"pagar quota trimestal de soci","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":8414,"Name":"Aula Estudi Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/aula-estudi-picassent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"27","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-05-28","Schedule":"Hi ha dos grups:- Un destinats a menors de 12 anys. L'horari és els dimarts de 17.00 a 18.15 hores.- I un altre grup destinat a majors de 12 anys. L'horari és els dijous de 17.00 a 18.15 hores.","Requirements":"L'activitat és gratuïta.","Tags":[],"Goal":"L'objectiu general és proporcionar un espai i acompanyament als i les joves en el seu procés educatiu a través de l'educació en valors. Com a objectius específics es persegueix:- Proporcionar a la població juvenil les eines necessàries per a facilitar els seus progressos personals.- Fomentar l'hàbit d'estudi.- Oferir tècniques d'estudi.- Fomentar activitats cooperatives. - Promoure l'escolta activa i el diàleg entre iguals.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961222980","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"600916507","Fax":null,"Email":"cij@picassent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10309,"Name":"TAE Taller d'Arts Escèniques El Campello","Url":"http://xarxajove.info/programes/tae-taller-darts-esceniques-el-campello/","Icon":"/media/rxcm4k45/logo-tae-el-campello.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":9361,"Name":"Casa de Cultura del Campello","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"CURS 2019-2020 Pot patir variacions en funció dels alumnes inscrits:PRIMÀRIA: DIMARTS i DIJOUS de 17.30 a 19.00JOVE-ESO: DIMARTS i DIJOUS de 17.00 a 19.00JOVE-BATXILLERAT: DILLUNS i DIMECRES de 17.00 a 19.00ADULTS (2 GRUPS):  DILLUNS i DIMECRES de 20.00 a 22.003a EDAT:  DILLUNS i DIMARTS de 10.30 a 12.30","Requirements":"És necessària la preinscripció, que es realitzarà de manera presencial, en les llistes disponibles en la consergeria de la Casa de Cultura. Tindran prioritat els alumnes que l'any anterior finalitzaren el curs del TAE. La resta de les places se seleccionaran per ordre de preinscripció, sempre que estiguen presents en la classe de presentació. MOLT IMPORTANT: NO ACUDIR EL DIA DE LA PRESENTACIÓ SUPOSARÀ LA RENÚNCIA A la PLAÇA El passe als grups II i III queda al criteri de la direcció i el professorat del TAE, segons el nivell d'aprenentatge demostrat anys anteriors en el grup I","Tags":["teatro","Oci Eduatiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965636194","PhoneAlternate":"965636491","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10434,"Name":"Programa Municipal Esportiu El Campello","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-municipal-esportiu-el-campello/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":9597,"Name":"Poliesportiu Centre (Pavelló Municipal) El Campello","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"250","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16 a 22:00  Depenent Activitats. ","Requirements":"Els usuaris hauran d'emplenar el full d'inscripció amb l'activitat/és triades, una vegada completa la inscripció ho podran enviar per correu electrònic. Quan es realitze el sorteig (finals de juny) es penjarà en la web d'esports la llista dels DNI, dels admesos en cada activitat. Una vegada admesos, els usuaris realitzaran el pagament en l'entitat concertada amb l'Ajuntament i enviaran per correu el justificant del pagament, confirmant així la inscripció. El pagament ha de realitzar-se abans de l'inici de l'activitat. Així mateix la inscripció es podrà realitzar in situ en l'oficina d'escoles esportives.","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965632747","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"anaescuelasdeportivas@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://deportes.elcampello.es/oferta/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12086,"Name":"Programa Oci en família, Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-oci-en-familia-picassent/","Icon":"/media/psln5do1/oci-familia-unicef_webdestacada.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":4318,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Picassent","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","Més de 29","24-29","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"Activitats gratuïtes i accessibles a qualsevol tipus de família.","Tags":[],"Goal":"Crear un espai lúdic i pedagògic per a gaudir d'un temps de qualitat en família fomentant l'ús dels recursos municipals a partir del treball transversal de les diferents àrees de l'Ajuntament.","Project":"","Explanation":"Oci en família és un programa d'activitats lúdiques per a compartir en família amb una forta base pedagògica en diferents àmbits (cultura, Igualtat, ecologia, tradició, història, esport..). Aquest programa va ser premiat per Unicef Espanya reconeixent així la tasca realitzada per al benestar dels xiquets i les seues famílies. Un dels factors d'èxit d'aquest projecte és l'escolta a les necessitats de les famílies i principalment dels xiquets i les xiquetes participants. Però també cal destacar la coordinació entre les diferents àrees i associacions que s'involucren en el projecte implicant-se de manera personal i professional.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5963,"Name":"Parc vial i mediambiental la Vall d'Albaida (Ontinyent)","Url":"http://xarxajove.info/programes/parc-vial-i-mediambiental-la-vall-dalbaida-ontinyent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"200","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"95,5","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"previa reserva","Requirements":"","Tags":["naturaleza","educacion vial","granja","medio ambiente"],"Goal":"- educació vial i medi ambiental","Project":"fem voluntariat juvenil a aquest espai","Explanation":"- aquest recurs diposa de una pista de karts i bicis, per a fer educació vial, una xicoteta granja, aixó com camp d'agricultura i infinitats d'especies herbaces i fruitals. a mes tenen sales cobertes diàfanes per fer activitats i un menjador ","Improvements":"tot es aprofitable en aquest espai per fer reunions amb joves, activitats , etc.. el que passa es que no es pot cuinar.","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962389278","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"soprova@mancovall.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://mancovall.com/va/navigation-page/soprova","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":10,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":1}},{"Id":5967,"Name":"Àrea de Cultura de la Vall d'Albaida","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-de-cultura-de-la-vall-dalbaida/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"100","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-10-01","Schedule":"de dilluns a divendres de 9h a 15h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"- generar espais i projectes de participació on l'eix central es la cultura de la comarca","Project":"- mostra de titelles - concurs de narrativa eròtica - diada de bandes - mostra de teatre amateur - aplec de danses valencianes  ","Explanation":"s'organitza tot l'esmentat anteriorment durant tot l'any","Improvements":"- es fa difusió en la web de joventut per a que els joves participen en aquestes activitats","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962911583","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura@mancovall.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.valldalbaida.es/va/page/cultura","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5972,"Name":"Àrea de turisme la vall d'Albaida","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-de-turisme-la-vall-dalbaida/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"100","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-10-01","Schedule":"de dilluns a divendres de 9h a 15h i dilluns de vesprada de 15,30h a 18,30","Requirements":"","Tags":["turisme","viatja","gastronomia"],"Goal":"-donar a conéixer la comarca","Project":"en joventut res","Explanation":"- organitza fires en diferents municipis per repartir informació - s'organitza rutes de senderisme guaides en familia - organitzen també una activitat que es diu \"pool party\" que es tracta d'activitats aquatiques amb música dirigides","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962389091","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"turisme@mancovall.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://valldalbaida.com/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7736,"Name":"Aula Mentor Villar del Arquebisbe","Url":"http://xarxajove.info/programes/aula-mentor-villar-del-arquebisbe/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7723,"Name":"Centre Cultural poeta César Simón - PIJ. Villar del Arzobispo","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":7398,"Name":"Ajuntament de Villar del Arzobispo","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":7398,"Name":"Ajuntament de Villar del Arzobispo","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-09-30","Schedule":"Horari del telecentre DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES 9:00 a 13:00 DIMARTS, DIJOUES 16:00 a 20:00","Requirements":"","Tags":["formació","millora de empleabilitat"],"Goal":"Millorar la empleabilitat i les habilidades de les persones (empleades o no) gràcies a les noves tecnologíes i la oferta formativa online","Project":"Aula Mentor és un programa de formació oberta, flexible i a través d'Internet dirigida a persones adultes que desitgin ampliar les seves competències personals i professionals. La iniciativa està promoguda per el Ministeri d'Educació i Formació Professional en col·laboració amb altres institucions públiques i privades tant nacionals com internacionals. El reconeixement internacional d'Aula Mentor es reflecteix en la participació de diversos paises llatinoamericans així com per haver estat reconeguda com una de les 14 bones pràctiques en l'Inventari de la Unió Europea a través d'un estudi dirigit per la Universitat de Florència. ","Explanation":"Cursos online de diferents temàtiques: Salut, informática, educació, hostelería i turisme, iniciatives empresarials, energía.....","Improvements":"Joves de qualsevol edat que vullguen ampliar els seus coneiximents i les seues habilitats. Qualsevol época de l'any","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"960618370","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"697600853","Fax":null,"Email":"telecentro@villardelarzobispo.es","EmailAlternate":"info@villardelarzobispo.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12394,"Name":"Programa de Sensibilització i Cooperació Internacional, Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-sensibilitzacio-i-cooperacio-internacional-alaquas/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":10199,"Name":"Departament Joventut El Passatge. Alaquàs","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-05-16","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14701,"Name":"Corresponsals a l'institut ( I.E.S Vilafranca)","Url":"http://xarxajove.info/programes/corresponsals-a-linstitut-ies-vilafranca/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":5144,"Name":"IES de Vilafranca. Vilafranca","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Users":"18","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-06-26","Schedule":"Horari del Punt d'Informació Juvenil  Dimecres de 11:00 a 12:00 ","Requirements":"","Tags":["Corresponsals Juvenils","Educació en la Participació","Oci Educatiu","iesvilafranca","Informació Juvenil"],"Goal":"Generar un espai de propostes i participació als instituts. Traslladar informació d'interès per al jovent adolescent Recollir necessitats i interessos del col.lectiu Oferir ferramentes per desenvolupar projectes i generar noves propostes d'oci al seu municipi i comarca Construir noves xarxes de treball entre les persones joves ","Project":"Corresponsals a l'institut  està format per un conjunt d'alumnes voluntàries que s’encarreguen de fer de punt de connexió entre la resta de joves i la tècnica de joventut per construir canals de comunicació on la informació d’interés siga fluida iactualitzada, on es generen espais de propostes i d'acompanyament, on es troben altres joves per compartir experiències d'aprenentatge i on es construeixen xarxes entre joves d'altres pobles.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14704,"Name":"Corresponsals a l'institut ( I.E.S Els Ports)","Url":"http://xarxajove.info/programes/corresponsals-a-linstitut-ies-els-ports/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":5149,"Name":"IES Els Ports. Morella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Users":"18","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-06-26","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","Informació Juvenil","ieselsports","Corresponsals Juvenils","Oci Educatiu"],"Goal":"Generar un espai de propostes i participació als instituts. Traslladar informació d'interès per al jovent adolescent Recollir necessitats i interessos del col.lectiu Oferir ferramentes per desenvolupar projectes i generar noves propostes d'oci al seu municipi i comarca Construir noves xarxes de treball entre les persones joves ","Project":"Corresponsals a l'institut  està format per un conjunt d'alumnes voluntàries que s’encarreguen de fer de punt de connexió entre la resta de joves i la tècnica de joventut per construir canals de comunicació on la informació d’interés siga fluida iactualitzada, on es generen espais de propostes i d'acompanyament, on es troben altres joves per compartir experiències d'aprenentatge i on es construeixen xarxes entre joves d'altres pobles.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20915,"Name":"Programa de Corresponsals Juvenils de Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-corresponsals-juvenils-de-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/2u3l0qix/corresponsales-juveniles-horadada-3.jpeg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null},{"Id":8944,"Name":"IES Thiar. Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"13","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-05-04","Schedule":"","Requirements":"- Tindre entre 12 i 29 anys i residir a Pilar de la Horadada. - Ser responsable i comprometre's amb el desenvolupament del projecte.","Tags":["Corresponsals Juvenils","Ajuntament de Pilar de la Horadada","Cij Pilar de la de Horadada","Pilar de la Horadada","Participació","Voluntariat","Informació Juvenil","IES Thiar"],"Goal":" Descentralitzar la informació facilitant als joves l'accés a ella. Oferir a la joventut la possibilitat d'informar els seus iguals. Difondre en el centre educatiu informació generada per l'IVAJ, els SIJ municipals i els SIJ pròxims. Recaptar la informació de les activitats que s'organitzen per o per als joves. Recollir les inquietuds i preferències de la gent jove en l'àmbit en el qual es mouen i intentar proporcionar-los la informació sobre aqueixos assumptes. ","Project":"El programa de corresponsals juvenils pretén formar un grup de joves que de manera voluntària, informa els i les joves dels seus centres educatius, amics, companys... sobre convocatòries, recursos i activitats que puguen ser del seu interés. A més de detectar, recopilar i transmetre al Centre d'Informació Juvenil les demandes i necessitats de la joventut.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"965352225","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"cij@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"juventud@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"http://www.pilardelahoradada.org/areas/juventud","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17492,"Name":"Programació especial 10 aniversari Centre Matilde Salvador Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-especial-10-aniversari-centre-matilde-salvador-aldaia/","Icon":"/media/a4jbfwxj/10anys-matilde.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null},{"Id":8711,"Name":"Biblioteca municipal d'Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"350","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Bimestral","Date":"2019-10-02","DateEnd":"2020-06-12","Schedule":"les vesprades, de dilluns a divendres de 17:00 a 22:00","Requirements":"","Tags":["Medi Ambient","audiovisuals","exposicions","Exposicions temporals","programació especial","tik tok","Conviència","connexió","robotica"],"Goal":"Millorar l'oferta d'activitats del centre amb tallers i activitats puntuals","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.or","EmailAlternate":"gentjove@ajuntamentaldaia.org","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/centrematildesalvador/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10548,"Name":"Oci alternatiu Alboraia","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-alternatiu-alboraia/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":10542,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alboraia - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"20","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-03","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10590,"Name":"Oci Alternatiu Alboraia (1)","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-alternatiu-alboraia-1/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4300,"Name":"Espai Jove d'Alboraia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-04","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"De dilluns a divendres De 8:00 a 15:00 i de 16:00 a 21:00 ","Requirements":"","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure"],"Goal":"Programa d´oci educatiu en el temps lliure","Project":"Oci Alternatiu Alboraia","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"673696005","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@alboraya.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5518,"Name":"Curs de Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)","Url":"http://xarxajove.info/programes/curs-de-monitora-dactivitats-de-temps-lliure-educatiu-infantil-i-juvenil-mat/","Icon":"/media/lzyeecyh/curs-monitor-temps-lliure-mancomunitat-de-la-ribera.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5515,"Name":"Centre d'Associacions i Joventut de Turís","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2019-10-04","DateEnd":"2020-01-24","Schedule":"Divendres de 16:30 a 21:00. Dissabte de 9:30 a 14:00.","Requirements":"El termini d'inscripció serà des del 9 fins al 23 de setembre. Les persones interessades poden inscriure's a l'Ajuntament i/o a l'IES Turís, o enviar un correu a jalemany@manra.org. El preu és de 160 euros, amb la possibilitat de pagament fraccionat.","Tags":["Monitor/a de Temps Lliure","Oci Educatiu","Monitor/a","Oci i temps lliure","Mancomunitat de la Ribera","Turís","Centre d'Associacions i Joventut","Formació","Joventut","Ribera en Xarxa"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"jalemany@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://manra.org/joventut/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":3335,"Name":"Curs de Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure. Forcall","Url":"http://xarxajove.info/programes/curs-de-monitora-dactivitats-de-temps-lliure-forcall/","Icon":"/media/iksdmlys/monitor-forcall.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3334,"Name":"Casal Jove de Forcall","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-05","DateEnd":"2019-12-27","Schedule":"Dissabtes de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00.","Requirements":"Preu: 180€","Tags":["Forcall","Ajuntament de Forcall","Animador","Animadora","Oci i temps lliure","Curs","Curs MAT","Escola Animació Món Màgic"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964227249","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"escolamonmagic@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://escoladanimaciojuvenil.wordpress.com/2019/08/02/curs-de-%E2%80%AA%E2%80%8Emonitor%E2%80%AC-a-dactivitats-de-temps-lliure-educatiu-infantil-i-juvenil-forcall-2019/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12034,"Name":"Connecta't","Url":"http://xarxajove.info/programes/connectat/","Icon":"/media/kblj3lyw/connecta-general-per-a-ajuntaments.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6941,"Name":"CIJ - Casal Jove de l'Ajuntament de l'Alcora","Url":null},{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null},{"Id":6916,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benicàssim - Casal Jove","Url":null},{"Id":4642,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Onda - Casal Jove","Url":null},{"Id":8269,"Name":"PIJ de l'Ajuntament d'Orpesa","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"2019-10-07","DateEnd":"2020-06-26","Schedule":"","Requirements":"Veure condicions d'adhesió en documents","Tags":["Trobada","Castelló","Les Alqueries","Orpesa","L'Alcora","Benicàssim","Onda","Adolescència","Centre Juvenil","Participació"],"Goal":"Establir un punt de trobada trimestral de joves i dels grups de joves actius a la província de Castelló (membres d'algun centre juvenil o associació) per al treball conjunt entre diverses localitats.    Crear una xarxa de joves:  - que es creen relacions entre els diferents espais de joventut i les seues persones usuàries - que s'establisquen vincles de confiança entre la gent jove dels diferents municipis - que es generen activitats  i metodologies comunes    Fomentar l’autonomia de les persones joves: - que es generen grups organitzats d'adolescents encarregats d'organitzar les trobades, amb l'acompanyament d'un equip animador.  - que aquestos grups (u per municipi) estén coordinats i tinguen una representació en el grup general d'organització i gestió.  - que es visibilitze a les trobades les coses que estén fent els diferents grups de joves  en les seues localitats i es troben punts de connexió entre grups   Ajudar al desenvolupament del pensament crític de les persones usuàries - que es treballen i visibilitzen a les trobades valors socials i ecològics            ","Project":"","Explanation":"Es realitzen tres \"Connecta't\" al curs, u per trimestre, en tres llocs diferents, aprofitant els recursos que els municipis participants disposen. L'estructura de \"Connecta't\" està pensada perquè puguen unir-se tots el municipis que vullguen amb un projecte d'intervenció juvenil d’oci educatiu dins del seu territori.  Les entitats participants al curs 2019- 2020 són, de moment,   els ajuntaments de Benicàssim, L'Alcora, les Alqueries, Onda i Orpesa.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"trobadesjovesconectat@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com›connecta_t","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":5,"VolunteersManTo29":8,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":4,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13072,"Name":"Deixa la teua empremta","Url":"http://xarxajove.info/programes/deixa-la-teua-empremta/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":5144,"Name":"IES de Vilafranca. Vilafranca","Url":null},{"Id":5149,"Name":"IES Els Ports. Morella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"120","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-07","DateEnd":"2020-05-25","Schedule":" 1r E.S.O. – Voluntariat Sessions de participació i voluntariat dins de l’aula- 5  Sessions de voluntariat als centres d’interès – mínim 4 Sessió Avaluació  TOTAL SESSIONS: 10   2N E.S.O- Histories de vida Per parelles i una persona entrevistada. PRIMERA FASE- SETEMBRE (Plantejar projecte instituts) SEGONA FASE- NOVEMBRE (captació persones histories de vida) TERCERA FASE- GENER (Intervencions institut) Sessions dins de l’aula - 5 sessions Sessions fora de l’aula- 4 se QUARTA FASE. MAIG- Cloenda i avaluació   3R E.S.O- Projectes d’Aprenentatge Servei 12 sessions repartides en el curs 8 sessions dins de l’aula- gener, febrer i principi de març 4 sessions d’intervenció- març i abril Sessió Avaluació – meitat/final abril   4T E.S.O- Projectes d’Aprenentatge Servei 12 sessions repartides en el curs 8 sessions dins de l’aula- gener, febrer i principi de març 4 sessions d’intervenció- març i abril Sessió Avaluació – meitat/final abril","Requirements":"","Tags":["Participació","Voluntariat","aprenentatgeiservei"],"Goal":" Fomentar la participació, la ciutadania, el pensament crític, i el coneixement de les necessitats, els interessos i els aprenentatges de cada individu. Conèixer de forma directa la realitat del nostre municipi, com aterrar un projecte i com fer una intervenció descobrint els obstacles i les oportunitats que la mateixa realitat ens ofereix. Potenciar el treball en grup com un element essencial en el desenvolupament d’accions col·lectives al territori: aprendre a cooperar, escoltar-se de forma activa, respectar les decisions i necessitats de cada membre del grup, etc. ","Project":"Deixa la teua empremta és un projecte que fomenta la participació juvenil i la ciutadania mitjançant accions i intervencions de voluntariat. Aquest es desenvolupa en els dos instituts de la comarca dels Ports, als municipis de Vilafranca i Morella, treballant amb quasi tot el col·lectiu adolescent del territori.    ","Explanation":"Aquest projecte sorgeix de la necessitat de treballar des de l’institut iniciatives innovadores i experimentals que permeten a les persones joves conéixer-se de forma individual i col·lectiva i permetre’s descobrir la seua realitat i les possibilitats de millorar-la i transformar-la.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"elsports@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6304,"Name":"Programa Blau de A la Mar","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-blau-de-a-la-mar/","Icon":"/media/yjtpwapm/alamar-oci_educatiu.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6294,"Name":"Escola de la Mar de Benicàssim","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":6279,"Name":"Direcció General d'Esport. València","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[{"Id":6279,"Name":"Direcció General d'Esport. València","Url":null}],"Users":"150","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-14","DateEnd":"2020-09-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["AlaMar","AlaMar2020","ViuAlaMar"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"A la Mar Inscripcions Les reserves s'han de fer exclusivament en la pàgina web de les escoles de la mar, escolesdelamar.gva.es, a partir de les 10.00 hores de del dia 16 d'octubre. Les reserves hauran de confirmar-se en el termini de 7 dies naturals comptats des de l'endemà de la seua formalització, per mitjà de l'ingrés de l'import que corresponga. Preus i oferta Devolució de quota Asistència sanitària i assegurances Vestimenta i equip Activitats Setmanes Blaves Dia Blau Caps de Setmana Activitats especials en l'Escola de la Mar de Borriana Oferta de setmanes i dies blaus Escola de la Mar Règim Places per setmana/dia Temporada BENICÀSSIM Internat Externat 60 Abril, maig i juny BORRIANA Internat Externat 60 80 Inici curs escolar fins març Abril, maig i juny   Edat mínima participants A partir de 1r de Primària per a 1 Dia Blau sense internat A partir de 3r de Primària per a la resta d'activitats Places mínimes i màximes per grup Benicàssim: Mínim 10 - màxim 60 Borriana: Mínim 10 - màxim 80 Durada 5 dies. Des de dilluns a les 10 h fins divendres a les 18 h Dia Blau: 1 dia. De 10 h a 18 h Places gratuïtes per als responsables de grup 1 per grup de menys de 20 alumnes 2 per grup igual o més de 20 alumnes 3 per grup amb 50 o més alumnes Serveis inclosos per persona Interns: Multiactivitat nàutica, amb allotjament i alimentació en règim de pensió completa. Activitats complementàries d'animació i temps lliure. Externs: Multiactivitat nàutica amb la possibiltat de contractar el dinar. Oferta de caps de setmana blaus Escola de la Mar Règim Places per setmana/dia Temporada BENICÀSSIM Internat Externat 40 Maig i juny BORRIANA Internat Externat 40 De març a juny i de setembre a octubre   Edat mínim participants Multiactivitat nàutica: 9 anys Vela lleugera iniciació: 9 anys Piragüisme: 9 anys Windsurf: 10 anys Vela lleugera perfeccionament: 14 anys Rem a Borriana: 15 anys vela creuer a Borriana: 15 anys Durada: 2 dies. Des de dissabte a les 10 h fins diumenge a les 14 h Places mínimes i màximes Per curs: Mínim 10 - màxim 40 Per a internat: Mínim 10 interns Per modalitat: Mínim 3 Serveis inclosos per persona Interns: Multiactivitat nàutica, amb allotjament i alimentació en règim de pensió completa. Externs: Multiactivitat nàutica amb la possibilitat de contractar el dinar. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5523,"Name":"Cursos i Activitats per a Joves. Tardor, 2019. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/cursos-i-activitats-per-a-joves-tardor-2019-mislata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"30","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-15","DateEnd":"2020-02-22","Schedule":"Horari en funció de cada curs/taller o activitat.","Requirements":"Cambia en funció de l'activitat o el curs.","Tags":["Cursos","Oci Educatiu","Activitats","Tardor","Mislata","Joves Mislata","Joventut Mislata","informàtica","Noves tecnologies","Fotografia","Ukelele","Oci i temps lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963990340","PhoneAlternate":"963837141","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.mislatajove.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6234,"Name":"Recursos Cultura juvenil","Url":"http://xarxajove.info/programes/recursos-cultura-juvenil/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6217,"Name":"Sala d'Exposicions Castell de la Senyoria. Alfara del Patriarca","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4662,"Name":"Ajuntament d'Alfara del Patriarca","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4662,"Name":"Ajuntament d'Alfara del Patriarca","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","Més de 29","24-29","18-23","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-10-15","DateEnd":"2019-10-31","Schedule":"del 15 d'octubre al 18 de 18:30 a 20:00 I dimarts i dijous 18:30 a 20:00","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5135,"Name":"Recursos Joventut Foios","Url":"http://xarxajove.info/programes/recursos-joventut-foios/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4681,"Name":"Ajuntament de Foios","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-10-18","DateEnd":"2019-10-19","Schedule":"divendres 18 de 17:00 a 21:00 dissabte 19 de 12:30 a 22:00","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5330,"Name":"Espai d'Oci \"Esplai del port\"","Url":"http://xarxajove.info/programes/espai-doci-esplai-del-port/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-18","DateEnd":"2020-06-19","Schedule":"Martes- Jueves- Viernes- Sábados  Tardes de 16h-21h","Requirements":"Ser participante de los proyectos de Ocio Educativo del Casal Jove","Tags":[],"Goal":"","Project":"\"LLuna plena\" y \"esplai infantil\"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12595,"Name":"Sabadacasal","Url":"http://xarxajove.info/programes/sabadacasal/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":10748,"Name":"Associació d'Esplais de Castelló. AECAS","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":10748,"Name":"Associació d'Esplais de Castelló. AECAS","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-19","DateEnd":"2020-06-13","Schedule":"Dissabtes, de 10.30 a 13.30","Requirements":"Associar-se a l'associació d'Esplais de Castelló i pagar una quota de 10 euros trimestrals per família.","Tags":["esplais"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":1}},{"Id":6668,"Name":"Quart de Nit, Ocio Nocturno Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/quart-de-nit-ocio-nocturno-quart-de-poblet/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":5968,"Name":"Federació Valenciana de Cases de Joventut","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":5968,"Name":"Federació Valenciana de Cases de Joventut","Url":null}],"Users":"50","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-25","DateEnd":"2020-06-25","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Quart de Poblet, Oci Nocturn, Quart de Nit"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7135,"Name":"Activitats oci Vinalesa","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-oci-vinalesa/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3942,"Name":"CIJ - Espai Jove de Vinalesa","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-10-31","DateEnd":"2019-10-31","Schedule":"De 20 a 22:30","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7183,"Name":"Jesta 2019","Url":"http://xarxajove.info/programes/jesta-2019/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":7179,"Name":"Jocs Quart. Quart de Poblet","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"2019-11-01","DateEnd":"2019-11-03","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14303,"Name":"Projecte Corresponsals I.E.S. les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-corresponsals-ies-les-alqueries/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Users":"6","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-11-04","DateEnd":"2020-06-19","Schedule":"Reunió al Casal, dilluns, de 18.00 a 19.00 Activitats puntuals a l'IES","Requirements":"Ser alumnat de l'IES Jaume I Signar un compromís de participació","Tags":["Alumnat Actiu","Corresponsals Juvenils"],"Goal":"- Establir un via de comunicació directa entre l'alumnat de l'IES i el Casal - Fomentar la participació de l'alumnat en la vida cultural i social del seu IES: Iniciar una dinàmica d'activitats participatives a l'IES de forma trimestral Inciar la creació de nuclis actius a l'IES  ","Project":"Corresponsals forma part del programa d'intervenció a l'IES Jaume I de Borriana (al no haver IES a les Alqueries). Programa d'intervenció a l'IES les Alqueries","Explanation":"Corresponsals son part de la  gent jove de l'IES Jaume I que participa a les activitats del Casal. Formen part en la seua majoria de l'associació juvenil Casal SOS. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6376,"Name":"Projecte Valoracció 2019. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-valoraccio-2019-mislata/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":5864,"Name":"IES Músic Martín i Soler. Mislata","Url":null},{"Id":5855,"Name":"IES Molí del Sol. Mislata","Url":null},{"Id":5825,"Name":"IES La Moreria. Mislata","Url":null},{"Id":6108,"Name":"Centre privat Col·legi Santa Cruz. Mislata","Url":null},{"Id":6191,"Name":"Col·legi privat Sagrado Corazón. Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-11-04","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"Es realitzarà en horari escolar.","Requirements":"Alumnat d'ESO, Batxiller i Formació professional dels col·legis i instituts de Mislata.","Tags":["Educació","Formació","IES","ESO","Batxillerat","formació professional","ValorAcció"],"Goal":"Contribuir a fer que els i les joves aprenguen a conviure i a formar part de la societat democràtica, a impulsar la seua autonomia, la seua realització personal i la seua consciència crítica.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963837141","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"infoturia@mislatajove.org","EmailAlternate":"info6@mislatajove.org","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14743,"Name":"Programa d'intervenció a l'IES les Alqueries 2019-20","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-dintervencio-a-lies-les-alqueries-2019-20/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-11-04","DateEnd":"2020-06-26","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13197,"Name":"Programa d'Igualtat - Albocàsser","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-digualtat-albocasser/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":8428,"Name":"PIJ de l'Ajuntament d'Albocàsser","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4406,"Name":"Ajuntament d'Albocàsser","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-11-25","DateEnd":"2020-02-25","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#igualtat","#Premis","#narrativa","#cultura"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964428001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@albocasser.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.albocasser.es/sites/L01120038/files/2019-11/20191126_Otros_Bases%20premis%20dona%20coratge%20%282%29.pdf","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7425,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Vinaròs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-vinaros/","Icon":"/media/gkmbecdm/storysinstagram750x1334px-1.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6943,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Vinaròs - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"12","Ages":["18-23","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"2019-12-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De 9.30 a 13.30 h","Requirements":"- Tenir entre 16 i 21 anys (ambos inclosos) - Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil","Tags":["Ajuntament de Vinaròs","Vinaròs","JOOP"],"Goal":"Fomentar la inserció sociolaboral entre el jovent desvinculat del circuit educatiu i laboral.","Project":"Jove Oportunitat","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964400314","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"636222743","Fax":null,"Email":"casal.jove@vinaros.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11037,"Name":"Agenda Cultural Desembre","Url":"http://xarxajove.info/programes/httpwwwraspeigesagendaagenda-cultural-diciembre-2019/","Icon":"/media/hjwhbq0q/principal-agenda-cultural-diciembre-2019-es.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5878,"Name":"Auditori - Centre Social de Sant Vicent del Raspeig","Url":null},{"Id":10392,"Name":"Secretariat Promoció Cultural. Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-12-02","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["oci","Activitats Oci Temps Lliure","Activitats Culturals","CONCERTS","Auditori - Teatre"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966143946","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura@raspeig.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.raspeig.es/agenda/agenda-cultural-diciembre-2019/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10002,"Name":"CAMPANYA ARBRE SOLIDARI","Url":"http://xarxajove.info/programes/httpswwwfacebookcomsvdrjuventudphotosa3016496398793652816297171747920type-3theater/","Icon":"/media/svqcrzce/arbol-solidario.jpg","Program":["Voluntariat","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3230,"Name":"CRJ Los Molinos. Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-12-02","DateEnd":"2019-12-20","Schedule":"Lunes a Viernes de 10 a 14H y de 17 a 22H Sábados de 17 a 21H","Requirements":"","Tags":["acció social","Solidaritat","manualitats","baile","tallers","navidad"],"Goal":"Fomentar la solidaridad","Project":"","Explanation":"A partitr del día 2 de diciembre empezamos la CAMPAÑA de nuestro ÁRBOL SOLIDARIO. 🎄 Podéis traer a LOS MOLINOS alimentos, juguetes e higiene... así todo el mundo podrá disfrutar a una Navidad feliz. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965670325","PhoneAlternate":"965675065","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@raspeig.org","EmailAlternate":"ciaj@raspeig.org","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10992,"Name":"Joventut. Mancomunitat Marina Baixa","Url":"http://xarxajove.info/programes/joventut-mancomunitat-marina-baixa/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4955,"Name":"CIJ - Punt Jove de Callosa d'en Sarrià","Url":null},{"Id":4938,"Name":"Casa Abadia de Benimantell","Url":null},{"Id":5178,"Name":"Edifici Multiusos de Polop","Url":null},{"Id":4935,"Name":"Biblioteca/ludoteca municipal de Tàrbena","Url":null},{"Id":5031,"Name":"Aula de Cultura de Bolulla","Url":null},{"Id":4869,"Name":"Agència de Lectura municipal de Benifato","Url":null},{"Id":4875,"Name":"Biblioteca municipal de Confrides","Url":null},{"Id":5207,"Name":"Casa de Cultura de Beniardà","Url":null},{"Id":5073,"Name":"Casa de Cultura del Castell de Guadalest","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4456,"Name":"Mancomunitat Marina Baixa","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-12-06","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Fomentar la participació juvenil.","Project":"Activitats d'oci educatiu per als pobles de la Mancomunitat Marina Baixa.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"722357173","Fax":null,"Email":"v.ferrer@lamanco.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11584,"Name":"CAMPS DE VOLUNTARIAT - Viu la Solidaritat","Url":"http://xarxajove.info/programes/camps-de-voluntariat-viu-la-solidaritat/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-12-26","DateEnd":"2020-01-04","Schedule":"","Requirements":"Participants: de 18 a 30 anys Preu: 30 €","Tags":["#voluntariado","#solidaritat","#INJUVE","#SVI"],"Goal":"Un camp de voluntariat juvenil és una activitat en què un grup de joves de diferents procedències es compromet de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat. S'organitzen camps de voluntariat a la Comunitat Valenciana, en altres comunitats autònomes i en altres països, així com en altres països, i es realitzen a la primavera, estiu i hivern.","Project":"Viu la Solidaritat","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963108570","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"campsdevoluntariat@gva.es","EmailAlternate":"voluntariat_ivaj@gva.es","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/viu-la-solidaritat","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11560,"Name":"Fireta de Nadal. Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/fireta-de-nadal-quart-de-poblet/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":11556,"Name":"Poliesportiu Municipal de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-12-27","DateEnd":"2019-12-28","Schedule":"Divendres de 10:30 a 14:00 hores i de 16:30 a 20:30 hores. Dissabte de 10:30 a 14:00 hores i de 16:30 a 20:30 hores.","Requirements":"","Tags":["Quart de Poblet","Activitats"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":3470,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Sant Vicent del Raspeig","Url":"http://xarxajove.info/programes/httpsdocsgooglecomformsde1faipqlsfsl9g40jlnsrdpauk_fr37qrz_d2ddpdvlbgmuxs1w96d6maviewform/","Icon":"/media/v2goqgq2/joob.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3230,"Name":"CRJ Los Molinos. Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"Joves de 16 a 21 anys, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil.","Tags":["Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig","Sant Vicent del Raspeig","Educació","Ocupació","JOOP","IVAJ","Estudis","Oportunitat","Jove Oportunitat"],"Goal":"Jove Oportunitat -JOOP- és un programa dissenyat i organitzat per l'IVAJ, l'objectiu del qual és la realització d'accions de motivació i orientació per a joves entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Des del programa es prepara als joves per a obtenir el títol d'ESO, la prova d'accés a FP, prova de competències clau, etc.","Project":"","Explanation":"Donar una segona oportunitat a joves que deixaren els estudis i tampoc treballen.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965670325","PhoneAlternate":"965675065","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ciaj@raspeig.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.raspeig.es/portal/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":3901,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-picassent/","Icon":"/media/mv4fph3w/ilustracionsuperhero-chica-v02.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30.","Requirements":"- Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d’acció educativa o formativa. - Estar desocupat o desocupada. -Comptar amb un nivel de formació màxim de l'ESO. -Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":["JOOP","Jove Oportunitat","Casa Jove La Torta","Joventut","Treball","Garantia Juvenil","Educació","Formació","Picassent"],"Goal":"Jove Oportunitat – JOOP és un programa dissenyat i organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), l'objecte del qual és la realització d'accions de motivació i orientació per a jóvens entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Com a programa de segona oportunitat, JOOP acudeix en el seu suport i constituirà, per a ells i elles, una experiència vital de canvi.","Project":"","Explanation":"L'objectiu és aconseguir que aquests xics i xiques tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà. Però, prèviament, necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal en grups d'entre 8 i 15 participants. El programa també els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, però des d'un enfocament absolutament pràctic: per mitjà de la visita a 20 empreses d'acollida, on els mostraran el treball real a què porta cada titulació de la FP. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961222980","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12114,"Name":"BOOKCROSSING / Passallibres Xirivella","Url":"http://xarxajove.info/programes/bookcrossing-passallibres-xirivella/","Icon":"/media/ivwnmip2/llibre-viatger.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"Intercanvi de llibres per a fomentar la lectura i permetre fàcil accés a nous llibres.","Tags":["#XirivellaJove","#bookcrossing","#llegir","#educacio","#valors","#oci","#aventura","#terror","#cómic"],"Goal":"Intercanvi de llibres per a fomentar la lectura i permetre fàcil accés a nous llibres","Project":"","Explanation":"El passallibres o alliberament de llibres consisteix a deixar llibres en llocs públics per tal que altres els recullin, els llegeixin i els tornin a deixar. El funcionament és simple. Quan una persona disposa d'un llibre que pretén alliberar a la jungla el primer que ha de fer és entrar al web oficial del moviment.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12297,"Name":"SIJ + Garantia Juvenil 2020. Xirivella.","Url":"http://xarxajove.info/programes/sij-plus-garantia-juvenil-2020-xirivella/","Icon":"/media/fmkpy4yk/cartel-gj.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"Users":"15","Ages":["18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 11 a 14h","Requirements":"- Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. - Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. - Tener más de 16 años y menos de 30 años. - No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. - No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. - No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. - Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. En el caso de los demandantes de empleo bastará con su inscripción en los servicios públicos de empleo.","Tags":["#XirivellaJove","#joves","#ocupació","#GarantiaJuvenil","#información","#ORIENTACIÓN","#futur","#empleo","#formació"],"Goal":"Ajudar a joves en cerca d'ocupació que no es troben en situació d'estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o alié, i vulguen aconseguir la seua inserció plena en el mercat laboral.","Project":"El Servei de Informació Juvenil (SIJ) del Centre Jove de Xirivella és part del programa coordinat pel INJUVE, per a apropar la Garantia Juvenil als seus destinataris.","Explanation":"GJ està enfocada al fet que tots els joves no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació, puguen rebre una oferta d'ocupació, educació o formació, inclosa la formació d'aprenent o període de pràctiques, després d'acabar l'educació formal o quedar aturats. La recomanació europea que va establir el programa, requereix que cada jove puga rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seua inscripció. A tal fi es crea el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com un fitxer en el qual les persones joves, inscrites amb caràcter voluntari, passen a constituir una llista única de demanda a la disposició de les entitats responsables de proposar les ofertes concretes.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963832579","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centrejove@xirivella.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12301,"Name":"Premis Carnet Jove Mil x Cent (1000x100) 2019","Url":"http://xarxajove.info/programes/premis-carnet-jove-mil-x-cent-1000x100-2019/","Icon":"/media/dyaicwxo/1000x10003.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"100","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"100","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"On-line","Requirements":"Poden participar: Joves de 16 a 30 anys, tant individualment com en grup. Associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut inscrites en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut en la Comunitat Valenciana.","Tags":["CulturaJove","1000x100"],"Goal":"Els premis Carnet Jove Mil x Cent 2019 pretenen reconéixer les activitats organitzades o realitzades per joves, associacions juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut, que promoguen la participació i intervenció de la joventut en el seu territori amb una perspectiva intercultural, fomentant actituds i valors democràtics, així com la igualtat social i de gènere.","Project":"","Explanation":"Els projectes d'iniciatives juvenils, que hauran de ser originals i inèdites, s'hauran d'haver desenvolupat entre octubre de 2018 i el moment de la presentació de la sol·licitud. Cap persona podrà participar en més d'un projecte. Es concediran 100 premis amb una dotació econòmica per cadascun de 1000 €, distribuïts en cadascuna de les àrees que es descriuen en l'annex II de la Resolució de la Convocatòria (10 premis per àrea).","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963108596","PhoneAlternate":"012","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura_jove@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/premi-carnet-jove-mil-x-cent","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":10,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12508,"Name":"Prevenció i Addiccions","Url":"http://xarxajove.info/programes/prevencio-i-addiccions/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":12488,"Name":"Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":12488,"Name":"Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Adiccions","Prevenció"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12599,"Name":"Participació juvenil - Tibi 2020","Url":"http://xarxajove.info/programes/participacio-juvenil-tibi-2020/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":6399,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Tibi","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"100","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"500","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Bimestral","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Consultar als joves de la població sobre quina és la seua idea de futur que dessitgen per a Tibi i animar-los en la participació per a portar eixa idea endavant.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965617152","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@tibi.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12874,"Name":"Alt Maestrat Contra la Violència de Gènere","Url":"http://xarxajove.info/programes/alt-maestrat-contra-la-violencia-de-genere/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":8438,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Benassal","Url":null},{"Id":8999,"Name":"IES Pere Enric Barreda i Edo. Benassal","Url":null},{"Id":8428,"Name":"PIJ de l'Ajuntament d'Albocàsser","Url":null},{"Id":8426,"Name":"PIJ del CES Alt Maestrat. Albocàsser","Url":null},{"Id":8432,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Culla","Url":null},{"Id":13307,"Name":"Ajuntament de la Serratella","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4331,"Name":"Ajuntament de la Serratella","Url":null},{"Id":4426,"Name":"Ajuntament de la Torre d'en Besora","Url":null},{"Id":4425,"Name":"Ajuntament de Tírig","Url":null},{"Id":4409,"Name":"Ajuntament d'Ares del Maestrat","Url":null},{"Id":4406,"Name":"Ajuntament d'Albocàsser","Url":null},{"Id":4424,"Name":"Ajuntament de Culla","Url":null},{"Id":4427,"Name":"Ajuntament de Vilar de Canes","Url":null},{"Id":12149,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Sensibilitzar i prevenir qualsevol forma de violència contra les dones, així com crear  materials que informen en matèria de violència de gènere.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"622561510","Fax":null,"Email":"elia.calvo@mancomunitataltmaestrat.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13191,"Name":"Promocions REAJ","Url":"http://xarxajove.info/programes/promocions-reaj/","Icon":"/media/xfghgqi0/logo-reaj.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":12994,"Name":"Espai virtual INJUVE","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null}],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":12996,"Name":"INJUVE","Url":null},{"Id":13192,"Name":"REAJ","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":12996,"Name":"INJUVE","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["REAJ","MOBILITAT"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13268,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Cullera","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-cullera/","Icon":"/media/xctfyf03/cartel-joop-2020.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":13273,"Name":"Casa Palomes Cullera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Sessions de 4 hores diàries, de 09:30 a 13:30 hores, de dilluns a divendres.","Requirements":"Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d’acció educativa o formativa. - Estar desocupat o desocupada. - Comptar amb un nivell de formació màxim de l'ESO. - Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":[],"Goal":"La realització d'accions de motivació i orientació per a jóvens entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Com a programa de segona oportunitat, JOOP acudeix en el seu suport i constituirà, per a ells i elles, una experiència vital de canvi.","Project":"Jove Oportunitat – JOOP és un programa dissenyat i organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).","Explanation":" L'objectiu és aconseguir que aquests xics i xiques tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà. Però, prèviament, necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal en grups d'entre 8 i 15 participants. El programa també els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, però des d'un enfocament absolutament pràctic: per mitjà de la visita a 20 empreses d'acollida, on els mostraran el treball real a què porta cada titulació de la FP. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961724616","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@cullera.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13287,"Name":"Cultura Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/cultura-jove/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Cultura Jove","IVAJ"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13426,"Name":"Àrea Joventut Benidorm","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-benidorm/","Icon":"/media/4ughxyk0/cijbenidorm.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6373,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benidorm","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Horari del CIJ de l'Ajuntament de Benidorm: De dilluns a divendres de 8-15h","Requirements":"","Tags":["CIJ","Benidorm","Ajuntament de Benidorm","Oci educatiu","Programació","Programació Juvenil"],"Goal":"El objectiu general de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Benidorm és implantar polítiques de joventut per a  fomentar la participació dels i les joves del municipi, empoderar-los i dotar-los dels recursos necessaris.","Project":"En el·laboració el I Pla de Joventut del municipi.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15322,"Name":"Día de la Familia Calp","Url":"http://xarxajove.info/programes/dia-de-la-familia-calp/","Icon":"/media/abthamcz/sin-titulo22.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6406,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Calp, Punt Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#diadelafamilia","#calpjove","#ajuntamentdecalp"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15338,"Name":"Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-de-la-vall-dalbaida/","Icon":"/media/5jobo44e/vall-jove.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6447,"Name":"CIJ de la Mancomunitat de municipis de la Vall d'Albaida. Ontinyent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"4","Ages":["18-23","12-17","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"30","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"de dilluns a divendres de 8h a 15h","Requirements":"","Tags":["#valljove @lamancoesmou"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962911532","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"635039907","Fax":null,"Email":"joventutesport@mancovall.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15453,"Name":"Programació juvenil estable Bellreguard","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-juvenil-estable-bellreguard/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5868,"Name":"CIJ - Llar Juvenil de Bellreguard","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4509,"Name":"Ajuntament de Bellreguard","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Programació"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15564,"Name":"PLA JOVE MANCOMUNITAT DE LES VALLS","Url":"http://xarxajove.info/programes/pla-jove-mancomunitat-de-les-valls/","Icon":"/media/z2xe23ev/logo-manco-jove_juventud.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":15551,"Name":"CASAL JOVE MANCOMUNITAT DE LES VALLS","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"20","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"3000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"dilluns a divendres de 9 A 13","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"La missió principal del Pla de Joventut de la Mancomunitat de les Valls és crear una eina de treball per tal de generar la participació juvenil i oferir els serveis que aquesta població demanda a cada una de les àrees en les que se centra el pla.","Project":"El Pla de Joventut que s'està duent a terme respon a la necessitat d'abordar la realitat juvenil des d'una perspectiva global, des de totes les dimensions que la conformen. És necessari que aquest pla siga un pla dels joves i per als joves; per açò és indispensable tenir l'opinió de les persones joves.","Explanation":"    La informació és una línia de treball d’importància estratègica en tot model de política de joventut, compromès amb l’atenció de les necessitats reals dels joves.   L’administració, les institucions, la societat, generen recursos, serveis, missatges que els joves poden aprofitar i utilitzar en favor del seu desenvolupament personal i col·lectiu. Alhora, els joves també tenen alguna cosa que dir a l’administració, institucions i societat; estan ací, són una realitat, són més que elements aïllats en transició a la vida adulta, tenen demandes, necessitats i aportacions que realitzar.   Establir entre els dos grups una comunicació i apropar als joves els recursos i serveis és el principal objectiu, al posar en marxa un servei com el Pla de Joventut de la Mancomunitat de les Valls.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"615087645","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.lesvalls@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.lesvalls.es/ca/report/abordar-pla-joventut-valls-realitat-juvenil-des-duna-perspectiva-global","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6228,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-donda/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4642,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Onda - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres 9.30 A 13:30","Requirements":"- Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d’acció educativa o formativa. - Estar desocupat o desocupada. -Comptar amb un nivel de formació màxim de l'ESO. -Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":["IVAJ","JOOP","ocupació","Joventut Onda","OPORTUNITAT","Garantia Juvenil","#formació"],"Goal":" La realització d'accions de motivació i orientació per a jóvens entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Com a programa de segona oportunitat, JOOP acudeix en el seu suport i constituirà, per a ells i elles, una experiència vital de canvi.","Project":"Jove Oportunitat – JOOP és un programa dissenyat i organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)","Explanation":" L'objectiu és aconseguir que aquests xics i xiques tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà. Però, prèviament, necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal en grups d'entre 8 i 15 participants. El programa també els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, però des d'un enfocament absolutament pràctic: per mitjà de la visita a 20 empreses d'acollida, on els mostraran el treball real a què porta cada titulació de la FP. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964601902","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"639767576","Fax":null,"Email":"casaljove@onda.es","EmailAlternate":"correu:joop_ivaj@gva.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7767,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Alfafar","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-dalfafar/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4567,"Name":"CIJ - Espai Jove d'Alfafar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"4","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Dilluns- divendres, de 10:00-14:00h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12535,"Name":"Oci educatiu - Llar Jove de la Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-educatiu-llar-jove-de-la-pobla-de-vallbona/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6866,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - Llar Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4526,"Name":"Ajuntament de la Pobla de Vallbona","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4526,"Name":"Ajuntament de la Pobla de Vallbona","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962763101","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"664431486","Fax":null,"Email":"joventut@lapobladevallbona.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12607,"Name":"Ocupació i Formació. CEDES Albocàsser","Url":"http://xarxajove.info/programes/ocupacio-i-formacio-cedes-albocasser/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":12604,"Name":"CEDES Albocàsser","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":12601,"Name":"Diputació Provincial de Castelló","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-02-01","Schedule":"De dilluns a divendres:  8.00h a 15.00h","Requirements":"","Tags":["#Ocupació","#Formació","#CEDES"],"Goal":"Promoció i dinamització econòmica i social de tot l'interior de la província mitjançant una varietat de programes i serveis","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964256681(extensió2)","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cedesalbocasser@dipcas.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.centroscedes.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":6,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12683,"Name":"Participació en la Creativitat","Url":"http://xarxajove.info/programes/participacio-en-la-creativitat/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":4340,"Name":"Espai de Creació Jove de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Segons activitat.","Requirements":"","Tags":["Espai de Creació Jove","Quart de Poblet","Creativitat","Participació","Joves"],"Goal":"L’Espai de  Creació Jove és un lloc de trobada, aprenentatge i intercanvi de coneixements on els/as joves, amb inquietud creativa poden desenvolupar-la utilitzant mitjans que -freqüentment- són de difícil accés.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12973,"Name":"Programa Cultural Alboraia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-cultural-alboraia/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":12950,"Name":"Casa de Cultura José Peris Aragó","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Depenent de l´activitat","Requirements":"","Tags":["cultural","activitats","exposició"],"Goal":"Programació d´activitats culturals a Alboraia ","Project":"Programació d´activitats culturals a Alboraia ","Explanation":"Programació d´activitats culturals a Alboraia ","Improvements":"Exposicions  Concursos","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963171700","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"taquillas@alboraya.com","EmailAlternate":"amic@alboraya.com","Web":null,"Link":"http://www.agendaalboraya.com/INICIO.html","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13393,"Name":"Programa d´oci nocturn Alboraia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-d-oci-nocturn-alboraia/","Icon":"/media/cwwoxgvg/metraquilato-cij-2019.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4300,"Name":"Espai Jove d'Alboraia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Un divendres al mes, de 16h a 00:00h. ","Requirements":"","Tags":["Oci nocturn saludable","Oci Educatiu"],"Goal":"Oferir un espai de oci nocturn amb activitats per als joves de Alboraia","Project":"","Explanation":"Una vegada al mes, obrim l´Espai Jove per a fer una activitat d´oci nocturn que els mateixos joves han propossat. Des-de cinema i cinefòrum, a activitats puntuals com carnaval, halloween, mùsica, jocs de taula...","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"673696005","PhoneAlternate":"96","PhoneMobile":"673696005","Fax":null,"Email":"cij@alboraya.com","EmailAlternate":"amic@alboraya.com","Web":null,"Link":"http://www.alboraya.org/web/infociudad/espai-jove","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16884,"Name":"Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Costera-Canal","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-de-la-costera-canal/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":16880,"Name":"Mancomunitat de la Costera-Canal","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h ","Requirements":"","Tags":["Juventud","Mancomunitat de la Costera- Canal"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962280441","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.costeracanal@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21512,"Name":"Programa de joventut Bonrepòs i mirambell","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-joventut-bonrepos-i-mirambell/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":4910,"Name":"Casa de la Cultura de Bonrepòs i Mirambell","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4668,"Name":"Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21716,"Name":"Programa Municipal de Voluntariat Cullera","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-municipal-de-voluntariat-cullera/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":3349,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Cullera","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2022-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Voluntariat"],"Goal":"Promoure, fomentar i reconéixer l'acció voluntària desenvolupada pels ciutadans i ciutadanes i regular el marc de relacions que s'establisquen entre aquests i l’Ajuntament de Cullera.","Project":"Regular les relacions entre el voluntariat i l'Ajuntament de Cullera, de manera que la participació del mateix en els programes que s'establisquen estiga sempre guiada pel principi de seguretat jurídica dins d'un marc de drets i obligacions entre totes dues parts; així com d'establir mecanismes de reconeixement, valoració i foment que a més de la satisfacció de contribuir a la consecució d'una societat millor, supose la distinció del Voluntariat per l'esforç altruista realitzat.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":22104,"Name":"Programa de Formació + MITV","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-formacio-plus-mitv/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":15615,"Name":"Espais de la Mancomunitat de l´nterior \"Terra del Vi\"","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Cada curso tiene un horario.","Requirements":"","Tags":["mancomunidadelinterior tierradelvino","Ajuntament de Camporrobles","Ajuntament de Caudete de las Fuentes","Ayuntamientodefuenterrobles","Ajuntament de Sinarcas","Ajuntament de Venta del Moro","Ajuntament de Villargordo del cabriel","formacionjoven"],"Goal":"Ayudar en el desarrollo de la formación de jóvenes que viven en los municipios de la Mancomunidad, acercándoles cursos de formación presencial, semi presencial y on line. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":3244,"Name":"curs-tallers-activitats","Url":"http://xarxajove.info/programes/httpsdocsgooglecomformsde1faipqlsef_yezddzuog1eickkepuefww1j0unychxozyqf2k4olejxgviewform/","Icon":"/media/slalvwpx/cursos-enero-marzo.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3230,"Name":"CRJ Los Molinos. Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"2020-01-02","DateEnd":"2020-03-31","Schedule":"","Requirements":"Jóvenes entre 12 y 35 años","Tags":["OciEducatiu","#joventutactiva","EDUCACIÓ"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965670325","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventudsanvicente@gmail.com","EmailAlternate":"ciaj@raspeig.org","Web":null,"Link":"http://www.raspeig.es/portal/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9977,"Name":"VIII FIRA EXPO JOVE.ALGEMESI.","Url":"http://xarxajove.info/programes/viii-fira-expo-jovealgemesi/","Icon":"/media/oflkthzg/viii-expofira-jove-2020.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-02","DateEnd":"2020-01-04","Schedule":"Quatre sessions: -Dia 2 de gener de 17.00 a 21.00 h -Dia 3 de gener d'11.00 a 14.00h i de 17.00 a 21.00 h -Dia 4 de gener d'11.00 a 14.00h.","Requirements":"Entrada lliure i gratuita.","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure","Oci Eduatiu","Educació en la Participació"],"Goal":"Que els xiquets i joves gaudixquen dels seus dies de vacances, es relacionen amb nova gent,s'interessen per noves activitats,que entre ells es fomente la participació...","Project":"","Explanation":"Fira lúdica organitzada per l'Ajuntament d' Algemesí i la Diputació de València, dirigida a xiquets i xiquetes d'1 a 13 anys, que podran divertir-se al Centre Polivalent d'Algemesí, amb atraccions i activitats per a tota la família.     ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemesi.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://espaijove.algemesi.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12726,"Name":"Parcs Naturals GV - Castelló","Url":"http://xarxajove.info/programes/parcs-naturals-gv-castello/","Icon":null,"Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":12440,"Name":"Parc Natural de la Serra d'Espadà","Url":null},{"Id":12449,"Name":"Parc Natural del Penyagolosa","Url":null},{"Id":12460,"Name":"Parc Natural Serra d'Irta","Url":null},{"Id":12480,"Name":"Parc Natural Prat de Cabanes-Torreblanca","Url":null},{"Id":12497,"Name":"Parc Natural de la TinenÇa de Benifassà","Url":null},{"Id":12696,"Name":"Parc Natural Illes Columbretes","Url":null},{"Id":12406,"Name":"Parc Natural Desert de les Palmes - GV","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-01-02","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15894,"Name":"Programa Formatiu \"TERRA DEL VI\"","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-formatiu-terra-del-vi/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":15615,"Name":"Espais de la Mancomunitat de l´nterior \"Terra del Vi\"","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Bimestral","Date":"2020-01-06","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"MAÑANA o TARDE","Requirements":"Precio: 8 € por persona.","Tags":["camporrobles","caudetedelasfuentes","fuenterrobles","requena","sinarcas","utiel","ventadelmoro","villargordodelcabriel","mancomunidaddelinteriortierradelvino","somojovenes"],"Goal":"Acercar cursos de formación complementaria, a los jóvenes de la comarca, que normalmente deben desplazarse a grandes ciudades. Dotarlos de herramientas para su inclusión en el competitivo mercado de trabajo.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14305,"Name":"Projecte d'Aprenentatge i Servei, ApS, intergeneracional les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-daprenentatge-i-servei-aps-intergeneracional-les-alqueries/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null},{"Id":5918,"Name":"IES Jaume I. Borriana","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-07","DateEnd":"2020-03-17","Schedule":"Dimarts, de 10.30 a 12.00","Requirements":"alumnat de 2nd de l'ESO de l'IES Jaume I Persones jubilades de les Alqueries","Tags":[],"Goal":"","Project":"Aquest projecte depén del Programa d'intervenció a l'IES les Alqueries","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19398,"Name":"Quart es Europa","Url":"http://xarxajove.info/programes/quart-es-europa/","Icon":"/media/xcdltb5x/logoquarteseuropa2.png","Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":13009,"Name":"Associació AMICS de la biblioteca de la fonteta.","Url":null}],"Users":"15","Ages":["18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-09","DateEnd":"2020-07-30","Schedule":"Pel matí.","Requirements":"","Tags":["Quart de Poblet","Quart es Europa","Europa","Erasmus+","CES","Informació","Mobilitat Europea","Voluntariat"],"Goal":"Mobilitat de les persones joves de Quart de Poblet per Europa.","Project":"Què és Europa Jove? Servei per a les persones joves on conèixer les oportunitats que ofereix Europa. “Europa ofereix moltes possibilitats per a aprendre i desenvolupar les teues competències. A Quart Jove podem ajudar-te a descobrir-les i aprofitar-les. Des de pràctiques formatives o voluntariat, fins a ajuda per a planificar viatges educatius per Europa. Contacta amb nosaltres, parlem de les possibilitats, i després tu decideixes si t’interessa!”. “Si sou una associació i voleu saber el que pot oferir-vos Europa, vingueu i vos ho contem. Podem ajudar-vos a aconseguir recursos per a les vostres activitats, persones voluntàries d’altres països per a la vostra entitat i fins i tot, activitats internacionals per a la gent de l’associació.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961536210","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"europa@quartdepoblet.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13060,"Name":"Casal Jove Morella","Url":"http://xarxajove.info/programes/casal-jove-morella/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7748,"Name":"Casal Jove Morella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4298,"Name":"Ajuntament de Morella","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"40","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-11","DateEnd":"2020-07-24","Schedule":"Dissabtes de 16:00 a 20:00 Diumenges de 16:00 a 20:00 ","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","Activitats Oci Temps Lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964160034","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ajuntament@morella.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"morella.net","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":4,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13068,"Name":"Casal jove Forcall","Url":"http://xarxajove.info/programes/casal-jove-forcall/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":3334,"Name":"Casal Jove de Forcall","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-11","DateEnd":"2020-05-30","Schedule":"Dissabte de 17:00 a 21:00 Diumenge de 16:00 a 20:00","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","Activitats Oci Temps Lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964171001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@forcall.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"forcall.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":4,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12276,"Name":"Anigmàti-k (Viu la lectura)","Url":"http://xarxajove.info/programes/anigmati-k-viu-la-lectura/","Icon":"/media/dx4dbqwk/logo-anigmatik.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4415,"Name":"Biblioteca Matilde Escuder. Vilafranca","Url":null},{"Id":5904,"Name":"CES Alt Maestrat. Albocàsser","Url":null},{"Id":8999,"Name":"IES Pere Enric Barreda i Edo. Benassal","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":12149,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null},{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Quinzenal","Date":"2020-01-13","DateEnd":"2020-04-30","Schedule":"Els horaris es decideixen amb les persones participants. No hi ha un espai concret, sinó un conjunt d'activitats i dinàmiques. ","Requirements":"","Tags":["#animaciolectora #participació"],"Goal":"- Espais generals d’animació a la lectura i oci educatiu a la joventut - Creu sinergies entre tècniques personals i joves de municipis diferents - Oferim nous mecanismes d’informació ciutadana i d’aprenentatge comuns","Project":"","Explanation":"L’anigmàti-k és una activitat d’animació lectora juvenil que necessita accions generadores al voltant de la lectura com un element essencial entre les possibilitats d’aprenentatge i les principals activitats que poden constituir l’oci educatiu. Anigmàti-k que es pot fer, a través d’accions que es giren a l’entorn d’una novel·la.la, permet enfortir les relacions entre els municipis i oferir una possibilitat d’opció alternativa a joves de 12 a 16 anys. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10442,"Name":"Programació 1r trimestre 2020 Casal Jove de Vinaròs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-1r-trimestre-2020-casal-jove-de-vinaros/","Icon":"/media/idokmlfr/cartel-jpg.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6943,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Vinaròs - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-01-17","DateEnd":"2020-04-04","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Vinaròs","Ajuntament de Vinaròs","Casal Jove","1r trimestre","Programació Juvenil","Oci Educatiu"],"Goal":"Oferir una programació d'activitats i tallers que responguen a les necessitats de la joventut de Vinaròs. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12616,"Name":"Activitats juvenils Ibi","Url":"http://xarxajove.info/programes/httpswwwibijuventudcom/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5042,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Ibi","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-19","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Según actividad","Requirements":"Depende actividad","Tags":["concursos, música, vídeos, talleres, baile,"],"Goal":"Ocio  alternativo y educativo para jóvenes","Project":"Actividades generadas desde Juventud del Ayto. de Ibi","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965550272","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"647314389","Fax":null,"Email":"cij@ibi.es","EmailAlternate":"ibicij@gmail.com","Web":null,"Link":"www.ibijuventud.com","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11964,"Name":"CURS MAT I DAT A BÉTERA","Url":"http://xarxajove.info/programes/curs-mat-i-dat-a-betera/","Icon":"/media/5l1b5wdb/cartel-dat-ivaj.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7992,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Bétera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4502,"Name":"Ajuntament de Bétera","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-24","DateEnd":"2020-05-29","Schedule":"DIVENDRES 16-21 H DISCAPACIDAD 9-14 H","Requirements":"TINDRE EL TITOL DE MAT","Tags":["CURSO DAT"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"608500162","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud.lorena@betera.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12588,"Name":"Educació per a la salut","Url":"http://xarxajove.info/programes/educacio-per-a-la-salut/","Icon":"/media/gxhlwduo/cruz-roja-perfil.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6245,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alacant - Centre 14","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-02-01","DateEnd":"2020-02-15","Schedule":"Dissabtes de 9h a 14h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"MF1: Educación para la Salud MF2: Primeros auxilios","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965149666","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centro14@alicante.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/201912/ficha-primeros-auxilios.pdf","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":25,"VolunteersManTo29":25,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12823,"Name":"AVENTURA'T 2020","Url":"http://xarxajove.info/programes/aventurat-2020/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5042,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Ibi","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-02-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Fines de semana. Sábado o domingo de 8:00 a 15:00 h.","Requirements":"35 € activitad 30 € con carnet jove","Tags":["multiaventura, parajes de Alicante, barranquismo, vias ferratas, kayak, espeleología, costering, aventura't"],"Goal":"Dar a conocer rincones naturales de nuestra geografía, a la vez que se practica actividades fundamentadas en la aventura.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965550272","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"647314389","Fax":null,"Email":"cij@ibi.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ibijuventud.com/2020/02/03/aventurat-2020/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21974,"Name":"Tardeo Manco Carraixet Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/tardeo-manco-carraixet-jove/","Icon":"/media/ugfjoxcg/logo_mcj-05.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":17417,"Name":"Seu Mancomunitat del Carraixet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","Més de 29","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"6000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"2020-02-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Oferir un oci alternatiu i saludable als joves dels diferents municipis.","Project":"Amb una periodicitat trimestral oferirem activitats als joves de la Mancomunitat, aquestes seran rotatives i cada vegada es realitzará a un municipi, així els joves interactuaran.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"618017116","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@mancocarraixet.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12997,"Name":"Programa de Talent Digital EOI-Cisco","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-talent-digital-eoi-cisco/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":12994,"Name":"Espai virtual INJUVE","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":12981,"Name":"Escuela de Organización Industrial EOI","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-02-01","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"Requisits:Joves que en el moment d'inscriure's al programa tinguen entre 16 i 29 anys, i estiguen inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. El programa es realitza a nivell nacional (en tot el territori espanyol).","Tags":[],"Goal":"L´objetiul d'aquest programa es impulsar la formació dels joves espanyols i facilitar el seu accés al nou mercat laboral emergent, basat en la tecnologia i les competències digitals.","Project":"Convoca l´Escola d'Organització Industrial (EOI), en col·laboració amb Cisco i cofinançat pel Fons Social Europeu.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/programa-de-talento-digital-eoi-cisco","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18308,"Name":"Programació igualtat 2020 febrer-març-abril - Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-igualtat-2020-febrer-març-abril-aldaia/","Icon":"/media/kyln5sma/igualtat.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":17235,"Name":"Teatre del Mercat d'Aldaia","Url":null},{"Id":8711,"Name":"Biblioteca municipal d'Aldaia","Url":null},{"Id":18525,"Name":"Departament d'Igualtat. Centre Social Coladors - Ajuntament Aldaia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"2020-02-01","DateEnd":"2020-04-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["igualtat","Recursos socials","tallers","Exposicion","dona","Dia de la dona","participació","Aldaia","Ajuntament Aldaia","Igualtat de gènere","igualtat d'oportunitats","instituts","joventut"],"Goal":"","Project":"Proposta d'activitats i esdeveniments sobre temàtiques relacionades amb la igualtat de gènere amb motiu del dia de la dona.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988811","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.aldaia.es/va/atencion-personas/page/igualtat-0","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7501,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Carxaixent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-carxaixent/","Icon":"/media/fefo22zm/storysinstagram750x1334px-1.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7641,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Carcaixent - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":7643,"Name":"Ajuntament de Carcaixent","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-02","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"De 9 a 14:00 hores","Requirements":"- Tenir entre 16 i 21 anys (ambos inclosos) - Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13106,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Xàtiva","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-xativa/","Icon":"/media/w2qllypa/storysinstagram750x1334px-1.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6464,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Xàtiva - Casa de la Joventut","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4653,"Name":"Ajuntament de Xàtiva","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"","Requirements":"- Tenir entre 16 i 21 anys (ambos inclosos) - Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-xativa/?portal=xarxa_jove","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12716,"Name":"Programa de patis actius, Alaquàs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-patis-actius-alaquas/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":10199,"Name":"Departament Joventut El Passatge. Alaquàs","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Quatrimestral","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-06-08","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12747,"Name":"Programa de creativitat i participació jove.","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-creativitat-i-participacio-jove/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":4340,"Name":"Espai de Creació Jove de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Quinzenal","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-06-27","Schedule":"Segons activitat.","Requirements":"Prèvia inscripció (Segons activitat).","Tags":["Quart de Poblet","Participació","Joves","Activitats"],"Goal":"- Foment de la Creativitat dels i les joves de Quart de Poblet.  ","Project":"Programació de l'Esplai de Creació Jove de Quart de Poblet.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13025,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de l'IVAJ","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-livaj/","Icon":"/media/h3ofrdfx/pantalla1920x760.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":12457,"Name":"Comissió Europea","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["JOOP","Jove Oportunitat"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/joop","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13117,"Name":"Departament de Joventut de la Mancomunitat Marina Baixa","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-de-la-mancomunitat-marina-baixa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":4955,"Name":"CIJ - Punt Jove de Callosa d'en Sarrià","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4456,"Name":"Mancomunitat Marina Baixa","Url":null}],"Users":"25","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Segons activitats.","Requirements":"Gratuït","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965882070","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"722357173","Fax":null,"Email":"v.ferrer@lamanco.es","EmailAlternate":"info@mancomunidadmarinabaixa.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13127,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":"/media/vsapouef/jove-oportunitat-mancomunitat-ribera-alta.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5291,"Name":"PIJ de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Sessions de 4 hores diàries, de 09:30 a 13:30 hores, de dilluns a divendres.","Requirements":"- Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d’acció educativa o formativa. - Estar desocupat o desocupada. - Comptar amb un nivel de formació màxim de l'ESO. - Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":[],"Goal":"La realització d'accions de motivació i orientació per a jóvens entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Com a programa de segona oportunitat, JOOP acudeix en el seu suport i constituirà, per a ells i elles, una experiència vital de canvi.","Project":"Jove Oportunitat – JOOP és un programa dissenyat i organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).","Explanation":"L'objectiu és aconseguir que aquests xics i xiques tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà. Però, prèviament, necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal en grups d'entre 8 i 15 participants. El programa també els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, però des d'un enfocament absolutament pràctic: per mitjà de la visita a 20 empreses d'acollida, on els mostraran el treball real a què porta cada titulació de la FP. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"jalemany@manra.org","EmailAlternate":"joop_ivaj@gva.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12325,"Name":"Curs de Monitor de temps Lliure Infantil i Juvenil MAT 2020. Algemesí","Url":"http://xarxajove.info/programes/curs-de-monitor-de-temps-lliure-infantil-i-juvenil-mat-2020-algemesi/","Icon":"/media/1plavyhk/monitor-temps-lliure.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-02-08","DateEnd":"2020-06-20","Schedule":"Dissabtes de matí, de 9.00 a 15.00 hores.","Requirements":"Preu del curs: 145 euros. Inscripcions: El termini d'inscripció serà del 13 de Gener, fins al 8 de Febrer . Les persones interessades poden inscriure's a l' Escola AUCA, al telèfon: 96 205 86 96","Tags":["Monitor/a","Monitor/a de Temps Lliure","Oci Educatiu","Activitats Oci Temps Lliure","#formacio","Àrea de Joventut"],"Goal":"Capacitar als alumnes a realitzar activitats d'oci i temps lliure amb xiquets i joves. Al final del curs s'obté una titulació homologada per la Generalitat Jove.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962058696","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"683142476","Fax":null,"Email":"auca.valencia@auca.es","EmailAlternate":"espaijove@algemesi.net","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12471,"Name":"Curs MAT a l'Alcudia de Crespins","Url":"http://xarxajove.info/programes/curs-mat-a-lalcudia-de-crespins/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":12461,"Name":"Biblioteca Pública Municipal de l'Alcudia de Crespins","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-02-08","DateEnd":"2020-05-23","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Curs MAT","Àrea de Joventut","l'Alcudia de Crespins"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Des de la Regidoria de Joventut i Esports hem organitzat el curs de monitor/a d´activitats de temps lliure. Podeu inscriure-vos a l´Espai Jove, a l´ADL o mitjançant aquest enllaç:   https://docs.google.com/forms/d/1kShqpXr5C7TDT_e1Zn9lw3jT8OcV_DK17qlH4kiyUrE/edit?usp=sharing","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962241411","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12808,"Name":"Mostra de la trufa negra de l'Alt Maestrat","Url":"http://xarxajove.info/programes/mostra-de-la-trufa-negra-de-lalt-maestrat/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8432,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Culla","Url":null},{"Id":8438,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Benassal","Url":null},{"Id":12818,"Name":"Mas El Cuquello","Url":null},{"Id":13152,"Name":"Poliesportiu Municipal. Culla","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4424,"Name":"Ajuntament de Culla","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-02-08","DateEnd":"2020-02-23","Schedule":"","Requirements":"Inscripció i pagament previ a www.trufamaestrat.es o a l'Ajuntament de Culla. Places limitades. Preu: 15€","Tags":["#Culla","#TrufaNegra","#AltMaestrat"],"Goal":"Mostra del conegut or negre de la gastronomia, cada any se celebra en un municipi diferent de la comarca.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964446325","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@culla.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://trufamaestrat.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12849,"Name":"Grup de Conversa. CES","Url":"http://xarxajove.info/programes/grup-de-conversa-ces/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"45","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-02-12","DateEnd":"2020-05-12","Schedule":"Segons grup.","Requirements":"- Ser jove de Quart de Poblet. - Tindre entre 16 i 30 anys. Les places seran limitades i per ordre d'inscripció, l'assistència es obligatòria.","Tags":["Quart de Poblet,","Cos Europeu de Solidaritat","Formació","Idiomes"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13178,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) La Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-la-pobla-de-vallbona/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":13174,"Name":"Centre Social de la Pobla de Vallbona","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-17","DateEnd":"2020-06-16","Schedule":"De 9:00 a 13:00 h de dilluns a divendres.","Requirements":"Tenir entre 16 i 21 anys (ambdós inclosos) - Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil.","Tags":["JOOP","Jove Oportunitat"],"Goal":"L'objectiu és aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necessitaran d'una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida.","Project":"Jove Oportunitat (JOOP).","Explanation":"El programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20870,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/540jkndk/joop-horadada.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"8","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-18","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00.","Requirements":"- Tindre entre 16 i 21 anys. - Estar aturat/a. - Comptar amb un nivell de formació màxim de l'ESO. - Estar inscrit/a a el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":["JOOP","Oci Educatiu","Cij Pilar de la de Horadada","Ajuntament de Pilar de la Horadada","Pilar de la Horadada","IVAJ","Segona Oportunitat"],"Goal":"Aconseguir la reducció de l'abandó educatiu primerenc, l'obtenció d'un títol d'FP de Grau Mitjà i aconseguir la inclusió en el món laboral. A més, necessitaran d'una intervenció que treballe sobre sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida.","Project":"JOOP és una intervenció sobre joves que no estudien, però que tampoc treballen, i que busca millorar la seua ocupabilitat. És una formació d'orientació personal i professional per a aconseguir un projecte global de vida, usant tècniques de coaching actitudinal, grupal i individual,treballant també les relacions amb el seu entorn (família, parella…). Durant el JOOP es visiten empreses per a veure en la pràctica totes les famílies de la formació professional. A més, es preparen algunes assignatures per a la prova d'accés lliure a la FP degrade Mitjà o de competències clau per a accedir a Certificats de Professionalitat.","Explanation":"Estructura:1) Mòdul de desenvolupament personal. 2) Mòdul de desenvolupament social. 3) Mòdul d'orientació professional (visites a “empreses d'acolliment”). 4) Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la Formació Professional de Grau Mitjà o de la prova de competències clau que dona accés als Certificats de Professionalitat.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"cij@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"juventud@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"http://www.pilardelahoradada.org/areas/juventud","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13339,"Name":"Programa Alumnat Actiu de Cullera","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-alumnat-actiu-de-cullera/","Icon":"/media/3kwhl4p4/alumnat-actiu.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":3462,"Name":"Casa de Cultura de Cullera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-02-20","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"- Establir un vincle de col·laboració entre la Administració Pública i els joves dels Centres d´Educació Secundaria, batxillerat i cicles. - Tindre relació directa amb la administació pública. - Crear un canal de comunicació amb les persones joves. - Informar als joves de les activitats programades des de el Centre d´Informació Jove. - Augmentar l´autonomía dels joves. - Propiciar que els joves aprenguen a gestionar el seu temps lliure. - Fomentar la participació dels joves en l´àmbit de l´oci i temps lliure. - Promoure alternatives d´oci gratificants i preventives. - Educar per l´oci des de contextos i espais creatius.","Project":"El programa d´Alumnat Actiu preten formar un grup de joves representants dels Centres Educatius. És a dir, joves que tenen una funció de mediador de la informació entre les persones joves i l´administració pública. Els joves s´encarreguen principalment d´informar als companys i companyes dels seus centres de les convocatòries, recursos i activitats que els puguen interessar així com de recollir demandes informatives per a porteriorment traslladar-les al Centre d´Informació Jove.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13214,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Alzira","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-dalzira/","Icon":"/media/fefo22zm/storysinstagram750x1334px-1.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5717,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alzira","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-24","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"De 9 a 14:00 hores","Requirements":"- Tenir entre 16 i 21 anys (ambos inclosos) - Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"661525106","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"627382445","Fax":null,"Email":"joventut@alzira.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13230,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Ibi","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-dibi/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":5042,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Ibi","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-25","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h","Requirements":"Estar dado de alta en Garantía Juvenil","Tags":[],"Goal":"Reorientar a jóvenes que han dejado sus estudios o tienen poca formación para que sigan formándose.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965550272","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"647314386","Fax":null,"Email":"juventud@ibi.es","EmailAlternate":"cij@ibi.es","Web":null,"Link":"http://www.ibijuventud.com/jove-oportunitat/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13027,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Alboraia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-dalboraia/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":4300,"Name":"Espai Jove d'Alboraia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Privada lucrativa","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"12","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-25","DateEnd":"2020-05-26","Schedule":"4h al dia, de dilluns a divendres.","Requirements":"Entre 16 i 21 anys","Tags":["#JOOP","joves","educacio"],"Goal":"L'objectiu és aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necessitaran d'una intervenció que treballe sobre sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal, en grups d'entre 10 i 15 participants. ","Project":"El programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació. Per a aquells joves que no hagueren acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà.Les inscripcions a JOOP les realitzen els ajuntaments participants, que són també els qui aporten les aules del programa. Així mateix és fonamental la implicació dels centres d'educació secundària del municipi, la principal funció del qual serà derivar cap al programa a aquells joves que han passat per les seues aules i els professors de les quals i orientadors consideren que poden beneficiar-se del JOOP.El programa compta amb el finançament del Fons Social Europeu, que, amb l'Estratègia Europea 2020, ha fixat com a meta la reducció de l'Abandó Educatiu Primerenc (AET), un problema amb enorme incidència en la Comunitat Valenciana.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"639767576","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"fse_ivaj@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/es/joop","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13168,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de la Mancomunitat de la Ribera Baixa","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-baixa/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":5526,"Name":"Casal Jove d'Albalat de la Ribera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-02-25","DateEnd":"2020-12-15","Schedule":"Sessions de 4 hores diàries, de 09:30 a 13:30 hores, de dilluns a divendres.","Requirements":"- Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d’acció educativa o formativa. - Estar desocupat o desocupada. - Comptar amb un nivell de formació màxim de l'ESO. - Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":["#LaRiberaambLaJoventut"],"Goal":" La realització d'accions de motivació i orientació per a jóvens entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Com a programa de segona oportunitat, JOOP acudeix en el seu suport i constituirà, per a ells i elles, una experiència vital de canvi.   ","Project":"Projecte Jove Oportunitat – JOOP és un programa dissenyat i organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). ","Explanation":" L'objectiu és aconseguir que aquests xics i xiques tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà. Però, prèviament, necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal en grups d'entre 8 i 15 participants. El programa també els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, però des d'un enfocament absolutament pràctic: per mitjà de la visita a 20 empreses d'acollida, on els mostraran el treball real a què porta cada titulació de la FP. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961717007Ext:2010","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@mancomunitatrb.es","EmailAlternate":"joventutrb@gmail.com","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13490,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Algemesí","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-dalgemesi/","Icon":"/media/xctfyf03/cartel-joop-2020.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-25","DateEnd":"2020-09-30","Schedule":"Dilluns a Divendres, de 9'30h a 13'30h","Requirements":"Tenir entre 16 i 21 anys,ambos inclosos. Estar inscrit al Programa de Garantía Juvenil.","Tags":["#JOOP","Jove Oportunitat"],"Goal":"Motivar i orientar a joves d'entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Aconseguir que complete una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necesitaran d'una intervenció que treballe la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal.","Project":"Programa Jove Oportunitat - JOOP ","Explanation":"El programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació. Per a aquells joves que no hagueren acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemesi.net","EmailAlternate":"brosell@algemesi.net","Web":null,"Link":"http://espaijove.algemesi.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21962,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) Massanassa","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-massanassa/","Icon":"/media/abrdf4jc/foto-grupo-febrero.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa"],"Centers":[{"Id":21824,"Name":"Espai Jove de Massanassa","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4775,"Name":"Ajuntament de Massanassa","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":4775,"Name":"Ajuntament de Massanassa","Url":null}],"Users":"13","Ages":["18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-02-25","DateEnd":"2020-12-18","Schedule":"De dilluns a divendres de 9 a 13h.","Requirements":"Tenir entre 16 i 21 anys, ambos inclosos, i estar inscrit/a al Programa de Garantía Juvenil.","Tags":["JOOP","Garantia Juvenil"],"Goal":"L'objectiu d'aquest programa és aconseguir que els xics i xiques completen una FP de Grau Mitjà, amb una intervenció que treballe la seua motivació, reforçe la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica que es farà servir és el coaching actitudinal, en grups d'entre 10 i 15 participa","Project":"És una formació d'orientació personal i professional per a aconseguir unprojecte global de vida, usant tècniques de coaching actitudinal, grupal i individual,treballant també les relacions amb el seu entorn (família, parella…). Durant el JOOPes visiten empreses per a veure en la pràctica totes les famílies de la formacióprofessional. A més, es preparen algunes assignatures per a la prova d'accés lliure a la FP deGrau Mitjà o de competències clau per a accedir a Certificats de Professionalitat.Els grups es formen amb 10-15 joves d'entre 16 i 21 anys. Amb ells i elles treballa unaprofessional graduada en pedagogia  amb àmplia experiència en l'àmbit del'adolescència i joventut.","Explanation":"El coaching actitudinal els donarà suport en el seu procés de canvi; és unaexperiència de canvi vital. Dedicant un temps de la seua vida a formar-se, podranentrar en el mercat laboral aspirant a ocupacions de més qualitat i més sosteniblesen el temps. La figura del coach actua com a agent de socialització, que motiva i es preocupadels joves. Estructura: 1) Mòdul de desenvolupament personal.2) Mòdul de desenvolupament social.3) Mòdul d'orientació professional (visites a “empreses d'acolliment”).4) Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la Formació Professional deGrau Mitjà o de la prova de competències clau que dona accés als Certificats deProfessionalitat.En este mòdul entren en escena professors especialistes en les diferentsassignatures, amb atenció a l'alumnat a través d'una plataforma telemàtica.El coach continua sent la presència física permanent a l'aula i guia en l'ús de laplataforma telemàtica, continuant amb la seua labor motivacional i de suport através dels continguts del mòdul.5) Mòdul de convivència: estada en alberg juvenil o centre de vacances (ocieducatiu).6) Mòdul de reentrada acadèmica: reunions quinzenals o mensuals durant elsprimers mesos del curs acadèmic següent al de l'acció JOOP.","Improvements":"- Coneixement dels recursos municipals i millora de la realitat sociocultural de les persones participants. - Millora de la relació entre la Regidoria de joventut i els Centres Educatius. - Millora de la Coordinació tècnica entre àrees municipals (Joventut, Educació, Ocupació, Comerç...etc)","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961250739","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"666031834","Fax":null,"Email":"joventut@massanassa.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://va.massanassa.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13122,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/gmrjwiy1/ilustracionsuperhero-chica-v02.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-29","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"Pels matins","Requirements":"Entrevista i valoració.","Tags":["Jove Oportunitat","JOOP","Quart de Poblet","Informació","Ocupació","Estudis"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Comencem el procés de selecció de joves per a la pròxima edició de JOOP 2020 a Quart de Poblet. El programa Jove Oportunitat (JOOP) dirigit a joves entre 16 i 21 anys que no volen estudiar o són absentistes, i tampoc treballen, és un programa de segona oportunitat, la duració de la qual és de 4 mesos que es desenvoluparà a Quart Jove. En el programa es combinarà el pla personal, així com l’adquisició de competències educatives i laborals, i el coneixement amb visites de la realitat laboral, i les possibilitats del sistema educatiu. Les places són limitades, amb un/a coach que acompanya a les persones joves durant tot el procés. El programa es realitza amb l’IVAJ, i el finançament del Fons Social Europeu. Més informació i inscripció a Quart Jove.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961531459","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@quartdepoblet.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://quartjove.quartdepoblet.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13128,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) El Campello","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-el-campello/","Icon":"/media/o0gnzlk1/joop-xica-el-campello.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6214,"Name":"CIJ de l'Ajuntament del Campello","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"12","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-03","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"Dilluns a divendres de 10 a 14h.","Requirements":"Tenir entre 16 i 21 anys i estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil.","Tags":["#JOOP","Oci Educatiu"],"Goal":"L'objectiu és aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necessitaran d'una intervenció que treballe sobre sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el *coaching actitudinal, en grups d'entre 10 i 15 participants.","Project":"El programa les proporcionará orientación sobre las diferentes familias profesionales de la FP, desde un enfoque práctico, visitando empresas, donde les mostrarán el trabajo real al que lleva cada titulación de la FP y puedan descubrir su vocación. Para aquellos jóvenes que no hubieran terminado la ESO, JOOP les ofrece un módulo de formación académica para preparar la prueba de acceso a la FP de Grado Medio. Las inscripciones a JOOP las realizan los ayuntamientos participantes, que son también quienes aportan las aulas del programa. Asimismo es fundamental la implicación de los centros de educación secundaria del municipio, cuya principal función será derivar hacia el programa a aquellos jóvenes que han pasado por sus aulas y cuyos profesores y orientadores consideran que pueden beneficiarse del JOOP. El programa cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo, que, con la Estrategia Europea 2020, ha fijado como meta la reducción del Abandono Educativo Temprano (AET), un problema con enorme incidencia en la Comunitat Valenciana. http://www.ivaj.gva.es/joop","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965636344","PhoneAlternate":"Whatsapp:639767576","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"sij@elcampello.org","EmailAlternate":"fse_ivaj@gva.es","Web":null,"Link":"https://elcampellojove.es/joop-jove-oportunitat/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13137,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-picassent/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-03","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Sessions de 4 hores diàries, de 9:30 a 13:30h de dilluns a divendres.","Requirements":"- Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d'acció educativa o formativa. - Estar desocupat/a. - Comptar amb un nivell de formació màxim de l'ESO. - Estar inscrit/a al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":[],"Goal":"L'objectiu és aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necessitaran d'una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida.","Project":"Jove Oportunitat (JOOP)","Explanation":"El programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació.      ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961222980","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"cij@picassent.es","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17488,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-aldaia/","Icon":"/media/p23lxwgn/joop.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-03","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Sessions de 4 hores diàries, de 9:30 a 13:30h de dilluns a divendres.","Requirements":"Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d'acció educativa o formativa. - Estar desocupat/a. - Comptar amb un nivell de formació màxim de l'ESO. - Estar inscrit/a al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":["joop","Aldaia","CMS","Centre Matilde Salvador","participació","aprenentatge","formació","treball","estudis","autoestima","IVAJ","segona oportunitat"],"Goal":"L'objectiu és aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necessitaran d'una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida.","Project":"Jove Oportunitat (JOOP)","Explanation":"El programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/centrematildesalvador/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13541,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) Alto Turia (Chelva)","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-alto-turia-chelva/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":13540,"Name":"Casa de la Cultura Chelva","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":21806,"Name":"Mancomunidad del Alto Turia 2","Url":null},{"Id":21809,"Name":"Ayuntamiento de Chelva 2","Url":null}],"Users":"10","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-04","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#JOOP","#altoturia","#arasdelosolmos #benageber #chelva #titaguas #tuejar","#juventudaltoturia","#joopaltoturia"],"Goal":"El objetivo es conseguir que completen una FP de Grado Medio, pero, previamente, van a necesitar de una intervención que trabaje sobre sobre su motivación, refuerce su autoestima y les ayude a construir un proyecto integral de vida. La herramienta pedagógica: el coaching actitudinal, en grupos de entre 10 y 15 participantes.","Project":"El programa les proporcionará orientación sobre las diferentes familias profesionales de la FP, desde un enfoque práctico, visitando empresas, donde les mostrarán el trabajo real al que lleva cada titulación de la FP y puedan descubrir su vocación. Para aquellos jóvenes que no hubieran terminado la ESO, JOOP les ofrece un módulo de formación académica para preparar la prueba de acceso a la FP de Grado Medio.","Explanation":"El programa cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo, que, con la Estrategia Europea 2020, ha fijado como meta la reducción del Abandono Educativo Temprano (AET), un problema con enorme incidencia en la Comunitat Valenciana.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"667049438","PhoneAlternate":"961635221","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@altoturia.es","EmailAlternate":"manco.altoturia@xarxajove.info","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12699,"Name":"Programa Horta Neta","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-horta-neta/","Icon":"/media/nulmcwyd/horta-neta-3.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null},{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null},{"Id":6578,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alaquàs El Passatge","Url":null},{"Id":6594,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benetússer","Url":null},{"Id":6723,"Name":"CIJ de la Mancomunitat Intermunicipal Barrio del Cristo","Url":null},{"Id":3516,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Almussafes","Url":null},{"Id":7689,"Name":"PIJ - Espai Jove de l'Ajuntament de Museros","Url":null},{"Id":6620,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Paiporta","Url":null},{"Id":6731,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sedaví - Casal Jove de Sedaví","Url":null},{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null},{"Id":6740,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Torrent","Url":null},{"Id":6602,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals","Url":null},{"Id":6739,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Silla - Espai Jove Silla","Url":null},{"Id":6587,"Name":"CIJ - Casal Jove d'Albal","Url":null},{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null},{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null},{"Id":6599,"Name":"CIJ - Espai Jove l'Escorxador de l'Ajuntament de Godella","Url":null},{"Id":6596,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Catarroja","Url":null},{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null},{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":10497,"Name":"Joves.net","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10497,"Name":"Joves.net","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-03-07","DateEnd":"2020-06-13","Schedule":"Segons l'activitat","Requirements":"Públic en general, especialment adreçat a jóvens i públic familiar. Per a algunes activitats l'edat recomanada s'indica especificament en la web. Els menors de 18 anys han d'anar acompanyats del tutor/a o d'una persona adulta amb l'autorizació oportuna. En algunes activitats (si s'arriba a un mínim), els menors entre 12 i 18 anys sense acompanyants, podran disposar de personal tècnic d'acompanyament. Consulteu a l'organització.","Tags":["#joves","#joves.net","#HortaNeta","#natura","Medi Ambient","Participació"],"Goal":"Coneixement i sensibilització sobre la protecció d'entorn més pròxim, dirigit a les persones més joves.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.joves.net/hortaneta","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19454,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Ontinyent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-dontinyent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":19310,"Name":"Centre d'Iniciativa Cultural (CIC)","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4364,"Name":"Ajuntament d'Ontinyent","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-09","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 9 a 13 hores","Requirements":"Tenir entre 16 i 21 anys Estar inscrits al Programa de Garantia Juvenil","Tags":["ocupació","participacio","JOOP"],"Goal":"L'objectiu és aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necessitaran d'una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica utilitzada és el coaching actitudinal.","Project":"Finançat per Fons Europeus","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962918200","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"600838350","Fax":null,"Email":"direccion@joveoportunitat.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/joop","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13986,"Name":"Programa Jove Oportunitat de Petrer","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-de-petrer/","Icon":"/media/qrvdez0n/imagen-chica.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13983,"Name":"Regidoria d’Infància i Joventut. Ajuntament de Petrer","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5598,"Name":"Unitat territorial de l'IVAJ. Alacant","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-12","DateEnd":"2020-07-10","Schedule":"Lunes a viernes de 9:00 a 14:00","Requirements":"Jóvenes de 16 a 21 años Inscritos en Programa de Garantía Juvenil","Tags":["#JOOP","Jove Oportunitat","#motivación","#inserciosociolaboral"],"Goal":"Motivar i orientar a joves d'entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis.Aconseguir que complete una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necesitaran d'una intervenció que treballe la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida.L'eina pedagògica: el coaching actitudinal.","Project":"l programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació.Per a aquells joves que no hagueren acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà.Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents:- Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1).- Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2).- Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment).- Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà.- Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966950671","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@petrer.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15120,"Name":"#Jovesdesdecasa Borriana","Url":"http://xarxajove.info/programes/jovesdesdecasa-borriana/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null},{"Id":14963,"Name":"Agrupament Escolta Borriana","Url":null},{"Id":6573,"Name":"Centre Juvenil Salesià Porta Oberta. Borriana","Url":null},{"Id":6896,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Borriana - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-14","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14339,"Name":"Alboraia #esquedaacasa","Url":"http://xarxajove.info/programes/alboraia-esquedaacasa/","Icon":"/media/cwwoxgvg/metraquilato-cij-2019.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-16","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Indefinit","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Fomentar la participarió del joves en les xarxes social amb el hastag #quedatacasa Oferir informació precisa i verdadera del COVID-19","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14379,"Name":"Programació Joventut a casa","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-joventut-a-casa/","Icon":"/media/bl0mbbeq/joventut-a-casa.jpeg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació","M'Importa"],"Centers":[{"Id":14283,"Name":"OFICINA JOVE ONTINYENT","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4364,"Name":"Ajuntament d'Ontinyent","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-16","DateEnd":"2020-04-11","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962918200","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"600838350","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntament-ontinyent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14495,"Name":"Com a casa a cap lloc (Safor)","Url":"http://xarxajove.info/programes/com-a-casa-a-cap-lloc-safor/","Icon":"/media/3ifjwtfw/com-a-casa-a-cap-lloc-dia-0.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"3600","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-16","DateEnd":"2021-04-30","Schedule":"","Requirements":"Cal tenir Xarxes Socials i seguir al Calaix Jove de la Safor","Tags":["#comacasaacaplloc #casajove #joemquedeacasa #joventutsolidaria #calaixjovedelasafor #ensquedemacasa #OciEducatiu #jovesdesdecasa"],"Goal":"Donar alternatives d'oci educatiu al jovent davant la crisi sanitària COVID 19","Project":"Aquest programa forma part del projecte del Calaix Jove de la Safor 2020. El Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, és una Unitat d’Actuació integrada dins el Departament de Joventut de la Mancomunitat. És un instrument d’intercanvi i de cooperació de polítiques integrals de joventut de tota la comarca, per a potenciar el treball conjunt de tots els municipis.","Explanation":"Aquest recurs consisteix en l'elaboració de cartelleria específica amb activitats d'oci educatiu que poden realitzar els i les joves des de les seues cases, per tal de cada dia oferir una proposta d'activitat.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"600513738","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"mancsafor_joventut@gva.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15762,"Name":"Oci Virutal Centro de Juventut Requena","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-virutal-centro-de-juventut-requena/","Icon":"/media/zcnlr4pr/poster_2020-03-16-012128.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":15554,"Name":"Centre Juvenil Requena","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-16","DateEnd":"2020-04-26","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Jovesdesdecasa","Virtual","Oci Educatiu","centrejuvenilrequena","ajuntamentderequena"],"Goal":"El objetivo principal es acompañar a los jóvenes y proporcionales recursos y herramientas que hagan más fácil y entretenida esta situación de confinamiento que estamos viviendo por la crisis sanitaria a causa del COVID-19.","Project":"Ocio virtual Centro de Juventud Requena es un proyecto que se pone en marcha el día 16 de marzo de 2020. A partir de este día, el centro de Juventud se suma a la campaña #yomequedoencasa🏠 siguiendo las indicaciones del Gobierno de España para frenar la crisis sanitaria del COVID-19. La campaña #yomequedoencasa🏠 supone un cambio radical de la metodología de trabajo, pero a pesar de la situación que estamos viviendo, queremos que nuestros/as jóvenes sigan siendo partícipes y colaboradores directos del servicio de Juventud que ofrece el Ayuntamiento de Requena. Por ello y para ello, nace este proyecto. De este modo, las Redes Sociales en el proyecto “Ocio Virtual Centro de Juventud de Requena” serán nuestras grandes aliadas porque a través de las mismas podremos estar lejos pero cerca de nuestra población. Nuestras Redes Sociale son Facebook (@CIJRequena) e Instagram (@requenajoven). En ellas lanzaremos RETOS que se puedan realizar desde casa y, posteriormente, compartirlo cada persona desde su propia red social con el hastag #requenacentrodejuventudencasa. En definitiva, este proyecto significa reinventarse, ya que es una nueva forma de poner en práctica la participación. Además, es un proyecto que nos permite seguir en contacto, unidos/as y acompañados/as, lo cual es muy importante en un momento de confinamiento como el que estamos viviendo debido a la pandemia por el COVID-19. ","Explanation":"Los recursos humanos necesarios para desarrollar el proyecto:  - Técnica de juventud.   Los recursos materiales necesarios para poder realizar el proyecto:  - Dispositivo tecnológico con acceso a internet (Móvil y ordenador) - Cuentas en redes sociales y acceso a la mismas.   ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"667932783","Fax":null,"Email":"juventud@requena.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"Facebook:@CijRequenaInstagram:@requenajoven","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14120,"Name":"ESPAIJOVEACASA.ALGEMESI","Url":"http://xarxajove.info/programes/espaijoveacasaalgemesi/","Icon":"/media/ukcgkfjg/espai-jove-a-casa.png","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-16","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Les 24h","Requirements":"","Tags":["Oci Educatiu","Educació en la Participació"],"Goal":"Realitzar activitats en els mes menuts per a que s'obliden un poc de l'estat d'alarma que estem vivint.","Project":"","Explanation":"Cada día pujarem a les xarxes socials d'Espai Jove Algemesí,una activitart per a realitzar amb els més menuts i podrán etiquetar-la i `pujar-la. També penjarem algunes activitats educatives complementaries.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemesi.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"espaijove.algemesi.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15084,"Name":"Llar Jove 2.0 La Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/llar-jove-20-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/04vogzow/llar-jove-20.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6866,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - Llar Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4526,"Name":"Ajuntament de la Pobla de Vallbona","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-16","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Oci Educatiu","Virtual","Llar Jove Pobla de Vallbona"],"Goal":"","Project":"LLAR JOVE 2.0 A conseqüència de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19, el departament de joventut està compartint a les seues xarxes socials recursos, recomanacions i activitats online per a poder fer des de casa.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15105,"Name":"Visites virtuals 360º","Url":"http://xarxajove.info/programes/visites-virtuals-360/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-16","DateEnd":"2020-04-19","Schedule":"Durant tot el dia es poden fer les visites virtuals","Requirements":"","Tags":["#virtual","#OciEducatiu","#quedatacasa","#360"],"Goal":"Fer visites virtuals per gaudir dels llocs més emblemàtics del territori des de casa 360º, aquestes es publiquen de manera diària des del facebook @TerresdelMaestrat","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15114,"Name":"Programació COVID-19 Alt Maestrat","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-covid-19-alt-maestrat/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":12149,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null},{"Id":4425,"Name":"Ajuntament de Tírig","Url":null},{"Id":4406,"Name":"Ajuntament d'Albocàsser","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-16","DateEnd":"2020-04-19","Schedule":"Es van publicant les activitats a les diferents xarxes socials","Requirements":"","Tags":["Virtual","Oci Educatiu","altmaestrat"],"Goal":"Dinamitzar les persones que a causa de l'estat d'alarma produït pel COVID-19 s'han de quedar a casa","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"622561510","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"elia.calvo@mancomunitataltmaestrat.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13322,"Name":"Curs Introducció a la Llengua de signes 2020. Algemesí","Url":"http://xarxajove.info/programes/curs-introduccio-a-la-llengua-de-signes-2020-algemesi/","Icon":"/media/tzubiqut/introduccio-llengua-signes-algemesi.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-21","DateEnd":"2020-04-04","Schedule":"Horari: Dissabtes de 9.00 a 15.00h i de 16.00 a 20.00h.","Requirements":"Preu: 50 €","Tags":["InformacioJuvenil","#educació en valors","#formacio","Animació"],"Goal":"*Conèixer la lllengua de signes per afavorir la integració de les persones sordes. *Fomentar l'ús de la llenguade signes en diversos contextos educatius. *Fer de la llengua de signes una assignatura instrumental per afavorir la integració del xiquet sord en les activitats educatives de temps lliure.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"962058696","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemesi.net","EmailAlternate":"auca.valencia@auca.es","Web":null,"Link":"http://espaijove.algemesi.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14833,"Name":"EL CASAL JOVE DE CARCAIXENT TAMBÉ AL TEU COSTAT DES DE CASA","Url":"http://xarxajove.info/programes/el-casal-jove-de-carcaixent-tambe-al-teu-costat-des-de-casa/","Icon":"/media/khbdzoqk/plantilla-casal.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7641,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Carcaixent - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":7643,"Name":"Ajuntament de Carcaixent","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":7643,"Name":"Ajuntament de Carcaixent","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-22","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"A qualsevol hora del dia que ens necesiten, durant tot el temps de confinament a casa.  ","Requirements":"","Tags":["#virtual","#casaljove","#cijcarcaixent","#joventut","#carcaixent"],"Goal":"L'objectiu és donar suport a tots aquell joves de la ciutat que ho necesiten durant el confinament a casa.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"696911656","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"689370043","Fax":null,"Email":"cijcarcaixent@gmail.com","EmailAlternate":"cij@carcaixent.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14844,"Name":"programa especial confinament covid-19 Regidoria de joventut Xàbia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-especial-confinament-covid-19-regidoria-de-joventut-xabia/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5611,"Name":"PlayJove Xàbia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"35","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-23","DateEnd":"2020-04-19","Schedule":"Accés a l'Aula d'Estudis Virtuals de 16 a 17,30 h. via xat d'instagram.","Requirements":"","Tags":["#JoveQuedatACasa","oci educatiu virtual"],"Goal":"Donar suport a jóvens d'edats entre els 12 i els 18 anys degut al confinament per la pandèmia del covid-19 mitjançant la utilització d'INSTAGRAM, on donem una sèrie de recursos i activitats per ajudar-los en el confinament a casa. A banda tenim l'Aula d'estudi que mitjançant un xat ajuda a fer els deures escolars.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14390,"Name":"Campanya Acompanyament social Els Ports (COVID-19)","Url":"http://xarxajove.info/programes/campanya-acompanyament-social-els-ports-covid-19/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-23","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual","Oci Educatiu","acompanyament","Igualtat","intervenciósocial"],"Goal":"","Project":"El Serveis Socials d’Atenció Primària Bàsica de la Mancomunitat Comarcal Els Ports segueixen treballant, davant esta situació d’alarma,  per a acompanyar a les persones en situació de vulnerabiltat social. Este acompanyament social està especialment adreçat a: Les persones majors i/o  amb discapacitat (física, psíquica i/o sensorial) que no  tinguen familiars de primer grau que puguen atendre’ls. Famílies amb xiquets i xiquetes en situació de risc.  Famílies amb dificultat econòmica per a cobrir les necessitats bàsiques.  Dones en situació de violència de gènere i aquelles situacions que es deriven de la mateixa.   Amb caràcter peventiu, estem duent a terme  serveis d’assessorament i orientació a les famílies a la fi de fomentar unes relacions familiars saludables davant estos dies de confinament,  i també  aquelles persones  que estiguen soles.  Durant estos dies anirem realitzant diferents campanyes d’acompanyament social a les persones i famílies, que compartirem per les xarxes socials  i els mitjans de comunicació.  ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"964441266","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ssmancelsports@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14893,"Name":"Oci a casa Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-a-casa-picassent/","Icon":"/media/wrqjwvdq/ocicasa-banner.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null},{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-23","DateEnd":"2020-04-12","Schedule":"Les propostes d’Oci a casa es publiquen dos vegades al dia, a les 9:00 h i a les 17:00 h.","Requirements":"Lliure.","Tags":["#espaivirtual"],"Goal":"Fer més entretingut este període de quarentena.","Project":"Programa Oci en família.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.picassent.es/va/ociacasa","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17629,"Name":"Programació Estable \"A CASA\". Centre Matilde Salvador Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-estable-a-casa-centre-matilde-salvador-aldaia/","Icon":"/media/t2kjnc1w/prog-esta.png","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-03-23","DateEnd":"2020-05-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["a casa","quedat a casa","programació estable","CMS","joventut","Aldaia","gent jove","playing english","anglès","guitarra","ioga","escriptura creativa","Dansa Oriental","Valencià"],"Goal":"Oferir a la gent jove d'Aldaia i als nostres usuaris / es de l'CC Matilde Salvador contingut gratuït i de fàcil accés que els entretingui des casa. Acompanyar les persones que vénen al centre Matilde Salvador durant el període de confinamient. Contribuir al fet que la gent d'Aldaia es quedi a casa oferint contingut variat.","Project":"Cada setmana noves clases del nostres profesors. Sabem que et farà il·lusió veure als profes i practicar amb ells i elles idiomes, moviment, manualitats i seguir les seues recomanacions. I si eres eres nou o nova i no conèixes els tallers del Matilde, et donem la benvinguda i esperem que t'agrade el nostre contingut. Amb aquestos vídeos coneixeràs als profes i sabràs com són les classes.","Explanation":"Es publiquen 3 vídeos diaris en les nostres xarxes socials: Youtube, Facebook i Instagram. Yoga, dansen oriental, anglès en diferents nivells (playing, 6-12 i adults), francès, valencià, escriptura creativa i Guitarra.","Improvements":"Edats a les que va dirigida la proposta: A partir de 6 i sense edat màxima. Activitats indicades per fer amb públic infantil: Playing english Actividades pensades per a persones més grans: anglès adults, valencià, francès, escriptura creativa Continguts per a tots els públics: ioga o dansa oriental.","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"gentjove@ajuntamentaldaia.org","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/centrematildesalvador/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12979,"Name":"OCI EDUCATIU BÉTERA","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-educatiu-betera/","Icon":"/media/svynnomm/joventut-big.png","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7992,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Bétera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4502,"Name":"Ajuntament de Bétera","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4502,"Name":"Ajuntament de Bétera","Url":null}],"Users":"20","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-24","DateEnd":"2020-05-19","Schedule":"DIMARTS 17:30- 18:30","Requirements":"TINDRE ENTRE 14 i 29 ANYS GRATUIT","Tags":["JOVENTUTDEBETERA,DEFENSAPERSONAL,JOM'ESTIME"],"Goal":"Donar ferramentes per a saber detectar el bulliyng i les agresions sexuals tant a dones com a homes i donar tècnica d'autodefensa. Saber utilitzar el nostre cos de manera coherent i amb respecte.","Project":"OCI EDUCATIU CAP A LA IGUALDAT DE GÈNERTE I EL RESPECTE ENTRE DONES I HOMENS","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15182,"Name":"Jo em quede a casa (#serradengalceran)","Url":"http://xarxajove.info/programes/jo-em-quede-a-casa-serradengalceran/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":15179,"Name":"Ajuntament de la Serra d'en Galceran","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-03-25","DateEnd":"2020-04-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Oci Educatiu","Virtual","#joemquedeacasa","serradengalceran"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/Ajuntament-de-la-Serra-den-Galceran-111899602249637/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14434,"Name":"Recull de recursos #queda'tacasa","Url":"http://xarxajove.info/programes/recull-de-recursos-quedatacasa/","Icon":"/media/cxah4zg4/1.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14429,"Name":"Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-27","DateEnd":"2020-04-27","Schedule":"Recurs online obert 24h","Requirements":"","Tags":["#Mancomunitatdel'AlcoiaielComtat","#joventut","#queda'tacasa","#Virtual","#OciEducatiu"],"Goal":"L'objectiu és tractar d'oferir als joves propostes formatives, d'esport, culturals, esportives i laborals durant la crisi del COVID-19. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@lamancomunitat.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14506,"Name":"#jovesruralsacasa","Url":"http://xarxajove.info/programes/jovesruralsacasa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":5029,"Name":"Espai Jove de Vilafranca","Url":null},{"Id":3334,"Name":"Casal Jove de Forcall","Url":null},{"Id":7748,"Name":"Casal Jove Morella","Url":null},{"Id":14507,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":12149,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-27","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual","#educacioenparticipacio","espaijovevilafranca","casaljoveforcall","casaljovemorella","joventutaltmaestrat","joventutelsports","OciEducatiu"],"Goal":"","Project":"#Jovesruralsacasa és un projecte que tracta d'oferir un espai de promoció i participació juvenil virtual on, de forma coordinada amb diferents professionals, s'organitzarà una programació setmanal d'activitats d'oci educatiu en casa.  ","Explanation":"Al final de la setmana es recolliran totes les propostes que la joventut trasllada per les xarxes socials per tal de donar forma a la programació. Tenint en compte la implicació en la realització de les accions i d'acord amb les necessitats plantejades, establiran un calendari amb les propostes.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"622561510","Fax":null,"Email":"elsports@xarxajove.info","EmailAlternate":"elia.calvo@mancomunitataltmaestrat.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11589,"Name":"La senda del poeta","Url":"http://xarxajove.info/programes/la-senda-del-poeta/","Icon":"","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-03-27","DateEnd":"2020-03-29","Schedule":"","Requirements":"Qui poden inscriure's? Tots aquells amants de les activitats a l'aire lliure, de la naturalesa, del senderisme i sobretot de la poesia. Els menors d'edat hauràn d'anar acompanyats d'una persona responsable.","Tags":["#Poesia","#Miguel","#MiguelHernandez","#convivència","#senderisme","#Orihuela","#IVAJ","#DiputacioAlacant"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966478103","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"sendadelpoeta_ivaj@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/la-senda-del-poeta","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14740,"Name":"Oci Educatiu des de casa","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-educatiu-des-de-casa/","Icon":"/media/3vamfqrp/ocieducatiu-virtual.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"150","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-30","DateEnd":"2020-04-12","Schedule":"Per les vesprades fonamentalment","Requirements":"","Tags":["Virtual","OciEducatiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15089,"Name":"Recursos en quarentena","Url":"http://xarxajove.info/programes/recursos-en-quarentena/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null},{"Id":7723,"Name":"Centre Cultural poeta César Simón - PIJ. Villar del Arzobispo","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":6920,"Name":"Mancomunitat La Serranía","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-30","DateEnd":"2020-04-14","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Oci Educatiu","Quarentena","Virtual","Recursos"],"Goal":"1. Oferir alternatives d'oci online en època de quarantena2. Incentivar la cerca d'informació veraç3. Oferir recursos de treball a casa gratuïts per a joves","Project":"Durant el període de quarantena, cada dia es pujaran a les xarxes de la mancomunitat La serranía i a l'apartat de la seua web \"Notícies joventut\" enllaços a recursos i notícies d'interés sobre: - oci virtual -Material gratuït de reforç educatiu a casa - Com evitar i distingir les fake news","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"671099381","Fax":null,"Email":"manco.laserrania@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.laserrania.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17668,"Name":"Aldaia en Moviment - Ajuntament d'Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/aldaia-en-moviment-ajuntament-daldaia/","Icon":"/media/4nfkvs3i/s.png","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":16425,"Name":"Poliesportiu Municipal Jaume Ortí Aldaia","Url":null},{"Id":8711,"Name":"Biblioteca municipal d'Aldaia","Url":null},{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-30","DateEnd":"2020-06-05","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["esport","Activitats esportives","instagram","aldaia","joventut aldaia en casa","esports en casa","cultura","Oci alternatiu","música","idiomes","participació","youtube","Desdecasa","creativitat"],"Goal":"","Project":" ACTIVITATS CULTURALS I D'OCI OFERTES PER L'AJUNTAMENT D'ALDAIA ","Explanation":"Esports a casa: Classes en directe.A partir del 14 d'Abril pots disfrutar en directe a través d'Instagram de classes de diferents disciplines esportives en directe. Pilates; Latin dance; Total trainning; Aerogap; Ioga... Les classes es podran veure en l'instagram de cada monitor o monitora de dilluns a divendres. Els caps de setmana, les classes estaran en el canal YOUTUBE Ajuntament d'Aldaia. La duració de la classe variarà en funció de la gent espectadora i de l'entrenament d'eixe dia (30/40 min).https://www.youtube.com/channel/UC3K3hTc7Y9V6SlH5id6LYbw   Programació estable a casa:Cada setmana noves clases dels profesors del centre Matilde Salvador.Es publiquen 3 vídeos diaris en les nostres xarxes socials: Youtube, Facebook i Instagram. Yoga, dansen oriental, anglès en diferents nivells (playing, 6-12 i adults), francès, valencià, escriptura creativa i Guitarra.https://www.facebook.com/centrematildesalvador/   Regidoria d'educació: Propostes educatives per a joves i menuts durant la quarantena.Visita els vídeos al canal de #Youtube de l'Ajuntamenthttps://www.youtube.com/channel/UC3K3hTc7Y9V6SlH5id6LYbw ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14414,"Name":"Programació especial COVID-19 Casal Jove de Vinaròs.","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-especial-covid-19-casal-jove-de-vinaros/","Icon":"/media/q5favtkn/whatsapp-image-2020-03-26-at-133750.jpeg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":6943,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Vinaròs - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"2020-03-31","DateEnd":"2020-05-16","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Vinaròs","Ajuntament de Vinaròs","Casal Jove","Programació Juvenil","Oci Educatiu","2n trimestre","Virtual","Educació en valors","M'importa"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14782,"Name":"Jo em quede a casa","Url":"http://xarxajove.info/programes/jo-em-quede-a-casa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4360,"Name":"Ajuntament de Borriana","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-31","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15539,"Name":"Dibuixe el que veig des de la meua finestra","Url":"http://xarxajove.info/programes/dibuixe-el-que-veig-des-de-la-meua-finestra/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":8873,"Name":"Casa de la Cultura d'Alcàntera de Xúquer","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-04-01","DateEnd":"2020-04-29","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15831,"Name":"Programa activitats virtuals Muro d'Alcoi","Url":"http://xarxajove.info/programes/httpses-esfacebookcomcentrejovemuro/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6455,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Muro de Alcoy. Centre per a joves","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-04-01","DateEnd":"2020-04-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual","Oci Educatiu","Jovesdesdecasa","Xarxa Jove","Muro d'Alcoi","Muro de Alcoy","Ajuntament de Muro de Alcoy","#CentreJovedeMuro","#ociMuro"],"Goal":"Des del Centre Jove hem estat pensant en com fer que aquesta quarantena siga una mica més fàcil de portar. Què us sembla si cada setmana omplim una miqueta la pàgina del centre amb els vostres vídeos? De segur que seran xulíssims i així passem una estona de diversió amb els nostres. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965530171","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centre_jove@vilademuro.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://es-es.facebook.com/centrejovemuro","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16005,"Name":"Sant Vicent del Raspeig Virtual","Url":"http://xarxajove.info/programes/sant-vicent-del-raspeig-virtual/","Icon":"/media/pyzhai5w/agenda-san-vicente.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":10750,"Name":"CIJ - Centre Juvenil Isajove. Sant Vicent del Raspeig","Url":null},{"Id":3230,"Name":"CRJ Los Molinos. Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":null,"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Diari","Date":"2020-04-01","DateEnd":"2020-04-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual","Oci Educatiu","Jovesdesdecasa","Xarxa Jove","Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig","Sant Vicent del Raspeig"],"Goal":"","Project":"Agenda diària per als dies de confinament","Explanation":"T'oferim cada dia una agenda variada d'activitats per a realitzar durant el confinament.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965670325","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@gmail.comciaj@raspeig.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://instagram.com/juventudraspeig?igshid=1b8z1tkinqkvchttps://es-es.facebook.com/pg/juventudraspeig/about/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16212,"Name":"#jo em quede a casa Banyeres de Mariola","Url":"http://xarxajove.info/programes/jo-em-quede-a-casa-banyeres-de-mariola/","Icon":"/media/texpffgq/baneres-virtual.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":6394,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Setmanal","Date":"2020-04-01","DateEnd":"2020-04-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual","Oci Educatiu","Jovesdesdecasa","XarxaJove","Ajuntament de Banyeres de Mariola","Banyeres de Mariola"],"Goal":"","Project":"Com tots sabem, estem vivint una època de canvis a tot el món. A poc a poc ens hem hagut d'anar adaptant a aquesta nova situació per a traure-li el màxim partit. Com no podia ser d'una altramanera, desde la Regidoria de joventut i esport del'Ajuntament de Banyeres de Mariola volem seguir en contacte amb els nostres joves i la resta de la població. Per això, hem programat una sèrie d'activitats que, desde casa, podem anar fent per a ocupar el temps d'oci de manera divertida i amena, al mateix temps que aprenem junts/es. La nostra proposta són vàries activitats que podràs fer al llarg de tota la setmana fins al diumenge. Podràs optar als premis de totes les activitats cumplimentant el full d'inscripció i enviart-lo a: joventut@portademariola.com","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966568383","PhoneAlternate":"685400822","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@portademariola.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.youtube.com/channel/UC62L7-xXTr9jRwDCcQw6lmAhttps://ca-es.facebook.com/JoventutBanyereshttps://twitter.com/CasalBanyeres?s=08https://instagram.com/casaldelajoventut?igshid=196kjlcx09elo","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16237,"Name":"Alacant Virtual","Url":"http://xarxajove.info/programes/alacant-virtual/","Icon":"/media/amkf101j/centro-14.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":6245,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alacant - Centre 14","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-04-01","DateEnd":"2020-04-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual","#ocio educatiu","Jovesdesdecasa","XarxaJove","Centro 14","Alacant","OciEducatiu"],"Goal":"","Project":"Encara que els nostres centres estiguen tancats seguim per correu electrònic i les xarxes socials. Pots contactar amb les nostres assessories si necessites alguna cosa (assessoria laboral, hàbits saludables, infosex, informació, garantia juvenil, cursos on-line, proposta d'activitats i reptes, butlletí \"la nevera\",...) Els cursos, tallers i altres activitats de la Concejalia de Joventut/Centre 14 han sigut suspeses. Es reprendran quan siga possible.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centro14@alicante.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://ca-es.facebook.com/centro14/https://twitter.com/centro14?lang=cahttps://www.instagram.com/centro14/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16251,"Name":"#Cocentainarepte","Url":"http://xarxajove.info/programes/cocentainarepte/","Icon":"/media/qjkb1nlg/cocentaina.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":6457,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Cocentaina","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-04-01","DateEnd":"2020-04-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual","Oci Educatiu","Jovesdesdecasa","XarxaJove","Cocentaina"],"Goal":"","Project":"Des de la Casa de la Joventut volem posar el nostre \"granet d'arena\" perquè aquests dies ens passen un poc millor i volem fer-te una proposta: anirem llançant xicotets reptes per a fer en casa amb els teus i que després pugues compartir a les xarxes socials. Hem pensat que el hashtag o etiqueta a l'hora de publicar siga #cocentainarepte i així serà molt més fàcil que tots i totes puguem trobar el que anem publicant. I recorda que també pots mencionar-nos a les publicacions com a @cocentainajove Per a cada xarxa social (Facebook, Twitter i Instagram) sortejarem un suport de bambú per a mòbils entre tots els que participen fins el diumenge a la nit. T'apanya? Doncs comencem!","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965592795","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"casajoventut@cocentaina.org","EmailAlternate":"cocentainajove@cocentaina.org","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/cocentainajove/https://twitter.com/cocentainajove?lang=cahttps://www.instagram.com/cocentainajove/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15223,"Name":"L'espectacle ha de continuar","Url":"http://xarxajove.info/programes/lespectacle-ha-de-continuar/","Icon":"/media/4nilzz01/whatsapp-image-2020-04-03-at-092531.jpeg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4374,"Name":"Ajuntament de la Vall d'Uixó","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-04-01","DateEnd":"2020-04-30","Schedule":"Segons l'activitat.","Requirements":"A través del enllaç de les diverses activitats.","Tags":[],"Goal":"Proporcionar oci cultural","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17678,"Name":"Departament de Joventut de Castelló de Rugat","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-de-castello-de-rugat/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6421,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Castelló de Rugat","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4605,"Name":"Ajuntament de Castelló de Rugat","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4605,"Name":"Ajuntament de Castelló de Rugat","Url":null}],"Users":"2","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"1000","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-04-03","DateEnd":"2021-03-05","Schedule":"de dilluns a divendres de 9h a 14h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"propiciar a la joventut de castelló de Rugat informació de qualitat i alternatives d'oci i temps lliure","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962883010","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura@castelloderugat.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12593,"Name":"IV Mostra Prehistòrica. Tírig","Url":"http://xarxajove.info/programes/iv-mostra-prehistorica-tirig/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":12590,"Name":"Plaça del Mercat. Tírig","Url":null},{"Id":12592,"Name":"Plaça de la Generalitat. Tírig","Url":null},{"Id":12503,"Name":"Museu de la Valltorta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4425,"Name":"Ajuntament de Tírig","Url":null},{"Id":12601,"Name":"Diputació Provincial de Castelló","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-04-04","DateEnd":"2020-04-05","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#Tírig","#valltorta","#mostra","#OciEducatiu","#cultura"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Conferències, escenificacions, artesania, tallers, visites guiades, música i molt més!","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964418612","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@tirig.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.tirig.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13800,"Name":"Teatre en valors sobre lo femení: YoNosotrasEllas","Url":"http://xarxajove.info/programes/teatre-en-valors-sobre-lo-femeni-yonosotrasellas/","Icon":"/media/xnnbtpny/yonostrasellas.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":7289,"Name":"Grup Scout Edelweiss X-213. València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"400","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"397","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-04-04","DateEnd":"2020-04-04","Schedule":"18'30 a 21'00","Requirements":"8€ por asistente","Tags":["#teatre","#educació en valors","#scouts","#edelweiss"],"Goal":"Educar en valores.","Project":"Programa anual dela Ronda Solar. Objetivo metodológico de ASDE.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"636163749","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"gsedelweiss@scoutsvalencians.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.gruposcoutedelweiss.com","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17331,"Name":"Programa d´Oci Educatiu. Regidoria d´Infància i Joventut de Petrer","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-d-oci-educatiu-regidoria-d-infancia-i-joventut-de-petrer/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":13983,"Name":"Regidoria d’Infància i Joventut. Ajuntament de Petrer","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-04-06","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["ocioeducatiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966950671","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"687224881","Fax":null,"Email":"juventud@petrer.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://petrer.es/concejalia-de-infancia-y-juventud-Facebook:InfanciayjuventudPetrer-Instagram:@petrerjoven","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15699,"Name":"5 dies, 5 enigmes","Url":"http://xarxajove.info/programes/5-dies-5-enigmes/","Icon":"/media/bxbbtakc/5-enigmes-en-5-dies-portada.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14429,"Name":"Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","24-29","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-04-06","DateEnd":"2020-04-10","Schedule":"Com que és una activitat durant el període de confinament pel COVID-19, els participants poden accedir per xarxes socials (Facebook i Instagram)","Requirements":"Cal accedir als canals oficials de Xarxes Socials de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat.","Tags":["#xarxajove","#Mancomunitatdel'AlcoiàielComtat","#Virtual","#OciEducatiu","#Jovesdesdecasa","#IVAJdesdecasa","#desdecasa","#enigmes"],"Goal":"Els objectius d'aquests enigmes són: Oferir una alternativa d'oci en temps de confinament.  Aportar contingut educatiu de qualitat en col·laboració amb entitats educatives. Fomentar la capacitat d'esforç. Optimitzar les aptituds cognitives i de raonament. Anàlisi objectiu de les dades i la informació per resoldre els enigmes ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965549354","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@lamancomunitat.org","EmailAlternate":"info@lamancomunitat.org","Web":null,"Link":"https://lamancomunitat.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15711,"Name":"Programa Activitats Virtuals \"TERRA DEL VI\". MITV","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-activitats-virtuals-terra-del-vi-mitv/","Icon":"/media/qfpm5apn/nuevo-instagram.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":15615,"Name":"Espais de la Mancomunitat de l´nterior \"Terra del Vi\"","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-04-06","DateEnd":"2020-04-26","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Jovesdesdecasa","Virtual","Oci Educatiu","mancomunidaddelinetriortierradelvino"],"Goal":"El objetivo principal del programa será el de compartir con los jóvenes de la comarca un tiempo de ocio saludable a través de las plataformas digitales y redes sociales, mientras dure el estado de alarma declarado por el Gobierno de España.  La técnica de juventud irá publicando en el Instagram de Mancomunidad actividades/ retos dentro del programa de ocio virtual, además de hacer visible y compartir toda la información de otros municipios y organismos oficiales.","Project":"Este programa surge de la necesidad de seguir la comunicación con los jóvenes de la comarca, después de la declaración del Estado de Alarma. De hecho, el lanzamiento del Instagram de Mancomunidad, también se ha adelantado por este motivo. Estaba en marcha el concurso de \"Logo joven\", para encontrar una imagen que identificara a los jóvenes de la comarca, que fue aplazado, y será retomado en las mismas condiciones cuando vuelva todo a la normalidad.","Explanation":"- Recursos personales: Técnica de Juventud de la Mancomunidad - Recursos materiales: soportes informáticos, redes sociales, internet","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"juventud@tierradelvino.es","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16041,"Name":"Oci Virtual 3.0 Llíria","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-virtual-30-lliria/","Icon":"/media/55ddeovf/cartel-ocio-virtual-30-vertical.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":11073,"Name":"Espai Jove Llíria - CIJ","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":11128,"Name":"Ajuntament de Llíria","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":11128,"Name":"Ajuntament de Llíria","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-04-06","DateEnd":"2020-04-30","Schedule":"Els horaris es publicaran setmanalment a l'Instagram @lliriajove","Requirements":"Accés gratuit","Tags":["Oci Educatiu","Jovesdesdecasa","Virtual","Espai Jove Llíria","Joventut Llíria","Ajuntament de Llíria"],"Goal":" A l'abril gaudeix del millor oci virtual per a joves en @lliriajove.⁣ L'Ajuntament promou a través de les xarxes socials una programació per a continuar disfrutant des de casa. Llíria Jove ha organitzat una programació d'activitats juvenils perquè els més joves del municipi puguen continuar disfrutant de la seua oferta d'oci des de casa. ","Project":"Programa Oci Educatiu des de casa.","Explanation":" El programa d'oci educatiu passa a una nova versió 3.0. A través del compte d'Instagram @lliriajove s'oferiran estes activitats de manera online. Reptes, tallers, trivial, o videoclips són algunes de les alternatives que s'estan preparant perquè ningú s'avorrisca a Llíria.  Igualment, durant els pròxims dies es podrà jugar al parxís, l'Uno, la brisca, el dominó i molts més jocs perquè tots i totes puguen passar unes hores divertides, unes activitats que comptaran a més amb la dinamització d'un animador esportiu. Estigues atent a les publicacions dels nostres tallers de creació artística  i campionats online .⁣ Des de @lliriajove t'oferim alternatives d'oci educatiu per a aquests dies de confinament. Aprofita-les!! Tot des de casa! #joemquedeacasa⁣ ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"672017145","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"lliriajove@lliria.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com/p/B-ojYZMldgC/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16692,"Name":"ACTIVITATS privades cedides per a difusió","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-privades-cedides-per-a-difusio/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":15615,"Name":"Espais de la Mancomunitat de l´nterior \"Terra del Vi\"","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null}],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-04-08","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Mancomunidadelinteriortierradelvino","camporrobles","caudetedelasfuentes","fuenterrobles","requena","sinarcas","utiel","ventadelmoro","villargordodelcabriel"],"Goal":"Difundir y dar visibilidad entre las personas jóvenes, las actividades llevadas a cabo por personas privadas o no asociadas en nuestra comarca.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.tierradelvino.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15978,"Name":"Programa de Joventut Mancomunitat Alto Palancia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-joventut-mancomunitat-alto-palancia/","Icon":"/media/qoin434j/logoaltopalancia.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":8242,"Name":"PIJ de la Mancomunitat Alto Palancia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":6525,"Name":"Mancomunitat Alto Palancia","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":6525,"Name":"Mancomunitat Alto Palancia","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-04-09","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#territoriojoven"],"Goal":" Creación del Plan de Juventud de la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia. Difusión de las actividades Virtuales en la Comarca del Alto Palancia para la población joven ","Project":" Fem Cormarca Jove. Actividades Virtuales en la Comarca del Alto Palancia ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"608776977","PhoneAlternate":"964132740","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.altopalancia@xarxajove.info","EmailAlternate":"info@altopalancia.es","Web":null,"Link":"https://mancomunidadaltopalancia.es/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16066,"Name":"Moncofa Fest","Url":"http://xarxajove.info/programes/moncofa-fest/","Icon":"/media/5gkdruyw/whatsapp-image-2020-04-08-at-183207.jpeg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null},{"Id":6902,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Moncofa - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4365,"Name":"Ajuntament de Moncofa","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4365,"Name":"Ajuntament de Moncofa","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Quinzenal","Date":"2020-04-11","DateEnd":"2020-04-19","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#Festival #MoncofaFest"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18253,"Name":"Esports a casa - Ajuntament d'Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/esports-a-casa-ajuntament-daldaia/","Icon":"/media/f14pswmp/sin-titulo.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":16425,"Name":"Poliesportiu Municipal Jaume Ortí Aldaia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-04-14","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["classes en directe","Aldaia","esports","pilates","total trainning","aerogap","latin dance","joventut","oci educatiu des de casa","Ajuntament Aldaia"],"Goal":"","Project":"Esports a casa: Classes en directe.A partir del 14 d'Abril pots disfrutar en directe a través d'Instagram de classes de diferents disciplines esportives en directe. Pilates; Latin dance; Total trainning; Aerogap; Ioga... Les classes es podran veure en l'instagram de cada monitor o monitora de dilluns a divendres. Els caps de setmana, les classes estaran en el canal YOUTUBE Ajuntament d'Aldaia. La duració de la classe variarà en funció de la gent espectadora i de l'entrenament d'eixe dia (30/40 min). https://www.youtube.com/channel/UC3K3hTc7Y9V6SlH5id6LYbw  ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/ajuntamentaldaia/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16571,"Name":"Què coneixes del teu territori?","Url":"http://xarxajove.info/programes/que-coneixes-del-teu-territori/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":12149,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null},{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":12149,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null},{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-04-16","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Mitjançant les xarxes socials de les entitats Mancomunitat Alt Maestrat i Mancomunitat Comarcal Els Ports.","Tags":["Virtual","Informació Juvenil","Recursos","Espais","Projectes"],"Goal":"Punt d'informació juvenil virtual on cada dijous s'informarà sobre recursos, espais, projectes i ferramentes específiques de joventut.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"622561510","Fax":null,"Email":"elia.calvo@mancomunitataltmaestrat.es","EmailAlternate":"elsports@xarxajove.info","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17422,"Name":"#joemquedeacasamancocarraixet","Url":"http://xarxajove.info/programes/joemquedeacasamancocarraixet/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Voluntariat","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":17417,"Name":"Seu Mancomunitat del Carraixet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","Menys de 12","12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-04-17","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"Realitzar activitats a casa durant la quarantena","Project":"Proyecte a casa","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"618017116","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@mancocarraixet.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17143,"Name":"#YOMEQUEDOENCASA","Url":"http://xarxajove.info/programes/yomequedoencasa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":17141,"Name":"Ajuntament d'Alcalà de Xivert","Url":null},{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4253,"Name":"Ajuntament d'Alcalà de Xivert","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4253,"Name":"Ajuntament d'Alcalà de Xivert","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-04-21","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#yomequedoencasa","Ajuntament d'Alcalà de Xivert","Alcossebre","Virtual","ocioeducatiu"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Las Concejalías de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre siguen creando actividades que contribuyan a entretener y aportar alternativas de ocio. Por ello, lanza tres concursos destinados a jóvenes entre 12 y 18 años, con tres categorías: cocina, video y microrrelatos. En los tres casos, se otorgarán tres premios a los tres mejores trabajos presentados: un tercer premio valorado en 15 euros, un segundo premio de 25 euros y un primer premio de 40 euros, en lotes de productos del comercio local. El plazo de presentación de los trabajos se extenderá hasta diez días después de darse por finalizado el estado de alarma y los trabajos deberán presentarse en el Registro del Ayuntamiento. Un jurado formado por técnicos del Ayuntamiento será el encargado de dictaminar sobre las obras ganadoras.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17446,"Name":"Des del sofà - I Cicle online TAMA - Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/des-del-sofa-i-cicle-online-tama-aldaia/","Icon":"/media/wddfhkrg/94285702_3493750513973573_4142875627805999104_n.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6846,"Name":"TAMA - Teatre Auditori Municipal d'Aldaia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-04-22","DateEnd":"2020-05-17","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["teatre","dansa","espectacle","circ","cicle online","música"],"Goal":"Després de més de 30 dies de confi nament i d’esforç per eixir de la situació que estem vivint provocadapel Covid-19 i la necessitat de decretar l’estat d’alarma, hem pensat en oferir-vos el I cicle online “Des delsofà”. Esperem que gaudiu i que, si heu tingut l’oportunitat de viure en directe estos espectacles al TAMA,ho recordeu amb sentiment i estima.   ","Project":"Dimecres 22 d'abril a les 18.00 am a 22.00 pm. Teatre per a xiquets i xiquetes. \"Anna i la máquina del tem\" de Dacsa Produccions i Centre de Producció de Teatre Escalante:https://vimeo.com/321261358@dacsaproduccions Diumenge 26 d'abril a les 19.00 am a 23.00 pm. Ball per a tots els públics. \"Cuerpo un cuerpo\" de hilo de arena:https://vimeo.com/269901481Dimecres 29 d'abril les 18.00 am a 22.00 pm. Circ per a tots els públics. \"Oníricus\" de La troupe Malabó:https://www.youtube.com/watch?v=xhhuc_QmtqEDiumenge 3 de Maig a les 19.00 am a 23.00 pm. Teatre i hip-hop per a públic jove adult. \"Lázaro\" de Leamok:https://youtu.be/38mUeW7UEIkDimecres 6 de maig a les 18.00 am a 22.00 pm. Teatre musical per a xiquets i xiquetes. “Descubriendo la isla del tesoro” de JM Gestion Teatral:https://www.youtube.com/watch?v=RI2UJIPAFNcDiumenge 10 de maig, a les 19.00 am a 23.00 pm. Teatre-denúncia per a públic jove i adult. \"La vaca que ríe\" de Patricia Pardo:https://www.youtube.com/watch?v=fbT9aH4BuEc&feature=youtu.beDimecres 13 de maig, a les 19.00 am a 23.00 pm. Música per a tots els públics. Jose M Santandreu, clarinetista, https://www.youtube.com/watch?v=VpecvIFC6yshttps://www.youtube.com/playlist?list=PL8jBepoUtDmbUrKsRV4d0EruIPrkDDShsDiumenge 17 a les 19.00 am a 23.00 pm. Teatre-improvisació per a tots els públics. \"Partido de improvisación\", IMENOUGH con la col. Colaboración EMTA:https://youtu.be/bH_4sCKYvNk Gracias a tots aquests cies i formacions que han donat l'autorització per reproduir les seves produccions.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18473,"Name":"Joves desde casa. Utiel","Url":"http://xarxajove.info/programes/joves-desde-casa-utiel/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":18472,"Name":"Espai Virtual Utiel","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-05-06","DateEnd":"2024-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13696,"Name":"Premis Maestrat Viu","Url":"http://xarxajove.info/programes/premis-maestrat-viu/","Icon":"/media/zlnnb541/86969819_2601456816630205_895437790009884672_n.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":8999,"Name":"IES Pere Enric Barreda i Edo. Benassal","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":12151,"Name":"Maestrat Viu","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":12151,"Name":"Maestrat Viu","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-05-16","DateEnd":"2020-05-16","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#MaestratViu","#Premis"],"Goal":"Destacar l'esforç de persones i entitats que han treballat per divulgar o promocionar la cultura en valencià i la llengua catalana en àmbits propis de la comarca del Maestrat.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"maestratviu@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.maestratviu.org/2020/02/16/bases-premis-mv-2020/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19032,"Name":"Concurs IES Ifach","Url":"http://xarxajove.info/programes/concurs-ies-ifach/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":18792,"Name":"Espai virtual Calp","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":8229,"Name":"AMPA de l'IES Ifach. Calp","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-05-18","DateEnd":"2020-06-12","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":16640,"Name":"DEPARTAMENT DE JOVENTUT BOCAIRENT","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-bocairent/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6423,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Bocairent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4417,"Name":"Ajuntament de Bocairent","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4417,"Name":"Ajuntament de Bocairent","Url":null}],"Users":"3","Ages":["24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"9000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-05-24","DateEnd":"2023-05-25","Schedule":"cridar per telefon per agafar cita","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962350014","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19356,"Name":"Professionals Joventut Alacant","Url":"http://xarxajove.info/programes/professionals-joventut-alacant/","Icon":"/media/2juhoomx/ivaj.jpg","Program":["M'Importa","Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"2020-05-28","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["ProfessionalsJoventut","Virtual","GVA IVAJ","IVAJAlacant"],"Goal":"Realitzar encontres de professionals de la joventut d'Alacant.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20416,"Name":"Oci educatiu Manco carraixet Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-educatiu-manco-carraixet-jove/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":17417,"Name":"Seu Mancomunitat del Carraixet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-06-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19878,"Name":"Formación Profesional IES Alto Palancia. Segorbe","Url":"http://xarxajove.info/programes/formacion-profesional-ies-alto-palancia-segorbe/","Icon":"/media/mf0nrfmm/23380401_145055532888433_7485925449700194036_n.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":6062,"Name":"IES Alto Palancia. Segorbe","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":10045,"Name":"AMPA de l'IES Alto Palancia. Segorbe","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-06-01","DateEnd":"2021-07-01","Schedule":"Mañana y tarde","Requirements":"","Tags":["#altopalancia #formacion profesional"],"Goal":"Oferta Formativa","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964336390","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"http://www.iesaltopalancia.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19884,"Name":"Formación Profesional.IES Jérica-Viver","Url":"http://xarxajove.info/programes/formacion-profesionalies-jerica-viver/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":3596,"Name":"IES Jérica-Viver. Viver","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-06-01","DateEnd":"2021-07-01","Schedule":"Mañana y Tarde","Requirements":"","Tags":["#altopalancia #formacion profesional"],"Goal":"Oferta Formativa","Project":"CFGS .Técnico Superior en Coordinación de emergencias y Protección civil","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964339365","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"sesjericaviver@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.iesjericaviver.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20287,"Name":"Exposicions Manco Carraixet Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/exposicions-manco-carraixet-jove/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":17417,"Name":"Seu Mancomunitat del Carraixet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"2020-06-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"Projecte de exposicions itinerats artístiques pels diferents municipis que conformen la Mancomunitat del Carraixet.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"618017116","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@mancocarraixet.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19866,"Name":"Plural+","Url":"http://xarxajove.info/programes/pluralplus/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null}],"Scope":"Altres","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","Menys de 12","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"2020-06-09","DateEnd":"2020-06-19","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Concurs","cinema","video"],"Goal":"Cada any Plural+ convida a les persones joves de tot el món a mostrar la seua visió sobre assumptes com la migració, la diversitat, la inclusió social o la xenofòbia d'una forma creativa.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20693,"Name":"Programa Connectant - Joves Dolores","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-connectant-joves-dolores/","Icon":"/media/2zibqk5l/programa-conectando.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":20211,"Name":"Ajuntament de Dolores","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":20163,"Name":"Regidoria de Joventut de Dolores","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"2020-06-15","DateEnd":"2020-09-15","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Enquesta Jove","concurs fotogràfic","joves","Participació juvenil"],"Goal":"Establir primers contactes amb els joves de Dolores, per a conéixer les seues inquietuds, els seus gustos i demandes.","Project":"Plá Jove 2020-2024 (en procés)","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"dolores@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20145,"Name":"Projecte Obrim el Casal les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-obrim-el-casal-les-alqueries/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-06-15","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"dilluns a divendres, de 18.30 a 20.30 h. ","Requirements":"","Tags":["Centre Juvenil","Casal SOS"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20147,"Name":"Tallers d'estiu per a joves a Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/tallers-destiu-per-a-joves-a-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/bsxi1umj/logo-cij-nuevo.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"5","Ages":["12-17","24-29","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-06-22","DateEnd":"2020-08-28","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["informàtica","TIC's","Office","correu electrònic","Gsuite","Trucs","Llenguatge gestual","llenguatge inclusiu","Llengua de signes","Currículum","cerca d'ocupació","Taller de còmic","Còmic","EsViu2020"],"Goal":"- Oferir alternatives d'oci educatiu durant l'època estival. - Fomentar el coneixement i ús de les TIC. - Desenvolupar les capacitats artístiques i creatives de cada participant. - Promoure l'acostament a la diversitat funcional. - Facilitar la pràctica d'activitats diferents de les que realitzen en la seua vida quotidiana, creant actituds sanes respecte a l'oci i temps lliure i treballant la creativitat, la imaginació i la iniciativa per al desenvolupament d'algunes activitats. - Afavorir, a través de les activitats proposades, que els/as participants siguen capaços d'identificar les seues potencialitats i febleses per a un major autoconeixement.","Project":"- Taller i trucs d'informàtica per a joves: es realitzen 4 edicions. - Taller bàsic de llengua de signes: es realitzen 5 edicions. - Taller bàsic de tècniques de dibuix còmic: es realitzen 3 edicions. - Taller avançat de tècniques de dibuix còmic: es realitza una edició.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"cij@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"juventud@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20333,"Name":"Campanya LGTBIQ+ provincia Castelló","Url":"http://xarxajove.info/programes/campanya-lgtbiqplus-provincia-castello/","Icon":"/media/fegbavau/def-def.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-06-28","DateEnd":"2020-07-05","Schedule":"Setmana del 28/06 - 05/07","Requirements":"Per mitjà de les diferents xarxes socials dels espais joves o ajuntaments que hi participen","Tags":["DiaOrgullLGTBIQ+","28J","OrgullDeSer","StopLGTBIfòbia","OrgullDeSerDonesLTB","DonesLTBFFEminismeISororitat","CastellóAmbOrgull","CastellóAmbLaJoventut","Mimporta","LGTBIQ+","Castelló"],"Goal":"Amb el lema Sororitat i feminisme per a Transformar. Dones lesbianes, trans i bisexuals en acció! Per les més vulnerables!  La crisi sanitària i també social i econòmica ha fet emergir problemes enquistats. Els qui ja partien d’una situació de vulnerabilitat no poden veure encara més agreujades les seues condicions de vida. Quan diem #STOPLGTBIfòbia volem incidir a acabar amb la intolerància i els prejudicis socials que encara perviuen en relació amb les persones LGTBIQ+. Quan diem #STOPLGTBIfòbia ens reafirmem en la necessitat d’avançar en drets per a totes les persones LGTBIQ+. Seran les dones lesbianes, trans i bisexuals les protagonistes de l’orgull d’enguany que reivindicarà més feminisme i més drets. Perquè ser lesbiana, trans o bisexual significa enfrontar-se tant al masclisme imperant com a l’LGTBIfòbia. Hem preparat una setmana d’activitats conjunta amb la finalitat de visualitzar i acompanyar a través d’aquest 28J Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+ amb diferents activitats participatives per als i les joves des de la Mancomunitat Els Ports, Espai jove Vilafranca, Casal jove Morella, Casal jove Forcall, Castelló Joventut, Casal jove de Vinaròs, Mancomunitat Alt Palància, Mancomunitat Alt Maestrat, Xarxa Jove i IVAJ. Les activitats molt diverses i virtuals passaran per l’emissió de documentals LGTBIQ+, reconeixement de Fake News, web sèries, microrelats, Trivial LGTBIQ+, visualització-endevinament d’imatges de la història d’aquest dia commemoratiu i un taller impartit pel col·lectiu Castelló LGTBIQ+ per mitjà de l’Instagram.  ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"608776977","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20055,"Name":"Projecte l'Estiu Jove les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-lestiu-jove-les-alqueries/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":19980,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null},{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Users":"10","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-06-24","Schedule":"De dilluns a dissabte, de 11.00 a 13.30 (variable segon activitat)","Requirements":"quota de 10 euros","Tags":["estiu","Programació","Programació Juvenil","Casal SOS","Centre Juvenil","Les Alqueries"],"Goal":"","Project":"Programa de centre juvenil de les Alqueries","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20226,"Name":"Campaments Quercus - La Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/campaments-quercus-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/x5nk4gkr/logo-quercus.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":20225,"Name":"Seu Associació Quercus - La Pobla de Vallbona","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":11783,"Name":"Associació Quercus - La Pobla de Vallbona","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":11783,"Name":"Associació Quercus - La Pobla de Vallbona","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Campament Jove","Multiaventura","M'importa educar en valors","Associacionisme","Joventut La Pobla de Vallbona","Joventut Activa","La Pobla de Vallbona","Animació Juvenil"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"667812949","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20468,"Name":"Estiu Jove Chiva","Url":"http://xarxajove.info/programes/estiu-jove-chiva/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-07-04","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20706,"Name":"Departament de Joventut d'Agullent","Url":"http://xarxajove.info/programes/departament-de-joventut-dagullent/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6088,"Name":"PIJ de l'Ajuntament d'Agullent - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4380,"Name":"Ajuntament d'Agullent","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4380,"Name":"Ajuntament d'Agullent","Url":null}],"Users":"20","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"2997","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2021-07-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20825,"Name":"Cultura de Barri","Url":"http://xarxajove.info/programes/cultura-de-barri/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":20821,"Name":"Parcs, jardins i places d'Ontinyent","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"50","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["OciEducatiu","Activitats Culturals"],"Goal":"Oferta d'activitats culturals i d'oci per a tota la població","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962918200","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.ontinyent.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7536,"Name":"Estiu Jove al Casal Jove de Vinaròs","Url":"http://xarxajove.info/programes/estiu-jove-al-casal-jove-de-vinaros/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":6943,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Vinaròs - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"Users":"30","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"4500","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"","Requirements":"Prèvia inscripció","Tags":["Oci Educatiu","Estiu Jove","Joventut","Oci juvenil"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964400314","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"636222743","Fax":null,"Email":"casaljove@vinaros.es","EmailAlternate":"icastillo@vinaros.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7547,"Name":"Estiu Jove al casal jove de Carcaixent","Url":"http://xarxajove.info/programes/estiu-jove-al-casal-jove-de-carcaixent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-07-15","Schedule":"Depenent de les activitats, cadascuna té uns horaris diferents. Però totes es fan de vesprada-nit, la primera quinzena de Juliol.","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20396,"Name":"Juliol actiu","Url":"http://xarxajove.info/programes/juliol-actiu/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6916,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benicàssim - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"18:00-21:00h","Requirements":"Omplir el full d'aceptació de les condicions del casal jove","Tags":["#EsViu2020","#SOMDELCASAL"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964300326","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"casal@benicassim.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com/casaljovedebenicassim/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20755,"Name":"NITS A LA FRESCA XÀTIVA 2020","Url":"http://xarxajove.info/programes/nits-a-la-fresca-xativa-2020/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":20753,"Name":"Parcs, jardins i places de Xàtiva","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4653,"Name":"Ajuntament de Xàtiva","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4653,"Name":"Ajuntament de Xàtiva","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-08-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20815,"Name":"Programació Estiu Jove 2020 Ontinyent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-estiu-jove-2020-ontinyent/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":20812,"Name":"Poliesportiu Ontinyent","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Dimecres de 18:00 a 19:30","Requirements":"","Tags":["OciEducatiu"],"Goal":"Activitats lúdiques i de temps lliure per a gaudir de l'estiu.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962918200","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"600838350","Fax":null,"Email":"joventut@ontinyent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@oficinajove_ontinyent","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20914,"Name":"Cultura alternativa 2020","Url":"http://xarxajove.info/programes/cultura-alternativa-2020/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":20912,"Name":"Edifici la Serrania","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":7398,"Name":"Ajuntament de Villar del Arzobispo","Url":null},{"Id":6920,"Name":"Mancomunitat La Serranía","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":7398,"Name":"Ajuntament de Villar del Arzobispo","Url":null},{"Id":6920,"Name":"Mancomunitat La Serranía","Url":null}],"Users":"30","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-08-14","Schedule":"Diferents horaris dels tallers o actuacions depen del poble i la posibilitat dels participants","Requirements":"Edat: 11-25","Tags":["OciEducatiu","Grafiti","teatre","Parkour","Laserrania","Danza","Pedralba","Villar del Arzobispo","La Yesa","Higueruelas"],"Goal":"Oferir als joves de les poblacions participants alternatives de oci i activitats culturals a les quals no solen tindre accés","Project":"Cultura alternativa 2020","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"671099381","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.laserrania@xarxajove.info","EmailAlternate":"juventud@laserrania.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20514,"Name":"#JulioljoveAlboraia","Url":"http://xarxajove.info/programes/julioljovealboraia/","Icon":"/media/cwwoxgvg/metraquilato-cij-2019.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4300,"Name":"Espai Jove d'Alboraia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"9","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-07-03","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Matins de 11h a 12h Vesprades de 18h a 19h","Requirements":"","Tags":["EsViu2020","Activitat esportiva","activitats d'oci en el temps lliure"],"Goal":"Oferir activitats d'oci i temps lliure a la gent jove d'Alboraia sota les mesures de seguretat i higiene adoptades en la \"nova normalitat\" amb l'objectiu de promoure el seu desenvolupament social i físic després dels mesos de quarantena","Project":"L'actual situació provocada per la crisi del Covid-19 al nostre país ha suposat la suspensió de totes les activitats d'oci i temps lliure tal com les coneixíem fins llavors. Després d'aquesta aturada, des de l´Espai Jove d'Alboraia volem reprendre aquestes activitats per als nostres joves amb l'objectiu de proposar-los una alternativa d'oci i temps lliure, adaptat a la nova realitat que estem vivint, basat en els jocs de taula, els tallers i l'esport.","Explanation":"Ping pong Jocs de taula Voley Platja Tallers de xapes i hamma beads","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"673696005","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@alboraya.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14250,"Name":"Semana Jove Finestrat","Url":"http://xarxajove.info/programes/semana-jove-finestrat/","Icon":"/media/gewjejla/cij.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14248,"Name":"Centre Juvenil Finestrat","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"150","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-07-05","DateEnd":"2020-07-10","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["SEMANAJOVEFINESTRAT","FINESTRAT","Ajuntament de Finestrat","JOVESFINESTRAT"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"606936432","PhoneAlternate":"678391982","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@finestrat.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ayto-finestrat.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20651,"Name":"ACTIVITATS D´OCI Y TEMPS LLIURE","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-d-oci-y-temps-lliure/","Icon":"/media/cohc33ai/cursos-verano-2020.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":3230,"Name":"CRJ Los Molinos. Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Bimestral","Date":"2020-07-06","DateEnd":"2020-09-02","Schedule":"Cada actividad tiene su propio horario","Requirements":"- Tener entre 12 y 35 años - 1º Estar empadronado/a en San Vicente - 2º Estudiantes en centros educativos del municipio - 3º Jóvenes que vivan en las pedanias del municipio o pertenezcan a una asociación juvenil registrada en el - 4º Personas que trabajen en San Vicente - 5º Personas que vivan en otros municipios","Tags":["Activitats Online","Activitats Oci Temps Lliure","Aprendre"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"96-567.50.65Extensión:2513","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@raspeig.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.raspeig.es/portal/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20716,"Name":"Proyecte Formatiu Baronia Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/proyecte-formatiu-baronia-jove/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":20640,"Name":"Baronia Joven","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-07-06","DateEnd":"2020-07-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["baroniajoven"],"Goal":"- Fomentar la formació i el reciclatge formatiu per als joves- Crear espais de formació en els municipis- Motivar i augmentar l'autoestima enfortint el desenvolupament educatiu i formatiu- Augmentar la possibilitat de cerca d'ocupació i d'emprenedoria.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"600509789","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"manco.labaronia@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://mancomunidadlabaronia.es/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20735,"Name":"Concilia l'Estiu Jove Alcàsser","Url":"http://xarxajove.info/programes/concilia-lestiu-jove-alcasser/","Icon":"/media/pqsg5vto/concilia-jove-icono.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":20215,"Name":"Zona Jove El Dau","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Diari","Date":"2020-07-09","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores.","Requirements":"Es recomana reservar plaça en l' App de l'Ajuntament d'Acàsser o en la seua pàgina web.","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure","oci educatiu","conciliació","tallers"],"Goal":"Afavorir la conciliación laboral de las familias d'Alcàsser i oferir una alternativa d'oci als joves, amb totes les mesures sanitàries i de higiene front al Covid-19.","Project":"Concilia l'Estiu Alcàsser","Explanation":"La Zona Jove - El Dau torna a obrir les seues portes amb un program organitzat for the'Ajuntament d'Alcàsser. Concilia l'Estiu Jove es un proyecto amb amb protocolos y medidas de prevención establertes para los autoritarios sanitarios.  Des de l'organització s'ha treballat pereririr una programaciónció d'oci per a joves a partir de dotze anys.  Les inscripcions seran gratuïtes, i poden fer, fins a complete l'aforament: Preferencement de forma electrònica a través de: La nova App de l'Ajuntament . Si ja la tenia instal.lada ha de actualitzar-la entrante a la PlayStore / AppleStore (Mis aplicaciones y juegos - ACTUALIZAR TODO). Si necesario ajuda pot telefonar al 664 66 80 10.  La nueva web de l'Ajuntament: Cita prèvia> RESERVAS EL DAU .  Presencialment, a la zona jove EL DAU. El Menors d'edat (entre 12 i 17 anys) por participar en las actividades, han portado el documento MODELO DE ACEPTACIÓN I CONSENTIMIENTO firmat pel tutor / a legal, tengo el protocolo de seguridad. Si dispone de certificado digital, envíe el correo por correo electrónico a  eldau@alcasser.es .   Para más información, envíe un whatsapp al 673 56 51 12 o envíe un correo electrónico a eldau@alcasser.es . ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"961240347","PhoneMobile":"673565112","Fax":null,"Email":"eldau@alcasser.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.alcasser.es/noticia/concilia-lestiu-jove-noves-activitat-zona-jove-dau","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20957,"Name":"Joves a la Fresca","Url":"http://xarxajove.info/programes/joves-a-la-fresca/","Icon":"/media/5jfi5ey5/cabecera-joves-a-la-fresca.jpeg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6878,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Bimestral","Date":"2020-07-17","DateEnd":"2020-09-17","Schedule":"L'espai està obert a tota la població jove durant els dos mesos de duració. Les activitats es realitzen els caps de setmana, entre les 19.00 i les 24.00, depenent de l'activitat.","Requirements":"Condicions de salut: mascareta obligatòria i distància de seguretat.","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure","OCI I TEMPS LLIURE","#educació en valors","espaciojoven","Espai cobert","Dansa urbana","Breakdance"],"Goal":"Espai jove accessible per al seu ús. Gaudi obert durant tot el dia per a anar a sopar, menjar, o passar l'estona amb els amics. Els caps de setmana es realitzen activitats diverses entre les quals s'inclouen danses urbanes com breakdance, cinema fòrum, jocs populars i vetlades.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962770665","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@ribarroja.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20994,"Name":"Mou-te amb la Manco","Url":"http://xarxajove.info/programes/mou-te-amb-la-manco/","Icon":"/media/1zgdlkmz/cartell-gral-activitat.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":14429,"Name":"Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"40","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-07-21","DateEnd":"2020-08-27","Schedule":"Els horaris previstos pel programa Mou-te amb la Manco son: JULIOL:  21 de juliol a les 19:30 en Cocentaina a la pista amb coberta del poliesportiu. 22 de juliol a les 19:30 al pati de Centre Cervantes Jove. 23 de juliol a les 19:30 a la pista amb coberta del Poliesportiu de Banyeres de Mariola.  24 de juliol a les 19:30 a la pista del Poliesportiu de Penàguila 28 de juliol a les 19:30 a la pista del Poliesportiu de Alcoleja. 29 de juliol a les 19:30 a la pista d'hoquei del Poliesportiu de Muro. 30 de juliol a les 19:30 al pato del CRA l'Encantada. AGOST: 25 d'agost a les 19:30 a a pista Poliesportiva d'Alfafara. 26 d'agost a les 19:30 a Gorga. 27 d'agost a les 19:30 a Agres. ","Requirements":"Cal portar document identificatiu per verificar la identitat i mascareta per accedir a les instal·lacions.","Tags":["#Xarxa Jove","#Oci Educatiu","#Mancomunitatdel'AlcoiaielComtat","#Alcoià","#Comtat","#esport","#joventut","#centrecervantesjove","#CasaldelaJoventut","#casaldelajoventut","#CentreJovedeMuro"],"Goal":" Oferir una alternativa d'oci saludable i segur pel jovent. Adquirir hàbits de vida saludable. Promoure l'activitat física i l'esport.  ","Project":"","Explanation":"Entrenament tipus tabata per sèries alternant períodes de 20 segons d'activitat combinat amb 10 segons de descans.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965549354","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@lamancomunitat.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21099,"Name":"Programa D'INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ JUVENIL. MITV","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-dinformacio-i-sensibilitzacio-juvenil-mitv/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":15615,"Name":"Espais de la Mancomunitat de l´nterior \"Terra del Vi\"","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"2020-07-23","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["ocioeducativo","infromacionjuvenil","participacionjoven","mancomunidaddelinteriortierradelvino","voluntariado","asociacionismojuvenil"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"A la hora de realizar el análisis del territorio, se vio la necesidad de educar en la participación del voluntariado a los jóvenes de Caudete de las Fuentes, debido a la carencia de asociaciones juveniles en el municipio.Por eso, creemos que es importante promover espacios de encuentro, que tengan continuidad en el tiempo entre jóvenes, responsables políticos, profesionales de juventud y profesionales de cualquier entidad, que den asesoramiento y orientación a la población joven. Además, de ayudarles a que se sientan parte de una misma sociedad, donde todas y todos somos importantes y necesarios.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21310,"Name":"Dia de la Joventut","Url":"http://xarxajove.info/programes/dia-de-la-joventut/","Icon":"/media/yzjdlunp/116590476_3090161747764065_7483761266012505978_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":21309,"Name":"Plaça de Bous de Vinaròs","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-08-01","DateEnd":"2020-08-16","Schedule":"Tot el dia","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21130,"Name":"ESTIU JOVE BÉTERA","Url":"http://xarxajove.info/programes/estiu-jove-betera/","Icon":"/media/svynnomm/joventut-big.png","Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":7992,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Bétera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4502,"Name":"Ajuntament de Bétera","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4502,"Name":"Ajuntament de Bétera","Url":null}],"Users":"15","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-08-01","DateEnd":"2020-08-29","Schedule":"18:00 - 21:OO HORES","Requirements":"SER JOVE ENTRE 12 I 30 ANYS","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"647380310","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@betera.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.betera.es@joventutdebetera","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":22102,"Name":"Programa d´Activitats Juvenils i Culturals 2020. MITV","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-d-activitats-juvenils-i-culturals-2020-mitv/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":15615,"Name":"Espais de la Mancomunitat de l´nterior \"Terra del Vi\"","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"2020-08-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Cada actividad tiene su horario.","Requirements":"","Tags":["mancomunidadelinteriortierradelvino","mitierradelvinojoven","jovesactius","Ajuntament de Camporrobles","Ayuntamientodefuenterrobles","Ajuntament de Caudete de las Fuentes","Ajuntament de Sinarcas","Ajuntament de Venta del Moro","Ajuntament de Villargordo del cabriel"],"Goal":"Los objetivos educativos que se pretenden conseguir con el desarrollo de la actividad propuesta son: - Fomentar el aprendizaje servicio entre los jóvenes, desarrollando capacidades artísticas, que incidan sobre su entorno de forma positiva. - Incentivar actitudes de respeto y valores sociales, inherentes en el arte urbano. - Ayudar a desarrollar proyectos que partan de los propios jóvenes, apoyando su creatividad y que se lleven a cabo en el territorio. - Impulsar cualquier forma de participación, que aseguren el compromiso social de los/las jóvenes.  ","Project":"","Explanation":"Desde el Servicio de Juventud de Mancomunidad del Interior Tierra del Vino creemos que es necesario un ocio saludable para el bienestar integral de las personas más jóvenes, de los municipios rurales, donde existen pocas opciones durante el tiempo libre. Queremos ofrecer una alternativa de ocio, a través de un proyecto donde se promueven métodos para unir el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores con el compromiso social. A través del trabajo diario de la técnica de juventud y de la coordinación con el resto de servicios de Mancomunidad, se identifica la necesidad de promover métodos que unan el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores con el compromiso y la utilidad social, en el municipio. Por ello, debemos facilitar a los jóvenes el desarrollo de competencias que se adquieren en el tiempo libre, ampliando la oferta en las zonas más rurales. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962173586","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@tierradelvino.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21288,"Name":"Activitats juvenils en la Mancomunitat de la Hoya","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-juvenils-en-la-mancomunitat-de-la-hoya/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14880,"Name":"Seu Mancomunitat de la Hoya de Buñol-Chiva","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-08-05","DateEnd":"2020-08-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21116,"Name":"Recital Líric: \" Las flores sin mantón\"","Url":"http://xarxajove.info/programes/recital-liric-las-flores-sin-manton/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":21111,"Name":"Plaça de Bous (Joia Levantina)","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-08-08","DateEnd":"2020-08-08","Schedule":"23:00 hores ","Requirements":"Cal retirar les entrades a la Casa de la Cultura","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Recital Liryc amb Saray García, soprano i Pascual Andreu, tenor.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21376,"Name":"Jovens de Palique. Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/jovens-de-palique-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/cuuhav1d/jovenes-de-palique.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-08-12","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Ajuntament de Pilar de la Horadada","Cij Pilar de la de Horadada","Pilar de la Horadada","Entrevistes","Entrevistes a joves","Motivació","Superació","Visibilització","Xarxes socials","EsViu2020"],"Goal":" Visibilitzar a joves locals en diferents camps de desenvolupament. Potenciar la participació juvenil. Millorar la comunicació entre la joventut i el CIJ. Fomentar la motivació entre la joventut del nostre municipi. Ampliar les activitats i actuacions amb joves majors de 16 anys. ","Project":"Joves de Palique és un projecte de visibilització i motivació juvenil. Es basa en la realització i publicació d'entrevistes a joves del municipi que tinguen alguna cosa a comptar: joves emprenedors/es, voluntaris/es, esportistes, estudiants i molt més. De manera que aquesta visibilització servisca de motivació per a altres joves del municipi, ja que parlem d'una població en continu procés de construcció personal i social. Les entrevistes són gravades telemàticament (com a conseqüència del COVID-19) o presencialment en el nostre xicotet plató d'enregistrament situat en la Ludoteca del Centre d'Informació Juvenil. Una vegada a la setmana es publica una nova entrevista en totes les nostres xarxes socials: Facebook: https://www.facebook.com/cij.horadada Instagram: https://www.instagram.com/cijpilarhoradada Twitter: https://twitter.com/cijhoradada Youtube: https://www.youtube.com/channel/ucndmulmnkvwy5fadyhmfmuw Algunes de les entrevistes realitzades són a: Ángel: voluntari en protecció civil i conductor d'ambulàncies. David: DJ María: té un grup de música rock. Pedro: nadador professional. Marta: jove diagnosticada de sordoceguera. I molts/es més! ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"cij@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"juventud@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21335,"Name":"Temps Jove Yàtova","Url":"http://xarxajove.info/programes/temps-jove-yatova/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":21324,"Name":"Casa de la Cultura Yátova","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-08-17","DateEnd":"2020-08-23","Schedule":"10:30 a 13:00 horas","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"Programación de actividades juveniles de ocio educativo del Ayuntamiento de Yátova.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962516131","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21938,"Name":"Programació CDR Alt Maestrat","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-cdr-alt-maestrat/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":14059,"Name":"CDR (Centre Desenvolupament Rural) Alt-Maestrat - Albocàsser","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":12150,"Name":"CDR Alt Maestrat. Centre Desenvolupament Rural","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":12150,"Name":"CDR Alt Maestrat. Centre Desenvolupament Rural","Url":null}],"Users":"80","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-09-01","DateEnd":"2020-09-01","Schedule":"Horari d'atenció: 8h a 15h Intervencions directes: 16h a 19h","Requirements":"","Tags":["#AltMaestrat #CDR"],"Goal":" Respondre a les necessitats vinculades a la salut, educació, desenvolupament personal, formació i oci, millorant el benestar de la comunitat rural. Invertir el procés d'emigració, fomentant l'ocupació i la igualtat d'oportunitats al territori. Promoure i implementar programes de lluita contra la marginació social, estimulant el desenvolupament dels sectors socials més desfavorits. Ser punt de trobada i coordinació de les diferents institucions i agents socials que treballen pel desenvolupament del medi rural. Transformar l'entorn social en matèria de gènere, avançant cap a la igualtat de drets i d'oportunitats entre totes les persones, i eliminant les desigualtats entre homes i dones. Fomentar la participació d'organitzacions socials en l'àmbit local, promovent la implicació de tots els/les membres de la comunitat (joves, dones, gent gran, persones immigrades, persones amb diversitat funcional...). ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964428391","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@cdraltmaestrat.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.cdraltmaestrat.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12051,"Name":"ESCOLA D'ADULTS ALBAIDA","Url":"http://xarxajove.info/programes/escola-dadults-albaida/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":12048,"Name":"ANTIC INSTITUT ALBAIDA","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4367,"Name":"Ajuntament d'Albaida","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4367,"Name":"Ajuntament d'Albaida","Url":null}],"Users":"30","Ages":["24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-09-01","DateEnd":"2020-01-01","Schedule":"totes les vesprades de 15h a 21h","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"pretén oferir solucions a les necessitats formatives i culturals de la societat actual.","Project":"","Explanation":"La nostra oferta educativa abasta des d’una formació primària, preparació per al graduat de secundària, cicles formatius, els diferents nivells de la JQCV,  fins a cursos d’anglés, francés, informàtica... Per últim, l´Associació d´Alumnes del CFPA Concepción Carpi d´Albaida ha organitzat i gestionat, des de la seua creació, tots els cursos anomenats d’ensenyament No Reglat. Estos tallers són: ioga, tai-txi, construcció de betlems, sevillanes, zumba, balls de saló, pilates, boixets, labors, patchwork, restauració de mobles, pintura i dibuix i ceràmica i manualitats. També organitza al llarg de l’any una sèrie d’activitats culturals encaminades a aconseguir una millor formació integral dels seus associats/-des per mitjà de conferències, cursets, col·loquis, celebracions, excursions, visites i totes les activitats que es consideren convenients per a incrementar la participació i aconseguir l’objectiu proposat.","Improvements":"podrien fer algun projecte d'aprenentatge servei amb l'associació d'alumne si joves","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17923,"Name":"Formación profesional IES Alto Turia (Chelva)","Url":"http://xarxajove.info/programes/formacion-profesional-ies-alto-turia-chelva/","Icon":"/media/zp2e1ufl/ciclos-2020.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":5752,"Name":"IES Alto Turia. Chelva","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":17935,"Name":"IES Alto Turia (Chelva)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-09-01","DateEnd":"2021-06-30","Schedule":"Mañanas","Requirements":"Requisitos para entrar a un ciclo formativo de grado medio y superior","Tags":["#iesaltoturia #juventudaltoturia","#juventudaltoturia #arasdelosolmos #benagéber #chelva #titaguas #tuéjar","#agrariaaltoturia"],"Goal":"Ofrecer oferta formativa en la zona.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962103060","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"46022163@gva.es","EmailAlternate":"Iesaltoturia.agraria@gmail.com","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19951,"Name":"PFCB OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS","Url":"http://xarxajove.info/programes/pfcb-operaciones-auxiliares-de-mantenimiento-en-electromecanica-de-vehiculos/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":15922,"Name":"Mancomunitat Camp de Túria","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"2020-09-01","DateEnd":"2021-06-24","Schedule":"De 8:00 a 14:00 h.","Requirements":"- Joves entre 16 i 21 anys. - No estar en possessió del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).","Tags":["#jovescampdeturia"],"Goal":"El principal objectiu és afavorir la inserció laboral i la reincorporació educativa d'aquests joves, a través de l'aprenentatge d'un ofici i de l'adquisició d'actituds i hàbits laborals. ","Project":"Els Programes Formatius de Qualificació Bàsica, concedits per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana a la Mancomunitat Camp de Túria, constitueixen una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat que ha abandonat l'ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).  ","Explanation":"T'apassionen els cotxes? Vols aprendre a reparar-los, transformar-los i a realitzar el seu manteniment?Aquest és el teu curs! La duració del curs és de 960 h. en les quals s'inclou formació en centres de treball per a posar en pràctica els coneixements adquirits.De setembre a juny. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962798150ext.7","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"627645045","Fax":null,"Email":"info@mancomunitatcampdeturia.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://bit.ly/3haCmOc","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19994,"Name":"PFCB ARRANJAMENTS I ADAPTACIONS EN PECES I ARTICLES DE TÈXTIL I PELL","Url":"http://xarxajove.info/programes/pfcb-arranjaments-i-adaptacions-en-peces-i-articles-de-textil-i-pell/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":15922,"Name":"Mancomunitat Camp de Túria","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":null,"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"2020-09-01","DateEnd":"2021-06-23","Schedule":"De 8:00 a 14:00h.","Requirements":"Joves entre 16 i 21 anys. No estar en possessió del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).","Tags":["#jovescampdeturia"],"Goal":"L'objectiu és afavorir la inserció laboral i la reincorporació educativa d'est@s joves, a través de l'aprenentatge d'un ofici i de l'adquisició d'actituds i hàbits laborals. ","Project":"Els Programes Formatius de Qualificació Bàsica, concedits per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana a la Mancomunitat Camp de Túria, constitueixen una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat que ha abandonat l'ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).","Explanation":"Apunta't a una experiència en la qual descobriràs el món de la moda, des de la creació de dissenys fins a la confecció d'aquests. La duració del curs és de 960h, en les quals s'inclou formació en centres de treball per a posar en pràctica els coneixements adquirits. De setembre a juny. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962798150ext.7","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"627645045","Fax":null,"Email":"info@mancomunitatcampdeturia.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpuaIgjoOlXDHAuows6S-lqudtZLx4HGL72t3TCPvaorrNhA/viewform","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21729,"Name":"JOVES EN ACCIÓ","Url":"http://xarxajove.info/programes/wwwraspeigesportaljuventud/","Icon":"/media/5e5psbzg/isajove-otono.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":10750,"Name":"CIJ - Centre Juvenil Isajove. Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-09-01","DateEnd":"2020-10-30","Schedule":"Lunes a Viernes de 17:00 a 20;00 horas","Requirements":"","Tags":["oci","Activitats Oci Temps Lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"96-567.50.65Extensión:2513","PhoneAlternate":"96-567.03.25","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ciaj@raspeig.org","EmailAlternate":"juventud@raspeig.org","Web":null,"Link":"www.raspeig.es/portal/juventud","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21769,"Name":"Callosa d'en Sarrià Jove","Url":"http://xarxajove.info/programes/callosa-den-sarria-jove/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":5066,"Name":"Casa de Cultura Jaume Pastor Fluixà. Callosa d'en Sarrià","Url":null},{"Id":4955,"Name":"CIJ - Punt Jove de Callosa d'en Sarrià","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-09-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h. Informació i consultes: callosadensarria@xarxajove.info","Requirements":"","Tags":["MSSMB","Ajuntament de Callosa d'en Sarrià","Callosa d'en Sarrià","Punt jove"],"Goal":"Proporcionar una agenda d'activitats diversa per als joves de Callosa d'en Sarrià.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"callosadensarrià@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21652,"Name":"PROGRAMA D' ACTIVITATS NÀQUERA JOVE","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-d-activitats-naquera-jove/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":8027,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Nàquera","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-09-03","DateEnd":"2021-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"667303539","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@naquera.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21523,"Name":"Programación de actividades","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacion-de-actividades/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4567,"Name":"CIJ - Espai Jove d'Alfafar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4563,"Name":"Ajuntament d'Alfafar","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-09-10","DateEnd":"2020-11-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21777,"Name":"Esports a Gata","Url":"http://xarxajove.info/programes/esports-a-gata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":18503,"Name":"Pavelló poliesportiu municipal de Gata de Gorgos","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-09-11","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965756129","PhoneAlternate":"606459066","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.solgata.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15553,"Name":"Escola de Formació d'Adults Manuel Santonja","Url":"http://xarxajove.info/programes/escola-de-formacio-dadults-manuel-santonja/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14307,"Name":"IES Bocairent","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4417,"Name":"Ajuntament de Bocairent","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4417,"Name":"Ajuntament de Bocairent","Url":null}],"Users":"30","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-09-15","DateEnd":"2021-06-27","Schedule":"de dilluns a divendres de 16h a 22h","Requirements":"cada curs, pagues un cost de matricula que pot ser des de 20€ fins a 100€","Tags":[],"Goal":"- donar oportunitats d'aprenentatge continu a persones que vulguen accedir.","Project":"","Explanation":"   1. CURSOS matrícula NEOLECTORS: dilluns i dimecres de 16 a 18h  20€ CULTURA DE BASE: dimarts i dijous de 16 a 18h  20€ GRADUAT DE SECUNDÀRIA I ACCÉS CICLE DE GRAU MITJÀdilluns, dimarts i dijous de 19 a 22h i dimecres de 18.30 a 22hdivendres de 18 a 19h (tutoria)  20€ VALENCIÀ ELEMENTAL  I MITJÀ. Horari a concretar segons matrícula SUPERIOR. Horari a concretar segons matrícula. Cost: matrícula + 11€ al mes   20€ ANGLÉS: horari a concretar segons matrícula. Preparació d'exàmens PET, FIRST...  111€ FRANCÉS: horari a concretar segons matrícula. Professorat especialitzat  111€ INFORMÀTICA: horaris, nivells i preus es concretarà segons matrícula   CASTELLÀ ESTRANGERS: horaris, nivells i preus es concretarà segons matrícula 2. TALLERS DE LLARGA DURADA 1ermes restamesos MANUALITATS: pintura sobre tela, ceràmica gelada, marmolina i guix...dijous 1er to a les 16.30h; 2on to a les 18.30h  20€  11€ COSTURA. Professorat titulat. Horari a concretar segons matrícula.  20€  11€ IOGA. Professor: Fernando Andrédimarts i dijous 1er to a les 18h; 2on to a les 19.30h  26€  15€ DIBUIX I PINTURA per a majors, joves i xiquets. Professorat titulat.Horari a concretar segons matrícula.  20€  11€ PILATES. Professorat titulatdilluns i dimecres 1er to a les 19h; 2on to a les 20h  26€  15€ ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962350650","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"bocairent.epa@cv.gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.bocairent.es/va/content/epa","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21903,"Name":"PFCB - Programa Formatiu de Qualificació Bàsica en Activitats Auxiliars de Comerç, Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/pfcb-programa-formatiu-de-qualificacio-basica-en-activitats-auxiliars-de-comerç-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/j0bkqdjr/cualificacion-basica-horadada-1.jpeg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":21899,"Name":"AEDL - Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-09-21","DateEnd":"2021-06-23","Schedule":"De dilluns a divendres de 8.00 a 14:00h","Requirements":"Per a joves de 16 a 21 anys sense la titulació oficial d'ESO","Tags":["PFCB","AEDL Pilar de la Horadada","AEDL","Pilar de la Horadada","Auxiliar de comerç","Comerç","Qualificació Professional Básica","Qualificació Professional Bàsica"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Si et matricules en el PFCB podràs tindre la possibilitat d'aconseguir els teus objectius professionals. T'oferim una formació flexible i adaptada a les teues necessitats, amb la finalitat de poder formar-te en diferents àmbits laborals relacionats amb diferents activitats comercials. De la mateixa manera, t'oferim la possibilitat de continuar estudiant o aconseguir una ocupació.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965352225.Ext.387/388","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"aedl@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21961,"Name":"Tardor jove, Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/tardor-jove-picassent/","Icon":"/media/r5zli5lf/tallers-tardor.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"10","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-09-22","DateEnd":"2020-12-16","Schedule":"Dimarts de 19 a 20:30 hores Dimecres de 18 a 19:30 hores","Requirements":"Gratuït Necessari inscripció prèvia","Tags":[],"Goal":"Facilitar espais de convivència i relació entre les persones joves del municipi de Picassent al voltant de l’oci educatiu.","Project":"Tardor jove","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961222980","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"cij@picassent.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":22014,"Name":"Programació estable de joventut de Turís","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-estable-de-joventut-de-turis/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":5515,"Name":"Centre d'Associacions i Joventut de Turís","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":21828,"Name":"Ajuntament de Turís (1)","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-09-22","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21704,"Name":"Pla de formació jove, Picasent","Url":"http://xarxajove.info/programes/pla-de-formacio-jove-picasent/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-09-23","DateEnd":"2020-10-07","Schedule":"Online","Requirements":"","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21782,"Name":"Jornades matemàtiques","Url":"http://xarxajove.info/programes/jornades-matematiques/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7702,"Name":"Edifici Polivalent de Gata de Gorgos","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-09-26","DateEnd":"2020-09-26","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Oci Educatiu","MACMA","Ajuntament de Gata de Gorgos","matemàtiques"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18980,"Name":"Cercles Mediació Cultural","Url":"http://xarxajove.info/programes/cercles-mediacio-cultural/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":18978,"Name":"Centre del Carme CCCC","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"12000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-10-01","DateEnd":"2021-04-30","Schedule":"","Requirements":"El programa se centra en la creació de tres equips d’uns 15 participants cada equip, un per província, que es reuniran periòdicament en el Museu d’Art Contemporani d’Alacant MACA, el Centre del Carme Cultura Contemporània de València i el Menador Espai Cultural de Castelló. Poden optar a la convocatòria educadores o educadors, mediadores o mediadors culturals, a títol individual o agrupats en col·lectius.","Tags":[],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21494,"Name":"Programa ocio educatiu. Activitats. El Campello","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-ocio-educatiu-activitats-el-campello/","Icon":"/media/m2mhk155/banner-el-campello-jove.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6214,"Name":"CIJ de l'Ajuntament del Campello","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"30","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"2020-10-01","DateEnd":"2021-12-31","Schedule":"Varia segons l'activitat concreta. Consultar horaris,calendari i  inscripcions en www.elcampellojove.es ","Requirements":"www.elcampellojove.es","Tags":["OciEducatiu","CIJ","elcampellojove","ElCampello","#educació en valors","Activitat"],"Goal":"El Programa d'oci educatiu. Activitats. Busca  potenciar l'educació en valors,  afavorir el creixement personal, l'adquisició de valors i hàbits per a la vida, com ara la solidaritat, l'empatia i la felicitat.","Project":"La Regidoria de Joventut , crea un programa estable d'activitats d'oci educatiu trimestral. On es recullen les propostes de cursos, activitats i accions, recollides per la Regidoria a través de la tècnica de la Xarxa Jove, del Corresponsals juvenils, del SIJ i de la propia Regidoria. Aquestes activitats estaran en basades en la metodologia de l'Educació No Formal.  ","Explanation":"Es tracta d'un programa viu i dinàmic, ja que s'alimentarà en gran manera de les propostes dels diferents agents joves i agents socials del municipi.Es realitzarà una programació trimestral que es publicitarà en la web de joventut www.elcampellojove, en les xarxes socials de joventut @elcampellojove i en cartelleria impresa.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965636344","PhoneAlternate":"627258500","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@elcampello.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://elcampellojove.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21998,"Name":"Aula estudi curs 2020 - 2021, Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/aula-estudi-curs-2020-2021-picassent/","Icon":"/media/h1abwt4d/aula-destudi-la-torta.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-10-06","DateEnd":"2021-06-23","Schedule":"Dimarts i dimecres de 17 a 18:15 hores","Requirements":"Activitat gratuïta Necessària inscripció prèvia","Tags":[],"Goal":"• Oferir suport i eines tant personals com tècniques d'estudi a la població objectiu.• Fomentar valors en la població objectiu a través del coneixement dels *ODS.• Possibilitar un espai segur on la població objectiu puga expressar-se obertament.• Afavorir el treball col·laboratiu i l'educació entre iguals.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961222980","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"cij@picassent.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14416,"Name":"Programació 4t trimestre 2020 Casal Jove de Vinaròs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-4t-trimestre-2020-casal-jove-de-vinaros/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6943,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Vinaròs - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-10-15","DateEnd":"2021-01-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Vinaròs","Ajuntament de Vinaròs","Casal Jove","Programació Juvenil","Oci Educatiu","4t trimestre"],"Goal":"Oferir una programació d'activitats i tallers que respondenn a les needitats de la joventut de Vinaròs. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]