[{"Id":20202,"Name":"Al nostre ritme (Villores)","Url":"http://xarxajove.info/programes/al-nostre-ritme-villores/","Icon":"/media/325bdbwo/descarga.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":19186,"Name":"Espai Social Villores","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":20079,"Name":"Associació del còmic (Villores)","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":20079,"Name":"Associació del còmic (Villores)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Activitat cultural","cinema","Desenvolupament rural","Educació en la Participació"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"686762138","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@MostraAl","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":2,"VolunteersWomanFrom30":1}},{"Id":19830,"Name":"Records Vius","Url":"http://xarxajove.info/programes/records-vius/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":19186,"Name":"Espai Social Villores","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":19828,"Name":"Associació Cultural- L'Espardenya (Villores)","Url":null},{"Id":20078,"Name":"Comissió de festes Villores","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","recordsvius","entornrural","joventutelsports"],"Goal":"Amb aquest projecte es busca rescatar històries dels pobles de la comarca dels Ports i transformar-les en peces audiovisuals de ficció amb aquesta base de realitat. Amb això busquem mantindre viva la memòria dels nostres pobles d’una manera diferent al clàssic format documental, per tal d’arribar a tot tipus de públic.","Project":"Records vius és un projecte audiovisual que pretén representar amb històries de ficció anècdotes i vivències d'abans i d'ara dels nostres pobles. Records Vius naix de joves de la comarca dels Ports amb interés pel món audiovisual i amb molta estima per aquesta terra.","Explanation":"El procés de documentació és col·laboratiu, a través de les xarxes socials o de les converses entre amics i familiars busquem històries i anècdotes de totes les èpoques i temàtiques que seran la base del projecte.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"658442890","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@recordsvius","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":1,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":3,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12117,"Name":"Educació en la Participació. Centres Juvenils de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/educacio-en-la-participacio-centres-juvenils-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/o2ybczow/logotiposcasas-generico.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5975,"Name":"Centre Juvenil Barranquet. Quart de Poblet","Url":null},{"Id":4928,"Name":"Centre Juvenil La Cebollera. Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":5968,"Name":"Federació Valenciana de Cases de Joventut","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-30","Schedule":"Per les vesprades, i alguns caps de setmanes.","Requirements":"Fer-se soci o sòcia, i tindre l'edat.","Tags":["Cases de Joventut","Centre Juvenil","Escola de Participació","Educació en la Participació","Oci Educatiu","Adolescents","Joves"],"Goal":"","Project":"La Centre Juvenil és un espai per a joves de 12 a 17 anys, on ens trobem i posem en comú les nostres inquietuds, un espai de diàleg, d’expressió, d’aprenentatge. Aprenem a crear, ens organitzem i fem teatre, cuina, dansa, escriptura, viatges, manualitats, jocs,… A més defensem els nostres drets socials i ens impliquem en la solució dels problemes que tenim al nostre voltant! La gent jove tenim moltes idees, només necessitem l’espai adequat, i confiança per fer-les realitat.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"barranquet@casesdejoves.org","EmailAlternate":"cebollera@casesdejoves.org","Web":null,"Link":"http://lafederacio.org/entitats/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17736,"Name":"Alumnat Actiu Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/alumnat-actiu-aldaia/","Icon":"/media/cdwh44f3/alumnat-actiu-2.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"100","Ages":["18-23","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-09-02","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["alumnat actiu","informació","oci alternatiu","instituts","treball","participació","Educació en la Participació","xarxa","Centre Matilde Salvador","activitats culturals","activitats formatives","events","Associacionisme","Aldaia","CIJ (centre d'informació juvenil)","activitats d'oci"],"Goal":"Fomentar la participació juvenil dins i fora dels centres educatius i d’aquesta manera afavorir la maduració personal i fomentar una educació en valors per aprendre a pensar i desenvolupar un esperit crític. Difondre en els centres educatius del municipi, l'informació generada pel departament de joventut i les activitats que es realitzen en el Centre Matilde Salvador. Recollir les inquietuds i preferències del joves en l’àmbit en què es mouen, per intentar proporcionar la informació sobre eixos assumptes.","Project":"El programa d´Alumnat Actiu preten formar un grup de joves representants dels Centres Educatius. Es tracta d'un grup no associat però si organitzat. Els joves s'encarreguen principalment de compartir informació en les xarxes socials i en els punts d'informació dels instituts sobre les convocatòries, recursos i activitats destinades a la joventut i que els puguen interessar així com de recollir demandes informatives, necessitats o propostes per a porteriorment traslladar-les al Centre d'Informació de la Joventut. Durant tot l'any realitzen activitats grupals, reunions, formació, excursions i tantes activitats d'oci alternatiu, com les trobades entre corresponsals d'altres municipis. També col·laboren en projectes i esdeveniments promoguts per associacions i o col·lectius del municipi o elaboren propostes i iniciatives sobre aquells temes pels que s'interessen.","Explanation":"","Improvements":"https://www.instagram.com/gentjove_aldaia/","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.youtube.com/watch?v=rqs0frQapW0&t=10s","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12594,"Name":"Programa d'Oci Educatiu Centre juvenil de les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-doci-educatiu-centre-juvenil-de-les-alqueries/","Icon":"/media/tljb3u4o/logo-casal-2.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10745,"Name":"Casal SOS les Alqueries","Url":null},{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Users":"75","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-09","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 Dissabtes, de 16 a 19 h (variable segons activitat)","Requirements":"","Tags":["Centre Juvenil","Adolescents","Adolescència","Educació en la Participació"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964592374","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"casal.jove@lesalqueries.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"alqueriesjove.wordpress.com","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":3,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":1,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14701,"Name":"Corresponsals a l'institut ( I.E.S Vilafranca)","Url":"http://xarxajove.info/programes/corresponsals-a-linstitut-ies-vilafranca/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":5144,"Name":"IES de Vilafranca. Vilafranca","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Users":"18","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-06-26","Schedule":"Horari del Punt d'Informació Juvenil  Dimecres de 11:00 a 12:00 ","Requirements":"","Tags":["Corresponsals Juvenils","Educació en la Participació","Oci Educatiu","iesvilafranca","Informació Juvenil"],"Goal":"Generar un espai de propostes i participació als instituts. Traslladar informació d'interès per al jovent adolescent Recollir necessitats i interessos del col.lectiu Oferir ferramentes per desenvolupar projectes i generar noves propostes d'oci al seu municipi i comarca Construir noves xarxes de treball entre les persones joves ","Project":"Corresponsals a l'institut  està format per un conjunt d'alumnes voluntàries que s’encarreguen de fer de punt de connexió entre la resta de joves i la tècnica de joventut per construir canals de comunicació on la informació d’interés siga fluida iactualitzada, on es generen espais de propostes i d'acompanyament, on es troben altres joves per compartir experiències d'aprenentatge i on es construeixen xarxes entre joves d'altres pobles.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14704,"Name":"Corresponsals a l'institut ( I.E.S Els Ports)","Url":"http://xarxajove.info/programes/corresponsals-a-linstitut-ies-els-ports/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":5149,"Name":"IES Els Ports. Morella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Users":"18","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-06-26","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","Informació Juvenil","ieselsports","Corresponsals Juvenils","Oci Educatiu"],"Goal":"Generar un espai de propostes i participació als instituts. Traslladar informació d'interès per al jovent adolescent Recollir necessitats i interessos del col.lectiu Oferir ferramentes per desenvolupar projectes i generar noves propostes d'oci al seu municipi i comarca Construir noves xarxes de treball entre les persones joves ","Project":"Corresponsals a l'institut  està format per un conjunt d'alumnes voluntàries que s’encarreguen de fer de punt de connexió entre la resta de joves i la tècnica de joventut per construir canals de comunicació on la informació d’interés siga fluida iactualitzada, on es generen espais de propostes i d'acompanyament, on es troben altres joves per compartir experiències d'aprenentatge i on es construeixen xarxes entre joves d'altres pobles.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9977,"Name":"VIII FIRA EXPO JOVE.ALGEMESI.","Url":"http://xarxajove.info/programes/viii-fira-expo-jovealgemesi/","Icon":"/media/oflkthzg/viii-expofira-jove-2020.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-02","DateEnd":"2020-01-04","Schedule":"Quatre sessions: -Dia 2 de gener de 17.00 a 21.00 h -Dia 3 de gener d'11.00 a 14.00h i de 17.00 a 21.00 h -Dia 4 de gener d'11.00 a 14.00h.","Requirements":"Entrada lliure i gratuita.","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure","Oci Eduatiu","Educació en la Participació"],"Goal":"Que els xiquets i joves gaudixquen dels seus dies de vacances, es relacionen amb nova gent,s'interessen per noves activitats,que entre ells es fomente la participació...","Project":"","Explanation":"Fira lúdica organitzada per l'Ajuntament d' Algemesí i la Diputació de València, dirigida a xiquets i xiquetes d'1 a 13 anys, que podran divertir-se al Centre Polivalent d'Algemesí, amb atraccions i activitats per a tota la família.     ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemesi.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://espaijove.algemesi.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13060,"Name":"Casal Jove Morella","Url":"http://xarxajove.info/programes/casal-jove-morella/","Icon":"/media/bvmdvxiz/whatsapp-image-2019-12-11-at-130226.jpeg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7748,"Name":"Casal Jove Morella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4298,"Name":"Ajuntament de Morella","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"40","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-11","DateEnd":"2020-07-24","Schedule":"Dissabtes de 16:00 a 20:00 Diumenges de 16:00 a 20:00 ","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","Activitats Oci Temps Lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964160034","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ajuntament@morella.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"morella.net","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":4,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13068,"Name":"Casal jove Forcall","Url":"http://xarxajove.info/programes/casal-jove-forcall/","Icon":"/media/x4bpoelr/whatsapp-image-2019-12-11-at-114824.jpeg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":3334,"Name":"Casal Jove de Forcall","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-11","DateEnd":"2020-05-30","Schedule":"Dissabte de 17:00 a 21:00 Diumenge de 16:00 a 20:00","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","Activitats Oci Temps Lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964171001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@forcall.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"forcall.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":4,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14120,"Name":"ESPAIJOVEACASA.ALGEMESI","Url":"http://xarxajove.info/programes/espaijoveacasaalgemesi/","Icon":"/media/ukcgkfjg/espai-jove-a-casa.png","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-16","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Les 24h","Requirements":"","Tags":["Oci Educatiu","Educació en la Participació"],"Goal":"Realitzar activitats en els mes menuts per a que s'obliden un poc de l'estat d'alarma que estem vivint.","Project":"","Explanation":"Cada día pujarem a les xarxes socials d'Espai Jove Algemesí,una activitart per a realitzar amb els més menuts i podrán etiquetar-la i `pujar-la. També penjarem algunes activitats educatives complementaries.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemesi.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"espaijove.algemesi.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]