[{"Id":13426,"Name":"Àrea Joventut Benidorm","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-benidorm/","Icon":"/media/4ughxyk0/cijbenidorm.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6373,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benidorm","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Horari del CIJ de l'Ajuntament de Benidorm: De dilluns a divendres de 8-15h","Requirements":"","Tags":["CIJ","Benidorm","Ajuntament de Benidorm","Oci educatiu","Programació","Programació Juvenil"],"Goal":"El objectiu general de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Benidorm és implantar polítiques de joventut per a  fomentar la participació dels i les joves del municipi, empoderar-los i dotar-los dels recursos necessaris.","Project":"En el·laboració el I Pla de Joventut del municipi.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]