[{"Id":23325,"Name":"ACTIVITATS DE REFORÇ I EXTRAESCOLARS FRONT LA COVID 19 A BENIGÀNIM","Url":"http://xarxajove.info/programes/activitats-de-reforç-i-extraescolars-front-la-covid-19-a-beniganim/","Icon":"/media/c0khiz55/121377227_2846882258858232_7540310395923288761_n.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":8181,"Name":"PIJ - Espai Jove de l'Ajuntament de Benigànim","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4369,"Name":"Ajuntament de Benigànim","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4369,"Name":"Ajuntament de Benigànim","Url":null}],"Users":"60","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"16","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-10-19","DateEnd":"2021-06-30","Schedule":"vesprades: 17:00 h a 20:00 h","Requirements":"📣Activitats dirigides als i les menors entre 3 i 16 anys,.residents al municipi de Benigànim.🧒🏻👦🏼 ➡️Les característiques dels quals, vénen determinades pel seu desenvolupament psicoemocional i educatiu, el qual s’ha vist alterat per la concurrència de diferents factors, pels efectes de la situació d’emergència sanitària, l’estat d’alarma, i les posteriors fases de desescalada camí a la nova normalitat, derivat per la Covid19. 👉Les activitats a desenvolupar atendran als següents principis: • Foment de les activitat cooperatives front a les competitives. Treball en grup. • Compatibilitzar la diversió, capacitat creativa i aprenentatge. • Valorar les activitats quotidianes. • Respecte de l’autonomia en el que i el com. • Foment de l’observació i del pensament en positiu. • Foment dels ocis saludables davant els ocis nocius (jocs en línia, consum excessiu, noves tecnologies,...). • Educar en la diversitat, igualtat, inclusió i en la corresponsabilitat.","Tags":["AjuntamentdeBenigànim#EspaijoveBenigànim#Activitatsextraescolars"],"Goal":" Activitats dirigides als i les menors entre 3 i 16 anys,.residents al municipi de Benigànim. Les característiques dels quals, vénen determinades pel seu desenvolupament psicoemocional i educatiu, el qual s’ha vist alterat per la concurrència de diferents factors, pels efectes de la situació d’emergència sanitària, l’estat d’alarma, i les posteriors fases de desescalada camí a la nova normalitat, derivat per la Covid19. Les activitats a desenvolupar atendran als següents principis: • Foment de les activitat cooperatives front a les competitives. Treball en grup. • Compatibilitzar la diversió, capacitat creativa i aprenentatge. • Valorar les activitats quotidianes. • Respecte de l’autonomia en el que i el com. • Foment de l’observació i del pensament en positiu. • Foment dels ocis saludables davant els ocis nocius (jocs en línia, consum excessiu, noves tecnologies,...). • Educar en la diversitat, igualtat, inclusió i en la corresponsabilitat. ","Project":" Activitats dirigides als i les menors entre 3 i 16 anys,.residents al municipi de Benigànim. Les característiques dels quals, vénen determinades pel seu desenvolupament psicoemocional i educatiu, el qual s’ha vist alterat per la concurrència de diferents factors, pels efectes de la situació d’emergència sanitària, l’estat d’alarma, i les posteriors fases de desescalada camí a la nova normalitat, derivat per la Covid19. Les activitats a desenvolupar atendran als següents principis: • Foment de les activitat cooperatives front a les competitives. Treball en grup. • Compatibilitzar la diversió, capacitat creativa i aprenentatge. • Valorar les activitats quotidianes. • Respecte de l’autonomia en el que i el com. • Foment de l’observació i del pensament en positiu. • Foment dels ocis saludables davant els ocis nocius (jocs en línia, consum excessiu, noves tecnologies,...). • Educar en la diversitat, igualtat, inclusió i en la corresponsabilitat. ","Explanation":" Activitats dirigides als i les menors entre 3 i 16 anys,.residents al municipi de Benigànim. Les característiques dels quals, vénen determinades pel seu desenvolupament psicoemocional i educatiu, el qual s’ha vist alterat per la concurrència de diferents factors, pels efectes de la situació d’emergència sanitària, l’estat d’alarma, i les posteriors fases de desescalada camí a la nova normalitat, derivat per la Covid19. Les activitats a desenvolupar atendran als següents principis: • Foment de les activitat cooperatives front a les competitives. Treball en grup. • Compatibilitzar la diversió, capacitat creativa i aprenentatge. • Valorar les activitats quotidianes. • Respecte de l’autonomia en el que i el com. • Foment de l’observació i del pensament en positiu. • Foment dels ocis saludables davant els ocis nocius (jocs en línia, consum excessiu, noves tecnologies,...). • Educar en la diversitat, igualtat, inclusió i en la corresponsabilitat. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"10:00-14.00h647786391/17:00-20:00h673346735","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@beniganim.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":24184,"Name":"12 BEQUES CORRESPONSALS. BENIGÀNIM","Url":"http://xarxajove.info/programes/12-beques-corresponsals-beniganim/","Icon":"/media/bfojxlgc/cartell-generic-jpg-1.jpg","Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":8181,"Name":"PIJ - Espai Jove de l'Ajuntament de Benigànim","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4369,"Name":"Ajuntament de Benigànim","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[{"Id":4369,"Name":"Ajuntament de Benigànim","Url":null}],"Users":"12","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"3000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-10-26","DateEnd":"2021-06-30","Schedule":"","Requirements":"REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: • -Els i les corresponsals han de ser alumnes de l’IES Les foies. • -El nombre d’estudiants corresponsals serà d’un mínim de 2. • -Serà requisit indispensable estar matriculat/da en 3r d’ESO com a mínim i tenir disponibilitat de 2 hores setmanals per tal de desenvolupar la tasca de corresponsal. • -Caldrà que la persona seleccionada subscriga el compromís de les tasques a exercir i el coneixement de les mesures establertes en cas d’incompliment.","Tags":["12bequescorresponsalsBenigànim#AjuntamentdeBenigànim#EspaiJoveBenigànim"],"Goal":"És un programa el qual pretén crear canals de comunicació entre el jovent del municipi i les entitats com l'Ajuntament i el mateix IES, per tal de proporcionar espais d'oci segurs i atractius per a la gent més jove. Els objectius GENERALS d’aquest projecte són: generar i distribuir la informació municipal d’especial rellevància per al jovent. potenciar qualsevol forma de participació juvenil en la societat. Fer una aportació econòmica al jovent en forma de beca que ajude d’una manera simbòlica al oci educatiu en temps de COVID. Cal destacar la importància que els i les joves sigen l’interlocutor, el qual media entre l’administració i el propi jovent, per els següents motius: Propiciar la familiarització dels i les joves estudiants amb el funcionament de les institucions democràtiques i amb els mecanismes de participació política. Conéixer els mecanismes de participació als centres: delegats i delegades d’aula, consells o juntes de delegats, assemblees, associacions d’estudiants, consell escolar. Reconèixer i potenciar la implicació activa en el context educatiu, i per tant, la importància d’associar-se o agrupar-se a través de plataformes juvenils i/o estudiantils. Fer el seguiment, assessorar i dotar els i les corresponsals d’eines, coneixements i habilitats per assumir amb èxit la seva responsabilitat. Donar reconeixement i prestigi a la participació dels alumnes als instituts. Crear vincles i canals de participació i col·laboració entre els diferents agents implicats en la campanya, per tal de generar xarxes de col·laboració que pugen desenvolupar les propostes que se’n deriven d’aquesta campanya i/o altres. Reivindicar el paper dels estudiants en els Consells Escolars i, si s’escau, estudiar la possibilitat d’adaptar els continguts i procediments perquè la participació dels estudiants siga significativa. Posar en relació a l’alumnat de l’institut amb el moviment associatiu dels seu entorn immediat (poble/ciutat i/o comarca) Apropar les associacions d’alumnes i grups de joves dels centres a les associacions i altres entitats significatives de la Comarca de la Vall-d’Albaida, i especialment al Consell local d’Infància i Joventut. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"647786391/673346735","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"🔗https://www.beniganim.es/va/aviso/12-beques-corresponsals","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]