[{"Id":4308,"Name":"UPPCA de Picassent","Url":"http://xarxajove.info/programes/uppca-de-picassent/","Icon":"/media/sjjjqyxb/upcca-picassent.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":4318,"Name":"Centre municipal de Serveis Socials de Picassent","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"Dimarts, dimecres i dijous amb cita prèvia.","Requirements":"","Tags":["Ajuntament de Picassent","Picassent","UPPCA","Prevenció Conductes Adictives","Conductes addictives","Drogodependència"],"Goal":"La UPPCA (Unitat de prevenció comunitària de conductes addictives) és un servei especialitzat que desenvolupa programes de prevenció amb l'objectiu de reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.","Project":"","Explanation":"Accions que es realitzen: - Facilitar la implementació de programes de prevenció als Centres Escolars. - Xarrades informatives sobre drogues per als estudiants d'ESO, Batxillerat, Cicles formatius i centres de menors. - Tallers de formació sobre drogues dirigits a pares/mares, professors i tècnics municipals. - Sessions informatives a l'alumnat, pares i mares sobre el bon ús de noves tecnologies i com prevenir les conductes addictives. - Atenció i assessorament individualitzat a la joventut, pares i mares preocupats/des pel consum de drogues dels seus fills o filles. - Atenció i assessorament al professorat que haja detectat problemes amb les drogues al centre escolar. - Campanyes d'informació i sensibilització per a la prevenció del consum de drogues, etc. - Espai Obert, espai alternatiu d'oci i temps lliure saludable per a joves entre 12 i 17 anys.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961230690","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upc@picassent.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5505,"Name":"UPCCA de la Ribera Baixa (Unitat Prevenció Comunitària Conductes Addictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-la-ribera-baixa-unitat-prevencio-comunitaria-conductes-addictives/","Icon":"/media/3wwlkjfd/logo-upcca-web-01-def-1.png","Program":["M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-06-16","DateEnd":"2022-11-24","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00.","Requirements":"","Tags":["Ribera Baixa","Joventut Ribera Baixa","Conductes addictives","Prevenció","Prevenció Conductes Adictives","Salut","Sanitat","UPPCA","Mancomunitat de la Ribera Baixa"],"Goal":"La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un recurs públic de titularitat local adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que té com a finalitat reduir o evitar l’ús i abús de substàncies psicoactives i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.","Project":"","Explanation":"Prevenció Escolar Oferta i aplicació de programes i activitats preventives dirigides a totes les etapes educatives. Impartició de tallers i xerrades per a l’alumnat. Formació i sensibilització a la comunitat educativa.   Prevenció Familiar Escoles i tallers de mares i pares. Assessorament, informació i orientació familiar.   Prevenció Comunitària Oferta d’oci alternatiu. Campanyes de sensibilització, conscienciació i reducció de riscos dirigides a la població general.    Prevenció Laboral Orientació a empreses, organitzacions i institucions en matèria d’addiccions i altres conductes addictives.   Servici d’Informació i Assessorament Atenció directa per a proporcionar informació relacionada amb substàncies psicoactives, addiccions químiques i comportamentals. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961717007","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upcca@mancomunitatrb.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://lariberabaixa.es/upcca/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]