[{"Id":5491,"Name":"EINES","Url":"http://xarxajove.info/programes/eines/","Icon":"/media/hltgbr5z/logo-eines-2020.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null},{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null},{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null},{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null},{"Id":6578,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alaquàs El Passatge","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3429,"Name":"Escultura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3435,"Name":"Investigació","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null},{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null},{"Id":10145,"Name":"Ajuntament d'Alaquàs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["24-29","18-23","Menys de 12","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Semestral","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["#Eines","#XirivellaJove","#ElPassatgeAlaquàs","#Mislata","#joventut","#tempslliure","Quart de Poblet","Formació","Activitats","Voluntariat","Participació"],"Goal":"Formació per a la dinamització juvenil primavera 2020, i que integra les diferents accions de promoció de l'associacionisme, la participació i la formació per a l'animació i la dinamització dels i les joves dels nostres municipis.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963832579","PhoneAlternate":"961531459","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centrejove@xirivella.es","EmailAlternate":"joventut@quartdepoblet.org","Web":null,"Link":"www.joves.net","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7081,"Name":"Associació Quera. Mislata","Url":"http://xarxajove.info/programes/associacio-quera-mislata/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","Més de 29","24-29","18-23","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Associació","Quera","Activitats esportives","Oci Educatiu","OCI I TEMPS LLIURE","Participació"],"Goal":"L'Associació Quera va nàixer a Mislata en 1993, gràcies a joves del municipi interessats a realitzar teatre. A poc a poc, els interessos de l'entitat van anar ampliant-se en tot allò relacionat amb la creativitat, solidaritat i participació del sector juvenil.En l'actualitat, l'Associació realitza múltiples activitats, relacionades amb l'oci, multiculturalitat, esport i sensibilització de xiquets, joves i públic en general.Totes les persones que s'acosten a Quera, tenen l'oportunitat de participar activament en les activitats que s'organitzen, i fins i tot proposar-ne de noves. L'entitat està en continu creixement i està totalment oberta a nous horitzons i necessitats.A més d'implicar-se en l'activitat, els interessats tenen l'oportunitat de fer noves amistats i gaudir de les múltiples possibilitats que et proposem i que tu també pots proposar.El nostre grup està compost per persones de totes les edats a les que els agrada conversar per compartir els seus interessos i fer amics.Ens alegra tenir persones noves que donen una alenada d'aire fresc. Anima't i participa.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"691207900","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@asociacionquera.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.asociacionquera.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12369,"Name":"Programa de Corresponsals Juvenils d'Alzira","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-corresponsals-juvenils-dalzira/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":5717,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alzira","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":5541,"Name":"Ajuntament d'Alzira","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Estudiar en un institut d'educació secundària de la ciutat d'Alzira. A partir de 12 anys. Caldrà que les persones participants subscriguen el compromís de les tasques a exercir i el coneixement de les mesures establertes en cas d’incompliment.","Tags":["Corresponsals Juvenils","Participació","Joventut Alzira","Informació Juvenil","Joves Ribera Alta"],"Goal":"Facilitar qualsevol forma de participació juvenil en la societat.","Project":"És un projecte de dinamització juvenil que pretén incloure a les persones joves del municipi en la participació ciutadana, comptant amb la seua opinió i potenciant l'esperit crític. A més, pretenem aconseguir que les i els nostres joves tinguen un bon nivell d’informació, ja que aquest és un dels factors que més influeixen en els nivells d’autonomia i capacitat de decisió de qualsevol persona. L’altre motiu que ens porta a plantejar-nos la importància d’aquest projecte és la falta de motivació que pateix la joventut actualment, en part degut a l'etapa vital en la qual es troba per ser aquesta un moment de canvis importants. Per això, cal establir una manera atractiva i propera de difondre les activitats i recursos dels quals disposen i fer-los sabedors del fet que poden participar en la societat i fins i tot generar canvis.  ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"661525106","PhoneAlternate":"962417407","PhoneMobile":"627382445","Fax":null,"Email":"joventut@alzira.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12443,"Name":"Programa Corresponsals Juvenils d'Algemesi","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-corresponsals-juvenils-dalgemesi/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Estudiar en un IES de la ciutat d'Algemesí A partir de 12 anys. Signar un compromís de participació i col.laboració.","Tags":["Corresponsals Juvenils","Participació","Informació Juvenil"],"Goal":"Facilitar l'empoderament dels joves i la seua participació en la societat.","Project":"Aquest projecte pretén motivar als joves per a que participen en la societat. Están en una etapa difícil, una etapa de camvis,i volem que amb les seues idees  siguen els interlocutors entre l'administració i els joves. Cal fer una manera atractiva de difondre les activitats i recursos dels que dispossen, i fer-los sabedors de que poden participar en la societat i generar camvis. A més,també participar amb companys d'altres poblacions de les diferents comarques. La finalitat es, que tota l'informació que es genere als centres,arribe a tots els joves,i que les seues demandes arriben a l'administració.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"962019000","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemesi.net","EmailAlternate":"brosell@algemesi.net","Web":null,"Link":"espaijove.algemesi.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14301,"Name":"Programa Corresponsals Juvenils de la Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-corresponsals-juvenils-de-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/ejhnvbnd/cartell-corresponsals.jpg","Program":["Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6866,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - Llar Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4526,"Name":"Ajuntament de la Pobla de Vallbona","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"Estar empadronat o empadronada  en la Pobla de Vallbona. Estar matriculada o matriculat en qualsevol centre educatiu de la Pobla de Vallbona.","Tags":["Corresponsals Juvenils","Participació","Informació Juvenil"],"Goal":" Descentralitzar la informació facilitant a les persones joves el seu accés. Oferir a la joventut del municipi la possibilitat d’informar els seus companys i companyes i d’aquesta manera afavorir la maduració personal i la participació juvenil, fomentant una educació en valors per aprendre a aprendre, pensar i desenvolupar un esperit crític. Difondre en centres educatius informació generada pel departament de joventut de l’Ajuntament a través de la Llar Jove, així com la informació generada per l’IVAJ. Recollir les inquietuds i preferències de la gent jove en l’àmbit en què es mouen i intentar proporcionar-li la informació sobre eixos assumptes. ","Project":"El programa de corresponsals juvenils pretén formar un grup de joves estudiants que de forma voluntària, informa els i les joves dels seus centres educatius sobre convocatòries, recursos i activitats que puguen ser del seu interés. A més de detectar, recopilar i transmetre al Centre d’Informació Juvenil les demandes i necessitats de la joventut.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20202,"Name":"Al nostre ritme (Villores)","Url":"http://xarxajove.info/programes/al-nostre-ritme-villores/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":19186,"Name":"Espai Social Villores","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":20079,"Name":"Associació del còmic (Villores)","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":20079,"Name":"Associació del còmic (Villores)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Activitat cultural","cinema","Desenvolupament rural","Educació en la Participació"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"686762138","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@MostraAl","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":2,"VolunteersWomanFrom30":1}},{"Id":20845,"Name":"Concursos i certàmens de Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/concursos-i-certamens-de-pilar-de-la-horadada/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":20264,"Name":"Municipi de Pilar de la Horadada","Url":null},{"Id":14329,"Name":"Espai Virtual","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":null,"Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Concurs","Certàmen","Exposició","Oci Educatiu","Participació","Ajuntament de Pilar de la Horadada","Pilar de la Horadada"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"965352225","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ayto@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13685,"Name":"Programació cultural comissió la Mata","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-cultural-comissio-la-mata/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":13684,"Name":"Espai Polivalent La Mata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":13683,"Name":"Associació cultural La sabatona (La Mata)","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":13683,"Name":"Associació cultural La sabatona (La Mata)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Participació","Activitats Culturals"],"Goal":"- Oferir a la població una oferta cultural de qualitat","Project":"","Explanation":"- Programació anual d'activitats i projectes destinats a tota la població del municipi.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964180001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@comissiolamata","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":20,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19830,"Name":"Records Vius","Url":"http://xarxajove.info/programes/records-vius/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":19186,"Name":"Espai Social Villores","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":19828,"Name":"Associació Cultural- L'Espardenya (Villores)","Url":null},{"Id":20078,"Name":"Comissió de festes Villores","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","recordsvius","entornrural","joventutelsports"],"Goal":"Amb aquest projecte es busca rescatar històries dels pobles de la comarca dels Ports i transformar-les en peces audiovisuals de ficció amb aquesta base de realitat. Amb això busquem mantindre viva la memòria dels nostres pobles d’una manera diferent al clàssic format documental, per tal d’arribar a tot tipus de públic.","Project":"Records vius és un projecte audiovisual que pretén representar amb històries de ficció anècdotes i vivències d'abans i d'ara dels nostres pobles. Records Vius naix de joves de la comarca dels Ports amb interés pel món audiovisual i amb molta estima per aquesta terra.","Explanation":"El procés de documentació és col·laboratiu, a través de les xarxes socials o de les converses entre amics i familiars busquem històries i anècdotes de totes les èpoques i temàtiques que seran la base del projecte.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"658442890","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"@recordsvius","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":1,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":3,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20621,"Name":"La Llar Jove educa en valors - La Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/la-llar-jove-educa-en-valors-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/z1hn2mkn/la-llar-jove-educa-en-valors-1.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Educació en la participació","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6866,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - Llar Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["La llar jove educa en valors","M'importa educar en valors","Participació","Oci Educatiu","Llar Jove Pobla de Vallbona","Campanyes de sensibilització","Informació Juvenil","Voluntariat"],"Goal":"Propiciar que les persones joves busquen la seua pròpia manera de donar contingut a paraules com la igualtat, solidaritat, respecte, llibertat o humanitat, perquè no quedes buides i d'aquesta manera, poder generar xicotets canvis, però reals.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962763101","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"664431486","Fax":null,"Email":"joventut@lapobladevallbona.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":25033,"Name":"Programa educar per a la participació - La Pobla de Vallbona","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-educar-per-a-la-participacio-la-pobla-de-vallbona/","Icon":"/media/03odaf0l/educar-per-a-la-participacio-pv.png","Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":6866,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona - Llar Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4526,"Name":"Ajuntament de la Pobla de Vallbona","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","24-29","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Participació Juvenil","Llar Jove Pobla de Vallbona"],"Goal":"Un dels principals objectius del departament de joventut de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, és el de promoure la participació juvenil. És important que les persones joves siguen capaces d’analitzar la seua realitat i prenguen consciència del paper participatiu que poden adoptar, enfocat en l’educació en valors, a través de l’adquisició d’habilitats socials i l’educació per a la participació social.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962763101","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"664431486","Fax":null,"Email":"joventut@lapobladevallbona.es","EmailAlternate":"lapobladevallbona@xarxajove.info","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12117,"Name":"Educació en la Participació. Centres Juvenils de Quart de Poblet","Url":"http://xarxajove.info/programes/educacio-en-la-participacio-centres-juvenils-de-quart-de-poblet/","Icon":"/media/o2ybczow/logotiposcasas-generico.jpg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5975,"Name":"Centre Juvenil Barranquet. Quart de Poblet","Url":null},{"Id":4928,"Name":"Centre Juvenil La Cebollera. Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[{"Id":5968,"Name":"Federació Valenciana de Cases de Joventut","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2020-07-30","Schedule":"Per les vesprades, i alguns caps de setmanes.","Requirements":"Fer-se soci o sòcia, i tindre l'edat.","Tags":["Cases de Joventut","Centre Juvenil","Escola de Participació","Educació en la Participació","Oci Educatiu","Adolescents","Joves"],"Goal":"","Project":"La Centre Juvenil és un espai per a joves de 12 a 17 anys, on ens trobem i posem en comú les nostres inquietuds, un espai de diàleg, d’expressió, d’aprenentatge. Aprenem a crear, ens organitzem i fem teatre, cuina, dansa, escriptura, viatges, manualitats, jocs,… A més defensem els nostres drets socials i ens impliquem en la solució dels problemes que tenim al nostre voltant! La gent jove tenim moltes idees, només necessitem l’espai adequat, i confiança per fer-les realitat.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"barranquet@casesdejoves.org","EmailAlternate":"cebollera@casesdejoves.org","Web":null,"Link":"http://lafederacio.org/entitats/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":17736,"Name":"Alumnat Actiu Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/alumnat-actiu-aldaia/","Icon":"/media/cdwh44f3/alumnat-actiu-2.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"100","Ages":["18-23","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-09-02","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["alumnat actiu","informació","oci alternatiu","instituts","treball","participació","Educació en la Participació","xarxa","Centre Matilde Salvador","activitats culturals","activitats formatives","events","Associacionisme","Aldaia","CIJ (centre d'informació juvenil)","activitats d'oci"],"Goal":"Fomentar la participació juvenil dins i fora dels centres educatius i d’aquesta manera afavorir la maduració personal i fomentar una educació en valors per aprendre a pensar i desenvolupar un esperit crític. Difondre en els centres educatius del municipi, l'informació generada pel departament de joventut i les activitats que es realitzen en el Centre Matilde Salvador. Recollir les inquietuds i preferències del joves en l’àmbit en què es mouen, per intentar proporcionar la informació sobre eixos assumptes.","Project":"El programa d´Alumnat Actiu preten formar un grup de joves representants dels Centres Educatius. Es tracta d'un grup no associat però si organitzat. Els joves s'encarreguen principalment de compartir informació en les xarxes socials i en els punts d'informació dels instituts sobre les convocatòries, recursos i activitats destinades a la joventut i que els puguen interessar així com de recollir demandes informatives, necessitats o propostes per a porteriorment traslladar-les al Centre d'Informació de la Joventut. Durant tot l'any realitzen activitats grupals, reunions, formació, excursions i tantes activitats d'oci alternatiu, com les trobades entre corresponsals d'altres municipis. També col·laboren en projectes i esdeveniments promoguts per associacions i o col·lectius del municipi o elaboren propostes i iniciatives sobre aquells temes pels que s'interessen.","Explanation":"","Improvements":"https://www.instagram.com/gentjove_aldaia/","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988796","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@ajuntamentaldaia.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.youtube.com/watch?v=rqs0frQapW0&t=10s","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12594,"Name":"Programa d'Oci Educatiu Centre juvenil de les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-doci-educatiu-centre-juvenil-de-les-alqueries/","Icon":"/media/tljb3u4o/logo-casal-2.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10745,"Name":"Casal SOS les Alqueries","Url":null},{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Users":"75","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-09","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"Dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 Dissabtes, de 16 a 19 h (variable segons activitat)","Requirements":"","Tags":["Centre Juvenil","Adolescents","Adolescència","Educació en la Participació"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964592374","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"casal.jove@lesalqueries.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"alqueriesjove.wordpress.com","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":3,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":1,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14701,"Name":"Corresponsals a l'institut ( I.E.S Vilafranca)","Url":"http://xarxajove.info/programes/corresponsals-a-linstitut-ies-vilafranca/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":5144,"Name":"IES de Vilafranca. Vilafranca","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Users":"18","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-06-26","Schedule":"Horari del Punt d'Informació Juvenil  Dimecres de 11:00 a 12:00 ","Requirements":"","Tags":["Corresponsals Juvenils","Educació en la Participació","Oci Educatiu","iesvilafranca","Informació Juvenil"],"Goal":"Generar un espai de propostes i participació als instituts. Traslladar informació d'interès per al jovent adolescent Recollir necessitats i interessos del col.lectiu Oferir ferramentes per desenvolupar projectes i generar noves propostes d'oci al seu municipi i comarca Construir noves xarxes de treball entre les persones joves ","Project":"Corresponsals a l'institut  està format per un conjunt d'alumnes voluntàries que s’encarreguen de fer de punt de connexió entre la resta de joves i la tècnica de joventut per construir canals de comunicació on la informació d’interés siga fluida iactualitzada, on es generen espais de propostes i d'acompanyament, on es troben altres joves per compartir experiències d'aprenentatge i on es construeixen xarxes entre joves d'altres pobles.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14704,"Name":"Corresponsals a l'institut ( I.E.S Els Ports)","Url":"http://xarxajove.info/programes/corresponsals-a-linstitut-ies-els-ports/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":5149,"Name":"IES Els Ports. Morella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Users":"18","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-06-26","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","Informació Juvenil","ieselsports","Corresponsals Juvenils","Oci Educatiu"],"Goal":"Generar un espai de propostes i participació als instituts. Traslladar informació d'interès per al jovent adolescent Recollir necessitats i interessos del col.lectiu Oferir ferramentes per desenvolupar projectes i generar noves propostes d'oci al seu municipi i comarca Construir noves xarxes de treball entre les persones joves ","Project":"Corresponsals a l'institut  està format per un conjunt d'alumnes voluntàries que s’encarreguen de fer de punt de connexió entre la resta de joves i la tècnica de joventut per construir canals de comunicació on la informació d’interés siga fluida iactualitzada, on es generen espais de propostes i d'acompanyament, on es troben altres joves per compartir experiències d'aprenentatge i on es construeixen xarxes entre joves d'altres pobles.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20915,"Name":"Programa de Corresponsals Juvenils de Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-corresponsals-juvenils-de-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/2u3l0qix/corresponsales-juveniles-horadada-3.jpeg","Program":["Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null},{"Id":8944,"Name":"IES Thiar. Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"13","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2019-10-01","DateEnd":"2020-05-04","Schedule":"","Requirements":"- Tindre entre 12 i 29 anys i residir a Pilar de la Horadada. - Ser responsable i comprometre's amb el desenvolupament del projecte.","Tags":["Corresponsals Juvenils","Ajuntament de Pilar de la Horadada","Cij Pilar de la de Horadada","Pilar de la Horadada","Participació","Voluntariat","Informació Juvenil","IES Thiar"],"Goal":" Descentralitzar la informació facilitant als joves l'accés a ella. Oferir a la joventut la possibilitat d'informar els seus iguals. Difondre en el centre educatiu informació generada per l'IVAJ, els SIJ municipals i els SIJ pròxims. Recaptar la informació de les activitats que s'organitzen per o per als joves. Recollir les inquietuds i preferències de la gent jove en l'àmbit en el qual es mouen i intentar proporcionar-los la informació sobre aqueixos assumptes. ","Project":"El programa de corresponsals juvenils pretén formar un grup de joves que de manera voluntària, informa els i les joves dels seus centres educatius, amics, companys... sobre convocatòries, recursos i activitats que puguen ser del seu interés. A més de detectar, recopilar i transmetre al Centre d'Informació Juvenil les demandes i necessitats de la joventut.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"965352225","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"cij@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"juventud@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"http://www.pilardelahoradada.org/areas/juventud","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12034,"Name":"Connecta't","Url":"http://xarxajove.info/programes/connectat/","Icon":"/media/kblj3lyw/connecta-general-per-a-ajuntaments.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6941,"Name":"CIJ - Casal Jove de l'Ajuntament de l'Alcora","Url":null},{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null},{"Id":6916,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benicàssim - Casal Jove","Url":null},{"Id":4642,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Onda - Casal Jove","Url":null},{"Id":8269,"Name":"PIJ de l'Ajuntament d'Orpesa","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Provincial","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"2019-10-07","DateEnd":"2020-06-26","Schedule":"","Requirements":"Veure condicions d'adhesió en documents","Tags":["Trobada","Castelló","Les Alqueries","Orpesa","L'Alcora","Benicàssim","Onda","Adolescència","Centre Juvenil","Participació"],"Goal":"Establir un punt de trobada trimestral de joves i dels grups de joves actius a la província de Castelló (membres d'algun centre juvenil o associació) per al treball conjunt entre diverses localitats.    Crear una xarxa de joves:  - que es creen relacions entre els diferents espais de joventut i les seues persones usuàries - que s'establisquen vincles de confiança entre la gent jove dels diferents municipis - que es generen activitats  i metodologies comunes    Fomentar l’autonomia de les persones joves: - que es generen grups organitzats d'adolescents encarregats d'organitzar les trobades, amb l'acompanyament d'un equip animador.  - que aquestos grups (u per municipi) estén coordinats i tinguen una representació en el grup general d'organització i gestió.  - que es visibilitze a les trobades les coses que estén fent els diferents grups de joves  en les seues localitats i es troben punts de connexió entre grups   Ajudar al desenvolupament del pensament crític de les persones usuàries - que es treballen i visibilitzen a les trobades valors socials i ecològics            ","Project":"","Explanation":"Es realitzen tres \"Connecta't\" al curs, u per trimestre, en tres llocs diferents, aprofitant els recursos que els municipis participants disposen. L'estructura de \"Connecta't\" està pensada perquè puguen unir-se tots el municipis que vullguen amb un projecte d'intervenció juvenil d’oci educatiu dins del seu territori.  Les entitats participants al curs 2019- 2020 són, de moment,   els ajuntaments de Benicàssim, L'Alcora, les Alqueries, Onda i Orpesa.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"trobadesjovesconectat@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.instagram.com›connecta_t","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":5,"VolunteersManTo29":8,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":4,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13072,"Name":"Deixa la teua empremta","Url":"http://xarxajove.info/programes/deixa-la-teua-empremta/","Icon":null,"Program":["Voluntariat","Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":5144,"Name":"IES de Vilafranca. Vilafranca","Url":null},{"Id":5149,"Name":"IES Els Ports. Morella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"120","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2019-10-07","DateEnd":"2020-05-25","Schedule":" 1r E.S.O. – Voluntariat Sessions de participació i voluntariat dins de l’aula- 5  Sessions de voluntariat als centres d’interès – mínim 4 Sessió Avaluació  TOTAL SESSIONS: 10   2N E.S.O- Histories de vida Per parelles i una persona entrevistada. PRIMERA FASE- SETEMBRE (Plantejar projecte instituts) SEGONA FASE- NOVEMBRE (captació persones histories de vida) TERCERA FASE- GENER (Intervencions institut) Sessions dins de l’aula - 5 sessions Sessions fora de l’aula- 4 se QUARTA FASE. MAIG- Cloenda i avaluació   3R E.S.O- Projectes d’Aprenentatge Servei 12 sessions repartides en el curs 8 sessions dins de l’aula- gener, febrer i principi de març 4 sessions d’intervenció- març i abril Sessió Avaluació – meitat/final abril   4T E.S.O- Projectes d’Aprenentatge Servei 12 sessions repartides en el curs 8 sessions dins de l’aula- gener, febrer i principi de març 4 sessions d’intervenció- març i abril Sessió Avaluació – meitat/final abril","Requirements":"","Tags":["Participació","Voluntariat","aprenentatgeiservei"],"Goal":" Fomentar la participació, la ciutadania, el pensament crític, i el coneixement de les necessitats, els interessos i els aprenentatges de cada individu. Conèixer de forma directa la realitat del nostre municipi, com aterrar un projecte i com fer una intervenció descobrint els obstacles i les oportunitats que la mateixa realitat ens ofereix. Potenciar el treball en grup com un element essencial en el desenvolupament d’accions col·lectives al territori: aprendre a cooperar, escoltar-se de forma activa, respectar les decisions i necessitats de cada membre del grup, etc. ","Project":"Deixa la teua empremta és un projecte que fomenta la participació juvenil i la ciutadania mitjançant accions i intervencions de voluntariat. Aquest es desenvolupa en els dos instituts de la comarca dels Ports, als municipis de Vilafranca i Morella, treballant amb quasi tot el col·lectiu adolescent del territori.    ","Explanation":"Aquest projecte sorgeix de la necessitat de treballar des de l’institut iniciatives innovadores i experimentals que permeten a les persones joves conéixer-se de forma individual i col·lectiva i permetre’s descobrir la seua realitat i les possibilitats de millorar-la i transformar-la.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"elsports@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12683,"Name":"Participació en la Creativitat","Url":"http://xarxajove.info/programes/participacio-en-la-creativitat/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":4340,"Name":"Espai de Creació Jove de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Segons activitat.","Requirements":"","Tags":["Espai de Creació Jove","Quart de Poblet","Creativitat","Participació","Joves"],"Goal":"L’Espai de  Creació Jove és un lloc de trobada, aprenentatge i intercanvi de coneixements on els/as joves, amb inquietud creativa poden desenvolupar-la utilitzant mitjans que -freqüentment- són de difícil accés.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":22826,"Name":"Planeta Massanassa","Url":"http://xarxajove.info/programes/planeta-massanassa/","Icon":"/media/3kwdfmys/planeta-massanassa-2019.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":21824,"Name":"Espai Jove de Massanassa","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat no lucrativa","Management":[],"Users":"20","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"1800","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Mediambient","Oci Educatiu","Ecologia","Voluntariat","Educació en la Participació"],"Goal":" Ampliar els coneixements de l'entorn natural més pròxim. Desenvolupar la capacitat dels joves d'informar-se sobre coses que no saben del medi natural que els envolta. Fomentar interés en la participació i millora del mediambient. Conscienciar als/les joves dels problemes ambientals i mostrar-se sensibles davant ells. ","Project":"Programació estable, amb la realització d’un total de 12 accions de sensibilització i coneixement de l'entorn natural més immediat a la nostra localitat. A través de tallers teòric-pràctics i exides educatives, amb la intenció de fomentar l’interés per millorar el nostre entorn natural més proper generant conductes de sostenibilitat i de bones pràctiques entre els joves i públic familiar: - Taller de menjadors ecològics per a aus. - Excursió Muntanyeta dels Sants. - Anellament científic d’aus. - Jocs de conscienciació ambiental “operació anaconda”. - Eixida- Taller d’ornitologia. Les aus de Massanassa. - Ruta amb bici: via augusta + tancat de la pipa (Parc Natural de l’Albufera). - Nit d’Astronomía. - Taller de sabó artesanal. - Taller de paper reciclat. - Excursió per la marjal “parjareando”. - Taller de nius ecològics per a oronetes. - Contacontes de la naturalesa i jocs mediambientals. -Taller de consum responsable. Compres Nadalenques. Festa de cloenda amb xocolatada.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961250739","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"joventut@massanassa.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://va.massanassa.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":9977,"Name":"VIII FIRA EXPO JOVE.ALGEMESI.","Url":"http://xarxajove.info/programes/viii-fira-expo-jovealgemesi/","Icon":"/media/oflkthzg/viii-expofira-jove-2020.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3437,"Name":"Multiaventura","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-02","DateEnd":"2020-01-04","Schedule":"Quatre sessions: -Dia 2 de gener de 17.00 a 21.00 h -Dia 3 de gener d'11.00 a 14.00h i de 17.00 a 21.00 h -Dia 4 de gener d'11.00 a 14.00h.","Requirements":"Entrada lliure i gratuita.","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure","Oci Eduatiu","Educació en la Participació"],"Goal":"Que els xiquets i joves gaudixquen dels seus dies de vacances, es relacionen amb nova gent,s'interessen per noves activitats,que entre ells es fomente la participació...","Project":"","Explanation":"Fira lúdica organitzada per l'Ajuntament d' Algemesí i la Diputació de València, dirigida a xiquets i xiquetes d'1 a 13 anys, que podran divertir-se al Centre Polivalent d'Algemesí, amb atraccions i activitats per a tota la família.     ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemesi.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://espaijove.algemesi.es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13060,"Name":"Casal Jove Morella","Url":"http://xarxajove.info/programes/casal-jove-morella/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7748,"Name":"Casal Jove Morella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4298,"Name":"Ajuntament de Morella","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"40","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-11","DateEnd":"2020-07-24","Schedule":"Dissabtes de 16:00 a 20:00 Diumenges de 16:00 a 20:00 ","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","Activitats Oci Temps Lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964160034","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"ajuntament@morella.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"morella.net","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":4,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":13068,"Name":"Casal jove Forcall","Url":"http://xarxajove.info/programes/casal-jove-forcall/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":3334,"Name":"Casal Jove de Forcall","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":3333,"Name":"Ajuntament de Forcall","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-01-11","DateEnd":"2020-05-30","Schedule":"Dissabte de 17:00 a 21:00 Diumenge de 16:00 a 20:00","Requirements":"","Tags":["Educació en la Participació","Activitats Oci Temps Lliure"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964171001","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"info@forcall.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"forcall.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":4,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12747,"Name":"Programa de creativitat i participació jove.","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-de-creativitat-i-participacio-jove/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":4340,"Name":"Espai de Creació Jove de Quart de Poblet","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Quinzenal","Date":"2020-02-03","DateEnd":"2020-06-27","Schedule":"Segons activitat.","Requirements":"Prèvia inscripció (Segons activitat).","Tags":["Quart de Poblet","Participació","Joves","Activitats"],"Goal":"- Foment de la Creativitat dels i les joves de Quart de Poblet.  ","Project":"Programació de l'Esplai de Creació Jove de Quart de Poblet.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12699,"Name":"Programa Horta Neta","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-horta-neta/","Icon":"/media/nulmcwyd/horta-neta-3.jpg","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null},{"Id":3321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Quart de Poblet - Quart Jove","Url":null},{"Id":6578,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alaquàs El Passatge","Url":null},{"Id":6594,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benetússer","Url":null},{"Id":6723,"Name":"CIJ de la Mancomunitat Intermunicipal Barrio del Cristo","Url":null},{"Id":3516,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Almussafes","Url":null},{"Id":7689,"Name":"PIJ - Espai Jove de l'Ajuntament de Museros","Url":null},{"Id":6620,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Paiporta","Url":null},{"Id":6731,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sedaví - Casal Jove de Sedaví","Url":null},{"Id":5311,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Sagunt - Casal Jove del Port de Sagunt","Url":null},{"Id":6740,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Torrent","Url":null},{"Id":6602,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals","Url":null},{"Id":6739,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Silla - Espai Jove Silla","Url":null},{"Id":6587,"Name":"CIJ - Casal Jove d'Albal","Url":null},{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null},{"Id":3685,"Name":"CIJ - Centre Jove Túria. Mislata","Url":null},{"Id":6599,"Name":"CIJ - Espai Jove l'Escorxador de l'Ajuntament de Godella","Url":null},{"Id":6596,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Catarroja","Url":null},{"Id":3894,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Picassent - Casal Jove La Torta","Url":null},{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":10497,"Name":"Joves.net","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":10497,"Name":"Joves.net","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-03-07","DateEnd":"2020-06-13","Schedule":"Segons l'activitat","Requirements":"Públic en general, especialment adreçat a jóvens i públic familiar. Per a algunes activitats l'edat recomanada s'indica especificament en la web. Els menors de 18 anys han d'anar acompanyats del tutor/a o d'una persona adulta amb l'autorizació oportuna. En algunes activitats (si s'arriba a un mínim), els menors entre 12 i 18 anys sense acompanyants, podran disposar de personal tècnic d'acompanyament. Consulteu a l'organització.","Tags":["#joves","#joves.net","#HortaNeta","#natura","Medi Ambient","Participació"],"Goal":"Coneixement i sensibilització sobre la protecció d'entorn més pròxim, dirigit a les persones més joves.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.joves.net/hortaneta","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14120,"Name":"ESPAIJOVEACASA.ALGEMESI","Url":"http://xarxajove.info/programes/espaijoveacasaalgemesi/","Icon":"/media/ukcgkfjg/espai-jove-a-casa.png","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3412,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Algemesí - Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comunitat Valenciana","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17"],"Profile":["Participants","Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-16","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Les 24h","Requirements":"","Tags":["Oci Educatiu","Educació en la Participació"],"Goal":"Realitzar activitats en els mes menuts per a que s'obliden un poc de l'estat d'alarma que estem vivint.","Project":"","Explanation":"Cada día pujarem a les xarxes socials d'Espai Jove Algemesí,una activitart per a realitzar amb els més menuts i podrán etiquetar-la i `pujar-la. També penjarem algunes activitats educatives complementaries.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"683142476","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"espaijove@algemesi.net","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"espaijove.algemesi.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20693,"Name":"Programa Connectant - Joves Dolores","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-connectant-joves-dolores/","Icon":"/media/2zibqk5l/programa-conectando.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":20211,"Name":"Ajuntament de Dolores","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":20163,"Name":"Regidoria de Joventut de Dolores","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"2020-06-15","DateEnd":"2020-09-15","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Enquesta Jove","concurs fotogràfic","joves","Participació juvenil"],"Goal":"Establir primers contactes amb els joves de Dolores, per a conéixer les seues inquietuds, els seus gustos i demandes.","Project":"Plá Jove 2020-2024 (en procés)","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"dolores@xarxajove.info","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":24276,"Name":"Oci Educatiu a l'Espai Jove de Llíria","Url":"http://xarxajove.info/programes/oci-educatiu-a-lespai-jove-de-lliria/","Icon":"/media/f15ddxmv/lliria-jove-color.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":11073,"Name":"Espai Jove - CIJ de l'Ajuntament de Llíria","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3427,"Name":"MedioAmbient","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3433,"Name":"Grafitti","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":13193,"Name":"Mobilitat","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":11128,"Name":"Ajuntament de Llíria","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"100","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-10-01","DateEnd":"2021-06-30","Schedule":"de 09.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h","Requirements":"","Tags":["Lliria Jove","Camp de Turia","Participació","Joventut Llíria","Ajuntament de Llíria"],"Goal":"Oferir activitats d'oci educatiu als joves i les joves del municipi.","Project":"Oci Educatiu a l'Espai Jove de Llíria","Explanation":"Activitats d'oci educatiu per a joves. Activitats organitzades per el departament de Joventut.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"607037796","PhoneAlternate":"673683606","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"lliriajove@lliria.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":22982,"Name":"Programació Joventut tardor 2020","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-joventut-tardor-2020/","Icon":"/media/5zjbfbu3/programacio-jove-general.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":20680,"Name":"Cij de l'Ajuntament d'Ontinyent Espai Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4364,"Name":"Ajuntament d'Ontinyent","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"15","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"3000","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-10-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Els establerts en cadascuna de les activitats","Requirements":"Les activitats són gratuïtes, hi ha un curs que té un cost de 45€","Tags":["#Oci educatiu","Participació juvenil"],"Goal":"Oferir a la joventut un ventall d'activitats on participar","Project":"Pla Jove Ontinyent 2019-2023","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962918200","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"600838350","Fax":null,"Email":"joventut@ontinyent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"ontinyent.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]