Tipologia
  • Específic per a joves
  • Ocupat amb serveis o programació
  • Educatiu o de formació
  • Serveis d'Informació Juvenil CV
  • Centres Juvenils
  • Municipal
Informació

El Col·legi Claret, de Xàtiva, té com a finalitat primordial ajudar els pares en l'exercici de la seua irrenunciable missió educativa, on s'elabora i es transmet una concepció de persona i història i que, a més a més, ajuda als pares a formar a la persona des de dins, desenvolupant-la integralment.

La titularitat del centre la posseeix l'arquebisbat de València, juntament amb altres 64 centres distribuïts per tota la diòcesi.

El col·legi busca crear un ambient de comunitat escolar animada per l'esperit evangèlic de llibertat i amor, ajudant els nostres alumnes al fet que, alhora que es desenvolupa la seua pròpia persona, cresquen cristianament i de manera que el coneixement que gradualment van adquirint sobre el món, la vida i l'home siga il·luminat per la fe (GE, 18).

Per una altra banda, es troba al servei de la societat, ja que potencia el desenvolupament de la consciència crítica i de l'actitud reflexica davant la vida, per a respondre creativament i coherentment als reptes que la societat planteja; anima a situar-se davant la societat amb preocupació per transformar-la a la llum de l'Evangeli, i vol donar resposta a les noves pobreses que es van instal·lant en la nostra societat.

La missió és, per tant, desenvolupar i fer créixer totes les capacitats de la persona de manera harmònica, il·luminant des de la fe les realitats terrestres i la mateixa cultura i oferint una educació basada en els valors de l'evangeli de Jesús.

Ubicació
  • Carrer del Seminari Menor i Pont del Claret, 1
  • Xàtiva (46800 )
  • La Costera
  • Província València