[{"Id":6376,"Name":"Projecte Valoracció 2019. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-valoraccio-2019-mislata/","Icon":"/media/30ej1vvx/valoraccio-logo-corazon.jpg","Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":5864,"Name":"IES Músic Martín i Soler. Mislata","Url":null},{"Id":5855,"Name":"IES Molí del Sol. Mislata","Url":null},{"Id":5825,"Name":"IES La Moreria. Mislata","Url":null},{"Id":6108,"Name":"Centre privat Col·legi Santa Cruz. Mislata","Url":null},{"Id":6191,"Name":"Col·legi privat Sagrado Corazón. Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":3293,"Name":"Ajuntament de Mislata","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":3293,"Name":"Ajuntament de Mislata","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-11-04","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"Es realitzarà en horari escolar.","Requirements":"Alumnat d'ESO, Batxiller i Formació professional dels col·legis i instituts de Mislata.","Tags":["Educació","Formació","IES","ESO","Batxillerat","formació professional","ValorAcció"],"Goal":"Contribuir a fer que els i les joves aprenguen a conviure i a formar part de la societat democràtica, a impulsar la seua autonomia, la seua realització personal i la seua consciència crítica.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963837141","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"infoturia@mislatajove.org","EmailAlternate":"info6@mislatajove.org","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]