[{"Id":7178,"Name":"UPCCA de Mislata (Unitat de Prevenció Comunitaria Conductes Adictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-mislata-unitat-de-prevencio-comunitaria-conductes-adictives/","Icon":"/media/x00nguzn/upccalogo.jpg","Program":["M'Importa","Voluntariat","Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":3680,"Name":"CIJ - Centre Jove del Mercat. Mislata","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":3293,"Name":"Ajuntament de Mislata","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":3293,"Name":"Ajuntament de Mislata","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9:00h a 14:00h. Dimarts i dijous de 17:00h a 20:30h.   *L'horari és variable","Requirements":"","Tags":["UPCCA","Mislata"],"Goal":"La Unitat de Prevenció Comunitària de les Conductes Addictives (UPCCA) té com a finalitat reduir els factors de risc i fomentar actituds i comportaments responsables davant del consum de tòxics i altres conductes addictives.","Project":"La UPCCA de Mislata és un servei adscrit a l'àrea de Cultura i realitza la seua labor en la secció de Joventut, Participació ciutadana i Festes. El servici està ubicat al Centre Jove del Mercat i està atès per un psicòleg especialista en addiccions.","Explanation":"La UPCCA de Mislata planifica les seues accions perquè el 100% de la població puga tindre accés als seus programes i activitats tant en l'àmbit escolar com en el familiar o en el comunitari utilitzant per a això estratègies específiques segons l'àmbit d'actuació i tenint en compte uns preceptes bàsics. Entre les seues funcions podem destacar les següents: Analitzar les necessitats preventives en drogodependències i altres trastorns addictius del municipi. Dissenyar i gestionar activitats, programes i servicis dirigits a prevenir el consum de drogues i altres conductes addictives en la població de Mislata. Promoure una conducta saludable entre la ciutadania per mitjà de programes de sensibilització i educació dirigits especialment a la població infantil i juvenil. Assessorar psicològicament jóvens amb problemes associats a les conductes addictives i als seus familiars. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963990340","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upc@mislata.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://mislataprevencio.wordpress.com/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5741,"Name":"UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta (Unitat de Prevenció Comunitària Conductes Addictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta-unitat-de-prevencio-comunitaria-conductes-addictives/","Icon":"/media/h4kborlp/upcca-ribera-alta.jpg","Program":["M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":3871,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":3871,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-09-01","DateEnd":"2022-09-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h.","Requirements":"","Tags":["Ribera Alta","Joventut Ribera Alta","Conductes addictives","Prevenció","Prevenció Conductes Addictives","Salut","Sanitat","UPCCA","Mancomunitat Ribera Alta"],"Goal":"Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un recurs públic de titularitat local adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que té com a finalitat reduir o evitar l’ús i abús de substàncies psicoactives i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables. El seu objectiu és la prevenció de les drogodependències i la promoció d’una cultura saludable en tots els àmbits. Àmbit escolar. Implicar professors, alumnes i pares en els diferents programes de prevenció escolar.Àmbit familiar. Assessorar i facilitar als pares els recursos bàsics per a fomentar l’educació i la comunicació operativa en la llar.Àmbit comunitari. Promoure programes de formació i sensibilització de la societat i fer un seguiment dels casos de consum incipient de drogues.","Project":"","Explanation":"Prevenció Escolar Oferta i aplicació de programes i activitats preventives dirigides a totes les etapes educatives. Impartició de tallers i xerrades per a l’alumnat. Formació i sensibilització a la comunitat educativa.   Prevenció Familiar Escoles i tallers de mares i pares. Assessorament, informació i orientació familiar.   Prevenció Comunitària Oferta d’oci alternatiu. Campanyes de sensibilització, conscienciació i reducció de riscos dirigides a la població general.    Prevenció Laboral Orientació a empreses, organitzacions i institucions en matèria d’addiccions i altres conductes addictives.   Servici d’Informació i Assessorament Atenció directa per a proporcionar informació relacionada amb substàncies psicoactives, addiccions químiques i comportamentals. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upc@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://es-es.facebook.com/upcca.riberaalta","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]