[{"Id":5491,"Name":"EINES","Url":"http://xarxajove.info/programes/eines/","Icon":"/media/hltgbr5z/logo-eines-2020.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null},{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null},{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null},{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null},{"Id":6578,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alaquàs El Passatge","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null},{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null},{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["24-29","18-23","Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#Eines","#XirivellaJove","#ElPassatgeAlaquàs","#Mislata","#joventut","#tempslliure","Quart de Poblet","Formació","Activitats","Voluntariat","Participació"],"Goal":"Formació per a la dinamització juvenil primavera 2020, i que integra les diferents accions de promoció de l'associacionisme, la participació i la formació per a l'animació i la dinamització dels i les joves dels nostres municipis.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963832579","PhoneAlternate":"961531459","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centrejove@xirivella.es","EmailAlternate":"joventut@quartdepoblet.org","Web":null,"Link":"www.joves.net","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7081,"Name":"Associació Quera. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/associacio-quera-mislata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","Més de 29","24-29","18-23","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Associació","Quera","Activitats esportives","Oci Educatiu","OCI I TEMPS LLIURE","Participació"],"Goal":"L'Associació Quera va nàixer a Mislata en 1993, gràcies a joves del municipi interessats a realitzar teatre. A poc a poc, els interessos de l'entitat van anar ampliant-se en tot allò relacionat amb la creativitat, solidaritat i participació del sector juvenil.En l'actualitat, l'Associació realitza múltiples activitats, relacionades amb l'oci, multiculturalitat, esport i sensibilització de xiquets, joves i públic en general.Totes les persones que s'acosten a Quera, tenen l'oportunitat de participar activament en les activitats que s'organitzen, i fins i tot proposar-ne de noves. L'entitat està en continu creixement i està totalment oberta a nous horitzons i necessitats.A més d'implicar-se en l'activitat, els interessats tenen l'oportunitat de fer noves amistats i gaudir de les múltiples possibilitats que et proposem i que tu també pots proposar.El nostre grup està compost per persones de totes les edats a les que els agrada conversar per compartir els seus interessos i fer amics.Ens alegra tenir persones noves que donen una alenada d'aire fresc. Anima't i participa.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"691207900","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@asociacionquera.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.asociacionquera.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18532,"Name":"Carnet Jove al Centre Matilde Salvador d'Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/carnet-jove-al-centre-matilde-salvador-daldaia/","Icon":"/media/sridpfgy/cj2019_frontjpg.png","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null},{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":null,"OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 17:00 a 22:00","Requirements":"Tenir entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos. Abonar la taxa, fixada per a aquest any en 8,40 €. Omplir formulari sol·licitud Carnet Jove. Tindrà una validesa de dos anys comptats des de la data de la seva expedició.","Tags":["GVA IVAJ","Carnet d'Alberguista","carnet jove","Aldaia","Centre Matilde Salvador","activitats culturals","trasport","Activitats d'oci","negocis","activitats d'oci en el temps lliure","joventut","Descomptes"],"Goal":"Per poder treure el màxim profit a el temps lliure i obtenir al seu torn importants descomptes, l'Institut Valencià de la Joventut posa a la teva disposició el Carnet Jove. Té com a objectiu facilitar a tots els joves la seva mobilitat i intercomunicació així com possibilitar el seu accés, per mitjà de l'articulació de determinats avantatges, a béns i serveis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i similars . El poden obtenir tots els joves amb edats compreses entre els 14 i 30 anys, ambdós inclosos. Tant en l'àmbit estatal com en l'europeu, caldrà consultar les respectives pàgines web per saber fins a quina edat comprén el Carnet Jove en altres comunitats autònomes o en altres estats, i si s'aplica o no el descompte.","Project":"És un document de caràcter personal i intransferible que acredita al seu titular com a beneficiari dels serveis que comporta, i consisteix principalment en oferir als joves serveis i avantatges per facilitar la seva mobilitat i intercomunicació, així com per possibilitar el seu accés a béns i serveis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i similares.Este programa es desenvolupa conjuntament amb la resta de comunitats autònomes i amb més de 30 països d'l'entorn europeu que conformen l'Associació de el Carnet Jove Europeu (EYCA), entitat radicada a Brussel·les, que garanteix la reciprocitat de les prestacions en els diferents països adscritos.Desde sempre, ser titular d'el Carnet Jove implica poder beneficiar-se d'importantíssimes avantatges en diferents llocs d'Europa que pots consultar en aquestes pàgines. A partir d'l'1 d'abril de 2019 el Carnet Jove clàssic tindrà integrat el Carnet d'Alberguista amb l'objectiu de millorar les avantatges que obté la gent joven.Como el Carnet d'Alberguista té una validesa internacional (admès als 90 països que formen HI) ofereix milers de descomptes arreu del món. Els i les joves no només gaudiran dels avantatges de l'Carnet Jove sinó també: De més de 300 albergs juvenils a Espanya i de més de 4.000 a tot el mundo.De accés a programes de mobilitat juvenil nacionals i internacionales.De descomptes complementaris als de l'Carnet Jove, tant en entitats nacionals com en entitats d'altres països (transport, oci, restaurants, museus ...). Més informació:https://descuentos.reaj.com","Explanation":"Pots vindre al Matilde totes les vesprades per fer el teu Carnet Jove. Porta la documentació necessària i emporta-te'l a l'instant.","Improvements":"Consulta els descomptes i bonificacions a la web de l'IVAJ.","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/es/hacerme-el-carne","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":23245,"Name":"Activitats d'oci educatiu per a joves a Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-doci-educatiu-per-a-joves-a-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/yr5n1iq4/cij-pilar-horadada.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Activitats d'oci","Activitats Culturals","Oci Educatiu","Conferències","Tallers","Ajuntament de Pilar de la Horadada","Cij Pilar de la de Horadada","Pilar de la Horadada","Tallers formatius"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"juventud@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"cij@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"http://www.pilardelahoradada.org/areas/juventud","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":25083,"Name":"Programa d'activitats del Paisatge Protegit de Sierra Escalona i el seu entorn","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-dactivitats-del-paisatge-protegit-de-sierra-escalona-i-el-seu-entorn/","Icon":"/media/3rznouzn/logo-sierra-escalona.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":24037,"Name":"Espai Natural Protegit Serra Escalona i el seu entorn","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":9241,"Name":"Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Paisatge protegit","Activitats a l'aire lliure","Medi Ambient","Responsabilitat","Espai Natural Protegit","Vega Baixa","Flora","Fauna"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"686529294","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"serra_escalona@gva.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protegidos/la-serra-escalona-i-el-seu-entorn","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":25284,"Name":"ACTIVITATS CLUB JOVE D'ALCOI","Url":"http://xarxajove.info/programes/httpwwwjoventutalcoiorg/","Icon":"/media/2rraz0ny/logo-clubjove-perfil-redo.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6393,"Name":"ESPAI JOVE D'ALCOI - CIAJ","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":25260,"Name":"JOVENTUT ALCOI","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":25260,"Name":"JOVENTUT ALCOI","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure","oci"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13685,"Name":"Programació cultural comissió la Mata","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-cultural-comissio-la-mata/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13684,"Name":"Espai Polivalent La Mata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":13683,"Name":"Associació cultural La sabatona (La Mata)","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":13683,"Name":"Associació cultural La sabatona (La Mata)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Participació","Activitats Culturals"],"Goal":"- Oferir a la població una oferta cultural de qualitat","Project":"","Explanation":"- Programació anual d'activitats i projectes destinats a tota la població del municipi.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964180001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@comissiolamata","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":20,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20972,"Name":"Sa-FORMA: Programa de formació juvenil","Url":"http://xarxajove.info/programes/sa-forma-programa-de-formacio-juvenil/","Icon":"/media/uvglebdg/cartell-generic.jpeg","Program":[],"Centers":[{"Id":14473,"Name":"Mancomunitat de Municipis de la Safor","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"50","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure","#Xarxa Jove","#comacasaacaplloc #casajove #joemquedeacasa #joventutsolidaria #calaixjovedelasafor #ensquedemacasa #OciEducatiu #jovesdesdecasa","#activitats joves","Voluntariat"],"Goal":"","Project":"Des del Calaix Jove de la Safor hem encetat un programa de formació juvenil.  Com bé sabeu, durant el confinament, vam passar als i les joves de la Safor un qüestionari per tal de conèixer si el jovent tenia necessitats formatives i en el cas de que sí, quines eren aquestes. Doncs bé, la gran majoria dels enquestats respongueren que sí que volien continuar formant-se i el que més demandaven era formació específica en animació sociocultural, seguida d'idiomes i formació específica en salut.  És per això que encetem el Sa-FORMA amb el curs de Monitor/a d'Animació en Temps Lliure i els monogràfics de Monitor/a de Menjador Escolar i Necessitats Educatives Especials.    Curs MAT: Plà d'inscripció obert fins esgotar places. El curs té 310 hores en total i està homologat per l'IVAJ. Se celebrarà en línia a partir del 10 de juliol.   Monitor/a de Menjador Escolar: Plà d'inscripció obert fins esgotar places . Curs de 30 hores en línia que començarà a partir del 10 de juliol   Necessitats Educatives Especials: Plà d'inscripció obert fins esgotar places. Curs de 20 hores en línia que començarà a partir del 15 de juliol.   L'alumnat que residesxca ens pobles que pertanyen al Calaix Jove de la Safor podrà gaudir d'un descompte de 10€ per curs (consulta'ns si el teu poble hi pertany)   Per tal d'inscriure's cal emplenar la fitxa d'inscripció específica del curs (que adjuntem al mail) i remetre-la al mail mariajose.acento@gmail.com, junt amb el rebut de pagament. Si vas a gaudir del descompte hauràs d'enviar-nos també un certificat d'empadronament.    Trobareu adjunt a este mail, d'una banda el cartell genèric amb els tres cursos i d'altra els cartells específics de cada curs on trobareu tota la informació, així com les fitxes d'inscripció dels tres cursos. Qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través d'aquest mail o al telèfon 600 51 37 38. Salut!","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":18921,"Name":"Activitat Cultural Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitat-cultural-quart-de-poblet/","Icon":"/media/uycophgu/quart-es-cultura.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":18914,"Name":"Centre Cultural El Casino. Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-03","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Segons activitat.","Requirements":"Segons activitat.","Tags":["Quart de Poblet","Cultura","Activitats"],"Goal":"Fer arribar i fomentar la cultura en les seues diferents branques a totes les persones joves.","Project":"Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Quart de Poblet","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10590,"Name":"Oci Alternatiu Alboraia (1)","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-alternatiu-alboraia-1/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4300,"Name":"Espai Jove d'Alboraia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-04","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"De dilluns a divendres De 8:00 a 15:00 i de 16:00 a 21:00 ","Requirements":"","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure"],"Goal":"Programa d´oci educatiu en el temps lliure","Project":"Oci Alternatiu Alboraia","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"673696005","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cij@alboraya.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5523,"Name":"Cursos i Activitats per a Joves. Tardor, 2019. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/cursos-i-activitats-per-a-joves-tardor-2019-mislata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"30","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-15","DateEnd":"2020-02-22","Schedule":"Horari en funció de cada curs/taller o activitat.","Requirements":"Cambia en funció de l'activitat o el curs.","Tags":["Cursos","Oci Educatiu","Activitats","Tardor","Mislata","Joves Mislata","Joventut Mislata","informàtica","Noves tecnologies","Fotografia","Ukelele","Oci i temps lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963990340","PhoneAlternate":"963837141","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.mislatajove.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11037,"Name":"Agenda Cultural Desembre","Url":"http://xarxajove.info/programes/httpwwwraspeigesagendaagenda-cultural-diciembre-2019/","Icon":"/media/hjwhbq0q/principal-agenda-cultural-diciembre-2019-es.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5878,"Name":"Auditori - Centre Social de Sant Vicent del Raspeig","Url":null},{"Id":10392,"Name":"Secretariat Promoció Cultural. Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-12-02","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["oci","Activitats Oci Temps Lliure","Activitats Culturals","CONCERTS","Auditori - Teatre"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966143946","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"cultura@raspeig.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.raspeig.es/agenda/agenda-cultural-diciembre-2019/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":11560,"Name":"Fireta de Nadal. Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/fireta-de-nadal-quart-de-poblet/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":11556,"Name":"Poliesportiu Municipal de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-12-27","DateEnd":"2019-12-28","Schedule":"Divendres de 10:30 a 14:00 hores i de 16:30 a 20:30 hores. Dissabte de 10:30 a 14:00 hores i de 16:30 a 20:30 hores.","Requirements":"","Tags":["Quart de Poblet","Activitats"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9977,"Name":"VIII FIRA EXPO JOVE.ALGEMESI.","Url":"http://xarxajove.info/programes/viii-fira-expo-jovealgemesi/","Icon":"/media/oflkthzg/viii-expofira-jove-2020.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-02","DateEnd":"2020-01-04","Schedule":"Quatre sessions: -Dia 2 de gener de 17.00 a 21.00 h -Dia 3 de gener d'11.00 a 14.00h i de 17.00 a 21.00 h -Dia 4 de gener d'11.00 a 14.00h.","Requirements":"Entrada lliure i gratuita.","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure","Oci Eduatiu","Educació en la Participació"],"Goal":"Que els xiquets i joves gaudixquen dels seus dies de vacances, es relacionen amb nova gent,s'interessen per noves activitats,que entre ells es fomente la participació...","Project":"","Explanation":"Fira lúdica organitzada per l'Ajuntament d' Algemesí i la Diputació de València, dirigida a xiquets i xiquetes d'1 a 13 anys, que podran divertir-se al Centre Polivalent d'Algemesí, amb atraccions i activitats per a tota la família.     ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemesi.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://espaijove.algemesi.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13060,"Name":"Casal Jove Morella","Url":"http://xarxajove.info/programes/casal-jove-morella/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7748,"Name":"Casal Jove Morella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4298,"Name":"Ajuntament de Morella","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"40","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-11","DateEnd":"2020-07-24","Schedule":"Dissabtes de 16:00 a 20:00 Diumenges de 16:00 a 20:00 ","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","Activitats Oci Temps Lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964160034","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ajuntament@morella.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"morella.net","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":4,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13068,"Name":"Casal jove Forcall","Url":"http://xarxajove.info/programes/casal-jove-forcall/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":3334,"Name":"Casal Jove de Forcall","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":3333,"Name":"Ajuntament de Forcall","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-11","DateEnd":"2020-05-30","Schedule":"Dissabte de 17:00 a 21:00 Diumenge de 16:00 a 20:00","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","Activitats Oci Temps Lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964171001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@forcall.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"forcall.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":4,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12747,"Name":"Programa de creativitat i participació jove.","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-creativitat-i-participacio-jove/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":4340,"Name":"Espai de Creació Jove de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Quinzenal","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-06-27","Schedule":"Segons activitat.","Requirements":"Prèvia inscripció (Segons activitat).","Tags":["Quart de Poblet","Participació","Joves","Activitats"],"Goal":"- Foment de la Creativitat dels i les joves de Quart de Poblet.  ","Project":"Programació de l'Esplai de Creació Jove de Quart de Poblet.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12325,"Name":"Curs de Monitor de temps Lliure Infantil i Juvenil MAT 2020. Algemesí","Url":"http://xarxajove.info/programes/curs-de-monitor-de-temps-lliure-infantil-i-juvenil-mat-2020-algemesi/","Icon":"/media/1plavyhk/monitor-temps-lliure.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-02-08","DateEnd":"2020-06-20","Schedule":"Dissabtes de matí, de 9.00 a 15.00 hores.","Requirements":"Preu del curs: 145 euros. Inscripcions: El termini d'inscripció serà del 13 de Gener, fins al 8 de Febrer . Les persones interessades poden inscriure's a l' Escola AUCA, al telèfon: 96 205 86 96","Tags":["Monitor/a","Monitor/a de Temps Lliure","Oci Educatiu","Activitats Oci Temps Lliure","#formacio","Àrea de Joventut"],"Goal":"Capacitar als alumnes a realitzar activitats d'oci i temps lliure amb xiquets i joves. Al final del curs s'obté una titulació homologada per la Generalitat Jove.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962058696","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"683142476","Fax":null,"Email":"auca.valencia@auca.es","EmailAlternate":"espaijove@algemesi.net","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17668,"Name":"Aldaia en Moviment - Ajuntament d'Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/aldaia-en-moviment-ajuntament-daldaia/","Icon":"/media/4nfkvs3i/s.png","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":16425,"Name":"Poliesportiu Municipal Jaume Ortí Aldaia","Url":null},{"Id":8711,"Name":"Biblioteca municipal d'Aldaia","Url":null},{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-30","DateEnd":"2020-06-05","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["esport","Activitats esportives","instagram","aldaia","joventut aldaia en casa","esports en casa","cultura","Oci alternatiu","música","idiomes","participació","youtube","Desdecasa","creativitat"],"Goal":"","Project":" ACTIVITATS CULTURALS I D'OCI OFERTES PER L'AJUNTAMENT D'ALDAIA ","Explanation":"Esports a casa: Classes en directe.A partir del 14 d'Abril pots disfrutar en directe a través d'Instagram de classes de diferents disciplines esportives en directe. Pilates; Latin dance; Total trainning; Aerogap; Ioga... Les classes es podran veure en l'instagram de cada monitor o monitora de dilluns a divendres. Els caps de setmana, les classes estaran en el canal YOUTUBE Ajuntament d'Aldaia. La duració de la classe variarà en funció de la gent espectadora i de l'entrenament d'eixe dia (30/40 min).https://www.youtube.com/channel/UC3K3hTc7Y9V6SlH5id6LYbw   Programació estable a casa:Cada setmana noves clases dels profesors del centre Matilde Salvador.Es publiquen 3 vídeos diaris en les nostres xarxes socials: Youtube, Facebook i Instagram. Yoga, dansen oriental, anglès en diferents nivells (playing, 6-12 i adults), francès, valencià, escriptura creativa i Guitarra.https://www.facebook.com/centrematildesalvador/   Regidoria d'educació: Propostes educatives per a joves i menuts durant la quarantena.Visita els vídeos al canal de #Youtube de l'Ajuntamenthttps://www.youtube.com/channel/UC3K3hTc7Y9V6SlH5id6LYbw ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20825,"Name":"Cultura de Barri","Url":"http://xarxajove.info/programes/cultura-de-barri/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":20821,"Name":"Parcs, jardins i places d'Ontinyent","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"50","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["OciEducatiu","Activitats Culturals"],"Goal":"Oferta d'activitats culturals i d'oci per a tota la població","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962918200","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.ontinyent.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20651,"Name":"ACTIVITATS D´OCI Y TEMPS LLIURE","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-d-oci-y-temps-lliure/","Icon":"/media/cohc33ai/cursos-verano-2020.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":3230,"Name":"CRJ Los Molinos. Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Bimestral","Date":"2020-07-06","DateEnd":"2020-09-02","Schedule":"Cada actividad tiene su propio horario","Requirements":"- Tener entre 12 y 35 años - 1º Estar empadronado/a en San Vicente - 2º Estudiantes en centros educativos del municipio - 3º Jóvenes que vivan en las pedanias del municipio o pertenezcan a una asociación juvenil registrada en el - 4º Personas que trabajen en San Vicente - 5º Personas que vivan en otros municipios","Tags":["Activitats Online","Activitats Oci Temps Lliure","Aprendre"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"96-567.50.65Extensión:2513","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@raspeig.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.raspeig.es/portal/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20735,"Name":"Concilia l'Estiu Jove Alcàsser","Url":"http://xarxajove.info/programes/concilia-lestiu-jove-alcasser/","Icon":"/media/pqsg5vto/concilia-jove-icono.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":20215,"Name":"Zona Jove i CIJ El Dau","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4763,"Name":"Ajuntament d'Alcàsser","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Diari","Date":"2020-07-09","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores.","Requirements":"Es recomana reservar plaça en l' App de l'Ajuntament d'Acàsser o en la seua pàgina web.","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure","oci educatiu","conciliació","tallers"],"Goal":"Afavorir la conciliación laboral de las familias d'Alcàsser i oferir una alternativa d'oci als joves, amb totes les mesures sanitàries i de higiene front al Covid-19.","Project":"Concilia l'Estiu Alcàsser","Explanation":"La Zona Jove - El Dau torna a obrir les seues portes amb un program organitzat for the'Ajuntament d'Alcàsser. Concilia l'Estiu Jove es un proyecto amb amb protocolos y medidas de prevención establertes para los autoritarios sanitarios.  Des de l'organització s'ha treballat pereririr una programaciónció d'oci per a joves a partir de dotze anys.  Les inscripcions seran gratuïtes, i poden fer, fins a complete l'aforament: Preferencement de forma electrònica a través de: La nova App de l'Ajuntament . Si ja la tenia instal.lada ha de actualitzar-la entrante a la PlayStore / AppleStore (Mis aplicaciones y juegos - ACTUALIZAR TODO). Si necesario ajuda pot telefonar al 664 66 80 10.  La nueva web de l'Ajuntament: Cita prèvia> RESERVAS EL DAU .  Presencialment, a la zona jove EL DAU. El Menors d'edat (entre 12 i 17 anys) por participar en las actividades, han portado el documento MODELO DE ACEPTACIÓN I CONSENTIMIENTO firmat pel tutor / a legal, tengo el protocolo de seguridad. Si dispone de certificado digital, envíe el correo por correo electrónico a  eldau@alcasser.es .   Para más información, envíe un whatsapp al 673 56 51 12 o envíe un correo electrónico a eldau@alcasser.es . ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"961240347","PhoneMobile":"673565112","Fax":null,"Email":"eldau@alcasser.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.alcasser.es/noticia/concilia-lestiu-jove-noves-activitat-zona-jove-dau","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20957,"Name":"Joves a la Fresca","Url":"http://xarxajove.info/programes/joves-a-la-fresca/","Icon":"/media/5jfi5ey5/cabecera-joves-a-la-fresca.jpeg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6878,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Bimestral","Date":"2020-07-17","DateEnd":"2020-09-17","Schedule":"L'espai està obert a tota la població jove durant els dos mesos de duració. Les activitats es realitzen els caps de setmana, entre les 19.00 i les 24.00, depenent de l'activitat.","Requirements":"Condicions de salut: mascareta obligatòria i distància de seguretat.","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure","OCI I TEMPS LLIURE","#educació en valors","espaciojoven","Espai cobert","Dansa urbana","Breakdance"],"Goal":"Espai jove accessible per al seu ús. Gaudi obert durant tot el dia per a anar a sopar, menjar, o passar l'estona amb els amics. Els caps de setmana es realitzen activitats diverses entre les quals s'inclouen danses urbanes com breakdance, cinema fòrum, jocs populars i vetlades.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962770665","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@ribarroja.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21729,"Name":"JOVES EN ACCIÓ","Url":"http://xarxajove.info/programes/wwwraspeigesportaljuventud/","Icon":"/media/5e5psbzg/isajove-otono.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":10750,"Name":"CIJ - Centre Juvenil Isajove. Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-09-01","DateEnd":"2020-10-30","Schedule":"Lunes a Viernes de 17:00 a 20;00 horas","Requirements":"","Tags":["oci","Activitats Oci Temps Lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"96-567.50.65Extensión:2513","PhoneAlternate":"96-567.03.25","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ciaj@raspeig.org","EmailAlternate":"juventud@raspeig.org","Web":null,"Link":"www.raspeig.es/portal/juventud","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":23004,"Name":"ACTIVITATS JOVE OCTUBRE 2020 Zona Jove El Dau Alcàsser","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-jove-octubre-2020-zona-jove-el-dau-alcasser/","Icon":"/media/jjzbdqye/el-dau-insta.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":20215,"Name":"Zona Jove i CIJ El Dau","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-10-10","DateEnd":"2020-10-31","Schedule":"De 17:00 a 21:00 hores.","Requirements":"Per a participar en les activitats, el/la jove ha d'emplenar la sol·licitud del carnet d'usuari de la Zona Jove El Dau d'Alcàsser.","Tags":["Activitat esportiva","actividades","Activitats Oci Temps Lliure","Halloween","Tik tok","taller de manualitats","Escape Room"],"Goal":"Fomentar entre els i les joves del municipi un model d'oci educatiu en un espai segur, lliure de Covid.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"664668010","Fax":null,"Email":"eldau@alcasser.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/zonajoveeldau/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":23325,"Name":"ACTIVITATS DE REFORÇ I EXTRAESCOLARS FRONT LA COVID 19 A BENIGÀNIM","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-de-reforç-i-extraescolars-front-la-covid-19-a-beniganim/","Icon":"/media/c0khiz55/121377227_2846882258858232_7540310395923288761_n.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8181,"Name":"PIJ - Espai Jove de l'Ajuntament de Benigànim","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4369,"Name":"Ajuntament de Benigànim","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4369,"Name":"Ajuntament de Benigànim","Url":null}],"Users":"60","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"16","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-10-19","DateEnd":"2021-06-30","Schedule":"vesprades: 17:00 h a 20:00 h","Requirements":"📣Activitats dirigides als i les menors entre 3 i 16 anys,.residents al municipi de Benigànim.🧒🏻👦🏼 ➡️Les característiques dels quals, vénen determinades pel seu desenvolupament psicoemocional i educatiu, el qual s’ha vist alterat per la concurrència de diferents factors, pels efectes de la situació d’emergència sanitària, l’estat d’alarma, i les posteriors fases de desescalada camí a la nova normalitat, derivat per la Covid19. 👉Les activitats a desenvolupar atendran als següents principis: • Foment de les activitat cooperatives front a les competitives. Treball en grup. • Compatibilitzar la diversió, capacitat creativa i aprenentatge. • Valorar les activitats quotidianes. • Respecte de l’autonomia en el que i el com. • Foment de l’observació i del pensament en positiu. • Foment dels ocis saludables davant els ocis nocius (jocs en línia, consum excessiu, noves tecnologies,...). • Educar en la diversitat, igualtat, inclusió i en la corresponsabilitat.","Tags":["AjuntamentdeBenigànim#EspaijoveBenigànim#Activitatsextraescolars"],"Goal":" Activitats dirigides als i les menors entre 3 i 16 anys,.residents al municipi de Benigànim. Les característiques dels quals, vénen determinades pel seu desenvolupament psicoemocional i educatiu, el qual s’ha vist alterat per la concurrència de diferents factors, pels efectes de la situació d’emergència sanitària, l’estat d’alarma, i les posteriors fases de desescalada camí a la nova normalitat, derivat per la Covid19. Les activitats a desenvolupar atendran als següents principis: • Foment de les activitat cooperatives front a les competitives. Treball en grup. • Compatibilitzar la diversió, capacitat creativa i aprenentatge. • Valorar les activitats quotidianes. • Respecte de l’autonomia en el que i el com. • Foment de l’observació i del pensament en positiu. • Foment dels ocis saludables davant els ocis nocius (jocs en línia, consum excessiu, noves tecnologies,...). • Educar en la diversitat, igualtat, inclusió i en la corresponsabilitat. ","Project":" Activitats dirigides als i les menors entre 3 i 16 anys,.residents al municipi de Benigànim. Les característiques dels quals, vénen determinades pel seu desenvolupament psicoemocional i educatiu, el qual s’ha vist alterat per la concurrència de diferents factors, pels efectes de la situació d’emergència sanitària, l’estat d’alarma, i les posteriors fases de desescalada camí a la nova normalitat, derivat per la Covid19. Les activitats a desenvolupar atendran als següents principis: • Foment de les activitat cooperatives front a les competitives. Treball en grup. • Compatibilitzar la diversió, capacitat creativa i aprenentatge. • Valorar les activitats quotidianes. • Respecte de l’autonomia en el que i el com. • Foment de l’observació i del pensament en positiu. • Foment dels ocis saludables davant els ocis nocius (jocs en línia, consum excessiu, noves tecnologies,...). • Educar en la diversitat, igualtat, inclusió i en la corresponsabilitat. ","Explanation":" Activitats dirigides als i les menors entre 3 i 16 anys,.residents al municipi de Benigànim. Les característiques dels quals, vénen determinades pel seu desenvolupament psicoemocional i educatiu, el qual s’ha vist alterat per la concurrència de diferents factors, pels efectes de la situació d’emergència sanitària, l’estat d’alarma, i les posteriors fases de desescalada camí a la nova normalitat, derivat per la Covid19. Les activitats a desenvolupar atendran als següents principis: • Foment de les activitat cooperatives front a les competitives. Treball en grup. • Compatibilitzar la diversió, capacitat creativa i aprenentatge. • Valorar les activitats quotidianes. • Respecte de l’autonomia en el que i el com. • Foment de l’observació i del pensament en positiu. • Foment dels ocis saludables davant els ocis nocius (jocs en línia, consum excessiu, noves tecnologies,...). • Educar en la diversitat, igualtat, inclusió i en la corresponsabilitat. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"10:00-14.00h647786391/17:00-20:00h673346735","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@beniganim.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":23304,"Name":"Joves Connecta2 - Oci Educatiu a Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/joves-connecta2-oci-educatiu-a-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/j2xfc4x2/jovenes-conecta2.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-11-06","DateEnd":"2021-05-28","Schedule":"Tots els divendres","Requirements":"","Tags":["Oci Educatiu","Tallers","Activitats d'oci","Cultura","Alimentació","Parkour","Hàbits saludables","Fotografia","Art","Pintura","Escalada","Ajuntament de Pilar de la Horadada","Cij Pilar de la de Horadada","Pilar de la Horadada","Ecologia"],"Goal":"Oferir als i les joves activitats diverses d'oci educatiu tots els divendres en el Centre d'Informació Juvenil.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"juventud@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"cij@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"http://www.pilardelahoradada.org/areas/juventud","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":24837,"Name":"Hibernis Mare. Platja d'hivern Mil Palmeres. Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/hibernis-mare-platja-dhivern-mil-palmeres-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/gleocdul/hibernis-horadada.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":24820,"Name":"Hibernis Mare. Platja d'Hivern. Mil Palmeres. Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":24807,"Name":"*Visit Pilar de la Horadada. Regidoria de Turisme","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"2020-11-07","DateEnd":"2020-12-08","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Platja","Platja d'Hivern","Platja Mil Palmeres","Activitats esportives","Activitats a la platja","Activitats a l'aire lliure","Zumba","Yoga","Paddle surf","Pilates","Tai chi","Aerobox","Chai kun","Pilar de la Horadada","Ajuntament de Pilar de la Horadada","Hibernis mare","Regidoria de Turisme","Visit Pilar de la Horadada"],"Goal":"Des de setembre de 2015 s'estan realitzant a la platja de Mil Palmeres un programa d'activitats destinat a dinamitzar la platja amb propostes variades per a totes les edats i que aporten afluència d'usuaris per a ajudar a l'economia local durant els mesos de temporada baixa. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767068","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"675545781","Fax":null,"Email":"info@hibernismare.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://hibernismare.com/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]