[{"Id":6887,"Name":"UPCCA d'Onda (Unitat Prevenció Comunitària Conductes Adictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-donda-unitat-prevencio-comunitaria-conductes-adictives/","Icon":"/media/ok0g2j43/upcca.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5424,"Name":"Casa de la Cultura d'Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":3891,"Name":"Ajuntament d'Onda","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":3891,"Name":"Ajuntament d'Onda","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"15000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-02-04","DateEnd":"2023-12-31","Schedule":"De Dilluns a Divendres de 8:00 a 15:00 hores i Dimecres de 16:30 a 19:00 hores","Requirements":"","Tags":["Joventut Onda","Conductes addictives","#PracticaSalut","Ajuntament d'Onda","Prevenció Conductes Addictives"],"Goal":"reduir i/o evitar l'us i/o abús de drogues i altres adiccions,aixi com tots els problemes associats a aquesta problemàtica, promovent actuación a nivell escolar, familiar i comunitari.","Project":"La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un recurs públic de titularitat local adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.","Explanation":"Àmbit Escolar: -Implementació de programes de prevenció en conducctes adictives en els centres educatius. -Realització d'activitats de prevenció específiques en col·lectius de jovens en situació de risc. Àmbit Familiar: -Escola de pares i mares presencials i on line. -Atenció, assessorament i orientació a les famílies que ho sol·liciten. Àmbit Comunitari: -Realització de activitats i campanyes de sensibilització que promoguen estils de vida saludables i contribuïsquen a la prevenció de qualsevol tipus de conducta addictiva. -Intervenció amb adolescents consumidors.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964602858","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"bienestarsocial@onda.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.onda.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6228,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-donda/","Icon":"/media/1fjjjxg0/joop.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4642,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Onda - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":3891,"Name":"Ajuntament d'Onda","Url":null},{"Id":3205,"Name":"Institut Valencià de la Joventut. IVAJ","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres 9.30 A 13:30","Requirements":"- Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d’acció educativa o formativa. - Estar desocupat o desocupada. -Comptar amb un nivel de formació màxim de l'ESO. -Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":["IVAJ","JOOP","ocupació","Joventut Onda","OPORTUNITAT","Garantia Juvenil","#formació"],"Goal":" La realització d'accions de motivació i orientació per a jóvens entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Com a programa de segona oportunitat, JOOP acudeix en el seu suport i constituirà, per a ells i elles, una experiència vital de canvi.","Project":"Jove Oportunitat – JOOP és un programa dissenyat i organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)","Explanation":" L'objectiu és aconseguir que aquests xics i xiques tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà. Però, prèviament, necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal en grups d'entre 8 i 15 participants. El programa també els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, però des d'un enfocament absolutament pràctic: per mitjà de la visita a 20 empreses d'acollida, on els mostraran el treball real a què porta cada titulació de la FP. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964601902","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"639767576","Fax":null,"Email":"casaljove@onda.es","EmailAlternate":"correu:joop_ivaj@gva.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]