[{"Id":20828,"Name":"Xarxa Comarcal d'Iniciatives Empresarials - Els Ports","Url":"http://xarxajove.info/programes/xarxa-comarcal-diniciatives-empresarials-els-ports/","Icon":null,"Program":[],"Centers":[{"Id":14322,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4430,"Name":"Mancomunitat Comarcal Els Ports","Url":null}],"ManagementType":null,"Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29","12-17"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["ocupació","LABORA","sepe"],"Goal":" Assessorament per part de l'equip tècnic,  Un equip tècnic a qui es podrà plantejar consultes personalitzades en referència a qualsevol idea emprenedora o les necessitats que plantegin el desenvolupament d'aquesta.   Recerca d'espais de treball,  Assessorament en la recerca d'espais de treball per al seu idoni desenvolupament de la idea plantejada.   Cerca d'ajuts econòmics , subvencions per part de la Generalitat, l'Estat o el fons Europeu. Un cop coneguda  la casuística de cada emprenedoria es l'ajudarà en la recerca i triï de les possibles ajudes existents i de la més adequada en cada cas concret. ","Project":"Som un grup d'assessorament que t'ajudarà en el teu iniciativa empresarial independentment de la fase en què es trobi. ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"FranciscoCampilloAntoni(Coordinador):642.343.098JoséMiguelCentellesMiró(Tècnicd'estratègia):642.218.942LidónMolinsCarceller(Arquitecta):642.353.270LaiaLloretGual(Tècnicaenlegislació):642.266.390EvaColomerTena(Administrativa):964.440.306","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6144,"Name":"ADL Xirivella","Url":"http://xarxajove.info/programes/adl-xirivella/","Icon":"/media/2oppqi2d/adl.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6132,"Name":"Centre Cívic Ernest Lluch. Xirivella","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3430,"Name":"Programes Europeus","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres Matins: de 9 a 13 hores Vesprades: de 16 a 17.30 hores","Requirements":"","Tags":["#ADL","#Xirivella","#empleo","#formació","#ocupació","#ORIENTACIÓN","#LABORA","#Curriculum","#entrevista"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963836424","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"mguillem@xirivella.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://gestionandote.com/agencia/AJUNTAMENT_XIRIVELLA","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":3,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":12297,"Name":"SIJ + Garantia Juvenil 2020. Xirivella.","Url":"http://xarxajove.info/programes/sij-plus-garantia-juvenil-2020-xirivella/","Icon":"/media/fmkpy4yk/cartel-gj.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació","M'Importa"],"Centers":[{"Id":4455,"Name":"Cij de l'Ajuntament de Xirivella Centre Jove Xirivella","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null}],"Scope":"Estatal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":4277,"Name":"Ajuntament de Xirivella","Url":null}],"Users":"15","Ages":["18-23","24-29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants","Usuaris-àries amb característiques especials"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 11 a 14h","Requirements":"- Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. - Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. - Tener más de 16 años y menos de 30 años. - No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. - No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. - No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. - Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. En el caso de los demandantes de empleo bastará con su inscripción en los servicios públicos de empleo.","Tags":["#XirivellaJove","#joves","#ocupació","#GarantiaJuvenil","#información","#ORIENTACIÓN","#futur","#empleo","#formació"],"Goal":"Ajudar a joves en cerca d'ocupació que no es troben en situació d'estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o alié, i vulguen aconseguir la seua inserció plena en el mercat laboral.","Project":"El Servei de Informació Juvenil (SIJ) del Centre Jove de Xirivella és part del programa coordinat pel INJUVE, per a apropar la Garantia Juvenil als seus destinataris.","Explanation":"GJ està enfocada al fet que tots els joves no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació, puguen rebre una oferta d'ocupació, educació o formació, inclosa la formació d'aprenent o període de pràctiques, després d'acabar l'educació formal o quedar aturats. La recomanació europea que va establir el programa, requereix que cada jove puga rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seua inscripció. A tal fi es crea el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com un fitxer en el qual les persones joves, inscrites amb caràcter voluntari, passen a constituir una llista única de demanda a la disposició de les entitats responsables de proposar les ofertes concretes.","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"963832579","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"centrejove@xirivella.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":6228,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Onda","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-donda/","Icon":"/media/1fjjjxg0/joop.jpg","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":4642,"Name":"CIJ de l'Ajuntament d'Onda - Casal Jove","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":3891,"Name":"Ajuntament d'Onda","Url":null},{"Id":3205,"Name":"Institut Valencià de la Joventut. IVAJ","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-01-01","DateEnd":"2020-12-31","Schedule":"De dilluns a divendres 9.30 A 13:30","Requirements":"- Tindre entre 16 i 21 anys. - No haver rebut cap mena d’acció educativa o formativa. - Estar desocupat o desocupada. -Comptar amb un nivel de formació màxim de l'ESO. -Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.","Tags":["IVAJ","JOOP","ocupació","Joventut Onda","OPORTUNITAT","Garantia Juvenil","#formació"],"Goal":" La realització d'accions de motivació i orientació per a jóvens entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Com a programa de segona oportunitat, JOOP acudeix en el seu suport i constituirà, per a ells i elles, una experiència vital de canvi.","Project":"Jove Oportunitat – JOOP és un programa dissenyat i organitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)","Explanation":" L'objectiu és aconseguir que aquests xics i xiques tornen al sistema educatiu per a completar una FP de Grau Mitjà. Però, prèviament, necessitaran una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica: el coaching actitudinal en grups d'entre 8 i 15 participants. El programa també els proporcionarà orientació sobre les diferents famílies professionals de la FP, però des d'un enfocament absolutament pràctic: per mitjà de la visita a 20 empreses d'acollida, on els mostraran el treball real a què porta cada titulació de la FP. Una acció JOOP s'estructura en els mòduls següents: - Mòdul de desenvolupament personal (coaching actitudinal - 1). - Mòdul de desenvolupament social (coaching actitudinal - 2). - Mòdul d'orientació professional (visites a empreses d'acolliment). - Mòdul acadèmic: preparació de la prova d'accés a la FP de Grau Mitjà. - Mòdul de reentrada acadèmica: trobades mensuals durant el primer semestre del curs següent al de participació en JOOP. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"964601902","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"639767576","Fax":null,"Email":"casaljove@onda.es","EmailAlternate":"correu:joop_ivaj@gva.es","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":1,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":19454,"Name":"Programa Jove Oportunitat (JOOP) d'Ontinyent","Url":"http://xarxajove.info/programes/programa-jove-oportunitat-joop-dontinyent/","Icon":"/media/d3fbqi0f/joop-chico-v02.jpg","Program":["Oci Educatiu","Educació en la participació"],"Centers":[{"Id":19310,"Name":"Centre d'Iniciativa Cultural (CIC)","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":4364,"Name":"Ajuntament d'Ontinyent","Url":null},{"Id":3205,"Name":"Institut Valencià de la Joventut. IVAJ","Url":null}],"ManagementType":"Externalitzada: entitat lucrativa","Management":[],"Users":"15","Ages":["12-17","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2020-03-09","DateEnd":"2020-07-31","Schedule":"De dilluns a divendres de 9 a 13 hores","Requirements":"Tenir entre 16 i 21 anys Estar inscrits al Programa de Garantia Juvenil","Tags":["ocupació","participacio","JOOP"],"Goal":"L'objectiu és aconseguir que completen una FP de Grau Mitjà, però, prèviament, necessitaran d'una intervenció que treballe sobre la seua motivació, reforce la seua autoestima i els ajude a construir un projecte integral de vida. L'eina pedagògica utilitzada és el coaching actitudinal.","Project":"Finançat per Fons Europeus","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962918200","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"600838350","Fax":null,"Email":"direccion@joveoportunitat.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"http://www.ivaj.gva.es/va/joop","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":20147,"Name":"Tallers d'estiu per a joves a Pilar de la Horadada","Url":"http://xarxajove.info/programes/tallers-destiu-per-a-joves-a-pilar-de-la-horadada/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":6321,"Name":"CIJ de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null},{"Id":3428,"Name":"Ocupació","Url":null},{"Id":2080,"Name":"Idiomes","Url":null}],"Scope":"Municipal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[{"Id":3967,"Name":"Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null}],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[{"Id":3967,"Name":"Ajuntament de Pilar de la Horadada","Url":null}],"Users":"5","Ages":["12-17","24-29","18-23"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)","Period":"Setmanal","Date":"2020-06-22","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De 10:00 a 12:00","Requirements":"","Tags":["informàtica","TIC's","Office","correu electrònic","Gsuite","Trucs","Llenguatge gestual","llenguatge inclusiu","Llengua de signes","Currículum","cerca d'ocupació","Taller de còmic","Còmic","EsViu2020"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"966767799","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"652216621","Fax":null,"Email":"cij@pilardelahoradada.org","EmailAlternate":"juventud@pilardelahoradada.org","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]