[{"Id":7590,"Name":"Cicle de concerts de l'Associació Juvenil Vinaròs Ressona","Url":"http://xarxajove.info/programes/cicle-de-concerts-de-lassociacio-juvenil-vinaros-ressona/","Icon":"/media/kaipeknj/vinaros-ressona.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":7385,"Name":"Associació juvenil Vinaròs Ressona. Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":7385,"Name":"Associació juvenil Vinaròs Ressona. Vinaròs","Url":null}],"Users":"100","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Quatrimestral","Date":"2019-09-20","DateEnd":"2019-12-13","Schedule":"Divendres i dissabtes des de les 23.59 h dins les 7.00 h","Requirements":"Adquisició prèvia d'entrades","Tags":["Oci Eduatiu","Ajuntament de Vinaròs","Vinaròs Ressona","Cicle Musical","Associació Juvenil","Joventut","Joves"],"Goal":"Disseny d'un cicle musical que respon a les demandes i necessitats del jovent de Vinaròs.  ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"617936370","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"vinarosressona@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7425,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Vinaròs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-vinaros/","Icon":"/media/gkmbecdm/storysinstagram750x1334px-1.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":6943,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Vinaròs - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null},{"Id":3205,"Name":"Institut Valencià de la Joventut. IVAJ","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"12","Ages":["18-23","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"2019-12-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De 9.30 a 13.30 h","Requirements":"- Tenir entre 16 i 21 anys (ambos inclosos) - Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil","Tags":["Ajuntament de Vinaròs","Vinaròs","JOOP"],"Goal":"Fomentar la inserció sociolaboral entre el jovent desvinculat del circuit educatiu i laboral.","Project":"Jove Oportunitat","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964400314","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"636222743","Fax":null,"Email":"casal.jove@vinaros.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10442,"Name":"Programació 1r trimestre 2020 Casal Jove de Vinaròs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-1r-trimestre-2020-casal-jove-de-vinaros/","Icon":"/media/idokmlfr/cartel-jpg.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6943,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Vinaròs - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-01-17","DateEnd":"2020-04-04","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Vinaròs","Ajuntament de Vinaròs","Casal Jove","1r trimestre","Programació Juvenil","Oci Educatiu"],"Goal":"Oferir una programació d'activitats i tallers que responguen a les necessitats de la joventut de Vinaròs. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14414,"Name":"Programació especial COVID-19 Casal Jove de Vinaròs.","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-especial-covid-19-casal-jove-de-vinaros/","Icon":"/media/q5favtkn/whatsapp-image-2020-03-26-at-133750.jpeg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":6943,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Vinaròs - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"2020-03-31","DateEnd":"2020-05-16","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Vinaròs","Ajuntament de Vinaròs","Casal Jove","Programació Juvenil","Oci Educatiu","2n trimestre","Virtual","Educació en valors","M'importa"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]