[{"Id":7048,"Name":"Servei d'Especialitat d'Atenció a la Família i Infància, d'Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/servei-despecialitat-datencio-a-la-familia-i-infancia-donda/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":7045,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials d'Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 a 13:30h i dimarts de 16:30 a 19:00h.","Requirements":"-Es requereix cita previa.","Tags":["Mediació familiar","JOVES","DIFICULTATS","Ajuntament d'Onda","Serveis socials"],"Goal":"objectius generals: • Preservació Familiar: mantindre al menor en el seu nucli familiar en unes condicions que garantisquen el seu benestar. • Reunificació Familiar: retorn del menor al nucli familiar en unes condicions que s'assegure el seu desenvolupament adequat","Project":"","Explanation":"Els serveis de protecció a la infància tenen la comesa de detectar les dificultats en l'atenció de les necessitats assistencials, educatives i emocionals dels menors, però també la prioritat d'ajudar a les seues famílies perquè puguen satisfer-les adequadament, evitant amb això la separació del xiquet del seu mitjà de procedència. Aquesta actuació preventiva requereix, en la majoria dels casos, canvis profunds en el funcionament familiar.La intervenció, ajudarà a adquirir habilitats educatives i de criança més eficaces.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14250,"Name":"Semana Jove Finestrat","Url":"http://xarxajove.info/programes/semana-jove-finestrat/","Icon":"/media/gewjejla/cij.png","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14248,"Name":"Centre Juvenil Finestrat","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":14246,"Name":"Ajuntament de Finestrat","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":14246,"Name":"Ajuntament de Finestrat","Url":null}],"Users":"150","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-07-05","DateEnd":"2020-07-10","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["SEMANAJOVEFINESTRAT","FINESTRAT","Ajuntament de Finestrat","JOVESFINESTRAT"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"606936432","PhoneAlternate":"678391982","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@finestrat.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ayto-finestrat.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]