[{"Id":3470,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Sant Vicent del Raspeig","Url":"http://xarxajove.info/programes/httpsdocsgooglecomformsde1faipqlsfsl9g40jlnsrdpauk_fr37qrz_d2ddpdvlbgmuxs1w96d6maviewform/","Icon":"/media/v2goqgq2/joob.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3230,"Name":"CRJ Los Molinos. Sant Vicent del Raspeig","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"Joves de 16 a 21 anys, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil.","Tags":["Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig","Sant Vicent del Raspeig","Educació","Ocupació","JOOP","IVAJ","Estudis","Oportunitat","Jove Oportunitat"],"Goal":"Jove Oportunitat -JOOP- és un programa dissenyat i organitzat per l'IVAJ, l'objectiu del qual és la realització d'accions de motivació i orientació per a joves entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Des del programa es prepara als joves per a obtenir el títol d'ESO, la prova d'accés a FP, prova de competències clau, etc.","Project":"","Explanation":"Donar una segona oportunitat a joves que deixaren els estudis i tampoc treballen.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965670325","PhoneAlternate":"965675065","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ciaj@raspeig.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.raspeig.es/portal/juventud/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":3901,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-picassent/","Icon":"/media/mv4fph3w/ilustracionsuperhero-chica-v02.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3894,"Name":"CIJ - Casal Jove La Torta de l'Ajuntament de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30.","Requirements":"- Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d’acció educativa o formativa. - Estar desocupat o desocupada. -Comptar amb un nivel de formació màxim de l'ESO. -Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":["JOOP","Jove Oportunitat","Casa Jove La Torta","Joventut","Treball","Garantia Juvenil","Educació","Formació","Picassent"],"Goal":"Jove Oportunitat – JOOP és un programa dissenyat i organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), l'objecte del qual és la realització d'accions de motivació i orientació per a jóvens entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Com a programa de segona oportunitat, JOOP acudeix en el seu suport i constituirà, per a ells i elles, una experiència vital de canvi.","Project":"","Explanation":"L'objectiu és aconseguir que aquests xics i xiques tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà. Però, prèviament, necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal en grups d'entre 8 i 15 participants. El programa també els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, però des d'un enfocament absolutament pràctic: per mitjà de la visita a 20 empreses d'acollida, on els mostraran el treball real a què porta cada titulació de la FP. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961222980","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13025,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de l'IVAJ","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-livaj/","Icon":"/media/h3ofrdfx/pantalla1920x760.jpg","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":12457,"Name":"Comissió Europea","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["JOOP","Jove Oportunitat"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/joop","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13178,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) La Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-la-pobla-de-vallbona/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":13174,"Name":"Centre Social de la Pobla de Vallbona","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-17","DateEnd":"2020-06-16","Schedule":"De 9:00 a 13:00 h de dilluns a divendres.","Requirements":"Tenir entre 16 i 21 anys (ambdós inclosos) - Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil.","Tags":["JOOP","Jove Oportunitat"],"Goal":"L'objectiu és aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necessitaran d'una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida.","Project":"Jove Oportunitat (JOOP).","Explanation":"El programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13490,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Algemesí","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-dalgemesi/","Icon":"/media/xctfyf03/cartel-joop-2020.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-25","DateEnd":"2020-09-30","Schedule":"Dilluns a Divendres, de 9'30h a 13'30h","Requirements":"Tenir entre 16 i 21 anys,ambos inclosos. Estar inscrit al Programa de Garantía Juvenil.","Tags":["#JOOP","Jove Oportunitat"],"Goal":"Motivar i orientar a joves d'entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Aconseguir que complete una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necesitaran d'una intervenció que treballe la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal.","Project":"Programa Jove Oportunitat - JOOP ","Explanation":"El programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació. Per a aquells joves que no hagueren acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemesi.net","EmailAlternate":"brosell@algemesi.net","Web":null,"Link":"http://espaijove.algemesi.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13122,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/gmrjwiy1/ilustracionsuperhero-chica-v02.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-02-29","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"Pels matins","Requirements":"Entrevista i valoració.","Tags":["Jove Oportunitat","JOOP","Quart de Poblet","Informació","Ocupació","Estudis"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"Comencem el procés de selecció de joves per a la pròxima edició de JOOP 2020 a Quart de Poblet. El programa Jove Oportunitat (JOOP) dirigit a joves entre 16 i 21 anys que no volen estudiar o són absentistes, i tampoc treballen, és un programa de segona oportunitat, la duració de la qual és de 4 mesos que es desenvoluparà a Quart Jove. En el programa es combinarà el pla personal, així com l’adquisició de competències educatives i laborals, i el coneixement amb visites de la realitat laboral, i les possibilitats del sistema educatiu. Les places són limitades, amb un/a coach que acompanya a les persones joves durant tot el procés. El programa es realitza amb l’IVAJ, i el finançament del Fons Social Europeu. Més informació i inscripció a Quart Jove.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961531459","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@quartdepoblet.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://quartjove.quartdepoblet.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13986,"Name":"Programa Jove Oportunitat de Petrer","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-de-petrer/","Icon":"/media/qrvdez0n/imagen-chica.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13983,"Name":"Regidoria d’Infància i Joventut. Ajuntament de Petrer","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5598,"Name":"Unitat territorial de l'IVAJ. Alacant","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-12","DateEnd":"2020-07-10","Schedule":"Lunes a viernes de 9:00 a 14:00","Requirements":"Jóvenes de 16 a 21 años Inscritos en Programa de Garantía Juvenil","Tags":["#JOOP","Jove Oportunitat","#motivación","#inserciosociolaboral"],"Goal":"Motivar i orientar a joves d'entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis.Aconseguir que complete una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necesitaran d'una intervenció que treballe la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida.L'eina pedagògica: el coaching actitudinal.","Project":"l programa els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, des d'un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació de la FP i puguen descobrir la seua vocació.Per a aquells joves que no hagueren acabat l'ESO, JOOP els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà.Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents:- Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1).- Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2).- Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment).- Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà.- Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966950671","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"juventud@petrer.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]