[{"Id":14414,"Name":"Programació especial COVID-19 Casal Jove de Vinaròs.","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-especial-covid-19-casal-jove-de-vinaros/","Icon":"/media/q5favtkn/whatsapp-image-2020-03-26-at-133750.jpeg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":6943,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Vinaròs - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"2020-03-31","DateEnd":"2020-05-16","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Vinaròs","Ajuntament de Vinaròs","Casal Jove","Programació Juvenil","Oci Educatiu","2n trimestre","Virtual","Educació en valors","M'importa"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]