[{"Id":5012,"Name":"Agència d'Igualtat. Mancomunitat La Vega.","Url":"http://xarxajove.info/programes/agencia-digualtat-mancomunitat-la-vega/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5039,"Name":"Centre social d'Algorfa","Url":null},{"Id":5165,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Redován","Url":null},{"Id":5173,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de San Miguel de Salinas","Url":null},{"Id":5174,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Jacarilla","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Mancomunitat La Vega","Igualtat","Agència d'Igualtat","Prevenció Violència de Gènere","Violència de Gènere","Algorfa","Redován","Jacarilla","San Miguel de Salinas"],"Goal":"Orientar i informar en matèria d'igualtat i de prevenció de la violència de gènere.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"658757284","Fax":null,"Email":"igualdad@mancomunidadlavega.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7432,"Name":"Agència d'Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":"http://xarxajove.info/programes/agencia-digualtat-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":"/media/b3kbhmmf/xarxa-valenciana-agents-igualtat-ribera-alta.png","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Agència d'Igualtat","Igualtat","Mancomunitat de la Ribera Alta","Prevenció Violència de Gènere","Violència de Gènere"],"Goal":"Orientar i informar en matèria d'igualtat i de prevenció de la violència de gènere.","Project":"La Mancomunitat de la Ribera Alta s'uneix a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat de la Generalitat Valenciana. Aquest servei té com a finalitat oferir als municipis de la comarca un suport tècnic per a la implantació de polítiques actives d’igualtat en l’àmbit municipal, a través de diferents accions a què els ajuntaments de la Ribera Alta podran accedir i dotar de ferramentes al personal tècnic dels diferents municipis per a la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques locals a través de la creació d’un Consell Comarcal de Dones de la Ribera Alta.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"igualtat@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":4308,"Name":"UPPCA de Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/uppca-de-picassent/","Icon":"/media/sjjjqyxb/upcca-picassent.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":4318,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dimarts, dimecres i dijous amb cita prèvia.","Requirements":"","Tags":["Ajuntament de Picassent","Picassent","UPPCA","Prevenció Conductes Adictives","Conductes addictives","Drogodependència"],"Goal":"La UPPCA (Unitat de prevenció comunitària de conductes addictives) és un servei especialitzat que desenvolupa programes de prevenció amb l'objectiu de reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.","Project":"","Explanation":"Accions que es realitzen: - Facilitar la implementació de programes de prevenció als Centres Escolars. - Xarrades informatives sobre drogues per als estudiants d'ESO, Batxillerat, Cicles formatius i centres de menors. - Tallers de formació sobre drogues dirigits a pares/mares, professors i tècnics municipals. - Sessions informatives a l'alumnat, pares i mares sobre el bon ús de noves tecnologies i com prevenir les conductes addictives. - Atenció i assessorament individualitzat a la joventut, pares i mares preocupats/des pel consum de drogues dels seus fills o filles. - Atenció i assessorament al professorat que haja detectat problemes amb les drogues al centre escolar. - Campanyes d'informació i sensibilització per a la prevenció del consum de drogues, etc. - Espai Obert, espai alternatiu d'oci i temps lliure saludable per a joves entre 12 i 17 anys.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961230690","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upc@picassent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6887,"Name":"UPCCA d'Onda (Unitat Prevenció Comunitària Conductes Adictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-donda-unitat-prevencio-comunitaria-conductes-adictives/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5424,"Name":"Casa de la Cultura d'Onda","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"15000","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-02-04","DateEnd":"2023-12-31","Schedule":"De Dilluns a Divendres de 8:00 a 15:00 hores i Dimecres de 16:30 a 19:00 hores","Requirements":"","Tags":["Joventut Onda","Conductes addictives","#PracticaSalut","Ajuntament d'Onda","Prevenció Conductes Addictives"],"Goal":"reduir i/o evitar l'us i/o abús de drogues i altres adiccions,aixi com tots els problemes associats a aquesta problemàtica, promovent actuación a nivell escolar, familiar i comunitari.","Project":"La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un recurs públic de titularitat local adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.","Explanation":"Àmbit Escolar: -Implementació de programes de prevenció en conducctes adictives en els centres educatius. -Realització d'activitats de prevenció específiques en col·lectius de jovens en situació de risc. Àmbit Familiar: -Escola de pares i mares presencials i on line. -Atenció, assessorament i orientació a les famílies que ho sol·liciten. Àmbit Comunitari: -Realització de activitats i campanyes de sensibilització que promoguen estils de vida saludables i contribuïsquen a la prevenció de qualsevol tipus de conducta addictiva. -Intervenció amb adolescents consumidors.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964602858","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"bienestarsocial@onda.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"www.onda.es","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5505,"Name":"UPCCA de la Ribera Baixa (Unitat Prevenció Comunitària Conductes Addictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-la-ribera-baixa-unitat-prevencio-comunitaria-conductes-addictives/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-06-16","DateEnd":"2022-11-24","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00.","Requirements":"","Tags":["Ribera Baixa","Joventut Ribera Baixa","Conductes addictives","Prevenció","Prevenció Conductes Adictives","Salut","Sanitat","UPPCA","Mancomunitat de la Ribera Baixa"],"Goal":"La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un recurs públic de titularitat local adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que té com a finalitat reduir o evitar l’ús i abús de substàncies psicoactives i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.","Project":"","Explanation":"Prevenció Escolar Oferta i aplicació de programes i activitats preventives dirigides a totes les etapes educatives. Impartició de tallers i xerrades per a l’alumnat. Formació i sensibilització a la comunitat educativa.   Prevenció Familiar Escoles i tallers de mares i pares. Assessorament, informació i orientació familiar.   Prevenció Comunitària Oferta d’oci alternatiu. Campanyes de sensibilització, conscienciació i reducció de riscos dirigides a la població general.    Prevenció Laboral Orientació a empreses, organitzacions i institucions en matèria d’addiccions i altres conductes addictives.   Servici d’Informació i Assessorament Atenció directa per a proporcionar informació relacionada amb substàncies psicoactives, addiccions químiques i comportamentals. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961717007","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upcca@mancomunitatrb.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://lariberabaixa.es/upcca/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5741,"Name":"UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta (Unitat de Prevenció Comunitària Conductes Addictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta-unitat-de-prevencio-comunitaria-conductes-addictives/","Icon":"/media/h4kborlp/upcca-ribera-alta.jpg","Program":["M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2022-09-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h.","Requirements":"","Tags":["Ribera Alta","Joventut Ribera Alta","Conductes addictives","Prevenció","Prevenció Conductes Addictives","Salut","Sanitat","UPCCA","Mancomunitat Ribera Alta"],"Goal":"Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un recurs públic de titularitat local adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que té com a finalitat reduir o evitar l’ús i abús de substàncies psicoactives i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables. El seu objectiu és la prevenció de les drogodependències i la promoció d’una cultura saludable en tots els àmbits. Àmbit escolar. Implicar professors, alumnes i pares en els diferents programes de prevenció escolar.Àmbit familiar. Assessorar i facilitar als pares els recursos bàsics per a fomentar l’educació i la comunicació operativa en la llar.Àmbit comunitari. Promoure programes de formació i sensibilització de la societat i fer un seguiment dels casos de consum incipient de drogues.","Project":"","Explanation":"Prevenció Escolar Oferta i aplicació de programes i activitats preventives dirigides a totes les etapes educatives. Impartició de tallers i xerrades per a l’alumnat. Formació i sensibilització a la comunitat educativa.   Prevenció Familiar Escoles i tallers de mares i pares. Assessorament, informació i orientació familiar.   Prevenció Comunitària Oferta d’oci alternatiu. Campanyes de sensibilització, conscienciació i reducció de riscos dirigides a la població general.    Prevenció Laboral Orientació a empreses, organitzacions i institucions en matèria d’addiccions i altres conductes addictives.   Servici d’Informació i Assessorament Atenció directa per a proporcionar informació relacionada amb substàncies psicoactives, addiccions químiques i comportamentals. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upc@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://es-es.facebook.com/upcca.riberaalta","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12508,"Name":"Prevenció i Addiccions","Url":"http://xarxajove.info/programes/prevencio-i-addiccions/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[{"Id":8586,"Name":"Oficines de l'IVAJ. València","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)","Ownership":[{"Id":12488,"Name":"Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":12488,"Name":"Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries amb característiques especials","Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Adiccions","Prevenció"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]