[{"Id":18304,"Name":"Programació igualtat 2020 Aldaia","Url":"http://xarxajove.info/programes/programacio-igualtat-2020-aldaia/","Icon":"/media/z2wdqahm/logo-igualtat-aldaia.png","Program":["Educació en la participació","Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":8711,"Name":"Biblioteca municipal d'Aldaia","Url":null},{"Id":17235,"Name":"Teatre del Mercat d'Aldaia","Url":null},{"Id":6129,"Name":"Centre sociocultural Matilde Salvador. \"Mirall de la participació\" - CIJ 'GentJove'. Aldaia","Url":null},{"Id":6846,"Name":"TAMA - Teatre Auditori Municipal d'Aldaia","Url":null},{"Id":18525,"Name":"Departament d'Igualtat. Centre Social Coladors - Ajuntament Aldaia","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":" Centre Social Coladors: De dilluns a diumenge de 00:00h a 24:00hores ","Requirements":"Mitjançant l'Àrea Serveis Socials, l'Ajuntament d'Aldaia atén els objectius que li encomana la legislació vigent sobre Serveis Socials, (Llei 3/2019, de 18 de febrer), garantint, en condicions d'igualtat, equitat i justícia, el dret subjectiu al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Ofereixen una Atenció integral: qualsevol prestació centrada en la persona, família o unitat de convivència.","Tags":["tallers","Conferències","participació","concienciació","dona","Dia de la dona","Aldaia","igualtat","Igualtat de gènere","conciliació","instituts","Recursos socials"],"Goal":" La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social. Promoció de l'autonomia i desenvolupament personal. Promoció de la inclusió i de la cohesió social. Perspectiva comunitària. La coordinació dels recursos i de les iniciatives públiques i privades, així com dels aspectes socials dels sistemes sanitaris i educatius. El ple desenvolupament de la persona en el si de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels Serveis Socials. ","Project":"Activitats i esdeveniments sobre temàtiques relacionades amb la igualtat de gènere.","Explanation":"L'Ajuntament d'Aldaia, en col·laboració amb la Mancomunitat Intermunicipal de L'Horta Sud i els municipis que la componen, està realitzant grans esforços de coordinació que permeten millorar la detecció de casos i l'atenció a les dones víctimes de Violència de Gènere i a les seues filles i fills. Esta és una guia comarcal de recursos, a nivell autonòmic i municipal, per esta lluita. https://www.aldaia.es/va/atencion-personas/page-archive/guia-recursos-municipals-materia-violencia-genere","Improvements":"En aquest enllaç et proporcionem un dossier que recopila algunes sèries, pel·lícules i documentals sobre temàtiques relacionades amb la igualtat de gènere. Punxa per a accedir a ell. https://www.aldaia.es/sites/default/files/u295/dossier_audiovisuales_igualdad_aldaia.pdf","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961988811","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.aldaia.es/va/atencion-personas/page/igualtat-0","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20735,"Name":"Concilia l'Estiu Jove Alcàsser","Url":"http://xarxajove.info/programes/concilia-lestiu-jove-alcasser/","Icon":"/media/pqsg5vto/concilia-jove-icono.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":20215,"Name":"Zona Jove El Dau","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Dona","Home"],"Cost":"0","Action":null,"Period":"Diari","Date":"2020-07-09","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores.","Requirements":"Es recomana reservar plaça en l' App de l'Ajuntament d'Acàsser o en la seua pàgina web.","Tags":["Activitats Oci Temps Lliure","oci educatiu","conciliació","tallers"],"Goal":"Afavorir la conciliación laboral de las familias d'Alcàsser i oferir una alternativa d'oci als joves, amb totes les mesures sanitàries i de higiene front al Covid-19.","Project":"Concilia l'Estiu Alcàsser","Explanation":"La Zona Jove - El Dau torna a obrir les seues portes amb un program organitzat for the'Ajuntament d'Alcàsser. Concilia l'Estiu Jove es un proyecto amb amb protocolos y medidas de prevención establertes para los autoritarios sanitarios.  Des de l'organització s'ha treballat pereririr una programaciónció d'oci per a joves a partir de dotze anys.  Les inscripcions seran gratuïtes, i poden fer, fins a complete l'aforament: Preferencement de forma electrònica a través de: La nova App de l'Ajuntament . Si ja la tenia instal.lada ha de actualitzar-la entrante a la PlayStore / AppleStore (Mis aplicaciones y juegos - ACTUALIZAR TODO). Si necesario ajuda pot telefonar al 664 66 80 10.  La nueva web de l'Ajuntament: Cita prèvia> RESERVAS EL DAU .  Presencialment, a la zona jove EL DAU. El Menors d'edat (entre 12 i 17 anys) por participar en las actividades, han portado el documento MODELO DE ACEPTACIÓN I CONSENTIMIENTO firmat pel tutor / a legal, tengo el protocolo de seguridad. Si dispone de certificado digital, envíe el correo por correo electrónico a  eldau@alcasser.es .   Para más información, envíe un whatsapp al 673 56 51 12 o envíe un correo electrónico a eldau@alcasser.es . ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"","PhoneAlternate":"961240347","PhoneMobile":"673565112","Fax":null,"Email":"eldau@alcasser.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.alcasser.es/noticia/concilia-lestiu-jove-noves-activitat-zona-jove-dau","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]