[{"Id":4897,"Name":"Encontres periférics per la cultura i la joventut","Url":"http://xarxajove.info/programes/encontres-periferics-per-la-cultura-i-la-joventut/","Icon":"/media/3gang4aj/sin-titulo.png","Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":3566,"Name":"Alberg La Surera. Almedíjar","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"4","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-09-13","DateEnd":"2020-04-30","Schedule":"De 9:30 a 14:30","Requirements":"Busquem: 1. Projectes/iniciatives locals ja en marxa en les seues etapes inicials i amb alguns resultats demostrables, o idees de nous projectes per part de promotors que hagen desenvolupat algun projecte amb anterioritat. 2. Projectes/iniciatives culturals, patrimonials, educatius i/o socials que tenen la joventut com a públic objectiu (directe o indirecte, exclusiu o no). 3. Projectes/iniciatives locals que contribueixen a la dinamització de la comarca de l'Alto Palancia.","Tags":["Erasmus+","Joves rurals","Cultura","Desenvolupament rural","Alto Palancia"],"Goal":"Lluitar contra la despoblació juvenil a la comarca En aquest programa la joventut és clau perquè és aquella que desapareix: si els joves se'n van, els pobles moren. Per aquesta raó, a través del programa “Trobades perifèriques” volem donar suport a projectes que aposten per la joventut a la comarca. No busquem exclusivament joves que facen projectes, sinó projectes que impacten en la joventut i que, al seu torn, posseïsquen un vessant d'art, territori local i/o patrimoni. Fomentar les interaccions i la col·laboració entre iniciatives culturals, però també socials i educatives del territori El que pretén “Trobades perifèriques” és trencar l'aïllament dels agents culturals i/o de joventut del territori: que les persones que presenten els projectes (joves artistes, educadors, polítics, tècnics d'associacions, representants d'empreses culturals, etc.) puguen tindre, en finalitzar aquest programa, una xarxa en què poder donar-se suport, crear sinergies i dissenyar solucions comunes a problemes col·lectius del territori","Project":"","Explanation":"Amb el programa “Trobades perifèriques” volem generar (i donar suport) un grup de treball compost per persones i organitzacions que actuen en el desenvolupament d'iniciatives culturals per al benefici de la comarca en general i a la seua joventut en particular. El treball d'aquest grup es desenvoluparà en diferents moments: Què farem? Grup de treball a Almedíxer Tindrem l'oportunitat de visitar el projecte de l'ÀRIA a Còrsega que, al llarg dels 20 últims anys, ha sabut revitalitzar un territori molt aïllat a través del desenvolupament d'un projecte teatral per al territori. Viatge d'estudi a Còrsega Cada component haurà d'organitzar una visita per als seus companys del grup. Durant aquestes trobades es desenvoluparan les activitats següents: presentació del projecte del promotor; avaluació de les possibles sinergies amb els altres promotors i/o altres iniciatives locals i accions formatives segons el pla desenvolupat durant la trobada inicial.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964729119","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"peu-uji@uji.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://europimpulse.com/index/blog/encuentros-perifericos-el-arte-y-la-cultura-contra-la-despoblazion-rural/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]