[{"Id":14506,"Name":"#jovesruralsacasa","Url":"http://xarxajove.info/programes/jovesruralsacasa/","Icon":null,"Program":["Educació en la participació","M'Importa","Oci Educatiu","Voluntariat"],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":5029,"Name":"Espai Jove de Vilafranca","Url":null},{"Id":3334,"Name":"Casal Jove de Forcall","Url":null},{"Id":7748,"Name":"Casal Jove Morella","Url":null},{"Id":14507,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2075,"Name":"Música","Url":null},{"Id":3424,"Name":"Còmic","Url":null},{"Id":3425,"Name":"Dansa","Url":null},{"Id":3426,"Name":"Dibuix","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3432,"Name":"Fotografia","Url":null},{"Id":3436,"Name":"Literatura","Url":null},{"Id":2077,"Name":"Esport","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null},{"Id":2082,"Name":"Cinema i Vídeo","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3640,"Name":"Pintura","Url":null},{"Id":3641,"Name":"Arts Plàstiques","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3644,"Name":"Teatre","Url":null},{"Id":3645,"Name":"Voluntariat","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null},{"Id":12149,"Name":"Mancomunitat Alt Maestrat","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-03-27","DateEnd":"2020-06-30","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Virtual","#educacioenparticipacio","espaijovevilafranca","casaljoveforcall","casaljovemorella","joventutaltmaestrat","joventutelsports","OciEducatiu"],"Goal":"","Project":"#Jovesruralsacasa és un projecte que tracta d'oferir un espai de promoció i participació juvenil virtual on, de forma coordinada amb diferents professionals, s'organitzarà una programació setmanal d'activitats d'oci educatiu en casa.  ","Explanation":"Al final de la setmana es recolliran totes les propostes que la joventut trasllada per les xarxes socials per tal de donar forma a la programació. Tenint en compte la implicació en la realització de les accions i d'acord amb les necessitats plantejades, establiran un calendari amb les propostes.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964440306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"622561510","Fax":null,"Email":"elsports@xarxajove.info","EmailAlternate":"elia.calvo@mancomunitataltmaestrat.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":2,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]