[{"Id":20590,"Name":"SIJ+Garantía Juvenil","Url":"http://xarxajove.info/programes/sijplusgarantia-juvenil/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Generació d'usuaris i contrasenyes per a sol·licitar l'accés al Sistema Nacional de Garantía Juvenil en els CIJ i PIJ. Informació general del programa. Joves de 16 a 29 anys que no estudien ni treballen.","Tags":["Garantia Juvenil"],"Goal":"Integració en el marcat laboral","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":3901,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-picassent/","Icon":"/media/mv4fph3w/ilustracionsuperhero-chica-v02.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30.","Requirements":"- Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d’acció educativa o formativa. - Estar desocupat o desocupada. -Comptar amb un nivel de formació màxim de l'ESO. -Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":["JOOP","Jove Oportunitat","Casa Jove La Torta","Joventut","Treball","Garantia Juvenil","Educació","Formació","Picassent"],"Goal":"Jove Oportunitat – JOOP és un programa dissenyat i organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), l'objecte del qual és la realització d'accions de motivació i orientació per a jóvens entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Com a programa de segona oportunitat, JOOP acudeix en el seu suport i constituirà, per a ells i elles, una experiència vital de canvi.","Project":"","Explanation":"L'objectiu és aconseguir que aquests xics i xiques tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà. Però, prèviament, necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal en grups d'entre 8 i 15 participants. El programa també els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, però des d'un enfocament absolutament pràctic: per mitjà de la visita a 20 empreses d'acollida, on els mostraran el treball real a què porta cada titulació de la FP. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961222980","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6228,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-donda/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4642,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Onda - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres 9.30 A 13:30","Requirements":"- Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d’acció educativa o formativa. - Estar desocupat o desocupada. -Comptar amb un nivel de formació màxim de l'ESO. -Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":["IVAJ","JOOP","ocupació","Joventut Onda","OPORTUNITAT","Garantia Juvenil","#formació"],"Goal":" La realització d'accions de motivació i orientació per a jóvens entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Com a programa de segona oportunitat, JOOP acudeix en el seu suport i constituirà, per a ells i elles, una experiència vital de canvi.","Project":"Jove Oportunitat – JOOP és un programa dissenyat i organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)","Explanation":" L'objectiu és aconseguir que aquests xics i xiques tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà. Però, prèviament, necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal en grups d'entre 8 i 15 participants. El programa també els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, però des d'un enfocament absolutament pràctic: per mitjà de la visita a 20 empreses d'acollida, on els mostraran el treball real a què porta cada titulació de la FP. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964601902","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"639767576","Fax":null,"Email":"casaljove@onda.es","EmailAlternate":"correu:joop_ivaj@gva.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":21962,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) Massanassa","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-massanassa/","Icon":"/media/abrdf4jc/foto-grupo-febrero.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa"],"Centers":[{"Id":21824,"Name":"Espai Jove de Massanassa","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"13","Ages":["18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-02-25","DateEnd":"2020-12-18","Schedule":"De dilluns a divendres de 9 a 13h.","Requirements":"Tenir entre 16 i 21 anys, ambos inclosos, i estar inscrit/a al Programa de Garantía Juvenil.","Tags":["JOOP","Garantia Juvenil"],"Goal":"L'objectiu d'aquest programa és aconseguir que els xics i xiques completen una FP de Grau Mitjà, amb una intervenció que treballe la seua motivació, reforçe la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica que es farà servir és el coaching actitudinal, en grups d'entre 10 i 15 participa","Project":"És una formació d'orientació personal i professional per a aconseguir unprojecte global de vida, usant tècniques de coaching actitudinal, grupal i individual,treballant també les relacions amb el seu entorn (família, parella…). Durant el JOOPes visiten empreses per a veure en la pràctica totes les famílies de la formacióprofessional. A més, es preparen algunes assignatures per a la prova d'accés lliure a la FP deGrau Mitjà o de competències clau per a accedir a Certificats de Professionalitat.Els grups es formen amb 10-15 joves d'entre 16 i 21 anys. Amb ells i elles treballa unaprofessional graduada en pedagogia  amb àmplia experiència en l'àmbit del'adolescència i joventut.","Explanation":"El coaching actitudinal els donarà suport en el seu procés de canvi; és unaexperiència de canvi vital. Dedicant un temps de la seua vida a formar-se, podranentrar en el mercat laboral aspirant a ocupacions de més qualitat i més sosteniblesen el temps. La figura del coach actua com a agent de socialització, que motiva i es preocupadels joves. Estructura: 1) Mòdul de desenvolupament personal.2) Mòdul de desenvolupament social.3) Mòdul d'orientació professional (visites a “empreses d'acolliment”).4) Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la Formació Professional deGrau Mitjà o de la prova de competències clau que dona accés als Certificats deProfessionalitat.En este mòdul entren en escena professors especialistes en les diferentsassignatures, amb atenció a l'alumnat a través d'una plataforma telemàtica.El coach continua sent la presència física permanent a l'aula i guia en l'ús de laplataforma telemàtica, continuant amb la seua labor motivacional i de suport através dels continguts del mòdul.5) Mòdul de convivència: estada en alberg juvenil o centre de vacances (ocieducatiu).6) Mòdul de reentrada acadèmica: reunions quinzenals o mensuals durant elsprimers mesos del curs acadèmic següent al de l'acció JOOP.","Improvements":"- Coneixement dels recursos municipals i millora de la realitat sociocultural de les persones participants. - Millora de la relació entre la Regidoria de joventut i els Centres Educatius. - Millora de la Coordinació tècnica entre àrees municipals (Joventut, Educació, Ocupació, Comerç...etc)","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961250739","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"666031834","Fax":null,"Email":"joventut@massanassa.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://va.massanassa.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]