[{"Id":27891,"Name":"IMPULSA'T, Programa d'Ocupació Juvenil. Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/mapa-de-recursos/programes/impulsat-programa-docupacio-juvenil-pilar-de-la-horadada/","Icon":"/media/w0zo4c3v/impulsate_empleo_joven_pilar_horadada_logo.png","Program":["M'Importa","Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":27889,"Name":"Aules Municipals Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":20218,"Name":"Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada","Url":null},{"Id":27887,"Name":"Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"8","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2021-02-18","DateEnd":"2021-12-31","Schedule":"Cada edició comptarà amb 8 sessions, amb l'horari següent: dijous i divendres de 10.30 a 11:45h","Requirements":"- Tindre edat compresa entre els 16 i els 30 anys. - Estar en situació de desocupació. - Estar empadronat/a a Pilar de la Horadada. - Estar inscrit/a en Garantia Juvenil.","Tags":["Formació per a l'ocupació","Ocupabilitat","Cerca d'ocupació","Inserció laboral","Autoestima","Autoconcepte","Autoconeixement","Programa d'ocupació","Programa d'ocupació juvenil","TIC's","IMPÚLSATE","Ajuntament de Pilar de la Horadada","Pilar de la Horadada"],"Goal":"Objectiu general: Fomentar la formació per a la inserció laboral en els/les usuaris/ies. Objectius específics: Conéixer les diferents tècniques per a la cerca d'ocupació. Potenciar l'ocupabilitat de els/les usuaris/ies. Adquirir habilitats per a la inserció laboral relacionades amb les TIC's. Reforçar l'autoestima i l'autoconcepte. ","Project":"","Explanation":"Els continguts del taller s'estructuren en els següents blocs: Autoestima, autoconeixement. Maneig de Tics per a la cerca d'ocupació. Ocupabilitat. Cerca d'ocupació en línia. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"juventud@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"pilarhoradada@xarxajove.info","Web":null,"Link":"http://www.pilardelahoradada.org/areas/juventud","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]