[{"Id":5491,"Name":"EINES","Url":"http://xarxajove.info/programes/eines/","Icon":"/media/hltgbr5z/logo-eines-2020.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null},{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null},{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null},{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null},{"Id":6578,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alaquàs El Passatge","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null},{"Id":3319,"Name":"Ajuntament de Quart de Poblet","Url":null},{"Id":3293,"Name":"Ajuntament de Mislata","Url":null},{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null},{"Id":3319,"Name":"Ajuntament de Quart de Poblet","Url":null},{"Id":3293,"Name":"Ajuntament de Mislata","Url":null},{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["24-29","18-23","Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#Eines","#XirivellaJove","#ElPassatgeAlaquàs","#Mislata","#joventut","#tempslliure","Quart de Poblet","Formació","Activitats","Voluntariat","Participació"],"Goal":"Formació per a la dinamització juvenil primavera 2020, i que integra les diferents accions de promoció de l'associacionisme, la participació i la formació per a l'animació i la dinamització dels i les joves dels nostres municipis.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963832579","PhoneAlternate":"961531459","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centrejove@xirivella.es","EmailAlternate":"joventut@quartdepoblet.org","Web":null,"Link":"www.joves.net","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6669,"Name":"2202 - OciNocturn. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/2202-ocinocturn-mislata/","Icon":"/media/euknehi4/2202.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null},{"Id":6944,"Name":"Piscina d'estiu de Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":3293,"Name":"Ajuntament de Mislata","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":3293,"Name":"Ajuntament de Mislata","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"22:00h - 02:00h","Requirements":"Jóvens entre 12 i 30 anys. Activitats gratuïtes.","Tags":["2202","MislataJove","Oci nocturn saludable"],"Goal":"El seu objectiu és el de fomentar la participació dels i les jóvens en l'exercici d'activitats de promoció d'hàbits de vida saludables entre la població juvenil per mitjà de la formació en aquells aspectes que incidisquen en la seua salut, especialment en temes relacionats amb el temps d'oci i les conductes de risc, trencant les dificultats de comunicació que moltes vegades provoca la diferència d'edat entre jóvens i adults.","Project":"","Explanation":"MislataJove 2202 és un programa multi component amb èmfasi en l'àmbit comunitari on s'oferix un conjunt de propostes metodològiques de formació, informació i responsabilització, per mitjà d'activitats d'oci i temps lliure per a jóvens. El programa treballarà en la presa de decisions, el pensament crític i l'ús saludable del seu temps lliure.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963990340","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@mislatajove.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":5,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":5,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7176,"Name":"Consell de la Joventut de Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/consell-de-la-joventut-de-mislata/","Icon":"/media/nvvkbmi1/logoprincipal.png","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":3293,"Name":"Ajuntament de Mislata","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Consell Joventut Mislata","Associacions"],"Goal":"És l'òrgan de representació de les associacions juvenils del municipi.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@consellmislata.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.consellmislata.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7178,"Name":"UPCCA de Mislata (Unitat de Prevenció Comunitaria Conductes Adictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-mislata-unitat-de-prevencio-comunitaria-conductes-adictives/","Icon":"/media/x00nguzn/upccalogo.jpg","Program":["M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":3293,"Name":"Ajuntament de Mislata","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":3293,"Name":"Ajuntament de Mislata","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9:00h a 14:00h. Dimarts i dijous de 17:00h a 20:30h.   *L'horari és variable","Requirements":"","Tags":["UPCCA","Mislata"],"Goal":"La Unitat de Prevenció Comunitària de les Conductes Addictives (UPCCA) té com a finalitat reduir els factors de risc i fomentar actituds i comportaments responsables davant del consum de tòxics i altres conductes addictives.","Project":"La UPCCA de Mislata és un servei adscrit a l'àrea de Cultura i realitza la seua labor en la secció de Joventut, Participació ciutadana i Festes. El servici està ubicat al Centre Jove del Mercat i està atès per un psicòleg especialista en addiccions.","Explanation":"La UPCCA de Mislata planifica les seues accions perquè el 100% de la població puga tindre accés als seus programes i activitats tant en l'àmbit escolar com en el familiar o en el comunitari utilitzant per a això estratègies específiques segons l'àmbit d'actuació i tenint en compte uns preceptes bàsics. Entre les seues funcions podem destacar les següents: Analitzar les necessitats preventives en drogodependències i altres trastorns addictius del municipi. Dissenyar i gestionar activitats, programes i servicis dirigits a prevenir el consum de drogues i altres conductes addictives en la població de Mislata. Promoure una conducta saludable entre la ciutadania per mitjà de programes de sensibilització i educació dirigits especialment a la població infantil i juvenil. Assessorar psicològicament jóvens amb problemes associats a les conductes addictives i als seus familiars. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963990340","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upc@mislata.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://mislataprevencio.wordpress.com/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5523,"Name":"Cursos i Activitats per a Joves. Tardor, 2019. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/cursos-i-activitats-per-a-joves-tardor-2019-mislata/","Icon":"/media/joyk5egs/banner-xxss-cursos-i-activitats-tardor-2019.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":3293,"Name":"Ajuntament de Mislata","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"30","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-15","DateEnd":"2020-02-22","Schedule":"Horari en funció de cada curs/taller o activitat.","Requirements":"Cambia en funció de l'activitat o el curs.","Tags":["Cursos","Oci Educatiu","Activitats","Tardor","Mislata","Joves Mislata","Joventut Mislata","informàtica","Noves tecnologies","Fotografia","Ukelele","Oci i temps lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963990340","PhoneAlternate":"963837141","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.mislatajove.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]