[{"Id":12345,"Name":"Programa Formació Jove. Ribera en Xarxa","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-formacio-jove-ribera-en-xarxa/","Icon":"/media/xvof54sy/formacio-jove.jpg","Program":["Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":5717,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alzira","Url":null},{"Id":7641,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Carcaixent - Casal Jove","Url":null},{"Id":6435,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benifaió","Url":null},{"Id":6611,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":7643,"Name":"Ajuntament de Carcaixent","Url":null},{"Id":5703,"Name":"Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":" Dissabtes de 9 h a 14 h  Puntualment, divendres o dissabtes de vesprada ","Requirements":"Inscripcions als CIJs dels pobles organitzadors: - CIJ Alzira: c/ Escoles Pies, 4 Tel. 96 241 74 07 - CIJ Carcaixent: Parc Navarro Daràs s/n Tel. 96 245 76 25 - CIJ Benifaió: c/ Vicente Medina, 22 Tel. 96 178 51 12 - CIJ La Pobla: c/ Sant Vicent, 3 Tel. 96 259 07 14","Tags":["Formació","Joventut","Alzira","Carcaixent","Benifaió","La Pobla Llarga","Animació","Cursos","Ribera en Xarxa"],"Goal":"Formar a les persones joves de La Ribera en animació sociocultural.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"661525106","PhoneAlternate":"962417407","PhoneMobile":"627382445","Fax":null,"Email":"joventut@alzira.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19801,"Name":"Campanyes informatives i de conscienciació. Ribera en Xarxa.","Url":"http://xarxajove.info/programes/campanyes-informatives-i-de-conscienciacio-ribera-en-xarxa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":5717,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Alzira","Url":null},{"Id":6435,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Benifaió","Url":null},{"Id":7641,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Carcaixent - Casal Jove","Url":null},{"Id":6653,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Càrcer","Url":null},{"Id":6611,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de la Pobla Llarga","Url":null},{"Id":8123,"Name":"PIJ de l'Ajuntament de Montserrat","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Més de 29","24-29","18-23","12-17","Menys de 12"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Ribera en Xarxa","Alzira","Benifaió","Carcaixent","Càrcer","La Pobla Llarga","Montserrat"],"Goal":"Informar i conscienciar a la població jove de la comarca sobre temes rellevants i d'actualitat. Últimes campanyes: - Assetjament escolar  - Medi Ambient - Drets LGTBI - Mesures de seguretat sanitàries","Project":"Conveni intermunicipal Ribera en Xarxa.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"riberaenxarxa@gmail.com","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5518,"Name":"Curs de Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)","Url":"http://xarxajove.info/programes/curs-de-monitora-dactivitats-de-temps-lliure-educatiu-infantil-i-juvenil-mat/","Icon":"/media/lzyeecyh/curs-monitor-temps-lliure-mancomunitat-de-la-ribera.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5515,"Name":"Centre d'Associacions i Joventut de Turís","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2019-10-04","DateEnd":"2020-01-24","Schedule":"Divendres de 16:30 a 21:00. Dissabte de 9:30 a 14:00.","Requirements":"El termini d'inscripció serà des del 9 fins al 23 de setembre. Les persones interessades poden inscriure's a l'Ajuntament i/o a l'IES Turís, o enviar un correu a jalemany@manra.org. El preu és de 160 euros, amb la possibilitat de pagament fraccionat.","Tags":["Monitor/a de Temps Lliure","Oci Educatiu","Monitor/a","Oci i temps lliure","Mancomunitat de la Ribera","Turís","Centre d'Associacions i Joventut","Formació","Joventut","Ribera en Xarxa"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"jalemany@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://manra.org/joventut/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]