[{"Id":4308,"Name":"UPPCA de Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/uppca-de-picassent/","Icon":"/media/sjjjqyxb/upcca-picassent.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":4318,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dimarts, dimecres i dijous amb cita prèvia.","Requirements":"","Tags":["Ajuntament de Picassent","Picassent","UPPCA","Prevenció Conductes Adictives","Conductes addictives","Drogodependència"],"Goal":"La UPPCA (Unitat de prevenció comunitària de conductes addictives) és un servei especialitzat que desenvolupa programes de prevenció amb l'objectiu de reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.","Project":"","Explanation":"Accions que es realitzen: - Facilitar la implementació de programes de prevenció als Centres Escolars. - Xarrades informatives sobre drogues per als estudiants d'ESO, Batxillerat, Cicles formatius i centres de menors. - Tallers de formació sobre drogues dirigits a pares/mares, professors i tècnics municipals. - Sessions informatives a l'alumnat, pares i mares sobre el bon ús de noves tecnologies i com prevenir les conductes addictives. - Atenció i assessorament individualitzat a la joventut, pares i mares preocupats/des pel consum de drogues dels seus fills o filles. - Atenció i assessorament al professorat que haja detectat problemes amb les drogues al centre escolar. - Campanyes d'informació i sensibilització per a la prevenció del consum de drogues, etc. - Espai Obert, espai alternatiu d'oci i temps lliure saludable per a joves entre 12 i 17 anys.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961230690","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upc@picassent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4321,"Name":"Programa d'absentisme escolar. Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-dabsentisme-escolar-picassent/","Icon":"/media/0yil2uhn/logo_picassent_0.png","Program":[],"Centers":[{"Id":4318,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Serveis Socials","Picassent","Ajuntament de Picassent","Escolarització","Absentisme escolar"],"Goal":"Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Picassent estan formats per un sistema que inclou una sèrie de programes i recursos que aborden problemes socials concrets, un conjunt de serveis i prestacions de promoció i acció social que atén les necessitats socials del municipi.  ","Project":"L’absentisme escolar es pot definir com a la falta d’assistència continuada d’un alumne o d'una alumna que té l’edat d’escolarització obligatòria. Segons el que estableixen els apartats 1.1, 1.8 y 1.30 de l’article 149 de la Constitució Espanyola, els xiquets, les xiquetes i els i les joves tenen dret a l’educació. Aquest dret es concreta en la Llei d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), Llei orgànica 1/1990. El servei també posa l’accent en les condicions en què el menor assisteix al centre educatiu, com un aspecte important que ens permet realitzar un treball més integrador i detectar possibles dificultats a nivell familiar.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]