[{"Id":7168,"Name":"Programa Municipal per a la Integració Educativa (PMIE). Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-municipal-per-a-la-integracio-educativa-pmie-mislata/","Icon":"/media/v2vezqaa/logo-pmie-mislata.jpg","Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null},{"Id":5825,"Name":"IES La Moreria. Mislata","Url":null},{"Id":5864,"Name":"IES Músic Martín i Soler. Mislata","Url":null},{"Id":5855,"Name":"IES Molí del Sol. Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Integració","EDUCACIÓ","Educador/a social"],"Goal":"Este programa se lleva a cabo mediante la colaboración de las concejalías de Educación y Juventud del ayuntamiento de Mislata. Se desarrolla en los tres IES del municipio a cargo de tres profesionales asimilables, en buena parte, a la figura del educador social. Está dirigido a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y con él se realizan acciones preventivas de intervención y de seguimiento con adolescentes que presentan graves problemas de adaptación al sistema educativo.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7439,"Name":"Agència PANGEA (Oficina d'Atenció a les Persones Migrades) de la Mancomunitat de la Ribera Alta.","Url":"http://xarxajove.info/programes/agencia-pangea-oficina-datencio-a-les-persones-migrades-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":"/media/ko1dqwly/agencia-pangea-mancomunitat-de-la-ribera-alta.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Agència PANGEA","Oficina d'Atenció a les Persones Migrades","Mancomunitat de la Ribera Alta","Diversitat","Cultura","Integració","Convivència"],"Goal":" Objectius: Fomentar la cohesió social a través de l’enfortiment de la convivència, la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància. Garantir la inclusió de la població immigrant en el sistema educatiu en plenes condicions d’igualtat, trencant les segregacions i discriminacions que hi poguera haver. I també garantir la inclusió de la població adulta, especialment de les dones. Garantir l’accés normalitzat de la població immigrant als serveis de protecció social. Facilitar la inserció sociolaboral de les persones immigrants i el retorn de les emigrades, especialment les persones joves. Garantir l’accés i l’atenció sanitària de la població migrant. Garantir l’accés a l’habitatge digne per part de la població migrant. Promoure accions de cooperació amb el teixit associatiu i el tercer sector per a promoure la convivència dels col·lectius que conviuen a la nostra comarca. Ningú naix odiant una altra persona pel color de la seua pell, la seua procedència o religió. La gent aprén a odiar i, si pot aprendre a odiar, també pot aprendre a amar. Nelson Mandela. ","Project":" Què és Pangea? Pangea és un servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta que naix per a donar suport a la ciutadania i als ajuntaments, així com al teixit associatiu i el tercer sector de la comarca, amb l’objectiu de promoure la integració i la convivència amb persones migrades. És un portal que s’adreça a tots els públics, des de professionals dels diversos àmbits relacionats amb la immigració fins a les persones nouvingudes a la comarca de la Ribera Alta, així com al públic en general, incloent-hi també qualsevol persona interessada en el coneixement de la realitat de la immigració al municipi En aquest portal posem a disposició de tothom la informació i els recursos de què disposem a la comarca per fer front a un dels canvis socials més importants del nostre temps: la nova composició social de la ciutat resultat dels fluxos migratoris dels darrers anys. Si no podem posar fi a les nostres diferències, contribuïm que el món siga un lloc apte per a elles. John F.Kenedy. ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"pangea@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://diversitat.manra.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7451,"Name":"Serveis Socials Generals i d’Ajuda a Domicili de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":"http://xarxajove.info/programes/serveis-socials-generals-i-d-ajuda-a-domicili-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8.00h - 15.00h.","Requirements":"","Tags":["Serveis Socials Generals","Ajuda a domicili","Mancomunitat de la Ribera Alta","Atenció","Recursos","Integració","Inclusió","Protecció social"],"Goal":"Els Serveis Socials Generals de la Mancomunitat de la Ribera Alta ofereixen atenció i recursos destinats a previndre la marginació i promoure la integració d’aquelles persones o famílies que per diferents motius (dificultats econòmiques, manca d’autonomia personal, problemes d’integració social, etc.) necessiten l’ajuda i la protecció social per tal de cobrir les seues necessitats bàsiques. Aquest servei també ofereix ajuda a domicili per a les persones o famílies necessitades.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"serveis_socials@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://manra.org/serveis-socials/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]