[{"Id":17370,"Name":"Programació Estable Centre Matilde Salvador Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-estable-centre-matilde-salvador-aldaia/","Icon":"/media/b1cf03ws/80066015_2830772850276070_4869131765513453568_o.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4719,"Name":"Ajuntament d'Aldaia","Url":null}],"Users":"350","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-09-02","DateEnd":"2020-06-12","Schedule":"De dilluns a divendres.Cursos d'una hora dos dies a setmana o tres hores només un dia a la setmana.Grups dividits en funció del nivell d'aprenentatge i l'edat.  ","Requirements":"Els cursos s’abonaran en tres pagaments: Setembre, Desembre i Març.","Tags":["tallers","creativitat","programació estable","medi ambient","música","diversitat","Aprenentatge","idiomes","estudi","activitats d'oci en el temps lliure","oci educatiu","art","cultura","educació","Igualtat de gènere","igualtat d'oportunitats","informació","Conviència"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"El Matilde Salvador és un centre ple de gent que gaudeix de les seves instal·lacions i dels programes i activitats que conté. L'espai de Joventut del centre té sales de dansa, locals d'assaig, sala d'actes, terrasses, múltiples aules, i altres espais de trànsit.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"gentjove@ajuntamentaldaia.org","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17492,"Name":"Programació especial 10 aniversari Centre Matilde Salvador Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-especial-10-aniversari-centre-matilde-salvador-aldaia/","Icon":"/media/a4jbfwxj/10anys-matilde.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null},{"Id":8711,"Name":"Biblioteca municipal d'Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4719,"Name":"Ajuntament d'Aldaia","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"350","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Bimestral","Date":"2019-10-02","DateEnd":"2020-06-12","Schedule":"les vesprades, de dilluns a divendres de 17:00 a 22:00","Requirements":"","Tags":["Medi Ambient","audiovisuals","exposicions","Exposicions temporals","programació especial","tik tok","Conviència","connexió","robotica"],"Goal":"Millorar l'oferta d'activitats del centre amb tallers i activitats puntuals","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.or","EmailAlternate":"gentjove@ajuntamentaldaia.org","Web":null,"Link":"https://www.facebook.com/centrematildesalvador/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]