[{"Id":13426,"Name":"Àrea Joventut Benidorm","Url":"http://xarxajove.info/programes/area-joventut-benidorm/","Icon":"/media/4ughxyk0/cijbenidorm.jpg","Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":6373,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benidorm","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"Horari del CIJ de l'Ajuntament de Benidorm: De dilluns a divendres de 8-15h","Requirements":"","Tags":["CIJ","Benidorm","Ajuntament de Benidorm","Oci educatiu","Programació","Programació Juvenil"],"Goal":"El objectiu general de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Benidorm és implantar polítiques de joventut per a  fomentar la participació dels i les joves del municipi, empoderar-los i dotar-los dels recursos necessaris.","Project":"En el·laboració el I Pla de Joventut del municipi.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":15453,"Name":"Programació juvenil estable Bellreguard","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-juvenil-estable-bellreguard/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5868,"Name":"CIJ - Llar Juvenil de Bellreguard","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4509,"Name":"Ajuntament de Bellreguard","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Mensual","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Programació"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":10442,"Name":"Programació 1r trimestre 2020 Casal Jove de Vinaròs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-1r-trimestre-2020-casal-jove-de-vinaros/","Icon":"/media/idokmlfr/cartel-jpg.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6943,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Vinaròs - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-01-17","DateEnd":"2020-04-04","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Vinaròs","Ajuntament de Vinaròs","Casal Jove","1r trimestre","Programació Juvenil","Oci Educatiu"],"Goal":"Oferir una programació d'activitats i tallers que responguen a les necessitats de la joventut de Vinaròs. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14414,"Name":"Programació especial COVID-19 Casal Jove de Vinaròs.","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-especial-covid-19-casal-jove-de-vinaros/","Icon":"/media/q5favtkn/whatsapp-image-2020-03-26-at-133750.jpeg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":6943,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Vinaròs - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Trimestral","Date":"2020-03-31","DateEnd":"2020-05-16","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Vinaròs","Ajuntament de Vinaròs","Casal Jove","Programació Juvenil","Oci Educatiu","2n trimestre","Virtual","Educació en valors","M'importa"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20055,"Name":"Projecte l'Estiu Jove les Alqueries","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-lestiu-jove-les-alqueries/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":7534,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":19980,"Name":"Casal Jove de les Alqueries","Url":null},{"Id":4379,"Name":"Ajuntament de les Alqueries","Url":null}],"Users":"10","Ages":["12-17"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-07-01","DateEnd":"2020-06-24","Schedule":"De dilluns a dissabte, de 11.00 a 13.30 (variable segon activitat)","Requirements":"quota de 10 euros","Tags":["estiu","Programació","Programació Juvenil","Casal SOS","Centre Juvenil","Les Alqueries"],"Goal":"","Project":"Programa de centre juvenil de les Alqueries","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":14416,"Name":"Programació 4t trimestre 2020 Casal Jove de Vinaròs","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-4t-trimestre-2020-casal-jove-de-vinaros/","Icon":"/media/1isjmqjh/121053195_1650381058466273_4118249147788387316_o.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6943,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Vinaròs - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4281,"Name":"Ajuntament de Vinaròs","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":null,"Date":"2020-10-15","DateEnd":"2021-01-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Vinaròs","Ajuntament de Vinaròs","Casal Jove","Programació Juvenil","Oci Educatiu","4t trimestre"],"Goal":"Oferir una programació d'activitats i tallers que respondenn a les needitats de la joventut de Vinaròs. ","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]