Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Tipologia
  • Específic per a joves
  • Ocupat amb serveis o programació
  • Serveis d'Informació Juvenil CV
  • Educatiu o de formació
  • Centres Juvenils
  • Cultural
  • SIJ + Garantia
  • Municipal
Informació

La Regidoria de Joventut té com a missió principal abordar les qüestions municipals en matèria de joventut, tant administrativament com tècnicament, d'una forma global, coordinant els programes municipals en matèria de joventut.

A fi de complir aquesta missió, des de la Regidoria de Joventut tenim, com a objectius prioritaris, els següents: fomentar la participació dels joves en tots els àmbits, desenvolupar programes d'oci i temps lliure dirigits a joves, promocionar la creació artística juvenil i posar a la disposició dels joves serveis d'informació i assessorament sobre qüestions del seu interés, ja siga en l'àmbit jurídic, ocupació, habitatge, sexualitat, salut, etc.

Ubicació